Sejm-Wielki.pl [start]
M.J. Minakowski, Genealogy of the Descendants of the Great Sejm
Zaloguj się contact
Name Surname: 

M Maurycy Mochnacki (ID: psb.18632.8)

Koligacja (szukanie pokrewieństwa) z: najkrótsza linia przodkowie
n.p. Mieszko I, Czesław Miłosz, Maria Skłodowska-Curie, Karol Wojtyła, Bronisław Komorowski, Marek Minakowski
Dalszy związek rodzinny z potomkami Sejmu Wielkiego (poza Genealogią potomków Sejmu Wlk.)
Uwaga! Tej osoby nie ma w Genealogii potomków Sejmu Wielkiego.
Dzięki uprzejmości autora zaglądasz teraz do Wielkiej Genealogii Minakowskiego (Wielcy.pl),
która jest od niej 10-krotnie większa (1.200.000 osób),
ale korzystanie z niej kosztuje 79 zł rocznie.
Zaloguj się
Autor za swoją pracę nie bierze ani grosza z budżetu państwa. Pomóż mu!

Ranking WGM: 146.811 (top 13%), Liczba łóżek od MJM: 19 [wyłącz kolorowanie] [?]

zdjęcia z Album.Wielcy.pl:

dodaj nowe zdjęcie


bohater PSB i Wiki, oficer Powstania Listopadowego (1830-1831), student Uniwersytetu Warszawskiego (1821)

ilustracja

Rodzice

ilustracja
 • Zaloguj się, bohater PSB
 • Urodzony w roku 1777
 • zmarł w roku 1844 , wiek: 67 lat.
 
 • Zaloguj się
 • Urodzona prawdopodobnie w roku 1770
 • zmarła
Przodkowie: drzewo "16"drzewo "32"drzewo "64"

pradziadkowie ?    ?    Zaloguj się
?1720-
   Zaloguj się, bohater PSB
ca 1720-1778/
&    &    &    &
?    ?    Zaloguj się
?1710-
   Zaloguj się
?1740-1796
|    |    |    |
8 | 9    10 | 11    12 | 13    14 | 15
|    |    |    |
dziadkowie Zaloguj się
?1750-
   ? ?
   Jan Pągowski z Rokszyc h. Pobóg
?1740-
   Anna Fryczyńska h. Pobóg
?1750-
|    |    |    |
4    5    6    7 


|    |
rodzice Zaloguj się, bohater PSB
1777-1844
   Zaloguj się
?1770-
|    |
2    3|
Maurycy Mochnacki, bohater PSB, 1803-1834

Rodzeństwo, bratankowie lub siostrzeńcy/bratanice lub siostrzenice

 1. Ż Zaloguj się artykuł w Nekrologii ca 1801-1876
  □  & Zaloguj się ?1790-
  ■  & Zaloguj się oficer Powstania Listopadowego (1830-1831) , kapitan armia Księstwa Warszawskiego , major armia Królestwa Polskiego (1830) , major wojsko polskie (1829) ca 1808- dzieci | Ż Zaloguj się ca 1827-1832| Ż Zaloguj się 1831-1908 |
  ■  & Zaloguj się bohater PSB , artykuł w Nekrologii , oficer Powstania Listopadowego (1830-1831) , urzędnik Królestwa Polskiego (1852-1866) 1799-1872 dzieci | M Zaloguj się 1835-1877| Ż Zaloguj się 1837-1913| M Zaloguj się 1841-1859 |
 2. **Maurycy **
 3. M Zaloguj się bohater PSB i Wiki , oficer Powstania Listopadowego (1830-1831) 1806-1833
 4. M Zaloguj się oficer Powstania Listopadowego (1830-1831) 1811-

