Sejm-Wielki.pl [start] M.J. Minakowski, Genealogia potomków Sejmu Wielkiego zaloguj się kontakt
   Imię Nazwisko: 

Kalendarzyk Rodzinny: Jan Lubański (15.39.162)

Kalendarz urodzin, rocznic śmierci i rocznic ślubu osób z najbliższej rodziny, które też należą do genealogii potomków Sejmu Wielkiego (wydarzenia z ostatnich 100 lat).

Proszę umieścić ten kalendarz na stronie głównej swojego Google: Add to Google lub subskrybować przez kanał RSS original feed
Uzupełnienia brakujących osób i dat prosimy przesyłać na mj@minakowski.pl .

Oznaczenie „prośba o kontakt” pojawia się przy osobach, które bardzo prosimy o kontakt na adres mj@minakowski.pl — bo są potomkami takich członków Sejmu Wielkiego, z których potomstwem nie udało się dotąd nawiązać kontaktu. Jeżeli te osoby nie żyją, to może żyją ich potomkowie.

Kwiecień
23: Aleksandra Tyszkiewicz (zm. 1983: 35 l.)
26: Magdalena Grabowska (zm. 1961: 57 l.)
28: Roman Wodzicki i Marta Winiecka (ślub 1934: 84 l.)
29: Feliks Tyszkiewicz i Jadwiga Rzewuska (ślub 1930: 88 l.)
30: Kazimiera Zawisza (zm. 1942: 76 l.) Jadwiga Marchocka (zm. 1943: 75 l.) Aleksandra Lubańska (zm. 1943: 75 l.) Józef Czarnocki (zm. 1943: 75 l.) Maria Marchocka (ur. 1964: 54 l.) koresp. M.J.M.

Maj
2: Anna Szostakowska (zm. 1976: 42 l.) Stefan Kieniewicz (zm. 1992: 26 l.)
4: Igor Szostakowski (ur. 1983: 35 l.)
5: Miko Giedrojć (ur. 1959: 59 l.)
6: Aleksander Chomiński (zm. 1936: 82 l.) Ewa Falewicz (ur. 1954: 64 l.)
7: Adam Żółtowski (zm. 1958: 60 lat)
8: Krystyn Ostrowski i Eileen Rook (ślub 1965: 53 l.) Paweł Rdułtowski (zm. 1990: 28 l.) Maria Sękowska (zm. 2007: 11 l.)
9: Monika Tom (ur. 1956: 62 l.) koresp. M.J.M.
11: Tadeusz Kieniewicz (zm. 2008: 10 lat)
12: Teresa Potocka (zm. 1935: 83 l.)
15: Leonida Łukomska (zm. 1926: 92 l.) Wojciech Umiastowski (zm. 1945: 73 l.) Paweł Szostakowski (ur. 1956: 62 l.)
16: Andrzej Falewicz i Tatiana Cariuk (ślub 2015: 3 l.) koresp. M.J.M.
19: Stanisław Wodzicki (zm. 1931: 87 l.)
22: Teresa N. (zm. 1996: 22 l.)
24: Stefan Sękowski (zm. 2014: 4 l.)
25: Maria Szostakowska (ur. 1926: 92 l.)
26: Stefan Sękowski (ur. 1925: 93 l.) Monika Olszyńska (zm. 1989: 29 l.)
27: Aleksander Tyszkiewicz (zm. 1945: 73 l.)
28: Zofia Plater (zm. 1926: 92 l.) Andrzej Tyszkiewicz i Kamilla Ibrahim (ślub 1962: 56 l.)
29: Maria Kieniewicz (ur. 1982: 36 l.) koresp. M.J.M.
31: Henryk Szostakowski (zm. 1955: 63 l.) Anna Kieniewicz (ur. 1979: 39 l.)

