Nowość! “Nekrologia Minakowskiego” (nekrologia.wielcy.pl) - Encyklopedia biograficzna na podstawie
kompletu nekrologów głównych polskich gazet od lutego 1845 do września 1939 r.
Sejm-Wielki.pl [start] M.J. Minakowski, Genealogia potomków Sejmu Wielkiego Zaloguj się kontakt
   Name Surname: 

M Dominik Krzywoszewski (ID: psb.14084.1)

Koligacja (szukanie pokrewieństwa) z: najkrótsza linia przodkowie
n.p. Mieszko I, Czesław Miłosz, Maria Skłodowska-Curie, Karol Wojtyła, Bronisław Komorowski, Marek Minakowski
Teść potomka uczestnika Sejmu Wielkiego
Ranking WGM: 42.203 (top 4%), Liczba łóżek od MJM: 18 [wyłącz kolorowanie] [?]


bohater PSB, artykuł w Nekrologii, oficer Powstania Listopadowego (1830-1831), student Uniwersytetu Warszawskiego (1808), urzędnik Królestwa Polskiego (1819-1835)


rodzice Zaloguj się
?1760-
   Zaloguj się
?1760-
|    |
2    3|
Dominik Krzywoszewski, bohater PSB, 1787-1851
ilustracja

Rodzice

ilustracja
 • Zaloguj się
 • Urodzony prawdopodobnie w roku 1760
 • zmarł
 •  
 • Zaloguj się
 • Urodzona prawdopodobnie w roku 1760
 • zmarła
 •  

  śluby i dzieci, wnuki, i do prawnuków

  ilustracja
 • żona (ślub: dnia 19 V 1816, Warszawa, Cyrkuł VII (obecn. m. Warszawa), ): Magdalena Zuzanna Köhler h. Węgłowiec, artykuł w Nekrologii ca 1798-1862 , (Rodzice : Zaloguj się ca 1757-1833 & Zaloguj się ?1760-/1833) , dzieci
  1. M Zaloguj się artykuł w Nekrologii ca 1816-1886
    & Zaloguj się artykuł w Nekrologii ?1820-1850 dzieci
    & Zaloguj się ?1820- dzieci
  2. M Zaloguj się artykuł w Nekrologii ca 1822-1897
  3. M Zaloguj się 1823-1830
  4. Ż Zaloguj się artykuł w Nekrologii ca 1827-1849
  5. M Bolesław okręg czerski Tow. Rolniczego (1861) , artykuł w Nekrologii ca 1832-1895
    & Aniela Chudzyńska z Chudzyna h. Cholewa artykuł w Nekrologii , (linia: Andrzej Puchała le.2980.2.1) , (linia: Wojciech Suchodolski 3.266.149) ca 1845-1900
  6. M Zaloguj się artykuł w Nekrologii ca 1835-1859
 • Najbliżsi sławni ludzie (wg kryterium PSB)

  W stopniach ° wyrażona liczba ogniw w łańcuchu, w którym każda następna osoba jest dzieckiem, rodzicem lub małżonkiem poprzedniej;
  wersja pełna (przy opłaconym abonamenice) pokazuje wykres powiązania; w wersji darmowej kliknięcie prowadzi do strony o danej osobie.

  1. KRZYWOSZEWSKI Stefan (1866-1950) komediopisarz, dziennikarz, prozaik
  2. MIERZEJEWSKI Henryk (1881-1929) inżynier mechanik, profesor Politechniki Warszawskiej
  3. KOEHLER Ludwik (1799-1871) lekarz
  4. JASIŃSKI Jakub (1791-1855) lekarz, fizyk
  5. JASIŃSKI Stanisław Jakub (ok. 1823-1879) rejent, działacz kulturalny
  6. JASIŃSKI Roman (1854-1898) lekarz
  7. JASIŃSKI Feliks Antoni (1856-1899) profesor mechaniki budowli
  8. KOWALSKI Karol Wierusz- (1869-1953) malarz
  9. SUCHODOLSKI Wojciech (1749-1826), konfederat barski, poseł na Sejm Czteroletni
  10. JANASZ Józef (1784-1868) kupiec żydowski
  11. HEMPEL Jan Hieronim (1877-1937) publicysta, filozof, działacz ruchu robotniczego
  12. NOWODWORSKI Leon (1889-1941) adwokat
  13. OLSZOWSKI Zygmunt Kazimierz (1865-1933) prawnik, dyplomata, poseł, ambasador
  14. PAPIEWSKA Anna Wanda (1883-1974) działaczka społeczna, posłanka
  15. HEMPEL Stanisław (1892-1954) inżynier konstruktor
  16. HEMPEL Jan Marian (1818-1886) naukowiec, organizator górnictwa
  17. NOWODWORSKI Franciszek (1859-1924) adwokat, poseł, prezes Sądu Najwyższego
  18. FORSTER Karol (1800-1879) pisarz, działacz polityczny
  19. GUDOWSKI Longin (1816-1892) senator, prezes teatrów
  20. KRZYŻANOWSKI Hieronim (1819-1875) profesor prawa kanonicznego