Stryjowie lub wujowie oraz ciotki, i kuzynki

 1. M Zaloguj się bohater PSB i Wiki 1777-1844
  ■  & Zaloguj się ?1770- dzieci | Ż Zaloguj się ca 1801-1876| M Maurycy Mochnacki 1803-1834| M Zaloguj się 1806-1833| M Zaloguj się 1811- |
 2. Ż Zaloguj się ?1770-
  ■  & Zaloguj się bohater PSB i Wiki 1777-1844 dzieci | Ż Zaloguj się ca 1801-1876| M Maurycy Mochnacki 1803-1834| M Zaloguj się 1806-1833| M Zaloguj się 1811- |
 3. M Cyprian Pągowski z Rokszyc h. Pobóg ?1790-1823 □  & Balbina Monika Karczewska z Karczewia h. Jasieńczyk (linia: Kazimierz Łempicki 15.431.567) ?1780-
 4. M Zaloguj się ca 1799-1828
  ■  & Zaloguj się ?1800-1828/ dzieci | Ż Zaloguj się 1826-1883/| Ż Zaloguj się ca 1828-1849 |

Najbliżsi sławni ludzie (wg kryterium PSB)

W stopniach ° wyrażona liczba ogniw w łańcuchu, w którym każda następna osoba jest dzieckiem, rodzicem lub małżonkiem poprzedniej;
wersja pełna (przy opłaconym abonamenice) pokazuje wykres powiązania; w wersji darmowej kliknięcie prowadzi do strony o danej osobie.

 1. MOCHNACKI Bazyli (1777-1844) działacz polityczny, powstaniec 1830
 2. MOCHNACKI Kamil (1806-1833) powstaniec 1830, emigrant
 3. KULESZA Jan Filip (1799-1872) doktor medycyny i chirurgii
 4. FRYCZYŃSKI Jakub (ok. 1720- po 1778) plenipotent Karola Radziwiłła
 5. PĄGOWSKI Józef (zm. po 1820) poseł, powstaniec kościuszkowski, oficer
 6. ŁOŚ Franciszek Salezy (1795-1875) powstaniec 1830, uczestnik wojny 1849
 7. KARCZEWSKI Jan (ok. 1745- ok. 1810) marszałek ziemi warszawskiej
 8. MIASKOWSKI Feliks (1809-1889) ekonomista, pisarz, publicysta
 9. SKUPIEWSKI Julian (1820-1877) filolog klasyczny, pedagog
 10. HADZIEWICZ Mikołaj (XVII w.) sekretarz królewski
 11. MIASKOWSKI Leon Ezechiel (ur. 1739) konfederat radomski, barski, targowicki, poseł
 12. FRYCZYŃSKI Michał (1794-1859) profesor agronomii praktycznej
 13. ŚWIDZIŃSKI Konstanty (1793-1855), bibliofil, kolekcjoner, poseł na sejmy Królestwa Polskiego
 14. ŁOŚ Wincenty (1857-1918) literat, kolekcjoner
 15. ŁEMPICKI Józef (1745-1829) poseł, działacz sejmikowy
 16. KARCZEWSKI Aleksander (1748- ok. 1816) pułkownik, sybirak
 17. BOROŃSKI Lesław (1854-1897) publicysta, działacz społeczny
 18. ŁOŚ Stefan (1901-1955) pisarz, działacz społeczny
 19. SOKOŁOWSKI Mieczysław (1889-1981) ekonomista, podsekretarz stanu w Min. Przemysłu i Handlu, działacz emigracyjny
 20. ŁOŚ Andrzej (1899-1962) komandor podporucznik

