Sejm-Wielki.pl [start] M.J. Minakowski, Genealogia potomków Sejmu Wielkiego zaloguj się kontakt
   Imię Nazwisko: 

Osoby z Wielkiej Genealogii Minakowskiego mające nekrolog w „Kurierze Warszawskim” z lat 1821-1861

Streszczenia biogramów na podstawie książki: Andrzej Tyszka, Nekrologi „Kuriera Warszawskiego” 1821-1939, tomy I-IV, gdzie zamieszczono wypisy z 18.042 nekrologów zamieszczonych tam w latach 1821-1861.
Sortowanie według nazwiska rodowego (panieńskiego).

Oryginalne wydania „Kuriera Warszawskiego” opublikowane są tutaj: http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/publication?id=24121

 1. Brygida TRYLSKA (1840)
  zm. 3 II 1840 w 75 roku życia, eksp. 5 II 1840 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. dzieci i wnuki
 2. Zuzanna z Grabowskich SZCZAKOWSKA (1849)
  uwielbiała starodawne naddziadów zwyczaje i cnoty; zm. 29 XI 1849 w dobrach swych dziedzicznych Sobolew w pow. łukowskim w 72 roku życia, poch. w grobie familijnym parafii Maciejowice
 3. Roman ABCZYŃSKI (1855)
  dziedzic Strudzewa w pow. gostyńskim; zm. 22 IV 1855 w dobrach swoich jeszcze w sile wieku
 4. Aleksander ABRAMOWICZ (1843)
  b. wojskowy; zm. XI 1843, eksp. 20 XI 1843 z dolnego kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. żona
 5. Aleksander ABŁAMOWICZ (1853)
  syn Ignacego i Anny z Hoffmanów, zarządzał obszernymi włościami swoich rodziców; zm. nagle 17 III 1853 w folwarku Józefów, gdzie zamieszkiwał, żył 28 lat, obchody żał. 22 i 23 III 1853, pozostawił rodziców i rodzeństwo
 6. Ignacy HABDANK ABŁAMOWICZ (1854)
  ur. w Berezowcu w pow. nowogródzkim, syn Dominika, wicemarszałka trybunału wileńskiego, i Anastazji z Krzywobłockich małżonków Abłamowiczów, mąż Anny Hoffman, córki Michała Hoffmana, płk. b. WP, ukończył Uniw. Wileński 1808, mąż pełen cnót i zasług obywatelskich, młodość swą spędził w wojsku, służył w artylerii 1809, awansowany na oficera, później, osiadłwszy w dobrach dziedzicznych w gub. grodzieńskiej, piastował kolejno różne honorowe urzęda i potrafił zyskać wysoki i powszechny pomiędzy współobywatelami szacunek; zm. XI 1854 w dobrach swoich Justianowie w gub. augustowskiej w sędziwym już wieku, eksp. 12 XI 1854 do kośc. paraf. w Kopnowie
 7. Eleonora z Adamów SZNEJDER (1v. Graefe) (1858)
  wdowa, obywatelka m. Warszawy; zm. 28 XII 1858 w wieku lat 72, eksp. 30 XII 1858 z kapl. Ew.-Aug. na cm. tegoż wyznania, zapr. stroskane dzieci i wnuki
 8. Henrietta z Adamów MAGUNNOWA (1844)
  zm. 17 XII 1844, eksp. 20 XII 1844 z kapl. szpitala Ew. w Warszawie na cm. tegoż wyznania, zapr. pozostały mąż z dwojgiem małych dzieci
 9. Karol ADAM (1861)
  obywatel m. Warszawy; po krótkiej, lecz ciężkiej chorobie zm. 19 I 1861 w domu nr 896 przy ul. Chłodnej przeżywszy lat 42, eksp. 22 I 1861 z domu na cm. Ew.-Aug., zapr. stroskana żona Paulina Adam wraz z dwojgiem dzieci
 10. Jan ADAMIECKI (1858)
  urzędnik zakładu warzelni soli w Ciechocinku, w mienie ubogi, ale w uczucia przyjaźni i miłość bratnią bardzo był bogaty; zm. 18 I 1858 tamże przeżywszy lat 34, eksp. 20 I 1858 do kośc. paraf. w Raciążku
 11. Marcin ADAMIECKI (1847)
  pomocnik naczelnika pow. włocławskiego; zm. VI 1847
 12. Bonawentura ADAMOWSKI (1850)
  emeryt, b. referent w biurze Rady Administracyjnej Król. Pol., kawaler Orderu św. Stanisława II kl. i Znaku Honorowego za 15 lat Służby Nieskazitelnej; zm. 28 X 1850 w wieku lat 60, nab. żał. 30 X 1850 w kośc. św. Karola Boromeusza w Warszawie, eksp. tegoż dnia z kapl. tego kośc. na cm. Powązkowski, zapr. pozostała wdowa
 13. Jakub ADAMOWSKI (1845)
  zm. 25 XI 1845, eksp. 27 XI 1845 z kapl. kośc. św. Jana w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. żona z dziećmi i familią
 14. Mania ADAMOWSKA (1860)
  zm. 4 IV 1860 o godzinie ósmej wieczorem przeżywszy rok 1 i miesięcy 3, eksp. 6 IV 1860 z mieszkania na cm. Powązkowski w Warszawie
 15. Józefa MROZOWSKA (1845)
  obywatelka Warszawy; zm. VI 1845 w domu własnym na Ordynackiem, przen. 9 VI 1845 do dolnego kośc. św. Krzyża, a stamtąd 11 VI 1845 na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w kośc. św. Krzyża, zapr. mąż wraz z dziećmi i wnukami
 16. Marianna z Adamskich MROZIŃSKA (1839)
  zm. 23 V 1839 w domu nr 2253 w Warszawie, eksp. 26 V 1839 na cm. Powązkowski, zapr. dzieci i wnuki
 17. Michał ADAMSKI (1857)
  radca dworu, urzędnik do szczególnych poruczeń w wydziale dóbr i lasów przy Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, prof. Szkoły Leśnej w Marymoncie, kawaler Orderu św. Anny III kl, Orderu św. Stanisława III kl. i Znaku Nieskazitelnej Służby za lat 15; zm. 12 I 1857 w domu nr 1671 przy ul. Mokotowskiej w Warszawie, eksp. 15 I 1857 z domu na cm. Powązkowski, nab. żał. 23 I 1857 w kośc. Reformatów, zapr. w ciężkim smutku pogrążona żona Paulina z Kratzerów Adamska wraz z synem
 18. Wawrzyniec ADAMSKI (1854)
  malarz pokojowy; zm. VI 1854, poch. 9 VI 1854 na cm. Powązkowskim w Warszawie
 19. Elżbieta GRABOWSKA z d. Adée (1852)
  nauczycielka szkoły rządowej żeńskiej; zm. 21 V 1852 w domu nr 1295 przy ul. Nowy Świat w Warszawie w wieku lat 60, eksp. 23 V 1852, zapr. córka z zięciem i wnuczką
 20. Jan ADELSBERG-JANKOWSKI (1859)
  kpt. inwalidów z b. weteranów polskich, ozdobiony Znakiem Nieskazitelnej Służby za lat 15; opatrzony św. sakramentami zm. 2 VII 1859 licząc lat wieku 79, eksp. 5 VII 1859 z kapl. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. stroskany głęboko syn wraz z wnukami
 21. Jan ADELSTEIN (1860)
  obywatel; zm. 3 VI 1860 w wieku lat 63, wypr. 5 VI 1860 w szpitalu Ew. w Warszawie na cm tegoż wyznania, zapr. pozostałe rodzeństwo
 22. Katarzyna z Adeltów KOKULAR (1838)
  zm. III 1838 w pałacu Krasińskich nr 410 (obok kośc. św. Krzyża) w Warszawie, eksp. 12 III 1838 na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w kośc. Kapucynów, zapr. pozostały mąż wraz z dziećmi
 23. Julian Ludwik ADLER (1861)
  syn artysty baletu; zm. 13 IX 1861 licząc 1 rok i 7 miesięcy, eksp. 15 IX 1861 z kośc. popaulińskiego w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. stroskani rodzice
 24. Julia z Ahrensów EICHLER (1854)
  żona dyrektora Szkoły Weterynarii; zm. 11 I 1854 w wieku lat 25, eksp. 14 I 1854 z kapl. szpitala Ew. przy ul. Mylnej w Warszawie na cm. tegoż wyznania, zapr. pozostały mąż z córką
 25. Daniel AHRENS (1854)
  lekarz weterynarii i obywatel; po długiej i ciężkiej chorobie zm. 22 V 1854 w domu przy ul. Elektoralnej nr 749 w Warszawie w wieku lat 65, wypr. 24 V 1854 z domu na cm. Ew.-Aug., zapr. pozostała wdowa wraz z dziećmi i wnukami
 26. AIGNER (1841)
  zasłużony w kraju naszym budowniczy, dawniej przy Radzie Stanu, czł. wielu towarzystw uczonych, od czasów króla Stanisława Augusta zaplanował wiele budowli w Warszawie; zm. w pierwszych miesiącach 1841 we Florencji
 27. Józef AXAMITOWSKI (1827)
  płk, mjr placu m.st. Warszawy, paź, następnie koniuszy na dworze Stanisława Augusta (był przy boku monarchy aż do jego zgonu), w Wojsku Polskim od 1806, odbył kampanie 1806, 1807, 1812-1814, kawaler Orderu św. Włodzimierza III kl., Orderu św. Anny II kl. z brylantami, Orderu św. Stanisława II kl., francuskiego Krzyża Wojskowego, Orderu Obojga Sycylii oraz Legii Honorowej; zm. 28 VIII 1827 w Weimarze, wracając od wód w Ems, poch. 31 VIII 1827 na cm. Ew. w Weimarze, nab. żał. dnia następnego tamże
 28. Konstanty AXAMITOWSKI (1851)
  oficer b. Wojsk Polskich, inspektor komory celnej Nieszawa; zm. 6 V 1851 w 52 roku życia, eksp. 8 V 1851 z kośc. Bonifratrów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. żona wraz z pozostałą córką
 29. Ludwik AXAMITOWSKI (1851)
  zm. 15 XI 1851, pog. 17 XI 1851 z kapl. Franciszkanów w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w tymże kośc., zapr. żona wraz z córką
 30. Maria AXAMITOWSKA (1855)
  zm. 15 V 1855 w wieku lat 12, wypr. z kapl. Bernardynów w Warszawie i pog. na cm. Powązkowskim 17 V 1855, zostawiła matkę i babkę
 31. Piotr ALBINOWSKI (1860)
  czł. Archikonfraterni Literackiej, dawniej oficjalista prywatny, zmieszkały w domu pod nr. 12 przy ul. Świętojańskiej w Warszawie; zm. nagle 7 I 1860 mając lat 66, eksp. 10 I 1860 z kośc. Bernardynów na cm. Powązkowski, zapr. pozostała żona z córką; wotywa żał. 30 I 1860 w kośc. katedralnym i metropolitalnym św. Jana, zapr. senior Arcybractwa
 32. Józef ALBRECHT (1834)
  mjr b. Wojsk Polskich; zm. XI 1834, eksp. 27 XI 1834 z kośc. Panny Marii w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała żona z familią
 33. Władysław ALCYATO (1854)
  uczeń Instytutu Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa w Marymoncie; po kilkudniowej ciężkiej chorobie zm. 26 IV 1854 w 19 wiośnie życia, eksp. 28 IV 1854 z dolnego kośc. św. Krzyża na cm. Powązkowski, zapr. stroskani rodzice wraz z siostrą
 34. Antoni hr. ALEXANDROWICZ (1843)
  zm. 1 I 1843 w Mnichowie mając lat 18
 35. Józefa Tekla z hr. Alexandrowiczów JAŚLIKOWSKA (1856)
  starościanka, żona prof. Akademii Duchownej Rzymskokatolickiej w Warszawie, naczelnika szkoły powiatowej filologicznej drugiej; ur. 1807, po kilkuletnich cierpieniach i przyjęciu św. sakramentów zm. 11 IV 1856, wypr. 13 IV 1856 z kośc. św. Krzyża na cm. Powązkowski, nab. żał. 15 IV 1856 w tymże kośc., zapr. mąż i córka
 36. Stanisław Witold hr. ALEXANDROWICZ (1826)
  senator-kasztelan, kawaler Orderu św. Stanisława I kl.; zm. 1826
 37. Marceli ALEXANDROWICZ (1846)
  podpisarz sądu poprawczego; zm. 4 V 1846, eksp. 6 V 1846 z kapl. św. Jana w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. wuj pod nieobecność rodziców
 38. Jan Aleksander d'ALFONCE (1858)
  b. gen.-mjr; w rocznicę śmierci nab. żał. w kośc. paraf. Mistrzewice pod Sochaczewem oraz msze św. i wotywa w kośc. Bernardynów w Warszawie 27 IV 1858, zapr. pozostała wdowa, synowie, synowa i wnuki
 39. Adela z Allardów KARŁOWICZ (1859)
  żona gen.-lejt.; po długiej i ciężkiej słabości, opatrzona św. sakramentami, zm. 23 XII 1859 w domu nr 460 przy ul. Senatorskiej w Warszawie w wieku lat 62, wypr. 28 XII 1859 z domu na cm. Powązkowski, zapr. pozostały mąż wraz z dziećmi i wnukami
 40. Fabiana z Amandowiczów DROZDOWSKA (1838)
  zm. 18 IX 1838 w domu nr 614J przy ul. Niecałej w Warszawie w 25 roku życia, eksp. 21 IX 1838 na cm. Powązkowski, zapr. rodzice wraz z pozostałym małżonkiem i trojgiem dzieci
 41. Justyn AMANDOWICZ (1846)
  urzędnik kolei żelaznej; zm. 10 X 1846 przeżywszy lat 23, eksp. 13 X 1846 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. rodzice z pozostałą familią
 42. Marcin AMANDOWICZ (1861)
  ppłk, dowódca inwalidów z polskich weteranów, od dawna należący do Bractwa Najświętszej Marii Szkaplerza i Miłosierdzia św.; zm. 11 VIII 1861 przeżywszy lat 75, wypr. 13 VIII 1861 z kapl. przy kośc. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. 17 VIII 1861 w kośc. Reformatów, zapr. pozostałe dzieci, zięć i wnuki; nab. żał. 26 VIII 1861 w kośc. Karmelitów na Lesznie, zapr. senior Bractwa
 43. Leon AMBROŻEWICZ (1847)
  nauczyciel szkoły elementarnej w Mokotowie; zm. I 1847 przeżywszy lat 38, eksp. 1 II 1847 z kapl. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. przyjaciele pod nieobecność familii
 44. Walenty SOKOLNICKI (1859)
  kpt. b. Wojsk Polskich; opatrzony św. sakramentami zm. 9 XII 1859 przeżywszy lat 71, wypr. 11 XII 1859 z kośc. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostali pogrążeni w smutku synowie
 45. Zygmunt ANCZYC (1855)
  znany na scenie krakowskiej zasłużony artysta dramatyczny, tłumacz wielu dzieł dramatycznych, zwłaszcza niemieckich, przedstawianych na scenach naszych, w czasie ostatniego pobytu swego w Warszawie występował w rolach gościnnych; zm. 1855 w 73 roku życia swego
 46. Andreas ANDERS (1856)
  b. oficjalista gminy ew.-aug.; zm. 17 III 1856 przeżywszy lat 72, eksp. 19 III 1856 z kapl. ew. na cm. tegoż wyznania, zapr. żona, dzieci, wnuki i prawnuki
 47. Jan Gottfried ANDERS (1850)
  majster młynarski i właściciel nieruchomości; zm. 27 II 1850 w domu nr 2252 przy ul. Nalewki w Warszawie eksp. 1 III 1850 na cm. Ew., zapr. żona z dziećmi i wnukami
 48. Samuel ANDERS (1832)
  obywatel, starszy zgromadzenia młynarzy warszawskich; zm. III 1832, poch. 11 III 1832 na cm. Ew.
 49. Anastazja z Andraszków STALKOWSKA (1849)
  właścicielka dóbr Głosków z przyległościami położonych w gub. lubelskiej; zm. 28 III 1849 przeżywszy lat 82, poch. w Garwolinie, pozostawiła męża Franciszka Stalkowskiego, z którym przeżyła 60 lat
 50. Franciszek ADRYAŃSKI (1856)
  kolektor loterii klasycznej; zm. 19 XI 1856 w wieku lat 56, wypr. 22 XI 1856 z kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała żona w nieobecności córki
 51. Leokadia ADRYJAŃSKA (1853)
  zm. 8 III 1853 przeżywszy lat 14, eksp. 10 III 1853 z dolnego kośc. św. Krzyża na cm. Powązkowski, zapr. pozostały ojciec i rodzeństwo
 52. Aniela ANDRYCHIEWICZÓWNA (1839)
  zm. 26 III 1839, eksp. 28 III 1839 na cm. Powązkowski w Warszawie, zapr. pozostała matka
 53. Aniela z Andrychiewiczów SABOWSKA (1848)
  zm. 17 VI 1848 przeżywszy lat 22, nab. żał. 19 VI 1848 w kośc. św. Krzyża w Warszawie skąd tegoż dnia eksp. na cm. Powązkowski, zapr. mąż
 54. Franciszek ANDRYCHIEWICZ (1821)
  właściciel majętności Prace tudzież domu w Warszawie; zm. 6 X 1821
 55. Józef ANDRYCHIEWICZ (1836)
  adwokat Sądu Apelacyjnego Król. Pol.; zm. 12 IX 1836 w domu nr 590 przy ul. Długiej w Warszawie przeżywszy lat 57, eksp. 14 IX 1836 na cm. Powązkowski, zostawił żonę i potomstwo
 56. Ludwik ANDRYCHIEWICZ (1844)
  uczeń III kl. gimnazjum realnego; zm. III 1844, eksp. 11 III 1844 z kapl. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. matka wraz z synami
 57. Stanisław ANDRYCHIEWICZ (1836)
  należał do składu Banku Polskiego; zm. w nocy z 22 na 23 II 1836 w domu przy ul. Świętojerskiej nr 1771 w 19 roku życia, eksp. 25 II 1836 na cm. Powązkowski, zapr. rodzice i krewni
 58. Walenty ANDRYCHIEWICZ (1849)
  płk, dowódca 3 pułku liniowego b. Wojsk Polskich, kawaler Orderu św. Anny II kl. z koroną cesarską, Krzyża Wojskowego Kawalerskiego i Znaku Nieskazitelnej Służby za lat 20; zm. 22 IX 1849 w 64 roku życia, eksp. 25 IX 1849 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. dzieci
 59. Wincenty ANDRYCHIEWICZ (1837)
  poczthalter warszawski; zm. VII 1837, eksp. 11 VII 1837 z kapl. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała żona z dziećmi
 60. Eufemia z Andrzejewskich ZIENTECKA (1859)
  nab. żał. 12 V 1859 w kośc. Augustianów w Warszawie
 61. Józefa z Andrzejewskich GŁADYSZ (1852)
  wdowa po Janie Gładyszu, artyście malarstwa; zm. 19 VIII 1852 w wieku lat 59
 62. Edward ANDRÉ (1858)
  po długiej i ciężkiej słabości zm. XI 1858 mając lat 9
 63. Franciszek ANDRÉ (1853)
  obywatel, majster kotlarski, fabrykant wyrobów miedzianych; po długiej i ciężkiej słabości zm. 11 VIII 1853 przeżywszy lat 50, eksp. 13 VIII 1853 z kośc. św. Karola Boromeusza w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała żona wraz z pięciorgiem dzieci
 64. Karolina z Anglów BOUDELLE (1857)
  żona obywatela Warszawy; zm. 9 VII 1857 o godzinie ósmej rano, wypr. 11 VII 1857 z kapl. kośc. Reformatów na cm. Powązkowski zostawiła pogrążonych w żalu ojca, męża, dwoje nieletnich dzieci i rodzeństwo
 65. Augustyn ANKOWSKI (1844)
  obywatel m. Warszawy, jeden z najdawniejszych nauczycieli muzyki w mieście; zm. 6 VI 1844 w 86 roku życia swojego, eksp. 8 VI 1844 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. 6 VII 1844 w kośc. Kapucynów, zapr. rodzina
 66. Roman Abdang hr. SKARBEK ANKWICZ (1842)
  potomek starożytnego domu, służył w wojsku Księstwa Warszawskiego od 1806, oficer jazdy, ozdobiony Krzyżem Zasługi Wojskowym; zm. 1842 w Zakrzewie pow. radomskim, zostawił żonę
 67. Stanisław Aleksander hr. ANKWICZ (1840)
  zm. 1 III 1840 w dobrach Mahowy w 54 roku swojego wieku; inf. ze Lwowa
 68. Aniela z Antoninów SZTEJNKELER (1834)
  małżonka bankiera; zm. 26 I 1834 w 27 roku życia, przepr. 28 I 1834 do kośc. Kapucynów w Warszawie, gdzie nab. żał. dnia następnego
 69. Jan ANTHONIN (1831)
  szanowany obywatel i kupiec warszawski, kasjer Tow. Dobroczynności, syn Jana, kupca z Fonds w Langwedocji, i Klary Goluain rodem z Nîmes, przybył do Warszawy w 1790; zm. 27 I 1831, odpr. 30 I 1831 na cm. Ew.
 70. Ludwika z Antoninów MINASOWICZOWA (1853)
  od czterech lat wdowa po Józefie Dionizym Minasowiczu, referendarzu stanu, czł. ogólnego zebrania warszawskich depart. rządzącego Senatu i tyle w piśmiennictwie naszym zasłużonego męża; po dwudziestu kilku latach ciągłego cierpienia i niemal zupełnej niemocy zm. 9 XI 1853 w dobrach dziedzicznych Potycz w 53 roku życia
 71. Karol ANTONIEWICZ (1852)
  ksiądz, znany ze swej kaznodziejskiej wymowy; zm. 1852; inf. z Poznańskiego
 72. Antoni ANTONOWICZ (1845)
  urzędnik komory celnej warszawskiej; zm. 10 II 1845 w domu nr 1244B przy ul. Świętokrzyskiej w Warszawie, eksp. 12 II 1845 na cm. Powązkowski, zapr. zięć wraz z córkami i wnukami
 73. Pulcheria z Antonowiczów KRASNODĘBSKA (1847)
  wdowa po b. płk. b. Wojsk Polskich; zm. 22 II 1847 przeżywszy lat 55, eksp. 24 II 1847 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski
 74. Marianna z Antosiewiczów MICHAŁOWSKA (1848)
  żona urzędnika Komisji Rządowej Spraw Wewn. i Duchownych; zm. 20 X 1848 w domu nr 114 przy ul. Piwnej w Warszawie przeżywszy lat 44, eksp. 22 X 1848 na cm. Powązkowski, zapr. mąż wraz z czworgiem małoletnich dzieci
 75. Dominika Domicella z Antoszewskich KLIMONTOWICZOWA (1856)
  wdowa po Jakubie Klimontowiczu, obywatelu ziemskim, marszałku i sędzim pokoju pow. biebrzańskiego, deputowanym na sejmy w Warszawie i radcy rady obywatelskiej b. woj. augustowskiego; zm. 22 III 1856 w dobrach dziedzicznych Bęćkowie gub. augustowskiej w wieku lat 86, poch. 26 III 1856 obok męża w grobie familijnym parafii Wąsosz, zostawiła familię złożoną z trojga dzieci, trzynastu wnuków i siedemnastu prawnuków w prostej linii
 76. Ludwik ANTUSZEWICZ (1855)
  adiunkt wydziału śledczego w zarządzie oberpolicmajstra m. Warszawy; zm. 10 I 1855 przeżywszy lat 27
 77. Zenon APOZNAŃSKI (1854)
  urzędnik drogi żelaznej; opatrzony św. sakramentami zm. 17 II 1854, eksp. 19 II 1854 z kośc. Bernardynów na cm. Powązkowski
 78. Józef APPEL (1855)
  urzędnik górnictwa; po długiej i ciężkiej słabości, opatrzony św. sakramentami, zm. 2 X 1855 w wieku lat 38, eksp. 4 X 1855 z kośc. św. Karola Boromeusza w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. 6 X 1855 w tymże kośc., zapr. pogrążona w smutku żona z dwojgiem dzieci
 79. Wincenty APPEL (1852)
  urzędnik okręgu naukowego warszawskiego; zm. 17 X 1852 w wieku lat 35, eksp. 19 X 1852 z kapl. Reformatów na cm. Powązkowski, zapr. pozostała żona wraz z dziećmi
 80. Karol AQUILINO (1845)
  kupiec, obywatel i sędzia Trybunału Handlowego, właściciel Kolonii za Pragą i fabryki Szmelcarni, współwłaściciel fabryki cynku, współzałożyciel Nowej Resursy, przybył do Warszawy z rodzinnego Księstwa Anhaltyńskiego w 1818; zm. 14 XII 1845 w domu nr 369 przy ul. Krakowskie Przedm. przeżywszy lat 61, eksp. 17 XII 1845 na cm. Powązkowski, nab. żał. 19 XII 1845 w kośc. Bernardynów, zapr. pozostała żona wraz z trojgiem dzieci
 81. Julia z Arabskich TYSCHLER (1852)
  obywatelka i właścicielka domów; zm. 15 VIII 1852 w domu własnym nr 1379 przy ul. Marszałkowskiej w Warszawie przeżywszy lat 24, eksp. 17 VIII 1852 na cm. Powązkowski, zapr. mąż wraz z pięciorgiem dzieci i matką zmarłej
 82. Michalina ARCELEWSKA (1860)
  zm. 19 XI 1860, wypr. 21 XI 1860 z kośc. Franciszkanów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała rodzina
 83. Zofia hr. SOŁŁOHUB (1854)
  wdowa po radcy tajnym hr. Sołłohubie; zm. 30 VII (11 VIII) 1854 w Moskwie
 84. Michał ARCT (1857)
  mgr chirurgii i akuszer z Lublina, dobry lekarz i prawy człowiek; po krótkiej słabości zm. 15 IV 1857 w Warszawie, gdzie czasowo bawił przy familii, żył poczciwie lat 74. z tych 50 poświęcił na usługach cierpiącej ludzkości, poch. 17 IV 1857
 85. Petronela z Arztów BOGDANOWICZ (1859)
  zm. 29 VIII 1859, eksp. 1 IX 1859 z kapl. przy szpitalu Ew.-Aug. w Warszawie na cm. Ew.-Ref.
 86. Ewa BOGUSZOWA z d. Arendt (1847)
  zm. 22 IX 1847; inf. z Niwki w okręgu orłowskim, gub. warszawskiej
 87. Ludwika z Arndtów RUTKOWSKA (1842)
  żona Tadeusza Rutkowskiego, patrona trybunału cywilnego gub. mazowieckiej; zm. 24 I 1842 w domu nr 1855-56 przy ul. Zakroczymskiej w Warszawie w wieku lat 23, eksp. 27 I 1842 na cm. Powązkowski, zapr. mąż wraz z dziećmi i familią
 88. Maria ARKUSZEWSKA (1861)
  ukochana córka Franciszki ze Stokowskich i Bolesława Arkuszewskich; zm. w kwiecie wieku 9 XI 1861 w domu nr 1517 przy ul. Złotej w Warszawie mając lat 18, eksp. 12 XI 1861 z domu na cm. Powązkowski, zapr. nieutuleni w żalu rodzice i siostra
 89. Wincenty ARKUSZEWSKI (1855)
  dziedzic dóbr Helenowa i Nadarzyna; zm. 22 II 1855 w domu nr 1565C przy ul. Chmielnej w Warszawie, wypr. 25 II 1855 z domu do m. Nadarzyna, nab. żał. 1 III 1855 w kośc. Kapucynów, uwiadamiają o tym stroskane dzieci i rodzeństwo
 90. Franciszek ARMIŃSKI (1848)
  dr filozofii, dyrektor Obserwatorium Astronomicznego Warszawskiego, b. prof. Uniw. Aleksandrowskiego, kawaler Orderu św. Stanisława; ur. w parafii Tymbark, zm. 14 I 1848 w domu Obserwatorium przy ul. Aleja Ujazdowska w 58 roku życia, wypr. 16 I 1848 na cm. Powązkowski, zapr. pozostała żona, nab. żał. 19 I 1848 w kośc. Kapucynów
 91. Karol Samuel ARND (1830)
  inspektor składu głównego tabak, b. pocztmistrz, komisarz ekonomiczny, mąż córki zmarłego lekarza Maignien; zm. 6 X 1830 w Płocku, zostawił czterech synów i żonę
 92. Paweł ARNDT (1849)
  pisarz magazynu solnego w Dołhobyczowie pow. hrubieszowskim, syn Dawida Arndta, b. bankiera warszawskiego; zm. 1849 w Dołhobyczowie mając lat 56, poch. na cm. tamże, zostawił żonę i dwoje dzieci
 93. Zofia ARENDT (1858)
  po długiej i ciężkiej chorobie zm. 16 IX 1858, wypr. 18 IX 1858 z kapl. Ew. przy ul. Mylnej w Warszawie na cm. Ew.-Ref., zapr. pozostała familia
 94. Faustyna ARNOHLD (1834)
  zm. 9 II 1834 w domu nr 581 przy ul. Długiej w Warszawie w 15 roku życia, eksp. 11 II 1834 na cm. Ew., zapr. rodzice
 95. Jan ARNHOLD (1850)
  obywatel; zm. 22 X 1850 w domu nr 350 przy ul. Nowe Miasto w Warszawie przeżywszy lat 70, eksp. 24 X 1850 na cm. Ew., zapr. pozostała żona wraz z córką i synem
 96. Rozalia z Arnholdów VETTER (1860)
  ochmistrzyni pensji wyższej żeńskiej, czynna konsyliarka i adoratorka Arcybractwa Nieustającej Adoracji Przenaświętszego Sakramentu; opatrzona św. sakramentami zm. 29 IV 1860, eksp. 1 V 1860 z kośc. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała matka wraz z bratem i bratową; wigilie i msza wielka 4 V 1860 w kośc. Sakramentek, zapr. Arcybractwo; wigilie, nab. żał. i msza wielka śpiewana 3 XI 1860 w tymże kośc., zapr. senior Arcybractwa
 97. Zuzanna z Arnoldów SPINER (1848)
  wdowa po Ludwiku Spinerze, niegdyś komisarzu policji cyrkułu VIII m. Warszawy; zm. IX 1848, nab. żał. 30 IX 1848 w kośc. Franciszkanów, zapr. pozostała rodzina
 98. Jerzy ARNOLD (1827)
  dr med., czł. Tow. Królewskiego Warszawskiego Przyjaciół Nauk i wielu innych towarzystw uczonych, mąż zasłużony w zawodzie naukowym, kawaler Orderu św. Stanisława; zm. 19 XI 1827 przeżywszy lat blisko 81, przepr. 21 XI 1827 do kośc. Ew., poch. tegoż dnia na cm. Ew., zostawił żonę
 99. Zuzanna z Arnoldów KRZYŻANOWSKA (1854)
  żona radcy stanu, emeryta, czł. Rady Wychowania Publicznego; po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzona św. sakramentami, zm. 20 VIII 1854 w domu nr 1300 przy ul. Nowy Świat w Warszawie przeżywszy lat 54, eksp. 23 VIII 1854 z domu na cm. Powązkowski, zapr. pozostały mąż
 100. Michał ARSZAGI (1857)
  konduktor poczty; zm. 2 II 1857, wypr. 4 II 1857 z kośc. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. stroskana żona z dziećmi
 101. Kazimierz ARTYCHOWSKI (1861)
  b. uczeń gimnazjum realnego, a obecnie Uniw. w Liege; opatrzony św. sakramentami zm. 19 X 1861 w wieku lat 21, eksp. 22 X 1861 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski
 102. Teodozy ARTYCHOWSKI (1861)
  komisarz składów bankowych; zm. 7 IX 1861 w wieku lat 62, wypr. 10 IX 1861 z kapl. przy kośc. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostałe dzieci
 103. Aleksander ASZPERGER (1856)
  b. urzędnik Komisji Rządowej Spraw Wewn. i Duchownych; po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzony św. sakramentami, zm. 17 XII 1856, eksp. 20 XII 1856 z kapl. przy kośc. Reformatów na cm. Powązkowski, zapr. pozostała żona wraz z dziećmi
 104. Wojciech ASZPERGER (1847)
  artysta dramatyczny (aktor i śpiewak), występował przez lat 20 w Teatrze Wielkim w Warszawie, a także w Wilnie, Mińsku, Grodnie i Lwowie, mąż artystek Katarzyny z Rutkowskich, a po jej śmierci Anieli z Kamińskich; ur. 1790 w Wilnie, zm. 7 II 1847, eksp. 10 II 1847 z kośc. Karmelitów na Lesznie w Warszawie na cm. Powązkowski, pozostawił żonę i dzieci
 105. Maria PAPI (1851)
  ur. we Włoszech, zm. 25 III 1851 w majętności Górce pod Warszawą w 62 roku życia, przepr. 28 III 1851 do kośc. paraf. we wsi Babice, gdzie po nab. żał. poch. obok swego męża na cm. miejscowym, pozostawiła dzieci i wnuków
 106. Aleksandryna BLIZIŃSKA z d. Auber (1825)
  kapitanowa inżynierii; zm. 8 IV 1825 doszedłwszy zaledwie lat 22, przen. 11 IV 1825 do kośc. Misjonarzy w Warszawie, gdzie tegoż dnia nab. żał., a po nim pog. na cm. Powązkowskim, zostawiła męża i rodziców
 107. Józef OBER (AUBERT) (1828)
  rosyjski radca stanu; zm. 10 XI 1828 w 85 roku życia, poch. 12 XI 1828 na cm. Powązkowskim w Warszawie
 108. Julian AUFFSCHLAG (1856)
  urzędnik leśny; zm. 21 VI 1856 w 24 wiośnie życia, odpr. 23 VI 1856 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. stroskani rodzice, bracia i siostry
 109. Teodor AUFFSCHLAG (1850)
  ksiądz, mansjonarz mszczonowski; ur. w Warszawie, zm. VII 1850
 110. Kazimierz AUGUSTOWSKI (1857)
  uczeń III kl. gimnazjum realnego; po krótkiej, lecz ciężkiej chorobie zm. 7 I 1857 przeżywszy lat 13, eksp. 9 I 1857 z kośc. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. stroskani rodzice po zgonie jedynego syna
 111. Andrzej Franciszek AUGUSTYŃSKI (1850)
  b. kupiec i obywatel; zm. 10 I 1850 przeżywszy lat 41, eksp. 12 I 1850 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała żona
 112. Anna z Aulów BRAWACKA (1827)
  zm. XII 1827, poch. 17 XII 1827 w Warszawie, zostawiła małżonka i dzieci
 113. Emilia z Austenów SKARZYŃSKA (1860)
  po długiej i ciężkiej chorobie zm. 8 I 1860, eksp. 10 I 1860 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostały brat i siostry
 114. Helenka AUSTEN (1859)
  córka urzędnika Komisji Rządowej Spraw Wewn. i Duchownych; zm. IX 1859 w domu nr 2325 przy ul. Pawiej w Warszawie w drugim roku życia, wypr. 27 IX 1859 z domu na cm. Powązkowski
 115. Kazio BABCZYŃSKI (1860)
  zm. 13 XII 1860 o dwunastej w południe w 2. roku życia, pog. 15 XII 1860 z kośc. Bernardynów na cm. Powązkowski
 116. Jakub BABIŃSKI (1858)
  nab. żał. 26 II 1858 w kośc. Karmelitów na Krakowskim Przedm. w Warszawie, zapr. pozostała żona wraz z dziećmi
 117. Leopold BABIŃSKI (1849)
  zm. 26 XII 1849 w domu nr 1631A przy ul. Wspólnej w Warszawie przeżywszy lat 21, eksp. 28 XII 1849 na cm. Powązkowski
 118. Elżbieta z Babskich RZEWUSKA (1847)
  zm. 3 VI 1847 w Busku w wieku życia swego lat 76, poch. dnia następnego w grobie przy kośc. paraf. w Busku, pozostawiła pięciu synów
 119. Fryderyk BACCIARELLI (1829)
  syn sławnego malarza, niegdyś tajny radca Stanisława Augusta, później radca prefektury depart. warszawskiego; zm. 10 V 1829
 120. Józef BACHMIŃSKI (1832)
  b. pisarz Rady Nieustającej, następnie podprefekt pow. warszawskiego, później radca wojewódzki, na koniec sędzia pokoju; zm. 23 III 1832 w 67 roku życia swego, poch. na cm. Powązkowskim w Warszawie, zostawił żonę
 121. Agnieszka z Baczyńskich HENIKOWSKA (1833)
  zm. VI 1833, odpr. 12 VI 1833, nab. żał. 15 VI 1833 w kośc. Kapucynów w Warszawie, zostawiła męża
 122. Felicja z Baczyńskich ROTTENGRUBER (1856)
  żona radcy honorowego, pomocnika naczelnika wydziału wojskowego Magistratu m. Warszawy; zm. 16 XII 1856 przeżywszy lat 50, wypr. 18 XII 1856 z dolnego kośc. św. Krzyża na cm. Powązkowski, zapr. pozostały mąż
 123. Marianna (Maria) z Baczyńskich PLESZCZYŃSKA (1844)
  zm. na przeł. II i III 1844 w domu przy ul. Nowolipie nr 2474 w Warszawie, eksp. 3 III 1844 na cm. Powązkowski, zapr. pozostały mąż wraz z familią
 124. Atanazy BADENI (1854)
  urzędnik Komisji Rządowej Spraw Wewn. i Duchownych, kawaler Orderu Korony Żelaznej III kl.; zm. 1854
 125. Elżbieta z Badenich STAROWIEJSKA (1853)
  żona Franciszka Biberstein-Starowiejskiego, córka Stanisława Badeniego, regenta koronnego, i Katarzyny z hr. Stadnickich, siostra znakomitego tłumacza "Badań o chrystianizmie"; zm. 17 IV 1853 w 62 roku życia swego; inf. z Krakowa
 126. Ignacy BADENI (1859)
  radca tajny, kawaler Orderu św. Stanisława I kl. i Orderu św. Włodzimierza III kl., syn niegdy Stanisława Badeniego, rejenta koronnego, i Katarzyny z hr. Stadnickich, rodzony synowiec Marcina, senatora-wojewody, ministra sprawiedliwości, zajmował ważne stanowiska, był m.in. prezesem komisji b. woj. sandomierskiego, dyrektorem generalnym funduszów duchownych i edukacyjnych w b. Komisji Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, dyrektorem wydziału administracji ogólnej w Komisji Rządowej Spraw Wewn. i Duchownych, literat, tłumacz, czł. Tow. Naukowego Krakowskiego; zm. 3 XI 1859 w domu nr 614F przy ul. Niecałej w Warszawie przeżywszy lat 74. eksp. 6 XI 1859 z domu na cm. Powązkowski, msze św. w kośc. Powązkowskim, pog. dnia następnego, pozostawił córki
 127. Kazimierz hr. BADENI (1854)
  krajczy koronny, dyrektor Galicyjskiego Zakładu Ślepych, nadkurator-zastępca Galicyjskiej Kasy Oszczędności, kawaler austriackiego Orderu Leopolda, b. deputat stanów galicyjskich i komisarz sejmowy, syn Stanisława, regenta koronnego, i Katarzyny z hr. Stadnickich, brat Ignacego Badeniego, radcy tajnego; po krótkiej słabości zm. 30 III 1854; inf. ze Lwowa
 128. Marcin BADENI (1824)
  senator-wojewoda, minister prezydujący w Komisji Rządowej Sprawiedliwości, kawaler Orderu Orła Białego i Orderu św. Stanisława I kl.; zm. 13 XI 1824 w domu nr 2239 przy ul. Nalewki w Warszawie, żył lat 75, przen. 15 XI 1824 do kośc. Kapucynów, gdzie msza św. dnia następnego, poch. w dobrach swych dziedzicznych w woj. krakowskim
 129. Zofia z Badenich POPIELOWA (1859)
  zm. 5 V 1859 w dobrach swoich dziedzicznych Czaple w gub. radomskiej, pozostawiła liczne grono rodzeństwa, dzieci i wnuków
 130. Antoni BADER (1842)
  b. kurator i rektor szkół rzemieślniczych, nauczyciel przez lat 40; zm. 13 III 1842 w domu przy ul. Rynek Nowego Miasta nr 313 w Warszawie w 74 roku życia, eksp. 16 III 1842 na cm. Powązkowski, zapr. pozostała żona i dzieci
 131. Korneliusz BADER (1835)
  zm. 1 VI 1835 w domu nr 313 przy Rynku Nowego Miasta w Warszawie w 19 roku życia, eksp. 3 VI 1835 na cm. Powązkowski, zapr. rodzice
 132. Zenona BADER (1859)
  panna, córka niegdy rektora i kuratora szkół; po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzona św. sakramentami, zm. 10 XI 1859, wypr. 12 XI 1859 z kośc. popaulińskiego w Warszawie na cm. Powązkowski, w dzień imienin nab. żał. 22 XII 1859 w tymże kośc., zapr. stroskana matka z rodziną zmarłej
 133. Anna z Badowskich CHODAKOWSKA (1856)
  opatrzona św. sakramentami zm. 5 VI 1856 przeżywszy lat 61, eksp. 8 VI 1856 z dolnego kośc. św. Krzyża na cm. Powązkowski, zapr. pozostały syn
 134. Ludwika BADOWSKA (1854)
  panna, córka niegdy Stanisława Badowskiego, obywatela ziemskiego; po długiej chorobie zm. 25 III 1854 w wieku lat 54, eksp. 28 III 1854 z dolnego kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w kośc. Kapucynów, zapr. pozostałe w smutku rodzeństwo wraz z siostrzenicą
 135. Marcjanna z Badowskich MEYER (1852)
  wdowa po obywatelu ziemskim; zm. 28 IX 1852 w domu 2407 przy ul. Nowolipie w Warszawie przeżywszy lat 55, eksp. dnia następnego na cm. Powązkowski, zapr. dzieci i wnuki
 136. Onufry BADOWSKI (1857)
  obywatel m. Warszawy; po dziesięciomiesięcznej ciężkiej chorobie zm. 6 VII 1857 przeżywszy lat 76, eksp. 8 VII 1857 z kośc. popaulińskiego na cm. Powązkowski, zapr. pozostała żona wraz z synem i trzema córkami
 137. Petronela z Badowskich STRZEMECZNA (1849)
  zm. III 1849, poch. 14 III 1849 na cm. Powązkowskim w Warszawie, nab. żał. 21 III 1849 w kośc. Karmelitów na Lesznie
 138. Zuzanna z Badowskich REJMAN (1858)
  wdowa po profesorze gimnazjum; po krótkiej, lecz ciężkiej słabości zm. 14 X 1858 w wieku lat 42, wypr. 16 X 1858 z kośc. Franciszkanów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała siostrzenica
 139. Karol BAEREND (1825)
  medalier menniczy; zm. 27 VII 1825, przen. 29 VII 1825 na cm. Ew. w Warszawie
 140. Józef BAGIŃSKI (1850)
  kancelista kontroli skarbowej przy rządzie gub. warszawskim; zm. I 1850 licząc lat 25
 141. Józef BAGIŃSKI (1853)
  urzędnik zarządu pocztowego; zm. 9 XI 1853 przeżywszy lat 30, eksp. 11 XI 1853 z dolnego kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. 16 XI 1853 w kośc św. Krzyża, zapr. pozostała żona Antonina Bagińska wraz z trojgiem małoletnich dzieci
 142. Karol BAGIŃSKI (1853)
  zm. 12 XI 1853 w wieku lat 14, eksp. 14 XI 1853 z dolnego kośc. św. Krzyża na cm. Powązkowski, zapr. stroskana rodzina
 143. Stanisław BAGIŃSKI (1859)
  obywatel m. Warszawy; zm. 21 V 1859 przeżywszy lat 71, nab. żał. 23 V 1859 w kośc. św. Krzyża, wypr. tegoż dnia z tegoż kośc. na cm. Powązkowski, zapr. pogrążona w smutku żona wraz z synem
 144. Władysław BAGIEŃSKI (1857)
  uczeń VII kl. gimnazjum realnego; zm. 14 I 1857 przeżywszy lat 19, eksp. 16 I 1857 z kośc. Bernardynów na cm. Powązkowski, zapr. stroskani rodzice
 145. Bronisława z Bagniewskich KOWALSKA (1858)
  żona Wincentego Kowalskiego, urzędnika Dyrekcji Ubezpieczeń, matka czworga nieletnich dziatek; po długiej i ciężkiej chorobie zm. 3 XI 1857 w kwiecie wieku, bo w 26 roku życia
 146. Elżbieta BAGNIEWSKA (1858)
  córka Adama, radcy stanu, i Felicji z Pniewskich małżonków Bagniewskich; opatrzona św. sakramentami zm. 14 XI 1858 przeżywszy lat tylko 15
 147. Feliks BAGNIEWSKI (1835)
  obywatel pow. łęczyckiego; zm. 27 XII 1834 w dobrach Tkaczew przeżywszy lat 32, osierocił żonę, dziecko, matkę, brata i rodzeństwo
 148. Julianna z Bagniewskich BIELICKA (1840)
  dziedziczka dóbr Domaradzyn w pow. brzezińskim gub. mazowieckiej; zm. 22 XI 1840, eksp. 24 XI 1840 z dolnego kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski
 149. Stanisław BAGNIEWSKI (1842)
  inżynier gub. mazowieckiej; zm. 1 II 1842 w 41 roku życia, eksp. 3 II 1842 z kośc. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. 14 II 1842 w tymże kośc., zapr. pozostała żona wraz z córką
 150. Jakub BAIRD (1860)
  współdzierżawca fabrycznych dóbr Krasna w pow. opoczyńskim, właściciel fabryki machin i narzędzi rolniczych w Lublinie, współwłaściciel zakładu odlewów na Solcu w Warszawie, w 1820 przybył do Polski; ur. 1811 w Anglii, po trzymiesięcznej ciężkiej chorobie zm. 14 III 1860, ojciec sześciorga dzieci
 151. Franciszek BAJER (1852)
  rejent kancelarii ziemiańskiej; zm. 30 XII 1852 przeżywszy lat 67, eksp. 2 I 1853 z kapl. Bernardynów na cm. Powązkowski, zapr. pozostała córka wraz z zięciem
 152. Maciej BAYER (1861)
  pomocnik inżyniera gubernialnego, b. oficer b. WP, ozdobiony Krzyżem Złotym Wojskowym, znany miłośnik nauk, literatury krajowej i gorliwy współpracownik gazet, a mianowicie "Kuriera Warszawskiego", bardzo skrzętnie zbierał i notował wszelkie wiadomości dotyczące Radomia oraz miejsc, w których zamieszkiwał i kraju całego, wszystkie dochody swoje obracał na kupno książek polskich; nagle tknięty apopleksją zm. na ul. Lubelskiej w Radomiu 5 IV 1861
 153. Wojciech BAJER (1846)
  b. audytor dywizyjny b. Wojska Polskiego, dobroczyńca Instytutu św. Kazimierza w Warszawie; zm. 6 XI 1846 przeżywszy lat 85, eksp. 9 XI 1846 z kapl. kośc. św. Jana na cm. Powązkowski, zapr. przyjaciele
 154. Antonina z Balcerów WIŁUCKA (1857)
  utalentowana artystka baletu warszawskiego; zm. 12 IX 1857 w domu Skwarcowa nr 413A przy pl. Saskim, eksp. 14 IX 1857 z domu na cm. Powązkowski, zapr. pozostałe dzieci
 155. Marianna z Balcerów FRĄCKIEWICZ (1853)
  opatrzona św. sakramentami zm. 17 IV 1853, eksp. 20 IV 1853 z kapl. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostały mąż z córeczką
 156. Magdalena z Baldów RZĘTKOWSKA (1846)
  wdowa po b. kupcu m. Warszawy; zm. 24 VI 1846 przeżywszy lat 53, wypr. 26 VI 1846 z kapl. Dominikanów na cm. Powązkowski, zapr. synowie wraz z siostrą
 157. Franciszek Ksawery BALDAUF (1858)
  dr med. i chir., b. lekarz dywizji b. Wojsk Polskich, czł. Warszawskiego Tow. Lekarskiego i Warszawskiego Tow. Dobroczynności, kawaler Orderu św. Anny II kl., Orderu św. Włodzimierza IV kl., Orderu Virtuti Militari, Orderu Legiii Honorowej, kawaler Cesarstwa Francuskiego, ozdobiony Znakiem Nieskazitelnej Służby za lat 30; opatrzony św. sakramentami zm. 8 IV 1858 w domu nr 1352 przy ul. Mazowieckiej przeżywszy lat 82, wypr. 11 IV 1858 z domu na cm. Powązkowski, zapr. pozostałe córki, zięciowie i wnuki; nab. żał. 27 IV 1858 w kośc. Tow. Dobroczynności; nab. żał. 12 V 1858 w kośc. Kapucynów, zapr. rodzina
 158. Natalia z Baldaufów DRAC (1853)
  żona naczelnika sekcji w zarządzie okręgu pocztowego Król. Pol.; po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzona św. sakramentami, zm. 26 XII 1853 w domu przy ul. Miodowej nr 481 w Warszawie, przepr. 29 XII 1853 z domu na cm. Powązkowski, nab. żał. 16 I 1854 w kośc. Kapucynów, zapr. pozostały mąż
 159. Anna BALDI (1848)
  zm. XII 1848 w 22 roku życia, wypr. 29 XII 1848 w kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski
 160. Antoni BALDI (1841)
  zm. 13 II 1841 w 58 roku życia, eksp. 15 II 1841 z kapl. Dominikanów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała familia
 161. Józef BALDI (1832)
  przez długi czas utrzymywał kawiarnię pod znakiem Kopciuszka, wolne chwile poświęcał tłumaczeniu dzieł scenicznych z języka włoskiego; zm. XII 1832, poch. 8 XII 1832 w Warszawie
 162. Kazimierz BALDI (1852)
  b. kontroler przy żegludze parowej; zm. 13 II 1852 przeżywszy lat 32, eksp. 15 II 1852 z kapl. przy kośc. Reformatów na cm. Powązkowski, zapr. siostra wraz z mężem i dziećmi
 163. Rozalia BALDI (1847)
  panna; zm. 28 VI 1847 w wieku lat 57, eksp. 30 VI 1847 z kapl. kośc. Franciszkanów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała rodzina
 164. Tekla z Baldych CZABANOWA (1825)
  obywatelka Warszawy, przykładna żona, dobra matka; zm. II 1825, żyła lat 29, poch. 10 II 1825 na cm. Powązkowskim, nab. żał. dnia następnego w kośc. Kapucynów, zostawiła troje dzieci
 165. Tekla z Baldych CZABAN (1858)
  żona Tomasza Czabana; w dniu imienin nab. żał. 23 IX 1858 w kośc. Powązkowskim, zapr. pozostałe dzieci
 166. Ludmiła z Balickich ZAŁĘSKA (1832)
  małżonka Błażeja Załęskiego, naddzierżawcy klucza mirzeckiego w okolicy Wąchocka; zm. 3 VIII 1832 dochodząc lat 44, poch. w Radomiu, nab. żał. 8 VIII 1832 w kośc. paraf. w Mircu, zostawiła męża i córkę Antoninę
 167. Salomea z Balinowskich FIEDOROWICZ (1v. Dudzińska) (1846)
  małżonka ppłk. artylerii b. Wojsk Polskich; zm. 11 I 1846 przeżywszy lat 45, eksp. 13 I 1846 z kapl. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. 15 I 1846 w kośc. Bernardynów, zapr. pozostały mąż wraz z dziećmi
 168. Felicjan BALIŃSKI (1849)
  uczeń Szkoły Sztuk Pięknych; zm. 28 IX 1849 w domu nr 415 przy ul. Krakowskie Przedm. w Warszawie w 21 roku życia, eksp. 30 IX 1849 na cm. Powązkowski, zapr. rodzice i familia
 169. Józef BALL (1843)
  b. oficer WP; zm. VI 1843 w domu nr 18 przy ul. Świętojańskiej w Warszawie w 67 roku życia, eksp. 14 VI 1843 na cm. Powązkowski, zapr. pozostała żona wraz z dziećmi
 170. Karol BALL (1846)
  kancelista sądu policji poprawczej; zm. 6 lub 7 II 1846 w 22 roku wieku swego, eksp. 9 II 1846 z kośc. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, msza żał. 16 II 1846 w tymże kośc., zaprasza pozostała matka
 171. Wiktoria z Ballonów WITKOWSKA (1828)
  dama dozoru pensji i szkół wyższych płci żeńskiej w Warszawie, gorliwa w pełnieniu powierzonych obowiązków, dobra obywatelka, czuła matka, tkliwa przyjaciółka, staranna o dobro cierpiącej ludzkości; zm. 18 XII 1828 w 54 roku życia swego, zostawiła dzieci i wnuki
 172. Eliza BAMBERG (1849)
  zm. 6 I 1849 w 18 roku życia swego, eksp. 8 I 1849 z kapl. szpitala Ew. w Warszawie na cm. tegoż wyznania, zapr. rodzice wraz z familią
 173. Ignacy BANACHIEWICZ (1847)
  lekarz Kalisza i okolic, słuchał wykładów w b. Uniw. Warszawskim; zm. 15 VI 1847 w 46 roku życia
 174. Feliks BANASIEWICZ (1852)
  obywatel; zm. 31 VII 1852 w domu nr 2 przy ul. Świętojańskiej w Warszawie przeżywszy lat 75, eksp. 2 VIII 1852 na cm. Powązkowski, zapr. pozostała żona wraz z dziećmi i wnukami
 175. Antonina z Bonczakowiczów BIENIECKA (1856)
  wdowa po obywatelu ziemskim; zm. 14 XII 1856 przeżywszy lat 54, wypr. 16 XII 1856 z kośc. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostałe dzieci
 176. Józefa z Banczakiewiczów TOLIŃSKA (1835)
  wdowa po generale; zm. 25 XI 1835 w pałacu Saskim w Warszawie, wypr. 27 XI 1835 na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w kośc. Kapucynów, pozostawiła jedynego syna
 177. Elżbieta BANDAU (1859)
  zm. 25 XII 1859 przeżywszy lat 71, wypr. 27 XII 1859 z kapl. Ew.-Aug. przy ul. Mylnej w Warszawie na cm. tegoż wyznania, zapr. pozostała familia
 178. Julian Krystian BANDAU (1850)
  fabrykant pojazdów i majster siodlarski; zm. 17 IX 1850 w domu nr 794B przy ul. Elektoralnej w Warszawie mając lat 32, eksp. 19 IX 1850 na cm. Ew.-Aug., zapr. rodzice wraz z pozostałym rodzeństwem
 179. Jan Wincenty STĘŻYŃSKI-BANDTKIE (1846)
  radca stanu, czł. Komisji Rządowej Sprawiedliwości, autor licznych pism z zakresu prawa, czł. kilku towarzystw uczonych, młodszy brat Jerzego Samuela Bandtkiego, nobilitowany z przydomkiem Stężyński, kawaler Orderu św. Włodzimierza III kl., Orderu św. Stanisława II kl. z gwiazdą i Orderu św. Anny II kl. z koroną cesarską; ur. 1783 w Lublinie, zm. 7 II 1846, wypr. 9 II 1846 z kośc. Ew. przy ul. Królewskiej w Warszawie na cm. tegoż wyznania, zapr. pozostała wdowa wraz z dziećmi
 180. Jerzy Samuel BANDTKIE (1835)
  autor historii polskiej, prof. i bibliotekarz Uniw. Krakowskiego; zm. 1835
 181. Adolf BANZEMER (1861)
  obywatel m. Warszawy, radca Prokuratorii Generalnej, znany powszechnie i poważany tak dla ukształcenia umysłowego, jako i pięknego serca; zm. 8 VIII 1861 w Biebrich pod Wiesbadenem, gdzie bawił dla poratowania zdrowia, zwłoki jego złożone zostały w kapl. na cm. Ew. w Warszawie, przen. 16 VIII 1861 do grobu familijnego, zapr. pozostała żona wraz z trojgiem dzieci
 182. Emilia z Banzemerów LIPIŃSKA (1835)
  zm. 3 XI 1835 w domu nr 2624 przy ul. Mariensztat w Warszawie w 25 roku życia, eksp. 5 XI 1835 na cm. Ew., zapr. mąż i familia
 183. Józefa z Bansemerów KURTZ (1849)
  małżonka Aleksandra Kurtza, właściciela dóbr ziemskich; zm. 5 II 1849 w domu nr 760 przy ul. Elektoralnej w Warszawie w samej sile wieku, eksp. 8 II 1849 do grobu familijnego na cm. Ew., zapr. pozostały mąż wraz z trojgiem dzieci
 184. Karolina z Braneckich ROSIEWICZ (1859)
  żona obywatela, b. starszego zgromadzenia introligatorów; po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzona św. sakramentami, zm. 10 III 1859 przeżywszy lat 48, wypr. 13 III 1859 z kośc. popaulińskiego w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pogrążony w smutku mąż
 185. Ferdynand BARANIECKI (1838)
  artysta dramatyczny w Teatrze Rozmaitości; zm. 30 IX 1838 w Hotelu Litewskim przy ul. Nowosenatorskiej w Warszawie mając lat 31, odpr. 2 X 1838 na cm. Powązkowski, zostawił wdowę i synka
 186. Szymon BARANKIEWICZ (1838)
  naczelnik sekcji w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu; zm. 13 IX 1838, eksp. 15 IX 1838 z kapl. kośc. Bernardynów w Warszawie, zapr. żona, córka i syn
 187. Apolonia z Baranowskich KRZYŻANOWSKA (1849)
  wdowa po inspektorze Urzędu Lekarskiego gub. płockiej i augustowskiej; zm. 16 V 1849 w Warszawie, gdzie od kilku miesięcy pozostawała na kuracji, żyła lat 45, poch. 18 V 1849 na cm. Powązkowskim, o czym przyjaciele zawiadamiają rodzinę pozostającą w oddaleniu, zostawiła małoletnie dzieci
 188. Apolonia z Baranowskich POZNAŃSKA (1855)
  po ciężkiej jedenastoletniej słabości zm. 10 II 1855 przeżywszy lat 67, eksp. 12 II 1855 z kapl. kośc. św. Karola Boromeusza w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. stroskana córka, zięć i wnuk w nieobecności familii
 189. Ignacy BARANOWSKI (1827)
  sędzia trybunału cywilnego woj. sandomierskiego, mąż Joanny z Paprockich Baranowskiej; zm. 1 VII 1827 w Radomiu, zostawił żonę i córki
 190. Ignacy BARANOWSKI (1847)
  b. szef w wydziałach po b. Komisji Rządowej Wojny, emeryt; zm. 10 II 1847 w domu przy ul. Nowy Świat nr 1252 w Warszawie w wieku lat 64, wypr. 13 II 1847 na cm. Powązkowski, nab. żał. 15 II 1847 w kośc. Kapucynów, zapr. pozostała żona
 191. Jan BARANOWSKI (1838)
  zm. I 1838 w 65 roku życia, eksp. 12 I 1838 z kapl. Reformatów na cm. Powązkowski, zapr. żona wraz z dziećmi
 192. Jan Nepomucen BARANOWSKI (1857)
  adwokat przy sądzie apelacyjnym Królestwa, w Lublinie urzędujący, wzorowy mąż, ojciec, przyjaciel, urzędnik i obywatel; po półtorarocznej ciężkiej słabości zm. 28 XII 1856 w 63 roku życia, poch. 31 XII 1856 w jednym grobie ze swą najstarszą córką, pozostawił czworo drobnych dziatek; inf. z Lublina
 193. Joanna z Baranowskich CHROMECKA (1855)
  zm. po chrześcijańsku 11 I 1855 w m. Karczewie w 51 roku życia, poch. tamże, zostawiła męża, czworo dzieci i wnuków
 194. Julianna z Baranowskich KOWALSKA (1861)
  żona obywatela m. Warszawy; po krótkiej, lecz ciężkiej słabości zm. 13 V 1861 w wieku lat 43, wypr. 16 V 1861 z kapl. kośc. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. 15 VI 1861 w kośc. Karmelitów na Lesznie, zapr. stroskany mąż Jan Kowalski wraz z kilkorgiem dzieci i wnukami
 195. Józefa z Baranowskich SCHOENBECK (1843)
  siostra pierwszego skrzypka Teatru Wielkiego, przedstawiała niektóre role w dawnym Teatrze Rozmaitości; zm. 23 VIII 1843, przen. 25 VIII 1843 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski
 196. Kornelia z Baranowskich ZIENTECKA (1848)
  obywatelka Warszawy, żona zasłużonego mecenasa i obywatela ziemskiego, matka ośmiorga zmarłych dzieci; zm. 11 VIII 1848 w 48 roku życia, nab. żał. 14 VIII 1848 w górnym kośc. św. Krzyża, pog. tegoż dnia z kośc. dolnego do grobu familijnego na cm. Powązkowskim, zapr. mąż
 197. Marianna z Baranowskich DŁUSKA (1852)
  wdowa po Tomaszu Dłuskim; zm. 24 X 1852 w dobrach córki swej Tomaszowicach w Lubelskiem, poch. w grobie rodzinnym w kośc. niedrzwieckim, pozostawiła trzy córki, nab. żał. 6 XII 1852 w kośc. św. Krzyża w Warszawie
 198. Natalia z Barbierów SZESZ (1861)
  po krótkiej, lecz ciężkiej słabości zm. 2 I 1861 w 23 roku życia swego, wypr. 4 I 1861 z kośc. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostały w nieutulonym żalu pozostały mąż z rodzeństwem
 199. Jan Nepomucen BARDZIŃSKI (1853)
  kawaler państwa francuskiego i Orderu Legii Honorowej, b. szef batalionu wojsk Napoleona, dawny legionista, dziedzic dóbr Sokołowa, mąż powszechnie szanowany dla rzadkich przymiotów duszy i serca; zm. 1852 w Gostyńskiem, żył lat 75
 200. Jan BARDZIŃSKI (1854)
  obierany przez współobywateli na różne urzęda, jako to sędziego, radcy woj. i tyle innych, nigdy od usług obywatelskich się nie wymawiał, ale takowe z roztropnością i godnością sprawował; zm. nagle 1854 w dobrach dziedzicznych Głaznowie w wieku lat 73; inf. z pow. gostyńskiego
 201. Julia z Barsów POTKAŃSKA (1857)
  córka Ludwiki z Rafałowiczów i Franciszka Bars, konsula w Mediolanie za Napoleona I, wdowa od 1848 po dziedzicu dóbr Potworowa Franciszku Brochwicz Potkańskim, potomku rodziny, która się dużo krajowi swojemu w różnych zawodach wysłużyła, wychowana w Paryżu; ur. 22 V 1782 w Warszawie, zm. 29 V 1857 w domu synowej swojej Marii z Cedrowskich, wdowy po zmarłym przed dwoma laty Ludwiku Potkańskim, we wsi Potworowie w pow. radomskim, poch. w grobie familijnym na miejscowym cm.