Czerwiec
4: Zdzisław Tyszkiewicz i Teresa Lubecka (ślub 1925: 93 l.) Maria Bichniewicz (zm. 2010: 8 l.)
5: Melanie Giedrojć (ur. 1968: 50 lat)
6: Maria Karwowska (ur. 1926: 92 l.) Henryk Kieniewicz i Róża Popiel (ślub 1939: 79 l.)
9: Dorota Konarska (ur. 1939: 79 l.)
14: Wojciech Umiastowski i Jadwiga Morawska (ślub 1933: 85 l.)
16: Józef Wydżga (zm. 1926: 92 l.) Krystyna Tyszkiewicz (zm. 1932: 86 l.) Antoni Kieniewicz (ur. 1941: 77 l.) koresp. M.J.M.
18: Wanda Marchocka (ur. 1958: 60 lat) Łukasz Kieniewicz i Beata Rajchel (ślub 1995: 23 l.) koresp. M.J.M.
25: Anna Ostromęcka (ur. 1944: 74 l.) Piotr Szostakowski (ur. 1959: 59 l.)
26: Tadeusz Giedrojć (zm. 1941: 77 l.) Antoni Kieniewicz i Marzena Amborska (ślub 1963: 55 l.) koresp. M.J.M. Róża Popiel (zm. 2012: 6 l.)
27: Anna Wielowieyska (zm. 1967: 51 l.)
28: Aleksander Horodyski (zm. 2009: 9 l.)
29: Stanisław Sękowski i Wanda Wydżga (ślub 1920: 98 l.) Henryk Szostakowski i Maria Karwowska (ślub 1950: 68 l.) Andrzej Tom i Irena Zathey (ślub 1977: 41 l.) koresp. M.J.M.
30: Zbigniewa Marszałek (ur. 1926: 92 l.)

Lipiec
2: Piotr Szostakowski (zm. 1959: 59 l.)
6: Tadeusz Kieniewicz (ur. 1947: 71 l.)
8: Andrzej Olszyński (ur. 1925: 93 l.)
9: Alfred Tyszkiewicz (zm. 2008: 10 lat)
10: Anna Giedrojć (ur. 1920: 98 l.)
11: Jerzy Rożałowski (zm. 1944: 74 l.)
12: Franciszek Konarski i Tekla Łopacińska (ślub 1934: 84 l.)
17: Jan Dembiński (zm. 1969: 49 l.)
18: Henryk Konarski (zm. 2009: 9 l.) członek SPSW
19: Henryk Szostakowski (ur. 1926: 92 l.)
22: Henryk Kieniewicz (zm. 1993: 25 l.)
25: Janina Szostakowska (ur. 1951: 67 l.) Renata Axentowicz (zm. 1952: 66 l.) Michał Popiel (zm. 1955: 63 l.)
26: Michał Giedrojć i Rosemary Cumpston (ślub 1958: 60 lat)
27: Magdalena Szostakowska (zm. 1981: 37 l.)
30: Maria Sękowska (ur. 1921: 97 l.) Marzena Amborska (ur. 1943: 75 l.)

Sierpień
1: Irena Rdułtowska (ur. 1939: 79 l.)
2: August Wodzicki (zm. 1926: 92 l.) Jan Falewicz i Izabella Plater (ślub 1953: 65 l.)
5: Zdzisław Umiastowski (zm. 1965: 53 l.)
6: Jacek Rdułtowski (ur. 1930: 88 l.)
7: Taida Wodzicka (zm. 1937: 81 l.) Jan Kieniewicz (ur. 1938: 80 lat) Piotr Kieniewicz (ur. 1967: 51 l.) Stanisław Sękowski (zm. 1977: 41 l.)
8: Joanna Tyszkiewicz (zm. 1995: 23 l.) Krystyna Dembińska (zm. 2004: 14 l.)
9: Jan Falewicz (zm. 1995: 23 l.)
10: Elżbieta Bodnar (ur. 1941: 77 l.) Jarema Rdułtowski (zm. 1963: 55 l.)
15: Ian Archibald i Teresa Kieniewicz (ślub 1971: 47 l.)
18: Róża Popiel (ur. 1920: 98 l.)
20: Jan Giedrojć (zm. 1935: 83 l.)
23: Andrzej Dembiński (zm. 1942: 76 l.)
24: Stanisław Tyszkiewicz (zm. 1965: 53 l.)
25: Stefan Szostakowski i Helena Meysztowicz (ślub 1925: 93 l.) Janusz Tyszkiewicz i Elżbieta Zamoyska (ślub 1926: 92 l.)
26: Teodor Axentowicz (zm. 1938: 80 lat) Stefan Szostakowski i Anna Okońska (ślub 1989: 29 l.)
27: Feliks Tyszkiewicz (zm. 1970: 48 l.)
28: Teresa Kieniewicz (ur. 1944: 74 l.) Danuta Dziekońska (zm. 2001: 17 l.)
29: Andrzej Falewicz (ur. 1957: 61 l.) koresp. M.J.M.
30: Maria Sapieha (zm. 1929: 89 l.) Adam Kieniewicz i Anna Ostromęcka (ślub 1980: 38 l.) koresp. M.J.M.