  Uwagi

  • Nekrolog w „Kurierze Warszawskim” 163/1851, 167/1851; 345/1852 http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/editions-content?id=39159 (za: A. Tyszka, Nekrologi Kuriera Warszawskiego):

   Dominik KRZYWOSZEWSKI
   zasłużony w zawodzie sądowym i obywatelskim, b. mecenas przy Sądzie Najwyższym, nauki pobierał w szkole szczuczyńskiej, następnie ukończył kurs nauk prawnych w b. Uniw. Wileńskim, w 1808 wstąpił do służby rządowej b. Księstwa Warszawskiego, w 1816 połączył się związkiem małżeńskim z Magdaleną z Koehlerów, ojciec zmarłej Dominiki Krzywoszewskiej; ur. 1787 w gub. grodzieńskiej, zm. 22 VI 1851 w dobrach swoich dziedzicznych Drwalewie, poch. 25 VI 1851 w kośc. paraf. tamże

   Polski Słownik Biograficzny t. 15 str. 583: psb.14084.1
   Rafał Gerber, Studenci Uniwersytetu Warszawskiego 1808-1831. Słownik biograficzny (str. 113): Krzywoszewski Dominik, Wydział Prawa i Administracji, sekcja Prawa, wpis 16 XI 1808
   Syn Pawła i Agnieszki z Matyrskich. Pochodził z Grodzieńsz-czyzny. Szkołę ukończył w Szczuczynie, po czym studiował prawo na Uniwersytecie Wileńskim, gdzie był prezesem studenckiego Tow. Nauk Moralnych. Po uzyskaniu dyplomu mgra praw w czerwcu 1808 przeniósł się do Księstwa Warszawskiego i został zatrudniony w biurze ministra sprawiedliwości. Jak inni młodsi urzędnicy, zapisał się do nowo utworzonej Szkoły Prawa. W 1810 ukończył ją i po rocznej aplikacji został mianowany w 1811 asesorem przy Sądzie Kryminalnym depart. warszawskiego i kaliskiego, a w 1812 asesorem Trybunału Cywil. I Instancji depart. warszawskiego. W 1815 mianowany jednym z pierwszych 24 mecenasów nowo utworzonego w Król. Polskim Sądu Najwyższej Instancji. W krótkim czasie zdobył pozycję wybitnego palestranta. W czerwcu 1824 występował z wielkim talentem i odwagą przed Sądem Wojskowym jako obrońca z urzędu ppułkownika Ignacego Dobrogoyskiego w sprawie Łukasińskiego. Wystąpieniem swym przed Sądem Wojskowym zrobił bardzo silne wrażenie, imponując jasnością rozumowania i śmiałością argumentów. W 1828 stanął, już jako znany adwokat, przed sądem sejmowym jako obrońca ppułkownika Gwardii, Seweryna Krzyżanowskiego. Obrona jego wzbudziła zachwyt Warszawy. Nadużycia komitetu śledczego w sprawie Krzyżanowskiego nazwał w swym wystąpieniu niezachowaniem przepisanych form, sugestią i groźbą. Bronił faktycznie wszystkich oskarżonych, żądając uwolnienia głównego oskarżonego – Seweryna Krzyżanowskiego. Był jednym z pierwszych, który wszedł, w warszawskie środowisko mieszczańskie jako jego adwokat, radca prawny, jako spokrewniony z nim przez małżeństwo zawarte w 1816 z Magdaleną Koehler, zamożną córką kupca. Należał do zarządu Tow. Wyrobów Zbożowych (1825). Był blisko związany z domem Łubieńskich. W marcu 1830 przygotował na sejm opozycyjną petycję przeciw Administracji Konsumpcyjnej. Po wybuchu powstania grał znaczną rolę w warszawskich władzach municypalnych jako członek Rady Ogólnej. 18 XII 1830 powołany przez wiceprezydenta Warszawy, Tomasza Łubieńskiego, na naczelnika Wydziału Policji. Był faktycznym kierownikiem władz miejskich, mianowanych 30 XII 1830. W grudniu 1830 prowadził poszukiwania uprowadzonego Łukasińskiego i ogłosił odezwę w sprawie jego uwolnienia lub wymiany. Zwolennik orientacji Lubeckiego, nie wierzył w powodzenie powstania. W styczniu 1831 wycofał się z władz miejskich. Był przeciwnikiem Klubu Patriotycznego. 28 II 1831 podpisał jako członek Gwardii Narodowej jej adres do sejmu. W czasach paskiewiczowskich z powodu stanu zdrowia ograniczył swą działalność adwokacką. Stanem zdrowia tłumaczył też odmowę objęcia obrony w procesie Piotra Wysockiego. W 1839 wycofał się w ogóle z adwokatury i ustąpił ze stanowiska mecenasa przy Sądzie Najwyższej Instancji. Był właścicielem dóbr Przysucha w pow. opoczyńskim i majątku Drwalew w Grójeckiem. Członek Tow. Rolniczego w pow. opoczyńskim. W 1819 należał do kapituły loży masońskiej „Rycerze Gwiazdy” i był członkiem loży „Świątynia Mi-nerwy” w Warszawie. Zmarł w Drwalewie, pochowany w krypcie miejscowego kościoła. Jego wnuk Stefan był znanym prozaikiem, pisarzem, komediopisarzem, dziennikarzem i wydawcą.
   Robert Bielecki, Słownik biograficzny oficerów powstania listopadowego: KRZYWOSZEWSKI Dominik - Ukończył szkołę w Szczuczynie, studiował prawo na uniwersytecie wił., 6.1808 otrzymał dyplom mgra prawa i przeniósł się do Warszawy. Tu pracował w biurze ministra sprawiedliwości Feliksa Łubieńskiego, zapisał się 1808 do Szkoły Prawa. Asesor przy Sądzie Kryminalnym dep. warsz., potem przy Trybunale Cywilnym. 1815 mecenas przy Sądzie Najwyższej Instancji. 1815-21 członek lóż „Rycerze Gwiazdy” i „Świątynia Mi-nerwy”. 6.24 występował jako obrońca Ignacego Dobrogoy-skiego w procesie Łukasińskiego, a 1828 bronił Seweryna Krzyżanowskiego, domagając się jego uniewinnienia. W powstaniu domagał się odszukania Łukasińskiego, aby wydobyć go z rąk ros., członek Rady Ogólnej Warszawy, najbliższy współpracownik wiceprezydenta Tomasza Łubieńskiego, od 18.12.30 sef wydziału policji, kierował po dyktatorsku powołanymi 30.12.30 nowymi władzami miejskimi, zwalczał Klub Patriotyczny, po ustąpieniu Łubieńskiego wycofał się z władz miejskich, 18.5.31 kpt. raporter gw. nar. warsz. 1832 zasłaniając się złym stanem zdrowia nie wystąpił w procesie Piotra Wysockiego. 1836 zrezygnował ze stanowiska mecenasa przy Sądzie Najwyższej Instancji w Warszawie. Ostatnie lata spędził w swym majątku Drwalewie k. Grójca. Ożeniony 1816 z Magdaleną Koehler, miał synów Dominika, Władysława i Bolesława. Zm. 22.6.51 w Drwalewie, pochowany w krypcie miejscowego kościoła.
   Urzędnik w Królestwie Polskim 1819–1834:
   1819, 1820, 1821, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829: Mecenas Trybunału Najwyższej Instancji
   1830, 1834: Mecenas Sądu Najwyższej Instancji

