Sejm-Wielki.pl [start]
M.J. Minakowski, Genealogy of the Descendants of the Great Sejm
Zaloguj się contact
Name Surname: 

M Stanisław Franciszek Florian Janicki z Janic h. Rola (ID: lu.39427)

Koligacja (szukanie pokrewieństwa) z: najkrótsza linia przodkowie
n.p. Mieszko I, Czesław Miłosz, Maria Skłodowska-Curie, Karol Wojtyła, Bronisław Komorowski, Marek Minakowski
Dalszy związek rodzinny z potomkami Sejmu Wielkiego (poza Genealogią potomków Sejmu Wlk.)
Uwaga! Tej osoby nie ma w Genealogii potomków Sejmu Wielkiego.
Dzięki uprzejmości autora zaglądasz teraz do Wielkiej Genealogii Minakowskiego (Wielcy.pl),
która jest od niej 10-krotnie większa (1.200.000 osób),
ale korzystanie z niej kosztuje 79 zł rocznie.
Zaloguj się
Autor za swoją pracę nie bierze ani grosza z budżetu państwa. Pomóż mu!

Ranking WGM: 33.180 (top 3%), Liczba łóżek od MJM: 16 [wyłącz kolorowanie] [?]


bohater PSB, artykuł w Nekrologii, bohater Wiki, oficer Powstania Listopadowego (1830-1831), student Uniwersytetu Warszawskiego (1817), urzędnik Królestwa Polskiego (1845-1855)

ilustracja

Rodzice

ilustracja
 • Zaloguj się
 • Urodzony prawdopodobnie w roku 1760
 • zmarł
 
 • Zaloguj się
 • Urodzona prawdopodobnie w roku 1760
 • zmarła
Przodkowie: drzewo "16"drzewo "32"drzewo "64"

pradziadkowie Zaloguj się
?1670-1720
   ?    ?    ?
&    &    &    &
? ?
   ?    ?    ?
|    |    |    |
8 | 9    10 | 11    12 | 13    14 | 15
|    |    |    |
dziadkowie Zaloguj się
?1700-1773
   ? ?
   ? ?
|    |    |    |
4    5    6    7 


|    |
rodzice Zaloguj się
?1760-
   Zaloguj się
?1760-
|    |
2    3|
Stanisław Franciszek Florian Janicki z Janic h. Rola, bohater PSB, 1798-1855

śluby i dzieci, wnuki, i do prawnuków

ilustracja
 • żona (ślub: dnia 15 V 1824, Warszawa, Cyrkuł VII (obecn. m. Warszawa), ): Zaloguj się, artykuł w Nekrologii 1804-1863 , (Rodzice : Zaloguj się ?1760- & Zaloguj się 1775-1811) , dzieci
  1. M Zaloguj się artykuł w Nekrologii 1825-1875
    & Zaloguj się artykuł w Nekrologii 1845-1931 dzieci
  2. Ż Zaloguj się artykuł w Nekrologii 1826-1890
    & Zaloguj się bohater PSB , artykuł w Nekrologii , urzędnik Królestwa Polskiego (1850-1857) 1816-1891 dzieci
  3. Ż Zaloguj się 1828-
  4. M Zaloguj się bohater PSB , artykuł w Nekrologii , bohater Wiki 1836-1888
    & Zaloguj się ca 1838- dzieci
    & Zaloguj się artykuł w Nekrologii 1845-1913 dzieci
 • Rodzeństwo, bratankowie lub siostrzeńcy/bratanice lub siostrzenice

  1. Ż Zaloguj się 1792-
  2. **Stanisław Franciszek Florian **
  3. Ż Zaloguj się ca 1800-
   ■  & Zaloguj się ca 1798- dzieci | M Zaloguj się ca 1829-1886| M Zaloguj się ca 1831-1852| Ż Zaloguj się 1835-1896 |