 202. Jan BARSZCZEWICZ (1839)
  obywatel; zm. 18 VI 1839 w domu własnym nr 306 w Rynku Nowego Miasta w Warszawie, eksp. 20 VI 1839 na cm. Powązkowski, zapr. żona wraz z dziećmi
 203. Marianna Dorota z Bartlów HAGEMÜLLER (1859)
  zm. III 1859, żyła lat 77, poch. na cm. Ew.-Aug. w Warszawie, pozostawiła liczne potomstwo: pięć córek, trzech synów, piętnaście wnuczek, osiemnaścioro wnuków, sześciu prawnuków i dwie prawnuczki
 204. Joanna Rozyna z Barthlów KIESSEWETTER (1856)
  obywatelka m. Warszawy; zm. 10 IX 1856 w domu własnym nr 1284 przy ul. Nowy Świat przeżywszy lat 65, eksp. 13 IX 1856 z domu na cm. Ew.-Aug., zapr. pozostała córka i wnuki
 205. Wilhelmina z Bartschów FRIEDRICHSOWA (1821)
  małżonka kupca i właściciela kilku domów w Warszawie; zm. VI 1821, poch. 26 VI 1821 na cm. Ew.
 206. Karol BARTHEL (1855)
  nieodżałowanej pamięci i powszechnie poważany, sprowadzony jako ogrodnik z Erfurtu przez ks. Izabellę Lubomirską przy zakładaniu przez nią Mokotowa, później dostał się do Wilanowa i tam przez lat 58 ciągle pozostawał, w ostatnich czasach był gracjalistą; zm. 1 II 1855 mając wieku lat 85, eksp. 4 II 1855 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. 10 II 1855 w tymże kośc. zapr. stroskana siostrzenica
 207. Wilhelm BARTHEL de WEIDENTHAL (1857)
  dziedzic dóbr Nadróż w pow. lipnowskim, b. urzędnik pocztowy, znany z wzorowego gospodarstwa i pism treści agronomicznej, rodzina jego z Czech pochodziła, on sam rodził się w Warszawie i tu nauki w Liceum i Uniwersytecie pobierał; zm. 19 I 1857 w Zbójnie przeżywszy lat 45, nab. żał. 28 I 1857 w kośc. Reformatów w Warszawie, zapr. zbolały brat
 208. Antonina z Bartlów STUMMER (1841)
  zm. 8 IV 1841 w domu Branickich przy Nowym Świecie w Warszawie przeżywszy lat 41, przen. 10 IV 1841 na cm. Powązkowski, zapr. pozostały mąż
 209. Julia z Barthlów CIECHANOWSKA (1860)
  żona pisarza aktowego Król. Polskiego; po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzona św. sakramentami, zm. 28 VII 1860 w wieku lat 51, eksp. 30 VII 1860 z kośc. Dominikanów w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w kośc. Kapucynów i 1 VIII 1860 w kapl. Felicjanek przy ul. Daniłowiczowskiej, zapr. stroskany mąż wraz z dziećmi i wnukami
 210. Agnieszka z Bartmańskich SADKOWSKA (1855)
  żona podpisarza sądu pokoju wydziały trzeciego; po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzona św. sakramentami, zm. 16 IX 1855 przeżywszy lat 42, wypr. dnia następnego z dolnego kośc. św. Krzyża na cm. Powązkowski, zapr. stroskany mąż z czworgiem dzieci
 211. Katarzyna z Bartmańskich MORYCZOWA (1838)
  zm. 14 III 1838 w pałacu Kazimierowskim w Warszawie; obrzęd pog. 17 III 1838 na cm. Powązkowskim
 212. Dominik BARTOSZEWICZ (1851)
  radca dworu, inspektor klas Aleksandryńskiego Instytutu Wychowania Panien w Nowej Aleksandrii, kawaler Orderu św. Anny II kl., ozdobiony Znakiem Honorowym Nieskazitelnej Służby za lat 15; zm. 24 VII 1851
 213. Zofia BARTOSZEWICZ (1859)
  zm. X 1859 mając lat 12, eksp. 31 X 1859 z kośc. Karmelitów przy ul. Leszno w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. stroskana matka po stracie jedynej córki
 214. Antoni BARTOSZEWSKI (1856)
  zastępca podsędka sądu policji prostej pow. i m. Warszawy wydziału pierwszego; po ciężkiej chorobie zm. 3 VIII 1856, wypr. 5 VIII 1856 z kośc. Franciszkanów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała żona wraz z dziećmi
 215. Karolina POLEWKA z d. Bartsch (1824)
  małżonka obywatela Warszawy; zm. VI 1824, żyła lat 40, poch. 16 VI 1824 na cm. Ew.
 216. Jan BARTSCH (1824)
  obywatel Krakowa, dr med., był ojcem nieszczęśliwych, testamentem większą część swego majątku zapisał na instytuty dobroczynne; zm. na przeł. 1823 i 1824
 217. Walenty BARTSCH (1823)
  senator dożywotni Rzeczypospolitej Krakowskiej, 50 lat przepędził na usługach kraju; zm. 7 VIII 1823 w podeszłym wieku; inf. z Krakowa
 218. Maksymilian BARTYNOWSKI (1839)
  pisarz Sądu Najwyższej Instancji Wolnego m. Krakowa i jego okręgu; zm. 12 IX 1839 w 39 roku życia swego
 219. Piotr BARYCKI (1841)
  właściciel drukarni; zm. XII 1841, eksp. 27 XII 1841 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała żona wraz z dziećmi
 220. Sebastian BARYCKI (1852)
  obywatel Warszawy; zm. 26 VIII 1852 w domu przy ul. Nowomiejskiej nr 163 przeżywszy lat 36, eksp. dnia następnego na cm. Powązkowski, nab. żał. 30 VIII 1852 w kośc. Dominikanów, zapr. pozostała żona wraz z córką, matką i bratem zmarłego
 221. Zuzanna BARŻYKOWSKA (1854)
  zm. 11 IX 1854 we wsi Lubiejewie w pow. ostrołęckim w wieku lat 75, odpr. 14 IX 1854 na cm. paraf. w m. Ostrowi
 222. Zuzanna BATKOWSKA (1855)
  panna; opatrzona św. sakramentami zm. 9 VIII 1855 mając lat 18, wypr. 11 VIII 1855 z kośc. Dominikanów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. stroskani rodzice
 223. Aleksander hr. BATOWSKI (1842)
  wielki łowczy dworu cesarza wszech Rosji, kawaler Orderu św. Stanisława i Legii Honorowej, spędził 71 lat w służbie dyplomatycznej, używany w ważnych okolicznościach przez cesarza Napoleona, króla saskiego Fryderyka Augusta i cesarza Aleksandra I; zm. 29 XII 1841 w majętności swojej Preiche blisko m. Metz we Francji przeżywszy lat 86, pozostawił córkę, syna i zięcia
 224. Onufry Antoni BATOWSKI (1853)
  syn Stanisława Batowskiego, b. marszałka pow. hrubieszowskiego, i Katarzyny z Jankowskich, pobierał nauki w b. Akademii Zamoyskiej, młodzieńcem zaczął służbę wojskową, zasiadał w radzie woj. lubelskiego, był prawdziwym opiekunem chłopków w licznych jego dobrach osiadłych, jeszcze w pełnych życia siłach rozdzielił ojcowiznę między dziatki swoje, na kilka lat przed śmiercią osiadł w Kazimierówce; ur. 1787 w dawnej ziemi bełskiej, zm. 2 III 1853, pozostawił liczną rodzinę
 225. Jan BAUDOUIN de COURTENAY (1822)
  b. konsyliarz dworu Król. Pol., tłumacz wielu komedii francuskich, autor prac o magnetyzmie; zm. 1822 w Warszawie przeżywszy lat 80, zostawił znaczną liczbę synów, wnuków i prawnuków
 226. Kacper BAUDOUIN de COURTENAY (1861)
  b. sztaboficer b. Wojsk Polskich, emeryt; po krótkiej słabości zm. 26 VII 1861 przeżywszy lat 76, eksp. 29 VII 1861 z kośc. Dominikanów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała familia
 227. Zofia BAUDOUIN de COURTENAY (1839)
  panna; zm. 20 V 1839, żyła lat nie więcej niż 20, zostawiła rodziców
 228. Anna z Bauerów BIECHLER (1853)
  żona radcy honorowego, aptekarza szpitala św. Łazarza w Warszawie, zm. 24 III 1853, eksp. 26 III 1853 z zabudowań szpitala przy ul. Książęcej na cm. Ew.-Aug.
 229. Hieronim Pius BAUER (1846)
  obywatel Warszawy; zm. 30 I 1846 w domu nr 495 przy ul. Miodowej w Warszawie przeżywszy lat 69, eksp. 2 II 1846 na cm. Ew., zapr. żona z dziećmi i wnukami
 230. Joanna Helena Karolina NAST z d. Bauer (1835)
  zm. 26 XII 1835 w domu Grabowskich (zwanym Teppera) przy ul. Danielewiczowskiej nr 495 w Warszawie w 25 roku życia, eksp. 28 XII 1835 na cm. Ew., zapr. pozostały mąż wraz z córką
 231. Józef BAUERFEIND (1861)
  obywatel m. Warszawy; po krótkiej i ciężkiej chorobie zm. 3 VI 1861 o godzinie dziewiątej z rana w domu własnym przy ul. Gęstej (przy Browarnej) nr 2739 w wieku lat 70, wypr. 5 VI 1861 na cm. Powązkowski, nab. żał. 7 VI 1861 w kośc. popaulińskim, zapr. pozostała wdowa, synowie i wnuki
 232. Marianna Franciszka z Bauerfeindów GROSSER (1859)
  po długiej i ciężkiej chorobie zm. 17 IX 1859 w domu nr 2739 przy ul. Gęstej w Warszawie przeżywszy lat 30, pozostawiła w głębokim smutku rodziców, czworo nieletnich dzieci i rodzeństwo, wypr. 19 IX 1859 z domu na cm. Ew.-Aug., na które pozostali zapr. krewnych, przyjaciół i znajomych
 233. Jan Boguchwał BAUM (1850)
  obywatel; zm. IX 1850 w Hotelu Lipskim nr 603 przy ul. Bielańskiej w Warszawie w wieku lat 69, eksp. 18 IX 1850 na cm. Ew., zapr. pozostała żona z synem i córkami
 234. Teresa z Baumów ZŁOTASZEWSKA (1850)
  była z rodziny, która czyni wiele przysług dla Arcybractwa Adoracji Najświętszego Sakramentu przy kośc. Sakramentek w Warszawie; zm. 10 II 1850 w wieku lat 65, eksp. 13 II 1850 z kapl. przy kośc. Reformatów na cm. Powązkowski, nab. żał. 19 II 1850 w kośc. Pijarów przy ul. Świętojańskiej, zapr. pozostałe dzieci i wnuki
 235. Antoni BAUMANN (1861)
  b. oficer korpusu inżynierów b. WP, ostatnio emeryt; zm. 1 II 1861 w wieku lat 73, nab. żał. 8 II 1861 w kośc. Kapucynów w Warszawie, zapr. pozostała familia
 236. Anna Rozalia z Baumgardtów MEISNER (1859)
  żona obywatela m. Warszawy; po długich cierpieniach zm. 2 I 1859 o godzinie ósmej wieczorem przeżywszy lat 38, wypr. 5 I 1859 z kapl. przy ul. Mylnej na cm. Ew., zapr. w głębokim smutku pogrążony mąż wraz z matką zmarłej i liczną familią
 237. Józefa z Baurów GINTER (GÜNTER) (1861)
  wdowa po niegdy urzędniku Ogrodu Botanicznego; zm. 24 II 1861, wypr. 26 II 1861 z kośc. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. 5 III 1861 w tymże kośc., zapr. pozostały syn
 238. Karol Feliks BAUR (BAUER) (1855)
  b. rachmistrz kontroli skarbowej, obecnie emeryt, czł. Archikonfraterni Literackiej; zm. 26 X 1855, eksp. 28 X 1855 z kapl. przy kośc. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. 7 XII 1855 w kośc. Karmelitów na Lesznie, zapr. pozostała żona z dziećmi
 239. Adam hr. z Baworowa BAWOROWSKI (1852)
  kawaler c.k. Orderu Leopolda, dziedzic dóbr Kopyczyńce; zm. 28 III 1852 we Lwowie mając lat 70, po nab. żał. 31 III 1852 w kośc. katedralnym eksp. do rogatek Łyczakowskich, a stąd do grobu familijnego w dobrach zmarłego, pozostawił wdowę z hr. Lewickich oraz troje potomstwa: Marię hr. Gołuchowską, małżonkę namiestnika Królestwa Galicji, hrabiankę Paulinę Baworowską i Józefa hr. Baworowskiego, podkomorzego JCK Apostolskiej Mości, kawalera Orderu Korony Żelaznej, tudzież krewnych i skoligaconych tak w Galicji, jako i w Król. Pol.
 240. Justyna z Bayerów ANDRZEJOWSKA (1846)
  obywatelka m. Krakowa; zm. 15 XI 1846 w Warszawie przeżywszy lat 36, nab. żał. w kośc. Reformatów i pog. na cm. Powązkowskim 17 XI 1846
 241. Filipina REMER z d. Baillieu (1v. Fiszer) (1855)
  wdowa po dr. med.; po krótkiej chorobie zm. 21 III 1855 w domu 413F przy Ogrodzie Saskim na Żelazną Bramą w Warszawie w 80 roku życia, wypr. 24 III 1855 z domu na cm. Ew.-Aug.
 242. Karol BAYREUTHER (1836)
  wzorowy obywatel, czł. kolegium kościelnego i rady szczegółowej szpitala Ew.; zm. 20 II 1836 w wieku lat 46, poch. 22 II 1836 na cm. Ew. w Warszawie, pozostawił żonę i dzieci
 243. Franciszek BAŁANDOWICZ (1861)
  radca dworu, lekarz pow. pułtuskiego, czasowo w Warszawie w Hotelu Niemieckim przebywający; zm. 4 VIII 1861
 244. Antoni BAŁDOWSKI (1841)
  obywatel Łęczycy; zm. VIII 1841, poch. 29 VIII 1841 w Łęczycy, pozostawił żonę z sześciorgiem dzieci
 245. Antoni BAŃKOWSKI (1853)
  mjr wojsk cesarsko-rosyjskich, mający nadzór spisu wojskowego w oddziale gub. radomskim, kawaler Orderu św. Jerzego IV kl., Orderu św. Anny III i IV kl., Krzyża Złotego Virtuti Militari, ozdobiony Znakiem Nieskazitelnej Służby za lat 25; zm. w nocy z 23 na 24 IV 1853 o godzinie drugiej po północy w m. Radomiu w 56 roku życia, poch. na miejscowym cm., osierocił żonę i dwie małoletnie córki
 246. Józef BECHON (BESCHON) (1858)
  b. płk b. Wojsk Polskich; zm. 3 III 1858 mając wieku lat 75, eksp. 5 III 1858 z dolnego kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała familia
 247. Ignacy BECZKOWICZ (1855)
  obywatel ziemski; zm. 27 XII 1855 przeżywszy lat 43, eksp. 30 XII 1855 z kośc. Dominikanów w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w tymże kośc., zapr. stroskana żona z sześciorgiem drobnych dzieci
 248. Józefa z Bedlińskich ŚMIECHOWSKA (1842)
  zm. 17 III 1842 we wsi Cychry obw. warszawskiego, nab. żał. 6 IV 1842 w kośc. Kapucynów w Warszawie
 249. Katarzyna z Betnarkiewiczów KWEJZER (1859)
  wdowa po b. mjr. gwardii b. Wojsk Polskich; po ciężkiej a krótkiej chorobie zm. 30 VII 1859 w wieku lat 65, wypr. 2 VIII 1859 z kośc. Karmelitów przy ul. Leszno na cm. Powązkowski, zapr. w smutku pogrążone córki wraz z zięciami i wnukami, imieniem własnym oraz nieobecnego w kraju syna
 250. Bogumiła z Bednarskich GÓRSKA (1855)
  żona płatnika kasy gub. warszawskiej; zm. 7 I 1855 przeżywszy lat 56, eksp. 9 I 1855 z kapl. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostały mąż z dziećmi
 251. Marianna z Bednarskich FALKOWSKA (1833)
  zm. 27 IV 1833 w wieku lat 21, eksp. 30 IV 1833 z kośc. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. tegoż dnia w tymże kośc., zapr. mąż z dziećmi i familią
 252. Wincenty BEDNARSKI (1851)
  obywatel m. Warszawy; zm. 14 III 1851 w 67 roku życia, przepr. 16 III 1851 z kośc. Bernardynów na cm. Powązkowski, nab. żał. 8 IV 1851 w kośc. Augustianów, zapr. pozostała wdowa wraz z dziećmi i familią
 253. Wincenty BEDNARSKI (1852)
  syn obywatela m. Warszawy; zm. VIII 1852 w 27 roku życia, odpr. 8 VIII 1852
 254. Jan BEELI (1848)
  kupiec i obywatel Warszawy; zm. 28 IX 1848 w gmachu Loterii przy ul. Nowy Świat w wieku lat 42, eksp. 30 IX 1848 na cm. Ew.-Ref., zapr. żona i pozostała rodzina
 255. Szymon BEELI (1861)
  obywatel m. Warszawy; zm. 14 VIII 1861 w domu nr 480 przy ul. Senatorskiej przeżywszy lat 58, wypr. 16 VIII 1861 z domu na cm. Ew.-Ref., zapr. pozostała żona wraz z dziećmi
 256. Aniela z Beerów KALISCHOWA (1853)
  zm. 28 V 1853 w wieku lat 30, eksp. 30 V 1853 z kapl. przy ul. Mylnej w Warszawie na cm. Ew.-Aug., zapr. w smutku pogrążony mąż
 257. Emilia Anna z Beerów LIMPRECHT (1859)
  żona obywatela m. Warszawy G. Limprechta; po krótkiej, lecz ciężkiej słabości zm. 25 XII 1859 w domu własnym przy ul. Grzybowskiej nr 1124 przeżywszy lat 47, eksp. 28 XII 1859 z domu na cm. Ew.-Aug., zapr. w smutku pogrążeni mąż z dziećmi, matka i zięć
 258. Klementyna BEER (1856)
  córka obywatela ziemskiego, b. przedsiębiorcy, dostawcy drzewa do magazynu rządowego; zm. 18 XII 1856 w domu nr 500C przy ul. Podwal w Warszawie, wypr. 20 XII 1856 z domu na cm. Ew., zapr. rodzice
 259. Ernest BEHRENDS (1853)
  dzierżawca; zm. 23 I 1853 we wsi Wiekach, ordynatów Zamoyskich, pozostawił dozgonną towarzyszkę, licznych przyjaciół i sąsiadów, wspomina dawny kolega i przyjaciel Michał Bogusławski, dziedzic dóbr Krzyczewo
 260. Róża z Bejnów HIRSCHFELD (1861)
  zm. 27 XII 1861 w 25 roku życia swego, pog. 29 XII 1861
 261. Karol BELAU (1823)
  obywatel Warszawy i aptekarz; zm. 1 X 1823, nab. żał. 3 X 1823, zostawił niedawno zaślubioną małżonkę
 262. Julia z Belkowskich DOMAGALSKA (1858)
  nab. żał. 3 IX 1858 w kośc. Bernardynów w Warszawie, zapr. pozostały mąż wraz z córką i synem
 263. Mateusz BELKOWSKI (1853)
  obywatel; zm. 8 XII 1853 przeżywszy lat 76, eksp. 10 XII 1853 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostałe dzieci i wnuki
 264. Franciszek Ksawery de BELLEFROID (1837)
  b. rewizor; zm. 3 IV 1837 w pałacu Łubieńskich przy ul. Królewskiej w Warszawie, eksp. 5 IV 1837 na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w kośc. Kapucynów, zapr. matka wraz z dziećmi
 265. Jakub BEM (1841)
  ksiądz, proboszcz kapituły archikatedralnej lwowskiej obrządku łacińskiego, opat i infułat żółkiewski; zm. 21 II 1841 we Lwowie przeżywszy lat 81
 266. Rozalia z Bemów BALICKA (1853)
  wdowa po urzędniku VI kl.; opatrzona św. sakramentami zm. 24 X 1853 w domu przy ul. Leszno nr 731 w Warszawie, eksp. 27 X 1853, nab. żał. dnia następnego w kośc. Karmelitów na Lesznie, zapr. pogrążone w głębokim żalu dzieci i wnuk
 267. Szymon BENDA (1835)
  obywatel powszechnie poważany, czł. Tow. Dobroczynności; zm. 29 XI 1835 w Krakowie w 67 roku życia
 268. Róża z Benedettich CORAZZI (1855)
  małżonka emeryta Antoniego Corazziego, b. starszego radcy Rady Budownictwa i budowniczego Okręgu Naukowego Warszawskiego, któremu Warszawa zawdzięcza plany wielu z celniejszych swoich gmachów nowoczesnych, zostawiła w Warszawie wspomnienie, jakie zjednała życzliwością i gościnnością swoją; zm. X 1855 w okolicy Florencji
 269. ROŻYCKA z d. Bonoe (1838)
  małżonka radcy Tow. Kredytowego, właściciela ziemskiego; zm. 1837 w 18 roku życia; inf. z okolic Szydłowca
 270. Adolf BENTKOWSKI (1840)
  zm. 22 II 1840, eksp. 24 II 1840 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. żona i dzieci
 271. Feliks BENTKOWSKI (1852)
  naczelnik Głównego Archiwum Królestwa, sędzia pokoju okręgu i m. Warszawy wydziału drugiego, kawaler Orderu św. Anny, Orderu św. Stanisława III kl. i Znaku Nieskazitelnej Służby za lat 25, b. dziekan i prof. Wydziału Nauk i Sztuk Pięknych w b. Uniw. Aleksandrowskim w Warszawie, autor historii literatury krajowej; zm. 23 VIII 1852 w domu własnym przy ul. Nowy Świat nr 1254 w wieku lat 71, eksp. dnia następnego na cm. Powązkowski, zapr. wdowa w imieniu własnym i dzieci nieobecnych
 272. Jacenty BENTKOWSKI (1839)
  syn Łukasza, starosty stężyckiego, wnuk Adama, kasztelana czechowskiego, sekretarz, następnie szambelan królewski, komisarz cywilno-wojskowy, poseł na sejmy 1818 i 1820, ozdobiony Orderem św. Stanisława, marszałek pow. żelechowskiego; ur. 1763, zm. 16 XI 1839 w dobrach Ułęż gub. podlaskiej, zostawił żonę Eleonorę z Łubów, z którą przeżył 48 lat
 273. Ludwika z Bentkowskich KRZYŻANOWSKA (1859)
  najmłodsza córka b. zasłużonego prof. i dziekana Aleksandrowskiego b. Uniw. Feliksa Bentkowskiego, a małżonka radcy stanu Hieronima Krzyżanowskiego, prof. Uniw. w Petersburgu; zm. 7 VII 1859 w m. Vevey w Szwajcarii w kwiecie wieku, wotywa żał. 15 VII 1859 w kośc. Reformatów w Warszawie, zapr. rodzina
 274. Aniela z Berhanów NYKO (1855)
  zm. 24 IV 1855 przeżywszy lat 43, eksp. 26 IV 1855 z kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski
 275. Elżbieta ŁUKASZEWICZOWA (1832)
  obywatelka Warszawy, wdowa po urzędniku; zm. 14 X 1832
 276. Teresa BRODOWSKA (1858)
  wdowa po Antonim Brodowskim, b. prof. Aleksandrowskiego Uniw.; zm. 11 IX 1858, obchód żał. 14 IX 1858 z kapl. Bernardynów w Warszawie, zapr. pozostali synowie
 277. Laura Wilhelmina z Berendtów BRÜHL (1838)
  zm. 23 V 1838 w domu nr 1298B przy ul. Nowy Świat w Warszawie w 29 roku życia, eksp. 25 V 1838 na cm. Ew., zapr. mąż, stryj i krewni
 278. Filipina z Berentów BÜRGEROWA (1829)
  zm. IX 1829 w domu nr 1259C przy ul. Nowy Świat w Warszawie, eksp. 6 IX 1829 na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w kośc. Misjonarzy, zapr. mąż wraz z familią
 279. Barbara SŁAWIŃSKA (1860)
  wdowa po urzędniku zarządu warszawskiego wojennego gubernatora; opatrzona św. sakramentami zm. 13 XII 1860 w domu nr 917 przy ul. Chłodnej w Warszawie, eksp. 16 XII 1860 z domu na cm. Powązkowski, zapr. stroskana matka i synowie
 280. Wilhelm BERG (1859)
  majster ciesielski; po długiej i ciężkiej chorobie zm. X 1859 w domu nr 1490 w Warszawie w 34 roku życia, wypr. 17 X 1859 z domu na cm. Ew.-Ref., zapr. stroskana żona wraz z trojgiem dzieci
 281. Ludwik BERG (1842)
  okulista, operator, lekarz szpitala Starozakonnych w Warszawie i czł. dozoru szkół elementarnych tegoż wyznania; ur. w Szwerynie w Prusach, zm. 2 XII 1842 w Warszawie i tamże poch., żył lat 34
 282. Joanna Karolina z Bergerów HERBIG (1v. Neumann) (1855)
  żona kupca i obywatela ziemskiego, prezesa kośc. Ew.-Ref.; zm. 13 IV 1855 przeżywszy lat 47, eksp. 15 IV 1855 z kapl. Ew. przy ul. Mylnej w Warszawie na cm. Ew.-Ref., zapr. mąż wraz z matką, córką i siostrą
 283. Gabriel BERGSOHN (1849)
  dawniej właściciel domu handlowego w Warszawie i w Hamburgu; zm. 10 IX 1849 w Hamburgu
 284. Leopold BERGSOHN SONENBERG (1834)
  kupiec; zm. 13 IX 1834, liczył lat 36
 285. Zyg. BERGSOHN (1860)
  starozakonny z własnych funduszy utrzymujący się, zamieszkały przy ul. Dziekanka pod nr. 2668 w Warszawie; zm. nagle w swym mieszkaniu, prawdopodobnie skutkiem apopleksji, 29 XII 1860
 286. Karolina z Berkentynów ZUBLEWSKA (1853)
  po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzona św. sakramentami, zm. 9 III 1853 przeżywszy lat 37, eksp. 11 III 1853 z kośc. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. stroskany mąż wraz z ośmiorgiem dzieci
 287. Anna BIERNACKA (1860)
  po długiej i ciężkiej chorobie zm. 12 VIII 1860 przeżywszy lat 25, wypr. 14 VIII 1860 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała matka i siostry
 288. Franciszek BERNARD (1848)
  b. urzędnik b. Wojsk Polskich; zm. 4 I 1848 w domu własnym nr 2768 przy ul. Aleksandria w Warszawie, eksp. 7 I 1848 na cm. Powązkowski, zapr. pozostała żona wraz z dziećmi
 289. Franciszka z Bernardów MANN (1860)
  opatrzona św. sakramentami zm. 12 III 1860 w domu nr 2768 przy ul. Krakowskie Przedm. w Warszawie przeżywszy lat 28, wypr. 14 III 1860 z domu na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w kośc. św. Krzyża, zapr. w smutku pogrążeni mąż z córką
 290. Feliks BERNATOWICZ ps. Nałęcz (1836)
  autor "Pojaty" i innych dzieł pięknych; zm. 5 IX 1836 w domu brata swego Ignacego Bernatowicza, sędziego prezydującego w sądzie poprawczym łomżyńskim, który go sprowadził z Instytutu Lejbach we Wrocławiu, gdzie na kuracji zostawał, poch. na cm. w Łomży
 291. Hortensja Wiktoria z Bernatowiczów SZPADKOWSKA (1857)
  w rocznicę zgonu nab. żał. w kośc. Powązkowskim w Warszawie i poświęcenie nagrobka na miejscowym cm. 11 VIII 1857
 292. Ignacy BERNATOWICZ (1852)
  sędzia trybunału łomżyńskiego, brat rodzony zmarłego autora "Pojaty", wdowiec po Marii z Ciemniewskich, całe życie jego było ciągłym pasmem prawości, szlachetności i poświęcenia się dla innych; zm. 27 IV 1852 w Warszawie przeżywszy lat 68
 293. Zofia z Bernów MAKAROWICZOWA (1839)
  wdowa po Antonim Makarowiczu, konsulu generalnym w Gdańsku; zm. 1 II 1839 w domu przy ul. Świętojerskiej nr 1769 w Warszawie, eksp. 5 II 1839 na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w kośc. Kapucynów, zapr. pozostałe dzieci wraz z familią
 294. August BERNHARDT (1861)
  radca kolegialny, mgr filozofii, starszy nauczyciel gimnazjum i Szkoły Sztuk Pięknych, kawaler Orderu św. Stanisława; po długiej i ciężkiej słabości zm. 10 IV 1861 przeżywszy lat 57, eksp. 13 IV 1861 z kapl. szpitala Ew. przy ul. Mylnej w Warszawie na cm. tegoż wyznania, zapr. pogrążona w smutku żona z jedyną córką
 295. Józef BERNSTEIN (1853)
  dr med i chir., znakomity okulista, czł. wielu uczonych towarzystw i zakładów dobroczynnych; zm. X 1853, poch. 13 X 1853 na cm. Pere-Lachaise w Paryżu, pozostawił syna, córkę, siostry i jedynego brata
 296. Karol BEROWSKI (1861)
  b. naczelnik b. kontroli skarbowej przy sądach gub. radomskiej; po sześcioletniej ciężkiej chorobie zm. 25 IV 1861 przeżywszy lat 61, eksp. 28 IV 1861 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. 4 V 1861 w kośc. Kapucynów, zapr. nieutulona w żalu żona z pozostałymi dziećmi
 297. Marianna z Berowskich WANIN (1843)
  małżonka radcy kolegialnego, dyrektora szpitali warszawskich; zm. 23 VI 1843 w gmachu Ujazdowskim w Warszawie w 44 roku życia, eksp. 26 VI 1843 na cm. Powązkowski, egzekwie w kośc. Kapucynów, zapr. mąż z rodziną
 298. Pelagia z Berowskich BORUŃSKA (1858)
  wdowa po Antonim Boruńskim, mjr. b. Wojsk Polskich; zm. 22 II 1858 w wieku lat 62, poch. 24 II 1858 w Chlewiskach w gub. radomskiej w wieku lat 62
 299. Stanisław BERSKI (1851)
  uczeń Instytutu Szlacheckiego, syn gen.-mjr. Franciszka i Bronisławy z Wysiekierskich małżonków Berskich; zm. 23 XII 1851 w domu hr. Andrzeja Zamoyskiego na Nowym Świecie w Warszawie mając lat 17 życia, eksp. 26 XII 1851 na cm. Powązkowski
 300. Zofia z Berskich BONTEMPS (1861)
  córka Bronisławy z Wysiekierskich i gen. Berskiego; zm. 17 VII 1861 w Charkowie, gdzie chwilowo z mężem swym bawiła, żyła lat 29, zwłoki jej, poch. na tymczasowy spoczynek w kośc. rzymskokatolickim w Charkowie, mają być sprowadzone do kraju i złożone w grobach rodzinnych; przepr. zwłok 8 VIII 1861 od mostu do kośc. Kapucynów w Warszawie, gdzie nab. żał. dnia następnego i tymczasowe złożenie w grobach tegoż kośc., zapr. mąż, troje dziatek, rodzice i brat zmarłej
 301. Ludwika z Bersonów NATANSON (1849)
  małżonka doktora; zm. V 1849 w 23 roku życia, poch. 30 V 1849 w Warszawie, zostawiła niespełna półroczne dziecko
 302. Roman de BERTHOLDI (1861)
  naczelnik oraz pomocnik zarządzającego pocztamtem warszawskim, kawaler Orderu św. Stanisława III kl.; po krótkiej a ciężkiej chorobie zm. 7 II 1861 w domu nr 385 przy ul. Krakowskie Przedm. w wieku 43 lub 46 lat, eksp. 10 II 1861 z domu na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w kośc. Karmelitów na Krakowskim Przedm., zapr. pozostała żona wraz z córką
 303. Jan Daniel BERTRAM (1840)
  obywatel; zm. 27 VI 1840 w Kaskadzie pod Marymontem, eksp. 29 VI 1840 na cm. Ew.-Ref., zapr. żona wraz z familią
 304. Jan BERTRAM (1844)
  zm. 2 IX 1844 w Kaskadzie za rogatkami Marymonckimi przeżywszy lat 33, eksp. 5 IX 1844 na cm. Ew.-Ref., zapr. matka wraz z familią
 305. Ignacy BERTRAND (1861)
  b. sędzia pokoju okręgu i m. Warszawy, emeryt, niegdy płk b. Wojsk Polskich, b. wiceprezes Instytutu Moralnie Zaniedbanych Dzieci w Mokotowie, czł. Warszawskiego Tow. Dobroczynności, kawaler orderów; opatrzony św. sakramentami zm. 29 XI 1861 w domu nr 413B przy ul. Królewskiej przeżywszy lat 71, eksp. 1 XII 1861 z domu na cm. Powązkowski, zapr. pozostała wdowa
 306. Edmund BETCHER (1860)
  syn b. naczelnika objazdu zarządu trzynastego okręgu komunikacji; po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzony św. sakramentami, zm. 6 VI 1860 przeżywszy lat 24, wypr. 8 VI 1860 z kapl. szpitala Ew. na cm. Ew.-Ref., zapr. stroskana matka i siostra
 307. Antonina BETLEJ (1831)
  panna; zm. 2 IX 1831 rozpocząwszy 19 rok życia, zostawiła rodziców
 308. Feliks Jan BETLEY (1858)
  patron trybunału cywilnego gub. płockiej, adiunkt prawny rządu gub. i dziedzic dóbr Kącika; zm. 27 II 1858 w Płocku licząc lat 36, wypr. 3 III 1858, nab. żał. dnia następnego w kośc. Reformatów w Płocku, pozostawił żonę i czworo drobnych dziatek
 309. Hipolit BETLEY (1855)
  zm. 14 III 1855, nab. żał. 3 XI 1855 w kośc. Bernardynów w Warszawie, zapr. stroskani rodzice
 310. Jan BETLEJ (1853)
  sędzia kryminalny, emeryt, czł. Warszawskiego Tow. Dobroczynności i Arcybractwa Adoracji Najświętszego Sakramentu, ozdobiony Orderem św. Stanisława, Orderem św. Anny oraz Znakiem Honorowym; opatrzony św. sakramentami zm. 30 V 1853 około godziny pierwszej po północy w 76 roku życia swego, wypr. 1 VI 1853 z kośc. Dominikanów na cm. Powązkowski, zapr. w nieutulonym żalu pogrążone dzieci i wnuki
 311. Albina BETLEJ (1850)
  panna; zm. 14 III 1850 w 23 roku życia, eksp. 17 III 1850 z kośc. Dominikanów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. rodzice i rodzeństwo
 312. Justyna BETLEY (1855)
  zm. 28 X 1855, nab. żał. 3 XI 1855 w kośc. Bernardynów w Warszawie, zapr. stroskani rodzice
 313. Zenobia z Betlejów SIATECKA (1847)
  żona patrona trybunału; zm. 4 I 1847 w 21 roku życia, eksp. 7 I 1847 z kośc. Dominikanów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. mąż i rodzice z rodzeństwem
 314. Ferdynand BËYER (1848)
  naczelnik b. administracji fabryk rządowych górniczych w Król. Pol., zarządzający fabrykami żelaznymi oddziału Chlewiska; zm. 21 IX 1848 w domu nr 274 przy ul. Freta w Warszawie w wieku lat 50, eksp. 23 IX 1848 na cm. Powązkowski, nab. żał. 29 IX 1848 w kośc. Kapucynów, zapr. pozostała żona Wanda ze Schmitterów wraz z pięciorgiem dzieci i familią
 315. Henryk BAYER (1855)
  archiwista Urzędu Loterii; zm. 26 XI 1855, eksp. 28 XI 1855 z kapl. przy szpitalu Ew. w Warszawie na cm. Ew.-Ref., zapr. w smutku pogrążona rodzina
 316. Dorota z Bejgów PIASECKA (1851)
  zm. 7 XI 1851, matka, mąż i dzieci uwiadamiają o tym oddalonych krewnych, przyjaciół i znajomych
 317. Karol BEYLL (1856)
  po krótkiej i ciężkiej chorobie zm II 1856, wypr. 11 II 1856 z kapl. Ew.-Aug. w Warszawie na cm. tegoż wyznania, zapr. pozostała żona wraz z synem
 318. Walenty BEŁCZYKOWSKI (1839)
  emeryt wojskowy; zm. 22 II 1839, eksp. 24 II 1839 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała żona wraz z dziećmi i familią
 319. Teodor BEŁCZYKOWSKI (1860)
  rewizor starszy Urzędu Konsumpcyjnego m. Warszawy; zm. 3 II 1860, eksp. 5 II 1860 z kapl. kośc. Reformatów na cm. Powązkowski, nab. żał. 7 II 1860 w tymże kośc., pozostawił żonę z sześciorgiem małoletnich dzieci
 320. Katarzyna z Bełdowskich KARPIŃSKA (1854)
  żona pomocnika naczelnika pow. bialskiego, mieszkająca w Warszawie przy ul. Tamka pod nr. 2863; zm. 14 XI 1854 o godzinie szóstej wieczorem, eksp. 16 XI 1854 z kośc. św. Krzyża na cm. Powązkowski, zapr. brat zmarłej dotknięty tym ciosem boleści
 321. Karol BEŁZA (1857)
  urzędnik Najwyższej Izby Obrachunkowej; zm. 1857 w Warszawie
 322. Felicja z Bełżeckich ESTKOWA (1855)
  opatrzona św. sakramentami zm. 11 VI 1855 przeżywszy lat 60, poch. w grobach familijnych w dobrach jej dziedzicznych Trzeszczany
 323. Ignacy BEŁŻYŃSKI (1851)
  b. prezydent m. Kielc, kawaler Orderu św. Stanisława III kl.; zm. 22 IX 1851, eksp. 25 IX 1851 z kapl. przy kośc. Franciszkanów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. żona z czworgiem dzieci
 324. Kajetan BEŁŻYŃSKI (1840)
  emeryt; zm. VI 1840 w 76 roku życia, eksp. 7 VI 1840 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. żona wraz z dziećmi i wnukami
 325. Kazimierz BEŁŻYŃSKI (1855)
  radca honorowy, b. kasjer Urzędu Konsumpcyjnego m. Warszawy, ozdobiony Znakiem Nieskazitelnej Służby za lat 15; zm. 7 II 1855 przeżywszy lat 61, eksp. 9 II 1855 z kapl. Reformatów na cm. Powązkowski, nab. żał. 3 III 1855 w tymże kośc., zapr. pozostała córka wraz z zięciem
 326. Ferdynand BEÜTH (1843)
  po różnych kolejach życia oddał się gospodarstwu wiejskiemu, gospodarz postępowy, prowadził w swym majątku również jedwabnictwo i pszczelarstwo; zm. 24 VIII 1843 we wsi Czarzaste w pow. przasnyskim, parafii wielkokrzynowłodzkiej w 63 roku życia
 327. Stanisław BIAŁECKI (1853)
  po ciężkiej słabości opatrzony św. sakramentami zm. 1 III 1853 przeżywszy lat 28, eksp. 3 III 1853 z kośc. Bernardynów na cm. Powązkowski, zapr. pozostali w nieutulonym żalu rodzice, siostry i bracia
 328. Bogumiła TWOROWSKA (1848)
  zm. IX 1848 licząc lat 68
 329. Tomasz BIAŁKIEWICZ (1859)
  po krótkiej i ciężkiej chorobie zm. 9 IX 1859 w przejeździe przez Lublin, nab. żał. 16 IX 1859 w kośc. popaulińskim w Warszawie, zapr. w nieutulonym żalu pogrążona wdowa z czworgiem drobnych dziatek
 330. Katarzyna z Białkowskich SZCZYGIELSKA (1842)
  zm. 15 V 1842 w 75 roku życia swego, eksp. 17 V 1842 z kapl. kośc. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. syn z żoną i dziećmi
 331. Michalina z Białkowskich GIEJSZTOR (1853)
  zm. 1853 w dobrach dziedzicznych Dydwiże w gub. augustowskiej; inf. z Kalwaryjskiego
 332. Serafina z Białkowskich LIPSKA (1854)
  po krótkiej chorobie, opatrzona św. sakramentami, zm. 9 XI 1854 przeżywszy lat 76, eksp. 12 XI 1854 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pogrążona w smutku córka z wnukami
 333. Waleria BIAŁKOWSKA (1857)
  panna, córka urzędnika zarządu Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej; po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzona św. sakramentami, zm. 14 II 1857 w wieku lat 18, eksp. 16 II 1857 z kapl. Bernardynów na cm. Powązkowski, zapr. pozostali rodzice
 334. Aniela z Białobrzeskich BOJANOWSKA (1857)
  małżonka sekretarza gimnazjum w Lublinie; po ciężkich kilkuletnich cierpieniach zm. 25 VII 1857 w Lublinie w 28 roku życia, msza św. żał. w każdą sobotę o godzinie jedenastej (dniu i godzinie jej zgonu) w kośc. Dominikanów lubelskich, pogrążyła w głębokim żalu męża i dwie osierocone maleńkie córeczki oraz ciotkę obecną przy jej zgonie
 335. Marianna z Białobrzeskich WINNICKA (1850)
  zm. 6 III 1850
 336. Emilia z Białoskórskich GROTTHUSOWA (1828)
  zm. 19 II 1828 we wsi Szpikołosy obw. hrubieszowskim licząc lat 24, zostawiła męża
 337. Wojciech BIAŁOSUKNIA (1858)
  obywatel ziemski, b. por. 13 pp z czasów Księstwa Warszawskiego, przeszło 45 lat pracował na niwie przodków swoich, małżonek i ojciec; zm. 1 III 1858 w dobrach Mścichy w okręgu biebrzańskim w 71 roku życia
 338. Andrzej BIEDRZYCKI (1829)
  patron przy trybunale cywilnym woj. mazowieckiego; zm. 27 I 1829 w 53 roku życia
 339. Antonina z Biedrzyckich STRUBIŃSKA (1858)
  wdowa po urzędniku Komisji Rządowej Spraw Wewn. i Duchownych; zm. 28 XII 1858, wypr. 30 XII 1858 z kapl. kośc. Karmelitów na Lesznie w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała matka wraz z synami
 340. Ludwik BIEDRZYCKI (1861)
  obywatel; opatrzony św. sakramentami zm. 22 VI 1861 przeżywszy lat 78, eksp. 24 VI 1861 z kośc. Augustianów w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w tymże kośc., zapr. pozostała w smutku żona wraz z dziećmi
 341. Rozalia ANDRYCHIEWICZOWA (1839)
  zm. 21 XII 1839 w domu przy ul. Długiej nr 589 w Warszawie, eksp. 23 XII 1839 na cm. Powązkowski, zapr. synowie
 342. Wiktor BIEDRZYCKI (1856)
  buchalter Dyrekcji Ubezpieczeń, czł. Archikonfraterni Literackiej; zm. 7 XI 1856 przeżywszy lat 45, eksp. 10 XI 1856 z dolnego kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała wdowa wraz z synem i familią; wotywa żał. z wystawieniem rzymskiego katafala 26 XI 1856 w kapl. NMP przy kośc. archikatedralnym i metropolitalnym św. Jana
 343. Wojciech BIELANOWSKI (1838)
  mecenas Sądu Najwyższej Instancji i pisarz Dyrekcji Szczegółowej Tow. Kredytowego Ziemskiego gub. mazowieckiej; zm. 10 X 1838 w domu na Podwalu nr 497 w Warszawie, eksp. 13 X 1838 na cm. Powązkowski, nab. żał. 15 X 1838 w kośc. Kapucynów, zapr. pozostała żona wraz z dziećmi
 344. Eleonora z Bielarskich RAU (1840)
  zm. 15 VIII 1840 w domu przy ul. Bednarskiej nr 2677 w Warszawie w 53 roku życia, obrzęd pog. 17 VIII 1840 na cm. Powązkowskim, zapr. mąż wraz z dziećmi
 345. Józef BIELAWSKI (1837)
  pierwszy wiolinista Teatru Wielkiego i prof. Konserwatorium w Warszawie, zacny, cnotliwy człowiek, znakomity artysta; zm. 3 VII 1837, żył lat 42, poch. 5 VII 1837 na cm. Powązkowskim, nab. żał. 10 VII 1837 w kośc. Augustianów, zostawił wdowę i sieroty
 346. Józefa BIELAWSKA (1861)
  panna, córka artysty muzycznego i prof. w b. Konserwatorium Muzycznym w Warszawie, zbyt młodo utraciła rodziców; po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzona św. sakramentami, zm. 5 XII 1861 w wieku lat 25, wypr. 8 XII 1861 z kapl. przy kośc. Reformatów na cm. Powązkowski, zapr. pozostałe ciotka i siostry
 347. Józefa z Bielawskich CHARZYŃSKA (1861)
  wdowa; zm. 30 I 1861 przeżywszy lat 76, eksp. 1 II 1861 z kapl. przy kośc. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostały brat i siostrzenica
 348. Wacław BIELAWSKI (1833)
  konserwator biblioteki b. Tow. Przyjaciół Nauk, ojciec Józefa Bielawskiego, pierwszego skrzypka Teatru Wielkiego; zm. 31 X 1833 w domu nr 1319 przy ul. Nowy Świat w Warszawie, eksp. 2 XI 1833 na cm. Powązkowski, egzekwie 6 XI 1833 w kośc. archikatedralnym św. Jana, zapr. syn i pozostała familia
 349. Karol August BIELE (1856)
  syn obywatela Warszawy; po długiej i ciężkiej chorobie zm. 6 I 1856 przeżywszy lat 29, eksp. 8 I 1856 z kapl. Ew.-Aug. na cm. tegoż wyznania, zapr. stroskani rodzice
 350. Elżbieta z Bieleckich BLECHOWA (1839)
  małżonka posesora dóbr Lesznowola; zm. 17 IV 1839 przeżywszy lat 51, eksp. 19 IV 1839 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostały mąż wraz z dziećmi
 351. Marianna z Bieleckich KNOFF (1846)
  żona naczelnika archiwum Komisji Rządowej Sprawiedliwości; zm. 30 VI 1846 w wieku lat 56 życia swego, eksp. 2 VII 1846 z kośc. Dominikanów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostały mąż, dzieci i wnuki