Uwagi

 • Polski Słownik Biograficzny t. 21 str. 498: psb.18632.8
  Polski Słownik Biograficzny t. 21 str. 500: psb.18634.4
  Polski Słownik Biograficzny t. 21 str. 502: psb.18636.1
  Rafał Gerber, Studenci Uniwersytetu Warszawskiego 1808-1831. Słownik biograficzny (str. 148): Mochnacki Maurycy, Wydział Prawa i Administracji, sekcja Prawa, wpis 13 X 1821
  Syn Bazylego, wybitnego prawnika, urzędnika w Komisji Rząd. Ośw. Publ., i Marii Pągowskiej. Wybitny działacz polityczny, krytyk literacki i publicysta. Z rozkazu w. ks. Konstantego został za obrazę komisarza policji relegowany 25 VI 1822 z Uniwersytetu. W 1823-1824 więzień stanu, osadzony u Karmelitów za udział w czasie studiów w konspiracji Związku Wolnych Braci Polaków. W więzieniu napisał w styczniu 1824 tzw. „Pismo karmelickie”, memoriał przeciwko szkolnictwu polskiemu, dzięki czemu został zwolniony po 8 miesiącach przebywania w więzieniu. Po opuszczeniu więzienia został zatrudniony w cenzurze, skąd w 1827 przeniósł się do Wydz. Fabryk Kom. Rząd. Spraw Wewn., gdzie głównym jego zajęciem było redagowanie czasopisma „Izys Polska”. Wraz ze swym przyjacielem z czasów studenckch Michałem Podcza-szyńskim założył w 1825 „Dziennik Warszawski”. W latach następnych był współredaktorem „Kuriera Polskiego”, pisywał do „Astrei”, redagował „Gazetę Polską”, w której wydrukował szereg artykułów, stanowiących znakomitą rozprawę O literaturze polskiej XIX wieku. Wyjątkowo czynny okres jego życia przypadł na powstanie listopadowe. Przewódca lewicy powstańczej, inicjator i wiceprezes Klubu Patriotycznego, założył w styczniu 1831 wraz z Adamem Gurowskim i J. L. Żukowskim „Nową Polskę”. Atakowany za gwałtowne wystąpienia przeciw dyktatorowi, wstąpił ochotniczo do wojska, walczył pod Grochowem, Wawrem i Ostrołęką, był kilkakrotnie ranny, awansował na pporucznika 1 P. Strzelców Pieszych i został odznaczony Złotem Krzyżem Virtuti Militari. W sierpniu 1831 objął redakcję „Dziennika Powszechnego Krajowego”, a we wrześniu pisywał do „Gazety Narodowej” w Zakroczymiu. Po upadku powstania emigrował do Francji. W Paryżu uczestniczył w powstaniu Komitetu Narodowego (Taranowego) Lelewela i komitetów gen. Dwernickiego; został wybrany wiceprezesem założonego przez Lelewela Towarzystwa Naukowego Polaków Tułaczów. W Królestwie został zaocznie skazany przez Oddzielny Sąd Kryminalny w Warszawie na karę śmierci, zamienioną 16 IX 1834 (na trzy miesiące przed jego śmiercią) przez Mikołaja I na wieczną banicję. W 1832 mieszkał kilka miesięcy w Metzu. Ze względu na chorobę płuc przeniósł się w 1833 na południe Francji do Hyeres, a w 1834 zamieszkał w Auxerres, gdzie zmarł. Niepełne trzy lata życia na emigracji poświęcił obronie przed zarzutami w związku z jego działalnością w powstaniu. Pisał do „Pamiętnika Emigracji Polskiej” (1832-1833), którego był współredaktorem i w którym ogłosił „Kilka listów do wydawcy w niektórych przedmiotach narodowego powstania”. W 1834 wydał nie ukończone dwutomowe wybitne dzieło Poswtanie narodu polskiego w r. 1830 i 1831. Ponadto wydał wspólnie z Adamem Gurowskim dwa pisma ulotne: Do rodaków bawiących w Paryżu i Rocznica 29 listopada... W 1833 wydrukował artykuł w pamiętniku emigracji O rewolucji w Niemczech. W 1863 wydano w Poznaniu jego dzieła w pięciu tomach. W 1833 następuje ewolucja M. w kierunku uznania czołowej roli ks. Adama Czartoryskiego. W działalności i twórczości swojej występował przeciw łączeniu programu walki społecznej z niepodległościową, przeciw istnieniu partii politycznych na emigracji. Otoczony bliskimi Czartoryskiemu; Jełowickim, Jakubem Malinowskim i Sobańskim, wystąpił przeciwko aktowi poitierskiemu TDP w tzw. „pismach auxer-skich”, Liście do gen. Dwernickiego i Piśmie okólnym oficerów, podoficerów i żołnierzy Zakładu Auxerre do rodaków w Emigracji. Na krótko przed śmiercią zwrócił się do gen. Dembińskiego w sprawie utworzenia w kraju tajnego sprzysiężenia pod kierownictwem zaufanych ks. Adama. Z funduszów Czartoryskiego przygotowywał w Auxerre wydawnictwo dziennika, którego współredaktowami mieli być przedstawiciele obozu ks. Adama, Karol Hoffman i Julian Woronicz. W listopadzie odbył spotkanie z Czartoryskim. Śmierć M. przeszkodziła w realizacji planów. Obóz Czartoryskiego poprzez Towarzystwo Literackie przejął spuściznę po M.