Wrzesień
2: Henryk Konarski i Monika Obniska (ślub 1967: 51 l.) członek SPSW
4: Wojciech Falewicz (zm. 1935: 83 l.)
8: Michał Szostakowski (ur. 1956: 62 l.)
10: Tadeusz Giedrojć i Anna Szostakowska (ślub 1919: 99 l.)
11: Wanda Wydżga (zm. 1954: 64 l.)
14: Marzena Amborska (zm. 2005: 13 l.)
15: Leszek Dzięgiel (ur. 1931: 87 l.)
16: Ludwik Dembiński (zm. 1984: 34 l.)
17: Maciej Dzięgiel (ur. 1964: 54 l.)
18: Józef Wielowieyski (zm. 1951: 67 l.) Mikołaj Osiński (zm. 1973: 45 l.) Aleksandra Umiastowska (zm. 1980: 38 l.)
20: Teresa Kieniewicz (ur. 1947: 71 l.)
21: Władysław Tyszkiewicz (zm. 1936: 82 l.)
22: Tomasz Kieniewicz (ur. 1939: 79 l.) Emilia Umiastowska (zm. 1984: 34 l.)
23: Julian Marchocki (zm. 1972: 46 l.)
25: Zofia Tyszkiewicz (zm. 1989: 29 l.)
26: Stefan Szostakowski (ur. 1952: 66 l.)
30: Wawrzyniec Puttkamer (zm. 1923: 95 l.) prośba o kontakt

Październik
2: Alina Tyszkiewicz (zm. 1944: 74 l.) Janina Domaniewska (zm. 1957: 61 l.)
5: Anna Giedrojć (ur. 1960: 58 l.)
8: Oskar Sobański (zm. 1933: 85 l.)
10: Wanda Gurowska (zm. 1920: 98 l.)
13: Jadwiga Tom (ur. 1954: 64 l.)
15: Helena Dembińska (zm. 1990: 28 l.) Anna Ostromęcka (zm. 2000: 18 l.)
17: Stanisław Lickindorf (zm. 1979: 39 l.)
18: Anna Szostakowska (ur. 1931: 87 l.)
25: Eugeniusz Tyszkiewicz i Olga von Reutern (ślub 1925: 93 l.)
26: Jadwiga Potworowska (zm. 1963: 55 l.)
27: Stefan Kieniewicz i Zofia Sobańska (ślub 1937: 81 l.) Katarzyna Olszyńska (ur. 1956: 62 l.)
30: Zofia Dembińska (zm. 1966: 52 l.)
31: Jerzy Gotzman (ur. 1929: 89 l.)

Listopad
1: Miko Giedrojć i Dorothee Jung (ślub 1986: 32 l.)
2: Teresa N. (ur. 1926: 92 l.)
7: Zofia Kossakowska (zm. 1932: 86 l.) Andrzej Olszyński (zm. 2003: 15 l.)
9: Eugeniusz Tyszkiewicz (zm. 1990: 28 l.)
11: Władysław Horodyski (ur. 1918: 100 lat)
15: Antonina Łącka (zm. 1951: 67 l.)
16: Konstancja Podhorska (zm. 1928: 90 lat) Andrzej Tom (ur. 1952: 66 l.) koresp. M.J.M.
17: Elżbieta Kieniewicz (ur. 1937: 81 l.)
19: Władysław Wodzicki (zm. 1975: 43 l.) Maria Karwowska (zm. 2014: 4 l.)
21: Izabella Plater (ur. 1932: 86 l.)
22: Marek Archibald (ur. 1979: 39 l.)
26: Maria Tyszkiewicz (zm. 1971: 47 l.)
28: Zofia Grabowska (zm. 1925: 93 l.)
29: Maria Pusłowska (zm. 1939: 79 l.)
30: Jan Tom (ur. 1922: 96 l.) Janusz Tyszkiewicz (zm. 1987: 31 l.)