 352. Jan Kanty BIELICKI (1861)
  obywatel ziemski; zm. 13 VII 1861 przeżywszy lat 78, wypr. 15 VII 1861 z dolnego kośc. św. Krzyża na cm. Powązkowski, zapr. pozostały syn
 353. Józefa z Bielickich hr. DĄMBSKA (1861)
  zm. 4 II 1861 w dobrach Wola-Flaszczyna w pow. sieradzkim, pozostawiła w nieutulonym żalu męża, pięcioro dzieci i bliską familię
 354. Józefina z Bielickich DŁUGOSZ (1v. Gajewska) (1861)
  w pierwszym małżeństwie żona Feliksa Gajewskiego, b. oficera b. WP, następnie archiwisty akt dawnych w Radomiu, w drugim - żona mgr. farmacji, właściciela apteki w Szydłowcu, córka niegdy Marcina Bielickiego, towarzysza na Elbie Napoleona I, następnie sekretarza w Rządzie Gubernialnym Radomskim, i Marianny z Mierzyńskich, jego małżonki; zm. 13 V 1861 w 38 roku życia, pozostawiła męża i dziewięcioro małoletnich dzieci
 355. Konstancja z Bielskich SZYMANOWSKA (1851)
  zm. 18 III 1851 przeżywszy lat 55, osierociła trzy pozostałe córki, męża i siostrę, eksp. 22 III 1851 z dolnego kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała familia
 356. Marcin BIELICKI (1852)
  emeryt, b. sekretarz wydziału skarbowego w b. rządzie gub. sandomierskim, niegdyś oficer Gwardii cesarza Napoleona, kawaler Legii Honorowej, 4 VI 1807 wszedł do 1 p lekkiej jazdy uł. Gwardii w st. żołnierza, odbył liczne kampanie w Hiszpanii, Austrii, Saksonii i Francji, miał udział w bitwach pod Somosierrą, Burgos, Madrytem, Benaventem, Almeidą, Esslingen, Wagram, Smoleńskiem, Możajskiem, Berezyną, Lützen, Bautzen, Dreznem, Lipskiem, Hanau, Chateaubriand, Montmirail, Arcis-sur-Aube i Waterloo, towarzyszył Napoleonowi na wyspie Elbie, w 1815 wrócił do kraju w stopniu por., do 1840 pozostawał w służbie cywilnej; zm. 13 IV 1852 w m. Radomiu przeżywszy niespełna lat 71, pozostawił żonę i rodzinę
 357. Konstancja z Bilickich LENCZOWSKA (1845)
  zm. 17 VI 1845, przepr. 19 VI 1845 na cm. Powązkowski w Warszawie
 358. MOSZCZEŃSKA z Bieleckich (1858)
  córka gen., siostra kasztelanowej Lewińskiej; zm. 1858; inf. z Poznania
 359. Adam BIELIŃSKI (1855)
  obywatel m. Lublina; zm. tamże I 1855 licząc lat 90
 360. August JUNOSZA BIELIŃSKI (1851)
  syn Józefa hr. Bielińskiego z Działyńskiej, ostatni swego domu potomek, na nim wygasł szczep znakomitej w kraju rodziny, która wydała wielu dygnitarzy, a m.in. dwóch wielkich marszałków koronnych, którym Warszawa zawdzięcza wiele porządków, m.in. dokładniejsze zabrukowanie ulic; zm. 1851 w dobrach swoich Trojanowie pod Żytomierzem w 38 roku życia
 361. Jan Władysław hr. BIELIŃSKI (1860)
  b. senator-kasztelan Król. Pol., syn wojewody Piotra Bielińskiego, za młodu służył w wojskach napoleońskich, osiadłszy na dobrach swoich, od lat kilkunastu oddawał się zajęciom rolniczym, za staranną opiekę lekarską w dobrach swoich otrzymał medal od Tow. Rolniczego; zm. 8 VII 1860 w dobrach Grodźcu w pow. konińskim przeżywszy lat przeszło 70, wypr. 15 VII 1860, pog. dnia następnego, pozostawił wdowę i córkę
 362. Joanna z hr. Bielińskich margrabina WIELOPOLSKA (1838)
  córka pisarza wielkiego koronnego i Krystyny z ks. Sanguszków, wnuczka marszałka wielkiego koronnego Franciszka Bielińskiego, małżonka Józefa Jana Nepomucena hr. Wielopolskiego; zm. 1838
 363. Piotr hr. BIELIŃSKI (1829)
  ze starożytnego rodu w Wielkopolsce, senator-wojewoda Król. Pol., prezes sądu sejmowego, kawaler Orderu Orła Białego i Orderu św. Stanisława, urzędnik Legii Honorowej, był w gabinecie Stanisława Augusta i w Komisji Skarbu, poseł na czterech sejmach, za Księstwa Warszawskiego czł. Komisji Rządzącej i poseł do Francji; zm. 6 III 1829 w domu przy ul. Długiej nr 586 w Warszawie, żył lat 75, wystawienie zwłok 11 III 1829, przepr. dnia następnego do kośc. św. Krzyża, gdzie msza wielka żał. z wykonaniem "Requiem" Elsnera 13 III 1829, poch. w podziemiach tego kośc.
 364. Teresa z Bielińskich MODZELEWSKA (1v. Gajsenhejmer, 2v. Rosińska) (1840)
  zm. 11 X 1840, eksp. 14 X 1840 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostały mąż wraz z dziećmi
 365. Urszula z Bielińskich CZERMIŃSKA (1853)
  kasztelanowa małogocka, setnica zgonu 13 IX 1853, żyła lat 50, w młodym wieku owdowiawszy schroniła się do klasztoru Wizytek w Warszawie na dewocję, gdzie prowadziła życie bogobojne i przykładne, klasztor doznawał wielu od niej dobrodziejstw, była pierwszą fundatorką z księdzem Baudouin szpitala Dzieciątka Jezus i chojnie na niego łożyła, darowała nań folwark Kręczki w pow. dawniej błońskim
 366. Zuzanna z Bielińskich hr. JEZIERSKA (1826)
  połączona z najpierwszymi w kraju familiami i z nich pochodząca, odznaczająca się prawdziwie wysoką edukacją, właścicielka znakomitego majątku, żona Karola hr. Jezierskiego, matka Stanisława i Jana Jezierskich; zm. 10 IX 1826 przeżywszy lat 70, poch. w Sobieniach obw. łukowskim, nab. żał. 28 XI 1826 tamże
 367. Agustyna z Bielskich KONARSKA (1839)
  zm. 20 VIII 1839 w Sielcach po przeżyciu lat 26, eksp. 22 VIII 1839 do Wilanowa, gdzie wigilie i pog. dnia następnego, zapr. mąż wraz z dwuletnim synem
 368. Dionizy BIELSKI (1855)
  radca stanu, czł. warszawskich depart. rządzącego Senatu, kawaler Orderu św. Anny i Orderu św. Stanisława II kl., ozdobiony Znakiem Honorowym Nieskazitelnej Służby za lat 20; opatrzony św. sakramentami zm. 12 V 1855 przeżywszy lat 62, wypr. 14 V 1855 z kapl. Karmelitów przy ul. Leszno na cm. Powązkowski, zapr. pozostała żona wraz z dziećmi
 369. Elżbieta z Bielskich ŚWIEŻAWSKA (1842)
  zm. 7 VIII 1842 we wsi Strzykułach obw. warszawskiego przeżywszy lat 83
 370. Teresa z Bielskich CHRZANOWSKA (1848)
  zm. 25 I 1848 w dobrach własnych Żuchowice w pow. piotrkowskim w 54 roku życia, poch. 31 I 1848 w grobie familijnym w parafii Gorzkowice, pozostawiła męża i dzieci
 371. Franciszek BIELSKI (1848)
  zm. XI 1848 w dobrach swoich Bogumiłowie w pow. sieradzkim
 372. Ignacy BIELSKI (1852)
  radca kolegialny, b. sędzia Sądu Apelacyjnego Królestwa, kawaler Orderu św. Anny III kl., ozdobiony Znakiem Nieskazitelnej Służby za lat 20, emeryt; zm. 18 XII 1852, wypr. 20 XII 1852 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała córka wraz z zięciem
 373. Ignacy z Olbrachcic SARYUSZ BIELSKI (1854)
  b. podprefekt b. pow. kraśnickiego, radca prefektury lubelskiej, radca obywatelski i poseł pow. krasnostawskiego, pan licznych włości, mąż powszechnie szacowany i poważany; zm. 6 VII 1854 we wsi Uher w pow. krasnostawskim, gdzie przybył dla odwiedzenia syna, żył lat 73, poch. w grobie familijnym po nab. żał. w kośc. Reformatów w Chełmie
 374. Józefa z Bielskich SIERAWSKA (1855)
  żona Napoleona Sierawskiego, komisarza ekonomicznego przy Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, córka niegdy Ignacego Bielskiego, b. sędziego apelacyjnego, i Józefy ze Smardzewskich; po długiej i bolesnej chorobie zm. 17 V 1855 we wsi dziedzicznej Mzurki w pow. piotrkowskim, pozostawiła męża i dziecko
 375. Karolina z Bielskich KURKIEWICZ (1v. Ruszkowska) (1849)
  zm. 1 XII 1849 przeżywszy lat 49, eksp. 4 XII 1849 z kapl. kośc. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w tymże kośc., zapr. dzieci
 376. Marcelina z hr. Bielskich hr. WORCELLOWA (1849)
  przeznaczyła z majątku swego na własność Zakładu Ossolińskich we Lwowie wieś Rakowiec w obw. tarnopolskim; zm. 27 IX 1849 w Penzing pod Wiedniem, nab. żał. 12 X 1849 w archikatedrze obrządku łacińskiego we Lwowie
 377. Maria z Bielskich de OPPELN BRONIKOWSKA (1v. Horbowska) (1857)
  zm. 23 XI 1857 w dobrach swoich dziedzicznych Błędówek w pow. płockim w wieku lat 78, pozostawiła dzieci, wnuków i przyjaciół
 378. Jan BIENDUGOWSKI (1849)
  rewizor komory składowej w Warszawie; zm. 13 VI 1849 w domu nr 1379 przy ul. Marszałkowskiej przeżywszy lat 62, eksp. 15 VI 1849 na cm. Powązkowski, nab. żał. 18 VII 1849 w kośc. Kapucynów, zapr. pozostała wdowa wraz z dziećmi
 379. Ludwik BIENIECKI (1844)
  zm. 26 IV 1844 w Kupientynie w czasie wizyty u sąsiada i przyjaciela, w pobliżu majętności swojej Jabłonna w gub. podlaskiej
 380. Ignacy BIENIEWSKI (1844)
  urzędnik Heroldii Królestwa; zm. VI 1844, eksp. 7 VI 1844 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski. zapr. żona wraz z dziećmi
 381. Julia BIENIEWSKA (1853)
  pochodząca ze starożytnego rodu Madalińskich; po długiej i dotkliwej słabości, opatrzona św. sakramentami, zm. 26 VIII 1853 licząc zaledwie 21 lat, opuścić zmuszoną została matkę, siostrę, familię i przyjaciół
 382. Wincenty KORCZAK BIENIEWSKI (1834)
  dziedzic wsi Baniocha, syn Gabriela Bieniewskiego, podstolego ziemi sochaczewskiej, pobierał nauki w Liceum Warszawskim, a następnie w Korpusie Kadetów, małżonek Franciszki z Szamotów; zm. 19 VIII 1834 w 40 roku życia, uroczystości pog. w kośc. Bernardynów w Górze Kalwarii
 383. Ludwik SZRENIAWA BIERKOWSKI (1860)
  dr filozofii, med. i chirurgii, prof. i dyrektor kliniki chirurgicznej c.k. Uniw. Jagiellońskiego, czł. wielu tow. naukowych, znany lekarz i operator, rodem z Bnina w Wlk. Ks. Poznańskim, przed kilku laty był w Warszawie i licznym chorym pomoc swą udzielił; zm. 27 VI 1860 w Krzeszowicach, następnego dnia przewiezienie ciała do Krakowa i wystawienie w mieszkaniu jego przy ul. Szpitalnej, nab. żał. 29 VI 1860 w kośc. Marków
 384. Izabella Eleonora z Biermanów LIEDTKIE (1853)
  obywatelka m. Warszawy; opatrzona św. sakramentami zm. 11 V 1853 w domu własnym przy ul. Leszno nr 669 licząc wieku lat 23, pog. 13 V 1853 z domu na cm. Ew.-Aug., nab. żał. 22 V 1853 w kośc. Ew.-Aug., zapr. pozostały mąż wraz z dziećmi
 385. Bartłomiej BIERNACKI (1856)
  burmistrz piaseczyński, przez lat czterdzieści urzędujący w tymże mieście; zm. 11 III 1856 w m. Piasecznie przeżywszy lat 65, poch. 13 III 1856
 386. Honoriusz BIERNACKI (1848)
  b. radca dyrekcji szczegółowej Tow. Kredytowego w Kaliszu, syn Józefa Biernackiego, b. gen. b. WP; zm. 18 V 1848 w dobrach swoich dziedzicznych Suliszewicach, poch. w Błaszkach
 387. Jan BIERNACKI (1858)
  obywatel; opatrzony św. sakramentami zm. 22 I 1858 w m. Kole, pow. konińskim, w wieku lat 60
 388. Julianna z Biernackich BIERNACKA (1852)
  właścicielka dóbr Czyste i Wielka Wola; zm. 16 XI 1852, eksp. 19 XI 1852 z dóbr Czyste na cm. Powązkowski, zapr. pozostałe dzieci i wnuki
 389. Julian BIERNACKI (1854)
  b. szef wydziału b. Komisji Rządowej Wojny, ozdobiony Krzyżem Złotym Polskim, Orderem św. Stanisława i Znakiem Honorowym Wojskowym za lat 20; zm. 25 II 1854 w wieku lat 68, eksp. 27 II 1854 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w kośc. Kapucynów, zapr. stroskana żona w nieobecności syna wraz z synowcem
 390. Józefa z Biernackich hr. JEZIERSKA (1854)
  żona hr. Władysława Jezierskiego, dziedzica dóbr Sobienie Jeziory w gub. lubelskiej; zm. 28 III 1854 w 28 roku życia swego, pozostawiła w ciężkim smutku pogrążonego małżonka i dwoje dziatek
 391. Karolina Waleria z Biernackich SZPAKOWSKA (1853)
  żona adiunkta policji wykonawczej cyrkułu XI m. Warszawy; zm. 13 XI 1853 przeżywszy lat 26, wypr. 15 XI 1853 z kośc. Bernardynów na cm. Powązkowski, zapr. pozostały mąż wraz z trzema małoletnimi dziećmi oraz rodzice zmarłej
 392. Paweł BIERNACKI (1826)
  b. kasztelan sieradzki, kawaler Orderu Orła Białego i Orderu św. Stanisława; zm. 24 XI 1826 w woj. kaliskim przeżywszy lat 87
 393. Paweł Julian BIERNACKI (1849)
  aplikant zarządu Kolei Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej; zm. VIII 1849 w 17 roku życia, eksp. 19 VIII 1849 z kapl. Bernardynów na cm. Powązkowski, zostawił rodziców
 394. Roch BIERNACKI (1829)
  dziedzic Woli i Czystego pod Warszawą; zm. V 1829 w Czystem, wypr. 10 V 1829 do kośc. Reformatów w Warszawie, a dnia następnego do kośc. w Woli
 395. Stanisław BIERNACKI (1849)
  dziedzic dóbr Matkowa i innych w okręgu wartskim, syn Pawła i Konstancji z hr. Małachowskich; zm. 5 V 1849
 396. Władysław KORCZAK BIERNAWSKI (1848)
  syn Ludwika i Zofii z Kuligowskich; zm. 6 IV 1848 w 19 roku życia, eksp. 8 IV 1848 z kapl. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. matka wraz z familią
 397. Władysław BIERNAWSKI (1861)
  uczeń V kl. gimnazjum w Piotrkowie, syn Emilii z Cieleckich i Antoniego Biernawskich, właścicieli dóbr Koźminka w pow. kaliskim; zm. 9 II 1861 w Piotrkowie w 17 wiośnie życia, pozostawił w nieutulonym żalu rodziców
 398. Aniela z Bierońskich MACKIEWICZOWA (1853)
  żona urzędnika Magistratu m. Warszawy; zm. 19 IX 1853 przeżywszy lat 34, przepr. dnia następnego z dolnego kośc. św. Krzyża na cm. Powązkowski
 399. Eleonora z hr. Bierzyńskich JARACZEWSKA (1849)
  wdowa po Józefie Jaraczewskim, niegdyś prezesie Sądu Apelacyjnego i senatorze-kasztelanie Król. Pol., właścicielka dóbr w Wlk. Ks. Poznańskim; zm. 1849 za granicą
 400. Julianna z Burzyńskich ZAREMBINA (1855)
  zm. 9 XI 1855 w 82 roku życia, przen. 13 XI 1855 ze Studzieńca do kośc. paraf. w Słubicach, poch. zostanie w grobie familijnym w m. Kłobucku
 401. Józef KORWIN BIERZYŃSKI (1824)
  niegdyś starosta perejasławski; zm. 4 V 1824 w dobrach dziedzicznych Góry Mokre w obw. opoczyńskim w 83 roku życia
 402. Józefina z hr. Bierzyńskich TURKUŁŁ (1853)
  małżonka b. prezesa sądów kryminalnych gub. kijowskiej, zacna i wielkich cnót pani; zm. 2 V 1853 we wsi Zbarażowce w gub. kijowskiej
 403. Michalina z hr. Bierzyńskich hr. ILIŃSKA (1859)
  spokrewniona z wieloma rodzinami tutejszymi; zm. 1858, pozostawiła męża hr. Henryka Ilińskiego, zamieszkałego w Romanowie w gub. wołyńskiej, i córkę jedynaczkę Jadwigę Stecką zamieszkałą w Warszawie; inf. z Paryża; nab. żał. 5 II 1859 w kośc. Kapucynów, zapr. córka
 404. Feliks BIESIEKIERSKI (1841)
  syn Anieli z hr. Zboińskich i Antoniego Biesiekierskiego, znakomitego urzędnika, sędzia pokoju, następnie radca depart. bydgoskiego, czł. Komisji Centralnej Likwidacyjnej, kawaler Orderu św. Stanisława, resztę życia spędził jako obywatel-ziemianin; ur. we wsi Płowce ziemi kujawskiej, zm. 30 VI 1841 w Ciechocinku, gdzie u wód odwiedził pozostającą tam żonę, żył lat 63, poch. w grobie familijnym Biesiekierskich w dobrach swych Koneck
 405. Ferdynand BIESIEKIERSKI (1852)
  dziedzic dóbr Siekierki pod Warszawą, dawniej radca dyrekcji Tow. Kredytowego Ziemskiego, autor kilku artykułów, które zamieściła "Biblioteka Warszawska"; zm. 1852 we wsi Płowcach w pow. włocławskim, pamiętnej w dziejach porażką Krzyżaków, należącej dziś do jego syna Włodzimierza Biesiekierskiego
 406. Józef Kalasanty BIESIEKIERSKI (1856)
  za Księstwa Warszawskiego radca powiatowy, później radca b. woj. mazowieckiego, a ostatnio marszałek, przewodniczący zebrania szlachty b. pow. radziejowskiego, ród swój od starożytnych wywodząc przodków, wiernie przechowywał ich cnoty; ur. 1781, zm. 1 X 1856 w dobrach swych dziedzicznych Płowce, znakomite w kronice dziejów naszych zajmujących miejsce
 407. Franciszek BIEŃKOWSKI (1854)
  b. naczelnik pow. mławskiego, obecnie emeryt; po trzymiesięcznej słabości zm. 17 VI 1854 przeżywszy lat 65, eksp. na cm. Powązkowski po nab. żał. w kośc. Reformatów 19 VI 1854, zapr. stroskana żona z synami i córką oraz bratem nieboszczyka
 408. Maria Antonina BOŃKOWSKA (1844)
  córka radcy Prokuratorii w Królestwie; zm. 30 VIII 1844, wypr. 1 IX 1844 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. rodzice
 409. Seweryn Melchior BIEŃKOWSKI (1861)
  rachmistrz kontroli skarbowej w m. Siedlcach, syn niegdy Kazimierza i Katarzyny z Trąbczyńskich, obywateli ziemskich w Wlk. Ks. Poznańskim; po nagłej chorobie zm. 2 IX 1861 w wieku lat 68, pozostawił żonę i córkę
 410. Michał BIEŃKOWSKI (1837)
  sędzia apelacyjny Król. Pol., kawaler Orderu św. Stanisława III kl.; zm. 9 XI 1837, eksp. 13 XI 1837 z kośc. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski
 411. Salomea Marianna z Bieńkowskich ZIEMIĘCKA (1841)
  zm. 1841 mając 32 lata, zostawiła męża, matkę, dzieci; inf. z Radomia
 412. Sylwester BIEŃKOWSKI (1851)
  urzędnik Komisji Rządowej Spraw Wewn. i Duchownych, kawaler Orderu św. Stanisława III kl.; zm. 24 VII 1851 w 48 roku życia swego, wypr. 26 VII 1851 z kośc. św. Karola Boromeusza w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. 31 VII 1851 w kośc. Kapucynów, zapr. wdowa wraz z sześciorgiem dzieci
 413. Franciszek BIGELMAJER (1859)
  oficjalista zarządu Okręgu Naukowego; po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzony św. sakramentami, zm. 26 I 1859, wypr. 29 I 1859 z dolnego kośc. św. Krzyża w Warszawie, pozostawił w żalu żonę i sześcioro dzieci
 414. Gotfryd BILLICH (1857)
  obywatel, b. fabrykant świec woskowych; po krótkiej słabości zm. 8 IV 1857 w wieku lat 76, eksp. 10 IV 1857 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. w smutku pozostała familia
 415. Paulina BILLICH (1843)
  zm. 15 VI 1843 mając lat 18, eksp. 17 VI 1843 z kapl. szpitala Ew. w Warszawie na cm. tegoż wyznania, zapr. matka wraz z familią
 416. Róża Teofila z Billingów GALLE (1838)
  zm. 17 V 1838 w 30 roku życia, wypr. 19 V 1838 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. 21 V 1838 w kośc. Reformatów, zapr. familia i mąż wraz z czworgiem dzieci
 417. Franciszka BIEŃKIEWICZ (1849)
  córka zmarłego Jacka Bieńkiewicza, mecenasa; zm. 5 VII 1849 w pałacu Zamoyskich przy ul. Senatorskiej w Warszawie przeżywszy lat 52, eksp. 7 VII 1849 na cm. Powązkowski, nab. żał. 3 VIII 1849 w kośc. Reformatów, zapr. pozostała matka wraz z familią
 418. Jacenty BIEŃKIEWICZ (1833)
  mecenas Sądu Najwyższej Instancji; zm. 16 XI 1833 w domu nr 477 przy ul. Senatorskiej w Warszawie w 72 roku wieku swego, eksp. 18 XI 1833 na cm. Powązkowski, nab. żał. 30 XI 1833 w kośc. Kapucynów, zapr. żona i córka
 419. Joanna z Birnbaumów NATHUSIUS (1855)
  po ciężkiej chorobie zm. 21 I 1855 w wieku lat 66, eksp. 23 I 1855 z kapl. szpitala Ew. w Warszawie na cm. tegoż wyznania, zapr. w smutku pogrążony mąż wraz z dziećmi i wnukami
 420. Jan Nepomucen BIRNER (1839)
  niegdyś prof. szkół publicznych b. Gimnazjum w Zamościu, potem geometra skarbowy przysięgły, od lat kilku emeryt, zaszczycony znakiem honorowym nieskazitelnej służby za lat 30, dla ogólnego dobra kraju poświęcił się rozkrzewieniu jedwabnictwa; zm. 18 VIII 1839 mając wieku około lub przeszło 75, eksp. 20 VIII 1839 na cm. Powązkowski w Warszawie
 421. Ludwika z ks. Bironów-Kurlandzkich hr. WIELHÓRSKA (1853)
  od 23 IV 1816 małżonka hr. Michała Wielhórskiego, wielkiego podczaszego dworu JCMości, córka ks. Karola Ernesta a synowica ks. Piotra Birona-Kurlandzkiego; ur. 25 VII 1791, zm. 6(18) II 1853 w Petersburgu po długiej słabości
 422. Adam BISPING (1858)
  b. płk. b. Wojsk Polskich, czcigodny mąż i obywatel; zm. 20 I 1858 w gub. grodzieńskiej, w dobrach wnuka swego Aleksandra Bisping, ordynata masalańskiego, nab. żał. 10 II 1858 w kośc. św. Krzyża w Warszawie, pozostawił liczną rodzinę
 423. Aleksandra z Bispingów SWICZYN (1853)
  wdowa po radcy stanu, urzędniku w Cesarstwie, dziedziczka dóbr w gub. grodzieńskiej, w których wystawiła kosztem własnym kośc. parafialny i trzy szpitale; zm. 25 XI 1853 w Warszawie po tygodniowym tu pobycie, żyła lat 60, msze św. czytane i wotywy 29 XI 1853 w kośc. św. Krzyża przy wszystkich ołtarzach, zapr. siostra i przebywająca w Warszawie familia, poch. tymczasowo w grobach dolnego kośc. św. Krzyża, eksp. zwłok 5 III 1854 do wsi Wierejki w gub. grodzieńskiej dla poch. ich w grobie familijnym
 424. Piotr BISPING (1848)
  marszałek wołkowyski; zm. 1848 w dobrach własnych Hołowczyce w gub. grodzieńskiej w 75 roku życia, nab. żał. 13 IX 1848 w kośc. św. Krzyża w Warszawie
 425. Waleria BISPINK (1859)
  córka Piotra i Józefy z Kickich małżonków Bispink; zm. 23 VI 1859 w gub. grodzieńskiej, msze żał. i nab. 6 VII 1859 w kośc. Reformatów w Warszawie, zapr. siostra zmarłej
 426. Kazimierz BISSEN (1840)
  zm. 2 X 1840 w 21 roku życia, eksp. 4 X 1840 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. rodzice
 427. Mateusz BITNER (1836)
  b. mjr b. Wojsk Polskich; zm. 1 XII 1836, eksp. 3 XII 1836 z kośc. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. tegoż dnia w tymże kośc., zapr. familia
 428. Wojciech BITTNER (1841)
  b. oficer b. Wojska Polskiego; zm. VIII 1841 w domu nr 324 przy ul. Rynek Nowego Miasta w Warszawie, eksp. 19 VIII 1841 na cm. Powązkowski, zapr. pozostała żona z trojgiem małych dzieci
 429. Małgorzata FLASIEŃSKA z d. Byngam (Bingham) (1v. Sawage) (1837)
  Irlandka wyznania anglikańskiego, ur. w Daun Petrikk (Duwn Patrick), w rozkwitającej młodości przybyła do Polski towarzysząc mężowi swojemu, twórcy u nas ogrodów angielskich; zm. 21 III 1837 w Milanówku pod Błoniem w domu zięcia swego w 55 roku życia, poch. 23 III 1837 na cm. Ew.-Ref. w Warszawie
 430. Andrzej BYZOLT (1861)
  obywatel; po krótkiej słabości zm. 20 XII 1861 w wieku lat 46, eksp. 22 XII 1861 z kapl. Reformatów na cm. Powązkowski, zapr. pozostała żona z córką
 431. Anna PIASECKA (1849)
  zm. VI 1849, żyła lat 31
 432. Antoni BLANK (1844)
  artysta malarz, prof. b. Uniw. Warszawskiego; ur. w Warmii, zm. 20 II 1844 w wieku lat 58, eksp. 23 II 1844 z dolnego kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. żona wraz z córką
 433. Henryk BLECHSCHMIDT (1848)
  obywatel Warszawy; zm. 10 XI 1848 w domu nr 386 przy ul. Krakowskie Przedm., wypr. 12 XI 1848 na cm. Powązkowski, zapr. żona wraz z dziećmi
 434. Anna KUBICKA (1841)
  wdowa po intendencie generalnym budowli Korony; zm. 13 III 1841 w dobrach dziedzicznych Wilków
 435. Andrzej BLIKLE (1841)
  zm. 23 V 1841 mając lat 63, eksp. 25 V 1841 z kapl. przy ul. Karmelickiej w Warszawie na cm. Ew.-Ref., zapr. syn wraz z familią
 436. Antonina z Blikowskich DEKERTOWA (1836)
  zm. 20 IX 1836 w domu przy ul. Kanonia nr 75 w Warszawie w 80 roku życia swego, eksp. 22 IX 1836 do kośc. Augustianów, nab. żał. dnia następnego w tymże kośc., zapr. syn
 437. Augustyn BLIZIŃSKI (1848)
  b. szef biura w wydziałach pozostałych po Komisji Rządowej Wojny, emeryt; zm. 27 VII 1848 w dobrach swoich Choceń w okręgu kowalskim
 438. Walenty BLOCH (1853)
  adiunkt wydziału administracyjnego w rządzie gub. warszawskim, po ukończeniu dawnych szkół woj. i pierwszych kursów w b. Uniw. Aleksandryjskim wstąpił w 1828 w zawód służby rządowej; po ciężkiej chorobie, opatrzony św. sakramentami, zm. 14 X 1853 w wieku lat 48, eksp. 17 X 1853 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr., a nieobecną familię zawiadamia pozostała żona z dwiema nieletnimi córkami i matką, nab. żał. 14 XI 1853 w kośc. Kapucynów, zapr. żona
 439. Franciszek BLUM (1846)
  obywatel m. Warszawy; zm. 7 V 1846 we wsi Wielka Dęba, będąc w drodze do swojej posiadłości dla szukania ulgi w chorobie, poch. 11 V 1846 obok swej żony w grobach m. Kałuszyna, zostawił dzieci
 440. Ewa z Blumów LEŚLOWA (1824)
  obywatelka Warszawy; zm. II 1824 w wieku lat 75 i pół, poch. 17 II 1824
 441. Maria Magdalena z Blumów SZCZEPKOWSKA (1824)
  żona pisarza Izby Obrachunkowej; zm. 12 II 1824 w 31 roku życia
 442. Róża BLUM (1849)
  zm. 26 IX 1849 w domu nr 527 przy ul. Podwal w Warszawie w wieku lat 68, wypr. 29 IX 1849 na cm. Powązkowski, nab. żał. 1 X 1849 w kośc. Kapucynów, zapr. pozostali brat, siostra i rodzeństwo
 443. Tekla z Blumów KRANTZ (1855)
  obywatelka m. Warszawy; zm. 10 II 1855, eksp. 13 II 1855 z kośc. Bernardynów na cm. Powązkowski, zapr. w smutku pogrążone dzieci i wnuki
 444. Ignacy BLUMER (1831)
  gen. WP; nab. żał. 23 XI 1831 w kośc. Kapucynów w Warszawie
 445. Anna z Blejzerów TRZCIŃSKA (1v. Stoppele) (1852)
  zm. V 1852 w wieku lat 72, eksp. 23 V 1852 z kapl. Karmelitów na Lesznie w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. dzieci, wnuki i prawnuki
 446. Aleksander hr. BNIŃSKI (1831)
  kasztelan, senator Król. Pol., poświęcił się zawodowi rycerskiemu 1807-1814, minister oświecenia, odpowiedzialny za zaopatrzenie wojska w żywność 1831; zm. 15 VI 1831, nab. żał. 22 VI 1831 w kośc. Kapucynów w Warszawie
 447. Zofia z hr. Bnińskich hr. GRABOWSKA (1857)
  po ciężkiej chorobie, opatrzona św. sakramentami zm. 1 I 1857 w domu nr 1348 przy ul. Mazowieckiej w Warszawie w 35 roku życia, eksp. 3 I 1857 z domu do kośc. św. Krzyża, gdzie nab. żał. 5 I 1857, poch. w podziemiach tegoż kośc., zapr. stroskana babka i mąż z dziećmi
 448. Rozalia z Bobów SMOCZYŃSKA (1848)
  obywatelka; zm. 30 XII 1847 przeżywszy lat 84, nab. żał. 3 I 1848 w kośc. Franciszkanów, eksp. tegoż dnia z tegoż kośc. na cm. Powązkowski, zapr. pozostałe dzieci wraz z wnukami
 449. Eleonora BOBIŃSKA (1857)
  pierworodna córka urzędnika zarządu okręgu poczt Antoniego i Wiktorii z Chachólskich Bobińskich; zm. 28 V 1857 w domu nr 2424 przy ul. Nowolipie w Warszawie w 5 roku życia, eksp. 30 V 1857 z domu na cm. Powązkowski, zapr. niepocieszeni w smutku rodzice
 450. Józef BOBIŃSKI (1857)
  radca honorowy, budowniczy; zm. 2 XII 1857 przeżywszy lat 42, eksp. 5 XII 1857 z dolnego kośc. św. Krzyża na cm. Powązkowski, zapr. pogrążona w smutku żona wraz z córką
 451. Józef BOBOWSKI (1853)
  aplikant Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu; po dotkliwej i dość długiej słabości, opatrzony św. sakramentami, zm. 21 V 1853 w wieku lat 19, eksp. 23 V 1853 z kapl. Reformatów na cm. Powązkowski, zapr. pozostali rodzice wraz z siostrą
 452. Antoni BOBROWSKI (1852)
  rzeczywisty radca stanu, dyrektor wydziału dochodów niestałych w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, kawaler Orderu św. Stanisława, Orderu św. Anny, Orderu św. Włodzimierza, Orderu Orła Czerwonego i Znaku Nieskazitelnej Służby; zm. 18 I 1852 w domu nr 779 przy ul. Elektoralnej w Warszawie przeżywszy lat 67, eksp. 22 I 1852 na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w kośc. Kapucynów, zapr. pozostała żona, dzieci i wnuki
 453. Ignacy BOBROWSKI (1861)
  w pierwszą rocznicę zgonu nab. żał. 13 XII 1861 w kośc. Powązkowskim w Warszawie, zapr. pozostała matka wraz z rodziną
 454. Julian BOBROWSKI (1848)
  rewizor browarów; zm. 22 X 1848 w domu nr 684 przy ul. Leszno w Warszawie w wieku lat 58, przepr. 24 X 1848 na cm. Powązkowski, zapr. żona wraz z córką
 455. Justyna z Bobrowskich ŻARNOWSKA (1846)
  żona urzędnika w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu; zm. 11 X 1846 w 36 roku życia, zostawiła dzieci
 456. Roman hr. BOBROWSKI (1836)
  dziedzic m. Andrychowa z przyległościami; zm. XII 1835 w cyrkule wadowickim w Galicji, żył lat 30
 457. Szymon BOBROWSKI (1857)
  b. komisarz administracyjny b. komisji woj. kaliskiego; opatrzony św. sakramentami, zm. 11 IX 1857 o godzinie dziewiątej wieczór we wsi Ostrowie, pow. piotrkowskim, przeżywszy lat 76, pozostawił w nieutulonym żalu żonę i jedynego syna
 458. Tadeusz BOCHEŃSKI (1849)
  dziedzic dóbr Ruda Maleniecka z przyległościami, b. prezydujący radzie szczegółowej szpitala św. Mikołaja w Busku, kawaler Orderu św. Stanisława III kl.; zm. 1849
 459. Stanisław BOCHULSKI (1845)
  kontroler magazynu solnego w Nowej Aleksandrii (Puławach); zm. 30 X 1845 w 28 roku życia, eksp. 2 XI 1845 z kośc. dolnego św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostali krewni
 460. Helena z Bochińskich GRODZICKA (1825)
  zm. XI 1825, przepr. 13 XI 1825 na cm. Powązkowski w Warszawie, nab. żał. dnia następnego w kośc. Reformatów
 461. Marianna z Bochińskich GEROSZEWSKA (1856)
  żona b. urzędnika Senatu, emeryta; po krótkiej słabości, opatrzona św. sakramentami, zm. 3 IV 1856 w m. Siedlcach przeżywszy lat 65, a w małżeństwie lat 46, poch. w Siedlcach, pozostawiła w smutku pogrążonne rodzeństwo, męża i dwoje dzieci (córkę wdowę i syna nieobecnego), czworo wnuków i prawnuka
 462. Adolf BOCKHAN (1844)
  zm. VII 1844 w 29 roku życia, eksp. 25 VII 1844 z kapl. szpitala Ew. w Warszawie na cm. tegoż wyznania, zapr. ojciec wraz z synem i córką
 463. Joachim DIETRICH BOCKHAN (1848)
  zm. 28 III 1848 w dobrach swych we wsi Konopnicy w pow. rawskim w wieku lat 73, pog. 1 IV 1848 z kapl. na cm. Ew.-Aug. w Warszawie, zapr. rodzina
 464. Julia z Bockhanów CHANIEWSKA (1850)
  dziedziczka dóbr Konopnica w pow. rawskim; zm. 3 VII 1850 w domu przy ul. Długiej nr 545 w Warszawie, eksp. 5 VII 1850 na cm. Ew.-Aug., zapr. pozostały mąż z dziećmi i bratem
 465. Dominik BOCZARSKI (1850)
  zm. 16 IV 1850 w Lublinie, nab. żał. 14 V 1850 w kośc. Bernardynów w Warszawie, zapr. pozostały brat
 466. Karolina BOCZARSKA (1846)
  bogobojna, skromna, uległa, cierpliwa, łagodna; zm. 15 VII 1846 przeżywszy lat 18, wypr. 17 VII 1846 z kośc. Bernardynów na cm. Powązkowski, nab. żał. 20 VII 1846 w tymże kośc., zapr. rodzice
 467. Stanisław BOCZARSKI (1856)
  radca dworu, kawaler Orderu św. Anny III kl., urzędnik do szczególnych poruczeń Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, dyrygujący służbą konsumpcyjną; zm. 18 III 1856 przeżywszy lat 64, wypr. 20 III 1856 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pogrążeni w żalu żona wraz z dziećmi i wnukami; nab. żał. od 1 IV 1856 i przez cały miesiąc w kośc. Reformatów; nab. żał. od 1 V 1856 i przez cały miesiąc w kośc. Karmelitów na Lesznie, zapr. stroskana wdowa
 468. Andrzej BOCZKOWSKI (1844)
  uczeń III kl. gimnazjum gubernialnego; zm. na przeł. XII 1843 i I 1844, eksp. 2 I 1844 z kapl. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. rodzice i krewni
 469. Antoni BOCZKOWSKI (1854)
  emeryt i obywatel; zm. 20 XII 1854 przeżywszy lat 59, eksp. 22 XII 1854 z dolnego kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała żona wraz z dziećmi i brat nieboszczyka
 470. Antoni GOZDAWA BOCZKOWSKI (1861)
  b. dziedzic wsi Lubiejowa, radca powiatowy za Księstwa Warszawskiego, radca wojewódzki i sędzia pokoju za czasów późniejszych; zm. 7 I 1861 w Gostyńskiem przeżywszy lat 72
 471. Jakub BOCZKOWSKI (1846)
  obywatel m. Warszawy; zm. 17 VI 1846 przeżywszy lat 61, eksp. 19 VI 1846 z kapl. Bernardynów na cm. Powązkowski, zapr. żona z dziećmi i wnukami
 472. Józef BOCZKOWSKI (1846)
  obywatel Warszawy; zm. 8 I 1846 przeżywszy lat 77, eksp. 10 I 1846 z dolnego kośc. św. Krzyża na cm. Powązkowski, zapr. pozostałe dzieci
 473. Michalina Marcjanna BOCZKOWSKA (1854)
  córka aktora dramatycznego teatrów warszawskich; zm. 10 XII 1854 w domu nr 312 przy ul. Nowe Miasto w wieku lat 4 i miesięcy 2, poch. 12 XII 1854 na cm. Powązkowskim
 474. Roman BOCZKOWSKI (1855)
  syn artysty dramatycznego; zm. VI 1855 w wieku 2 lat, poch. 22 VI 1855 na cm. Powązkowskim w Warszawie
 475. Tekla z Boczkowskich RZEWUSKA (1852)
  wdowa; zm. 4 VIII 1852 w domu nr 1857 przy ul. Zakroczymskiej w Warszawie przeżywszy lat 70, eksp. 6 VIII 1852 na cm. Powązkowski, nab. żał. 11 VIII 1852 w kośc. Franciszkanów, zapr. pozostała familia
 476. Karolina z Boddinów DOEPLER (1860)
  po długiej i ciężkiej chorobie zm. 9 XII 1860 przeżywszy lat 48, eksp. 12 XII 1860 z kapl. Ew.-Aug. przy ul. Mylnej w Warszawie na cm. tegoż wyznania, zapr. w smutku pozostały mąż wraz z dziećmi
 477. Aleksander Kazimierz BODURKIEWICZ (1846)
  b. urzędnik, emeryt, ozdobiony Znakiem Honorowym Nieskazitelnej Służby; zm. 6 XI 1846 przeżywszy lat 67, eksp. 8 XI 1846 z kapl. Franciszkanów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostałe dzieci wraz z familią
 478. Magdalena z Bodurkiewiczów SZAŁOWICZ (1855)
  żona sędziego apelacyjnego; zm. 10 III 1855 w wieku lat 64, wypr. 12 III 1855 z kośc. Dominikanów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. nieutulony w żalu mąż z dziećmi
 479. Wincenty BODUSZYŃSKI (1836)
  radca obywatelski za b. Księstwa Warszawskiego, następnie poświęcił się wyłącznie rolnictwu; zm. 10 II 1836 w dobrach swoich Pliszczynie w woj. lubelskim, pozostawił żonę i dzieci
 480. BODUSZYŃSKI (1832)
  prof. Uniw. Jagiellońskiego, dr med., czł. wielu towarzystw uczonych, senator krakowski; zm. IX 1832 w Krakowie
 481. Jan Bogumił BÖHM (BEM) (1843)
  obywatel i kupiec warszawski; zm. 9 III 1843 w domu Pod Lwem przy ul. Chłodnej w Warszawie mając lat 52, eksp. 12 III 1843 na cm. Ew., zapr. wdowa i syn
 482. Elżbieta KÖENIG z d. Böchm (1v. Ehlertowa) (1850)
  wdowa, dawniej obywatelka Warszawy; zm. na przeł. V i VI 1850, poch. 3 VI 1850 na cm. Ew. w Warszawie
 483. Klementyna z Beników DOŁBYSZOWA (1827)
  małżonka sztabskapitana lejbgwardii wołyńskiego pułku; zm. 25 II 1827 w wieku lat 21, zostawiła męża i syna
 484. Anna z Bettcherów THIES (1860)
  po długiej i ciężkiej chorobie zm. 30 III 1860 przeżywszy lat 72, eksp. 1 IV 1860 z kapl. Ew.-Aug. w Warszawie na cm. tegoż wyznania, zapr. pozostałe dzieci i wnuki
 485. Augusta z Bogatków KRUKOWSKA (1839)
  małżonka oficera z korpusu topografów; zm. 17 XI 1839 w 25 roku życia, eksp. 19 XI 1839 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. mąż z córką
 486. Józef BOGATKO (1857)
  dziedzic dóbr ziemskich w pow. włocławskim, sędzia pokoju okręgu radziejowskiego; po długich i ciężkich cierpieniach, opatrzony św. sakramentami, zm. 17 VII 1857 w wieku lat 72, nab. żał. 22 VII 1857 w kośc. Reformatów w Warszawie, eksp. tegoż dnia z tegoż kośc. do rogatek Wolskich, a stąd do kośc. paraf. w Straszewie, zapr. pozostała familia
 487. Emilia z Bohdanowiczów ZABOKRZECKA (1859)
  opatrzona św. sakramentami zm. VIII 1859 w domu nr 679 przy ul. Leszno w Warszawie w 45 roku żywota, wypr. 22 VIII 1859 z domu na cm. Powązkowski, nab. dnia następnego w kośc. Reformatów, zapr. ciężką pognębieni boleścią mąż, dzieci i wnuki
 488. Franciszka z Bogdanowiczów GWIZDALEWICZ (1849)
  obywatelka Warszawy; zm. 2 I 1849 w domu własnym nr 2831 przy ul. Tamka przeżywszy lat 46, eksp. 4 I 1849 na cm. Powązkowski, nab. żał. 18 I 1849 w kośc. Kapucynów, zapr. pozostały mąż wraz z dziećmi
 489. Tekla BOGDANOWICZ (1842)
  zm. 5 V 1842, odpr. 7 V 1842 z kapl. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. matka, siostry i rodzina
 490. Antonina z Tarskich ULEJSKA (1849)
  nab. żał. 28 XI 1849 w kośc. Reformatów w Warszawie, zapr. mąż
 491. Edward BOGDAŃSKI (1855)
  aplikant sądu pokoju wydziału pierwszego, pełen nadziei i pięknych przymiotów duszy; po krótkiej, lecz ciężkiej chorobie, opatrzony św. sakramentami, zm. 17 XI 1855 przeżywszy lat 17, odpr. 19 XI 1855 z kapl. kośc. Dominikanów w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. 1 XII 1855 w kośc. Sakramentek, zapr. stroskani rodzice, rodzeństwo i familia
 492. Franciszek BOGDAŃSKI (1858)
  b. radca rządu gub. radomskiego, zasłużony w literaturze krajowej; zm. 24 VII 1849, poch. w Kielcach; w rocznicę śmierci nab. żał. 24 VII 1858 w kośc. Reformatów w Warszawie, zapr. pozostała wdowa
 493. Jan BOGDAŃSKI (1852)
  furier dworu JCKMości; zm. 6 VI 1852 w wieku lat 75, eksp. 8 VI 1852 z dolnego kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. 24 VI 1852 w kośc. Powązkowskim, zapr. pozostała żona, syn, dwie córki, zięć i wnuk
 494. Jan BOGDAŃSKI (1853)
  mąż Emilii, nab. żał. 20 VIII 1853 w kośc. paraf. na Pradze, zapr. pozostały syn
 495. Mikołaj BOGDAŃSKI (1849)
  prof. b. szkół wojewódzkich kaliskich, autor wierszy; zm. 1848 w m. Suwałkach, żył lat 98, do zgonu zachował dobry wzrok, słuch i pamięć
 496. Natalia BOGDAŃSKA (1858)
  panna, córka sędziego apelacyjnego Cyryla Bogdańskiego i Krystyny z Olszewskich Bogdańskiej; opatrzona św. sakramentami zm. 1 VIII 1858 przeżywszy lat 18, eksp. 3 VIII 1858 z kośc. Karmelitów przy ul. Leszno w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. i msza św. śpiewana 13 VIII 1858 w kośc. Sakramentek, zapr. stroskani rodzice i rodzeństwo
 497. Wawrzyniec BOGDAŃSKI (1849)
  dziedzic dóbr Szadkowa Górnego; zm. 19 X 1849
 498. Bogumił BOGK (1834)
  obywatel Warszawy, właściciel dużej posesji przy ul. Starosenatorskiej i Nowosenatorskiej; zm. 1 V 1834, przen. 3 V 1834 na cm. Ew.
