Nowość! “Nekrologia Minakowskiego” (nekrologia.wielcy.pl) - Encyklopedia biograficzna na podstawie
kompletu nekrologów głównych polskich gazet od lutego 1845 do września 1939 r.
Sejm-Wielki.pl [start] M.J. Minakowski, Genealogia potomków Sejmu Wielkiego Zaloguj się kontakt
   Name Surname: 

M Antoni Hann (ID: psb.8195.1)

Koligacja (szukanie pokrewieństwa) z: najkrótsza linia przodkowie
n.p. Mieszko I, Czesław Miłosz, Maria Skłodowska-Curie, Karol Wojtyła, Bronisław Komorowski, Marek Minakowski
Dalszy związek rodzinny z potomkami Sejmu Wielkiego (poza Genealogią potomków Sejmu Wlk.)
Uwaga! Tej osoby nie ma w Genealogii potomków Sejmu Wielkiego.
Dzięki uprzejmości autora zaglądasz teraz do Wielkiej Genealogii Minakowskiego (Wielcy.pl),
która jest od niej 10-krotnie większa (1.200.000 osób),
ale korzystanie z niej kosztuje 79 zł rocznie.
Zaloguj się
Autor za swoją pracę nie bierze ani grosza z budżetu państwa. Pomóż mu!

Ranking WGM: 204.377 (top 18%), Liczba łóżek od MJM: 19 [wyłącz kolorowanie] [?]


bohater PSB, artykuł w Nekrologii, bohater Wiki, oficer Powstania Listopadowego (1830-1831), student Uniwersytetu Warszawskiego (1819), urzędnik Królestwa Polskiego (1850-1861)


rodzice Zaloguj się
?1770-
   Zaloguj się
?1770-
|    |
2    3|
Antoni Hann, bohater PSB, 1796-1861
ilustracja

Rodzice

ilustracja
 • Zaloguj się
 • Urodzony prawdopodobnie w roku 1770
 • zmarł
 •  
 • Zaloguj się
 • Urodzona prawdopodobnie w roku 1770
 • zmarła
 •  

  Rodzeństwo, bratankowie lub siostrzeńcy/bratanice lub siostrzenice

  1. **Antoni **
  2. Ż Zaloguj się ?1800-
   ■  & Zaloguj się ?1780- dzieci | M Zaloguj się 1816-1882| Ż Zaloguj się 1820-1887| Ż Zaloguj się ca 1820- |
  3. Ż Zaloguj się artykuł w Nekrologii ca 1804-1848
   ■  & Zaloguj się 1793-1866 dzieci | Ż Zaloguj się ca 1824-1904 |

  Najbliżsi sławni ludzie (wg kryterium PSB)

  W stopniach ° wyrażona liczba ogniw w łańcuchu, w którym każda następna osoba jest dzieckiem, rodzicem lub małżonkiem poprzedniej;
  wersja pełna (przy opłaconym abonamenice) pokazuje wykres powiązania; w wersji darmowej kliknięcie prowadzi do strony o danej osobie.

  1. PASZKIEWICZ Józef (1816-1882) przemysłowiec, kupiec
  2. GRUDZIŃSKI Ignacy (1815-1904) powstaniec 1863
  3. JAGODZIŃSKI Teofil (1833-1907) kanonik warszawski
  4. SKŁODOWSKI Zdzisław Józef (1841-1914) prawnik, powstaniec 1863 r., tłumacz utworów literackich
  5. JANCZEWSKI Stefan Mikołaj (1872-1938) lekarz ginekolog
  6. CYPRYSIŃSKI Wincenty (1803-1835) emigrant 10°
  7. CYPRYSIŃSKI Antoni (1806-1860) pełnomocnik ord. Zamoyskich 10°
  8. NIEKRASZOWA Stefania (1886-1973) pianistka, pedagog, publicystka 10°
  9. SKŁODOWSKI Józef h. Dołęga (1804-1882) pedagog, dyrektor gimnazjum w Lublinie 10°
  10. STOKOWSKI Jan (ok.1742-1794) konfederat barski, konsyliarz Rady Nieustającej 11°
  11. SKŁODOWSKI Władysław (1832-1902) przyrodnik, pedagog, popularyzator nauk ścisłych i przyrodniczych 11°
  12. MARTIN Karol Marcin (1817-1891) architekt, teoretyk architektury 11°
  13. BOCZYLIŃSKI Ignacy (1826-1883) pedagog 11°
  14. (du) LAURANS Nestor (zm. 1868) komisarz RN w powstaniu 1863 11°
  15. PSARSKI Fryderyk Jakub (ok. 1730-1805) poseł, przywódca powstania 1794 w Wieluńskim 11°
  16. SUCHECKI Ignacy (zm. 1803), chorąży mniejszy sieradzki, poseł 11°
  17. KROPIWNICKI Alfons Ferdynand (1803-1881) budowniczy 11°
  18. SABOWSKI Władysław (1837-1888) powieściopisarz, poeta, publicysta 11°
  19. BAGNIEWSKI Adam Stefan (1803-1873) bankowiec 11°
  20. ROMOCKI Ludwik (1872-1927) prawnik, literat 12°

