Sejm-Wielki.pl [start] M.J. Minakowski, Genealogia potomków Sejmu Wielkiego zaloguj się kontakt
   Imię Nazwisko: 

Kalendarzyk Rodzinny: Barbara Cieszkowska (3.417.136)

Kalendarz urodzin, rocznic śmierci i rocznic ślubu osób z najbliższej rodziny, które też należą do genealogii potomków Sejmu Wielkiego (wydarzenia z ostatnich 100 lat).

Proszę umieścić ten kalendarz na stronie głównej swojego Google: Add to Google lub subskrybować przez kanał RSS original feed
Uzupełnienia brakujących osób i dat prosimy przesyłać na mj@minakowski.pl .

Grudzień
8: Maria Czartoryska (ur. 1940: 79 l.) Edward Krasiński (zm. 1940: 79 l.)
10: Kazimierz Woroniecki (zm. 1926: 93 l.)
11: Andrzej Stadnicki (ur. 1946: 73 l.)
12: Stanisław Gostkowski i Anna Stadnicka (ślub 1952: 67 l.)
18: Kazimiera Karska (zm. 1927: 92 l.)
19: Bronisław Szlubowski (zm. 1939: 80 lat)
22: Michał Woroniecki i Bogna Jeżowska (ślub 1956: 63 l.) Konstancja Łuszczewska (zm. 1957: 62 l.)
26: Paweł Stadnicki (zm. 1996: 23 l.)
28: Jadwiga Stadnicka (zm. 2009: 10 lat)
29: Michał Woroniecki (zm. 1928: 91 l.) Włodzimierz Rulikowski (zm. 1968: 51 l.)
30: Natalia Jasieńska (zm. 1950: 69 l.)
31: Cecylia Brudzińska (zm. 1991: 28 l.)

Styczeń
1: Jerzy Czartoryski (ur. 1939: 81 l.) koresp. M.J.M. Helena Karśnicka (zm. 1942: 78 l.) Zbigniew Stadnicki (ur. 1951: 69 l.)
4: Andrzej Stadnicki (zm. 1945: 75 l.) Józef Rulikowski (zm. 1955: 65 l.)
5: Helena Taczanowska (ur. 1923: 97 l.)
11: Izabella Gostkowska (ur. 1958: 62 l.) koresp. M.J.M.
14: Mieczysław Rulikowski (zm. 1951: 69 l.) Jan Woroniecki (ur. 1959: 61 l.)
18: Antoni Mańkowski i Helena Stadnicka (ślub 1940: 80 lat) Krzysztof Woroniecki i Julia Jones (ślub 1952: 68 l.)
19: Paweł Woroniecki (zm. 1922: 98 l.) Stefania Woroniecka (zm. 1963: 57 l.)
25: Jean Jasieński (ur. 1953: 67 l.) Helena Rulikowska (zm. 1963: 57 l.)
26: Paweł Stadnicki (ur. 1925: 95 l.)
28: Piotr Stadnicki (ur. 1956: 64 l.)
31: Konstancja Mierzyńska (zm. 1943: 77 l.)

Luty
1: Maria Taczanowska (ur. 1924: 96 l.) Teresa Moszumańska (ur. 1933: 87 l.)
5: Adam Grabkowski (zm. 1998: 22 l.)
7: Dominik Swieżawski (ur. 1950: 70 lat) Dominik Swieżawski (zm. 1950: 70 lat)
15: Kazimierz Kasperski (zm. 1951: 69 l.) Helena Stadnicka (zm. 1977: 43 l.)
19: Krystyna Stadnicka (ur. 1954: 66 l.) koresp. M.J.M.
26: Felicjan Taczanowski (zm. 1997: 23 l.)
27: Maria Bocheńska (zm. 1993: 27 l.)

Marzec
2: Anna Stadnicka (zm. 2001: 19 l.)
7: Natalia Świrska (zm. 1959: 61 l.)
10: Adam Stadnicki (zm. 1982: 38 l.)
15: Jan Stadnicki (ur. 1965: 55 l.)
17: Izabela Czartoryska (ur. 1942: 78 l.)
19: Adam Woroniecki (zm. 1980: 40 lat)
23: Helena Sapieha (zm. 1947: 73 l.)

Kwiecień
2: Włodzimierz Jasieński (zm. 1993: 27 l.)
7: Adam Woroniecki i Cecylia Brudzińska (ślub 1932: 88 l.)
9: Włodzimierz Rulikowski i Jadwiga Stadnicka (ślub 1941: 79 l.)
10: Franciszek Chłapowski (zm. 1923: 97 l.)
15: Izabella Taczanowska (ur. 1953: 67 l.) koresp. M.J.M.
22: Eustachy Dobiecki (zm. 1919: 101 l.)
26: Helena Stadnicka (zm. 1927: 93 l.)
27: Jan Jasieński (zm. 1923: 97 l.)
29: Jerzy Czartoryski i Grażyna Babińska (ślub 1972: 48 l.) koresp. M.J.M.