  Robert Bielecki, Słownik biograficzny oficerów powstania listopadowego: MOCHNACKI Maurycy - Uczył się w domu i we Lwowie, 1819 przeniósł się z rodzicami do Warszawy. Ukończył Liceum Warszawskie, od 13.10.21 student Wydziału Prawa i Administracji UW. Relegowany z uczelni decyzją w. ks. Konstantego za spoliczkowanie policjanta, który wyrwał mu fajkę paloną na ulicy. W 12.23 aresztowany za udział w Związku Wolnych Polaków, osadzony u karmelitów, obciążony przez Heltmana, 17.1.24 ułożył obszerny memoriał, w którym wyparł się skłonności buntowniczych i sam obciążył Ludwika Pietkiewicza i paru profesorów. W 7.24 zwolniony z więzienia. W 1826 wszedł do redakcji „Izis Polska”, zajmującej się problematyką gospodarczą. Mianowany nadeta-towym adiunktem w KRSW. Od 2.27 pracował w biurze cenzury u Kalasantego Szaniawskiego, 10.9.27 uzyskał dymisję. Zajmował się pracą literacką pisywał recenzje, zaprzyjaźniony z Sewerynem Goszczyńskim. W 1829 uzyskał tytuł mgra praw na Uniwersytecie Lwowskim. Uczestnik Sprzysiężenia Wysockiego. W powstaniu aktywny uczestnik Nocy Listopadowej, ogłosił powstanie na Rynku Starego Miasta, poprowadził lud pod Arsenał, 1.12.30 założył klub patriotyczny i został jego wiceprezesem, tegoż dnia wydał odezwę „Do mieszkańców Warszawy”, wzywając ich do walki o wolność, 2.12.30 groził Radzie Administracyjnej gniewem ludu, powołany na jej członka, nie wszedł 3.12.30 do Rządu Tymczasowego, 3.12.30 daremnie próbował obalić Chtopickiego, 4.12.30 nie udało mu się też poderwać przeciw rządowi Szkoły Podchorążych, zajął się działalnością publicystyczną w „Kurierze Polskim” związanym z kaliszanami, otrzymał misję polityczną na Wołyniu, dotarł do Uściługa, wrócił do Warszawy, 5.1.31 wszedł do redakcji „Nowej Polski”, organu powstańczej lewicy, 19.1.31 zainaugurował zebranie Towarzystwa Patriotycznego i został jego wiceprezesem, 2.31 wszedł do 3 psp., ranny pod Wawrem, następnie ppor., wziął udział w wyprawie na gwardie, 25.5.31 przeniesiony do 1 psp., bił się pod Ostrołęką gdzie został 4-krotnie ranny, wrócił do Warszawy, 8.7.31 otrzymał krzyż złoty nr 1845. Nie brał udziału w wypadkach 15.8.31, następnego dnia poparł Kru-kowieckiego, ale ten nie dał mu stanowiska sekretarza stanu, podczas obrony Warszawy w nocy 6.11.931 został aresztowany przez gen. Chrzanowskiego, który chciał go rozstrzelać czy też wydać Rosjanom, ale udało mu się zbiec z aresztu. Przedostał się z bratem Kamilem przez granicę, przez Brukselę przybył 10.31 do Francji, zamieszkał 3.11.31 w Paryżu, 1.32 wyzwał na pojedynek Bema za jego krytykę powstańczej lewicy, 11.1.32 wyjechał do Metzu, 3.32 wrócił do Paryża, latem 1832 doprowadził do rozłamu w Ogóle Paryskim i utworzył grupę „Woban” (od hotelu Vauban) pod przewodnictwem gen. Dwernickiego. 31.7.32 uzyskał zgodę na pobyt w stolicy, współpracował z „Pamiętnikiem Emigra-cji Polskiej” Podczaszyńskiego i na łamach tego pisma zamieścił wiele artykułów, m. in. dotyczących dziejów powstania. 1832 członek Komitetu Narodowego Polskiego. 6.4.33 wyjechał do Hyeres, by odwieźć tam brata Kamila, wrócił do Paryża. W drugiej połowie 1833 mieszkał w Marły pod Paryżem, gdzie napisał 1 tom „Powstania narodu polskiego”, korzystając m. in. z notatek Lelewela, Gurowskiego, Zamoyskiego, prasy powstańczej i akt urzędowych. Ogłosił ten tom w 12.33. Do 7.34 napisał tom II, który wkrótce opublikował. Pracował nad następnymi. Coraz bardziej chory, przeniósł się 25.9.34 do Auxerre „dla lepszego klimatu”. Zm. 20.12.34 w Auxerre, pochowany z honorami wojskowymi, nad grobem przemawiali Walewski i Olszewski. W związku z budową nowej drogi ta część cmentarza, w której był grób Mochnackiego została zlikwidowania, zachowało się tylko jego popiersie ustawione teraz przy bramie głównej. Za udział w powstaniu skazany zaocznie 13.2.32 na karę śmierci przez NSK, 16.9.34 Mikołaj zamienił ten wyrok na wieczną banicję, 1834 majątek jego uległ konfiskacie.
  sw.564086 Robert Bielecki, Słownik biograficzny oficerów powstania listopadowego, Warszawa 1995-98