 499. Józef BOGOWOLSKI (1849)
  radca kolegialny, prezes sądu kryminalnego gub. lubelskiej, kawaler Orderu św. Anny III kl.; zm. 15 VIII 1849 w Warszawie, gdzie przebywał czasowo, żył lat 53, eksp. 17 VIII 1849 na cm. Powązkowski
 500. Agnieszka z Boguckich CICHOCKA (1847)
  z Bractwa św. Rocha przy kośc. św. Krzyża w Warszawie; zm. 3 VI 1847 mając lat 97, eksp. 5 VI 1847 z dolnego kośc. św. Krzyża na cm. Powązkowski, siostry i bracia zechcą oddać ostatnią przysługę w odprowadzeniu na miejsce wiecznego spoczynku
 501. Barbara z Boguckich TEJCHMANN (1v. Biżolth) (1853)
  wdowa; po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzona św. sakramentami, zm. 4 VI 1853 przeżywszy lat 70, wypr. 6 VI 1853 z kapl. przy kośc. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała po niej rodzina
 502. Franciszka z Boguckich WOJCIECHOWSKA (1837)
  zm. VIII 1837 w domu nr 1091 przy ul. Twardej w Warszawie, eksp. 13 VIII 1837 na cm. Powązkowski
 503. Jan Nepomucen BOGUCKI (1849)
  dziedzic dóbr Pękosław i Kowalów w pow. miechowskim; zm. 7 VIII 1849
 504. Julian BOGUCKI (1855)
  adiunkt-budowniczy Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu; po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzony św. sakramentami, zm. 18 V 1855, wypr. 20 V 1855 z dolnego kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała w głębokim żalu żona wraz z córką i rodzeństwem zmarłego
 505. Agnieszka z Bohuszów PAWŁOWSKA (1828)
  zm. 6 XII 1828 w domu przy ul. Starej nr 1870 w Warszawie w wieku lat 68, eksp. 8 XII 1828 na cm. Powązkowski, zapr. mąż wraz z dziećmi
 506. Florentyn BOGUSZEWSKI (1846)
  szef biura w pozostałych wydziałach b. Komisji Rządowej Wojny; zm. 20 V 1846, eksp. 23 V 1846 z kośc. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. 10 VI 1846 w tymże kośc., zapr. żona wraz z pozostałymi dziećmi
 507. Anna z Bogusławskich KOBYŁECKA (1857)
  żona emeryta; opatrzona św. sakramentami zm. 20 V 1857, eksp. 22 V 1857 z kapl. św. Jana w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. 10 VI 1857 w kośc. Augustianów, zapr. pogrążony w smutku mąż
 508. Jan Nepomucen BOGUSŁAWSKI (1848)
  zecer drukarski; zm. VII 1848 w 26 roku życia, poch. 18 VII 1848 na cm. Powązkowskim w Warszawie
 509. Ludwik BOGUSŁAWSKI (1840)
  b. płk b. Wojsk Polskich; zm. 20 XI 1840 w domu przy ul. Aleksandria nr 2768 w Warszawie, odpr. 22 XI 1840 do kośc. Kapucynów, gdzie nab. żał. dnia następnego
 510. Tekla z Bogusławskich KULIKIEWICZ (1854)
  żona sędziego trybunału; po długiej chorobie zm. 16 VII 1854 w domu nr 1674 w Alei w Warszawie, eksp. 18 VII 1854 z domu na cm. Powązkowski, nab. żał. 1 VIII 1854 w kośc. Kapucynów, zapr. pozostały mąż, córka, wnuki i familia
 511. Wiktoryn BOGUSŁAWSKI (1856)
  obywatel ziemski, właściciel kilku włości na Kujawach, zm. 10 V 1856 w majętności swej Niszczewach w 74 roku życia, osierocił w żalu pogrążonych małżonkę, dzieci i licznych krewnych i przyjaciół drużynę
 512. Wojciech BOGUSŁAWSKI (1829)
  nestor i naczelnik sceny narodowej, wszedł do teatru 1778; ur. w Poznańskiem ze starożytnych rodzin Bogusławskich i Linowskich, zm. 23 VII 1829 w domu przy ul. Nowolipie nr 2402 w Warszawie przeżywszy lat 75, poch. 25 VII 1829 na cm. Powązkowskim, nab. żał. 29 VII 1829 w kośc. Pijarów
 513. Wojciech BOGUSŁAWSKI (1852)
  niegdyś ppłk 3 p.uł. b. Wojska Polskiego, od najmłodszych lat do 1831 nieprzerwanie pozostawał w wojsku, ozdobiony znakami Krzyża Złotego, Legii Honorowej oraz Nieskazitelnej Służby; ur. 1782, zm. 2 IV 1852 w majętności własnej Zalesiu na trakcie brzeskolitewskim, pozostawił wdowę, Izabellę z Dłużewskich, i sześcioro dzieci oraz liczną rodzinę
 514. Wojciech BOGUSŁAWSKI (1860)
  b. kpt. pułku grenadierów gwardii b. Wojsk Polskich, następnie inspektor gmachów i materiałów Mennicy, ostatecznie emeryt, postradał wzrok, ozdobiony Znakiem Nieskazitelnej Służby za lat 15, syn Wojciecha Bogusławskiego, któremu scena krajowa zawdzięcza rozwój i znakomite talenta, rodzony brat zasłużonego w piśmiennictwie krajowym Stanisława Bogusławskiego, współpracownika "Kuriera Warszawskiego", po ukończeniu konwiktu na Żoliborzu wszedł jako prosty żołnierz do wojska Księstwa Warszawskiego 1809, odbył kampanię 1812, był w bitwach pod Smoleńskiem, Możajskiem, Czerykowem, Woronowem, Wiaźmą, Krasnem i nad Berezyną; ur. 12 II 1794, zm. 20 VIII 1860 w nocy przeżywszy lat 66, eksp. 22 VIII 1860 z kapl. przy kośc. Reformatów na cm. Powązkowski, zapr. siostra, brat i osierocone dzieci
 515. Zofia BOGUSŁAWSKA (1840)
  zm. VII 1840 w 13 roku życia, eksp. 17 VII 1840 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. rodzice
 516. Emma z Bojemskich (Bożemskich) KLAWE (1851)
  zm. 22 II 1851 w 54 roku życia, eksp. 25 II 1851 z kapl. cm. Ew. w Warszawie na miejsce spoczynku, zapr. mąż z dziećmi i wnukami
 517. Antonina z Bojankowskich ZALESKA (1860)
  zm. 8 V 1860 przeżywszy lat 32, wypr. 11 V 1860 z kośc. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. w smutku pogrążony mąż wraz z jej bratem
 518. Jan BOJANKOWSKI (1855)
  rewizor Urzędu Konsumpcyjnego m. Warszawy; zm. 14 I 1855, pozostawił żonę i córki
 519. Jan Kanty BOJANOWSKI (1840)
  urzędnik Komisji Rządowej Sprawiedliwości; zm. 20 VI 1840, eksp. 22 VI 1840 z kapl. Bernardynów w Warszawie, nab. żał. 25 VII 1840 w kośc. Kapucynów, zapr. pozostała żona z dzieckiem
 520. Maria z Bojanowskich CZARKOWSKA (1860)
  żona urzędnika Najwyższej Izby Obrachunkowej; zm. 28 VIII 1860, wypr. 30 VIII 1860 z kośc. popaulińskiego w Warszawie na cm. Powązkowski
 521. Józef BOJARSKI (1846)
  naczelnik pomiarów w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu; zm. 13 II 1846 w domu przy ul. Freta nr 255 w Warszawie w wieku lat 43, wypr. 15 II 1846 na cm. Powązkowski, nab. żał. 17 II 1846 w kośc. Kapucynów, zapr. pozostała żona wraz z czworgiem małoletnich dzieci
 522. Michał CZARNOTA BOJARSKI (1852)
  naczelnik kancelarii rządu gub. warszawskiego; zm. 9 V 1852 przeżywszy lat 31, wypr. 11 VI 1852 z gmachu rządu na cm. Powązkowski, nab. żał. 19 VI 1852 w kośc. Kapucynów, zapr. żona wraz z synem
 523. Wojciech BOJARSKI (1851)
  b. naczelnik w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, emeryt, ziemianin; zm. 2 III 1851 w majętności swojej Klonowiec w pow. gostyńskim
 524. Ksawery BOJASIŃSKI (1851)
  b. naczelnik sekcji likwidacyjnej w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, ukończył nauki we Wszechnicy Krakowskiej, w 1809 poświęcił się zawodowi wojskowemu, w którym doszedł do stopnia oficerskiego i audytora dywizyjnego, po rozwiązaniu WP wstąpił do służby cywilnej; zm. 25 I 1851 w domu nr 982 przy rogu ul. Grzybowskiej i Granicznej w Warszawie, wypr. 27 I 1851 na cm. Powązkowski, zapr. pozostała wdowa wraz z siedmiorgiem dzieci
 525. Anna z Bolestów SZCZEPANKOWSKA (1v. Kuczowa) (1860)
  wdowa po niegdy rejencie konsystorza generalnego pułtuskiego; ur. 1783 z jednej z dawniejszych rodzin w kraju polskim; opatrzona św. sakramentami zm. 15 IX 1860 w 77 roku życia, poch. 17 IX 1860, pozostawiła synów i wnuków
 526. Ignacy BOLESTA (1838)
  radca stanu, b. płk b. Wojsk Polskich, prezes Komisji Centralnej Likwidacyjnej, kawaler orderów; zm. 20 V 1838 w dobrach swych Ruścu przeżywszy lat 64
 527. Tekla z Bolestów ROMANOWSKA (1848)
  żona głównego kasjera Banku Polskiego; zm. 6 IV 1848, żyła lat 58, eksp. 9 IV 1848 z kośc. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w tymże kośc.
 528. Michał BOLLERMANN (1841)
  obywatel Warszawy; zm 16 IX 1841 w 29 roku życia, poch. 18 IX 1841, nab. żał. 21 IX 1841 w kośc. Kapucynów
 529. Aniela z Bolmanów SZAMOCKA (1852)
  zm. 10 I 1852 w wieku lat 63, eksp. 12 I 1852 z kośc. Dominikanów w Warszawie na cm. Powązkowski
 530. Leon Maciej BONDASIEWICZ (1854)
  śpiewak (basso), znajomy wszystkich warszawian, niegdy występował na tutejszej scenie, później zawiązał kompanię muzyczną i w niej śpiewem swoim bawił słuchaczy; zm. 1854 w Ciechocinku
 531. Ignacy BONEBERGER (1838)
  majster blacharski; zm. XI 1838 w domu nr 262 przy ul. Freta w Warszawie, eksp. 24 XI 1838 na cm. Powązkowski, zapr. pozostała wdowa z dzieckiem
 532. Józef BONEBERGER (1855)
  czł. Archikonfraterni Literackiej, obywatel m. Warszawy; opatrzony św. sakramentami zm. 22 I 1855 w wieku lat 63, eksp. 25 I 1855 z kapl. św. Jana na cm. Powązkowski, zapr. stroskana żona wraz z siostrami zmarłego
 533. Józefa z Bonebergerów CERULLI (1859)
  po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzona św. sakramentami, zm. 19 XI 1859 w wieku lat 46, eksp. 21 XI 1859 z kapl. przy kośc. Bernardynów na cm. Powązkowski, nab. żał. tegoż dnia w tymże kośc., zapr. stroskany mąż wraz z córką, synem i siostrami zmarłej
 534. Tekla z Bonebergerów MOELLER (1860)
  po krótkiej, lecz ciężkiej chorobie, opatrzona św. sakramentami, zm. 5 XII 1860 w wieku lat 63, eksp. 8 XII 1860 z kośc. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. w smutku pozostałe dzieci z wnukami i siostrą zmarłej
 535. Antoni BONIECKI (1851)
  właściciel dóbr Brynica, sędzia pokoju okręgu szydłowieckiego; zm. VII 1851, osierocił żonę i dzieci
 536. Ferdynand FREDRO-BONIECKI (1851)
  radca dyrekcji głównej Tow. Kredytowego Ziemskiego, sędzia pokoju okręgu szydłowskiego, właściciel dóbr Żydowo; zm. 20 I 1851, żył lat ponad 40
 537. Karolina z Bonieckich SZMIGIELSKA (1836)
  małżonka b. ppłk. b. Wojsk Polskich, zm. 23 I 1836, poch. 26 I 1836 w kośc. paraf. w Ciechanowie, zostawiła męża i pięcioro małoletnich dzieci
 538. Henryk BONNET (1848)
  zm. 28 XI 1848 w majętności swojej Widok Mokotowski pod Warszawą licząc lat 79; eksp. 30 XI 1848 na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w kośc. św. Aleksandra, zapr. żona z dziećmi i wnukami
 539. Karolina z Bonnetów PANKRATJEW (1843)
  zm. 5 III 1843 w pałacu Kazimierzowskim nr 394 w Warszawie, eksp. 8 III 1843, nab. żał. dnia następnego w kośc. paraf. św. Krzyża, zapr. mąż z pozostałymi dziećmi
 540. Justyna z Bonebergerów BIERNACKA (1857)
  żona fabrykanta fortepianów; po długiej i ciężkiej chorobie zm. XI 1857 przeżywszy lat 28, wypr. 1 XII 1857 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w tymże kośc., zapr. pozostały mąż w nieutulonym smutku wraz z czworgiem nieletnich dzieci
 541. Emilia z Bontanich SKULSKA (1859)
  po długiej i ciężkiej chorobie zm. 27 IX 1859 we wsi Włodowice u dzieci swoich Jabłońskich, przew. zwłok do parafii Cięgowice, majątku niegdyś jej rodziców Tomasza i Bogumiły z Rudzkich Bontanich, pozostawiła w głębokim żalu jedyną córkę
 542. Anna z Bonclów GRONAU (1837)
  wdowa po Fryderyku Gronau, b. królewsko-pruskim radcy Magistratu m. Warszawy; zm. 10 IX 1837 w 83 roku życia, poch. 12 IX 1837 na cm. Powązkowskim
 543. Antoni Wit Modest BORAKOWSKI (1840)
  wicekonsul rosyjski w Gdańsku, kawaler Orderu św. Stanisława; zm. 20 III 1840 w 51 roku życia, zostawił małżonkę, Matyldę z Piltzów, troje drobnych dzieci i brata Jana Kantego Borakowskiego, radcę stanu i dyrektora wydziału w Komisji Rządowej Sprawiedliwości
 544. Feliks BORAKOWSKI (1844)
  syn zmarłego radcy Komisji Centralnej Likwidacyjnej, podpisarz sądu pokoju okręgu i m. Warszawy; zm. 29 V 1844 w domu przy ul. Świętojerskiej nr 1769A w Warszawie w 23 roku życia, eksp. 31 V 1844 na cm. Powązkowski, nab. żał. 5 VI 1844 w kośc. Kapucynów, zapr. rodzeństwo
 545. Franciszek BORAKOWSKI (1850)
  b. płk gwardii grenadierów b. WP, fligel adiutant JCKMości, kawaler Orderu Krzyża Wojskowego Złotego i Znaku Nieskazitelnej Służby za lat 20; zm. I 1850 w wieku lat 64, przepr. 15 I 1850 z dolnego kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski do grobu rodzinnego, zapr. pozostałe córki i krewni
 546. Kazimierz BORAKOWSKI (1841)
  radca Komisji Centralnej Likwidacyjnej Król. Pol., kawaler Orderu św. Stanisława II kl., ozdobiony znakiem nieskazitelnej służby; zm. 23 XII 1841 w 56 roku życia, poch. 26 XII 1841 na cm. Powązkowskim, nab. żał. 15 I 1842 w kośc. Kapucynów w Warszawie, zapr. córki i syn
 547. Maria z Borakowskich PĘTKOWSKA (1853)
  po ciężkiej słabości zm. 17 XII 1853 w domu 1337 przy ul. Świętokrzyskiej w Warszawie, eksp. 19 XII 1853 z domu na cm. Powązkowski, nab. żał. 23 XII 1853 w kośc. metropolitalnym św. Jana, pozostawiła męża i sześcioro dzieci
 548. Marcjanna z Boraszewskich HEJDENREICH (1839)
  wdowa po Fryderyku Michale Hejdenreichu, obywatelu Warszawy, którego przeżyła o lat siedem; zm. 3 VIII 1839 w wieku życia lat 87, eksp. 5 VIII 1839 z kapl. Reformatów na cm. Powązkowski, zapr. pozostałe dzieci wnuki i prawnuki
 549. Karol hr. BORCH (1861)
  b. marszałek szlachty gub. witebskiej, syn Michała Borcha, oboźnego wielkolitewskiego, a wnuk Jana Borcha, kanclerza wielkiego koronnego, z małżonki swojej hrabianki Ludwiki Plater-Zyberg miał syna jednego Anatola, zmarłego we Francji sześć tygodni przed ojcem, oraz dwie córki, z których najmłodsza jest zaślubioną hr. Antoniemu Potockiemu, synowi hr. Tomasza, czł. Rady Stanu Królestwa, zmarłego 12 XII 1861 w Warszawie; ur. 1798, zm. 12 XII 1861; inf. z Paryża
 550. Apolinary BORCHART (1854)
  radca dworu, inżynier, naczelnik stołu w zarządzie XIII okręgu komunikacji, kawaler Orderu św. Anny III kl.; opatrzony św. sakramentami zm. 9 X 1854, eksp. 11 X 1854 z kapl. Franciszkanów na cm. Powązkowski, zapr. pozostała żona wraz z trojgiem nieletnich dzieci
 551. Lucjan BORCHART (1856)
  zm. 19 IX 1856 przeżywszy lat 7 i miesięcy 10, eksp. 21 IX 1856 z kośc. Franciszkanów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała w głębokim żalu matka
 552. Katarzyna z Borejków CHOJECKA (1853)
  zm. 3 VII 1853 w dobrach swoich Dydawszczyzna doczekawszy 86 lat wieku, skon tej sędziwej pani opłakują dzieci, wnuki i prawnuki
 553. Feliks Maria BORETTI (1847)
  budowniczy pałaców cesarskich w Łazienkach, kawaler Orderu św. Stanisława III kl., czł. Warszawskiego Tow. Dobroczynności; zm. 13 V 1847 przeżywszy lat 49, eksp. 16 V 1847 z kapl. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. dzieci
 554. Józef BORETTI (1849)
  obywatel m. Warszawy, budowniczy wezwany w 1788 przez franciszkanów dla przebudowania frontu i wież ich świątyni w Warszawie, ojciec zmarłego Feliksa Marii Borettiego, budowniczego przy administracji pałaców cesarskich Łazienki i Belweder; zm. 2 V 1849 w domu własnym nr 1864 przy ul. Wójtowskiej po przeżyciu lat 103, eksp. 5 V 1849 na cm. Powązkowski, egzekwie 7 V 1849 w kośc. Franciszkanów, zapr. pozostała familia z wnukami i prawnukami
 555. Katarzyna BORETTI (1851)
  panna; zm. 21 VIII 1851 w domu nr 473B przy ul. Senatorskiej w Warszawie przeżywszy zaledwie 19 wiosnę życia, eksp. 23 VIII 1851 na cm. Powązkowski, zapr. bracia
 556. Ludwika z Borettich GAJEWSKA (1851)
  zm. 2 II 1851 w domu nr 1359 przy ul. Wareckiej w Warszawie przeżywszy lat 23, eksp. 4 II 1851 na cm. Powązkowski, zapr. mąż wraz z rodzeństwem
 557. Bonifacy BORKOWSKI (1854)
  emeryt, b. sekretarz kancelarii Prokuratorii w Królestwie; zm. 6 XI 1854, pog. 9 XI 1854 z kośc. św. Karola Boromeusza w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała w żalu matka i bracia
 558. Jan BORKOWSKI (1849)
  rzemieślnik zakładu kowalskiego w Mennicy Warszawskiej; zm. VII 1849, poch. 4 VII 1849 na cm. Powązkowskim
 559. Józef hr. DUNIN BORKOWSKI (1843)
  literat; zm. 18 VI 1843 w 33 roku życia; inf. ze Lwowa
 560. Józef DUNIN BORKOWSKI (1855)
  syn jedyny Michała Dunin Borkowskiego i Izabelli z Brzozowskich; po nagłym zasłabnięciu i kilkunastogodzinnej chorobie, opatrzony św. sakramentami, zm. na ręku swej małżonki 10 VII 1855 w Międzyrzecu, będąc w powrocie z Siedlec do dóbr dziedzicznych Żelizny, żył lat 39, pozostawił żonę i dwie córki z poprzedniego małżeństwa
 561. Józefa z Borkowskich MIESZKOWSKA (1856)
  małżonka b. radcy Tow. Kredytowego Ziemskiego, rejenta kancelarii ziemiańskiej, dziedzica dóbr ziemskich; zm. 7 X 1856 w m. Kielcach w 31 roku życia swego
 562. Kazimierz BORKOWSKI (1848)
  obywatel; zm. VII 1848 w parafii św. Andrzeja w Warszawie licząc lat 94
 563. Klemens BORKOWSKI (1855)
  urzędnik Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu; po ciężkiej chorobie zm. 15 IV 1855 przeżywszy lat 38, eksp. 18 IV 1855 z kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. 2 V 1855 w kośc. Kapucynów, zapr. pogrążona w smutku pozostała żona
 564. Michał DUNIN BORKOWSKI (1835)
  sędzia pokoju pow. włodawskiego, marszałek, poseł, odznaczony Orderem św. Stanisława II kl., właściciel rozległych majętności w woj. podlaskim; zm. 17 XI 1835 w jednej ze swych wsi Żelizna w 48 roku życia swego, zostawił żonę i syna
 565. Stanisław hr. DUNIN BORKOWSKI (1851)
  właściciel dóbr ziemskich; zm. 1 I 1851 we Lwowie, żył lat 70
 566. Urszula z Borkowskich GIERSZ (1854)
  wdowa po kupcu i obywatelu m. Warszawy; zm. 7 VII 1854 w domu nr 500B przy ul. Podwale przeżywszy lat 63, eksp. 9 VII 1854 z domu na cm. Powązkowski, zapr. pozostałe rodzeństwo i krewni
 567. Wincenty Leonard hr. na Skrzynnie DUNIN BORKOWSKI (1839)
  cesarsko-austriacki podkomorzy, kawaler Orderu Orła Białego i Orderu św. Stanisława; zm. 25 III 1839 we Lwowie w 78 roku życia
 568. Wincenty BORKOWSKI (1854)
  oficjalista rządowy; zm. 3 I 1854 przeżywszy lat 80, eksp. 5 I 1854 z kośc. Karmelitów na Lesznie w Warszawie na cm. Powązkowski
 569. Władysław BORKOWSKI (1855)
  radca honorowy, urzędnik głównego zarządu spisu i zaciągu wojskowego w Król. Pol.; zm. 13 II 1855, wypr. 15 II 1855 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała żona wraz z dziećmi
 570. Liberat BORMANN (1861)
  najstarszy z trzech pozostałych synów po niegdy Karolu Bormannie, szambelanie króla Stanisława Augusta, po odbyciu nauk w b. Uniw. Warszawskim powrócił na łono rodziny, czł. b. rady woj. lubelskiej, radca Tow. Kredytowego, sędzia pokoju okręgu hrubieszowskiego; zm. 9 I 1861 na łonie ukochanej rodziny w Metelinie w 60 roku życia, obchód żał. 12 I 1861
 571. Antoni BOROWSKI (1841)
  b. szef biura w b. Komisji Rządowej Wojny; zm. 5 XII 1841 w m. Zaklikowie w gub. lubelskiej
 572. Kajetan BOROWSKI (1853)
  b. kpt. b. WP z czasów Księstwa Warszawskiego, kontroler kasy generalnej Królestwa, emeryt, ozdobiony Znakiem Honorowym Nieskazitelnej Służby; zm. 3 III 1853 w 76 roku życia, eksp. 5 III 1853 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała po nim wdowa wraz z pięciorgiem dzieci i wnukami
 573. Marianna BOROWSKA (1851)
  panna; zm. 24 II 1851 przeżywszy lat 18, eksp. 27 II 1851 z dolnego kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. matka wraz z familią
 574. Teofil BOROWSKI (1834)
  patron trybunału w Lublinie; zm. I 1834 w Lublinie
 575. Emilia BORTKIEWICZ (1852)
  zm. 13 VIII 1852 w wieku lat 17, pog. dnia następnego, zapr. rodzice z familią
 576. Ignacy BORTKIEWICZ (1846)
  sztabslekarz kaukaskokonnego górskiego pułku wojsk cesarsko-rosyjskich, ukończył Uniw. Petersburski, przemieszkiwał w Kałuszynie; zm. 16 XII 1846 w Mszczonowie w 35 roku życia, eksp. 21 XII 1846 z kapl. Powązkowskiej w Warszawie na cm. tameczny, zapr. brat z familią
 577. Ignacy BORTKIEWICZ (1857)
  urzędnik rządu gub. warszawskiego, czł. Archikonfraterni Literackiej; po długiej i ciężkiej słabości zm. 27 XI 1857 w wieku lat 51, wypr. 29 XI 1857 z kapl. przy kośc. św. Jana na cm. Powązkowski, zapr. w smutku pozostała żona wraz z pięciorgiem małoletnich dzieci
 578. Agnieszka z Boruckich KARWOSIECKA (1856)
  zm. 2 VII 1856 w majętności swojej Rzeszotary w gub. płockiej, nab. żał. 20 VIII 1856 w kośc. Kapucynów w Warszawie, zapr. pozostałe córki
 579. Franciszek BORUCKI (1854)
  ksiądz, pleban wojcieszkowski w dekanacie łukowskim, diecezji podlaskiej; po krótkiej słabości zm. 20 XII 1853 we wsi Wojcieszkowie w wieku życia 51, kapłańskiego namaszczenia 26
 580. Anna z Borysławskich DYLEWSKA (1837)
  zm. 9 XI 1837, eksp. 11 XI 1837 z kośc. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. mąż i pozostała familia
 581. Antoni BORZEWSKI (1860)
  zasłużony obywatel, syn Ludwika i Salomei z Nałęczów Borzewskich; ur. w ostatnim okresie minionego stulecia, opatrzony św. sakramentami zm. 11 VII 1860 w Ugoszczu na dziedzicznym zagonie w 63 roku życia, poch. 14 VII 1860 w klasztorze karmelitów w Oborach; inf. z Lipnowskiego
 582. Marianna z Borzymów MIERZEJEWSKA (1835)
  zm. 2 VIII 1835 w domu nr 2171 przy ul. Bonifraterskiej w Warszawie w wieku lat 68, eksp. 4 VIII 1835 na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w kośc. Kapucynów, zapr. pozostały mąż z synami
 583. Marianna z Borzymów ZADEROWA (1v. Banczakiewiczowa) (1841)
  zm. 15 VIII 1841 w dobrach Grudku w gub. podlaskiej, zostawiła dzieci i wnuki
 584. Józefa z Borzysławskich CHMIELOWSKA (1859)
  wdowa; po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzona św. sakramentami, zm. 28 VIII 1859 przeżywszy lat 40, nab. żał. w kośc. św. Aleksandra w Warszawie oraz wypr. na cm. Powązkowski 31 VIII 1859, zapr. osierocone dzieci
 585. Maksymilian BORZYSŁAWSKI (1843)
  zm. 18 VI 1843 w domu nr 1774 przy ul. Świętojerskiej w Warszawie w 63 roku życia, eksp. 20 VI 1843 na cm. Powązkowski, zapr. żona
 586. Alfons BORZĘCKI (1857)
  b. kpt. b. WP; zm. nagle 2 VII 1857, prawie w chwili powitania z rodziną po dwudziestokilkuletniej nieobecności w kraju, żył lat 60, wypr. 5 VII 1857 z kośc. Dominikanów w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w tymże kośc., pozostawił żonę, jedyną córkę, zięcia i wnuka
 587. Józefa z Borzęckich WITKOWSKA (1861)
  wdowa po b. radcy Izby Obrachunkowej, a następnie rewizorze skarbowym; zm. 11 XII 1861 o godzinie siódmej i pół rano w domu nr 840 przy ul. Ogrodowej w Warszawie w wieku lat 63, wypr. 13 XII 1861 z domu na cm. Powązkowski, zapr. pozostałe dzieci i wnuki
 588. Maurycy BORZĘCKI (1845)
  b. urzędnik-emeryt Komisji Rządowej Spraw Wewn. i Duchownych, przeor Arcybractwa Różańca św. i Arcybractwa Pocieszenia NMP przy kośc. Augustianów w Warszawie, konfratr wielu zakonów, prawdziwy przyjaciel duchownych; nab. żał. 25 I 1845 w kośc. Dominikanów w Warszawie
 589. Urszula z Borzęckich GARCZYŃSKA (1854)
  czł. Arcybractwa Nieustającej Adoracji Przenajświętszego Sakramentu przy kośc. Sakramentek w Warszawie; w rocznicę zgonu nab. żał. 4 IX 1854 w kośc. Kapucynów, zapr. pozostała familia; nab. żał. z wigiliami i wielka msza św. 3 XI 1857 w kośc. Sakramentek, zapr. Arcybractwo
 590. Amelia z Boskich ZIELIŃSKA (1853)
  małżonka dziedzica dóbr Sumina w Lipnowskiem; zm. 3 VIII 1853 bawiąc u wód w Karlsbadzie
 591. Ignacy na Bożem BOSKI (1829)
  podkomorzy ziemi czerskiej, kawaler Orderu św. Stanisława I kl., sędzia pokoju, spokrewniony z najpierwszymi domami; zm. 2 VI 1829 w 75 roku życia, poch. 5 VI 1829 w grobie familijnym w Stromcu
 592. Jan na Bożem BOSKI (1822)
  starościc stromiecki, właściciel majętności Grabna Wola, należał do jednej z najznakomitszych familii w woj. mazowieckim; zm. 18 VIII 1822 w Grabnej Woli, poch. przy kośc. w Głowaczewie
 593. Józef BOSKI (1844)
  zm. 3 I 1844 w 15 roku życia, eksp. 5 I 1844 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. rodzice
 594. Kazimierz BOSKI (1851)
  dziedzic dóbr Bobrowniki z przyległościami, b. radca dyrekcji Tow. Kredytowego Ziemskiego; zm. 31 III 1851 przeżywszy lat 65, eksp. 3 IV 1851 z dolnego kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. żona wraz z synem
 595. Maria z Boskich BOSKA (1849)
  zm. 15 VII 1849 w Hotelu Litewskim w Warszawie, gdzie przybyła z dóbr Bożego w Radomskiem dla ratowania od dawna nadwątlonego zdrowia; poch. 17 VII 1849 na cm. Powązkowskim, zostawiła męża i dzieci
 596. Teofila z Boskich OKĘCKA (1836)
  zm. 1 I 1836 we wsi Łękawica w 48 roku życia swojego, zostawiła męża, dzieci i wnuków
 597. Władysław BOSKI (1846)
  zm. 10 VI 1846 w dobrach dziedzicznych Ostrożeń przeżywszy zaledwie lat 34, pozostawił rodziców, żonę i córkę
 598. Jakub BOSSOWSKI (1851)
  dziedzic dóbr Cieszanowice położonych w pow. piotrkowskim; zm. 2 IX 1851 w Warszawie przeżywszy lat 70, odpr. przez obecną familię z kośc. św. Krzyża na cm. Powązkowski
 599. Bogumiła z Bouffałów OBRĘBSKA (1840)
  wdowa po komisarzu gub. augustowskiej, matka zmarłej Kamilli Świętosławskiej; zm. 22 IV 1840 w 65 roku wieku swego, zostawiła syna, zięcia i dwie córki; inf. z Suwałk
 600. Aleksander BOZNAŃSKI (1833)
  wicereferendarz stanu, urzędnik w Radzie Administracyjnej, kawaler Orderu św. Stanisława, rodem z Galicji austriackiej, bezżenny; zm. 14 I 1833 w domu nr 55 w Warszawie mając lat 49, eksp. 16 I 1833 na cm. Powązkowski, wotywa dnia następnego w kośc. katedralnym św. Jana, zostawił rodziców
 601. Barbara z Bońkowskich KRAJEWSKA (1852)
  wdowa po właścicielu dóbr ziemskich; zm. 5 X 1852 w domu nr 674 przy ul. Leszno w Warszawie przeżywszy lat 69, eksp. 7 X 1852 na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w kośc. Kapucynów, zapr. familia
 602. Felicjan BOŃKOWSKI (1841)
  obywatel; zm. 3 II 1841 przeżywszy lat 63, eksp. 5 II 1841 z kapl. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. żona wraz z córką
 603. Izabella BOŃKOWSKA (1846)
  zm. 1 VII 1846 w kwiecie wieku, eksp. 3 VII 1846 z kapl. Karmelitów przy ul. Leszno na cm. Powązkowski, zapr. rodzice
 604. Laura z Bońkowskich RAKOWSKA (1849)
  zm. 1849 w dobrach dziedzicznych Kubra w 24 roku życia
 605. Rozalia z Bońkowskich WILCZEWSKA (1843)
  zm. 8 VI 1843 w Warszawie w wieku 25 lat, poch. 14 VI 1843 w grobie familijnym w dziedzicznym mieście Grajewie, pozostawiła męża, rodziców i rodzeństwo
 606. Wanda z Bońkowskich WILCZEWSKA (1848)
  zm. 13 III 1848, eksp. 19 III 1848 do kośc. w Grajewie, poch. dnia następnego, zapr. mąż, rodzice i familia
 607. Józef BRACŁAWSKI (1855)
  obywatel; zm. 13 IV 1855 przeżywszy lat 68, eksp. 16 IV 1855 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała siostra
 608. Anna Marianna z Breyerów NENNEKE (1840)
  obywatelka Warszawy, matka komisarza policji wykonawczej cyrkułu VII m. Warszawy Jana Nenneke; zm. 8 VIII 1840, eksp. 10 VIII 1840 na cm. Ew., zapr. familia
 609. Elżbieta z Bramerów MILDE (1v. Schwartz) (1852)
  żona emeryta, b. urzędnika pocztowego; zm. 25 I 1852 w m. Lublinie, gdzie czasowo u dzieci swych bawiła, żyła lat 72, pozostawiła męża, dzieci, wnuków i prawnuczkę
 610. Magdalena z Brandlów ROUGET (1846)
  zm. 6 IV 1846 w folwarku Sielce pod Warszawą w wieku lat 29, eksp. 8 IV 1846 na cm. Wilanowski, zapr. mąż wraz z dziećmi
 611. Alfons BRANDT (1846)
  dr med. i chir.; zm. 10 III 1846 w domu nr 1335 przy ul. Świętokrzyskiej w Warszawie przeżywszy lat 34, eksp. 12 III 1846 na cm. Powązkowski, nab. żał. 18 III 1846 w kośc. Kapucynów, zapr. pozostała żona z synem
 612. Antoni BRANDT (1844)
  zm. II 1844 licząc lat 21, eksp. 18 II 1844 z kośc. Dominikanów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. rodzice, bracia i siostra
 613. Emma z Brandtów LESSEL (1838)
  zm. 30 XII 1837, eksp. 2 I 1838 z kapl. szpitala Ew. w Warszawie na cm. Ew., zapr. mąż z matką
 614. Franciszek BRANDT (1837)
  dr med.; zm. 21 IX 1837 w domu nr 315 przy Nowym Mieście w Warszawie, żył lat 60, eksp. 23 IX 1837 na cm. Powązkowski, nab. żał. 26 IX 1837 w kośc. Kapucynów
 615. Józef BRANDT (1835)
  majster zgromadzenia stolarzy; zm. XII 1835 w domu nr 1833 przy ul. Zakroczymskiej w Warszawie, eksp. 26 XII 1835 na cm. Powązkowski, zapr. żona z pięciorgiem dzieci
 616. Emilia z Brandtów BRÜHL (1850)
  żona inspektora ekonomicznego fabryki tabak; zm. 3 III 1850 w m. Działoszynie w wieku lat 34, zostawiła męża, pięcioro drobnych dzieci, ojca i braci
 617. Emilia Eleonora z Brandyszów RYTTELL (1849)
  żona urzędnika okręgu naukowego warszawskiego; zm. 24 II 1849 w domu nr 2359-60 przy ul. Dzielnej w Warszawie w wieku lat 24, nab. żał. 26 II 1849 w kośc. Bernardynów, skąd tegoż dnia eksp. na cm. Powązkowski, zapr. mąż, ojciec i cała familia
 618. Antoni BRANDYSIEWICZ (1858)
  przeniesienie zwłok do grobu familijnego na cm. Powązkowskim i nab. żał. w miejscowym kośc. 14 VII 1858, zapr. pozostała żona wraz z dziećmi
 619. Franciszka z Braneckich KLUKOWSKA (1847)
  zm. 20 II 1847 w wieku lat 78, eksp. 23 II 1847 z kapl. kośc. św. Jana w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostałe dzieci
 620. Władysław hr. BRANICKI (1843)
  rzeczywisty radca tajny, wielki podczaszy dworu JCKMości, senator państwa rosyjskiego, kawaler Orderu Orła Białego i wielu innych, dziedzic ogromnych włości, syn hetmana Branickiego; zm. 27 VIII 1843 w domu Wysiekierskich na Nowym Świecie w Warszawie, żył lat ok. 60, eksp. dnia następnego do dolnego kośc. św. Krzyża, gdzie wystawienie zwłok i nab. żał., egzekwie i wielka msza św. 30 VIII 1843 w górnym kośc., eksp. 9 IX 1843 do grobu rodzinnego w dobrach dziedzicznych Białacerkiew w gub. kijowskiej, pozostawił żonę i liczną familię
 621. Emeryk BRATOSZEWSKI (1826)
  szambelan; zm. IX 1826, poch. 15 IX 1826, nab. żał. dnia następnego w kośc. Kapucynów w Warszawie
 622. Florentyn BRATOSZEWSKI (1846)
  obywatel z pow. gostyńskiego; zm. 18 XI 1846 w domu nr 2475 przy ul. Nowolipie w Warszawie, eksp. 20 XI 1846 na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w kośc. Reformatów, zapr. żona wraz z dziećmi
 623. Rafał BRATOSZEWSKI (1824)
  sędzia pokoju pow. orłowskiego, kawaler Orderu św. Stanisława II kl.; zm. 6 XII 1824 w dobrach swych dziedzicznych dziś zwanych Aleksandrów, poch. po nab. żał. w grobie kośc. aleksandrowskiego
 624. ZIEMIĘCKA z Bratoszewskich (1825)
  małżonka mecenasa Sądu Najwyższej Instancji; zm. XI 1825, poch. 1 XII 1825 w Warszawie, zostawiła męża
 625. Aniela z Braunów POGORZELSKA (1845)
  obywatelka; zm. 9 I 1845 po przeżyciu lat 29, eksp. 12 I 1845 z kośc. Dominikanów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. mąż wraz z czworgiem dzieci
 626. Anna Rozalia z Braunów DUNQUERQUE (1837)
  zm. 30 IV 1837 w szpitalu Ew. w Warszawie w 73 roku życia, eksp. 2 V 1837 na cm. Ew.-Ref., zapr. pozostały mąż wraz z dziećmi
 627. August Jarosz BRAUN (1861)
  rodem z Poznania, przez kilkadziesiąt lat dyrektor muzyki w obrębie m. Lwowa, w szczególności tamże muzyki kościelnej (zwłaszcza u księży dominikanów), pierwszy dyrektor muzyki teatralnej, następnie dyrektor muzyki miejskiej w Poznaniu (zwłaszcza farnej i teatralnej), przez żonę bliski krewny Bernero i Scipione de Piano, inżynierów, był poufnym przyjacielem J. N. Kamińskiego, Aleksandra Fredry, Dotzauera, K. Lipińskiego i podobnych mężów co do zasług, z jego szkoły wyszedł Samuel Kosowski, Iżycki, Roderyk Braun, F. Lipiński i inni, syn Augustyna Brauna, kapitana niegdyś Wojsk Polskich; opatrzony św. sakramentami zm. 10 XI 1861 w Poznaniu, requiem za zmarłego 29 XI 1861 w kośc. farnym tamże
 628. Honorata z Braunów SKWARCZYŃSKA (1848)
  obywatelka m. Warszawy, wdowa po b. rewizorze generalnym Urzędu Konsumpcyjnego m. Warszawy; zm. 31 XII 1847 w domu nr 2366 przy ul. Dzielnej w Warszawie przeżywszy lat 60, eksp. 3 I 1848 na cm. Ew.-Aug., zapr. pozostały syn wraz z familią
 629. Jan BRAUNN (1846)
  obywatel; zm. 22 VI 1846 w domu nr 2285 przy ul. Gęsiej w Warszawie przeżywszy lat 82, eksp. 24 VI 1846, zapr. żona, synowie, córki i wnuki
 630. Jan BRAUN (1857)
  b. ppłk b. Wojska Polskiego, b. dyrektor b. Komisji Wojny, następnie radca kolegialny, kawaler Krzyża Legii Honorowej, Orderu św. Anny II kl. z koroną, Orderu św. Stanisława II kl., Orderu św. Włodzimierza IV kl. i Znaku Nieskazitelnej Służby za lat 15, czł. Warszawskiego Tow. Dobroczynności - gorliwy czł. wydziału ekonomiczno-administracyjnego, przez lat kilka opiekun ubogich cyrkułu XI, w ostatnich czasach należał do składu delegacji kontrolującej ofiary do skarbonek na korzyść biednych, czł. Tow. Wspierania Artystów Muzycznych, przez wiele lat gorliwy przewodnik orkiestry i chóru amatorów i artystów w kośc. Augustianów, Bernardynów i innych, emeryt; zm. 16 III 1857 o godzinie dziesiątej rano w wieku lat 68 życia swego, wypr. 18 III 1857 z kośc. Ew. przy ul. Królewskiej w Warszawie na cm. Ew.-Aug., zapr. pogrążona w nieutulonym żalu żona Ludwika z Młodzianowskich Braun wraz z synami i córkami
 631. Rozalia z Braunów FLATT (1860)
  obywatelka m. Warszawy; zm. 26 VIII 1860 przeżywszy lat 60, eksp. 29 VIII 1860 z kośc. Dominikanów na cm. Powązkowski, zapr. pogrążony w żalu mąż wraz z familią
 632. Karol Bogumił BRAEUNIG (1826)
  kupiec, obywatel Warszawy, właściciel dóbr Bielawa; zm. 30 IX 1826 w Dreźnie, gdzie się udał dla wyleczenia z zatwardzenia wątroby, żył lat 29, poch. 9 XI 1826 w grobie familijnym na cm. Ew. w Warszawie, zostawił matkę
 633. Anna z Brejerów BERTRAM (1855)
  zm. 15 VIII 1855 w wieku lat 73, eksp. 17 VIII 1855 z kapl. przy cm. Ew.-Ref. w Warszawie na cm. tegoż wezwania, zapr. pozostała córka i wnuki
 634. Eryk BRENN (1835)
  kontroler Tow. Ogniowego; zm. VII 1835 w Wiedniu, nab. żał. 19 IX 1835 w kośc. Kapucynów w Warszawie, zostawił matkę i żonę wraz z jej córkami z pierwszego małżeństwa
 635. Jakubina KRYDELOWA z d. de Brezyk (1847)
  żona urzędnika VII kl.; zm. 13 VI 1847 w domu nr 1289 przy ul. Nowy Świat w Warszawie, przepr. 15 VI 1847 na cm. Ew.-Aug., zapr. mąż i córka
 636. Samuel BREDSCHNEJDER (1852)
  niegdyś sztabslekarz, spędził 50 lat w zawodzie lekarza, ozdobiony Znakiem Nieskazitelnej Służby za lat 20, emeryt; zm. X 1852, poch. 20 X 1852 na cm. paraf. w Nowej Aleksandrii
 637. Stanisław BREDSZNAJDER (1858)
  po skończeniu zakresu naukowego w Instytucie Gospodarstwa i Leśnictwa w Marymoncie pierwszy krok postawił na drodze praktyki; pod przemocą gwałtownej choroby zm. 4 VI 1858 w 19 roku życia, pozostawił matkę; inf. z Nowej Aleksandrii
 638. Eugeniusz BREZA (1856)
  zm. 29 XII 1856 przeżywszy lat 55, wypr. 31 XII 1856 z kośc. Bernardynów na cm. Powązkowski, zapr. pozostałe dzieci
 639. Eustachy BREZA (1860)
  obywatel ziemski; po krótkiej chorobie zm. 27 IX 1860 w wieku lat 29, eksp. 29 IX 1860 z kapl. przy kośc. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. 1 X 1860 w kośc. Kapucynów, zapr. w smutku pogrążone siostry i szwagrowie
 640. Juliusz baron HOLTE von den BRINKEN (1846)
  emeryt, b. generalny nadleśny Król. Pol., kawaler Orderu św. Stanisława II kl. z gwiazdą i innych, potomek znakomitego domu rodem z Kurlandii; zm. 2 VI 1846 w 56 roku życia, wypr. 4 VI 1846 z kapl. Ew. przy ul. Karmelickiej w Warszawie na cm. tegoż wyznania, zapr. pozostała wdowa wraz z czworgiem dzieci