Maj
1: Alfred Dobiecki (zm. 1951: 69 l.)
2: Felicjan Taczanowski (ur. 1928: 92 l.)
6: Melania Dobiecka (zm. 1951: 69 l.)
11: Andrzej Taczanowski (ur. 1925: 95 l.) Maria Swieżawska (ur. 1936: 84 l.) Antoni Mańkowski (zm. 1991: 29 l.)
14: Tymotea Dzieduszycka (zm. 1972: 48 l.)
18: Stefan Swieżawski (zm. 2004: 16 l.)
19: Eleonora Krzyżanowska (zm. 1972: 48 l.)
20: Cecylia Rulikowska (zm. 1951: 69 l.)
22: August Cieszkowski (zm. 1932: 88 l.)
29: Marek Mańkowski (ur. 1944: 76 l.) Adam Stadnicki (ur. 1953: 67 l.)

Czerwiec
5: Eleonora Krzyżanowska (ur. 1922: 98 l.) Roman Mańkowski i Ewa Dachowska (ślub 1971: 49 l.)
11: Adam Czartoryski (zm. 1998: 22 l.)
13: Maria Woroniecka (zm. 1964: 56 l.)
15: Krzysztof Woroniecki (zm. 1972: 48 l.)
19: Hubert Dernałowicz (zm. 2013: 7 l.) koresp. M.J.M.
24: Adam Czartoryski i Jadwiga Stadnicka (ślub 1937: 83 l.) Maria Swieżawska (zm. 2010: 10 lat)
30: Cecylia Stadnicka (ur. 1945: 75 l.)

Lipiec
1: Stefan Swieżawski i Maria Stadnicka (ślub 1933: 87 l.)
2: Paweł Stadnicki i Teresa Moszumańska (ślub 1953: 67 l.)
3: Roman Mańkowski (ur. 1942: 78 l.)
9: Andrzej Mańkowski i Monique Devaux (ślub 1977: 43 l.)
10: Stefania Stadnicka (zm. 1979: 41 l.) Michał Woroniecki (zm. 2016: 4 l.)
19: Andrzej Mańkowski (ur. 1946: 74 l.) Adam Mańkowski i Krystyna Włodarczyk (ślub 1971: 49 l.)
26: Zbigniew Stadnicki i Maria Rey (ślub 1975: 45 l.)
29: Artur Dobiecki (zm. 1948: 72 l.) Andre Jasieński i Françoise Bradfer (ślub 1978: 42 l.)
30: Barbara Woroniecka (zm. 1957: 63 l.)

Sierpień
4: Jeremi Dernałowicz (ur. 1944: 76 l.)
5: Tadeusz Kozerski (zm. 1938: 82 l.)
6: Marek Mańkowski i Bożena Szychowska (ślub 1977: 43 l.) Adam Dernałowicz (zm. 1993: 27 l.)
12: Maria Woroniecka (ur. 1956: 64 l.) Stanisław Dernałowicz (zm. 2001: 19 l.)
13: Jan Woroniecki (zm. 1974: 46 l.)
15: Maria Rychlińska (ur. 1931: 89 l.) Kinga Libiszowska (zm. 2010: 10 lat)
17: Tadeusz Jasieński (zm. 1928: 92 l.)
26: Włodzimierz Jasieński i Stefania Stadnicka (ślub 1950: 70 lat)

Wrzesień
1: Maria Woroniecka (zm. 1952: 68 l.) Jean Jasieński i Monique Comart (ślub 1979: 41 l.) Jan Stadnicki i Elisabeth Tezenas (ślub 1989: 31 l.)
5: Anna Chłapowska (zm. 1919: 101 l.)
6: Woldemar Dernałowicz (zm. 1956: 64 l.)
10: Alexandre Woroniecka (ur. 1973: 47 l.) Stanisław Gostkowski (zm. 1977: 43 l.)
11: Zofia Krasińska (zm. 1944: 76 l.)
12: Jan Grabkowski (ur. 1954: 66 l.)
21: Andrzej Taczanowski (zm. 1944: 76 l.)
22: Konrad Łuszczewski (zm. 1937: 83 l.)
30: Helena Taczanowska (zm. 1987: 33 l.)

Październik
8: Józef Stadnicki i Elżbieta Lubomirska (ślub 1944: 76 l.)
13: Józef Stadnicki (zm. 1960: 60 lat)
15: Konstanty Woroniecki i Maria Bocheńska (ślub 1928: 92 l.)
16: Józef Stadnicki (ur. 1919: 101 l.)
17: Elżbieta Lubomirska (ur. 1922: 98 l.)
22: Michał Woroniecki (ur. 1933: 87 l.) Helena Swieżawska (ur. 1934: 86 l.) Jan Taczanowski (zm. 1959: 61 l.)
23: Józef Mańkowski (zm. 1940: 80 lat)
24: Elżbieta Taczanowska (ur. 1955: 65 l.)
25: Bronisława Woroniecka (zm. 1951: 69 l.)
26: Anna Grabkowska (ur. 1952: 68 l.)
30: Michał Woroniecki i Renata Dąmbska (ślub 1965: 55 l.)
31: Hubert Woroniecki (ur. 1968: 52 l.)