Grudzień
2: Marcin Szostakowski (zm. 2008: 10 lat)
4: Kazimierz Rostworowski (zm. 1954: 64 l.)
6: Kornel Kiełczewski (ur. 1985: 33 l.)
9: Jan Tom i Anna Szostakowska (ślub 1950: 68 l.) Roman Wodzicki (zm. 1978: 40 lat)
11: Olga Plater (zm. 1924: 94 l.)
13: Zofia Tyszkiewicz (zm. 1958: 60 lat) Jan Kieniewicz (ur. 1988: 30 lat)
16: Melania Umiastowska (zm. 1922: 96 l.)
18: Michalina Woyniłłowicz (zm. 1941: 77 l.)
19: Jacek Rdułtowski (zm. 1962: 56 l.)
20: Jan Falewicz (ur. 1927: 91 l.)
21: Zdzisław Tyszkiewicz (zm. 1941: 77 l.)
24: Józef Tyszkiewicz (zm. 1967: 51 l.)
25: Teresa Giedrojć (zm. 1973: 45 l.)
26: Jerzy Rożałowski i Krystyna Bichniewicz (ślub 1940: 78 l.) Hieronim Kieniewicz (zm. 1961: 57 l.)
28: Stefan Sękowski i Aleksandra Diermajer (ślub 1948: 70 lat)
29: Andrzej Tyszkiewicz (zm. 1977: 41 l.)
30: Iza Giełgud (zm. 1957: 61 l.)

Styczeń
3: Teresa Giedrojć (ur. 1922: 97 l.)
5: Adam Archibald (ur. 1977: 42 l.)
7: Leon Szostakowski (ur. 1929: 90 lat) Kazimierz Kieniewicz i Renata Axentowicz (ślub 1937: 82 l.)
8: Krystyna Lubomirska (zm. 1958: 61 l.)
13: Jan Rostworowski (zm. 1963: 56 l.)
15: Jan Ślizień i Beata Sokolnicka (ślub 1972: 47 l.)
16: Izabella Wielowieyska (ur. 1940: 79 l.)
17: Hieronim Kieniewicz (zm. 1925: 94 l.)
18: Jerzy Szostakowski (ur. 1960: 59 l.)
19: Władysław Horodyski (zm. 1959: 60 lat)
22: Natalia Rostworowska (zm. 1938: 81 l.)
23: Józefa Ciechomska (zm. 1922: 97 l.) Helena Meysztowicz (zm. 1984: 35 l.)
24: Antoni Kieniewicz (zm. 1960: 59 l.)
25: Michał Giedrojć (ur. 1929: 90 lat)
28: Dorota Brzezińska (ur. 1965: 54 l.)
29: Ludwik Chomiński (zm. 1958: 61 l.) Jadwiga Bochwic (zm. 1993: 26 l.) Stanisław Szostakowski (ur. 1999: 20 lat)

Luty
1: Henryk Dembiński i Maria Gołuchowska (ślub 1937: 82 l.) Stefan Tyszkiewicz (zm. 1976: 43 l.)
2: Anna Konarska (ur. 1937: 82 l.) Tekla Wodzicka (zm. 1974: 45 l.)
3: Otto Ślizień (zm. 1985: 34 l.)
6: Mary Giedrojć (ur. 1963: 56 l.)
7: Stanisław Tyszkiewicz i Wanda Kossakowska (ślub 1935: 84 l.)
8: Janina Puttkamer (zm. 1968: 51 l.)
11: Adam Kieniewicz (ur. 1944: 75 l.) koresp. M.J.M.
12: Monika Olszyńska (ur. 1959: 60 lat)
14: Aleksander Meysztowicz (zm. 1943: 76 l.)
15: Ludwik Dembiński i Anna Żółtowska (ślub 1927: 92 l.)
16: Henryka Kossowska (zm. 1973: 46 l.)
18: Krystyn Ostrowski i Wanda Krafft (ślub 1918: 101 l.) Helena Falewicz (zm. 1944: 75 l.)
21: Aleksandra Lubańska (zm. 1980: 39 l.)
23: Antoni Wodzicki (zm. 1918: 101 l.)
24: Ian Archibald (ur. 1947: 72 l.)
28: Stanisław Marchocki (ur. 1926: 93 l.)
29: Kazimiera Radwiłłowicz (zm. 1945: 74 l.)

