Sejm-Wielki.pl [start]
M.J. Minakowski, Genealogy of the Descendants of the Great Sejm
Zaloguj się contact
Name Surname: 

M Jan Gromnicki z Omelan h. Prawdzic (ID: sw.89174)

Koligacja (szukanie pokrewieństwa) z: najkrótsza linia przodkowie
n.p. Mieszko I, Czesław Miłosz, Maria Skłodowska-Curie, Karol Wojtyła, Bronisław Komorowski, Marek Minakowski
Małżonek potomka uczestnika Sejmu Wielkiego
Ranking WGM: 151.512 (top 13%), Liczba łóżek od MJM: 17 [wyłącz kolorowanie] [?]

bohater Kto jest kim (1984)

ilustracja

Rodzice

ilustracja
 
Przodkowie: drzewo "16"drzewo "32"drzewo "64"

pradziadkowie Zaloguj się
?1840-
   Zaloguj się
?1850-1899
   Zaloguj się, poseł na Sejm Krajowy Galicji
1829-1902
   Zaloguj się, poseł na Sejm Krajowy Galicji
1837-1905
&    &    &    &
Zaloguj się
?1830-
   Zaloguj się
1859-1930
   Zaloguj się
1831-1894
   Karolina Anna Weryha-Darowska z Darowa h. Ślepowron, artykuł w Nekrologii
1852-1931
|    |    |    |
8 | 9    10 | 11    12 | 13    14 | 15
|    |    |    |
dziadkowie Zaloguj się, bohater Czy wiesz kto to jest
1869-1956
   Zaloguj się
1875-1923
   Justyn hr. Łoś z Grodkowa i Januszowic h. Dąbrowa
1873-1933
   Helena Janina hr. Dzieduszycka z Dzieduszyc h. Sas
1881-1955
|    |    |    |
4    5    6    7 


|    |
rodzice Szczepan Maria Gromnicki z Omelan h. Prawdzic, bohater Wiki
1900-1941
   Ewa Maria Józefa hr. Łoś z Grodkowa i Januszowic h. Dąbrowa
1904-1992
|    |
2    3|
Jan Gromnicki z Omelan h. Prawdzic, bohater Kto jest kim, 1932

śluby i dzieci, wnuki, i do prawnuków

ilustracja
 • żona (ślub: około 1960): Elżbieta Godlewska z Godlewa h. Gozdawa, (linia: Jan Jeleński 8.679.84) 1928-2021 , (Rodzice : Alfred Ludwik Goldewski z Godlewa h. Gozdawa 1900-1939 & Danuta Dzieślewska, artykuł w Nekrologii 1907-1938) , dzieci
  1. M Marcin korespondent M.J.M. , (linia: Jan Jeleński 8.679.84) , (linia: Konstanty Jeleński 8.679.81) 1962
    & Anna Ostaszewska (linia: August Iliński 11.1.1147) , (linia: Franciszek Puszet lu.24616) , (linia: Jan Iliński 8.73.162) , (linia: Kajetan Aksak 1.63.62) , (linia: Kasper Walewski lu.4762) , (linia: Marcin Ślaski 11.1.1370) , (linia: Michał Walewski 8.192.199) , (linia: Paweł Skorzewski 2.830.101) , (linia: Stanisław Dąmbski 4.285.212) , (linia: Stanisław Dąmbski 4.285.260) , (linia: Teofil Załuski 15.105.942) 1969 dzieci
  2. Ż Anna Maria Gromnicka z Omelan h. Prawdzic (linia: Jan Jeleński 8.679.84) , (linia: Konstanty Jeleński 8.679.81) 1967
    & Jacek Kadłubowski ?1970 dzieci
 • Inne małżeństwa i dzieci matki: Ewa Maria Józefa hr. Łoś z Grodkowa i Januszowic h. Dąbrowa, rodzeństwo, bratankowie lub siostrzeńcy/bratanice lub siostrzenice