Listopad
1: Jadwiga Czartoryska (ur. 1953: 67 l.) koresp. M.J.M.
3: Hubert Dernałowicz (ur. 1942: 78 l.) koresp. M.J.M. Adam Mańkowski (ur. 1948: 72 l.)
7: Julita Stadnicka (ur. 1948: 72 l.) Maria Stadnicka (zm. 2003: 17 l.)
12: Elżbieta Jasieńska (ur. 1951: 69 l.) koresp. M.J.M.
15: Teonia Woroniecka (zm. 1938: 82 l.)
18: Andre Jasieński (ur. 1954: 66 l.)
21: Renata Dąmbska (ur. 1941: 79 l.) Andrzej Stadnicki i Bernardyna Żarnowiec (ślub 1981: 39 l.)
30: Andrzej Stadnicki (ur. 1920: 100 lat)

Poszukiwane fakty o najbliższych (prośba o pomoc w ustaleniu):

1. MIELI DZIECI czy są BEZPOTOMNI?

 • Antonina Cieszkowska (cz.I056140) (....–) panna? (r.: Ignacy C. i Franciszka Suffczyńska)
 • Maria Cieszkowska (sw.720555) (....–) panna? (r.: Ignacy C. i Albina Świrska)
 • Wanda Cieszkowska (sw.265906) (1842–) panna? (r.: Krzysztof C. i Joanna Maltzan)
 • Antoni Cieszkowski (sw.718045) (....–1817) kawaler? (r.: Ignacy C. i Albina Świrska)
 • Henryk Cieszkowski (3.417.169) (1840–1883) kawaler? (r.: Krzysztof C. i Joanna Maltzan)
 • Krzysztof Cieszkowski (3.417.121) (....–1796) kawaler? (r.: Ignacy C. i Franciszka Suffczyńska)
 • Piotr Cieszkowski (3.417.152) (....–1847) kawaler? (r.: Ignacy C. i Albina Świrska)
 • Wacław Cieszkowski (3.417.168) (1835–1897) kawaler? (r.: Krzysztof C. i Joanna Maltzan)
 • Zygmunt Cieszkowski (3.417.170) (....–) kawaler? (r.: Krzysztof C. i Joanna Maltzan)
 • Marcela Szlubowska (sw.3905) (....–) × Leander Ratomski (r.: Ignacy S. i Weronika Cieszkowska)
 • Antoni Woroniecki (cz.I029530) (1903–1964) kawaler? (r.: Michał W. i Franciszka Krasińska)
 • Jan Woroniecki (cz.I029531) (1905–1974) × Anna Lebich (r.: Michał W. i Franciszka Krasińska)
 • Kazimierz Woroniecki (cz.I007701) (1888–1926) kawaler? (r.: Paweł W. i Maria Mańkowska)
 • Konstanty Woroniecki (cz.I005137) (1900–) × Maria Bocheńska (r.: Michał W. i Franciszka Krasińska)
 • Maria Bocheńska (cz.I005138) (1902–1993) × Konstanty Woroniecki (r.: Franciszek B. i Tymotea Dzieduszycka)
 • August Cieszkowski (3.417.163) (1861–1932) kawaler? (r.: August C. i Helena Cieszkowska)
 • Jan Cieszkowski (3.417.156) (....–) kawaler? (r.: Kajetan C. i Emilia Kuczewska)
 • Krzysztof Cieszkowski (3.417.162) (....–) kawaler? (r.: August C. i Helena Cieszkowska)
 • Stanisław Cieszkowski (lu.43602) (....–) kawaler? (r.: Kajetan C. i Emilia Kuczewska)
 • Stanisław Dobiecki (sw.545870) (1839–) kawaler? (r.: Eustachy D. i Cecylia Cieszkowska)
 • Bronisław Kiełczewski (10.44.207) (....–) kawaler? (r.: Seweryn K. i Józefa Szlubowska)
 • Józef Kiełczewski (10.44.215) (1845–) × Helena Malczewska (r.: Seweryn K. i Józefa Szlubowska)
 • Tadeusz Kiełczewski (10.44.213) (1840–) × Helena Zaklika (r.: Seweryn K. i Józefa Szlubowska)
 • Zygmunt Kiełczewski (10.44.208) (....–) kawaler? (r.: Seweryn K. i Józefa Szlubowska)
 • Tadeusz Kozerski (psb.13295.1) (1863–1938) kawaler? (r.: Faustyn K. i Teresa Cieszkowska)
 • Jadwiga Rulikowska (15.413.227) (....–) × Stanisław Łączyński (r.: Gabriel R. i Ludwika Szlubowska)
 • Klementyna Rulikowska (sw.675559) (....–) panna? (r.: Gabriel R. i Ludwika Szlubowska)
 • Teresa Rulikowska (sw.3472) (....–) × Gustaw Wiercieński (r.: Gabriel R. i Ludwika Szlubowska)
 • Maria Woroniecka (cz.I005743) (1956–) panna? (r.: Krzysztof W. i Julia Jones)
 • Zofia Dembińska (4.327.914) (....–1803) panna? (r.: Piotr D. i Marianna Załuska)
 • Jan Dembiński (4.327.913) (1784–) kawaler? (r.: Piotr D. i Marianna Załuska)
 • Melania Dobiecka (4.484.278) (1865–1951) panna? (r.: Kazimierz D. i Natalia Rulikowska)
 • Stefan Dobiecki (4.484.276) (....–) × Konstancja Wiercieńska (r.: Kazimierz D. i Natalia Rulikowska)
 • Karolina Iżycka (8.179.233) (....–) × Aleksander Walewski (r.: Józef I. i Olga Czacka)
 • Pelagia Iżycka (8.179.229) (....–) × Józef Wielhorski (r.: Józef I. i Olga Czacka)
 • Jadwiga Jasieńska (8.529.102) (....–) × Stanisław Lisenbarth (r.: Władysław J. i Apolonia Jasieńska)