  Stryjowie lub wujowie oraz ciotki, i kuzynki

  1. Ż Zaloguj się ?1740-
   □  & Zaloguj się ?1730-
  2. Ż Zaloguj się ?1740-
  3. Ż Zaloguj się ?1740-
   □  & Zaloguj się ?1730-
  4. M Zaloguj się ?1740-
  5. Ż Zaloguj się ?1740-
  6. M Zaloguj się ?1750-
  7. M Zaloguj się ?1750-
   □  & Zaloguj się ?1760-
  8. M Zaloguj się ?1750-
  9. Ż Zaloguj się ?1750-
   □  & Zaloguj się ?1740-
  10. Ż Zaloguj się ?1750-
   □  & Zaloguj się ?1740-
  11. Ż Zaloguj się ?1750-
  12. Ż Zaloguj się ?1760-
   □  & Zaloguj się ?1750-
  13. M Zaloguj się ?1760-
   ■  & Zaloguj się ?1760- dzieci | Ż Zaloguj się 1792-| M Stanisław Franciszek Florian Janicki z Janic h. Rola 1798-1855| Ż Zaloguj się ca 1800- |
  14. Ż Zaloguj się ?1760-
   □  & Zaloguj się ?1750-

  Najbliżsi sławni ludzie (wg kryterium PSB)

  W stopniach ° wyrażona liczba ogniw w łańcuchu, w którym każda następna osoba jest dzieckiem, rodzicem lub małżonkiem poprzedniej;
  wersja pełna (przy opłaconym abonamenice) pokazuje wykres powiązania; w wersji darmowej kliknięcie prowadzi do strony o danej osobie.

  1. JANICKI Stanisław (1836-1888) inżynier
  2. FUKIER Henryk (1847-1907) kupiec warszawski
  3. FUKIER Teofil Florian (1816-1891) kupiec warszawski
  4. JANICKI Konstanty Stanisław (1876-1932) zoolog, parazytolog
  5. JANICKI Stanisław (1872-1939) minister rolnictwa
  6. NORBLIN Wincenty Konstanty (1805-1872) platernik, właściciel fabryki brązów
  7. MALCZ Karol Filip (1797-1867) złotnik
  8. FUKIER Florian (1772-1836) kupiec warszawski
  9. MALCZ Jan Fryderyk (1795-1852) lekarz, prezes kolegium ewangelicko-augsburskiego, redaktor, pisarz
  10. SCHUCH Stanisław Grzegorz (1892-1982) hipolog
  11. ROGOWICZ Wacław Jakub (1879-1960) literat, tłumacz
  12. NORBLIN Aleksander Jan (1777-1828) brązownik, odlewnik, protoplasta polskiego rodu Norblinów
  13. POTWOROWSKI Tadeusz Piotr (1898-1962) malarz, pedagog, scenograf
  14. SCHUCH Adolf Grzegorz (1792-1880) architekt
  15. NORBLIN DE LA GOURDAINE Jan Piotr (1745-1830) malarz, grafik, rysownik
  16. ROGOWICZ Jakub Ignacy (1839-1896) lekarz warszawski
  17. SCHUCHOWA Stefania Jadwiga (1890-1972) pisarka, pedagog
  18. BOGUSKI Józef Jerzy (1853-1933) chemik, fizyk
  19. SCHUCH Tadeusz Florian (1912-1975) inżynier budownictwa lądowego
  20. ROGOWICZ Stefan (1891-1946) architekt ogrodnictwa

  Uwagi

  • Bolesław Orłowski (red.), Polski wkład w przyrodoznawstwo i technikę. Słownik... (tom 2, str. 100): JANICKI Stanisław Franciszek (1797-1855), pierwszy na ziemiach polskich doktor nauk technicznych, ojciec Stanisława
   Epitafium na cm. Powązkowskim:

   STANISŁAW JANICKI
   ZM. DN. 8 V 54

   Nekrolog w „Kurierze Warszawskim” 122/1855, 126/1855 http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/editions-content?id=41200 (za: A. Tyszka, Nekrologi Kuriera Warszawskiego):
   Stanisław JANICKI
   dr filozofii, asesor kolegialny, radca Dyrekcji Ubezpieczeń, b. prezes kolegium kościelnego warszawskiej gminy ew.-ref.; ur. 4 V 1798 z Ludwika i Tekli z Ulidowskich, zm. 8 V 1855 w wieku lat 57, pog. 10 V 1855 z kośc. Ew.-Ref. przy ul. Leszno nr 666 na cm. tegoż wyznania, zapr. w żalu pogrążona żona, czworo dzieci i zięciowie