   - A. Kulecka, Urzędnicy Królestwa Polskiego..., poz. 7644.
   Urzędnik w Królestwie Polskim 1834–1835:
   mecenas przy Sądzie Najwyższej Instancji, w Sądownictwie Komisji Rządowej Sprawiedliwości
   - A. Kulecka, Urzędnicy Królestwa Polskiego..., poz. 7645.
   n.12977a Nekrologia Minakowskiego (12977)
   n.3745 Nekrologia Minakowskiego (3745)
   sw.564127 Robert Bielecki, Słownik biograficzny oficerów powstania listopadowego, Warszawa 1995-98

  źródła:
  - ślub: Akt małżeństwa: Warszawa ASC Cyrkuł VII (obecn. m. Warszawa), rok 1816, nr aktu 97 [indeks na http://geneteka.genealodzy.pl/] http://metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=1&zs=0189d&sy=121&kt=2&skan=097.jpg [podgląd]
  ...

  Baza danych na stronach www.sejm-wielki.pl to drobny wycinek Wielkiej genealogii Minakowskiego, sięgającej średniowiecza, zawierającej ponad 1.200.000 osób nawzajem skoligaconych, w tym znaczną część sławnych Polaków wszystkich epok; więcej na ten temat na Wielcy.pl .
  Baza jest uzupełniana codziennie
  — bardzo proszę o nadysłanie uzupełnień na adres mj@minakowski.pl . Z góry dziękuję!


  Serwisowi Sejm-Wielki.pl patronuje Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego, działające pod patronatem Marszałka Sejmu RP.

  Znani: literaci, malarze, muzycy, aktorzy, dziennikarze, odkrywcy, historycy, wojskowi, filozofowie, ludzie Kościoła, prawnicy, politycy: przedrozbiorowi, dziewiętnastowieczni, przedwojenni, powojenni, współcześni, parlamentarzyści II i III RP oraz PRL, uczeni (członkowie akademii nauk): nauk społecznych, nauk biologicznych, nauk ścisłych, nauk technicznych, nauk rolniczo-leśnych, nauk medycznych, nauk o ziemi

  Cytuj: Marek Jerzy Minakowski, Wielka genealogia Minakowskiego (Wielcy.pl), wydanie z 23.09.2023.
  © 2002-2023 Dr Minakowski Publikacje Elektroniczne — Regulamin, polityka prywatności i cookie
  IP: 35.175.191.46