 • Wanda Karska (sw.909776) (....–) panna? (r.: Henryk K. i Józefa Dobiecka)
 • Teresa Karśnicka (9.508.252) (1788–1856) panna? (r.: Jacek K. i Delfina Załuska)
 • Zofia Karśnicka (9.508.253) (....–) panna? (r.: Jacek K. i Delfina Załuska)
 • Antoni Karśnicki (9.508.250) (....–) kawaler? (r.: Jacek K. i Delfina Załuska)
 • Franciszek Karśnicki (9.508.249) (....–) kawaler? (r.: Jacek K. i Delfina Załuska)
 • Ignacy Karśnicki (9.508.251) (....–) kawaler? (r.: Jacek K. i Delfina Załuska)
 • Anna Kasperska (sw.897902) (....–1943) panna? (r.: Edward K. i Joanna Jasieńska)
 • Jan Kasperski (sw.664868) (....–) × Halina Mościcka (r.: Edward K. i Joanna Jasieńska)
 • Kazimierz Kasperski (psb.11116.1) (1873–1951) × Celina Przeciszewska (r.: Edward K. i Joanna Jasieńska)
 • Gabriela Kicka (10.16.90) (....–) panna? (r.: August K. i Marianna Kowalkowska)
 • Aleksander Kicki (10.16.86) (....–) kawaler? (r.: August K. i Marianna Kowalkowska)
 • Kajetan Kicki (10.16.82) (1803–1878) × Maria Maszkowska (r.: August K. i Marianna Kowalkowska)
 • Seweryn Kiełczewski (10.44.211) (1871–) kawaler? (r.: Władysław K. i Helena Rulikowska)
 • Stanisław Kiełczewski (10.44.212) (1876–) kawaler? (r.: Władysław K. i Helena Rulikowska)
 • Antonina Kraszewska (12.312.319) (1861–1944) panna? (r.: Kajetan K. i Maria Rulikowska)
 • Józefa Kraszewska (12.312.321) (1868–1944) panna? (r.: Kajetan K. i Maria Rulikowska)
 • Zofia Kraszewska (12.312.320) (1863–) panna? (r.: Kajetan K. i Maria Rulikowska)
 • Stanisław Kraszewski (12.312.317) (1858–1875) kawaler? (r.: Kajetan K. i Maria Rulikowska)
 • Władysław Kraszewski (12.312.315) (1855–) kawaler? (r.: Kajetan K. i Maria Rulikowska)
 • Karolina Łempicka (sw.903013) (....–1873) panna? (r.: Karol Ł. i Gabriela Rulikowska)
 • Stefan Łempicki (15.431.811) (....–) kawaler? (r.: Karol Ł. i Gabriela Rulikowska)
 • Maria Łuszczewska (sw.720355) (....–) panna? (r.: Bronisław Ł. i Zofia Skarbek)
 • Paulina Łuszczewska (16.179.294) (1812–1829) panna? (r.: Jan Ł. i Ewa Orsetti)
 • Sylwina Łuszczewska (sw.720356) (....–) panna? (r.: Bronisław Ł. i Zofia Skarbek)
 • Zofia Piotrowska (sw.898514) (....–1926) × bezimienny Czajkowski (r.: Tytus P. i Aniela Rulikowska)
 • Aureli Piotrowski (sw.890691) (....–1927) × Jadwiga Czajkowska (r.: Tytus P. i Aniela Rulikowska)
 • Franciszek Podoski (3.361.66) (....–1792) × Teodora Woroniecka (r.: Mikołaj P. i Marianna Rokitnicka)
 • Stefania Rulikowska (sw.136625) (1896–1912) panna? (r.: Zdzisław R. i Kazimiera Kraszewska)
 • Gabriel Rulikowski (sw.3485) (1880–) kawaler? (r.: Stanisław R. i Jadwiga Ziemięcka)
 • Kazimierz Rulikowski (sw.3483) (1873–) kawaler? (r.: Stanisław R. i Jadwiga Ziemięcka)
 • Olgierd Rulikowski (sw.3457) (1881–1913) kawaler? (r.: Zdzisław R. i Kazimiera Kraszewska)
 • Wincenty Rulikowski (sw.3482) (1872–1900) kawaler? (r.: Stanisław R. i Jadwiga Ziemięcka)
 • Władysław Skarzyński (sw.5923) (....–1811) kawaler? (r.: Maksymilian S. i Maria Łubieńska)
 • Bernard Szlubowski (sw.279024) (....–) kawaler? (r.: Józef S. i Joanna Piegłowska)
 • Henryk Szlubowski (ut.45.1.5) (1852–1889) kawaler? (r.: Stanisław S. i Bogumiła Prendowska)
 • Jan Szlubowski (le.3668.1.4) (....–) kawaler? (r.: Józef S. i ... ...)
 • Janina Świrska (sw.67856) (....–) × Bogdan Mann (r.: Wincenty Ś. i Konstancja Jasieńska)
 • Stefan Świrski (sw.67858) (....–) kawaler? (r.: Wincenty Ś. i Konstancja Jasieńska)
 • Henryk Weychert (sw.105132) (....–) × Teresa Węgleńska (r.: Emilian W. i Cecylia Kiełczewska)
 • Anna Zakrzewska (sw.926979) (....–) panna? (r.: Ignacy Z. i Julia Jasieńska)
 • Maria Zakrzewska (sw.926980) (....–) panna? (r.: Ignacy Z. i Julia Jasieńska)
 • Józef Zakrzewski (sw.18675) (....–) kawaler? (r.: Ignacy Z. i Julia Jasieńska)
 • Anna Załuska (lu.4143) (1795–1830) × Józef Trzebiński (r.: Jan Z. i Tekla Wielopolska)
 • Adam Załuski (lu.46852) (....–1812) kawaler? (r.: Jan Z. i Tekla Wielopolska)

