Sejm-Wielki.pl [start] M.J. Minakowski, Genealogia potomków Sejmu Wielkiego Zaloguj się kontakt
   Imię Nazwisko: 

M Antoni z Padwy Robert Morzycki h. Mora (ID: le.2411.7.2)

Koligacja (szukanie pokrewieństwa) z: najkrótsza linia przodkowie
n.p. Mieszko I, Czesław Miłosz, Maria Skłodowska-Curie, Karol Wojtyła, Bronisław Komorowski, Marek Minakowski
Małżonek potomka uczestnika Sejmu Wielkiego
Waga koligacji PSB: 147 [wył±cz kolorowanie] [?]

Członek Towarzystwa Rolniczego w Królestwie Polskim (adres: Ruszków, poczta: Sompolno, powiat Włocławski)


bohater PSB, student Uniwersytetu Warszawskiego (1818)

 • Sęczys, Szl. wylegit.: „dz. d. Ruszkowice, pow. szydłowski”
 • Urodzony w roku 1801
 • zmarł dnia 30 X 1882 - Ruszkowo
 • Pochowany - Sadlin
 • Wiek: 81 lat
 • Uzupełnij lub popraw daty i miejsca

 • Polski Słownik Biograficzny t. 22 s. 31 MORZYCKI Antoni Robert (1801-1882) ekonomista, filolog, działacz społeczny

Przodkowie: drzewo "16"drzewo "32"drzewo "64"

pradziadkowie Zaloguj się
1710
   ?    ?    ?
&    &    &    &
Zaloguj się
1710
   ?    ?    ?
|    |    |    |
8 | 9    10 | 11    12 | 13    14 | 15
|    |    |    |
dziadkowie Kazimierz Zawisza Morzycki h. Mora
1738-1803
   Justyna Morawska
1740
   ? ?
|    |    |    |
4    5    6    7 


|    |
rodzice Bogumił Morzycki h. Mora
1770-1824
   Marianna Borucka h. Rola
1760-1839
|    |
2    3|
Antoni z Padwy Robert Morzycki h. Mora, bohater PSB, 1801-1882
ilustracja

Rodzice

ilustracja
 • Bogumił Morzycki h. Mora
 • Urodzony prawdopodobnie w roku 1770
 • zmarł w roku 1824 , wiek: prawdopodobnie 54 lat.
 •  
 • Marianna Borucka h. Rola
 • Urodzona prawdopodobnie w roku 1760
 • zmarła w roku 1839 , wiek: prawdopodobnie 79 lat.
 •  

  ¶luby i dzieci, wnuki, i do prawnuków

  ilustracja
 • żona (¶lub: w roku 1834, Broniszewo (pow. koniński) (obecn. woj. wielkop.), ): Zaloguj się 1810-1840 , (Rodzice : Józef Morzycki h. Mora 1790-1843 & Krystyna Komierowska z Komierowa h. Pomian, ma nekrolog w Kur. Warsz. 1783-1843) , dzieci:
  1. M Zaloguj się 1835-1840
  2. M Zaloguj się 1840
 • ilustracja
 • żona (¶lub: dnia 6 II 1842, Sadlno (obecn. woj. wielkop.), ): Michalina Ludwika Józefa Sokołowska z Wrz±cy Wielkiej, Sokołowa i wsi Ochle h. Pomian, (linia: Serafin Sokołowski psb.30914.1) 1820-1882 , (Rodzice : Roman Antoni Bogumił Sokołowski z Wrz±cy Wielkiej, Sokołowa i wsi Ochle h. Pomian, (linia: Serafin Sokołowski psb.30914.1) 1786-1865 & Katarzyna Sokołowska z Wrz±cy Wielkiej, Sokołowa i wsi Ochle h. Pomian 1790) , dzieci:
  1. Ĺ» Kornelia Józefa Ludmiła Morzycka h. Mora (linia: Serafin Sokołowski psb.30914.1) 1844-1917
    & Bruno Krakus Morzycki h. Mora 1832-1894 dzieci:
  2. Ĺ» Marianna Kazimiera Morzycka h. Mora (linia: Serafin Sokołowski psb.30914.1) 1846
    & Władysław Ignacy Sokołowski h. Gozdawa 1836 dzieci:
  3. M Urban Antoni Lech (linia: Serafin Sokołowski psb.30914.1) 1848-1866
  4. Ĺ» Paulina Morzycka h. Mora (linia: Serafin Sokołowski psb.30914.1) 1850-1929
    & Jan Ludwik Wolski 1840-1870
 • Rodzeństwo, bratankowie lub siostrzeńcy/bratanice lub siostrzenice