  Stryjowie lub wujowie oraz ciotki, i kuzynki

  1. Ż Zaloguj się ?1900-1902
  2. M Szczepan Maria Gromnicki z Omelan h. Prawdzic bohater Wiki 1900-1941
   ■  & Ewa Maria Józefa hr. Łoś z Grodkowa i Januszowic h. Dąbrowa 1904-1992 dzieci | M Jan Gromnicki z Omelan h. Prawdzic 1932 |
  3. M Zaloguj się 1903-1942
  4. Ż Zaloguj się artykuł w Nekrologii 1907-1917
  5. Ż Ewa Maria Józefa hr. Łoś z Grodkowa i Januszowic h. Dąbrowa 1904-1992
   ■  & Szczepan Maria Gromnicki z Omelan h. Prawdzic bohater Wiki 1900-1941 dzieci | M Jan Gromnicki z Omelan h. Prawdzic 1932 | □  & Józef Wiktor z Wiatrowic h. Brochwicz (linia: Michał Grodzicki 7.162.108) 1896-1972
  6. M Zaloguj się 1905-1946
  7. Ż Zaloguj się ?1910
  8. M Zaloguj się ?1910
  9. Ż Jadwiga Maria Marcelina hr. Łoś z Grodkowa i Januszowic h. Dąbrowa 1912-1985
   ■  & Stefan Cedryk Potocki de Montalk h. Pilawa (Złota) (linia: Antoni Jabłonowski 8.192.168) , (linia: Hieronim Sanguszko dw.9286) , (linia: Józef Czartoryski 3.662.559) , (linia: Piotr Potocki dw.15031) , (linia: Stanisław Jabłonowski 8.192.181) , (linia: Teodor Potocki 11.1.1144) 1905-1975 dzieci | M Justyn Piotr Potocki de Montalk h. Pilawa (Złota) 1943 |

  Najbliżsi sławni ludzie (wg kryterium PSB)

  W stopniach ° wyrażona liczba ogniw w łańcuchu, w którym każda następna osoba jest dzieckiem, rodzicem lub małżonkiem poprzedniej;
  wersja pełna (przy opłaconym abonamenice) pokazuje wykres powiązania; w wersji darmowej kliknięcie prowadzi do strony o danej osobie.

  1. DZIEŚLEWSKI Roman (1863-1924) profesor Politechniki Lwowskiej
  2. GODLEWSKI Włodzimierz (1865-1932) adwokat
  3. DAROWSKA WERYHA Marcelina (1827-1911) zał. zgromadzenia ss. Niepok. Pocz. NMP
  4. DZIEDUSZYCKA Talia (1811-1855) poetka
  5. TOKARZEWSKI-KARASZEWICZ Jan (18851954) publicysta, heraldyk, dyplomata
  6. PESZYŃSKI Tytus Henryk (1813-1881) powstaniec 1830, oficer
  7. PONIŃSKI Józef (zm. 1770) starosta piotrkowski i ostroski, poseł
  8. KOPCZYŃSKI Janusz (1831/38- po 1882) pianista, kompozytor
  9. POTOCKI Edmund Joseph (1836-1901) nauczyciel języków i literatury w Nowej Zelandii
  10. STAHL Leonard (1866-1929) działacz narodowo-demokratyczny, wiceprezydent Lwowa, zastępca Komisarza Generalnego Rządu we Lwowie
  11. STAHL Zdzisław Henryk Ludwik (1901-1987) ekonomista, docent Uniwersytetu Jana Kazimierza, działacz polityczny, publicysta, emigrant polityczny
  12. JAROCHOWSKI Wojciech (1846-1910) nauczyciel, działacz społeczny
  13. CIECHANOWSKI Stanisław (1845-1927) prawnik, ziemianin
  14. PIETRUSKI Oktaw (1820-1894) prawnik, działacz polityczny
  15. DAROWSKI WERYHA Aleksander (1815-1874) ziemianin, literat
  16. DONIMIRSKI Brochwicz Antoni (1846-1912) publicysta, polityk
  17. DZIEDUSZYCKI Wiktoryn Walerian (1754-1832) ziemianin, działacz polityczny
  18. DZIEDUSZYCKI Aleksander Stanisław (1813-1879) polityk galicyjski
  19. STADNICKI Wincenty (1835-1869) ziemianin, chemik
  20. PIETRUSKI Izydor (zm. 1848) działacz polityczny i społeczny