 • 2. Kim byli ich RODZICE (zwł. matka)?

 • Anna Lebich (cz.I045608) (....–) × Jan Woroniecki
 • Bogna Jeżowska (cz.I005146) (1927–) × Michał Woroniecki
 • Edward Kasperski (9.541.18) (....–) × Joanna Jasieńska
 • bezimienny Musiał (cz.I004606) (....–) × Teofilia Kumanowska
 • Maria Rychlińska (zi.6.133.a4b) (1931–) × Felicjan Taczanowski
 • Jan Szlubowski (le.3668.1.4) (....–) kawaler?
 • Wincenty Świrski (sw.67850) (....–) × Konstancja Jasieńska
 • Emilian Weychert (10.44.206) (....–) × Cecylia Kiełczewska
 • Helena Zaklika (10.44.214) (....–) × Tadeusz Kiełczewski
 • bezimienny Zdrojewski (cz.I007691) (1911–) × Teofilia Kumanowska

 • 3. Kiedy się URODZILI lub ZMARLI?

 • Katarzyna Bobrownicka (1.1155.241) (.. .. ....–) × Florian Cieszkowski (r.: Augustyn B. i Barbara Rzeczyńska)
 • Augustyn Bobrownicki (1.1155.234) (.. .. ....–) × Barbara Rzeczyńska
 • Paweł Cieszkowski (3.417.145) (.. .. ....–) × Zofia Kicka (r.: Florian C. i Katarzyna Bobrownicka)
 • Helena Grothus (7.214.167) (.. .. ....–) × Bazyli Woroniecki
 • Barbara Rzeczyńska (1.1155.238) (.. .. ....–) × Augustyn Bobrownicki
 • bezimienny Woroniecki (sw.176804) (.. .. ....–) kawaler (r.: Jeremiasz W. i Felicja Iżycka)
 • Antonina Cieszkowska (cz.I056140) (.. .. ....–) panna? (r.: Ignacy C. i Franciszka Suffczyńska)
 • Hilaria Cieszkowska (3.417.125) (.. .. ....–) × Franciszek Załuski (r.: Ignacy C. i Franciszka Suffczyńska)
 • Maria Cieszkowska (sw.720555) (.. .. ....–) panna? (r.: Ignacy C. i Albina Świrska)
 • Natalia Cieszkowska (3.417.148) (.. .. ....–) × Roch Jasieński (r.: Ignacy C. i Albina Świrska)
 • Teresa Cieszkowska (3.417.150) (.. .. ....–) × Faustyn Kozerski (r.: Ignacy C. i Albina Świrska)
 • Wanda Cieszkowska (sw.265906) (20.1.1842–.. .. ....) panna? (r.: Krzysztof C. i Joanna Maltzan)
 • Zygmunt Cieszkowski (3.417.170) (.. .. ....–) kawaler? (r.: Krzysztof C. i Joanna Maltzan)
 • Józef Iżycki (8.179.204) (.. .. ....–) × Karolina Moraczewska
 • Zofia Kicka (10.16.88) (.. .. ....–) × Paweł Cieszkowski (r.: August K. i Marianna Kowalkowska)
 • Franciszka Krasińska (12.273.844) (27.5.1872–.. .. 1951) × Michał Woroniecki (r.: Józef K. i Helena Stadnicka)
 • Maria Mańkowska (dw.51213) (25.12.1860–.. .. 1938) × Paweł Woroniecki (r.: Emeryk M. i Tekla Lipkowska)
 • Karolina Moraczewska (8.179.205) (.. .. ....–) × Józef Iżycki
 • Marcela Szlubowska (sw.3905) (.. .. ....–) × Leander Ratomski (r.: Ignacy S. i Weronika Cieszkowska)
 • Antoni Woroniecki (cz.I045590) (.. .. ....–) kawaler (r.: Ludomir W. i Konstancja Szlubowska)
 • Antoni Woroniecki (cz.I029530) (.. .. 1903–.. .. 1964) kawaler? (r.: Michał W. i Franciszka Krasińska)
 • Franciszek Woroniecki (dw.24063) (.. .. ....–) × Joanna Wyrozębska
 • Joanna Wyrozębska (dw.24064) (.. .. ....–) × Franciszek Woroniecki
 • Konstanty Bobrownicki (1.1155.248) (.. .. ....–) × Urszula Grzymała
 • Jan Cieszkowski (3.417.156) (.. .. ....–) kawaler? (r.: Kajetan C. i Emilia Kuczewska)
 • Krzysztof Cieszkowski (3.417.162) (.. .. ....–) kawaler? (r.: August C. i Helena Cieszkowska)
 • Stanisław Cieszkowski (lu.43602) (.. .. ....–) kawaler? (r.: Kajetan C. i Emilia Kuczewska)
 • Stanisław Dobiecki (sw.545870) (.. .. 1839–.. .. ....) kawaler? (r.: Eustachy D. i Cecylia Cieszkowska)
 • Apolonia Iżycka (8.179.206) (.. .. ....–) × Stanisław Ratomski (r.: Józef I. i Karolina Moraczewska)