  Uwagi

  • Bolesław Orłowski (red.), Polski wkład w przyrodoznawstwo i technikę. Słownik... (tom 2, str. 22): HANN Antoni (1796-1861), chemik, wynalazca w dziedzinie litografii, dyrektor Mennicy Warszawskiej
   Epitafium na cm. Powązkowskim:

   ANTONI HANN
   + 14-III 1861

   Nekrolog w „Kurierze Warszawskim” 70/1861, 71/1861, 73/1861, 75/1861, 137/1861 http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/editions-content?id=44598 (za: A. Tyszka, Nekrologi Kuriera Warszawskiego):
   Antoni HANN
   technik i mąż uczony, dyrektor Mennicy Warszawskiej, b. prof. Szkoły Politechnicznej, czł. Warszawskiego Tow. Dobroczynności; po długiej chorobie zm. 14 III 1861 o godzinie siódmej wieczorem, odpr. 17 III 1861 z kapl. przy kośc. Reformatów na cm. Powązkowski, nab. żał. 21 III 1861 w tymże kośc., zapr. pozostała w głębokim żalu familia; nab. żał. 10 VI 1861 w kośc. Tow. Dobroczynności

   Polski Słownik Biograficzny t. 25 str. 274: psb.21763.5
   Polski Słownik Biograficzny t. 9 str. 277: psb.8195.1
   Rafał Gerber, Studenci Uniwersytetu Warszawskiego 1808-1831. Słownik biograficzny (str. 426): Hann Antoni, Wydział Filozoficzny, sekcja Filozof., wpis 5 III 1819
   Uczył się początkowo na prywatnej pensji Marchanda, a potem w Liceum warszawskim. Jako student był członkiem „Gospody Akademickiej”. 27 VII 1822 ukończył Wydział Filozoficzny ze stopniem magistra filozofii w dziale nauk przyrodniczych, po czym został zatrudniony jako adiunkt-prepa-rator przy katedrze chemii. W 1822 otrzymał złoty medal na Wydziale za pracę konkursową O kwasie jarzębinowym i jego związkach. W 1825-1829 korzystał ze stypendium na wyjazd za granicę na studia chemii technicznej (garbarstwo, biało-skórnictwo) dla przygotowania się na profesora Instytutu Politechnicznego. W czasie 4-letniego pobytu za granicą kształcił się przede wszystkim w zakładach przemysłowych wiedeńskich i paryskich. Ponadto zwiedzał zakłady przemysłowe w Austrii, Niemczech, Francji, Belgii, Holandii i Anglii, pracując w nich dla lepszego zapoznania się z ich urządzeniem jako robotnik. Po powrocie z zagranicy w 1829 otrzymał katedrę chemii stosowanej w Szkole Przygotowawczej do Instytutu Politechnicznego. Jako profesor Szkoły Przygotowawczej ogłosił w jej programie studiów na rok 1830/31 artykuł Uwagi nad niektórymi gałęziami przemysłu. Po upadku powstania listopadowego, w czasie którego był członkiem Tow. Patriotycznego i kierował fabryką saletry w Warszawie, emigrował do Prus i zamieszkał w Elblągu. Po powrocie do Warszawy nie mógł uzyskać przez dłuższy czas posady państwowej. Dopiero w 1840 został na mocy decyzji Paskiewicza skreślony z listy obciążonych przynależnością w 1831 do Tow. Patriotycznego, na podstawie dość dziwnego sformułowania, iż „Antoni Hann zamieszczony w liście [Tow. Patriotycznego] nie ma być uważany za Antoniego Hann, b. profesora Szkoły Politechnicznej, niegdyś w Warszawie istniejącej”. W 1843 został mianowany intendentem, a potem dyrektorem mennicy warszawskiej. Na tym stanowisku zmarł w Warszawie. H. pisywał artykuły techniczne do Kalendarza St. Janickiego. W 1857 ogłosił sprawozdanie o wyrobach garbarskich i białoskórniczych w Królestwie Polskim. W 1857 ogłosił też w „Wieńcu” Wyjątki z opisu podróży przemysłowej do Londynu. W ostatnim roku życia należał do redakcji „Biblioteki Warszawskiej”.
   Robert Bielecki, Słownik biograficzny oficerów powstania listopadowego: HANN Antoni - Ukończył Liceum Warszawskie, od 5.3.1819 student Wydziału Filozoficznego UW, 27.7.22 otrzymał stopień mgra filozofii w dziale nauk przyrodniczych. 1825-29 kształcił się za granicą m. in. w Paryżu, po powrocie do Warszawy został wykładowcą chemii stosowanej w Instytucie Politechnicznym, ogłosił już wówczas kilka prac naukowych. Zajmował się też litografią i pierwszy zastosował kwas fluorowy do utrwalania rysunku na szkle. W powstaniu członek Towarzystwa Patriotycznego, od końca 1830 do 9.31 kierował jedną z trzech fabryk saletry otrzymywanej z tynków murów, 19.9.31 wszedł do służby jako ppor. art. z przeznaczeniem do sztabu gen. Bema, 4.10.31 por., 5.10.31 przeszedł z Rybińskim do Prus. W obawie przed represjami osiadł w Elblągu, gdzie próbował założyć szkolę przemysłową. Po powrocie do Warszawy nie mógł otrzymać pracy. 1836 wydelegowany przez dyrekcję Banku Polskiego do Niemiec i Francji w celu zapoznania się z nowymi metodami warzenia soli i zastosowania ich w Ciechocinku. Dopiero w 1840 decyzją Paskiewicza skreślony z listy osób ściganych za przynależność do Towarzystwa Patriotycznego. 1840 buchalter w KRSW. 1843 intendent, a potem dyrektor mennicy warsz. Zm. 14.3.61, pochowany na cmentarzu Powązkowskim.
   Urzędnik w Królestwie Polskim 1850–1861:
   1850–1857: Intendent w Urzędzie Mennicy Warszawskiej
   1858–1861: Dyrektor Mennicy
   1855–1858: Członek Komitetu Drogi Żelaznej Warszawsko- Wiedeńskiej Ordery: SS 2 (1861).