Marzec
1: Jarema Rdułtowski (ur. 1933: 86 l.) Agnieszka Marchocka (ur. 1957: 62 l.)
4: Henryk Dembiński (zm. 1986: 33 l.)
6: Magdalena Szostakowska (ur. 1936: 83 l.) Teresa Kieniewicz (zm. 2008: 11 l.)
8: Aleksandra Czełuszczenko (zm. 1983: 36 l.)
11: Krystyna Bichniewicz (ur. 1919: 100 lat)
13: Marcin Szostakowski (ur. 1964: 55 l.) Łukasz Kieniewicz (ur. 1970: 49 l.) koresp. M.J.M.
14: Zofia Sobańska (zm. 1997: 22 l.)
16: Alfred Tyszkiewicz i Ludwika Sobańska (ślub 1939: 80 lat) Krystyna Bichniewicz (zm. 2006: 13 l.)
19: Ewa Tom (ur. 1960: 59 l.) Dzierżykraj Hulewicz (zm. 1982: 37 l.)
21: Franciszek Konarski (zm. 1945: 74 l.)
22: Maria Czudowska (ur. 1932: 87 l.) Maurycy Wodzicki (zm. 1940: 79 l.)
23: Jan Tom (zm. 2012: 7 l.)
24: Feliks Tyszkiewicz i Elizabeth Bristow (ślub 1949: 70 lat) Adam Perepeczko i Anna Giedrojć (ślub 1951: 68 l.)
27: Aleksander Horodyski (ur. 1922: 97 l.)
30: Kaja Kiełczewska (ur. 1984: 35 l.)
31: Stanisław Lickindorf i Teresa Giedrojć (ślub 1945: 74 l.) Maria Horwatt (zm. 1983: 36 l.)

Kwiecień
1: Józef Tyszkiewicz i Aldona Dowgirt (ślub 1933: 86 l.)
5: Henryk Konarski (ur. 1935: 84 l.) członek SPSW Stanisław Marchocki (zm. 2015: 4 l.)
10: Anna Szaszkiewicz (ur. 1935: 84 l.) Helena Tyszkiewicz (zm. 1953: 66 l.)
13: Rosemary Cumpston (ur. 1937: 82 l.)
14: Feliks Tyszkiewicz (zm. 1933: 86 l.)
15: Kazimierz Kieniewicz (zm. 1978: 41 l.) Krystyn Ostrowski (zm. 1980: 39 l.) Tekla Łopacińska (zm. 2004: 15 l.)
16: Konrad Kiełczewski (ur. 1956: 63 l.) Leszek Kieniewicz (ur. 1959: 60 lat)
17: Wincenty Wołodkowicz (zm. 1927: 92 l.)
18: Teresa Szaszkiewicz (ur. 1934: 85 l.) Stefan Szostakowski (zm. 1973: 46 l.)
19: Euzebiusz Łopaciński (zm. 1961: 58 l.) Leszek Dzięgiel (zm. 2005: 14 l.)

Poszukiwane fakty o najbliższych (prośba o pomoc w ustaleniu):