 • Józef Iżycki (8.179.214) (.. .. 1822–.. .. ....) × Olga Czacka (r.: Józef I. i Karolina Moraczewska)
 • Apolonia Jasieńska (8.529.115) (.. .. ....–) × Władysław Jasieński (r.: Roch J. i Natalia Cieszkowska)
 • Joanna Jasieńska (8.529.119) (.. .. ....–) × Edward Kasperski (r.: Roch J. i Natalia Cieszkowska)
 • Józefa Jasieńska (8.529.122) (.. .. ....–) panna (r.: Roch J. i Natalia Cieszkowska)
 • Julia Jasieńska (8.529.117) (.. .. ....–) × Ignacy Zakrzewski (r.: Roch J. i Natalia Cieszkowska)
 • Konstancja Jasieńska (8.529.123) (.. .. ....–) × Wincenty Świrski (r.: Roch J. i Natalia Cieszkowska)
 • Bronisław Kiełczewski (10.44.207) (.. .. ....–) kawaler? (r.: Seweryn K. i Józefa Szlubowska)
 • Józef Kiełczewski (10.44.215) (.. .. 1845–.. .. ....) × Helena Malczewska (r.: Seweryn K. i Józefa Szlubowska)
 • Tadeusz Kiełczewski (10.44.213) (.. .. 1840–.. .. ....) × Helena Zaklika (r.: Seweryn K. i Józefa Szlubowska)
 • Władysław Kiełczewski (10.44.209) (.. .. 1839–.. .. ....) × Helena Rulikowska (r.: Seweryn K. i Józefa Szlubowska)
 • Zygmunt Kiełczewski (10.44.208) (.. .. ....–) kawaler? (r.: Seweryn K. i Józefa Szlubowska)
 • Marianna Kowalkowska (12.39.75) (.. .. ....–) × August Kicki (r.: Kajetan K. i Katarzyna Piegłowska)
 • Faustyn Kozerski (3.417.151) (13.2.1818–.. .. ....) × Teresa Cieszkowska (r.: Walenty K. i Rozalia Rudnicka)
 • Emilia Kuczewska (3.417.155) (.. .. ....–) × Kajetan Cieszkowski (r.: Jan K. i Zofia Piotrowska)
 • Teofilia Kumanowska (cz.I004605) (.. .. ....–) × bezimienny Musiał (r.: Tadeusz K. i Maria Woroniecka)
 • Tadeusz Kumanowski (cz.I000023) (.. .. 1893–.. .. ....) × Maria Woroniecka (r.: Eligiusz K. i Janina Jakubowska)
 • Anna Lebich (cz.I045608) (.. .. ....–) × Jan Woroniecki
 • Joanna Piegłowska (lu.21803) (.. .. ....–) × Józef Szlubowski (r.: Mikołaj P. i Eleonora Gąsiorowska)
 • Aniela Rulikowska (sw.3470) (.. .. ....–) × Tytus Piotrowski (r.: Gabriel R. i Ludwika Szlubowska)
 • Emilia Rulikowska (sw.3446) (.. .. 1850–.. .. ....) panna (r.: Władysław R. i Emma Szlubowska)
 • Gabriela Rulikowska (15.431.810) (.. .. ....–) × Karol Łempicki (r.: Gabriel R. i Ludwika Szlubowska)
 • Jadwiga Rulikowska (15.413.227) (.. .. ....–) × Stanisław Łączyński (r.: Gabriel R. i Ludwika Szlubowska)
 • Klementyna Rulikowska (sw.675559) (.. .. ....–) panna? (r.: Gabriel R. i Ludwika Szlubowska)
 • Teresa Rulikowska (sw.3472) (.. .. ....–) × Gustaw Wiercieński (r.: Gabriel R. i Ludwika Szlubowska)
 • Stanisław Rulikowski (sw.3478) (.. .. 1838–.. .. ....) × Jadwiga Ziemięcka (r.: Gabriel R. i Ludwika Szlubowska)
 • Wincenty Rulikowski (sw.3447) (.. .. 1839–.. .. 1922) × Maria Rulikowska (r.: Władysław R. i Emma Szlubowska)
 • Zdzisław Rulikowski (12.312.310) (.. .. 1844–.. .. 1928) × Kazimiera Kraszewska (r.: Władysław R. i Emma Szlubowska)
 • Marianna Suffczyńska (3.364.239) (.. .. ....–) × Dominik Cieciszowski
 • Tomasz Suffczyński (3.195.171) (.. .. ....–) × Marianna Rostworowska
 • Józef Szlubowski (lu.21804) (.. .. ....–) × Joanna Piegłowska (r.: Kazimierz S. i Katarzyna Zaborowska)
 • Wojciech Świrski (psb.34838.2) (.. .. ....–) × Dorota Turska
 • Dorota Turska (psb.34838.3) (.. .. ....–) × Wojciech Świrski
 • Adolf von Maltzahn (sw.155489) (.. .. ....–) × Izabela Wodzińska
 • Teodora Woroniecka (3.361.65) (.. .. ....–) × Franciszek Podoski (r.: Franciszek W. i Joanna Wyrozębska)
 • Zygmunt Woroniecki (cz.I030523) (.. .. 1937–.. .. 1937) zm. dzieckiem (r.: Adam W. i Cecylia Brudzińska)