 641. Józef Mikołaj BRINCKEN (1848)
  audytor b. Wojsk Polskich, kawaler Krzyża Złotego Wojskowego; zm. 26 V 1848 we wsi Gnojna pod Mszczonowem przeżywszy lat 75
 642. Aleksander BROBEK (1855)
  nauczyciel; zm. 13 IV 1855 przeżywszy lat 40, odpr. 15 IV 1855 na cm. Powązkowski w Warszawie
 643. Tomasz BROCHOCKI (1852)
  emeryt, b. urzędnik Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, czł. rady opiekuńczej zakładów dobroczynnych pow. włocławskiego, ozdobiony Znakiem Honorowym Nieskazitelnej Służby; zm. 1 IX 1852 we Włocławku w 64 roku życia swego
 644. Teofila z Brochockich ZABOROWSKA (1830)
  zm. 17 VIII 1830 we wsi Łazin, zostawiła męża, siedmiu synów i córkę
 645. Teresa z Brochockich WITKOWSKA (1861)
  wdowa po prezesie trybunału cywilnego radomskiego; opatrzona św. sakramentami zm. 23 XII 1861 w dobrach dziedzicznych Góry w okręgu czerskim
 646. Fryderyka z Brocksów GREGOROWICZ (1858)
  wzorowa żona i matka; zm. 1858, pozostawiła męża, dzieci i wnuków, krewnych i przyjaciół
 647. Antoni BRODEL (1861)
  obywatel m.st. Warszawy; po długiej i ciężkiej chorobie zm. XII 1861 przeżywszy lat 46, eksp. 26 XII 1861 z kapl. przy kośc. Reformatów na cm. Powązkowski, zapr. pozostała w nieutulonym żalu żona wraz z sześciorgiem dzieci
 648. Ludwik BRODEL (1856)
  zm. 23 II 1856 przeżywszy lat 7 i pół, eksp. 26 II 1856 z kapl. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostali nieutuleni w żalu rodzice
 649. Józef BRODNICKI (1854)
  towarzysz sztuki typograficznej; opatrzony św. sakramentami zm. 10 II 1854 w wieku lat 26, eksp. 12 II 1854 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała familia
 650. Ludwika z Brodnickich HERBURTOWA (1852)
  małżonka urzędnika Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu; zm. 19 II 1852 w wieku lat 26, przepr. 22 II 1852 z kośc. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski
 651. Antoni BRODOWSKI (1832)
  prof. malarstwa na Uniw. Aleksandrowskim, czł. Tow. Królewskiego Przyjaciół Nauk, celował w malarstwie historycznym i portretach; zm. w nocy z 31 III na 1 IV 1832
 652. Antoni BRODOWSKI (1843)
  urzędnik kancelarii Rady Administracyjnej; zm. 20 V 1843 w 24 roku życia
 653. Karol BRODOWSKI (1848)
  urzędnik kancelarii ogólnego zebrania depart. warszawskich rządzącego Senatu, syn Antoniego Brodowskiego, znakomitego malarza i prof. oddziału sztuk pięknych b. Uniw. Warszawskiego; zm. IX 1848 licząc lat 30
 654. Paulina BRODOWSKA (1848)
  córka zmarłego Antoniego Brodowskiego, prof. b. Uniwersytetu; zm. 7 II 1848 przeżywszy lat 23, eksp. 10 II 1848 z kapl. Reformatów na cm. Powązkowski, zapr. pozostała matka i bracia
 655. Albina Zofia z Brodowskich STASZEWSKA (1843)
  zm. 18 IV 1843, poch. tymczasowo w Płocku, pozostawiła męża i dzieci
 656. Kazimierz BRODZIŃSKI (1835)
  zasłużony w literaturze; zm. 10 X 1835 w Dreźnie
 657. Aleksander BROCKI (1836)
  b. radca stanu i dyrektor generalny dóbr i lasów rządowych, położył zasługi w zawodzie wojskowym i cywilnym; zm. 17 IV 1836 w domu nr 656 w Warszawie, eksp. 19 IV 1836 na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w kośc. Kapucynów, zostawił córkę
 658. Józef BRODZKI (1848)
  b. obywatel ziemski; zm. 3 V 1848 przeżywszy lat 71, eksp. 6 V 1848 z kośc. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. familia
 659. Stanisław BRÖCKER (1860)
  b. kpt. b. WP; zm. 6 I 1860 w 73 roku życia, eksp. 8 I 1860 z kapl. Franciszkanów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. nieutulone w smutku dzieci
 660. Franciszek BROKOWSKI (1849)
  pomocnik sekretarza oberpolicmajstra m. Warszawy; zm. XII 1849 w domu nr 1331 przy ul. Świętokrzyskiej, eksp. 23 XII 1849 na cm. Powązkowski, zapr. żona Julia Brokowska wraz z dwojgiem dzieci
 661. Alojza Ludwika z Bromirskich KAMIONOWSKA (1831)
  zm. 4 XI 1831 o poranku życia swego, goszcząc w domu krewnych, w którym otrzymała wychowanie, poch. przy kośc. paraf. w Łomży
 662. Franciszek BROMIRSKI (BROMIERSKI) (1858)
  obywatel ziemski gub. płockiej; po krótkiej, lecz ciężkiej słabości zm. I 1858 w wieku lat 68, nab. żał. 22 I 1858 w kośc. Kapucynów w Warszawie, przepr. tegoż dnia z tegoż kośc. na cm. Powązkowski, zapr. pozostała wdowa; nab. żał. 3 II 1858 w kośc. Reformatów i 10 II 1858 w kośc. popaulińskim, zapr. pozostała żona
 663. Jan BROMIRSKI (1849)
  urzędnik do szczególnych poruczeń w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu; zm. w nocy z 30 na 31 V 1849 w domu nr 670 przy rogu ul. Leszno i Karmelickiej w Warszawie zamordowany w celach rabunkowych przez swego służącego Jana Łaskiego lat 17, żył lat 57, eksp. 2 VI 1849 na cm. Powązkowski, zapr. żona wraz z córką
 664. Katarzyna z Bromirskich ROGOWSKA (1829)
  wdowa po sędzim pokoju Romanie Rogowskim, kawalerze Orderu św. Stanisława; zm. 8 I 1829, poch. 12 I 1829 na cm. Powązkowskim w Warszawie, nab. żał. 15 I 1829 w kośc. Reformatów, zostawiła syna i dwie córki
 665. Kazimierz BROMIRSKI (1830)
  starościc płocki i płoński, dziedzic dóbr Łazy w obw. sochaczewskim i innych dóbr w woj. płockim; zm. 21 V 1830 w Warszawie, eksp. 23 V 1830, msza wielka 26 V 1830 w kośc. Kapucynów, zostawił rodziców, żonę i dwóch synów
 666. Marianna z Bromirskich WAŚNIEWSKA (1851)
  dziedziczka m. Sierpca, córka Jana i Konstancji z hr. Mostowskich małżonków Bromirskich, małżonka Tadeusza Waśniewskiego; zm. 8 VI 1851 w Woli, pow. lipnowskim, przeżywszy lat 63, pozostawiła męża, syna i dwie córki z pierwszego małżeństwa - Konstancję Górską i Wincentynę Gerlicz
 667. Onufry BROMIRSKI (1834)
  starosta płocki i płoński, kawaler Orderu Orła Białego i Orderu św. Stanisława, gen.-adiutant przy boku hetmana Branickiego, poseł na sejm 1776; ur. w Miszewku w woj. płockim, zm. 27 V 1834 w 95 roku życia swego, eksp. 29 V 1834 do kośc. Kapucynów w Warszawie, gdzie nab. żał. dnia następnego, poch. w grobach familijnych w dobrach dziedzicznych Miszewku
 668. Onufry BROMIRSKI (1852)
  dziedzic dóbr Starożeby w gub. płockiej i właściciel pięknej posesji przy ul. Mazowieckiej w Warszawie, syn Kazimierza ze Skoraszewskiej, a wnuk Onufrego Bromirskiego, starosty płockiego, kawalera Orderu Orła Białego i Orderu św. Stanisława; zm. 23 VI 1852, eksp. 25 VI 1852 z domu do kośc. Kapucynów, gdzie nab. żał. dnia następnego, podczas którego grono artystów wykonało "Requiem" Kozłowskiego, poch. w grobach tegoż kośc. do czasu przen. do grobu familijnego w dobrach zmarłego
 669. Stanisław BROMIRSKI (1858)
  dziedzic dóbr Łazy, syn Kazimierza, a wnuk ostatni Onufrego Bromirskiego, starosty płockiego i płońskiego; po długiej chorobie, opatrzony św. sakramentami, zm. 9 II 1858 w domu własnym przy ul. Świętokrzyskiej nr 1341 w Warszawie, wypr. 11 II 1858 z domu do kośc. Kapucynów, gdzie egzekwie dnia następnego, podczas których najpierwsi artyści wykonali "Requiem" Mozarta, poch. tymczasowo w grobach tego kośc., pozostawił żonę Karolinę z hr. Zboińskich i syna
 670. BRONIEC (1830)
  marszałek dworu; zm. 24 XII 1830
 671. Walenty BRONIEWICZ (1861)
  b. naczelnik wydziału skarbowego w Rządzie Gubernialnym Warszawskim, a obecnie emeryt; po długiej i ciężkiej słabości, opatrzony św. sakramentami, zm. 1 X 1861 mając lat 58, wypr. 4 X 1861 z kapl. Bernardynów na cm. Powązkowski, zapr. w smutku pogrążona żona
 672. Magdalena z Broniewskich JABŁOŃSKA (1851)
  wdowa po zmarłym w roku zeszłym Stanisławie Jabłońskim; zm. 26 IV 1851 w Suwałkach
 673. Marianna z Bromirskich (Broniewskich) SŁUPSKA (1852)
  zm. 23 VIII 1852 na Pradze, poch. 25 VIII na cm. Kamionka zwanym
 674. Teodozja z Broniewskich ZABROCKA (1847)
  obywatelka w przedmieściu Pragi pod Warszawą; zm. 12 V 1847 przeżywszy lat 56, nab. żał. 15 V 1847 w kośc. praskim, skąd tegoż dnia eksp. na cm. miejscowy, zapr. mąż z siostrami i familią
 675. Wiktoria z Broniewskich RAJMUND (1843)
  zm. X 1843, eksp. 14 X 1843 z kośc. Praskiego na cm. Praski, zapr. dzieci
 676. Władysław BRONIEWSKI (1856)
  zm. w Moskwie w 18 roku życia, nab. żał. 28 VI 1856 w kośc. św. Aleksandra w Warszawie, zapr. rodzice i rodzeństwo
 677. Zygmunt BRONIEWSKI (1856)
  subiekt handlu winnego; zm. X 1856 w wieku lat 18, wypr. 23 X 1856 z kapl. szpitala Ew. w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. stroskani rodzice
 678. Adam BRONIKOWSKI (1840)
  b. senator-kasztelan Król. Pol.; zm. 17 V 1840 w majętności swojej Krągola w obw. konińskim, dobiegł lat 84; inf. z Kalisza 26 V 1840
 679. Emil BRONIKOWSKI (1848)
  pisarz magazynu solnego, kawaler Orderu św. Stanisława; zm. 1 V 1848 w m. Piotrkowie, pog. 4 V 1848 tamże, zapr. żona z dziećmi
 680. Henrietta z Bronikowskich na Opolu BOGUSŁAWSKA (1859)
  małżonka Józefa Bogusławskiego, radcy stanu, kawalera Krzyża Wojskowego Polskiego i Legii Honorowej, córka Samuela Bronikowskiego, szambelana dworu Stanisława Augusta, starosty bienieckiego, i Marii z hr. Unruch; zm. 24 XI 1859 w dobrach Blizno w pow. lipnowskim przeżywszy lat 74
 681. Józef BRONIKOWSKI (1841)
  z linii Oppeln Bronikowskich, referendarz stanu, komisarz obw. konińskiego, kawaler Orderu św. Anny i Orderu św. Stanisława; zm. 1841
 682. KOSCHEMBAHR von z hr. Bronikowskich (1853)
  generałowa; zm. 22 XI 1853 w Hirschbergu późnej doczekawszy starości
 683. Felicja z Brosselów GAWROŃSKA (1858)
  małżonka b. oficera b. Wojsk Polskich i dziedzica dóbr Dusznica w pow. sejneńskim; zm. 1858 w Wilnie, będąc tam na kuracji, poch. tamże
 684. Leon BROZDOWICZ (1861)
  obywatel m. Warszawy; zm. 12 III 1861, eksp. 15 III 1861 z kapl. kośc. Bernardynów na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w tymże kośc., zapr. pozostała żona wraz z synem
 685. Agnieszka z Brożków KOBYLIŃSKA (1852)
  wdowa; zm. 15 VIII 1852 w domu nr 1215 przy ul. Pańskiej w Warszawie przeżywszy lat 48, wypr. 17 VIII 1852 na cm. Powązkowski, nab. żał. 16 IX 1852 w kośc. paraf. św. Krzyża, zapr. pozostałe dzieci
 686. Bonawentura BRUCK (1837)
  p.o. sekretarza generalnego Komisji Rządowej Sprawiedliwości; zm. 28 VII 1837, eksp. 31 VII 1837 z kapl. Ew. przy ul. Karmelickiej w Warszawie na cm. Ew., zapr. żona wraz z familią
 687. Piotr BRUCK (1841)
  obywatel m. Warszawy; zm. 31 X 1841 w domu własnym przy ul. Solec nr 2971 w 72 roku życia, wypr. 3 XI 1841 na cm. Powązkowski, zapr. żona wraz z synem i familią
 688. Teofila BRUCK (1848)
  córka zmarłej Kornelii Bruck; zm. 31 X 1848 w domu przy ul. Długiej nr 585 w Warszawie przeżywszy lat 17, eksp. 3 XI 1848 na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w kośc. Bernardynów, zapr. pozostała familia
 689. Walenty BRUCK (1853)
  ajent giełdy i obywatel Warszawy; zm. 23 IX 1853 o godzinie dziesiątej wieczorem w domu nr 2971 przy ul. Solec, eksp. 25 IX 1853 spod domu na cm. Powązkowski, nab. żał. 28 IX 1853 w kośc. paraf. św. Krzyża, zapr. pozostała żona Józefa Bruck wraz z dziećmi
 690. Stanisław BRUN (1859)
  asesor kolegialny, sędzia Sądu Kryminalnego Guberni Warszawskiej; ozdobiony Znakiem Nieskazitelnej Służby za lat 20; po krótkiej, lecz ciężkiej chorobie, opatrzony św. sakramentami, zm. 4 II 1859 przeżywszy lat 49, nab. żał. 7 II 1859 w kośc. Franciszkanów, eksp. tegoż dnia z tegoż kośc. na cm. Powązkowski, zapr. pogrążona w głębokim żalu żona z czworgiem nieletnich dzieci
 691. Nachim Salomon BRUNER (1855)
  właściciel tutejszy, naczelnik domu handlowego, który istniał w Warszawie od 59 lat, używając zaszczytnej renomy; zm. X 1855 w wieku lat 89, pozostawił dzieci i wnuki
 692. Amelia BRUNWEY (1859)
  po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzona św. sakramentami, zm. 13 X 1859 licząc lat 17, nab. żał. 15 X 1859 w kośc. Reformatów w Warszawie, wypr. tegoż dnia z kapl. tegoż kośc. na cm. Powązkowski, zapr. nieutuleni w żalu rodzice po stracie już trzeciego w tym roku dziecka
 693. Władysław BRUNWEY (1859)
  po długiej i ciężkiej chorobie zm. 30 III 1859 w domu nr 473B przy ul. Senatorskiej w Warszawie w 19 roku życia swego, wypr. 1 IV 1859 z domu na cm. Ew., zapr. nieutuleni w żalu rodzice po stracie najstarszego syna
 694. Franciszka z Bruszewskich REGULSKA (1v. Żydok) (1858)
  po krótkiej, lecz ciężkiej słabości zm. I 1858 w domu nr 1013 przy ul. Krochmalnej w Warszawie przeżywszy świątobliwie lat 59, wypr. 20 I 1858 z domu na cm. Powązkowski, nab. żał. w kośc. Reformatów, zapr. stroskany mąż, rodzina i wnuki
 695. Franciszka z Bruszewskich ROGÓLSKA (1858)
  zm. I 1858, poch. 20 I 1858, nab. żał. 3 II 1858 w kośc. Reformatów w Warszawie, pozostawiła męża i rodzinę (zob. też nr 14762)
 696. Bogusław BRYKCZYŃSKI (1856)
  w służbie wojskowej od 1806, chlubnie uczestniczył w ponad czterdziestu bataliach, dymisjonowany z gwardii b. WP w stopniu kpt., kawaler wielu odznak, następnie radca b. woj. płockiego i sędzia pokoju pow. mławskiego; po kilkutygodniowej słabości zm. 14 III 1856 w dobrach dziedzicznych Szreńsku, pozostawił żonę i córkę
 697. Emilia BRYKNER (1860)
  zm. 5 VII 1860 w wieku lat 22, eksp. 7 VII 1860 z kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała matka wraz z jej braćmi i siostrą; nab. żał. w kośc. Powązkowskim i poświęcenie krzyża wzniesionego nad jej mogiłą 20 IX 1860
 698. Monika z Brilmeierów PUTZ (1845)
  wdowa po Andrzeju Putzu, emerycie i obywatelu, ponad pół wieku przeżyła w Warszawie; ur. w znakomitej familii w Dreźnie, zm. 20 VI 1845 przeżywszy lat 75, eksp. 23 VI 1845 z kośc. Dominikanów na cm. Powązkowski, zapr. dzieci i wnuki
 699. Ewelina z Bryndzów KRASUSKA (1838)
  zm. 4 VI 1838 w domu nr 1245 przy ul. Nowy Świat w Warszawie, eksp. 6 VI 1838 na cm. Powązkowski, zapr. mąż wraz z dziećmi
 700. Pelagia z Bryndzów OBIEZIERSKA (1v. Roth) (1855)
  żona podpułkownika; w rocznicę zejścia wotywa żał. 20 XII 1855 w kośc. Bernardynów, zapr. w ciężkim smutku pogrążony i chorobą złożony mąż wraz z córką
 701. Franciszek BRZECHWA (1828)
  dawniej płk Wojsk Polskich, zacny sąsiad, dobroczynny dla podwładnych, stały w przyjaźni; zm. 16 XII 1828 w Ratyniu, żył lat 64
 702. Antoni BRZESKI (1852)
  zięć Józefa Jałowieckiego; zm. 24 IX 1852 licząc lat 27
 703. Jan BRZESZCZYŃSKI (1850)
  emeryt; zm. 1850 przeżywszy lat 84
 704. Adam BRZEZIŃSKI (1835)
  zm. 18 I 1835 w domu przy ul. Bielańskiej nr 599 w Warszawie, eksp. 20 I 1835 na cm. Powązkowski, zapr. matka wraz z braćmi i siostrą
 705. Andrzej BRZEZIŃSKI (1848)
  obywatel Warszawy, czł. Rady Głównej Opiekuńczej Inst. Dobroczynnych, przez wiele lat przewodniczył wydziałowi administracji Tow. Dobroczynności i stał na czele rady opiekuńczej szpitala św. Jana Bożego, kawaler Orderu św. Anny III kl. i Orderu św. Stanisława III kl.; zm. 18 VIII 1848 we wsi w pow. gostyńskim, do której udał się w nadziei uratowania ciężką chorobą znękanego zdrowia, eksp. 22 VIII 1848 z kośc. Tow. Dobroczynności w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. 24 VIII 1848 w kośc. św. Jana Bożego, zapr. pozostała żona wraz z dziećmi
 706. Anna z Brzezińskich ZALESKA (1840)
  zm. X 1840, eksp. 13 X 1840 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. mąż wraz z synem
 707. Eufrozyna BRZEZIŃSKA (1848)
  panna; zm. 4 X 1848 w domu nr 675 przy ul. Leszno w Warszawie w 20 roku życia, wypr. 6 X 1848 na cm. Ew., oznajmiają rodzice
 708. Felicjana z Brzezińskich ORZECHOWSKA (1852)
  małżonka b. kasjera dyrekcji szczegółowej Tow. Kredytowego gub. podlaskiej; zm. III 1852, poch. 31 III 1852 w Siedlcach
 709. Feliks BRZEZIŃSKI (1849)
  b. mjr b. WP, prezes dyrekcji szczegółowej Tow. Kredytowego Ziemskiego gub. lubelskiej; zm. 3 VI 1849 w Lublinie
 710. Franciszek BRZEZIŃSKI (1846)
  mecenas, obrońca przy rządzącym Senacie, czł. Tow. Dobroczynności; zm. 3 V 1846 w domu nr 2242 przy ul. Nalewki w Warszawie, żył lat 53, przen. 5 V 1846 na cm. Powązkowski, egzekwie 12 V 1846 w kośc. Kapucynów, zapr. żona i dzieci
 711. Franciszek BRZEZIŃSKI (1855)
  obywatel m. Warszawy; po długiej i ciężkiej chorobie zm. 12 X 1855 w domu nr 585 przy ul. Długiej, przeżywszy lat 31, eksp. z domu 14 X 1855, nab. żał. 16 X 1855 w kośc. Kapucynów, zapr. stroskana żona wraz z dziećmi
 712. Franciszka z Brzezińskich KRYSIŃSKA (1836)
  zm. I 1836, poch. 18 I 1836 na cm. Powązkowskim w Warszawie
 713. Henryka BRZEZIŃSKA (1861)
  panna, córka Henryki z Roeslerów i Michała Doliwy-Brzezińskiego; zm. 11 X 1861 przeżywszy lat 19, wypr. 14 X 1861 z kapl. przy kośc. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. w żalu pogrążony ojciec
 714. Jadwiga z Brzezińskich JÓZEFOWICZOWA (1843)
  zm. III 1843, eksp. 7 III 1843 z kośc. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski
 715. Jan BRZEZIŃSKI (1855)
  obywatel m. Warszawy; zm. 1 IX 1855 przeżywszy lat 52, nab. żał. 4 IX 1855 w kośc. Dominikanów, wypr. tegoż dnia z tegoż kośc. na cm. Powązkowski, zapr. pozostała żona wraz z córką
 716. Józef BRZEZIŃSKI (1838)
  zacny obywatel Warszawy; zm. 31 III 1838, żył lat 48, nab. żał. 30 IV 1838 w kośc. Kapucynów, zapr. wdowa wraz z dziećmi
 717. Józef DOLIWA BRZEZIŃSKI (1846)
  obywatel; zm. 19 XII 1846 w wieku lat 77, wypr. 21 XII 1846 z kapl. kośc. Reformatów na cm. Powązkowski, zapr. familia
 718. Józef BRZEZIŃSKI (1853)
  b. sekretarz kasy generalnej b. WP, następnie emeryt; po ciężkiej słabości zm. 1 X 1853 w domu przy ul. Piwnej nr 105 w Warszawie przeżywszy lat 66, eksp. 4 X 1853 z domu na cm. Powązkowski, zapr. stroskana żona wraz z synem i familią
 719. Katarzyna z Brzezińskich SKROBECKA (1844)
  zm. 10 VII 1844 w domu obok Poczty nr 626 w Warszawie w wieku lat 46, eksp. 12 VII 1844, nab. żał. dnia następnego w kośc. Kapucynów, zapr. pozostały mąż wraz z dziećmi i wnuczką
 720. Konstancja z Brzezińskich HELCEL (1856)
  małżonka obrońcy przy rządzącym Senacie; po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzona św. sakramentami, zm. 22 VI 1856, eksp. 24 VI 1856 z kapl. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pogrążony w smutku mąż z rodziną
 721. Leon BRZEZIŃSKI (1861)
  syn obywatela Michała Brzezińskiego; po krótkiej, lecz ciężkiej słabości, opatrzony św. sakramentami, zm. 15 I 1861 w wieku lat 37, wypr. 17 I 1861 z dolnego kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. stroskana matka z siostrami
 722. Magdalena z Brzezińskich GRABOWSKA (1828)
  zm. 24 XI 1828 w 21 roku życia, eksp. 26 XI 1828 na cm. Powązkowski w Warszawie, nab. żał. dnia następnego w kośc. Kapucynów, zapr. mąż wraz z familią
 723. Magdalena ZIELIŃSKA (1856)
  zm. 12 II 1856 w domu nr 361 przy ul. Rynek Nowego Miasta w Warszawie w wieku lat 76, wypr. 15 II 1856 z domu do kośc. w Powązkach, gdzie dnia następnego nab. żał. i przen. do grobu familijnego, zapr. strapione dzieci i wnuki
 724. Michał BRZEZIŃSKI (1822)
  obywatel Warszawy; zm. I 1822, poch. 26 I 1822 na cm. Powązkowskim
 725. Michał BRZEZIŃSKI (1844)
  zm. 16 XI 1844, eksp. 18 XI 1844 z dolnego kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała żona i dzieci
 726. Michał BRZEZIŃSKI (1855)
  po długiej i ciężkiej słabości zm. 28 III 1855 przeżywszy lat 16, wypr. 30 III 1855 z kośc. Reformatów w Warszawie do grobu familijnego na cm. Powązkowskim, zapr. w żalu pogrążony ojciec z rodziną po stracie jedynego syna
 727. Seweryn BRZEZIŃSKI (1851)
  por. z pułku huzarów gen.-feldmarszałka hr. Radeckiego, syn zmarłego Feliksa Brzezińskiego, prezesa Tow. Kredytowego Ziemskiego gub. lubelskiej; zm. 24 VII 1851 w 25 roku czynnego życia w Warszawie, poch. 27 VII 1851 tamże, pozostawił matkę i siostry
 728. Staś BRZEZIŃSKI (1856)
  zm. VI 1856 w domu nr 322 w Warszawie przeżywszy 8 miesięcy, eksp. 9 VI 1856 z domu na cm. Powązkowski
 729. Tekla z Brzezińskich WIDYCHOWSKA (WYDYCHOWSKA) (1859)
  zm. 19 X 1859 w domu nr 2097 przy ul. Inflanckiej w Warszawie w wieku lat 51, wypr. 21 X 1859 z domu na cm. Powązkowski, zapr. stroskany mąż i dzieci; nab. żał. 10 XI 1859 w kośc. Franciszkanów, zapr. mąż
 730. Teofila z Brzezińskich WOŁOWSKA (1842)
  zm. 4 IV 1842, pog. 7 IV 1842 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostałe dzieci
 731. Tomasz BRZEZIŃSKI (1835)
  obywatel; zm. 10 V 1835 w domu nr 599 przy ul. Bielańskiej w Warszawie w roku życia 48, wypr. 13 V 1835 na cm. Powązkowski, zapr. pozostała matka wraz z bratem i siostrą
 732. Wojciech BRZEZIŃSKI (1860)
  rzeczywisty radca stanu, dyrektor wydziału kryminalnego w Komisji Rządowej Sprawiedliwości, czł. Komisji Emerytalnej, kawaler Orderu św. Stanisława I kl., Orderu św. Anny II kl. z koroną, Orderu św. Włodzimierza III kl. i Znaku Nieskazitelnej Służby za lat 25; zm. 7 XI 1860 w domu nr 1339 przy ul. Świętokrzyskiej w Warszawie przeżywszy lat 62, wypr. 10 lub 11 XI 1860 z domu na cm. Powązkowski, nab. żał. 12 XI 1860 w kośc. Kapucynów, zapr. pozostała żona, syn i brat
 733. Zofia z Brzezińskich KIERZKOWSKA (1860)
  wdowa po urzędniku wydziału górnictwa, córka znanego z cnót obywatelskich i domowych zmarłego Józefa Brzezińskiego; opatrzona św. sakramentami zm. 3 VIII 1860 przeżywszy lat 45, eksp. 5 VIII 1860 z kapl. przy kośc. Reformatów w Warszawie do grobu rodzinnego na cm. Powązkowskim, nab. żał. 7 VIII 1860 w tymże kośc., zapr. stroskane siostry i familia
 734. Franciszka z Brześciańskich RUKŚCIŃSKA (1860)
  żona urzędnika; po kilkuletniej ciężkiej słabości zm. 15 II 1860 w m. Augustowie w wieku lat 42
 735. Jan BRZEŃSKI (1852)
  urzędnik Dyrekcji Kolei Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej; zm. 30 VI 1852 w m. Piotrkowie, miejscu swego urzędowania, żył lat 37, pozostawił wdowę i familię
 736. Jan BRZENSKI (1852)
  dr med. i chir., b. lekarz dywizji b. WP, b. inspektor lekarski, kawaler Orderu św. Włodzimierza IV kl., Orderu św. Stanisława III kl. i Znaku Nieskazitelnej Służby za lat 25, emeryt; zm. 26 IV 1852 w domu przy ul. Jerozolimskiej nr 1582D w Warszawie przeżywszy lat 86, eksp. 29 IV 1852 na cm. Ew., zapr. pozostałe dzieci i wnuki
 737. Ignacy BRZOSKA (1846)
  zm. 16 XII 1846 w domu przy rogu ul. Solnej i Leszno w Warszawie przeżywszy lat 3, eksp. 18 XII 1846 na cm. Powązkowski, zapr. rodzice
 738. Adam hr. BRZOSTOWSKI (1826)
  wicereferendarz Rady Stanu, młodzieniec pełen najpiękniejszych nadziei, rzadkich przymiotów serca, talentów i nauk; zm. VI 1826 w Warszawie w wieku 23 lat, eksp. 7 VI 1826 do grobu rodzinnego w dobrach Czarnożyły w Kaliskiem, zostawił rodziców
 739. Edward hr. BRZOSTOWSKI (1831)
  ciężko raniony w bitwie pod Ciechanowcem; zm. 30 VIII 1831 w Warszawie
 740. Karol hr. BRZOSTOWSKI (1854)
  właściciel dóbr ziemskich w gub. augustowskiej; dla poratowania zdrowia udał się do Paryża, gdzie zm. 1854, nab. żał. 7 XI 1854 w kośc. Karmelitów na Krakowskim Przedm. w Warszawie
 741. Michał hr. BRZOSTOWSKI (1852)
  b. ppłk b. wojsk Księstwa Warszawskiego, za pruskich czasów słynął jako król młodzieży w Warszawie w orszaku ks. Józefa Poniatowskirgo, syn Aleksandra, kasztelana mazowieckiego, a przez babkę swoją Ogińską, wojewodziankę trocką, prawnuk i w dalszym pokoleniu sukcesor ostatniego ks. Wiśniowieckiego, wojewody wileńskiego, hetmana wlk. litewskiego, a później kanclerza Wlk. Ks. Litewskiego, zmarłego 1744, pozostawił wdowę Konstancję z hr. Krasickich, wnuczkę stryjeczną wiekopomnej sławy poety, oraz dwie córki: Malwinę ks. Sapieżynę, wdowę, oraz Anielę hr. Krasicką; zm. 4 VIII 1852 w dobrach swoich Białozórce na Wołyniu w 71 roku życia
 742. Paweł BRZOSTOWSKI (1828)
  ksiądz, prałat wileński, kawaler Orderu Orła Białego i Orderu św. Stanisława, dawniej referendarz Wlk. Ks. Litewskiego; zm. 17 XI 1827 w dobrach swoich pod Wilnem przeżywszy użytecznie i przykładnie lat blisko 90
 743. Aleksander BRZOWSKI (1858)
  uczeń szkoły dramatycznej, syn kompozytora-artysty; po krótkiej, lecz ciężkiej chorobie zm. 17 I 1858 w 17 wiośnie życia, wypr. 19 I 1858 z kapl. Augustianów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. w smutku pogrążeni rodzice
 744. Anna z Brzozowskich MIKORSKA (1851)
  dziedziczka dóbr Żdżarowa w pow. łowickim; zm. 29 VI 1851 przeżywszy lat 40, eksp. 1 VII 1851 z kapl. przy kośc. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostały mąż z trzema córkami
 745. Ewaryst BRZOZOWSKI (1852)
  syn rejenta okręgu warszawskiego; zm. 1852
 746. Józef BRZOZOWSKI (1838)
  przez długi czas nauczyciel i rządca w szkołach publicznych; zm. 1 I 1838 w Płocku przeżywszy lat 80
 747. Józefa z Brzozowskich CICHOCKA (1853)
  wdowa po gen. b. WP, bogobojna i dobroczynna, jej rodzinne m. Płock było główną widownią jej działania; zm. 22 II 1853 w Warszawie o godzinie piątej wieczorem, eksp. 24 II 1853 do grobu familijnego w Płocku, nab. żał. 2 III 1853 w kośc. Kapucynów w Warszawie
 748. Kassylda z Brzozowskich CZARTKOWSKA (1852)
  obywatelka; zm. VIII 1852, żyła lat 82, nab. żał. 2 IX 1852 w kośc. Reformatów w Warszawie, zapr. brat i siostra
 749. Katarzyna z Brzozowskich NIEMIROWSKA (1851)
  zm. XII 1851 w wieku lat 90, eksp. 18 XII 1851 z kośc. popaulińskiego św. Ducha w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. dzieci, wnuki i prawnuki
 750. Konstanty BRZOZOWSKI (1852)
  syn rejenta okręgu warszawskiego; zm. 1852
 751. Kunegunda z Brzozowskich hr. OSTROWSKA (1822)
  wojewodzina, wdowa po prezesie Senatu Król. Pol.; zm. 27 XII 1822 w Warszawie w swoim pałacu przy ul. Miodowej, tu wystawienie zwłok, eksp. 29 XII 1822 do kośc. Kapucynów, gdzie wielkie nab. żał. dnia następnego
 752. Leon BRZOZOWSKI (1848)
  adwokat przy Sądzie Apelacyjnym Król. Pol.; zm. 17 V 1848 w domu nr 1764 przy ul. Świętojerskiej w Warszawie przeżywszy lat 62, eksp. 19 V 1848 na cm. Powązkowski, zapr. troje małoletnich dzieci
 753. Magdalena z Brzozowskich KRUSZYŃSKA (1843)
  żona urzędnika Zarządu Komunikacji Lądowych i Wodnych; zm. III 1843 w domu nr 1581 przy ul. Brackiej w Warszawie przeżywszy lat 34, eksp. 15 III 1843 na cm. Powązkowski, zapr. mąż wraz z sześciorgiem małoletnich dzieci
 754. Maria BRZOZOWSKA (1854)
  córka Ludwika i Antoniny z Gawrońskich Brzozowskich; zm. 8 VIII 1854, liczyła zaledwie rok i miesięcy cztery wieku
 755. Marianna z Brzozowskich PIOTROWSKA (1856)
  opatrzona św. sakramentami zm. 26 XI 1856 przeżywszy lat 84, eksp. 29 XI 1856 z kapl. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostały mąż, dzieci, wnuki i prawnuki
 756. Piotr BRZOZOWSKI (1835)
  prezes trybunału cywilnego woj. mazowieckiego, właściciel dóbr, kawaler Orderu św. Stanisława II kl.; zm. 20 III 1835 w Warszawie zamordowany we własnym mieszkaniu w pałacu Karasia przy Krakowskim Przedm., eksp. 23 III 1835 do kośc. Powązkowskiego, gdzie nab. żał., poch. tegoż dnia na miejscowym cm., zostawił żonę i dzieci
 757. Piotr BRZOZOWSKI (1841)
  zm. 4 I 1841 w dobrach swoich dziedzicznych Brzozowie gub. płockiej, nab. żał. 5 III 1841 w kośc. Karmelitów na Lesznie w Warszawie
 758. Stanisław BRZOZOWSKI (1860)
  opatrzony św. sakramentami zm. 26 III 1860 w 80 roku życia, eksp. 28 III 1860 z kapl. przy kośc. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostali po nim synowie, córki i wnuki
 759. Wiktoria BRZOZOWSKA (1857)
  córka Seweryna Brzozowskiego, dziedzica dóbr Kośmin w pow. warszawskim, i Kazimiery ze Słupeckich; po długiej i ciężkiej słabości zm. 9 III 1857 w Warszawie w wieku lat 14, zwłoki jej przewieziono do Worowa pod m. Grójcem, gdzie nab. żał. 13 III 1857, poch. tamże w grobie familijnym obok swej matki zgasłej przed rokiem
 760. Włodzimierz BRZOZOWSKI (1856)
  zm. 13(25) VII 1856 w dobrach swoich Popieluchy w pow. olgopolskim, jego przedwczesny zgon opłakują liczni przyjaciele
 761. Zofia BRZOZOWSKA (1857)
  zm. 16 XI 1857 w domu nr 778 przy ul. Elektoralnej w Warszawie, wypr. 18 XI 1857 z domu na cm. Powązkowski, zapr. pozostali w smutku rodzice
 762. Bogumił BRÜHL (1854)
  asesor kolegialny, kawaler Orderu św. Anny III kl., naczelny lekarz szpitala wojskowego w Łomży; po długiej słabości zm. 15 IX 1854 przeżywszy lat 36, eksp. 17 IX 1854 z kapl. przy szpitalu Ew. w Warszawie na cm. tegoż wyznania, zapr. w smutku pogrążona familia
 763. Karolina z hr. Bubna-Littitz ks. SUŁKOWSKA (1831)
  ordynatowa, wdowa po Antonim Sułkowskim, niegdyś wojewodzie kaliskim; zm. 7 I 1831 w wieku lat 72; inf. z Rydzyny
 764. Emilia z Buchartowskich MIERZEJEWSKA (1853)
  żona urzędnika Drogi Żelaznej; zm. 19 IV 1853 w domu nr 1443 przy ul. Wielkiej w Warszawie, wypr. 21 IV 1853 na cm. Powązkowski, zapr. pozostały mąż wraz z dziećmi
 765. Anna z Bucholców WITKOWSKA (1v. Rygier) (1861)
  zm. 8 II 1861 w domu własnym przy ul. Leszno nr 684 w Warszawie, eksp. 10 II 1861 z domu na cm. Powązkowski, zapr. pozostałe dzieci
 766. Fryderyk BUCHOLC (BUCHHOLTZ) (1837)
  obywatel Warszawy, utrzymujący fabrykę fortepianów w domu przy ul. Mazowieckiej nr 1352; zm. 15 V 1837 w tymże domu, eksp. 17 V 1837 na cm. Ew., zapr. żona wraz z dziećmi
 767. Kazimierz BUCHOWSKI (1842)
  prof. matematyki, dawniej wojskowy, później nauczyciel w gimnazjum sejneńskim, autor m.in. dzieła "Początki wyższej analizy"; zm. I 1842 w Poznaniu mając lat 56
 768. Rozalia z Buchowskich KRASUSKA (1861)
  żona urzędnika, po długiej i ciężkiej słabości zm. 15 VIII 1861, eksp. 17 VIII 1861 z kośc. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostały mąż
 769. Teofil BUCHOWSKI (1854)
  kasjer Banku Polskiego, wzorowy mąż, ojciec i urzędnik; po długiej i ciężkiej słabości, opatrzony św. sakramentami, zm. 15 IX 1854 w domu nr 1314 przy ul. Nowy Świat w Warszawie przeżywszy lat 44, eksp. 17 IX 1854 z domu na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w kośc. św. Krzyża, zapr. pogrążona w głębokim smutku żona wraz z czworgiem dzieci i siostra zmarłego
 770. Zofia BUCHOWSKA (1858)
  córka po zmarłym Teofilu Buchowskim, kasjerze Banku Polskiego, i Marianny z Komierowskich Buchowskiej; po długiej i ciężkiej słabości, opatrzona św. sakramentami, zm. 11 X 1858 w wieku lat 18, eksp. 14 X 1858 z dolnego kośc. św. Krzyża na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w tymże kośc., zapr. matka wraz z rodzeństwem; nab. żał. 16 X 1858 w kośc. Bernardynów, zapr. stroskana matka wraz z rodzeństwem
 771. Maria z Buchwiserów SCHMITTER (1848)
  zm. IX 1848 w domu własnym nr 274 przy ul. Freta w Warszawie w wieku lat 65, eksp. 17 IX 1848 na cm. Powązkowski, zapr. pozostałe dzieci
 772. Judyta JAKUBOWICZOWA (1829)
  jedna z najmajętniejszych starozakonnych warszawskich, wspierała znaczną liczbę nieszczęśliwych wszelkich wyznań; zm. 12 V 1829 po przeżyciu blisko 90 lat
 773. Murza Jan BUCZACKI h. Tarak (1857)
  syn możnych rodziców Selima i Felicjany z Bielaków, których starożytna nazwa tak zaszczytnie znana i szanowana w Bialskiem, wnuk niegdy posła ziemi bialskiej, pobierał nauki w Lublinie i w Warszawie, osiadł następnie w majątku dziedzicznym Wólce Kościeniewieckiej pod Białą, tłumaczył Koran, pozostawił brata; zm. IX 1857 w 26 roku życia, poch. 18 IX 1857 na cm. Mahometańskim za rogatkami Wolskimi w Warszawie
 774. Jan BUCZALSKI (1848)
  zm. VII 1848 przeżywszy lat 29, przepr. 5 VII 1848 z kośc. Panny Marii w Warszawie na cm. Powązkowski
 775. Kazimierz BUCZWIŃSKI (1852)
  obywatel m. Warszawy, chirurg I kl., przeszło 20 lat mieszkał przy ul. Nowy Świat; zm. 15 XII 1852 w 42 roku życia, wypr. 17 XII 1852 z dolnego kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. tegoż dnia w tymże kośc., zapr. pozostała żona z pięciorgiem drobnych dzieci
 776. Julia z Buczyńskich de TYLLI (1855)
  wdowa po Tomaszu de Tyllim, właścicielu dóbr ziemskich; zm. 1 I 1855 przeżywszy lat 79, eksp. 3 I 1855 z kapl. przy kośc. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w tymże kośc., zapr. pozostały brat
 777. Józef BUCZYŃSKI (1853)
  syn Antoniego, dr med., b. lekarz dywizji b. WP, następnie emeryt, ozdobiony Znakiem Honorowym Nieskazitelnej Służby za lat 15; zm. 7 V 1853 przeżywszy lat 66, eksp. 9 V 1853 z kośc. grekounickiego Bazylianów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. syn w imieniu własnym i nieobecnego brata swego
 778. Kacper BUCZYŃSKI (1834)
  patron trybunału woj. mazowieckiego; zm. 27 VIII 1834 w domu nr 16 przy ul. Świętojańskiej w Warszawie, eksp. dnia następnego na cm. Powązkowski, zapr. pozostała żona z familią
 779. Stanisław BUDNY (1853)
  radca dworu, urzędnik do szczególnych poruczeń przy dyrektorze głównym Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, p.o. naczelnika kancelarii ogólnej tejże Komisji, kawaler Orderu św. Anny i Orderu św. Stanisława III kl., ozdobiony Znakiem Nieskazitelnej Służby za lat 15, po ukończeniu gimnazjum białostockiego ukończył Uniw. Wileński, gdzie otrzymał stopień mgr. prawa i poświęcił się służbie rządowej, przełożył na język polski buchalterię de Lagrange 1818; zm. 18 XI 1853 w 58 roku życia, eksp. 20 XI 1853 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała wdowa wraz z synami
 780. Józefa z Budziszewskich KRAJEWSKA (1860)
  zm. 4 V 1860 we wsi Dębsku w pow. mławskim przeżywszy lat 74, zgon tej zacnej matrony opłakują syn, córki i wnuczki
 781. Karol BUDZISZEWSKI (1847)
  dziedzic dóbr Wizna; zm. 31 X 1847
 782. Michał BUDZISZEWSKI (1855)
  dziedzic dóbr Pniewa; po krótkiej chorobie zm. 14 VI 1855 przeżywszy lat 32, zostawił rodzinę
 783. Michał BUDZISZEWSKI (1858)
  emeryt, b. naczelnik archiwum w Komisji Rządowej Spraw Wewn. i Duchownych, ozdobiony Orderem św. Anny i Orderem św. Stanisława III kl. oraz Znakiem Nieskazitelnej Służby za lat 20, obywatel ziemski; po kilkumiesięcznej chorobie, opatrzony św. sakramentami, zm. 27 VIII 1858 we wsi Chruśle w pow. łowickim w 63 roku życia, wypr. 29 VIII 1858 do kośc. paraf. w Słubicy, gdzie dnia następnego nab. żał. i pog., osierocił żonę, siostrę i brata
 784. Stefan BUDZISZEWSKI (1857)
  urzędnik Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu; po długiej i ciężkiej chorobie zm. 6 IV 1857 w 33 roku życia, wypr. 8 IV 1857 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. stroskani rodzice
 785. Aleksandra Antonina z Budzyńskich PION (1850)
  żona b. dyrektora baletu sceny warszawskiej Maurice Pion; zm. 3 IX 1850, eksp. 5 IX 1850 z dolnego kośc. św. Krzyża na cm. Powązkowski, zapr. córka w nieobecności ojca i braci, nab. żał. dnia następnego w tymże kośc.