  1. M Karol Hubert Boromeusz student Uniwersytetu Warszawskiego (1814) 1794-1858
   ■  & Joanna Cissowska h. Sas 1806-1880 dzieci: | Ĺ» Franciszka Eufrozyna Morzycka h. Mora 1827-1889| Ĺ» Bronisława Morzycka h. Mora 1829| M Mieczysław Leopold Morzycki h. Mora 1831-1889| M Bruno Krakus Morzycki h. Mora 1832-1894| Ĺ» Zaloguj się 1840-1887 |
  2. **Antoni z Padwy Robert**

  Stryjowie lub wujowie oraz ciotki, i kuzynki

  1. M Zaloguj się 1768-1832
   □  & Zaloguj się 1760
   ■  & Zaloguj się 1767 dzieci: | Ĺ» Antonina Morzycka h. Mora 1794-1875 |
  2. M Zaloguj się 1770
   ■  & Zaloguj się 1780 dzieci: | Ĺ» Zaloguj się 1802-1840| Ĺ» Zaloguj się 1803 |
  3. M Bogumił Morzycki h. Mora 1770-1824
   ■  & Marianna Borucka h. Rola 1760-1839 dzieci: | M Karol Hubert Boromeusz Morzycki h. Mora 1794-1858| M Antoni z Padwy Robert Morzycki h. Mora 1801-1882 |
  4. M Marceli Morzycki h. Mora ma nekrolog w Kur. Warsz. 1775-1855
   ■  & Dioniza Julianna Pl±skowska h. Oksza ma nekrolog w Kur. Warsz. , (linia: Franciszek Czapski 3.598.95) 1778-1856 dzieci: | Ĺ» Justyna Morzycka h. Mora 1800-1849| M Łukasz Aleksander Alojzy Morzycki h. Mora 1804| Ĺ» Weronika Morzycka h. Mora 1805-1867 |

  Najbliżsi sławni ludzie (wg kryterium PSB)

  W stopniach ° wyrażona liczba ogniw w łańcuchu, w którym każda następna osoba jest dzieckiem, rodzicem lub małżonkiem poprzedniej;
  wersja pełna (przy opłaconym abonamenice) pokazuje wykres powi±zania; w wersji darmowej kliknięcie prowadzi do strony o danej osobie.

  1. GLUZIŃSKI Władysław Antoni (1856-1935) profesor medycyny
  2. SOKOŁOWSKI Michał h. Pomian (ur. ok. 1758) starosta kowalski
  3. SOKOŁOWSKA Anna Maria Aurelia (1878-1972) literatka, działaczka społeczno-o¶wiatowa
  4. SOKOŁOWSKI Jerzy Władysław (1910-1980) oficer WP i Armii Krajowej, cichociemny
  5. GLUZIŃSKI Tadeusz Walery (1888-1940) prawnik, publicysta, polityk
  6. MAKUSZYŃSKI Kornel (1884-1953) poeta, pisarz, autor ksi±żek dla dzieci
  7. SZUMOWSKI Władysław (1875-1954), lekarz, historyk medycyny
  8. GLUZIŃSKI Franciszek Maciej (1823-1899) lekarz
  9. KRETKOWSKI Jakub Zygmunt (ok. 1740-1810) starosta grodzki przedecki
  10. SZUMOWSKI Tadeusz (1899-1971), oficer Wojska Polskiego, dyplomata, publicysta
  11. SOKOŁOWSKI Mieczysław Kazimierz (1898-1944) oficer WP i Armii Krajowej
  12. SOKOŁOWSKI Michał (1881-1947) dziennikarz, działacz socjalistyczny, senator RP
  13. MORZYCKI Jerzy (1905-1954) lekarz, mikrobiolog, wiceminister zdrowia w Rz±dzie Lubelskim
  14. SOKOŁOWSKI Konstanty Maciej Artur (1834-1893) powstaniec 1863 r., emigrant
  15. SOKOŁOWSKI Kazimierz Albin h. Pomian (1762-1837) starosta inowrocławski, generał ziemiański powstania 1806/7
  16. GLUZIŃSKI Lesław (1858-1932) lekarz
  17. KOMIEROWSKI Józef (1813-1861) ziemianin, konspirator, literat
  18. KOMIEROWSKI Florian (1800-1831) wojskowy, topograf
  19. SMOLIKOWSKI Seweryn Karol (1809-1897) uczestnik powstania 1830/31 r., inżynier komunikacji, budowniczy kolei żelaznych i mostów
  20. SMOLIKOWSKI Andrzej Piotr (1764-1839) nauczyciel, rektor szkół lubelskich