 • Dorota Batowska (le.3055.2.6) (.. .. ....–) × Antoni Ratomski
 • Tekla Bobrownicka (1.1155.275) (.. .. ....–.. .. 1937) × Bronisław Deskur (r.: Konstanty B. i Urszula Grzymała)
 • Franciszek Bocheński (1.1165.98) (.. .. 1867–.. .. 1945) × Tymotea Dzieduszycka (r.: Józef B. i Teresa Wolańska)
 • Zygmunt Brudziński (cz.I005143) (26.7.1876–.. .. ....) × Helena Glezmer
 • Antonina Cieciszowska (3.364.244) (.. .. ....–) × Franciszek Szeluta (r.: Dominik C. i Marianna Suffczyńska)
 • Dominik Cieciszowski (3.364.233) (.. .. ....–) × Marianna Suffczyńska
 • Joanna Daniłowicz (4.160.253) (.. .. ....–) × Chryzostom Załuski (r.: Aleksander D. i Anna Dönhoff)
 • Jan Dembiński (4.327.913) (.. .. 1784–.. .. ....) kawaler? (r.: Piotr D. i Marianna Załuska)
 • Józef Dernałowicz (sw.98846) (.. .. 1949–.. .. 1949) zm. dzieckiem (r.: Stanisław D. i Kinga Libiszowska)
 • Cecylia Dobiecka (4.484.283) (13.7.1879–.. .. ....) panna (r.: Bronisław D. i Maria Graeve)
 • Maria Dobiecka (4.484.284) (11.6.1881–.. .. ....) panna (r.: Bronisław D. i Maria Graeve)
 • Natalia Dobiecka (4.484.216) (.. .. ....–) × Eustachy Dobiecki (r.: Józef D. i Scholastyka Walewska)
 • Zofia Dobiecka (4.484.285) (.. .. ....–) panna (r.: Bronisław D. i Maria Graeve)
 • Stefan Dobiecki (4.484.276) (.. .. ....–) × Konstancja Wiercieńska (r.: Kazimierz D. i Natalia Rulikowska)
 • Marianna Domaszewska (4.660.116) (.. .. ....–) × Piotr Komierowski
 • Eleonora Gąsiorowska (lu.21783) (.. .. ....–) × Mikołaj Piegłowski
 • Helena Glezmer (6.226.26) (.. .. ....–) × Zygmunt Brudziński
 • Eleonora Grodzicka (sw.654419) (.. .. ....–) × Maksymilian Pawłowicz (r.: Piotr G. i Joachima Załuska)
 • Urszula Grzymała (1.1155.272) (.. .. ....–) × Konstanty Bobrownicki
 • Karolina Iżycka (8.179.233) (.. .. ....–) × Aleksander Walewski (r.: Józef I. i Olga Czacka)
 • Maria Iżycka (8.179.231) (.. .. ....–) × Alfred Czarnomski (r.: Józef I. i Olga Czacka)
 • Pelagia Iżycka (8.179.229) (.. .. ....–) × Józef Wielhorski (r.: Józef I. i Olga Czacka)
 • Władysław Iżycki (8.179.225) (.. .. 1861–.. .. ....) × Irena Rzewuska (r.: Józef I. i Olga Czacka)
 • Janina Jakubowska (8.286.235) (7.5.1873–.. .. 1954) × Eligiusz Kumanowski (r.: Edward J. i Maria Starorypińska)
 • Jadwiga Jasieńska (8.529.102) (.. .. ....–) × Stanisław Lisenbarth (r.: Władysław J. i Apolonia Jasieńska)
 • Maria Jasieńska (8.529.103) (.. .. ....–) panna (r.: Władysław J. i Apolonia Jasieńska)
 • Kazimierz Jasieński (8.529.101) (.. .. ....–) × Anna Nowak (r.: Władysław J. i Apolonia Jasieńska)
 • Stanisław Jasieński (8.529.99) (.. .. 1860–.. .. ....) × Halina Radziszewska (r.: Władysław J. i Apolonia Jasieńska)
 • Władysław Jasieński (8.529.93) (.. .. ....–) × Apolonia Jasieńska (r.: Rajmund J. i Emilia Piotrowska)
 • Bogna Jeżowska (cz.I005146) (.. .. 1927–) × Michał Woroniecki
 • George Jones (cz.I005741) (.. .. ....–) × Gwenfry Williams
 • Kazimiera Karska (9.503.210) (.. .. ....–18.12.1927) × Czesław Hornowski (r.: Henryk K. i Józefa Dobiecka)
 • Wanda Karska (sw.909776) (.. .. ....–) panna? (r.: Henryk K. i Józefa Dobiecka)
 • Witold Karski (9.503.209) (.. .. ....–) kawaler (r.: Henryk K. i Józefa Dobiecka)
 • Tekla Karśnicka (9.508.254) (.. .. 1788–.. .. ....) × Piotr Zbijewski (r.: Jacek K. i Delfina Załuska)
 • Zofia Karśnicka (9.508.253) (.. .. ....–) panna? (r.: Jacek K. i Delfina Załuska)