 786. Maria z Bujalskich CHROSTOWSKA (1861)
  żona urzędnika Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu; zm. 12 X 1861 przeżywszy lat 32, eksp. 15 X 1861 z kapl. Reformatów na cm. Powązkowski, zapr. pozostały mąż wraz z dziećmi
 787. Florian BUJNO (1826)
  ksiądz, kanonik metropolitalny warszawski, scholastyk kijowski, deputat na Trybunał Koronny, sędzia metropolitalny; zm. 29 I 1826 w 74 roku życia, nab. żał. i pog. 31 I 1826 w Warszawie
 788. Hilaria z Bujnów SOBIESKA (1830)
  miecznikowa liwska, niegdyś dom jej w Strachówce był otwarty dla sąsiadów i licznych przyjaciół; zm. VII 1830, doczekała lat późnych, poch. 26 VII 1830 w Warszawie
 789. Seweryn BUKAR (1853)
  sędziwy obywatel gub. podolskiej, b. kpt. artylerii, kawaler Krzyża Wojskowego; zm. 1853 w Ławrynowcach
 790. Eleonora Joanna z Bukowieckich ŻYCHLIŃSKA (1829)
  obywatelka, wdowa od lat 26; zm. 21 I 1829 we wsi Buszków w obw. konińskim licząc lat 78, poch. w kośc. w Żychlinie, zostawiła dzieci
 791. Benedykt BUKOWSKI (1851)
  b. burmistrz m. Wyszkowa; zm. IV 1851 w domu nr 2966-67 przy ul. Solec w Warszawie przeżywszy lat 54, eksp. 15 IV 1851 na cm. Powązkowski, zapr. pozostała żona wraz z synem i familią
 792. Konstanty BUKOWSKI (1854)
  b. urzędnik administracyjny; opatrzony św. sakramentami zm. 22 X 1854, eksp. 24 X 1854 ze szpitala św. Rocha w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała żona
 793. Barbara z Bukrzewskich JODKO (1848)
  wdowa po ppłk. inżynierów b. Wojsk Polskich; zm. 25 IX 1848 w domu nr 398 przy ul. Krakowskie Przedm. w Warszawie w wieku lat 71, eksp. 27 IX 1848 na cm. Powązkowski, zapr. dzieci i wnuki
 794. Barbara BUOLL (1835)
  zm. X 1835 w domu nr 2782B przy ul. Aleksandria w Warszawie przeżywszy dopiero lat 14, eksp. 16 X 1835 na cm. Powązkowski, zapr. rodzice
 795. Fryderyk Ulryk BUOLL (1842)
  obywatel Warszawy, cukiernik; zm. 25 V 1842 w domu nr 1256 przy ul. Nowy Świat w Warszawie, eksp. 28 V 1842 na cm. Ew.-Ref., zapr. żona wraz z dziećmi
 796. Jan BUOLL (1849)
  syn obywatela m. Warszawy; zm. 10 VI 1849 w wieku lat 24, eksp. dnia następnego z kapl. Ew. przy ul. Mylnej na cm. Ew.-Ref., zapr. familia
 797. Rozalia z Buollów (Boullów Brullów) STANISZEWSKA (1861)
  żona urzędnika Magistratu m. Warszawy; po długiej i ciężkiej chorobie zm. 14 II 1861 w wieku lat 27, wypr. 17 II 1861 z dolnego kośc. św. Krzyża na cm. Powązkowski; nab. żał. 26 IV 1861 w kośc. Kapucynów; nab. żał. w kośc. Powązkowskim i przen. zwłok do grobu familijnego 1 VII 1861; w dniu imienin nab. żał. 4 IX 1861 w kośc. Karmelitów na Krakowskim Przedm. - zapr. pogrążeni w żalu mąż, syn i matka
 798. Marianna z Bourjanów GAJEWSKA (1844)
  zm. IV 1844 w domu nr 1505E przy ul. Twardej w Warszawie, eksp. 9 IV 1844 na cm. Powązkowski, zapr. mąż w raz z pięciorgiem dzieci
 799. Czesława BURLAKOWSKA (1852)
  zm. 8 VIII 1852 w domu nr 369 przy ul. Bednarskiej w Warszawie w wieku lat 14, wypr. 10 VIII 1852, zapr. matka
 800. Jan BURLAKOWSKI (1852)
  sekretarz gubernialny, adiunkt policji wykonawczej cyrkułu IX m. Warszawy, czł. Archikonfraterni Literackiej; zm. 14 VI 1852 przeżywszy lat 45, wypr. 16 VI 1852 z kapl. Bernardynów na cm. Powązkowski, zapr. pozostała żona wraz z czworgiem dzieci
 801. Aleksander BURSKI (1842)
  sekretarz w Komisji Rządowej Sprawiedliwości; zm. 10 X 1842 w 26 roku życia, eksp. 12 X 1842 z kapl. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. rodzice wraz z dziećmi
 802. Józef BURSKI (1835)
  urzędnik biura Komisji Kwaterniczej m.st. Warszawy; zm. 1 III 1835 w 37 roku życia, eksp. 3 III 1835 z kośc. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. matka i żona z synem
 803. Zuzanna z Burskich BALDOWA (1824)
  obywatelka Warszawy, wdowa, była wsparciem nieszczęśliwych; zm. 6 V 1824, żyła lat 62
 804. Jan BURZYŃSKI (1854)
  urzędnik warszawskiej komory składowej; zm. II 1854
 805. Tekla z Burzyńskich HEJZEROWA (1833)
  zm. V 1833 w domu nr 1256 przy ul. Nowy Świat w Warszawie mając lat 68, eksp. 18 V 1833 na cm. Świętokrzyski, zapr. dzieci
 806. Katarzyna z Buszczyńskich BOŃKOWSKA (1857)
  żona właściciela dóbr w gub. wołyńskiej; opatrzona św. sakramentami zm. 6 VII 1857, eksp. 9 VII 1857 z kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, w nieobecności męża zmarłej zapr. nieutulona w żalu córka wraz z familią
 807. Felicja Ewa z Budkiewiczów JANCZEWSKA (1844)
  małżonka urzędnika Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, prof. w Marymoncie; zm. 1 I 1844 w domu przy ul. Freta nr 255 w Warszawie w 35 roku życia, odpr. 3 I 1844 na cm. Powązkowski, zapr. mąż z dziewięciorgiem nieletnich dzieci i brat
 808. Antoni hr. BUTLER (1852)
  spokrewniony ze znakomitymi rodzinami, m.in. z domem Radziwiłłów; zm. bezdzietnie III 1852 w dobrach swoich Jartypory w pow. węgrowskim w 75 roku życia swego, pozostawił żonę, a z najbliższych krewnych siostrzeńca Aleksandra Kuczyńskiego, marszałka szlachty gub. warszawskiej, i siostrzenicę Józefę z Kuczyńskich Katerlę
 809. Józefa z hr. Buttlerów KUCZYŃSKA (1854)
  wdowa po Leonie (Feliksie) Kuczyńskim, staroście ziemi drohickiej, cześniku podlaskim (zm. 1814), przeżyła dwóch swoich braci, Jana i Antoniego hr. Buttlerów, zmarłych bezpotomnie i była ostatnim szczepem tego znakomitego w kraju naszym rodu, pozostawiła jedynego syna Aleksandra Kuczyńskiego, prezesa Dyrekcji Wyścigów Konnych i szmbelana dworu JCKMości, oraz córkę Józefę Katerla; po półtrzecia roku trwającej chorobie, opatrzona św. sakramentami, zm. 24 lub 25 VIII 1854 w dobrach swoich dziedzicznych Korczewie w 74 lub 76 roku życia, eksp. 30 VIII 1854 do kośc. paraf. w Knychówku, gdzie poch. dnia następnego w grobie familijnym obok męża i wnucząt, pozostawiła dzieci i wnuków
 810. Antoni BUSZKO (1858)
  zm. 20 XII 1858 w wieku lat 68, wypr. 23 XII 1858 z kapl. kośc. Franciszkanów w Warszawie
 811. Antonina z Bułakowskich GÓRSKA (1857)
  po ciężkiej słabości zm. 21 VI 1857, nab. żał. 23 VI 1857 w kośc. Bernardynów w Warszawie, wypr. tegoż dnia z tegoż kośc. na cm. Powązkowski, zapr. pozostałe w nieutulonym smutku dzieci
 812. Franciszka BUŁAKOWSKA (1859)
  opatrzona św. sakramentami zm. 23 VIII 1859, nab. żał. 25 VIII 1859 w kośc. Augustianów w Warszawie, wypr. tegoż dnia z tegoż kośc. na cm. Powązkowski, zapr. pozostała matka, brat i siostry
 813. Jan BUŁAKOWSKI (1848)
  kupiec m. Warszawy, mąż Zuzanny z Wojciechowskich Bułakowskiej; zm. 19 II 1848 przeżywszy lat 48, eksp. 22 II 1848 z kośc. katedralnego św. Jana na cm. Powązkowski, zapr. pozostała żona wraz z dziećmi
 814. Józefa z Bułakowskich DOMAŃSKA (1857)
  po długiej i ciężkiej słabości zm. 16 IV 1857 przeżywszy lat 29, eksp. 18 IV 1857 z kapl. Augustianów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pogrążony mąż
 815. Katarzyna z Bułakowskich STANKIEWICZ (1852)
  zm. VIII 1852, poch. 27 VIII 1852 na cm. Powązkowskim w Warszawie
 816. Stefan BUŁAKOWSKI (1852)
  b. czł. orkiestry Teatru Wielkiego, czł. Archikonfraterni Literackiej; zm. 1 IX 1852 w domu nr 129 przy ul. Piekarskiej w Warszawie przeżywszy lat 68, eksp. 3 IX 1852 na cm. Powązkowski, zapr. pozostała wdowa wraz z dziećmi i wnukami
 817. Walenty BUŁAKOWSKI (1841)
  nab. żał. 26 VIII 1841 w kośc. Kapucynów w Warszawie, zapr. bracia wraz z żoną zmarłego
 818. Teofila z Bułatowiczów MICHALCZEWSKA (1855)
  po krótkiej chorobie, opatrzona św. sakramentami, zm. 31 V 1855 w dobrach dziedzicznych Gośniewice w pow. warszawskim w 35 roku życia swego, przepr. 3 VI 1855 do kośc. paraf. w Warce, gdzie nazajutrz nab. żał., poch. tegoż dnia na cm. miejscowym paraf. w grobie familijnym Michalczewskich, pozostawiła w nieutulonym żalu męża i jedynego syna
 819. Felicjan BUŁHARYN (1847)
  obywatel gub. augustowskiej, naddzierżawca ekonomii Sereje, właściciel dóbr ziemskich, syn płk. dawnych Wojsk Polskich Joachima i Marianny z Kujawskich Bułharynów; zm. 4 XII 1847 w 47 roku swego życia, poch. 10 XII 1847 w Serejach
 820. Tadeusz BUŁHARYN (1859)
  słynny autor rosyjski, rzeczywisty radca stanu, prace jego były tłumaczone na język polski; zm. 1(13) IX 1859 w Dorpacie w 70 roku życia
 821. Aleksander BYCHAWSKI (1859)
  urzędnik zarządu trzynastego okręgu komunikacji lądowych i wodnych; zm. 29 IX 1859 w wieku lat 54, wypr. 1 X 1859 z kapl. Augustianów na cm. Powązkowski, zapr. pozostała familia z synem zmarłego
 822. Barbara z Bychawskich KLIŃSKA (1861)
  żona urzędnika Komisji Rządowej Spraw Wewn. i Duchownych; opatrzona św. sakramentami zm. 26 III 1861, eksp. 28 III 1861 z kośc. Augustianów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostały w smutku mąż
 823. Ewa z Byczkowskich MARKOWSKA (1859)
  zm. 1 VII 1859, eksp. 3 VII 1859 z kapl. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostały mąż wraz z dziećmi
 824. Agata z Byczyńskich JAROSZYŃSKA (1v. Wróblewska) (1861)
  ur. 1770, zm. 30 IV 1861, eksp. 2 V 1861 z kośc. popaulińskiego w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostałe córki, wnuki i prawnuki
 825. Barbara BYKOWSKA (1849)
  panna; zm. VI 1849 licząc lat 18, przepr. 14 VI 1849 na cm. Powązkowski w Warszawie
 826. Elżbieta z Bykowskich RZĘTKOWSKA (1839)
  małżonka Józefa Rzętkowskiego, sędziego pokoju, właściciela dóbr ziemskich w gub. augustowskiej; zm. 26 X 1839 w Warszawie, gdzie przybyła na czas krótki, poch. w grobie familijnym w swych dobrach, zostawiła męża, dzieci i liczne rodzeństwo
 827. Felicjana Barbara LENTZ (1855)
  wdowa po b. prof. b. Konserwatorium Muzycznego; opatrzona św. sakramentami zm. 28 II 1855 w wieku lat 65, eksp. 2 III 1855 z kośc. Dominikanów w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. 29 III 1855 w kośc. Kapucynów, zapr. pozostała familia
 828. Feliks JAXA BYKOWSKI (1855)
  b. szambelan dworu króla Stanisława Augusta, starzec powszechnie szanowany dla przymiotów duszy i serca; zm. 5 III 1855 we wsi Rudki, pow. rawskim, w 85 roku życia
 829. Konstanty JAKSA BYKOWSKI (1855)
  mąż prawy, światły i pełen cnót obywatelskich; po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzony św. sakramentami, zm. 15 XII 1854 w dobrach dziedzicznych Woskrzenice w pow. bialskim przeżywszy lat 72, pozostawił małżonkę, Marię z Bukarów, z którą 30 lat przykładnego małżeńskiego pożycia przepędził
 830. Zofia z Bykowskich BORAKOWSKA (1857)
  żona mjr. b. Wojsk Polskich, córka Feliksa Jaxy Bykowskiego z Rudek, b. szambelana dworu króla Stanisława Augusta; zm. 29 XII 1856 w m. Piotrkowie
 831. Karol BYSTRY (1861)
  b. inspektor szkoły powiatowej w Łęczycy, ostatnio emeryt, uprzednio prof. w szkole bialskiej 1822, autor kilku prac historycznych, po wyjściu ze służby przeniósł się do Warszawy; ur. 6 XI 1792 we wsi Grotowce w obwodzie bialskim w b. woj. podlaskim z ojca Józefa, który dla długoletnich wojskowych zasług miał sobie przez króla Stanisława Augusta tę wioskę wieczystym prawem nadaną, i z matki Krystyny z Zimowiczów, zm. 1 III 1861 w wieku lat 68, eksp. 4 III 1861 z dolnego kośc. św. Krzyża na cm. Powązkowski, wotywa w kośc. Powązkowskim i poświęcenie pomnika na cm. 26 VIII 1861, zapr. pozostała stroskana żona Antonina z Welinowiczów, z którą przeżył lat 45
 832. Irena z Bystrzanowskich ZBIJEWSKA (1855)
  zm. 16 VIII 1855 w dobrach Siedliska w pow. olkuskim przeżywszy lat 27, pozostawiła małżonka i czworo dziatek
 833. Kazimierz BYSTRZANOWSKI (1840)
  dziedzic dóbr Węgleszyn w obw. kieleckim; ur. 1764, zm. I 1840, poch. 16 I 1840
 834. Jowin BYSTRZYCKI (1821)
  ksiądz, prałat, kanonik warszawski, biskup leodyjski, astronom królewski za czasów Stanisława Augusta; zm. 12 VII 1821 w 84 roku życia, poch. 14 VII 1821
 835. Antoni BYSZEWSKI (1854)
  dziedzic dóbr Ujejsce, żonaty z Ludwiką Badenianką, córką Marcina Badeniego i siostrzenicą Tomasza Wawrzeckiego, którzy obaj byli senatorami-wojewodami, a następnie ministrami sprawiedliwości; wracając do swych dóbr w gub. radomskiej, zaskoczony słabością, zm. VIII 1854 w Piotrkowie, zostawił synów i córkę
 836. Brygitta z Byszewskich GAŁCZYŃSKA (1823)
  zm. 1823, nab. żał. w kośc. paraf. w Umieniu, poch. w grobowcu swego pierwszego męża w dobrach Bierzwienna, zostawiła męża, córkę i synów
 837. Eleonora z Byszewskich BRATOSZEWSKA (1860)
  po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzona św. sakramentami, zm. 17 VII 1860 w wieku lat 55, eksp. 19 VII 1860 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. w nieutulonym smutku pogrążone dzieci i wnuki
 838. Eleonora z Byszewskich hr. GRABOWSKA (1858)
  małżonka hr. Ludwika Grabowskiego, dziedzica dóbr Bronowic w gub. radomskiej; po kilkumiesięcznych cierpieniach zm. 18 I 1858, msze żał. 6 II 1858 w kośc. Augustianów w Warszawie
 839. Ludwika z Byszewskich GRABSKA (1861)
  żona obywatela ziemskiego; zm. 4 I 1861 w domu nr 1396 przy ul. Marszałkowskiej w Warszawie w wieku lat 28, wypr. 8 I 1861 z domu do dworca kolei żelaznej, skąd zwłoki jej do grobu familijnego w Luszynie przewiezione zostaną, zapr. pozostały w głębokim żalu mąż z dziećmi i rodzice
 840. Marianna z Byszewskich KALINOWSKA (1v. Ruttie) (1846)
  zm. VII 1846 w domu nr 1146 przy ul. Żelaznej w Warszawie, eksp. 26 VII 1846 na cm. Powązkowski, zapr. syn
 841. Petronela z Byszewskich WITKOWSKA (1v. hr. Scypion) (1836)
  zm. 10 IV 1836 w dobrach Podkrajewo w woj. płockim, zostawiła męża
 842. Tekla z Byszewskich hr. SKARBKOWA (1858)
  opatrzona św. sakramentami zm. 6 IX 1858 w domu nr 50(1305) przy ul. Nowy Świat w Warszawie przeżywszy lat 72, odpr. 8 IX 1858 z domu na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w kośc. św. Krzyża
 843. Tomasz z Drozdowa BYSZEWSKI (1840)
  b. prezes rady obywatelskiej mazowieckiej i sędzia pokoju pow. zgierskiego; zm. III 1840 w dobrach Bowyczyny w obw. gostyńskim przeżywszy lat 82, pozostawił dzieci i wnuki
 844. Zygmunt BYSZEWSKI (1857)
  syn Marianny z Gałczyńskich i Floriana małżonków Byszewskich, dziedziców dóbr Drzewce; zm. 9 VI 1857 we wsi własnej Dąbrówce w 25 roku życia, poch. w grobie familijnym w Umieniu; inf. z pow. łęczyckiego
 845. Marianna z Bitnerów WITKOWSKA (1846)
  żona sędziego prezydującego w sądzie policji poprawczej wydziału jędrzejowskiego; zm. 6 III 1846 w m. Chęcinach w 45 roku wieku swego
 846. Teofil BZOWSKI (1854)
  syn Stanisława Bzowskiego i Julii z Borowskich, bogobojny prawy obywatel, wzorowy mąż i najczulszy ojciec, potrafił sobie zjednać ogólny szacunek; zm. nagle 31 VII 1853 w Prząsławiu w pow. jędrzejowskim w wieku lat 59, pozostawił małżonkę i dzieci
 847. Teofila z Bzowskich WALEWSKA (1830)
  małżonka Ferdynanda Walewskiego, posła pow. miechowskiego; zm. X 1830 w dobrach Tczyca w woj. krakowskim w 33 roku życia, zostawiła męża i dzieci
 848. Zofia z baronów Błażowskich ZARĘBSKA (1840)
  wdowa po Ignacym Zarębskim, obywatelu ziemskim i komisarzu administracyjnym b. woj. lubelskiego; zm. 29 V 1840 we wsi Suchodoły na łonie przywiązanej siostry, poch. w grobie familijnym na cm. paraf. we wsi Fajsławice, zostawiła dzieci i wnuki
 849. Eleonora z Błeszyńskich MŁODECKA (1830)
  zm. 13 VI 1830, poch. w dobrach dziedzicznych Holcza
 850. Henryk BŁESZYŃSKI (1859)
  syn niegdy prezesa Sądu Kryminalnego Warszawskiego; opatrzony św. sakramentami zm. 16 XI 1859 w domu nr 1402 przy ul. Marszałkowskiej mając lat 26, eksp. 19 XI 1859 z domu na cm. Powązkowski, nab. żał. 24 XI 1859 w kośc. Reformatów, zapr. pozostałe w nieutulonym żalu matka i żona
 851. Jan BŁESZYŃSKI (1849)
  kupiec i obywatel m. Warszawy, sędzia Trybunału Handlowego, czł. Archikonfraterni Literackiej, mąż Marii z Germanów; zm. 23 VI 1849 w domu własnym nr 452 przy ul. Senatorskiej przeżywszy lat 49, eksp. 25 VI 1849 na cm. Powązkowski, egzekwie dnia następnego w kośc. Bernardynów, zapr. pozostała żona wraz z dziećmi i wnukami
 852. Joanna z Błeszyńskich SZELIŃSKA (1860)
  wdowa; po ciężkiej chorobie zm. 19 III 1860, nab. żał. 22 III 1860 w kośc. Franciszkanów w Warszawie, wypr. tegoż dnia z tegoż kośc. na cm. Powązkowski, zapr. stroskana córka wraz z zięciem
 853. Julia z Błeszyńskich RUSSOCKA (1840)
  zm. 19 XII 1840 w domu nr 371 przy ul. Krakowskie Przedm. w Warszawie w 70 roku życia, eksp. 21 XII 1840 do kośc. Kapucynów, zapr. zięć i wnuczka
 854. Józef BŁESZYŃSKI (1855)
  b. kpt. artylerii b. WP, następnie naczelnik pow. krasnostawskiego; po ciężkiej słabości zm. 27 IV 1855 w dobrach dziedzicznych Gorzkowie w pow. krasnostawskim
 855. Emilia z Błeszyńskich BROBEK (1852)
  żona kupca i obywatela m. Warszawy; zm. 1 III 1852 w domu nr 452 przy ul. Senatorskiej, licząc 22 lata, wypr. 3 III 1852 do grobu familijnego na cm. Powązkowskim, nab. żał. dnia następnego w kośc. Bernardynów, zapr. mąż wraz z synem
 856. Ludwik BŁESZYŃSKI (1844)
  prezes sądu kryminalnego gub. mazowieckiej i kaliskiej, kawaler Orderu św. Anny i Orderu św. Stanisława III kl.; zm. 13 IV 1844 w domu nr 1258A przy ul. Nowy Świat w Warszawie, eksp. 15 IV 1844 na cm. Powązkowski, pozostawił żonę i syna
 857. Zofia BŁESZYŃSKA (1848)
  córka kupca i właściciela posesji w Warszawie; zm. XI 1848 w 6 roku życia
 858. Franciszka z Błociszewskich NIEMIRYCZOWA (1828)
  podstolina; zm. XI 1828, żyła lat 68, poch. w grobie rodzinnym we wsi Jeruzal w obw. rawskim
 859. Kacper BŁOŃSKI (1854)
  obywatel m. Warszawy; po długiej i ciężkiej chorobie zm. 19 X 1854 w domu własnym nr 917 przy ul. Chłodnej, wypr. 22 X 1854 z domu na cm. Powązkowski, zapr. żona wraz z córkami
 860. Aniela z Błędowskich KROPIŃSKA (1855)
  wdowa po b. gen. Ludwiku Kropińskim, autorze "Ludgardy"; zm. w drugiej połowie IX 1855 w pięknej swej majętności Woronczynie w pow. włodzimierskim, gub. wołyńskiej, pog. odbył się 21 IX 1855 w sąsiednim miasteczku Kisielinie, przeżyła wszystkie swoje dzieci, to jest syna i dwie córki, z których starsza Zofia, zamężna za ks. Kalikstem Czetwertyńskim, zostawiła dwóch synów: Ludwika i Władysława, wychowujących się w Wilnie
 861. Julianna z Błędowskich SKIBICKA (1843)
  podkomorzyna krzemieniecka; zm. 10 VII 1843, eksp. 12 VII 1843 z kośc. dolnego św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. 14 VII 1843 w kośc. św. Krzyża, zapr. syn i wnuki
 862. Konstancja z Błędowskich PRZYŁUSKA (1859)
  po długiej i ciężkiej chorobie zm. VI 1859 przeżywszy lat 68, eksp. 2 VII 1859 z kośc. Karmelitów na Lesznie na cm. Powązkowski, zapr. stroskane dzieci i wnuki
 863. Marianna z Błędowskich AMANDOWICZ (1848)
  żona mjr. z inwalidów b. Wojska Polskiego; zm. 12 II 1848, eksp. 14 II 1848 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. mąż, syn i córka
 864. Wanda BĄCEWICZ (1837)
  zm. 29 VIII 1837 w domu przy ul. Nowy Świat nr 1301 w Warszawie w wieku 13 lat, eksp. 31 VIII 1837 na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w kośc. Kapucynów, zostawiła rodziców
 865. Antoni Józef BĄDKOWSKI (1847)
  sędzia apelacyjny Królestwa i radca dyrekcji głównej Tow. Kredytowego Ziemskiego; zm. 29 I 1847 w wieku lat 47, wypr. 31 I 1847 z kapl. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. żona wraz z dziećmi
 866. Paweł BĄDZYŃSKI (1848)
  dziedzic Czekanowa; zm. 26 XI 1848 przeżywszy lat 54, poch. w parafii skrzeszewskiej
 867. Klemens BĄKIEWICZ (1842)
  ksiądz, wikariusz przy kośc. archikatedralnym św. Jana w Warszawie, prof. szkół w Węgrowie i Kielcach, wikariusz przy kolegiacie kieleckiej, proboszcz w m. Chmielniku, przez lat 20 dziekan kijski, wicerektor seminarium kieleckiego, pierwszy prałat proboszcz kolegiaty sandomierskiej i przełożony seminarium, biskup nominat sandomierski; zm. 2 I 1842 w Sandomierzu w 81 roku życia i po 57 latach kapłaństwa, liczne nab. żał. w diecezji kieleckiej, w dniu kończącej się trycezymy nab. żał. z konduktem rzymskim w kośc. paraf. w Błotnicy 30 I 1842
 868. Anna z Bąkowskich TURSKA (1840)
  wdowa po Gabrielu Turskim, niegdyś wojskim sieradzkim, dziedzicu dóbr Sulmierzyce gub. kaliskiej; zm. 20 IX 1840 w Sulmierzycach, żyła lat 62, zostawiła dzieci, wnuki i braci
 869. Ignacy BĘKOWSKI (1859)
  właściciel obszernych włości Skomlin w pow. wieluńskim; po nader krótkiej chorobie zm. 11 III 1859 w 52 roku życia, pozostawił dzieci i małżonkę Apolonię z Łączkowskich
 870. Marcjanna z Bąkowskich ORCZYŃSKA (1852)
  żona nauczyciela; zm. 30 XII 1851 w wieku lat 64, wypr. 2 I 1852 z kośc. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostały mąż wraz z córkami i synem oraz wnukami
 871. Leokadia SMOLKOWA (1861)
  żona znanego posła Fr. Smolki; zm. 25 X 1861 we Lwowie w 46 roku życia, pozostawiła męża, dwóch synów i córkę; inf. ze Lwowa 29 X 1861; nab. żał. 31 X 1861 w kośc. Franciszkańskim w Pradze, nab. tym zajęła się pani Władysławowa Riggerowa
 872. August BÉCU (1824)
  dr med., prof. Uniw. Wileńskiego, czł. wielu towarzystw uczonych; zm. 7 IX 1824 w Wilnie rażony piorunem
 873. Stanisława Augusta z Becue (Becu) GAJ (1856)
  wdowa; po ciężkiej i długiej chorobie, opatrzona św. sakramentami, zm. 25 VI 1856 w wieku 79 życia, eksp. 27 VI 1856 z kapl. Reformatów przy ul. Senatorskiej w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. 7 VII 1856 w kośc. Reformatów, zapr. pozostała córka wraz z wnukami i prawnukami
 874. Piotr BĘBNOWSKI (1855)
  radca honorowy, b. oficer b. WP, obecnie urzędnik skarbowy przy Urzędzie Konsumpcyjnym m. Warszawy; po ciężkiej słabości zm. 7 VII 1855, eksp. 9 VII 1855 z kapl. przy kośc. św. Karola Boromeusza na cm. Powązkowski, zapr. pozostała wdowa
 875. Apolonia z Bobrów WIERZBOWSKA (1859)
  zm. 6 II 1859, eksp. 8 II 1859 z kośc. Dominikanów w Warszawie na cm. Powązkowski
 876. Bronisław BÓBR (1858)
  syn Wawrzyńca Bobra, sędziego prezydującego w sądzie poprawczym w Lublinie; zm. 20 VIII 1858 na straszliwą chorobę krup mając lat 10
 877. Maria BÓBR (1858)
  córka Wawrzyńca Bobra, sędziego prezydującego w sądzie poprawczym w Lublinie; zm. 24 VIII 1858 na straszliwą chorobę krup mając lat 7
 878. Marianna z Bobrów KLECZEŃSKA (1846)
  zm. 5 VIII 1846, eksp. 7 VIII 1846 z dolnego kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. syn wraz z familią
 879. Tekla z Bobrów ZABOROWSKA (1834)
  zm. III 1834 w domu nr 328 przy ul. Nowe Miasto i Franciszkańskiej w Warszawie w wieku lat 48, eksp. 6 III 1834 na cm. Powązkowski, zapr. mąż z familią
 880. Julia z Bujnowskich TRUSZCZYŃSKA (1859)
  wdowa po Stanisławie Truszczyńskim, b. rejencie b. woj. mazowieckiego; opatrzona św. sakramentami zm. 8 IX 1859 przeżywszy lat 86, wypr. 10 IX 1859 z kapl. przy kośc. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostałe córki z zięciami, wnukami i prawnukami
 881. Julian BÖHM (1857)
  opatrzony św. sakramentami zm. 29 XII 1857 przeżywszy lat 41, eksp. 31 XII 1857 z kośc. Dominikanów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała matka
 882. Kasper BEM (BOEHM) (1829)
  warszawski mistrz sprawiedliwości; zm. 18 III 1829, żył lat 46
 883. Ludwik BÖHME (1861)
  obywatel m. Warszawy; po ciężkiej słabości zm. 3 XI 1861 w domu własnym nr 1862 przy ul. Zakroczymskiej przeżywszy lat 74, eksp. 5 XI 1861 z domu na cm. Ew.-Aug., zapr. pozostałe dzieci i wnuki
 884. Adolf BOENISCH (1846)
  obywatel m. Warszawy; zm. 19 II 1846 w 64 roku życia swego, wypr. 22 II 1846 z kapl. szpitala Ew. przy ul. Mylnej na cm. tegoż wyznania, zapr. żona wraz z rodziną
 885. Adolf BOENISCH (1850)
  majster rękawiczniczy; zm. 17 XII 1850 w 31 roku życia, wypr. 19 XII 1850 z kapl. przy ul. Mylnej w Warszawie na cm. Ew., zapr. matka wraz z rodziną
 886. Elżbieta Regina HUHLE (1841)
  zm. 17 V 1841 w domu nr 3138 przy ul. Marymonckiej w Warszawie, eksp. 19 V 1841 na cm. Ew., zapr. mąż wraz z familią
 887. Anna z Bürgerów WOLSKA (1858)
  emerytka, żona prof. b. Liceum Warszawskiego; po krótkiej, lecz ciężkiej chorobie zm. IX 1858 w domu nr 1259C przy ul. Nowy Świat, wypr. 17 IX 1858 z domu na cm. Ew.-Aug., zapr. stroskana rodzina zmarłej
 888. Karol BÜRGER (1842)
  emeryt i obywatel m. Warszawy; zm. 18 I 1842 w Munich (Mnichowie) w Bawarii po ukończeniu 22 XII 1841 lat 59
 889. Ludwika z Bürgerów LINDE (1823)
  małżonka rektora Liceum Warszawskiego, czł. Komisji Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia; zm. 25 VI 1823 w pałacu Kazimierzowskim w Warszawie przeżywszy lat 36, eksp. 27 VI 1823 do kośc. Ew., a stamtąd na cm. tegoż wyznania
 890. Marcjan BITNER (1860)
  obywatel m. Warszawy; zm. 6 VI 1860 przeżywszy lat 48, eksp. 8 VI 1860 z kapl. Reformatów na cm. Powązkowski, zapr. żona wraz z pięciorgiem dzieci
 891. Marianna Magdalena z Büttnerów RADOWSKA (1861)
  po krótkiej, lecz ciężkiej chorobie zm. 23 VII 1861 przeżywszy lat 20, wypr. 25 VII 1861 z kapl. Karmelitów przy ul. Leszno w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pogrążony w smutku mąż wraz z córką
 892. Bernard Franciszek Maria hr. CABOGA (1855)
  podkomorzy JCK Apostolskiej Mości, feldzeugmeister i dyrektor generalny inżynierii wojsk austriackich, kawaler wielu orderów, w ostatnich latach miał polecenie ufortyfikować m. Kraków, mąż Wandy z hr. Potockich hr. Uruskiej, damy Orderu Krzyża Gwiaździstego i damy pałacowej dworu austriackiego, córki hr. Seweryna Potockiego i Anny z ks. Sapiehów, matki hr. Seweryna Uruskiego, marszałka szlachty gub. warszawskiej; ur. 6 II 1785, zm. 1855, nab. pog. 22 XI 1855 w kośc. dworskim Augustianów w Wiedmiu, po którym przewiezienia ciała do grobu rodzinnego w Malfi pod Raguzą
 893. KAMPJONI (CAMPIONI) (1830)
  zm. 18 VIII 1830 w Warszawie, gdzie przybył ze swej majętności dla poratowania zdrowia, żył lat 51, zostawił żonę
 894. Magdalena CAMPIONI (1855)
  panna; zm. 26 XII 1855 przeżywszy lat 17, eksp. 28 XII 1855 z kapl. Karmelitów przy ul. Leszno w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostali rodzice
 895. Teresa z Campionich KIJEŃSKA (1855)
  wdowa; po długiej i ciężkiej chorobie zm. 9 III 1855 w wieku lat 84, eksp. 11 III 1855 z kośc. Karmelitów przy ul. Leszno w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostałe dzieci i wnuki
 896. Karol de CARMANTRANT (1856)
  nauczyciel śpiewu szkół rządowych; zm. 12 IX 1856, wypr. 14 IX 1856 z kośc. Franciszkanów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała żona wraz z synem
 897. Jan CAROSSI (KAROZY) (1840)
  b. urzędnik w Urzędzie Municypalnym m. Warszawy; zm. 16 XI 1840 w domu nr 37 w Starym Mieście w Warszawie, eksp. 18 XI 1840 na cm. Ew.-Ref., zapr. żona wraz z familią
 898. Matylda DUDREWICZ z d. Carré (1843)
  zm. 20 X 1843 w domu nr 2246 przy ul. Nalewki w Warszawie w wieku lat 28, wypr. 22 X 1843 na cm. Powązkowski, zapr. mąż wraz z dziećmi
 899. Filip CEBULSKI (1842)
  radca obywatelski, a następnie sędzia pokoju, w młodości w zawodzie wojskowym; zm. 9 XI 1842 w dobrach dziedzicznych Główczyn w pow. czerskim w 57 roku swego życia
 900. Ludwika z Cebulskich MIROWSKA (1822)
  zm. IV 1822 w Brankowie pow. czerskim, zostawiła rodzeństwo
 901. BLUMER z hr. Ceccopieri (1828)
  generałowa; zm. 6 II 1828 w 35 roku życia, wypr. 8 II 1828 na cm. Powązkowski w Warszawie, wielkie nab. żał. dnia następnego w kośc. Kapucynów
 902. Antoni ODROWĄŻ CEDROWSKI (1856)
  referendarz stanu, płk b. Wojska Polskiego i prezes b. komisji woj. podlaskiego; zm. 2 VI 1856 w dobrach Potworów w gub. radomskiej przeżywszy lat 88
 903. Konstanty CEDROWSKI (1856)
  urzędnik Rady Administracyjnej; po długiej i ciężkiej chorobie zm. 18 X 1856 w wieku lat 34, eksp. 20 X 1856 z kapl. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. stroskana żona wraz z dwojgiem dzieci i familią
 904. Maria z Cedrowskich POTKAŃSKA (1861)
  właścicielka dóbr Potworowa w gub. radomskiej, czasowo na kurację do Warszawy przybyła; zm. 26 V 1861 w wieku lat 45, eksp. 29 V 1861 z kośc. Reformatów do rogatek Jerozolimskich, skąd zwłoki przewiezione będą do dóbr Potworowa dla złożenia ich w grobie familijnym, zapr. w głębokim smutku pogrążone dzieci
 905. Zuzanna z Cedrowskich OBTOŁOWICZ (1v. Jeglejewska) (1853)
  zm. 14 IV 1853, eksp. 17 IV 1853 z kapl. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostały mąż
 906. Bernard CEGLIŃSKI (1852)
  uczeń farmacji zamieszkały w domu nr 533 w Warszawie; zm. 4 II 1852 w wieku lat 19, odpr. 7 II 1852 na cm. Powązkowski, pozostawił matkę i rodzeństwo
 907. Julian CELIŃSKI (1846)
  aptekarz dworu JCKM, syn prof. Uniw. Warszawskiego; zm. 27 VI 1846 w domu własnym przy Krakowskim Przedm. w Warszawie, eksp. 29 VI 1846 do grobu rodzinnego na cm. Powązkowskim, gdzie poch. obok ojca i brata, nab. żał. 1 VII 1846 w kośc. Kapucynów, zapr. żona wraz z synem i familią
 908. Józef CELIŃSKI (1832)
  b. prof. Uniw. Warszawskiego, aptekarz nadworny JCKMości; zm. 16 V 1832, przen. 18 V 1832 na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w kośc. Kapucynów
 909. Józef CELIŃSKI (1850)
  ppłk b. Wojsk Polskich, b. dyrektor administracji szpitala głównego wojskowego w Ujazdowie, kawaler Krzyża Wojskowego Kawalerskiego, Legii Honorowej i Znaku Nieskazitelnej Służby, emeryt; zm. 2 II 1850 w wieku lat 78, eksp. 4 II 1850 z dolnego kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. 27 II 1850 w kośc. św. Krzyża, zapr. pozostała żona i dzieci
 910. Konstanty CELIŃSKI (1857)
  dziedzic dóbr Celiny w pow. łukowskim, czasowo zamieszkały w Warszawie pod nr. 1272 przy ul. Nowy Świat; zm. nagle I 1857 licząc lat 33, pog. 10 I 1857 z dolnego kośc. św. Krzyża na cm. Powązkowski, nab. żał. 16 I 1857 w kośc. Kapucynów, zapr. stroskani siostra i szwagier w nieobecności żony
 911. Krzysztof CELIŃSKI (1824)
  b. urzędnik skarbowy; zm. 18 IX 1824 w dobrach Stropieszyn w pow. kaliskim w 85 roku życia, zostawił dzieci
 912. Maria CELIŃSKA (1855)
  córka Konstantego i Julii z Russjanów Celińskich; zm. 17 VI 1855 w 6 roku życia swego, eksp. 19 VI 1855 z dolnego kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. stroskani rodzice
 913. Paulina z Celińskich LE BRUN (1856)
  żona dr. med. i chir.; po długiej i ciężkiej chorobie, przyjąwszy św. sakramenta, zm. 14 lub 15 XI 1856 o godzinie piątej po południu w 45 roku życia swego, wypr. 17 XI 1856 na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w kośc. Kapucynów, zapr. stroskany mąż z rodziną
 914. Władysław CELIŃSKI (1838)
  zm. 12 V 1838 w Dolinie Szwajcarskiej (dom Aleje nr 1713) w Warszawie w 22 roku życia, eksp. 14 V 1838 na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w kośc. Kapucynów, zapr. pozostała matka wraz z familią
 915. Marceli CELLARY (1838)
  urzędnik wydziału pocztowego; zm. 28 VIII 1838 w domu przy ul. Mariensztat nr 2648 w Warszawie w 33 roku życia swego, eksp. 30 VIII 1838 na cm. Powązkowski, egzekwie dnia następnego w kośc. Kapucynów, zapr. pozostała żona wraz z familią
 916. N. S. CELNIKIER (1843)
  kupiec warszawski i właściciel fabryki wyrobów wełnianych egzystującej w jego domu przy ul. Królewskiej; zm. 4 I 1843 przeżywszy lat ok. 76, poch. na cm. wyznania mojżeszowego w Warszawie, zostawił liczną rodzinę
 917. Władysław Stefan CERULLI (1856)
  aplikant zarządu komunikacji lądowych i wodnych; opatrzony św. sakramentami zm. 12 IV 1856 w wieku lat 19, eksp. 14 IV 1856 z kapl. kośc. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. stroskani rodzice wraz z siostrą i bratem zmarłego
 918. Andrzej hr. CETNER (1841)
  wielki strażnik sreber koronnych; zm. 20 V 1841 w 75 roku życia
 919. Michał CEJSINGIER (1855)
  naddzierżawca dóbr korabiewickich w pow. rawskim, prawy obywatel, przywiązany mąż, wylany ojciec, dobry przyjaciel, słowem - uczciwy człowiek; zm. 25 IV 1855 w dobrach Korabiewice
 920. Urszula z Chachulskich KOSZKOWSKA (1859)
  wdowa po urzędniku, emerycie; zm. 2 VII 1859 przeżywszy lat 80, eksp. 4 VII 1859 z kośc. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. stroskana familia
 921. Marianna z Chajęckich ŻEBROWSKA (1839)
  zm. 3 IX 1839 w domu nr 705 przy ul. Leszno w Warszawie, eksp. 5 IX 1839 do Powązek, nab. żał. dnia następnego w kośc. Karmelitów na Lesznie, zapr. mąż
 922. Wawrzyniec CHAJĘCKI (1848)
  obywatel; zm. 23 X 1848 licząc lat 101, eksp. 25 X 1848, zapr. pozostała familia
 923. Anatolia z Szummelów ŁOSKOWSKA (1851)
  żona obywatela ziemskiego; zm. 31 XII 1850 we wsi Kęszyce, pow. łowickim, licząc lat 26
 924. Adam CHAMSKI (1851)
  urzędnik konsumpcji m. Warszawy; zm. 10 XI 1851, wypr. 12 XI 1851 z kapl. przy kośc. św. Karola Boromeusza na cm. Powązkowski, zapr. żona
 925. Joanna z Chaniewskich ZAKRZEWSKA (1859)
  po krótkiej słabości, opatrzona św. sakramentami, zm. przy połogu wraz z dzieckiem 20 IX 1859 w domu nr 486 przy ul. Miodowej w Warszawie w wieku lat 20, wypr. 22 IX 1859 z domu na cm. Powązkowski, nab. żał. 24 IX 1859 w kośc. Kapucynów i 20 X 1859 w kośc. paraf. w Rawie, zapr. stroskany mąż
 926. Szymon CHANIEWSKI (1854)
  obywatel i dziedzic dóbr Konopnica z przyległościami w pow. rawskim; po długiej słabości, opatrzony św. sakramentami, zm. 12 XII 1854, eksp. 14 XII 1854 do kośc. paraf. w Rawie, gdzie nazajutrz nab. żał. i pog. na miejscowym cm., zapr. pozostałe dzieci
 927. Józefa z Charchowskich RUMIŃSKA (1853)
  dziedziczka dóbr Brochocin w pow. płockim, wzorowa matka i obywatelka; zm. 2 II 1853 w Płocku po 46 latach życia, nab. żał. 5 II 1853, poch. tegoż dnia w grobie tymczasowym, zanim legnie na wieki w grobie rodzinnym obok zmarłego w 1851 męża Antoniego Rumińskiego
 928. Adam CHARCZEWSKI (1857)
  obywatel m. Warszawy, czł. Arcybractwa Adoracji Przenajświętszego Sakramentu; nab. żał z wigiliami i wielka msza 3 XI 1857 w kośc. Sakramentek, zapr. Arcybractwo; nab. żał. 12 XI 1857 w kośc. Bernardynów, zapr. pozostała wdowa wraz z dziećmi i wnukami
 929. Franciszka z Charczewskich RZĘTKOWSKA (1853)
  żona urzędnika Banku Polskiego Jana Charczewskiego; po dwumiesięcznej ciężkiej chorobie zm. 29 VIII 1853 w wieku lat 30, wypr. 31 VIII 1853 z kośc. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. 19 IX 1853 w kośc. Kapucynów, zapr. pozostały mąż wraz z pięciorgiem dzieci i rodzice
 930. Scholastyka z Charczewskich SLAWICZ (1835)
  wdowa po b. mjr. b. Wojsk Polskich; zm. 28 VIII 1835 w domu nr 1555 przy ul. Chmielnej w Warszawie, eksp. 30 VIII 1835 na cm. Świętokrzyski, zapr. przyjaciele i pozostałe dzieci
 931. Teresa z Charlemont LESSEL (1860)
  wdowa po Auguście Lessel, dr. med., b. lekarzu naczelnym szpitala św. Łazarza; opatrzona św. sakramentami zm. 17 VI 1860 przeżywszy lat 85, wypr. 20 VI 1860 z dolnego kośc. św. Krzyża na cm. Powązkowski, nab. w tymże dniu i w tymże kośc., zapr. pozostała familia
 932. Jan CHARZEWSKI (1835)
  b. deputowany; zm. 1834 w Sandomierskiem, egzekwie 12 VI 1835 w kośc. Kapucynów w Warszawie, zapr. żona
 933. Joanna z Charzewskich BORZYSŁAWSKA (1v. Kłodnicka) (1852)
  wdowa, składała ofiary na przyozdobienie kośc. w Warszawie i kapl. Bogarodzicy w Częstochowie; zm. 26 VII 1852 w domu nr 318 przy ul. Rynek Nowego Miasta w Warszawie w wieku lat 70, eksp. 28 VII 1852 na cm. Powązkowski, zapr. dzieci, wnuki i prawnuki
 934. Ludwika z Charzewskich DUVÉ (1857)
  wdowa po niegdy obywatelu i właścicielu nieruchomości w Warszawie; zm. 1 IV 1857 w m. Łomży
 935. Napoleona z Charzewskich SMOCZYŃSKA (1852)
  żona urzędnika skarbowego; zm. 15 I 1852 przeżywszy lat 44, eksp. 18 I 1852 z dolnego kośc. św. Krzyża na cm. Powązkowski, zapr. mąż, syn i córka
 936. Emilia z Charzyńskich NIEPRZECKA (1856)
  właścicielka dóbr ziemskich w gub. płockiej; po ciężkiej słabości zm. 25 V 1856 w wieku lat 42, wypr. 27 V 1856 z kośc. Franciszkanów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostały mąż w głębokim pogrążony żalu
 937. Julia z Charłampowiczów ŁADA (1858)
  wdowa po Leontym, dziekanie dekanatu sokołowskiego, proboszczu parafii Czołomyje i administratorze dwóch innych parafii - w Mordach i Hołabli - wyznania grekounickiego; po długiej i ciężkiej chorobie zm. 24 X 1858 we wsi Kopyłowie w pow. hrubieszowskim
 938. Antoni CHAWŁOWSKI (1850)
  dawniej obywatel ziemski, następnie urzędnik, w końcu emeryt; zm. II 1850 w wieku lat 90, nab. żał. 27 II 1850 w kośc. Powązkowskim w Warszawie, po czym pog. na cm. miejscowym, zostawił córkę, zięcia (radcę stanu Wernera), ośmioro wnuków i pięciu prawnuków
 939. Szymon CHAŁUBIŃSKI (1830)
  patron trybunału cywilnego woj. sandomierskiego, mgr prawa Akademii Krakowskiej, radca wojewódzki m. Radomia; zm. 4 X 1830 w Radomiu w 47 roku życia swego, poch. tamże po nab. żał. w kośc. Bernardynów, zostawił żonę i dzieci
 940. Maria z Chałupczyńskich NOWICKA (1855)
  po ciężkiej chorobie zm. 22 VI 1855 przeżywszy lat 25, eksp. dnia następnego z kośc. Dominikanów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostały w smutku mąż wraz z rodzeństwem
 941. CHEVALIER (1821)
  panna; zm. 5 VI 1821 w 85 roku życia
 942. Lucylla CHEŁCHOWSKA (1860)
  artystka dramatyczna, córka zasłużonego w sztuce artysty i znanego dyrektora; po długiej słabości, opatrzona św. sakramentami, zm. 25 I 1860 w kwiecie wieku, bo w 22 wiośnie życia, poch. 27 I 1860 na cm. w Kownie, pozostawiła w smutku rodziców i kolegów
 943. Michał CHEŁKOWSKI (1829)
  niegdyś szambelan dworu polskiego, b. sędzia pokoju pow. siennickiego; zm. X 1829, poch. 24 X 1829 na cm. Powązkowskim w Warszawie
 944. Eustachy CHEŁMICKI (1852)
  b. kpt. b. Wojsk Polskich Księstwa Warszawskiego, ozdobiony znakiem Legii Honorowej, uczestnik wojen 1807-1814 (odznaczył się w obronie zamku Fuengirola w Hiszpanii 1810), z koleją lat zwyczajem przodków oręż na lemiesz zamieniwszy oddał się gospodarstwu wiejskiemu, na nim strawił blisko 40 lat; ur. 1788 we wsi Płomiany w b. woj. płockim, zm. 14 VII 1852 w dobrach Kawnice w pow. konińskim w wieku lat 64
 945. Izabella z Chełmickich GREMOWA (1839)
  komisarzowa ekonomiczna Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu; zm. X 1839 w domu przy ul. Świętojerskiej nr 1769 w Warszawie, obchód pog. 7 X 1839 na cm. Powązkowskim, nab. żał. dnia następnego w kośc. Kapucynów, zapr. mąż, przybrana matka i familia
 946. Prakseda z Chełmickich hr. ZBOIŃSKA (1837)
  obywatelka z okolic Płocka, wzorowa żona, matka, pani, przyjaciółka; zm. 19 VIII 1837, nab. żał. 5 IX 1837 w kośc. Bernardynów w Skępem, zostawiła męża i dzieci
 947. Sylwester CHEŁMICKI (1847)
  zm. 10 XI 1847 w dobrach swych dziedzicznych Chalinie pow. lipnowskim w 54 roku życia, poch. w grobie familijnym przy kośc. Bernardynów w Skępem
 948. Franciszek Ksawery CHEŁMSKI (1844)
  sędzia pokoju okręgu pyzdrskiego, dziedzic dóbr Łukom; zm. w pierwszych dniach XII 1844, żył lat 65
 949. Scholastyka Apolonia z Chlebowskich ŁUKASIEWICZOWA (1824)
  zm. III 1824 w wieku lat 23, eksp. 23 III 1824 z kośc. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zostawiła rodziców, męża i dwoje dzieci
 950. Adam Ryszard CHLEBOWSKI (1857)
  b. kancelista Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu; po kilkuletniej ciężkiej chorobie zm. 11 III 1857 w 26 roku życia, wypr. 13 III 1857 z kapl. przy kośc. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w tymże kośc., zapr. pozostali rodzice i brat; nab. żał. 3 IV 1857 w kośc. Bernardynów
 951. Feliks CHMIELECKI (1845)
  obywatel przybyły do Warszawy z Wlk. Ks. Poznańskiego; zm. III 1845, poch. 9 III 1845 na cm. Powązkowskim
 952. Marianna z Chmielewskich LISZEWSKA (1839)
  obywatelka; zm. 21 VIII 1839 w 60 roku życia swego, eksp. 23 VIII 1839 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. zięć z wnukami
 953. Stanisław CHMIELECKI (1822)
  b. mjr WP; zm. I 1822, poch. 21 I 1822 w Warszawie
 954. Zygmunt CHMIELECKI (1852)
  syn Stanisława Chmieleckiego, urzędnika Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu; zm. 2 X 1852
 955. Florentyna z Chmielewskich LESIEWSKA (1859)
  córka Jana i Franciszki z Wołowiczów Chmielewskich, obywateli ziemskich, dziedziczka dóbr Osieki w gub. płockiej; po krótkiej, lecz ciężkiej chorobie zm. 8 II 1859 przeżywszy lat 29, eksp. 12 II 1859 z dolnego kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. 14 II 1859 w kośc. Kapucynów, zapr. pozostały w ciężkim smutku mąż wraz z matką i bratem zmarłej
 956. Franciszek CHMIELEWSKI (1852)
  właściciel dóbr Sudragi z przyległościami położonych w pow. lipnowskim, b. sędzia pokoju okręgu lipnowskiego, ukończył Uniw. Królewiecki; zm. 17 VIII 1852 w m. Płocku przeżywszy lat 64, pozostawił żonę i rodzinę
 957. Franciszek Ksawery CHMIELEWSKI (1856)
  b. właściciel drukarni; po ciężkiej chorobie, opatrzony św. sakramentami, zm. 27 IX 1856, wypr. 29 IX 1856 z kośc. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. 7 X 1856 w kośc. Reformatów, zapr. w smutku pozostała żona Domicella Chmielewska
 958. Jan CHMIELEWSKI (1849)
  właściciel dóbr ziemskich; zm. 14 IV 1849, przepr. 16 IV 1849 z dolnego kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski
 959. Józefa z Chmielewskich TUROWSKA (1838)
  dziedziczka dóbr Żukowo w obw. mławskim; zm. 14 V 1838 mając 36 lat życia, eksp. 17 V 1838 do Raciąża, gdzie nab. żał. i pog. dnia następnego w kośc. paraf., zostawiła męża i siedmioro dzieci
 960. Maksymilian CHMIELEWSKI (1851)
  niegdyś mieszkaniec Warszawy, od lat jedenastu właściciel majętności Bielice w pow. łowickim; zm. 9 I 1851 przeżywszy lat 47, wypr. 11 I 1851 z kapl. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała żona z synami
 961. Paweł CHMIELEWSKI (1823)
  poseł obw. lipnowskiego, właściciel dóbr Sudragi; w rocznicę śmierci poch. serca w kośc. sudraskim 13 X 1823
 962. Wiktor CHMIELEWSKI (1854)
  b. sekretarz w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu; po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzony św. sakramentami, zm. 22 V 1854 w domu nr 778 przy ul. Elektoralnej w Warszawie przeżywszy lat 32, wypr. 25 V 1854 z domu na cm. Powązkowski, nab. żał. 2 VI 1854 w kośc. św. Karola Boromeusza, zapr. pogrążeni w głębokim żalu rodzice
 963. Wanda CHMIELIŃSKA (1851)
  pełna nieporównanych zalet serca i przymiotów dziewica; zm. 26 VI 1851 we wsi Barczonka w pow. stanisławowskim w 19 wiośnie życia
 964. Adam CHMIELEŃSKI (1844)
  obrońca przy sądach pokoju okręgu i m. Warszawy; zm. 27 III 1844 w 43 roku życia, eksp. 29 III 1844 z kapl. Bernardynów na cm. Powązkowski, zapr. pozostała wdowa z familią
 965. Helena z Chmielińskich MINAKOWSKA (1859)
  opatrzona św. sakramentami zm. 30 XII 1859 w wieku lat 56, eksp. 1 I 1860 z dolnego kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostałe dzieci
 966. Wiktor CHMIELIŃSKI (1831)
  kpt. pułku grenadierów; zm. VI 1831 z ran odniesionych w obronie ojczyzny, poch. 28 VI 1831 na cm. Powązkowskim w Warszawie, zostawił małżonkę
 967. Wojciech CHMIELOWSKI (1853)
  obywatel, b. naczelnik komory Szczypiorno, kawaler orderu; po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzony św. sakramentami, zm. 25 VIII 1853 w domu nr 2168 przy ul. Konwiktorskiej w Warszawie, wypr. 27 VIII 1853 z domu na cm. Powązkowski, nab. żał. 2 IX 1853 w kośc. Bernardynów, zapr. stroskana ciężką boleścią żona wraz z czworgiem drobnych dzieci
 968. Franciszka z Chociszewskich GRUSZECKA (1843)
  zm. 20 VII 1843
 969. Jan Nepomucen JUNOSZA CHOCISZEWSKI (1856)
  obywatel ziemski przybyły z m. Radomia do Warszawy, by szukać tu polepszenia zdrowia u wód mineralnych, mieszkał czasowo pod nr. 585, syn Antoniego i Ludwiki z Karczewskich, ukończył nauki u księży pijarów w m. Radomiu, odbył kampanie 1812 i 1813, po uwolnieniu z 2 pułku jazdy 1815 powrócił w domowe zacisze i jako ziemianin - właściciel obszernych włości Kuczek - przeżył lat 41, pełnił usługi obywatelskie w Tow. Kredytowym, był czł. zakładów dobroczynnych; ur. 1781, zm. 24 VII 1856 w Warszawie na ręku ukochanej żony Julii z Dąbrowskich i jej siostrzenic, po wystawnym nab. w kość. paraf. radomskim poch. na miejscowym cm. w grobie familijnym obok jedynej swej córki Klementyny