  Podstawa Ľródłowa

  • Elżbieta Sęczys, Szlachta wylegitymowana - le.2411.7.2 - Morzycki h. Mora
   Polski Słownik Biograficzny t. 22 str. 31: psb.19032.1
   Rafał Gerber, Studenci Uniwersytetu Warszawskiego 1808-1831. Słownik biograficzny (str. 152): Morzycki Antoni, Wydział Prawa i Administracji, sekcja Prawa i Admin., wpis 29 IX 1818
   W 1821 otrzymał stopień mgra prawa. Do 1827 asesor S±du Policji Poprawczej, a od 1828 asesor Trybunału Cywil. w Warszawie. W 1831 podoficer, potem pporucznik w Kompanii Artylerii Gwardii Narodowej Warszawy. Po upadku powstania osiadł w swym maj±tku ziemskim Ruszkowo w pow. włocławskim i był jednym z najzamożniejszych obywateli powiatu. W latach sze¶ćdziesi±tych był czynnym członkiem Tow. Rolniczego w okr. włocławskim. W 1861 był organizatorem rady powiatowej. W 1858 podał Komitetowi Towarzystwa memoriał, w którym dowodził o konieczno¶ci rozszerzenia kredytu rolnego poza obręb operacji Tow. Kredytowego Ziemskiego. Zamówił nabożeństwo żałobne za ofiary demonstracji warszawskich i zwolnił na ten dzień chłopów od robót. We wrze¶niu 1861 protestował wobec rosyjskiego naczelnika wojennego z powodu usunięcia z urzędu zastępcy wójta gminy Ruszkowo, Brzozowskiego, i aresztowaniu ks. W. Fiszera. W jego lasach pod Ruszkowem formował w 1863 pułkownik Oborski oddział powstańczy. Zajmował się badaniem języka polskiego oraz histori±. Napisał Rys gramatyki języka polskiego (Warszawa 1857), ponadto wydał kilka prac historiozoficznych i społeczno-politycznych: O własno¶ci (Poznań 1849), Dawna Polska jako naród i jako państwo, dzieje pocz±tkowe (Warszawa 1858), bardzo negatywnie oceniony historiozoficzny wstęp autora we współczesnych paryskich „Rocznikach Polskich” z lat 1857-1861, wydanych w 1865, oraz 2-tomowe dzieło Fundamenta budowy społecznej, zastosowanie do narodu polskiego (Poznań 1952/53), wydane pod pseudonimem A. M. Mora, wreszcie Uwagi nad systemem filozofii społecznej przez Józefa Supińskiego ułożonym (Poznań 1868). W dziedzinie filozofii ulegał wpływom Cieszkowskiego, był przeciwnikiem racjonalizmu i heglizmu. Reprezentował filozofię dogmatyzmu katolickiego. W dziedzinie ekonomii zachowawczej zwalczał doktryny burżuazyjne, szybki rozwój przemysłu, pozytywizm warszawski i szkołę polsk± J. Supińskiego.
   sw.85604 Informacja p. Jacka Jarnuszkiewicza (z 17.2.2009)

  Ľródła:
  - ¶lub 1: Akt małżeństwa: Broniszewo (obecn. woj. wielkop.), rok 1834, nr aktu 11 [indeks na http://geneteka.genealodzy.pl/]
  - ¶lub 2: Akt małżeństwa: Sadlno (obecn. woj. wielkop.), rok 1842, nr aktu 4 [indeks na http://geneteka.genealodzy.pl/]
  ...

  Page displayed by GeneWeb 6.05 Copyright © 1998-2007 INRIA - DOC

  *) przy datach „z grubsza” lub „ca” oznacza, że szukamy informacji o dacie, a w celu zapełnienia pustego miejsca wpisujemy datę orientacyjn± z dokładno¶ci± do pokolenia (+/- 50 lat)

  Baza danych na stronach www.sejm-wielki.pl to drobny wycinek Wielkiej genealogii Minakowskiego, sięgaj±cej ¶redniowiecza, zawieraj±cej ponad 870.000 osób nawzajem skoligaconych, w tym znaczn± czę¶ć sławnych Polaków wszystkich epok; więcej na ten temat na Wielcy.pl .
  Baza jest uzupełniana codziennie
  — bardzo proszę o nadysłanie uzupełnień na adres mj@minakowski.pl . Z góry dziękuję!


  Serwisowi Sejm-Wielki.pl patronuje Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego, działaj±ce pod patronatem Marszałka Sejmu RP.

  Znani: literaci, malarze, muzycy, aktorzy, dziennikarze, odkrywcy, historycy, wojskowi, filozofowie, ludzie Ko¶cioła, prawnicy, politycy: przedrozbiorowi, dziewiętnastowieczni, przedwojenni, powojenni, współcze¶ni, parlamentarzy¶ci II i III RP oraz PRL, uczeni (członkowie akademii nauk): nauk społecznych, nauk biologicznych, nauk ¶cisłych, nauk technicznych, nauk rolniczo-le¶nych, nauk medycznych, nauk o ziemi

  Cytuj: Marek Jerzy Minakowski, Wielka genealogia Minakowskiego (Wielcy.pl), wydanie z 23.01.2019.
  © 2002-2018 Dr Minakowski Publikacje Elektroniczne — Regulamin, polityka prywatno¶ci i cookie
  IP: 52.87.253.202