   Polski Słownik Biograficzny t. 10 str. 507: psb.9749.1
   Polski Słownik Biograficzny t. 10 str. 508: psb.9750.2
   Rafał Gerber, Studenci Uniwersytetu Warszawskiego 1808-1831. Słownik biograficzny (str. 427): Janicki Stanisław [Franciszek], Wydział Filozoficzny, sekcja Filozof., wpis 7 XI 1817
   Pochodził z niezamożnej rodziny szlacheckiej. Opiekunem jego był sędzia Trybunału w Krakowie, Nowicki. Początkowo studiował przez dwa lata w Krakowie na Wydz. Matemat., gdzie zaprzyjaźnił się z kolegami Feliksem Pancerem i Andrzejem Janikowskim. W 1817 wstąpił na trzeci rok Wydz. Filozof. Uniw. Warsz. Był stypendystą, kandydatem do zawodu nauczycielskiego, przez rok był nauczycielem matematyki w Liceum warsz. W 1818 wysłany został na 2 lata do Paryża na studia matematyki i mechaniki. Odbył wtedy podróż naukową do Niemiec, Francji, Szwajcarii i Włoch. Po powrocie uzyskał 11 XII 1821 stopień mgra filozofii i został skierowany na nauczyciela do szkoły wojew. w Płocku. W 1822 opuścił Płock, starając się o posadę nauczyciela w Warszawie i utrzymując się tymczasem z lekcji prywatnych, aby mieć możność przygotowania pracy doktorskiej. 6 VII 1824 uzyskał doktorat filozofii na podstawie pracy „O machinach parowych”, którą wydał drukiem. Pierwszy adiunkt Obserwatorium Astronomicznego przy Uniwersytecie Warsz. powołany na to stanowisko w 1824. 11 XII 1824 otrzymał prawo wykładania na Uniwersytecie Warsz. W tym też roku poślubił Zofię Aleksandrynę siostrę znanego lekarza warszawskiego Wilhelma Malcza. W 1825 został przez Komisję Rząd. Wyznań Religijnych i Oświecenia Publ. wysłany do Włoch i Niemiec dla przygotowania się na profesora mechaniki teoretycznej Szkoły Politechnicznej. Zwiedził Pragę, Wiedeń, Monachium, Paryż, Londyn, Brukselę, Amsterdam, Berlin i Drezno, studiując organizację instytutów politechnicznych i szkół przemysłu oraz zapoznając się z obowiązującymi w tych krajach podręcznikami i urządzeniami pomocy naukowych. Skończył również w Paryżu półroczny kurs konstrukcji i obliczania machin. Po powrocie do kraju w 1827 objął Katedrę Mechaniki Ogólnej w Szkole Przygotowawczej do Instytutu Politechnicznego. W 1829 wydawał wraz z profesorem mineralogii Uniwersytetu Pawłowiczem i Lachem Szyrmą czasopismo „Pamiętnik Warszawski Umiejętności Czystych i Stosowanych”, a w 1830 już tylko z Pawłowiczem „Pamiętnik Fizycznych, Matematycznych i Statystycznych Umiejętności z Zastosowaniem do Przemysłu”, gdzie opublikował szereg rozpraw naukowych. W czasie powstania listopadowego wstąpił do Gwardii Narodowej i w styczniu 1831 został mianowany niepłatnym pporucznikiem w Artylerii tej Gwardii. Po upadku powstania wykładał na Kursach Dodatkowych i został powołany na członka Komisji Egzaminacyjnej. Od 1832 do 1845 wydawał Kalendarz domowy i gospodarski. Drukował w nim również artykuły z dziedziny matematyki, nauk przyrodniczych, mechaniki i ekonomii politycznej. W 1834 wydał noworocznik „Jutrzenka”. Bliski współpracownik Fryderyka Skarbka w Dyrekcji Ubezpieczeń, został 1 I 1844 powołany na pierwszego naczelnika Kasy Oszczędności przy tejże instytucji. W 1845 objął stanowisko naczelnika rachunkowości i kontroli. W 1851 został wybrany radcą Dyrekcji Ubezpieczeń. W 1848 był prezesem Zboru Ewangelicko-Reformowanego w Warszawie. Zmarł na serce w Warszawie. Syn jego Stanisław był bliskim współpracownikiem i zastępcą naczelnego inżyniera robót przy budowie Kanału Sueskiego, A. Lavalleya.
   Robert Bielecki, Słownik biograficzny oficerów powstania listopadowego: JANICKI Stanisław - w powstaniu 26.12.30 ppor. niepłatny art. gw. nar. warsz., 12.1.31 ppor. bat. art. p. tej gw.
   Urzędnik w Królestwie Polskim 1845–1848:
   naczelnik Głównej Kasy Oszczędności, następnie naczelnik Kontroli i Rachunkowości w Dyrekcji Ubezpieczeń
   Otrzymał rangę asesora kolegialnego