 970. CHOCISZEWSKI (1853)
  właściciel dóbr Klonówek i innych; zm. 2 X 1853 we wsi swej dziedzicznej Ciszyca w gub. radomskiej, żył lat przeszło 80
 971. Maria z Chociszewskich STOLPE (1852)
  wdowa po Alojzym Stolpe, prof. konserwatorium muzycznego; zm. 6 IX 1852 w domu nr 473A przy ul. Senatorskiej w Warszawie, eksp. 8 IX 1852 na cm. Powązkowski, nab. żał. 25 IX 1852 w kośc. Bernardynów, zapr. pozostali synowie
 972. Florentyna CHODECKA (1846)
  zm. VIII 1846 w kwiecie wieku, wypr. 10 VIII 1846 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. rodzice
 973. Waleria z Chodeckich ORZECHOWSKA (1858)
  po krótkiej chorobie zm. 10 XII 1857 we wsi dziedzicznej Mętlewie w pow. łęczyckim przeżywszy lat 41, przen. do kośc. w Solcy Wielkiej, poch. 15 XII 1857 w grobie familijnym w kaplicy nowo wystawionej na cm. miejscowym, pozostawiła męża, ojca i rodzeństwo
 974. Wojciech CHODECKI (1860)
  obywatel pow. łęczyckiego, prezydujący w radzie opiekuńczej zakładów dobroczynnych tegoż powiatu, b. deputowany na sejmy, dawny wojskowy i adiutant gen. francuskiego Petit; zm. 26 III 1860 w dobrach swych Ostrowy w pow. łęczyckim przeżywszy lat 75; nab. żał. 7 XII 1860 w kośc. Bernardynów w Warszawie, zapr. obecna córka
 975. Aleksander hr. CHODKIEWICZ (1838)
  b. gen. WP i senator, czł. wielu towarzystw uczonych; zm. 1838 w dobrach własnych Młynów na Wołyniu
 976. Karol hr. CHODKIEWICZ (1855)
  dziedzic Młynowa i wielu innych majętności, najstarszy z synów hr. Aleksandra, b. gen. i kasztelana, i Karoliny z Walewskich, wojewodzianki sieradzkiej, opiekun dzieci zmarłego brata Mieczysława; tknięty apopleksją zm. 7(19) XII 1855 w Annopolu pod Ostrogiem, gdzie przybył dla odwiedzenia brata swego ciotecznego, pozostawił siostrę i brata, nab. żał. 17 I 1856 w kośc. Tow. Dobroczynności w Warszawie
 977. Mieczysław hr. CHODKIEWICZ (1851)
  b. oficer b. Wojsk Polskich, syn Aleksandra, b. gen. bryg., senatora-kasztelana, i Karoliny z Walewskich, w powtórnym związku ks. Galicynowej, mąż Ludwiki z hr. Olizarów; zm. 14 VIII 1851 w Dreźnie, gdzie wyjechał przed kilku miesiącami dla poratowania zwątlonego zdrowia, zostawił troje dzieci
 978. ŚWIĄTECKA z Chodźków (1857)
  jedyna córka Ignacego Chodźki, autora "Obrazów litewskich", "Brata kwestarza" i innych, żona Henryka Świąteckiego; zm. 5(17) XII 1856, poch. 12(24) XII 1856 w Wojstomiu, zostawiła pięcioro drobnych dzieci, to jest trzech synków i dwie córeczki
 979. Ignacy CHODKO (1861)
  autor "Obrazów litewskich" i "Pamiętników kwestarza", słusznie ceniony pisarz na polu literatury ojczystej, ukończył szkoły u bazylianów w Borunach i Uniw. Wileński; ur. 1795 na Litwie, zm. 1 VIII 1861 w swej dziedzicznej wsi Dziewiętniki położonej o 18 mil od Wilna; nab. żał. 23 IX 1861 (v.s.) w kośc. św. Jana w Wilnie
 980. Franciszka z Choińskich GARGULSKA (1844)
  obywatelka m. Warszawy, teściowa Józefa Władysława Krogulskiego; nab. żał. 28 IX 1844 w kośc. Powązkowskim
 981. Andrzej Ksawery CHOJECKI (1840)
  dziedzic dóbr Gródek w gub. podlaskiej; zm. 18 I 1840 w 57 roku życia, eksp. dnia następnego z kapl. Reformatów w Warszawie do kośc. Kapucynów, gdzie nab. żał. i pog. 20 I 1840, zapr. żona wraz z dziećmi
 982. Róża z Chojeckich PIOTROWSKA (1852)
  małżonka Eligiusza Piotrowskiego, b. prezesa izby sądu cywilnego gub. wołyńskiej, córka niegdyś Hilarego Chojeckiego, sędziego żytomierskiego, kawalera Orderu Orła Białego, ufundowała kapl. w Motowidłówce, a innym przybytkom pańskim świadczyła hojne ofiary; zm. w połowie II 1852 w Motowidłowcach w gub. wołyńskiej
 983. Anna CHOJNACKA (1854)
  panna, córka zmarłego Andrzeja Chojnackiego, oficera b. WP, następnie obywatela ziemskiego i urzędnika, i Teresy z Mucińskich; zm. 12 VIII 1854 przeżywszy lat 28, wypr. 14 VIII 1854 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. 16 VIII 1854 w kośc. tegoż zgromadzenia, zapr. matka, bracia i siostry
 984. Franciszka z Chojnackich KROKOWSKA (1835)
  zm. 20 IX 1835 w domu nr 500C przy ul. Podwal w Warszawie, przepr. 22 IX 1835 na cm. Powązkowski, zapr. pozostałe dzieci
 985. Franciszka z Chojnackich ZIELIŃSKA (1846)
  zm. 1 XI 1846 przeżywszy lat 44, nab. żał. 3 XI 1846 w dolnym kośc. św. Krzyża, skąd tegoż dnia wypr. na cm. Powązkowski, zapr. pozostałe dzieci
 986. Ignacy CHOJNACKI (1855)
  radca honorowy, urzędnik Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu; zm. 27 II 1855, eksp. 1 III 1855 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. 6 III 1855 w kośc. Augustianów, zapr. pozostała żona
 987. Józef CHOJNACKI (1857)
  urzędnik Komisji Rządowej Spraw Wewn. i Duchownych; po krótkiej, lecz ciężkiej chorobie zm. 12 VII 1857 w wieku lat 31, eksp. 14 VII 1857 z kapl. przy kośc. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. 18 VII 1857 w tymże kośc., zapr. stroskana matka wraz z bratem i siostrami zmarłego
 988. Józefa z Chojnackich HALPERTOWA (1835)
  zm. 26 I 1835 na Śląsku w 21 roku życia, nab. żał. 16 II 1835 w kośc. Kapucynów w Warszawie, zapr. mąż i dwoje sierot
 989. Krystyna z Chojnackich SOKOŁOWSKA (1v. Mchowska) (1852)
  wdowa z pierwszego ślubu po Prokopie Mchowskim, płk. b. Księstwa Warszawskiego, z powtórnego po Stefanie Sokołowskim, b. radcy prefektury bydgoskiej, następnie sędzim pokoju okręgu radziejowskiego; zm. 16 XI 1852, żyła lat 82, eksp. 19 XI 1852 z kapl. Reformatów na cm. Powązkowski, nab. żał dnia następnego w kośc. Reformatów, zapr. rodzina po bracie zmarłej
 990. Helena Flora CHOJNOWSKA (1857)
  panna; po dziewiecioletniej ciężkiej chorobie zm. 5 XI 1857 w kwiecie wieku, eksp. 8 XI 1857 z kośc. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. stroskana matka, brat i siostry
 991. Józef CHOJNOWSKI (1849)
  emeryt, b. rewizor skarbowy przy rządzie gub. radomskim; zm. 17 II 1848 w Radomiu przeżywszy lat 71, nab. żał. 17 II 1849 w kośc. św. Ducha (popaulińskim) w Warszawie
 992. Franciszek CHOLEWICKI (1859)
  artysta baletu warszawskiego, oddawał się też dagerotypowaniu i fotografii; zm. 16 IV 1859 w wieku lat 43, wypr. 18 IV 1859 z kapl. Reformatów, zapr. pozostała żona i dzieci
 993. Marianna z Cholewickich SOBIESKA (1833)
  zm. 21 XII 1833 w domu nr 410 przy ul. Krakowskie Przedm. w Warszawie, eksp. 23 XII 1833 na cm. Powązkowski, zapr. mąż i pięcioro pozostałych dzieci
 994. Fabian CHOLEWSKI (1825)
  obywatel Król. Pol.; zm. V 1825, żył lat 20 kilka, poch. 24 V 1825 na cm. Powązkowskim w Warszawie
 995. Ignacy CHOMIŃSKI (1859)
  artysta dramatyczny teatru krakowskiego; w rocznicę śmierci nab. żał. 1 XII 1859 w kapl. Pana Jezusa w kośc. archikatedralnym i metropolitalnym św. Jana w Warszawie, zapr. brat
 996. Anna z Chomitowskich MALCZEWSKA (1852)
  małżonka sędziego pokoju okręgu staszowskiego, z którym jedną trzecią wieku przeżyła; zm. 30 IX 1852 we wsi Kamieńcu w pow. sandomierskim
 997. Franciszek CHOMĘTOWSKI (1856)
  b. poseł i b. radca woj., właściciel dóbr ziemskich w pow. rawskim; opatrzony św. sakramentami zm. 6 XII 1856 w wieku lat 72, nab. żał. 9 XII 1856 w dolnym kośc. św. Krzyża w Warszawie, po którym wypr. zwłok z tegoż kośc. na cm. Powązkowski, zapr. stroskana żona wraz z dziećmi
 998. Józefat CHOMĘTOWSKI (1828)
  szambelan króla Stanisława Augusta, komisarz cywilno-wojskowy, dwukrotnie marszałek sejmiku i poseł pow. staszowskiego, radca woj. sandomierskiego; zm. 23 II 1828 w dobrach dziedzicznych Niedrzwice, żył lat 74, poch. w grobie rodzinnym kośc. paraf. w Koprzywnicy, zostawił żonę, Annę z Krąkowskich Chomętowską, czworo dzieci i dziewięcioro wnuków
 999. Róża z Chomentowskich CICHOCKA (1859)
  dziedziczka dóbr Gołębiowa w pow. sandomierskim; zm. 1859 we wsi Słabuszewicach w wieku lat 70, poch. na cm. w Malicach, pozostawiła trzy córki i syna
 1000. Emilia CHOPIN (SZOPĘ) (1827)
  panna, córka prof. Liceum i Szkoły Aplikacyjnej; zm. 10 IV 1827
 1001. Fryderyk SZOPEN (CHOPIN) (1849)
  zm. 17 X 1849 w Paryżu
 1002. Ludwika z Chopinów JĘDRZEJEWICZ (1855)
  wdowa po sędziu pokoju; po ciężkiej i długiej chorobie zm. 29 X 1855 w domu własnym nr 526 przy ul. Podwal w Warszawie, wypr. 1 XI 1855 z domu na cm. Powązkowski, nab. żał. 12 XI 1855 w kośc. Kapucynów, zapr. w nieutulonym żalu pozostałe dzieci, matka i siostra, rodzina składa podziękowanie artystom i artystkom opery i orkiestry za wykonane śpiewy i muzykę na tym nab. żał.
 1003. Mikołaj CHOPIN (SZOPĘ) (1844)
  ojciec sławnego mistrza muzyki, b. prof. warszawskiego Liceum, Szkoły Aplikacyjnej Wojskowej i Akademii Duchownej, emeryt; zm. 3 V 1844 w domu przy ul. Nowy Świat nr 1255 w Warszawie w 75 roku życia, wypr. 6 V 1844 na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w kośc. Kapucynów, zapr. pozostała wdowa wraz z dziećmi, zięciami i wnukami
 1004. Adam CHOROMAŃSKI (1845)
  zm. 14 IV 1845 w 83 roku życia, eksp. 16 IV 1845 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała żona wraz z dziećmi
 1005. Julia z Choromańskich WALEWSKA (1859)
  w rocznicę śmierci nab. żał. 8 II 1859 w kośc. św. Krzyża w Warszawie, zapr. stroskana matka
 1006. Józef CHOROMAŃSKI (1836)
  dziedzic Niedźwiedzka, emfitentyczny posiadacz folwarku św. Ducha na Łomży; zm. 15 IX 1836 w m. Łomży w 58 roku życia, zostawił żonę z Jezierskich Choromańską, trzech synów i córkę Władisławlew, żonę prof. literatury rosyjskiej gimnazjum łomżyńskiego
 1007. Piotr Wincenty CHOROMAŃSKI (1856)
  radca dworu, pomocnik administracji Księstwa Łowickiego, kawaler Orderu św. Stanisława, mąż prawy, nieposzlakowanej poczciwości urzędnik; opatrzony św. sakramentami zm. 5 III 1856 w Łyszkowicach w 64 roku życia, eksp. 7 III 1856 do parafii pszczonowskiej, gdzie nab. i pog. dnia następnego
 1008. Stanisław CHOROMAŃSKI (1837)
  dziedzic dóbr Grojanowic; nab. żał. 13 II 1837 w kośc. Kapucynów w Warszawie
 1009. Stanisław Kostka CHOROMAŃSKI h. Lubicz (1838)
  ksiądz, arcybiskup warszawski, prezes Tow. Dobroczynności, zm. 21 II 1838 w pałacu Brühlowskim w Warszawie, gdzie dnia następnego wystawienie zwłok, eksp. 23 II 1838 do kośc. św. Krzyża, gdzie dnia następnego wielkie nab. żał. i pog. w katakumbach kośc.
 1010. Ksawery hr. CHOŁONIEWSKI (1830)
  rzeczywisty tajny radca JCMości, cześnik koronny Królestw Galicji i Lodomerii, łowczy koronny niegdyś Król. Pol., komandor c.k. Orderu św. Szczepana, kawaler Orderu Orła Białego i Orderu św. Stanisława; zm. 19 IX 1830 we Lwowie w 79 roku życia swego
 1011. Stanisław hr. CHOŁONIEWSKI (1846)
  ksiądz, prałat kapituły kamienieckiej, dr św. Teologii i prawa kanonicznego, autor pism literackich (najwięcej znane: "Sen w Podhorcach" i "Dwa wieczory u starościny wolbromskiej") i tłumacz z języka niemieckiego, syn Rafała hr. Chołoniewskiego, miecznika koronnego, i Katarzyny z hr. Rzyszczewskich; zm. 1846 w Janowie w gub. podolskiej, żył lat 52, nab. żał. 24 IX 1846 w kośc. Kapucynów w Warszawie
 1012. Michał CHOŃSKI (1855)
  radca kolegialny, zaszczycony Znakiem Nieskazitelnej Służby za lat 25, prof. emeryt b. Liceum Krzemienieckiego, gdzie przez 25 lat zajmował katedrę ekonomii politycznej, autor kilku dzieł szacownych, dziedzic wsi Łobaczyna w pow. włodzimierskim, gub. wołyńskiej; zm. 20 I 1855 w Żytomierzu
 1013. Antoni hr. CHRAPOWICKI (1851)
  obywatel gub. kowieńskiej, syn Józefa Chrapowickiego, instygatora Wlk. Ks. Litewskiego, starosty starodubowskiego, i Magdaleny z ks. Ogińskich Chrapowickiej, b. płk wojsk francuskich, prezydent I depart. izby kryminalnej wileńskiej, współzałożyciel i dyrektor Tow. Dobroczynności w Wilnie, przez lat kilkanaście zajamował się dyrekcją teatru wileńskiego i podźwignął go z upadku, kawaler wielu orderów, dziedzic dóbr Datnowa, w których przepędził ostatnich 20 lat; zm. 2(14) XI 1851 w Rydze w 76 roku życia, nab. żał. 18 XI 1851 w kośc. rzymskokatolickim tamże, poch. w kapl. na miejscowym cm. katolickim
 1014. Adam hr. CHREPTOWICZ (1845)
  radca stanu, kawaler Orderu św. Stanisława I kl., syn kanclerza litewskiego Joachima Chreptowicza i Konstancji z Przezdzieckich, podkanclerzanki Wlk. Ks. Litewskiego, dziedzic obszernych włości, właściciel Biblioteki Szczorsowskiej; zm. 25 XII 1844 w dobrach swoich Wiszniew w gub. wileńskiej przeżywszy lat z górą 80
 1015. Anna z Christianich PLENK (1860)
  ur. nad szumnym Dniestrem w okręgu kołomyjskim, zm. 30 XII 1859 w Orońsku, żyła lat 76, z tych 40, po stracie męża dr. med., w Galicji, wystawienie ciała i modły przy nich w kapl. w Orońsku, poch. na cm. paraf. we wsi Kowala-Stępocina w pow. radomskim; nab. żał. 22 V 1860 w kośc. św. Aleksandra w Warszawie
 1016. Franciszek Ksawery Jarosław CHRISTIANI (1842)
  gen.-lejt. dyrektor generalny Korpusu Inżynierów Komunikacji Lądowych i Wodnych, kawaler Orderu św. Andrzeja I kl. z koroną, Orderu św. Włodzimierza II kl. i Orderu św. Stanisława I kl.; zm. 7 VI 1842 w pałacu Dyrekcji Komunikacji Lądowych i Wodnych w Warszawie, przeżył lat 70, eksp. 10 VI 1842 na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w kośc. Kapucynów
 1017. Ludwika z Chromeckich PŁACZKOWSKA (1858)
  zm. 14 I 1858 w 30 roku życia w m. Dąbrowicach w pow. gostyńskim w 30 roku życia, pozostawiła męża i dzieci
 1018. Anna z Chroniewskich HORNOWSKA (1849)
  wdowa po gen. b. Wojsk Polskich; zm. 13 I 1849 w domu nr 1348 przy ul. Mazowieckiej w Warszawie przeżywszy lat 62, eksp. 15 I 1849 na cm. Powązkowski, zapr. pozostały syn
 1019. Cecylia CHRONOWSKA (1855)
  zm. 24 IV 1855, poch. w Busku, zostawiła rodziców
 1020. Antoni CHROSTOWSKI (1861)
  b. sztabrotmistrz pułku huzarów imienia arcyksięcia Karola austriackiego; zm. 19 III 1861 w 29 roku życia, wypr. 21 III 1861 z kośc. Reformatów, zapr. brat imieniem nieobecnej matki i rodzeństwa
 1021. Józef CHROSTOWSKI (1854)
  radca dworu, sędzia sądu kryminalnego; zm. 1 IV 1854 w jednej chwili nerwowego ataku; poch. 4 IV 1854, pozostawił żonę i siedmioro dziatek; inf. z Kielc
 1022. Joanna z Chruścikowskich RAKOWSKA (1850)
  zm. 18 VII 1850 w szpitalu Dzieciątka Jezus w Warszawie w wieku lat 47, wypr. 20 VII 1850 z kapl. szpitala (od ul. Zgoda) na cm. Powązkowski, zapr. mąż wraz ze swoim bratem
 1023. Irena Wanda CHROŁOWSKA (1848)
  zm. IX 1848 w domu nr 64 przy ul. Rynek Starego Miasta w Warszawie przeżywszy lat 6, wypr. 17 IX 1848 na cm. Powązkowski, zapr. rodzice
 1024. Tekla z Chrołowskich RAŻNIEWSKA (1847)
  zm. 30 XII 1846, eksp. 2 I 1847 z kapl. św. Jana w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. mąż z dwojgiem dzieci i familią
 1025. Julian CHRUSZCZAKOWSKI (1861)
  student Warszawskiej Medyko-Chirurgicznej Akademii; po krótkiej chorobie zm. 5 VII 1861 w wieku lat 35, pog. 8 VII 1861 z kapl. przy kośc. Reformatów na cm. Powązkowski
 1026. Robert CHRYSTOWSKI (1848)
  adwokat Sądu Apelacyjnego Król. Pol. i pisarz dyrekcji szczegółowej Tow. Kredytowego Ziemskiego gub. warszawskiej w Kaliszu, prawnik niepospolitych zdolności i powszechnie szanowany człowiek; zm. 10 XI 1848 w Kaliszu, żył lat 44
 1027. Barbara z Chrzczonowskich PĄGOWSKA (1843)
  zm. 7 XI 1843 w posiadłości swej dziedzicznej Czersk przeżywszy lat 69, poch. na cm. w Górze Kalwarii obok zmarłego przed kilku laty męża Józefa Pągowskiego, zostawiła syna, córki, zięcia i wnuki
 1028. Franciszek CHRZANOWSKI (1854)
  radca honorowy, asesor drugiego wydziału policyjno-sądowego (kontroli służących) w zarządzie oberpolicmajstra m. Warszawy; opatrzony św. sakramentami zm. 8 VII 1854 przeżywszy lat 59, eksp. dnia następnego z kapl. kośc. Karmelitów na Lesznie na cm. Powązkowski, nab. żał. 17 VII 1854 w kośc. Powązkowskim, zapr. pogrążona w nieutulonym żalu żona wraz z dziećmi
 1029. Ignacy Kajetan CHRZANOWSKI (1854)
  syn Kajetana, inspektor skarbowy kontrolujący główną fabrykę tabak w Sielcach, ukończył nauki w b. Uniwersytecie Warszawskim, w wolnych chwilach poświęcał się się naukom, które za młodu pokochał, zajmował się literaturą starożytną, polską i francuską, posiadał zdolności znakomitego pisarza; zm. 13 IX 1854 w wieku lat 53, eksp. 15 IX 1854 z mieszkania zmarłego w Sielcach na cm. Powązkowski, nab. żał. 16 X 1854 w kośc. Kapucynów, zapr. stroskana żona wraz z dziećmi
 1030. Józef CHRZANOWSKI (1826)
  b. kpt. 1 pp liniowej Wojsk Polskich, kawaler Krzyża Złotego Orderu Wojskowego, dziedzic dóbr Plucice z przyległościami w obw. piotrkowskim; zm. 5 II 1826 w Warszawie, gdzie przebywał dla poratowania zdrowia, żył lat 40, poch. 7 II 1826 na cm. Powązkowskim, zostawił żonę i czworo dzieci
 1031. Józef CHRZANOWSKI (1856)
  wieczysty posiadacz dóbr Rokitna w okręgu błońskim, pow. warszawskim; po długiej słabości, opatrzony św. sakramentami, zm. 19 II 1856 z rana w wieku lat 74, eksp. 21 II 1856 na cm. we wsi Rokitnie
 1032. Józefa z Chrząnowskich ŻEBROWSKA (1851)
  zm. 22 VII 1851 w 74 roku swego życia, eksp. 24 VII 1851 z kapl. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostały syn i córka oraz wnuczki
 1033. Ludwika Honorata CHRZANOWSKA (1857)
  córka urzędnika rządu gub. warszawskiego; zm. 21 VI 1857 mając lat 6 i pół, eksp. 23 VI 1857 z kośc. popaulińskiego na cm. Powązkowski
 1034. Marianna z Chrzanowskich GRABOWSKA (1v. Młyńska, 2v. Rzewuska) (1860)
  dziedziczka dóbr Rudzienko; zm. 14 I 1860 przeżywszy lat 88 wypr. 18 I 1860 z Rudzienka do kośc. Reformatów w Siennicy, poch. dnia następnego tamże, nab. żał. i przen. na cm. Reformatów 1 V 1860, zapr. pozostała córka, wnuki i prawnuki
 1035. Stanisław CHRZANOWSKI (1856)
  syn urzędnika rządu gub. warszawskiego; po długiej i ciężkiej chorobie zm. 17 VIII 1856 w wieku lat 9, eksp. 19 VIII 1856 z kośc. popaulińskiego na cm. Powązkowski
 1036. Tadeusz CHRZANOWSKI (1861)
  właściciel dóbr ziemskich w pow. warszawskim, sędzia pokoju okręgu błońskiego, b. oficer artylerii konnej gwardii b. Wojsk Polskich; po ciężkiej słabości, opatrzony św. sakramentami, zm. 17 I 1861 przeżywszy lat 66, eksp. 20 I 1861 z dóbr Opypy do kośc. w Brwinowie, dnia następnego nab. żał. i złożenie zwłok na miejscu wiecznego spoczynku, zapr. pogrążeni w nieutulonym żalu córki, syn i zięciowie; uprzedza się, że pociągi 21 I tak z Warszawy o godzinie szóstej wychodzący, jako i do Warszawy o godzinie piątej powracający, zatrzymują się na przystanku w Brwinowie dla ułatwienia pragnącym znajdować się na pomienionym nabożeństwie; nab. żał. w kośc. paraf. w Brwinowie i przeniesienie zwłok do grobu familijnego 29 X 1861
 1037. Urszula z Chrzanowskich RZĘTKOWSKA (1852)
  zm. 24 VI 1852, wypr. 26 VI 1852 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. 15 VII 1852 w kośc. Reformatów, zapr. córka, zięć i wnuki
 1038. Wawrzyniec CHRZANOWSKI (1851)
  zm. 25 XI 1851 w wieku lat 86, eksp. 28 XI 1851 z kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostały syn wraz z familią
 1039. Wojciech CHRZANOWSKI (1848)
  lekarz m. Sierpca, mgr med. i chir.; zm. 4 V 1848
 1040. Marianna z Chrzolińskich KŁOPOTOWSKA (1857)
  emerytka; po długiej i ciężkiej chorobie zm. V 1857 licząc lat 53, eksp. 12 V 1857 z kapl. Karmelitów przy ul. Leszno w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostałe w nieutulonym żalu córki
 1041. Agnieszka z Chrząszczów JEZIORKOWSKA (1859)
  wdowa po niegdy inspektorze mostu pod Warszawą; opatrzona św. sakramentami zm. 7 IX 1859 przeżywszy lat 81, eksp. 9 IX 1859 z kośc. Franciszkanów na cm. Powązkowski, zapr. stroskany syn, synowa i wnuki
 1042. Józef CHRZĄŃSKI (1835)
  sędzia apelacyjny, znakomity amator i znawca muzyki, kompozytor, uczył się na Uniw. Halskim; zm. 21 IV 1835, żył lat 64, nab. żał. 2 V 1835 w kośc. Augustianów w Warszawie
 1043. Serafina CHRZĄŃSKA (1840)
  córka zmarłego Józefa Chrząńskiego, sędziego Sądu Apelacyjnego Król. Pol.; zm. 15 VI 1840 w domu przy ul. Leszno nr 670 w Warszawie, eksp. 17 VI 1840 na cm. Powązkowski, zapr. matka z synami
 1044. Albertyna z Chróścielewskich KOZŁOWSKA (1855)
  po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzona św. sakramentami, zm. 27 VIII 1855 w domu nr 587B przy ul. Długiej w Warszawie przeżywszy lat 36, eksp. 29 VIII 1855 z domu na cm. Powązkowski, zapr. pogrążeni w smutku ojciec i bracia zmarłej
 1045. Filip CHUDZYŃSKI (1832)
  ojciec zacnej familii, przyjaciel rzadkiej stałości, dobroczynny, łagodny, nieugięty w cnocie; zm. 29 IX 1832 w dobrach własnych Jastrzębie w pow. czerskim mając lat 52
 1046. Katarzyna z Chudzyńskich PUCHALINA (1855)
  wdowa, obywatelka z gub. lubelskiej; zm. 27 IV 1855 w wieku lat 60, eksp. 30 IV 1855 z kośc. Dominikanów w Warszawie na cm. Powązkowski, egzekwie 2 V 1855 w kośc. Kapucynów, zapr. smutkiem dotknięta rodzina - córka, zięć i wnuki
 1047. Marianna z Chudzyńskich WĘGRZECKA (1837)
  dziedziczka dóbr Karnice w okolicach Rawy; zm. 1837
 1048. Józef CHWALIBÓG (1861)
  komisant i obywatel, ojciec znanego z prac Izydora Konstantego Chwaliboga, dyrektora chórów kośc. i nauczyciela śpiewu kośc.; po krótkiej i nagłej słabości zm. 4 II 1861 o godzinie siódmej rano w wieku lat 69, wypr. 7 II 1861 z kośc. Augustianów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała żona wraz z synem i wnukami
 1049. Karol CHWALIBÓG (1859)
  rzeczywisty radca stanu, czł. Warszawskich Depart. Rządzącego Senatu; zm. 4 III 1859 w domu nr 614F przy ul. Niecałej przeżywszy lat 65, eksp. 6 III 1859 z domu na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w kośc. Reformatów, zapr. pogrążone w żalu dzieci i wnuki
 1050. Tekla z Chwalibogów DZIERŻANOWSKA (1858)
  żona urzędnika kancelarii przybocznej księcia namiestnika Królestwa; po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzona św. sakramentami, zm. 7 XII 1858 w wieku lat 33, eksp. 10 XII 1858 z kośc. Augustianów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostały mąż wraz z dziećmi
 1051. Michał CHYLEWSKI (1848)
  mjr Korpusu Weteranów WP; zm. IV 1848, poch. 29 IV 1848; inf. z Kalisza
 1052. Jan CHYLICZKOWSKI (1856)
  referendarz stanu, b. dyrektor Heroldii, referent Senatu, kawaler Orderu św. Stanisława II kl., Orderu św. Włodzimierza IV kl. i Znaku Nieskazitelnej Służby; opatrzony św. sakramentami zm. 10 VII 1856, eksp. 12 VII 1856 z kośc. św. Karola Boromeusza na cm. Powązkowski, zapr. żona wraz z dziećmi
 1053. Maria Sabina z Chądzyńskich ZAGAJEWSKA (1860)
  wdowa po b. aptekarzu m. Piotrkowa, osierociła czworo nieletnich dzieci; zm. 8 V 1860, eksp. 11 V 1860 z kapl. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostały brat
 1054. Tekla DZIERZBICKA (1845)
  wdowa po Michale Dzierzbickim, mistrzu dworu królewskopolskiego; zm. 4 XII 1845 w Nieborowie przeżywszy lat 67
 1055. Helena z Hęckich HALMANOWA (1v. Jabłońska) (1828)
  zm. 12 XI 1828 w domu przy ul. Pojezuickiej nr 74 w Warszawie w wieku lat 74, eksp. 15 XI 1828 na cm. Powązkowski, zapr. synowie
 1056. Anna CIBOROWSKA (1850)
  zm. 25 I 1850 we wsi Kolanie gub. lubelskiej, gdzie przebywała na kuracji, żyła lat 20, zostawiła rodziców i narzeczonego; inf. z Lublina
 1057. Adam CICHOCKI (1850)
  rewizor skarbowy przy kolei żelaznej; zm. 25 V 1850 licząc lat 56, eksp. 27 V 1850 z gmachu kolei żelaznej przy drodze Jerozolimskiej w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. żona wraz z dziećmi
 1058. Antoni CICHOCKI (1827)
  komisarz cyrkułu I m.st. Warszawy; zm. 4 VII 1827
 1059. Antonina z Cichockich KOCKA (1840)
  żona urzędnika Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu; zm. 26 III 1840 w domu przy ul. Elektoralnej nr 778 w Warszawie w 22 roku życia, pog. 28 III 1840 na cm. Powązkowskim, zapr. mąż wraz z dwojgiem dzieci i familią
 1060. Józef CICHOCKI (1845)
  obywatel m. Warszawy, właściciel posesji przy ul. Leszno i majętności ziemskiej w Królestwie, znawca muzyki, opiekun artystów, dawniej marszałek jednego z powiatów w gub. kijowskiej; zm. 2 IX 1845 w domu przy ul. Leszno nr 723 przeżywszy lat 62, eksp. 4 IX 1845, nab. żał. dnia następnego w kośc. Kapucynów, zapr. żona
 1061. Józef CICHOCKI (1849)
  obywatel m. Warszawy; zm. 28 X 1849 w domu własnym nr 1355D przeżywszy lat 50, eksp. 30 X 1849, nab. żał. dnia następnego w kośc. Kapucynów, zapr. żona wraz z wnuczkami i nieobecnym synem
 1062. Michał CICHOCKI (1829)
  gen. bryg. WP; w rocznicę zgonu nab. żał. 5 V 1829 w kośc. Kapucynów w Warszawie
 1063. Jakub CICHORSKI (1848)
  sędzia trybunału cywilnego gub. warszawskiej, kawaler Orderu św. Stanisława III kl.; zm. 12 X 1848 w domu kanoniczek nr 464 przy ul. Senatorskiej w Warszawie przeżywszy lat 47, eksp. 14 X 1848 na cm. Powązkowski, nab. żał. 20 X 1848 w kośc. Kapucynów, zapr. pozostała familia
 1064. Józef CICHORSKI (1850)
  urzędnik biura interesów hr. Zamoyskich; zm. 6 III 1850 w wieku lat 35, wypr. 8 III 1850 z kapl. Karmelitów na Lesznie w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. żona wraz z synem
 1065. Kazimierz CICHORSKI (1848)
  zm. 23 V 1848 w 18 roku życia, eksp. 25 V 1848 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w kośc. Kapucynów, zapr. ojciec wraz z rodzeństwem
 1066. Seweryn CICHORSKI (1856)
  radca honorowy, asesor sądu policji poprawczej pow. warszawskiego wydziału pierwszego; opatrzony św. sakramentami zm. 14 III 1856 w domu Świergockiego przy rogu ul. Mazowieckiej i Świętokrzyskiej w wieku lat 30, eksp. 17 III 1856 z domu na cm. Powązkowski, nab. żał. 2 IV 1856 w kośc. Kapucynów, zapr. nieutulony w żalu ojciec wraz z rodzeństwem
 1067. Wincenty CICHORSKI (1856)
  radca tajny, senator, kawaler Orderu św. Stanisława I kl., Orderu św. Anny II kl. z koroną, Orderu św. Włodzimierza III kl. i Znaku Nieskazitelnej Służby za lat 20; zm. 11 XI 1856 w domu nr 1352B przy ul. Mazowieckiej w Warszawie w wieku lat 65, eksp. 13 XI 1856 z domu na cm. Powązkowski, nab. żał. 18 XI 1856 w kośc. Reformatów, zapr. pozostali syn, córka i wnuki
 1068. Wojciech CICHORSKI (1836)
  przez lat 20 kilka przewodniczył m. Przedecz, ozdobiony Orderem św. Stanisława; zm. 16 III 1836 w Przedeczy
 1069. Emilia CICHORZEWSKA (1860)
  panna; po krótkiej, lecz ciężkiej chorobie zm. XII 1860 w wieku lat 25, wypr. 8 XII 1860 z kapl. Dominikanów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. stroskana matka z rodzeństwem
 1070. Józefa CICHOWSKA (1840)
  panna; zm. 4 IV 1840, eksp. 6 IV 1840 z dolnego kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. siostra
 1071. Ludwika z Cichowskich SKRODZKA (1839)
  wdowa po dziekanie i prof. b. Uniw. Warszawskiego; zm. 24 IV 1839, eksp. 26 IV 1839 z dolnego kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w kośc. Kapucynów, zapr. dzieci
 1072. Feliks CIECHANOWIECKI (1851)
  b. marszałek szlachty gub. witebskiej, posiadał znaczne dobra w gub. witebskiej i mohylewskiej; zm. 6 V 1851 z powszechnym żalem współobywateli mając lat 70, pozostawił trzech synów; inf. z Witebska
 1073. Ferdynand DĄBROWA CIECHANOWSKI (1828)
  od 1810 biskup chełmskiej diecezji greckounickiej, senator Król. Pol.; zm. 7 IV 1828 w Chełmie, żył lat 69, nab. żał. 28-30 IV 1828 w kośc. Bazylianów w Warszawie
 1074. Jakub Filip (Filip Jakub) CIECHANOWSKI (1858)
  utrzymujący kantor pism periodycznych; opatrzony św. sakramentami zm. 12 II 1858 w wieku lat 67, nab. żał. i wypr. 15 II 1858 z kośc. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała żona wraz z córką i wnukami
 1075. Izabella CIECHANOWSKA (1848)
  zm. 4 IX 1848 w domu nr 497 przy ul. Podwal w Warszawie, eksp. 7 IX 1848 na cm. Powązkowski, zapr. rodzice wraz z familią
 1076. Magdalena z Ciechanowskich ZIENOWICZ (1v. Nitowska) (1850)
  siostra rodzona zmarłego biskupa chełmskiego, zamieszkała przy jedynym swym synu Henryku Nitowskim, sędzim pokoju, właścicielu dóbr w pow. krasnostawskim; zm. 29 VI 1850 w 74 roku życia, poch. w grobach kośc. paraf. w Uhrusku
 1077. Alojza CIECHOMSKA (1838)
  córka Wiktorii z Niemojewskich i zmarłego Wojciecha Ciechomskiego, dziedzica dóbr Brzozowa; zm. 4 II 1838 w Berlinie
 1078. Jadwiga z Ciechomskich ŁUBIEŃSKA (1859)
  żona Władysława Łubieńskiego; opatrzona św. sakramentami zm. 25 VIII 1859 w domu przy ul. Nowy Świat nr 1252 w Warszawie przeżywszy lat 25, wypr. 27 VIII 1859 z domu do wsi Brzozowa w gub. warszawskiej, egzekwie 5 IX 1859 w kośc. Kapucynów, zapr. pozostały mąż i rodzina
 1079. Wojciech CIECHOMSKI (1821)
  dziedzic dóbr Brzozowa, dobry obywatel, urzędnik, sąsiad, mąż i ojciec; zm. 1821, przeżył lat 64
 1080. Zofia CIECHOMSKA (1852)
  panna, córka Józefa Ciechomskiego i Izabelli z Łempickich, właścicieli dóbr Brzozowa w pow. łowickim; zm. 9 V 1852 w Warszawie przeżywszy lat 22, poch. będzie w dobrach rodzinnych, egzekwie 13 V 1852 w kośc. Kapucynów, zapr. rodzice
 1081. Dominik CIECIERSKI (1829)
  marszałek obw. białostockiego; zm. na przeł. 1828 i 1829 w Dreźnie
 1082. Justyn CIECIERSKI (1830)
  dziedzic m. Ciechanowca, syn zmarłego w 1829 Dominika Ciecierskiego, radcy stanu i marszałka obw. białostockiego, w młodzieńczych latach szkolnych w Żoliborzu zaszczycony przez nauczycieli tytułem Książę Młodzieży, chluba Uniw. Wileńskiego; zm. 24 XII 1829 (v.s.) w 25 roku wieku swego w jednym ze swoich folwarków, zostawił matkę i rodzeństwo
 1083. Józef CIECIERSKI (1856)
  urzędnik zarządu oberpolicmajstra m. Warszawy; zm. 22 III 1856 przeżywszy lat 29, eksp. 25 III 1856 z kośc. Reformatów na cm. Powązkowski, zapr. pozostałe siostry wraz z synem
 1084. Anna z Cieciszewskich KLUCZEWSKA (1834)
  najtkliwsza matka i przyjaciółka, opiekunka nieszczęśliwych; zm. 22 II 1834 w okolicy Siennicy
 1085. Anna z Cieleckich WĘGIERSKA (1830)
  wdowa po generalnym płatniku Wojsk Polskich; zm. I 1830, poch. 17 I 1830, nab. żał. dnia następnego w kośc. Reformatów w Warszawie
 1086. Edmund CIELECKI (1841)
  młodzieniec najpiękniejszych nadziei; zm. 14 II 1841, zostawił rodziców
 1087. Józefina Wanda CIELECKA (1857)
  córka właściciela dóbr; zm. 9 II 1857 we wsi Zygroch w pow. sieradzkim w wieku lat 2 i miesięcy 8, poch. w grobie swego dziadka i prababki przy kośc. we wsi Wierzchach
 1088. Ludwika z Cieleckich KLENIEWSKA (1853)
  obywatelka, dobrodziejka warszawskich reformatów; opatrzona św. sakramentami zm. 20 XII 1853 przeżywszy lat 64, nab. żał. 23 XII 1853 w kośc. Reformatów, po którym eksp. na cm. Powązkowski, zapr. pozostała familia
 1089. Romuald Julian ZAREMBA CIELECKI (1849)
  prokurator królewski przy sądzie kryminalnym gub. warszawskiej; zm. 3 VI 1849 w domu nr 1740 przy ul. Nowy Świat w Warszawie w wieku lat 51, eksp. dnia następnego na cm. Powązkowski, nab. żał. 4 VII 1849 w kośc. Kapucynów, zapr. pozostała żona wraz z dziećmi
 1090. Franciszek Hipolit Stefan CIELESKI (1841)
  naczelnik biura i referent leśny w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, jedyny syn Andrzeja i Izabelli z Kochanowskich, siostrzeniec Michała Kochanowskiego, niegdyś kasztelana, i Konstantego Kochanowskiego, dyrektora generalnego Loterii Król. Pol., niegdyś wojskowy, odznaczony Orderem św. Stanisława IV kl. i znakiem honorowym nieskazitelnej służby, współpracownik pisma "Sylwan"; zm. 13 I 1841 w domu nr 1356 przy ul. Wareckiej w Warszawie przeżywszy lat 48, eksp. 16 I 1841 na cm. Powązkowski, zapr. żona z dziećmi
 1091. Seweryn CIELESKI (1840)
  uczeń II kl. liceum gubernialnego; zm. 9 IV 1840 w domu nr 1356 przy ul. Wareckiej w Warszawie, eksp. 12 IV 1840 na cm. Powązkowski, zapr. rodzice
 1092. Jan CIEMNIEWSKI (1845)
  b. prezes rady obywatelskiej b. woj. płockiego, obywatel ze wszech miar godny szacunku i poważania; zm. I 1845 w Warszawie przeżywszy lat 75, przen. do dóbr Czerwonka, będących własnością jego syna
 1093. Kwiryn CIEMNIEWSKI (1856)
  dziedzic dóbr Ślipcze w pow. hrubieszowskim położonych, syn Józefa i Izabelli Ruszczyców Ciemniewskich; ur. 1804, zm. 1 IV 1856
 1094. Michał CIEMNIEWSKI (1860)
  kpt. b. Wojsk Polskich; opatrzony św. sakramentami zm. 31 XII 1859 w 76 roku życia, nab. 14 I 1860 w kośc. Wizytek w Warszawie
 1095. Rozalia CIEMNIEWSKA (1859)
  panna; opatrzona św. sakramentami zm. 31 III 1859 przeżywszy lat 74, wypr. 2 IV 1859 z kośc. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostały brat wraz z rodziną
 1096. Władysław CIEPIELOWSKI (1860)
  lekarz pierwszej klasy w Kielcach stale zamieszkały; po długiej i ciężkiej chorobie zm. 15 II 1860 przeżywszy lat 38, eksp. 17 II 1860 z kapl. przy kośc. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w tymże kośc., zapr. pozostała familia
 1097. Teresa z Cieplińskich KOŁYSZKOWA (1851)
  córka Stanisława Kostki i Anny z Sikorskich Cieplińskich, małżonka Benedykta Denisa Kołyszki, naprzód brygadiera koronnego jazdy, a potem gen.-mjr. komenderującego dawnych Wojsk Polskich, męża z rycerskiej odwagi i męstwa znanego; zm. 15 XII 1850 w wieku lat 78, pog. 3 X 1851 w Tarnowce w gub. podolskiej, pozostawiła dzieci, wnuków i prawnuków
 1098. Ksawery CIERPIŃSKI (1854)
  kancelista Biura Kontroli Służących; zm. 10 II 1854 przeżywszy lat 30
 1099. Franciszek CIESIELSKI (1848)
  radca honorowy, starszy pomocnik naczelnika pow. płockiego; zm. 29 V 1848 w m. gub. Płocku w 46 roku życia, zostawił żonę i kilkoro niedorosłych dzieci
 1100. Stanisław CIESIELSKI (1823)
  wicebrygadier w Korpusie Kadetów, płk Gwardii Koronnej, a następnie Gwardii Litewskiej, wychowawca dzieci Adama ks. Czartoryskiego - Adama i Konstantego, a następnie syna tego ostatniego; zm. 11 XII 1823 w Puławach przeżywszy lat 78
 1101. Leon CIESZEWSKI (1838)
  sekretarz Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu; zm. 31 VIII 1838 w domu nr 748 przy ul. Elektoralnej w Warszawie, eksp. 2 IX 1838 na cm. Powązkowski, zapr. bracia, siostra i familia
 1102. Ludwika z Cieszewskich ROEMER (1841)
  zm. 20 IV 1841 w domu przy ul. Grzybowskiej nr 1019 w Warszawie w 24 roku życia, eksp. 22 IV 1841 na cm. Powązkowski, zapr. familia
 1103. Salomea z Cieszewskich BUDZISZEWSKA (1861)
  żona urzędnika Rządu Gubernialnego Warszawskiego; po długiej i ciężkiej chorobie zm. 9 II 1861, eksp. 12 II 1861 z kapl. przy kośc. Reformatów na cm. Powązkowski, zapr. pozostały mąż
 1104. Teodor CIESZEWSKI (1854)
  woźny Komisji Emerytalnej; zm. nagle 4 IV 1854 przechodząc ul. Bednarską w Warszawie, liczył lat 27
 1105. Adolf Bolesław CIESZKOWSKI (1851)
  syn Krzysztofa i Joanny z baronów de Maltzan Cieszkowskich; zm. 9 II 1851 kończąc 17 rok życia, eksp. do dóbr Łukówca, gdzie poch. w grobie familijnym w parafii Jeruzalem
 1106. Barbara z Cieszkowskich ks. WORONIECKA (1831)
  zm. 25 VIII 1831 w Warszawie w 52 lub 54 roku życia, ciało złożone tymczasowo 27 VIII 1831 na cm. Powązkowskim, poch. będzie w grobie rodzinnym w Huszlewie, nab. żał. 29 VIII 1831 w kośc. Kapucynów w Warszawie, zostawiła męża, trzech synów i córkę
 1107. Cecylia z Cieszkowskich DOBIECKA (1848)
  małżonka Eustachego Dobieckiego, radcy Tow. Kredytowego Ziemskiego, dziedzica dóbr Łopuszna w gub. radomskiej, jedyna córka Józefa Cieszkowskiego, b. senatora-kasztelana Król. Pol.; zm. 6 IV 1848
 1108. Helena z Cieszkowskich CIESZKOWSKA (1861)
  hrabina, żona znanego i zasłużonego męża Augusta hr. Cieszkowskiego, posła na sejm berliński; zm. 1861 w Berlinie
 1109. Ignacy CIESZKOWSKI (1854)
  od 1809 był sędzią pokoju, radcą wojewódzkim, kilka razy posłem na sejmy, prezesem dyrekcji Tow. Kredytowego w Siedlcach i zastępcą prezesa dyrekcji głównej w Warszawie, w 1833 przeniósł się do wiejskiego zacisza, był to zacny mąż w stosunkach obywatelskich i wzorowy ojciec familii; po krótkiej a ciężkiej chorobie, opatrzony św. sakramentami zm. 14 II 1854 w dobrach dziedzicznych brata swego Pawła Cieszkowskiego Sucha w pow. siedleckim, gdzie czasowo przebywał, żył lat 76
 1110. Józef CIESZKOWSKI (1821)
  nowo mianowany senator-kasztelan; zm. 5 I 1821 z powszechnym żalem krewnych i przyjaciół
 1111. Krzysztof CIESZKOWSKI (1856)
  b. oficer b. Wojska Polskiego, dziedzic dóbr Łukawiec w pow. stanisławowskim położonych, stryj znanego pisarza hr. Augusta Cieszkowskiego; zm. 23 III 1856 przeżywszy lat 59, nab. żał. 26 III 1856 w kapl. Reformatów w Warszawie, po którym przew. zwłok do grobu familijnego w dobrach dziedzicznych, zapr. w smutku pogrążone dzieci i familia
 1112. Piotr CIESZKOWSKI (1847)
  syn Ignacego Cieszkowskiego, b. prezesa dyrekcji głównej Tow. Kredytowego Ziemskiego; zm. 6 VI 1847 w m. Łęczny gub. lubelskiej, gdzie przebywał dla interesów w towarzystwie swojego szwagra, żył lat 27, pozostawił rodziców i rodzeństwo
 1113. Weronika z Dołęgów Cieszkowskich SZLUBOWSKA (1857)
  córka Floriana, starosty kleszczelewskiego, i Katarzyny z Bobrownickich Cieszkowskiej, żona zmarłego Ignacego Korwin Szlubowskiego, b. posła, dziedzica dóbr Horostyta i innych; zm. 18 I 1857 w Lublinie przeżywszy lat przeszło 70, śmierć jego okryła żałobą przeszło trzydzieści osób najbliższej jego familii
 1114. Franciszek CIEŚLEWSKI (1858)
  obywatel; zm. I 1858 przeżywszy lat 80, eksp. 29 I 1858 z kośc. Dominikanów na cm. Powązkowski, zapr. pozostała familia
 1115. Józef CIEŚLEWSKI (1856)
  majster szewski; zm. 1956 przeżywszy lat 56
 1116. Marianna z Cieślewskich NIESCH (1854)
  zm. XII 1854 przeżywszy lat 37
 1117. Tadeusz Adolf CIEŚLEWSKI (1860)
  platernik; opatrzony św. sakramentami zm. 2 IV 1860 w wieku lat 49, wypr. 4 IV 1860 z kośc. Karmelitów przy ul. Leszno w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała w smutku żona z czworgiem dzieci
 1118. Krzysztof CIEŚLIK (1829)
  obywatel m. Warszawy, krawiec, zyskał zaufanie najbogatszych panów w Król. Pol. i całej Litwie; zm. 8 I 1829 we wsi Choszczówka gminie Jabłonna mając lat 59, poch. 12 I 1829 na cm. Ew. w Warszawie, zostawił żonę i córkę
 1119. Anna z Cieńskich KOBYŁECKA (1838)
  zm. 6 IV 1838 w majętności własnej w 34 roku wieku swego, eksp. 10 IV 1838 do kośc. parafii lgockiej, gdzie nab. żał. i pog. dnia następnego, zostawiła męża, dzieci i brata; inf. z okolic Radomska
 1120. Franciszek CIOŁKOWSKI (1842)
  b. oficer b. Wojsk Polskich; zm. 13 VIII 1842 w domu pijarskim nr 74 w Warszawie przeżywszy lat 83, eksp. 16 VIII 1842 na cm. w Warszawie, zapr. pozostałe córki
 1121. Ignacy CIOŁKOWSKI (1859)
  po krótkiej, lecz ciężkiej chorobie, opatrzony św. sakramentami, zm. 1 II 1859 przeżywszy lat 62, wypr. 4 II 1859 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. stroskana żona wraz z nieobecnym synem
 1122. Aleksander CISSOWSKI (1841)
  obywatel z Lipnowskiego, dziedzic dóbr Radomin; zm. 9 XI 1841 mając lat 29, pozostawił żonę
 1123. Zofia z Cissowskich SZYSTOWSKA (1861)
  wdowa po Adamie Szystowskim, urzędniku Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu; po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzona św. sakramentami, zm. 30 V 1861 przeżywszy lat 69, wypr. 1 VI 1861 z kapl. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski
 1124. Marianna z Ciszewskich SULIKOWSKA (1857)
  po długiej i ciężkiej słabości, opatrzona św. sakramentami, zm. 26 II 1857, wypr. 1 III 1857 z kapl. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostały mąż wraz z dziećmi i wnukiem
 1125. Seweryn CIĄGLIŃSKI (1850)
  komisarz ekonomiczny w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, wcześniej naczelnik rządu gub. siedleckiego, mąż zmarłej 26 V 1849 Ludwiki z Kuczyńskich, córki prezesa trybunału; zm. 27 IV 1850 w domu teściów swoich w Siedlcach, gdzie przybył dwa tygodnie wcześniej dla poratowania zdrowia, żył lat 44, zostawił dwie córki w niemowlęcym wieku
 1126. Feliks de COCHET (1856)
  urzędnik wydziału górnictwa przy Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, kawaler Orderu św. Anny III kl.; po długiej chorobie zm. 20 VII 1856, wypr. 22 VII 1856 z kapl. Reformatów na cm. Powązkowski, zapr. pozostały brat
 1127. Ferdynand COCHET (1861)
  urzędnik skarbowy; po krótkiej, lecz ciężkiej chorobie zm. 13 XI 1861 w wieku lat 35, eksp. 16 XI 1861 z kapl. szpitala św. Ducha w Warszawie na cm. Powązkowski
 1128. Ludwika RYX z d. Collignon (1844)
  małżonka szambelana Stanisława Augusta króla polskiego; zm. 14 VI 1844 w dobrach swych dziedzicznych Pilaszków, nab. żał. w kośc. w Borzęcinie i Prażmowie, poch. 17 VI 1844 w grobie familijnym w Prażmowie, pozostawiła synów, córki, zięciów i wnuków
 1129. Wawrzyniec KOLĘ (COLLIN) (1827)
  właściciel domu zwanego Gospoda Podlaska przy ul. Bednarskiej w Warszawie; zm. XI 1827 w Krakowie
 1130. Franciszek COLLOREDO-WALDSEE (1859)
  hrabia, poseł austriacki przy kilku dworach, w 1847 poślubił Sewerynę Sobańską z d. hrabiankę Potocką; ur. 1799, zm. 1859 w Zürichu
 1131. Józef Rudolf CONRADI (1851)
  nauczyciel prywatny; zm. 24 XI 1851 w domu nr 617 przy ul. Daniłowiczowskiej w Warszawie, eksp. 26 XI 1851 na cm. Ew.-Ref., zapr. żona z córką i dwiema siostrami
 1132. Zuzanna CONRADI (1856)
  panna; po długiej i ciężkiej chorobie zm. 3 V 1856 w wieku lat 48, wypr. 5 V 1856 z kapl. Ew. przy ul. Mylnej na cm. Ew.-Ref., zapr. stroskana bratowa wraz z córką swoją
 1133. Maria SEMADENI z d. Kortezy (1837)
  zm. 6 I 1837 w domu nr 1247 przy ul. Świętokrzyskiej w Warszawie w 38 roku życia, eksp. 8 I 1837 na cm. Ew.-Ref., zapr. mąż z dziećmi i familią
 1134. Elżbieta LEDWORUSKA z d. Crossett (1847)
  zm. 14 VIII 1847, eksp. 17 VIII 1847 z dolnego kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. matka z zięciem i trzema wnuczkami
 1135. Ludwika POLKOWSKA (1838)
  zm. 14 V 1838, eksp. 16 V 1838 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała familia i koledzy
 1136. Franciszek Ksawery CWIKIEL (1836)
  obywatel Warszawy, majster piekarski; zm. VI 1836, eksp. 21 VI 1836 na cm. Powązkowski, zapr. krewni
 1137. Broncio CYBULSKI (1861)
  ur. 29 V 1855, zm. 3 XII 1861 w domu Piotrowskiego przy ul. Miodowej nr 496 w Warszawie, wypr. 5 XII 1861 z domu na cm. Powązkowski, zapr. w smutku pogrążeni rodzice
 1138. Jan CYBULSKI (1857)
  syn kupca i obywatela m. Warszawy; zm. 30 VI 1857 w domu nr 496 przy ul. Miodowej przeżywszy lat 7, wypr. 2 VII 1857 z domu na cm. Powązkowski, zapr. stroskani rodzice
 1139. Joanna z Cybulskich CIEŚLEWSKA (1v. Robaczyńska) (1849)
  zm. 3 IV 1849 przeżywszy lat 43
 1140. Józef CYBULSKI (1840)
  obywatel Warszawy; zm. 8 IX 1840 w domu nr 219 przy ul. Mostowej w Warszawie, eksp. 10 IX 1840 na cm. Powązkowski, zapr. żona wraz z familią
 1141. Katarzyna z Cybulskich JURASZYŃSKA (1860)
  obywatelka; zm. 18 II 1860 w wieku lat 46, eksp. 21 II 1860 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostały mąż wraz z dziećmi i wnuczką
 1142. Józefa z Celińskich SZAMOCINA (1824)
  zm. 8 IX 1824 w dobrach swoich Chlewnia, poch. w grobie familijnym kośc. w Rokitnie
 1143. Aniela CYPRYSIŃSKA (1855)
  po długiej chorobie zm. 2 VI 1855 w domu nr 586B przy ul. Długiej w Warszawie przeżywszy lat 17, wypr. 4 VI 1855 z domu na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w kośc. Reformatów, zapr. stroskani rodzice
 1144. Antoni CYPRYSIŃSKI (1860)
  obywatel m. Warszawy, dziedzic dóbr ziemskich, mgr prawa i administracji b. Królewskiego Uniw., czł. redakcji "Biblioteki Warszawskiej", uprawiacz różnorodnych gałęzi literackiej niwy; po krótkiej słabości, opatrzony św. sakramentami, zm. 15 I 1860 w domu przy ul. Długiej nr 586 w Warszawie w wieku lat 54, wypr. 18 I 1860 z domu na cm. Powązkowski, nab. żał. 21 I 1860 w kośc. Reformatów, zapr. pogrążone w nieutulonym smutku pozostałe dzieci z familią; nab. żał. 24 I 1860 w kośc. Karmelitów na Krakowskim Przedm.