 • Baza danych na stronach www.sejm-wielki.pl to drobny wycinek Wielkiej genealogii Minakowskiego, sięgającej średniowiecza, zawierającej ponad 870.000 osób nawzajem skoligaconych, w tym znaczną część sławnych Polaków wszystkich epok; więcej na ten temat na Wielcy.pl .
  Baza jest uzupełniana codziennie
  — bardzo proszę o nadysłanie uzupełnień na adres mj@minakowski.pl . Z góry dziękuję!


  Serwisowi Sejm-Wielki.pl patronuje Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego, działające pod patronatem Marszałka Sejmu RP.

  Znani: literaci, malarze, muzycy, aktorzy, dziennikarze, odkrywcy, historycy, wojskowi, filozofowie, ludzie Kościoła, prawnicy, politycy: przedrozbiorowi, dziewiętnastowieczni, przedwojenni, powojenni, współcześni, parlamentarzyści II i III RP oraz PRL, uczeni (członkowie akademii nauk): nauk społecznych, nauk biologicznych, nauk ścisłych, nauk technicznych, nauk rolniczo-leśnych, nauk medycznych, nauk o ziemi

  Cytuj: Marek Jerzy Minakowski, Wielka genealogia Minakowskiego (Wielcy.pl), wydanie z 06.12.2019.
  © 2002-2018 Dr Minakowski Publikacje Elektroniczne — Regulamin, polityka prywatności i cookie