źródła:
- urodzenie, zgon: https://www.wikidata.org/wiki/Q1340629
...

Baza danych na stronach www.sejm-wielki.pl to drobny wycinek Wielkiej genealogii Minakowskiego, sięgającej średniowiecza, zawierającej ponad 1.200.000 osób nawzajem skoligaconych, w tym znaczną część sławnych Polaków wszystkich epok; więcej na ten temat na Wielcy.pl .
Baza jest uzupełniana codziennie
— bardzo proszę o nadysłanie uzupełnień na adres mj@minakowski.pl . Z góry dziękuję!


Serwisowi Sejm-Wielki.pl patronuje Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego, działające pod patronatem Marszałka Sejmu RP.

Znani: literaci, malarze, muzycy, aktorzy, dziennikarze, odkrywcy, historycy, wojskowi, filozofowie, ludzie Kościoła, prawnicy, politycy: przedrozbiorowi, dziewiętnastowieczni, przedwojenni, powojenni, współcześni, parlamentarzyści II i III RP oraz PRL, uczeni (członkowie akademii nauk): nauk społecznych, nauk biologicznych, nauk ścisłych, nauk technicznych, nauk rolniczo-leśnych, nauk medycznych, nauk o ziemi

Cytuj: Marek Jerzy Minakowski, Wielka genealogia Minakowskiego (Wielcy.pl), wydanie z 04.03.2024.
© 2002-2024 Dr Minakowski Publikacje Elektroniczne — Regulamin, polityka prywatności i cookie
IP: 18.207.129.175