   - A. Kulecka, Urzędnicy Królestwa Polskiego..., poz. 4718.
   Urzędnik w Królestwie Polskim 1854–1861:
   1854–1861: Członek przybrany Rady Przemysłowej Wydziału Przemysłu i Kunsztów Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych
   1854–1860: Intendent Mennicy Warszawskiej
   1861: Dyrektor Mennicy Warszawskiej

   - A. Kulecka, Urzędnicy Królestwa Polskiego..., poz. 4719.
   n.12076 Nekrologia Minakowskiego (12076)
   sw.184662 Akt zgonu: Warszawa św. Jan (obecn. m. Warszawa), 177/1861 [indeks na http://geneteka.genealodzy.pl/] http://metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=8&zs=9233d&sy=522&kt=2&plik=172-177.jpg [podgląd]

  źródła:
  - pogrzeb: Urz. M. st.W-wy http://cmentarze.um.warszawa.pl/pomnik.aspx?pom_id=2864
  ...

  Baza danych na stronach www.sejm-wielki.pl to drobny wycinek Wielkiej genealogii Minakowskiego, sięgającej średniowiecza, zawierającej ponad 1.200.000 osób nawzajem skoligaconych, w tym znaczną część sławnych Polaków wszystkich epok; więcej na ten temat na Wielcy.pl .
  Baza jest uzupełniana codziennie
  — bardzo proszę o nadysłanie uzupełnień na adres mj@minakowski.pl . Z góry dziękuję!


  Serwisowi Sejm-Wielki.pl patronuje Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego, działające pod patronatem Marszałka Sejmu RP.

  Znani: literaci, malarze, muzycy, aktorzy, dziennikarze, odkrywcy, historycy, wojskowi, filozofowie, ludzie Kościoła, prawnicy, politycy: przedrozbiorowi, dziewiętnastowieczni, przedwojenni, powojenni, współcześni, parlamentarzyści II i III RP oraz PRL, uczeni (członkowie akademii nauk): nauk społecznych, nauk biologicznych, nauk ścisłych, nauk technicznych, nauk rolniczo-leśnych, nauk medycznych, nauk o ziemi

  Cytuj: Marek Jerzy Minakowski, Wielka genealogia Minakowskiego (Wielcy.pl), wydanie z 08.12.2023.
  © 2002-2023 Dr Minakowski Publikacje Elektroniczne — Regulamin, polityka prywatności i cookie
  IP: 34.228.52.21