  Uwagi

  • Kto jest kim w Polsce, Interpress 1984

   Zawód: archeolog-konserwator
   Edukacja: studia: Uniwersytet Jagielloński, Kraków 1957.
   Biografia Badania konserwatorskie w Urzędzie Konserwatorskim M. i Woj. Krakowskiego oraz w Kier. Odnowienia Zamku Królewskiego na Wawelu, Kraków 1953-57; pracownik Zakładu Archeologii Małopolski IHKM PAN, Kraków (badania: Igołomia, Dalewice, Stradów, Zagość, Kraków) 1956-64; pracownik Pracowni Badania Obcych Grup Etnicznych IHKM PAN, Warszawa (zagadnienie stosunku osadnictwa Celtów w Polsce do osadnictwa ludności rodzimej, badania: Zagość, Dalewice, Zamek Królewski w Warszawie) 1965-72; główny specjalista ds. badan archeologiczno-konserwatorskich w Zarządzie P.P. PKZ, Warszawa 1973- ; nadzór merytoryczny nad działalnością Pracowni Archeologicznych P.P. PKZ, badania: Zagość, Macedonia 1973- ; sekr. Rady Naukowo-Konserwatorskiej P.P. PKZ, czł. Red. Wyd. P.P. PKZ
   Członkostwo: czł. Rady Naukowej ds. Archeologicznych przy MKiS 1979- ; udział w Kongresach Archeologii Słowiańskiej, Warszawa 1965, Bratysława 1976, Sofia 1980; współorganizator i uczestnik Sesji Naukowych i Konserwatorskich P.P. PKZ w: Kazimierzu 1976, Kamieniu Pomorskim 1977, Łodzi-Bełchatowie 1978, Krakowie 1979 oraz Polskiego Tow. Archeologicznego i Numizmatycznego, Warszawa 1980; czł.: Polskiego Tow. Archeologicznego 1953-72, Polskiego Tow. Archeologicznego i Numizmatycznego 1972- , Zarządów Oddz.: Kraków, Warszawa 1962-72, czł. Komisji Archeologicznej ZG 1972- ; czł.: PTTK 1950- , Komisji Opieki nad Zabytkami St. Oddz. Warszawskiego 1978-81; czł. Oddz. Warszawskiego Tow. Opieki nad Zabytkami 1978- ; czł. Zarządu Oddz. Warszawskiego Stów. Konserwatorów Zabytków 1981- ; Zasłużony Działacz Kultury, Złota Odznaka „Za opiekę nad zabytkami”, Złota Odznaka PTTK, Medal 50-lecia Polskiego Tow. Archeologicznego i Numizmatycznego i inne.
   Dorobek: Publikacje: ponad 50 prac naukowych i popularnonaukowych, m.in.: Wczesna epoka brązu w: Monografia archeologiczna powiatu krakowskiego, „Z. Naukowe UJ” 1961 nr 2, Stan i perspektywy badań nad późnym okresem lateńskim w Małopolsce w: Zagadnienia okresu lateńskiego w Polsce 1968, Problemy i kierunki archeologicznych badań konserwatorskich na przykładzie PKZ, „Ochrona Zabytków” 1978 nr 4, Kultura puchowska w: Prahistoria ziem polskich 1979, Mittela Herliche Ritterburgen in Polen w: Rapports du Ill-e Congres International dArcheologie Slave t. 1 1979.
   Prywatnie: Czas wolny: żeglowanie, turystyka, lektura literatury pięknej i historycznej.
   Adres: Al. Armii Ludowej 7 m. 7, 00-575 Warszawa, tel. 29-25-50, teL służbowy 20-70-81.

   sw.1244379 Lidia Becela (red.), Kto jest kim w Polsce, Wydawnictwo Interpress, Warszawa 1984
   sw.128218 Informacja p. Pawła Bietkowskiego (z 16.6.2010)
   sw.198322 Informacja p. Anny Dąmbskiej (z 3.12.2011)
   sw.89174 Informacja p. Piotra Jelnickiego (z 30.3.2009)

  ...

  Baza danych na stronach www.sejm-wielki.pl to drobny wycinek Wielkiej genealogii Minakowskiego, sięgającej średniowiecza, zawierającej ponad 1.200.000 osób nawzajem skoligaconych, w tym znaczną część sławnych Polaków wszystkich epok; więcej na ten temat na Wielcy.pl .
  Baza jest uzupełniana codziennie
  — bardzo proszę o nadysłanie uzupełnień na adres mj@minakowski.pl . Z góry dziękuję!


  Serwisowi Sejm-Wielki.pl patronuje Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego, działające pod patronatem Marszałka Sejmu RP.

  Znani: literaci, malarze, muzycy, aktorzy, dziennikarze, odkrywcy, historycy, wojskowi, filozofowie, ludzie Kościoła, prawnicy, politycy: przedrozbiorowi, dziewiętnastowieczni, przedwojenni, powojenni, współcześni, parlamentarzyści II i III RP oraz PRL, uczeni (członkowie akademii nauk): nauk społecznych, nauk biologicznych, nauk ścisłych, nauk technicznych, nauk rolniczo-leśnych, nauk medycznych, nauk o ziemi

  Cytuj: Marek Jerzy Minakowski, Wielka genealogia Minakowskiego (Wielcy.pl), wydanie z 25.04.2024.
  © 2002-2024 Dr Minakowski Publikacje Elektroniczne — Regulamin, polityka prywatności i cookie
  IP: 44.197.231.211