1. MIELI DZIECI czy są BEZPOTOMNI?

 • Eustachy Lubański (10.57.49) (1859–) × Jadwiga Kieniewicz (r.: Jan L. i Aleksandra Sulistrowska)
 • Zenon Lubański (15.39.152) (....–) kawaler? (r.: Jan L. i Tekla Pruszyńska)
 • Monika Olszyńska (sw.251298) (1959–1989) panna? (r.: Andrzej O. i Maria Szostakowska)
 • Aleksandra Radziwiłł (cz.I066656) (....–) panna? (r.: Józef R. i Wiktoria Ostroróg)
 • Józef Radziwiłł (sg.82631) (1762–) kawaler? (r.: Józef R. i Antonia Miączyńska)
 • Konstancja Radziwiłł (psb.25332.10) (1796–1824) × bezimienny Czudowski (r.: Józef R. i Wiktoria Ostroróg)
 • Teresa Radziwiłł (cz.I066657) (....–) panna? (r.: Józef R. i Wiktoria Ostroróg)
 • Wiktoria Radziwiłł (psb.19925.8) (1795–1824) × Ksawery Niesiołowski (r.: Józef R. i Wiktoria Ostroróg)
 • Józefa Rostworowska (7.849.102) (1867–1891) × Antoni Horodyski (r.: Feliks R. i Jadwiga Popiel)

 • 2. Kim byli ich RODZICE (zwł. matka)?

 • Tekla Pruszyńska (15.39.161) (....–) × Jan Lubański
 • Wiktor Lubański (15.39.153) (....–) × Anna Radziwiłł
 • Jerzy Bijak (sw.251300) (....–) × Magdalena Szostakowska
 • Maria Czudowska (sw.251284) (1932–) × Leon Szostakowski
 • Andrzej Olszyński (sw.251293) (1925–2003) × Maria Szostakowska
 • Dorota Brzezińska (sw.251290) (1965–) × Marcin Szostakowski
 • bezimienny Czudowski (psb.25332.11) (....–) × Konstancja Radziwiłł
 • Konrad Kiełczewski (sw.251295) (1956–) × Katarzyna Olszyńska
 • Ewa N. (sw.176508) (....–) × Maciej Horodyski
 • Magdalena Ostrowska (sw.251286) (....–) × Michał Szostakowski
 • Stanisława Świątecka (sw.84024) (1830–) × Emil Umiastowski

 • 3. Kiedy się URODZILI lub ZMARLI?