   - A. Kulecka, Urzędnicy Królestwa Polskiego..., poz. 5372.
   Urzędnik w Królestwie Polskim 1850–1855:
   1850–1851: Naczelnik kontroli i rachunkowości w Dyrekcji Ubezpieczeń
   1852–1853: Radca dyrekcji, p. o. radcy Wydziału Kontroli i Kas tejże Dyrekcji
   1854–1855: Radca Wydziału Ruchomości w Służbie Ubezpieczeń Ruchomości
   Asesor kolegialny Ordery: za 15 lat nieskazitelnej służby (1855).

   - A. Kulecka, Urzędnicy Królestwa Polskiego..., poz. 5373.
   Bohdan Łuszczyński, Silva Heraldica - lu.39427
   n.13098a Nekrologia Minakowskiego (13098)
   n.7130 Nekrologia Minakowskiego (7130)
   sw.101091 Stanisław Łoza, Rodziny polskie pochodzenia cudzoziemskiego osiadłe w Warszawie i okolicach, t. 1-3, Warszawa 1932-1935
   sw.270083 Akt małżeństwa: Warszawa św. Jan (obecn. m. Warszawa), 137/1860 [indeks na http://geneteka.genealodzy.pl/] http://metryki.genealodzy.pl/metryki.php?op=kt&ar=1&zs=0161d&sy=1860&kt=2 [podgląd]
   sw.355531 Akt małżeństwa: Warszawa ASC Cyrkuł VII (obecn. m. Warszawa), 100/1824 [indeks na http://geneteka.genealodzy.pl/] http://metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=1&zs=0189d&sy=129&kt=2&skan=0100.jpg [podgląd]

  źródła:
  - urodzenie: wyliczony rok ur.: akt zgonu
  - ślub: Akt małżeństwa: Warszawa ASC Cyrkuł VII (obecn. m. Warszawa), rok 1824, nr aktu 100 [indeks na http://geneteka.genealodzy.pl/] http://metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=1&zs=0189d&sy=129&kt=2&skan=0100.jpg [podgląd]
  - zgon: Akt zgonu: Warszawa, par. Ewangelicko-Reformowana (obecn. m. Warszawa), 16/1855 http://szukajwarchiwach.pl/72/182/0/-/16/skan/full/RfhIJFk6RG1LrBDsDTgH7w [podglad]
  - pogrzeb: http://www.grobonet.com
  ...

  Baza danych na stronach www.sejm-wielki.pl to drobny wycinek Wielkiej genealogii Minakowskiego, sięgającej średniowiecza, zawierającej ponad 1.200.000 osób nawzajem skoligaconych, w tym znaczną część sławnych Polaków wszystkich epok; więcej na ten temat na Wielcy.pl .
  Baza jest uzupełniana codziennie
  — bardzo proszę o nadysłanie uzupełnień na adres mj@minakowski.pl . Z góry dziękuję!


  Serwisowi Sejm-Wielki.pl patronuje Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego, działające pod patronatem Marszałka Sejmu RP.

  Znani: literaci, malarze, muzycy, aktorzy, dziennikarze, odkrywcy, historycy, wojskowi, filozofowie, ludzie Kościoła, prawnicy, politycy: przedrozbiorowi, dziewiętnastowieczni, przedwojenni, powojenni, współcześni, parlamentarzyści II i III RP oraz PRL, uczeni (członkowie akademii nauk): nauk społecznych, nauk biologicznych, nauk ścisłych, nauk technicznych, nauk rolniczo-leśnych, nauk medycznych, nauk o ziemi

  Cytuj: Marek Jerzy Minakowski, Wielka genealogia Minakowskiego (Wielcy.pl), wydanie z 18.04.2024.
  © 2002-2024 Dr Minakowski Publikacje Elektroniczne — Regulamin, polityka prywatności i cookie
  IP: 35.174.62.162