 • Aleksander Lubański (15.39.164) (.. .. 1857–.. .. 1932) × Izabela Mierzejewska (r.: Jan L. i Aleksandra Sulistrowska)
 • Eustachy Lubański (10.57.49) (.. .. 1859–.. .. ....) × Jadwiga Kieniewicz (r.: Jan L. i Aleksandra Sulistrowska)
 • Jan Lubański (15.39.151) (.. .. ....–) × Tekla Pruszyńska (r.: Wiktor L. i Anna Radziwiłł)
 • Tekla Pruszyńska (15.39.161) (.. .. ....–) × Jan Lubański
 • Aleksandra Sulistrowska (15.39.163) (.. .. ....–) × Jan Lubański (r.: Józef S. i Elżbieta Sorokin)
 • Aleksandra Lubańska (sw.155515) (.. .. ....–30.4.1943) × Adam Czarnowski (r.: Aleksander L. i Izabela Mierzejewska)
 • Zofia Lubańska (sw.176501) (.. .. ....–) × Tadeusz Falewicz (r.: Aleksander L. i Izabela Mierzejewska)
 • Wiktor Lubański (15.39.153) (.. .. ....–) × Anna Radziwiłł (r.: Mikołaj L. i ... ...)
 • Zenon Lubański (15.39.152) (.. .. ....–) kawaler? (r.: Jan L. i Tekla Pruszyńska)
 • Izabela Mierzejewska (15.39.165) (.. .. 1876–.. .. 1943) × Aleksander Lubański (r.: Jan M. i Maria Rdułtowska)
 • Elżbieta Sorokin (psb.32764.3) (.. .. ....–) × Józef Sulistrowski
 • Adam Czarnowski (3.648.182) (.. .. 1876–.. .. 1941) × Aleksandra Lubańska (r.: Józef C. i Wanda Żukowska)
 • Tadeusz Falewicz (sw.177913) (.. .. 1892–.. .. 1971) × Zofia Lubańska (r.: Wojciech F. i Helena Falewicz)
 • Roman Horodyski (sw.176500) (.. .. ....–) × Zofia Lubańska (r.: Antoni H. i Taida Wodzicka)
 • Mikołaj Lubański (15.39.158) (.. .. ....–) kawaler?
 • Jan Mierzejewski (sw.181901) (.. .. ....–) × Maria Rdułtowska (r.: Antoni M. i Izabella Radolińska)
 • Wiktoria Ostroróg (dw.16936) (.. .. ....–) × Józef Radziwiłł (r.: Izydor O. i Anna Boska)
 • Maria Rdułtowska (sw.181902) (.. .. ....–) × Jan Mierzejewski (r.: Eustachy R. i Malwina Kuncewicz)
 • Jerzy Bijak (sw.251300) (.. .. ....–) × Magdalena Szostakowska
 • Anna Boska (2.190.320) (.. .. ....–) × Izydor Ostroróg
 • Józef Czarnowski (3.648.177) (.. .. ....–) × Wanda Żukowska
 • Maciej Horodyski (sw.176507) (.. .. ....–) × Ewa N. (r.: Władysław H. i Alina Osińska)
 • Aleksander Kieniewicz (sw.186825) (.. .. ....–) kawaler (r.: Hieronim K. i Jadwiga Horwatt)
 • Maria Kieniewicz (sw.186826) (.. .. ....–) panna (r.: Hieronim K. i Jadwiga Horwatt)
 • Zofia Kieniewicz (10.57.46) (.. .. 1865–.. .. ....) × Wawrzyniec Puttkamer (r.: Hieronim K. i Jadwiga Horwatt)
 • Malwina Kuncewicz (13.329.257) (.. .. 1824–.. .. ....) × Eustachy Rdułtowski (r.: Jan K. i Ludwika Korsak)
 • Jadwiga Marchocka (sw.43484) (.. .. 1924–30.4.1943) × Józef Czarnocki (r.: Julian M. i Anna Hulewicz)
 • Antoni Mierzejewski (sw.181903) (.. .. ....–) × Izabella Radolińska
 • Alina Osińska (sw.176503) (.. .. ....–) × Władysław Horodyski (r.: Mikołaj O. i Henryka Kossowska)
 • Izydor Ostroróg (2.190.322) (.. .. ....–) × Anna Boska (r.: Józef O. i Prakseda Grzybowska)
 • Izabella Radolińska (sw.181904) (.. .. ....–) × Antoni Mierzejewski
 • Aleksandra Radziwiłł (cz.I066656) (.. .. ....–) panna? (r.: Józef R. i Wiktoria Ostroróg)
 • Józef Radziwiłł (sg.82631) (.. .. 1762–.. .. ....) kawaler? (r.: Józef R. i Antonia Miączyńska)
 • Teresa Radziwiłł (cz.I066657) (.. .. ....–) panna? (r.: Józef R. i Wiktoria Ostroróg)
 • Eustachy Rdułtowski (sw.109370) (.. .. ....–) × Malwina Kuncewicz (r.: Kazimierz R. i Teresa Rdułtowska)
 • Melania Umiastowska (ut.2.8.89) (.. .. ....–16.12.1922) × Leon Szostakowski (r.: Emil U. i Stanisława Świątecka)
 • Klotylda Wołodkowicz (7.857.54) (10.4.1810–.. .. ....) × Aleksander Horwatt (r.: Wincenty W. i Jadwiga Tyszkiewicz)
 • Wanda Żukowska (3.648.185) (.. .. ....–) × Józef Czarnowski
 • bezimienny Czudowski (psb.25332.11) (.. .. ....–) × Konstancja Radziwiłł
 • Andrzej Falewicz (sw.32777) (.. .. 1894–.. .. 1976) × Zofia Lenczewska (r.: Wojciech F. i Helena Falewicz)
 • Prakseda Grzybowska (7.308.158) (.. .. ....–) × Józef Ostroróg
 • Teresa Horodyska (sw.97885) (7.4.1899–.. .. 1982) × Aleksander Szaszkiewicz (r.: Antoni H. i Taida Wodzicka)
 • Michał Horodyski (sw.176509) (.. .. 1978–) kawaler? (r.: Maciej H. i Ewa N.)
 • Władysław Horodyski (sw.353136) (.. .. ....–) × Władysława Meyer (r.: Antoni H. i Taida Wodzicka)
 • Felicja Horwatt (7.857.58) (.. .. ....–) × Karol Grabowski (r.: Aleksander H. i Klotylda Wołodkowicz)
 • Ignacy Horwatt (7.857.35) (.. .. 1764–.. .. ....) × Józefa Rudnicka (r.: Tadeusz H. i ... ...)
 • Zofia Horwatt (7.857.62) (.. .. ....–.. .. 1919) × Józef Tyszkiewicz (r.: Aleksander H. i Klotylda Wołodkowicz)
 • Anna Hulewicz (sw.43482) (.. .. 1900–.. .. 1990) × Julian Marchocki (r.: Edward H. i Wanda Bielińska)
 • Adela Jodko (9.87.69) (.. .. 1870–.. .. 1935) × Hieronim Kieniewicz (r.: Antoni J. i Helena Czosnowska)
 • Tekla Kibort (psb.33789.3) (.. .. 1822–.. .. ....) × Michał Szostakowski
 • Ludwika Korsak (13.329.254) (.. .. ....–) × Jan Kuncewicz
 • Jan Kuncewicz (13.329.253) (.. .. 1783–.. .. ....) × Ludwika Korsak
 • Ewa N. (sw.176508) (.. .. ....–) × Maciej Horodyski
 • Magdalena Ostrowska (sw.251286) (.. .. ....–) × Michał Szostakowski
 • Dominik Radziwiłł (3.686.5) (23.7.1747–.. .. ....) × Marianna Czechnicka (r.: Marcin R. i Marta Trębicka)
 • Teresa Rdułtowska (sw.109369) (.. .. ....–) × Kazimierz Rdułtowski (r.: Chryzostom R. i Konstancja Bułharyn)
 • Jan Rdułtowski (zi.6.102.o) (.. .. ....–) × Bronisława Kruniewicz (r.: Eustachy R. i Malwina Kuncewicz)
 • Kazimierz Rdułtowski (sw.109368) (.. .. ....–) × Teresa Rdułtowska (r.: Chryzostom R. i Franciszka Rzewuska)
 • Józefa Rudnicka (7.857.36) (.. .. ....–) × Ignacy Horwatt
 • Maria Szostakowska (sw.124151) (29.2.1888–.. .. 1982) panna (r.: Leon S. i Melania Umiastowska)
 • Zofia Szostakowska (sw.124152) (1.5.1886–.. .. 1970) × Władysław Bichniewicz (r.: Leon S. i Melania Umiastowska)
 • Stanisława Świątecka (sw.84024) (.. .. 1830–.. .. ....) × Emil Umiastowski
 • Jerzy Wielowieyski (7.849.104) (.. .. ....–) × Taida Wodzicka (r.: Kazimierz W. i Wanda Gurowska)
 • Józef Wielowieyski (cz.I048606) (.. .. 1908–.. .. 1945) × Wanda Wydżga (r.: Jerzy W. i Taida Wodzicka)

 • Baza danych na stronach www.sejm-wielki.pl to drobny wycinek Wielkiej genealogii Minakowskiego, sięgającej średniowiecza, zawierającej ponad 750.000 osób nawzajem skoligaconych, w tym znaczną część sławnych Polaków wszystkich epok; więcej na ten temat na Wielcy.pl .
  Baza jest uzupełniana codziennie
  — bardzo proszę o nadysłanie uzupełnień na adres mj@minakowski.pl . Z góry dziękuję!


  Serwisowi Sejm-Wielki.pl patronuje Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego, działające pod patronatem Marszałka Sejmu RP.

  Znani: literaci, malarze, muzycy, aktorzy, dziennikarze, odkrywcy, historycy, wojskowi, filozofowie, ludzie Kościoła, prawnicy, politycy: przedrozbiorowi, dziewiętnastowieczni, przedwojenni, powojenni, współcześni, parlamentarzyści II i III RP oraz PRL, uczeni (członkowie akademii nauk): nauk społecznych, nauk biologicznych, nauk ścisłych, nauk technicznych, nauk rolniczo-leśnych, nauk medycznych, nauk o ziemi

  Cytuj: Marek Jerzy Minakowski, Wielka genealogia Minakowskiego (Wielcy.pl), wydanie z 21.04.2018.
  © 2002-2017 Dr Minakowski Publikacje Elektroniczne — Regulamin, polityka prywatności i cookie