 1145. Irena z Cyprysińskich GĄSIOROWSKA (1854)
  po ciężkiej chorobie zm. 20 IV 1854 w Hotelu Angielskim w Warszawie, wypr. 22 IV 1854 na cm. Powązkowski, nab. żał. 28 IV 1854 w kośc. Kapucynów, zapr. pozostały mąż wraz z córką
 1146. Konstanty CYPRYSIŃSKI (1855)
  zm. w kwiecie wieku 2 VIII 1855 na łonie starego swego sługi, z dala od swojej rodziny, we wsi Koziczynie w gub. płockiej
 1147. Władysław Karol Wilhelm CYTWIC (1853)
  uczeń Instytutu Gospodarstwa Wiejskiego; zm. 29 V 1853 w domu nr 1351-52 przy ul. Mazowieckiej w Warszawie w wieku lat 20, eksp. 31 V 1853 z domu na cm. Ew.-Aug., zapr. matka z rodzeństwem
 1148. Jan PUCHAŁA CYWIŃSKI (1855)
  gen.-mjr korpusu żandarmów, policmajster m. Warszawy, kawaler Orderu św. Stanisława I kl., Orderu św. Włodzimierza III i IV kl. z kokardą, Orderu św. Anny II kl., Orderu św. Jerzego IV kl., Legii Honorowej, Orderu Virtuti Militarii III kl., ozdobiony Znakiem Honorowym za lat 40, w ciągu swego zawodu odbył kilkadziesiąt bitew, m.in. w kampanii hiszpańskiej; zm. 28 II 1855 o godzinie drugiej w nocy w domu nr 463 przy ul. Senatorskiej przeżywszy lat przeszło 80, eksp. 2 III 1855 z domu na cm. Powązkowski
 1149. Jan PUCHAŁA CYWIŃSKI (1851)
  obywatel; zm. 29 IX 1851 w m. Kaliszu w wieku lat 54
 1150. Julia z Puchała Cywińskich PUCHAŁA CYWIŃSKA (1861)
  wdowa po gen. korpusu żandarmów, niegdy w szeregach Napoleona I walczącym, zachowywała zwyczaje dawne polskie, pomimo niezamożności swej wspierała jeszcze biedniejszych od siebie; zm. 1861 w czasie snu, żyła lat 80
 1151. Symforoza z Puchałów Cywińskich TREUTLEROWA (1861)
  żona kupca i obywatela, b. senatora Rzeczypospolitej Krakowskiej, pog. V 1861 w Krakowie
 1152. Marianna CYZMER (1858)
  zm. 17 III 1858 przeżywszy lat 26, wypr. 19 III 1858 z kapl. Ew. przy ul. Mylnej w Warszawie na cm. Ew.-Aug., zapr. pozostała matka
 1153. Tomasz CZABAN (1838)
  kupiec i obywatel Warszawy, mąż Tekli z Baldych Czaban; zm. 31 X 1838 w domu Dyzmańskiego przy ul. Podwal w Warszawie po przeżyciu lat 45, eksp. 2 XI 1838, egzekwie 7 XI 1838 w kośc. Kapucynów, zapr. żona wraz z dziećmi
 1154. Aniela hrabianka CZACKA (1855)
  młodsza córka hr. Michała Czackiego, podczaszego wielkiego koronnego, i Beaty Potockiej, siostra zmarłej pułkownikowej Konstancji z hr. Czackich Szeptyckiej; zm. 1855
 1155. Antonina z Czackich hr. KRASIŃSKA (1834)
  starościna opinogórska, matka Wincentego hr. Krasińskiego, gen. adiutanta JCKMości; zm. 27 VII 1834 w pałacu nr 410 w Warszawie przeżywszy lat 89, eksp. 29 VII 1834 do kośc. Misjonarzy (Świętokrzyskiego), gdzie nab. żał. dnia następnego, poch. obok swego męża w katakumbach cm. Świętokrzyskiego, zostawiła syna i wnuka
 1156. Konstancja z hr. Czackich SZEPTYCKA (1855)
  znana z wysokich cnót i niepospolitych przymiotów duszy, córka Michała i Beaty z Potockich Czackich, podczastwa koronnych, żona b. płk. gwardii b. WP; ur. 1789 w Warszawie, zm. nagle 1855 na epidemiczną chorobę w Sielcu gub. wołyńskiej, pow. włodzimierskim, dobrach brata swego Feliksa Czackiego, b. prezesa Komisji Sądowej Edukacyjnej
 1157. Leontyna z hr. Czackich LEDÓCHOWSKA (1856)
  małżonka Romualda Ledóchowskiego, b. marszałka szlachty gub. wołyńskiej; zm. 15 II 1856 w Żytomierzu, zwłoki przewiezione być miały do Koniuch w pow. włodzimierskim dla poch. w grobie rodzinnym, zostawiła dwóch synów i trzy córki; nab. żał. 9 V 1856 w kośc. św. Krzyża w Warszawie
 1158. Michał CZACKI (1829)
  podczaszy koronny, kawaler orderów polskich, poseł kilkakrotny na sejmy, syn Szczęsnego Czackiego, brat Tadeusza Czackiego, wdowiec, ojciec pięciorga dzieci; zm. 1829 we włości dziedzicznej Sielec w pow. włodzimierskim licząc lat 75
 1159. TARNOWSKA z Czackich (1821)
  hrabina, rodzona siostra Tadeusza Czackiego, ciotka Wincentego hr. Krasińskiego, gen. WP, pani rzadkich cnót i przymiotów; zm. 12 IV 1821, eksp. 15 IV 1821 do kośc. św. Krzyża w Warszawie, gdzie nab. żał. dnia następnego
 1160. Wiktor hr. CZACKI (1853)
  jedyny już z dwóch synów Tadeusza Czackiego, radcy tajnego, starosty nowogródzkiego, i Barbary Dembowskiej, starościanki wolbromskiej, córki niegdy właścicielki domu przy ul. Senatorskiej w Warszawie, dotąd pałacem Wolbromskich nazywanego; zm. 6 VII 1853 w miasteczku Porycku, pow. włodzimierskim, gub. wołyńskiej, mając lat 52, pozostawił żonę, Pelagię z ks. Sapiehów, czterech synów: Władysława - urzędnika kancelarii ks. namiestnika Królestwa - Włodzimierza, Feliksa i Tadeusza, dwie córki: Marię i Olgę oraz siostrzeńców po siostrze Marii, pierwszej małżonce ks. Eugeniusz Lubomirskiego
 1161. Zuzanna z Czajkowskich GŁĘBOCKA (1849)
  małżonka obywatela i cukiernika warszawskiego; zm. 15 III 1849, żyła lat 21, poch. 17 III 1849 na cm. Powązkowskim
 1162. Edward CZAJKOWSKI (1860)
  sufler Teatru Wielkiego (Rozmaitości), czł. Bractwa Archikonfraterni Literackiej; zm. 27 VI 1860, eksp. 29 VI 1860 z kapl. św. Jana w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała w smutku żona wraz z dziećmi; wotywa żał. 11 VII 1860, zapr. seniorowie Archikonfraterni
 1163. Franciszka z Czajkowskich BRÜCKNER (1847)
  pierwsza chórzystka teatrów warszawskich, przez kilka lat wykonywała dzieła religijne w wielu kościołach warszawskich, zwłaszcza archikatedralnym i Augustianów; zm. 29 I 1847 mając lat 29, eksp. 31 I 1847 z kapl. Literackiej przy kośc. św. Jana, zapr. pozostały mąż wraz z dwojgiem dzieci
 1164. Julianna z Czajkowskich WEJNERT (1852)
  obywatelka, wdowa; zm. 7 X 1852 przeżywszy lat 86, wypr. 9 X 1852 z kośc. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. 11 X 1852 w tymże kośc., zapr. pozostała rodzina
 1165. Kassylda z Czajkowskich OKÓLSKA (1860)
  małżonka Michała Okólskiego, b. płk. b. Wojsk Polskich; zm. 1 III 1860 w dobrach swoich dziedzicznych Malinie w pow. gostyńskim, pozostawiła dzieci, wnuki i zięcia
 1166. Marcin CZAJKOWSKI (1839)
  b. stolnik i sędzia pow. orłowskiego; zm. 23 VII 1839 licząc lat 107, eksp. do kośc. paraf. w Kutnie
 1167. Anicet CZAKI (1840)
  czł. rady budowniczej, kawaler Orderu św. Stanisława III kl.; zm. 17 I 1840 w domu własnym nr 2382 przy ul. Nowolipki w Warszawie w 45 roku życia, poch. 19 I 1840
 1168. Józefa CZAKI (1842)
  ur. 19 IX 1828, zm. 30 XI 1842, eksp. 3 XII 1842 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski
 1169. Agnieszka z Czapierzyńskich LITMAN (1835)
  zm. 18 II 1835 w domu przy Krakowskim Przedm. nr 404 w Warszawie w wieku 62 lat, eksp. 20 II 1835 na cm. Powązkowski, zostawiła męża i cztery córki z zięciami
 1170. Franciszek CZAPLICKI (1831)
  dziedzic dóbr Skrzypaczowice, radca wojewódzki, sędzia pokoju; zm. 7 XII 1830 w parafii koprzywnickiej, zostawił żonę i dzieci
 1171. Tekla z Czaplickich WALIGÓRSKA (1850)
  zm. 15 X 1850 w Warszawie, przybywszy tu z Krakowa do swych dzieci po doznanej tamże pogorzeli, żyła lat 84, wypr. 17 X 1850 z kośc. Bernardynów na cm. Powązkowski, zapr. pozostała familia
 1172. Władysław CZAPLIŃSKI (1860)
  zm. I 1860, wypr. 23 I 1860 z kośc. św. Krzyża w Warszawie, nab. żał. 27 I 1860 w kośc. Franciszkanów, zapr. rodzeństwo
 1173. CZAPSKA (1854)
  słynna z urody córka Franciszka hr. Czapskiego, właściciela dóbr Bukowca położonych w Królestwie Pruskim, i Michaliny z hr. Czapskich z Kiejdan w gub. kowieńskiej, była połączona związkami pokrewieństwa z liczną tak w Warszawie, jak w Królestwie i w Cesarstwie zamieszkałą rodziną; zm. 14 XI 1854 w Berlinie w 17 wiośnie życia, ciało ma być przewiezione do Bukowca, dla złożenia go tam w grobie rodzinnym
 1174. Karol hr. CZAPSKI (1855)
  syn Adama i Marii z Rzewuskich hr. Czapskich małżonków; opatrzony św. sakramentami zm. 3 II 1855 w wieku lat 10, eksp. z kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. stroskana matka
 1175. Magdalena z Czapskich ANTONOWICZOWA (1833)
  nab. żał. 19 I 1833 w kośc. Kapucynów w Warszawie, zapr. mąż
 1176. Marianna z Czapskich OCHOCKA (1v. Krywult) (1852)
  zm. 1 XI 1852, eksp. 4 XI 1852 z kośc. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. mąż wraz z dziećmi
 1177. Karolina z Czaputowiczów PIĄTKOWSKA (1861)
  żona naczelnika objazdu zarządu siódmego okręgu komunikacji; po ciężkiej chorobie zm. 11 VIII 1861 w wieku lat 43, nab. żał. 13 VIII 1861 w kośc. Bernardynów, eksp. tegoż dnia z tegoż kośc. na cm. Powązkowski
 1178. Katarzyna z Czarkowskich GUTKOWSKA (1831)
  wdowa po Wojciechu Gutkowskim, ppłk. Wojsk Polskich; zm. 24 VIII 1831 na wsi w obw. pułtuskim, dokąd wyjechała z Warszawy w obawie zaburzeń wojennych, żyła lat 31, zostawiła trzy córki, matkę i rodzeństwo
 1179. Antoni CZARNECKI (1849)
  obywatel; zm. 23 X 1849 w 71 roku życia, eksp. 25 X 1849 z dolnego kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. żona wraz z dziećmi
 1180. Bogumiła z Czarnieckich KOSSOWA (1831)
  matka płk. Wojsk Polskich; zm. IX 1831 w 58 roku życia, poch. 14 IX 1831 na cm. Powązkowskim w Warszawie
 1181. Bolesław CZARNECKI (1856)
  urzędnik Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, czł. Archikonfraterni Literackiej; po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzony św. sakramentami, zm. 31 X 1856 w wieku lat 32, eksp. 3 XI 1856 z dolnego kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. w smutku pogrążona matka; wotywa żał. 7 XI 1856 w kapl. Niepokalanej Maryi przy kośc. św. Jana
 1182. Feliks CZARNECKI (1860)
  urzędnik poczty; po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzony św. sakramentami, zm. 22 XII 1860 w wieku lat 21, wypr. 24 XII 1860 z kośc. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostali rodzice i bracia
 1183. Franciszka z Czarneckich LUBOWIDZKA (1845)
  wdowa po gen. Wojsk Polskich Stefanie Lubowidzkim, kawalerze Orderu Orła Białego, Orderu św. Aleksandra Newskiego i Orderu św. Stanisława, przed ćwierć wiekiem po stracie męża wstąpiła jako tercjarka do zakonu sakramentek w Warszawie; zm. 17 IX 1845 w 85 roku życia, po nab. żał. poch. w grobach zakonnych w kośc., zostawiła trzech synów i dwie córki
 1184. Joanna CZARNECKA (1850)
  panna; ur. 24 VI 1813, zm. 7 IV 1850 w domu nr 2843 przy ul. Tamka w Warszawie, eksp. 9 IV 1850 na cm. Powązkowski, nab. żał. 13 IV 1850 w kośc. Kapucynów, zapr. rodzeństwo
 1185. Józef CZARNECKI (1846)
  urzędnik biura oberpolicmajstra policji m. Warszawy; zm. 9 III 1846 w wieku lat 29, eksp. 11 III 1846 na cm. Powązkowski, nab. żał. 24 III 1846 w kośc. św. Jana, zapr. żona z synem i córką
 1186. Lucyna z Czarneckich ŻÓŁTOWSKA (1851)
  żona urzędnika rządu gub. warszawskiego; zm. 20 VII 1851 przeżywszy lat 35, eksp. 22 VII 1851 z kapl. kośc. Bernardynów na cm. Powązkowski, zapr. mąż z ojcem i siostrami
 1187. Ludwika z Czarneckich ŁUBIEŃSKA (1842)
  małżonka Józefa Łubieńskiego, b. radcy wojewódzkiego; zm. 23 III 1842 w dobrach Starzenice w obw. wieluńskim w 61 roku życia, poch. w grobie rodzinnym w dobrach stawiszyńskich jej syna, radcy tajnego i senatora, pozostawiła męża, dzieci i wnuki
 1188. Maria z Czarneckich HOFFMAN (1853)
  wdowa po Janie Hoffmanie, niegdy płk. b. WP i komisarzu wojennym; zm. 25 IX 1853 w domu Wilskiego na Nowym Mieście w Warszawie w 60 roku życia swego, eksp. 27 IX 1853 z domu na cm. Powązkowski, obecna w Warszawie córka tę smutną wiadomość przesyła dla oddalonych jej dzieci, krewnych i przyjaciół
 1189. Franciszka z Czarneckich NIXDORFF (1857)
  wdowa po urzędniku; zm. 27 XII 1857 przeżywszy lat 77, eksp. 29 XII 1857 z dolnego kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. stroskana córka
 1190. Salomea z Czarneckich PREYSS (1849)
  wdowa po rektorze b. szkoły wydziałowej w Białej; zm. 27 X 1849 w wieku lat 65, eksp. 30 X 1849 z kapl. przy kośc. św. Jana w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. dzieci
 1191. Stanisław CZARNECKI (1841)
  wieczysty dzierżawca dóbr Kustodii; zm. 6 VII 1841 w m. Warce, zostawił żonę i dzieci
 1192. Ludwika z Czarnków DZWONKOWSKA (1852)
  żona referendarza stanu; zm. 5 II 1852 w m. Siennicy, eksp. 8 II 1852 do kośc. Reformatów tamże, dnia następnego nab. żał. i złożenie zwłok w grobie miejscowym, zapr. pozostały mąż, dzieci i wnuki
 1193. Michał Klemens CZARNIAWSKI (1861)
  kupiec i obywatel m. Warszawy; po krótkiej chorobie zm. 24 X 1861 w domu własnym przy ul. Tłomackie nr 600D przeżywszy lat 31, eksp. 28 X 1861 z domu na cm. Powązkowski, zapr. pogrążony w smutku ojciec wraz z braćmi i siostrami
 1194. Andrzej Szymon ŁODZIA CZARNECKI (1849)
  urzędnik Najwyższej Izby Obrachunkowej; zm. 13 I 1849 w domu nr 1000 przy ul. Krochmalnej w Warszawie, eksp. 15 I 1849 na cm. Powązkowski, zapr. pozostała żona wraz z dziećmi
 1195. Feliks CZARNECKI (1834)
  b. senator-wojewoda, czł. Rady Stanu Król. Pol., właściciel m. Głowna, kawaler Orderu Orła Białego i Orderu św. Stanisława I kl.; zm. 26 X 1834 przeżywszy lat 65, poch. obok swej matki w dobrach dziedzicznych Bratoszewice, po wystawieniu zwłok i nab. żał. w kośc. paraf. w Głownie, nab. żał. 31 X 1834 w kośc. Kapucynów w Warszawie, pozostawił żonę i dzieci
 1196. Józefa z Czarneckich LASOCKA (1853)
  małżonka Józefa Lasockiego, dziedzica dóbr ziemskich; po krótkiej słabości zm. 1 IX 1853 w dobrach swych dziedzicznych Czerniewie w pow. gostyńskim w 58 roku życia, pozostawiła męża, po przeszło trzydziestu latach z nim pożycia, i dzieci
 1197. LASOCKA z Czarneckich (1853)
  córka niegdy Feliksa Czarneckiego, b. senatora-wojewody, czł. Rady Stanu Królestwa, małżonka Józefa Lasockiego; zm. IX 1853 w dobrach swoich Czerniewie w pow. łowickim przeżywszy lat 58, poch. w Brochowie, majętności jej syna Władysława Lasockiego
 1198. JAŚKOWSKA z Czarneckich (1v. Kiełkowska) (1860)
  kasztelanowa, córka niegdy Feliksa Czarneckiego, senatora-wojewody z Dzierzbickiej; zm. 1860 w dobrach swoich w Rawskiem
 1199. Zorian CHODAKOWSKI (1826)
  badacz Słowiańszczyzny, czł. Tow. Królewskiego Warszawskiego Przyjaciół Nauk i innych towarzystw; zm. 17 XI 1825 w gub. twerskiej, zostawił żonę
 1200. Julia CZARNOCKA (1855)
  córka Ksawerego i Rozalii z Niedźwieckich Czarnockich; po krótkiej chorobie zm. 15 IV 1855 w Zwierzyńcu Ordynackim w 22 roku życia
 1201. Franciszek CZARNOMSKI (1855)
  b. płk kawalerii b. Wojsk Polskich, dowódca szkoły podchorążych jazdy, kawaler wielu orderów; zm. 7 VI 1855 w domu nr 413A przy rogu pl. Saskiego i ul. Królewskiej w Warszawie w wieku lat 74, wypr. 10 VI 1855 z domu na cm. Powązkowski, nab. żał. 15 VI 1855 w kośc. Kapucynów, zapr. pozostała żona wraz z dziećmi
 1202. Róża hr. GOLEJOWSKA (1855)
  właścicielka dóbr ziemskich; zm. IX 1855 we Lwowie licząc 52 lata wieku
 1203. Łukasz CZARNOMSKI (1855)
  powszechnie z prawości znany obywatel; zm. 28 IV 1855 we wsi Bartodzieje pod m. Radomskiem, pozostawił rodzinę i przyjaciół
 1204. Józef CZARNOWSKI (1842)
  b. sędzia pokoju pow. stanisławowskiego, sprawował urzędy od 1788; zm. 11 III 1842 w majątku swoim dziedzicznym Chajęty, zostawił dziewięcioro dzieci
 1205. Józefa z Czarnowskich SWIESZEWSKA (1824)
  sędzina; zm. 27 VII 1824 w domu przy ul. Leszno nr 655 w Warszawie, przen. 30 VII 1824 na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w kośc. Kapucynów
 1206. Tekla z Czarnowskich MICHALICKA (1855)
  wdowa; po długiej chorobie zm. 1 II 1855 w domu nr 43 przy ul. Stare Miasto w Warszawie, eksp. 4 II 1855 z domu na cm. Powązkowski, zapr. pozostałe dzieci wraz z familią
 1207. Henryk CZARTKOWSKI (1857)
  urzędnik skarbowy; po kilkutygodniowej ciężkiej chorobie, opatrzony św. sakramentami, zm. 15 XI 1857, eksp. 18 XI 1857 z kapl. św. Karola Boromeusza w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. 21 XI 1857 w kośc. Reformatów, zapr. pozostała familia
 1208. Józef CZARTKOWSKI (1854)
  radca honorowy, asesor trybunału cywilnego wydziału drugiego gub. augustowskiej, powszechnie znany i kochany dla swej dobroci i prawdziwej uczciwości; po kilkudniowej ciężkiej chorobie zm. 3 VI 1854 w m. Suwałkach w wieku lat około 37, eksp. 5 VI 1854 z domu do miejscowego kośc., poch. dnia następnego w świeżo wymurowanym grobie rodzinnym, pozostawił po sobie żonę - z domu Szepietowską ze wsi Mazur w gub. augustowskiej, która jest wnuczką autora dzieła pod tytułem "Opis starożytnej Polski" Tomasza Święckiego - i dwóch nieletnich synów
 1209. Olimpia z Czartkowskich STOBIECKA (1849)
  małżonka Piotra Stobieckiego, naczelnika kontroli skarbowej przy sądach gub. płockiej; zm. 14 II 1849 w Płocku w wieku dla kobiety najpiękniejszym
 1210. Walenty CZARTKOWSKI (1861)
  obywatel; po krótkiej słabości, opatrzony św. sakramentami, zm. 22 III 1861 w domu przy ul. Grzybowskiej nr 1055E w Warszawie przeżywszy lat 57, eksp. 24 III 1861 z domu na cm. Powązkowski, nab. żał. 4 V 1861 w kośc. Reformatów, zapr. pozostała w smutku żona
 1211. Adam CZARTORYSKI (1823)
  książę na Klewaniu i Żukowie, b. gen. ziem podolskich, feldmarszałek wojsk austriackich, kawaler Orderu św. Andrzeja, Orderu Orła Białego, Orderu Złotego Runa, Orderu św. Stanisława, b. komendant Szkoły Rycerskiej, marszałek sejmów i trybunałów Król. Pol., wzór staropolskiej gościnności, opiekun kunsztów i uczonych; zm. 20 III 1823 w Sieniawie żyjąc lat 90, po uroczystościach żał. poch. tymczasowo 25 III 1823 w Sieniawie, eksp. zwłok z Sieniawy przez Lwów do Warszawy, tu 21 IV 1823 ich uroczyste przywitanie przy rogatkach Mokotowskich i eksp. do kośc. św. Krzyża, gdzie dnia następnego po nab. żał. poch. obok swoich rodziców.
 1212. Adam ks. CZARTORYSKI (1861)
  zm. 15 VII 1861 w Paryżu w 93 roku życia swego, w oktawę śmierci nab. żał. 22 VII 1861 w kośc. metropolitalnym warszawskim św. Jana poprzedzone wigiliami; nab. żał. VII 1861 w kośc. archiprezbiterialnym NMPanny w Krakowie; nab. żał. 20 VII 1861 w kośc. św. Ruprechta w Wiedniu
 1213. Antoni CZARTORYSKI (1854)
  obywatel m. Warszawy zamieszkały przy ul. Kapitulnej; zm. 28 VI 1854 o godzinie szóstej rano mając lat 65, eksp. 30 VI 1854 z kośc. Bernardynów na cm. Powązkowski
 1214. Celestyna z ks. Czartoryskich RZYSZCZEWSKA (1850)
  małżonka Gabriela Rzyszczewskiego, niegdyś gen. b. Wojsk Polskich, córka Józefa ks. Czartoryskiego i Barbary Doroty z ks. Jabłonowskich, siostrzenica Maksymiliana ks. Jabłonowskiego, wielkiego mistrza dworu JCKMości, siostra Teresy z ks. Czartoryskich ks. Lubomirskiej, ordynatowej przeworskiej; ur. 27 VIII 1790, zm. 16 X 1850 w klasztorze panien karmelitanek w Dubnie, gdzie osiadła po wydaniu ostatniej swej córki za mąż
 1215. Klementyna Maria Teresa z ks. Czartoryskich ks. SANGUSZKOWA (1852)
  od 1844 wdowa po Eustachym ks. Sanguszce, niegdyś. gen. b. WP, druga z pięciu córek Józefa Klemensa ks. Czartoryskiego, stolnika Wlk. Ks. Litewskiego, i Barbary Doroty z ks. Jabłonowskich, zmarłej w Rzymie w 1844, siostry ks. Maksymiliana Jabłonowskiego; ur. 30 IX 1780, zm. 2 III 1852 w Tarnowie w Galicji, przewiezienie zwłok do Sławuty w gub. wołyńskiej 6 VII 1852 i ich wystawienie w kapl. zamkowej, po uroczystościach żał. 8-9 VII 1852 w miejscowym kośc. paraf. poch. obok męża ks. Eustachego Sanguszki, córki Doroty, żony ks. Karola Sanguszki z Zasławia, oraz synowej Natalii z hr. Potockich
 1216. Konstanty ks. CZARTORYSKI (1860)
  syn ks. Adama Czartoryskiego, gen. ziem podolskich, i Marii z Flemingów, córki marszałka wielkiego koronnego, w młodości służył wojskowo, ozdobiony Krzyżem Oficerskim Legii Honorowej, w 1815 wszedł do Wojska Polskiego w stopniu gen. bryg. i mianowany został gen.-adiutantem, po wystąpieniu z wojska osiadł w Wiedniu, zajął się sztukami pięknymi, wspierał artystów, z pierwszego małżeństwa z Anielą, córką ks. Antoniego Radziwiłła, pozostawił jedynego syna ks. Adama, ożenionego najprzód z ks. Wandą Radziwiłłówną, córką Antoniego Radziwiłła i księżniczki pruskiej, a następnie z Elżbietą hrabianką Działyńską, z drugiego małżeństwa z Marią hr. Dzierżanowską pozostawia trzech synów: Aleksandra, ożenionego z ks. Marceliną Radziwiłłówną, Konstantego i Jerzego, córka Maria poprzedziła ojca do grobu; ur. 1773, zm. 24 IV 1860 o godzinie piątej rano w Wiedniu
 1217. Leonarda Seweryna CZARTORYSKA (1855)
  córka urzędnika Magistratu m. Warszawy; po ciężkiej chorobie zm. 22 VI 1855 mając rok 1 i miesięcy 7 życia, wypr. 24 VI 1855 z kapl. przy kośc. św. Jana na cm. Powązkowski, zapr. pogrążeni w ogromnym smutku rodzice, którzy w krótkim czasie stracili już drugą córkę
 1218. Maria z ks. Czartoryskich hr. de LA ROCHE-POUCHIN (1847)
  małżonka hr. Achillesa de La Roche-Pouchin de Rochefort-Saint-Louis, marszałka polowego, gen.-adiutanta i szambelana JKW infanta hiszpańskiego Karola, panującego ks. Lukki, córka Konstantego ks. Czartoryskiego (mieszkającego w Wiedniu) i drugiej jego żony Marii z Dzierżanowskich zmarłej 1842; ur. 11 VIII 1815, zm. 1847 za granicą
 1219. Maria Zofia CZARTORYSKA (1855)
  zm. 10 VI 1855 mając lat 4 i pół, eksp. dnia następnego z kapl. Augustianów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. stroskani rodzice
 1220. Zofia z ks. Czartoryskich hr. ZAMOYSKA (1837)
  ordynatowa, dama portretowa cesarzowych, założycielka Tow. Dobroczynności; zm. 28 II 1837 we Florencji, nab. żał. 18 III 1837 w kośc. archikatedralnym św. Jana w Warszawie
 1221. Cezar CZECH (1856)
  urzędnik pocztamtu warszawskiego; zm. 11 III 1856 w wieku lat 19, wypr. 13 III 1856 z kapl. Augustianów na cm. Powązkowski, zapr. stroskani rodzice, bracia i siostry
 1222. Marta ks. RADZIWIŁŁOWA (1858)
  wdowa po ks. Dominiku Radziwille, krajczym Wlk. Ks. Litewskiego; opatrzona św. sakramentami zm. 19 X 1858 w domu nr 1348 przy ul. Mazowieckiej w Warszawie w 90 roku życia, tu wystawienie zwłok, przy których kapłani sprawowali święte ofiary, eksp. 23 X 1858 z domu do kośc. św. Krzyża, gdzie msze św. żał. 25 X 1858, zwłoki poch. chwilowo w grobach tegoż kośc. do czasu przewiezienia ich do grobu rodzinnego, gdzie poch. już jest jej wnuczka Zofia z hr. Bnińskich hr. Grabowska, zostawiła córki, wnuczkę, wnuka i prawnuki
 1223. Franciszka z Czechowskich BYSTRY (1856)
  żona patrona trybunału warszawskiego; opatrzona św. sakramentami zm. 10 IV 1856 przeżywszy lat 43, eksp. 13 IV 1856 z kośc. Dominikanów na cm. Powązkowski, zapr. pozostały mąż wraz z córką i zięciem
 1224. Julia z Czechowskich POHORECKA (1855)
  żona asesora Prokuratorii w Król. Pol.; po ciężkiej słabości zm. 20 VII 1855, eksp. dnia następnego z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. 4 VIII 1855 w kośc. Karmelitów na Lesznie, zapr. pozostały mąż wraz z synem małoletnim i rodzeństwem
 1225. Julian CZECHOWSKI (1852)
  archiwista urzędu Loterii; zm. 8 VII 1852 w wieku lat 29, wypr. 10 VII 1852 z kapl. przy kośc. św. Jana w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostały ojciec
 1226. Franciszek CZEKIERSKI (1856)
  obywatel m. Warszawy; opatrzony św. sakramentami zm. 20 I 1856 w domu nr 701C przy ul. Leszno w Warszawie przeżywszy lat 80, wypr. 22 I 1856 z domu na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w kośc. Karmelitów przy ul. Leszno, zapr. pozostali synowie, córki, zięciowie i wnuki
 1227. Franciszka z Czekierskich JEZIERSKA (1859)
  żona urzędnika Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu; zm. 23 XII 1859 w wieku lat 45, wypr. 26 XII 1859 z kośc. Karmelitów przy ul. Leszno w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. w smutku pogrążony mąż wraz z córkami
 1228. Józef CZEKIERSKI (1827)
  lekarz dworu Król. Pol., czł. Tow. Królewskiego Przyjaciół Nauk i wielu innych towarzystw uczonych, kawaler Orderu Krzyża Wojskowego, Orderu św. Anny II kl. i Orderu św. Stanisława III kl., dziedzic wsi Pruszków; zm. 20 VII 1827 w Marienbadzie, gdzie przebywał dla poratowania zdrowia, pog. i nab. żał dnia następnego we wsi Asow o pół mili od Marienbadu, zostawił matkę, żonę, siostry i braci
 1229. Michał CZEKIERSKI (1837)
  inspektor skarbu; zm. 23 VIII 1837, eksp. 25 VIII 1837 z kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w tymże kośc., zapr. żona
 1230. Stanisław CZEKIERSKI (1823)
  obywatel Warszawy, ojciec powszechnie wielbionego dr. med. i chir. Józefa Czekierskiego; zm. IX 1823 w Pruszkowie o dwie mile od Warszawy, majętności syna swego, przeżywszy lat 85, poch. w kośc. w Żbikowie
 1231. Tekla z Czekierskich ARCELEWSKA (1835)
  zm. 14 VII 1835 w domu nr 315 przy Rynku Nowego Miasta w Warszawie, eksp. 16 VII 1835 na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w kośc. paraf. Panny Marii, zapr. pozostałe córki wraz z wnukami
 1232. Adam CZEKLIŃSKI (1861)
  urzędnik intendentury; po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzony św. sakramentami, zm. 17 III 1861 w wieku lat 27, wypr. 19 III 1861 z kapl. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. w smutku pogrążeni rodzice, bracia, siostry i szwagier
 1233. POTOCKA (1822)
  hrabina, wdowa po Szczęsnym Potockim, dziedzicu Tulczyna; zm. 1822 w Berlinie
 1234. Ignacy CZEMPIŃSKI (1842)
  referendarz stanu, prezes Dyrekcji Generalnej Tow. Ogniowego, kawaler Orderu św. Stanisława II kl. z koroną i Orderu św. Anny II kl., ozdobiony znakiem nieskazitelnej służby za lat 20; zm. 20 X 1842 w Warszawie, żył lat 63, wypr. 23 X 1842 z domu Tow. Ogniowego, nab. żał. dnia następnego w kośc. Kapucynów, zapr. pozostała wdowa wraz z dziećmi
 1235. Jan CZEMPIŃSKI (1839)
  najstarszy syn prezesa Dyrekcji Generalnej Tow. Ogniowego; zm. 23 VII 1839 w domu nr 2406 przy ul. Nowolipki w Warszawie w wieku 20 lat, przepr. dnia następnego na cm. Powązkowski, zostawił rodziców
 1236. Katarzyna CZEMPIŃSKA (1846)
  córka zmarłego prezesa Dyrekcji Generalnej Tow. Ogniowego; zm. 18 VI 1846, eksp. 20 VI 1846 z kośc. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. 22 VI 1846 w kośc. Kapucynów, zapr. pozostała matka wraz z siostrą i bratem
 1237. Marianna z Czempińskich TAŃSKA (1825)
  wdowa pozostała po zasłużonym w naukach ojczystych i obywatelstwie Ignacym Tańskim; zm. 29 VIII 1825 w 53 roku życia, zostawiła dzieci
 1238. Józef CZEMSKI (1858)
  artysta muzyczny; zm. 7 II 1858 licząc lat 42, eksp. 11 II 1858 z kapl. kośc. Karmelitów przy ul. Leszno w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. 16 II 1858 w tymże kośc., zapr. pozostała żona z czworgiem nieletnich dzieci
 1239. Stanisław CZEMSKI (1834)
  obywatel, właściciel łazienek; zm. I 1834 w domu przy ul. Dobrej nr 2814 w Warszawie, eksp. 11 I 1834 do kośc. Powązkowskiego, nab. żał. 14 I 1834 w kośc. Kapucynów, zapr. pozostała wdowa z dziećmi
 1240. Władysława z Czepińskich STOPCZYK (1852)
  obywatelka Warszawy; zm. 22 VII 1852 przeżywszy lat 22, eksp. 24 VII 1852 z dolnego kośc. św. Krzyża na cm. Powązkowski, zapr. pozostały mąż K. Stopczyk
 1241. Witold CZEREJSKI (1848)
  zm. 17 XII 1848 w 20 roku życia, eksp. 19 XII 1848 z kośc. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. rodzice, bracia i siostra
 1242. Aleksander CZEREWIN (1849)
  dymisjonowany gen.-mjr wojsk rosyjskich, kawaler orderów, dziedzic znakomitych włości w Cesarstwie i donatariusz dóbr Rząśnik i Sadykierz w pow. pułtuskim, mąż zmarłej hrabianki Anny Ożarowskiej; zm. 7 II 1849, żył lat 43, zostawił czworo małoletnich dzieci; inf. z Petersburga
 1243. Anna z Czerkowskich PREY (1859)
  opatrzona św. sakramentami zm. 5 XI 1859 przeżywszy lat 99, eksp. 7 XI 1859 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostałe w smutku dzieci wraz z wnukami
 1244. Aleksander CZERMIŃSKI (1856)
  po trzynastodniowej ciężkiej chorobie zm. 6 VI 1856 we wsi Głowinie w pow. lipnowskim w wieku lat 37, pozostawił żonę, czworo dzieci, starego ojca i liczną familię
 1245. Józef CZERNIAWSKI (1852)
  obywatel z gub. augustowskiej dla kuracji przybyły do Warszawy; zm. 30 VII 1852
 1246. Natalia CZERNIAWSKA (1860)
  panna, pełna zalet serca i przymiotów dziewica, córka Barbary z Kuczyńskich i zmarłego Józefa małżonków Czerniawskich; po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzona św. sakramentami, zm. 31 III 1860 przeżywszy lat 21, wypr. 2 IV 1860 z kapl. przy kośc. Reformatów na cm. Powązkowski, zapr. stroskana matka z siostrą i szwagrem; w dniu imienin nab. żał. i poświęcenie nagrobka 27 VII 1860
 1247. Wincenty CZERNICHOWSKI (1859)
  emeryt, b. naczelny zawiadowca zakładów górniczych oddziału Samsonów; po zbyt długiej i ciężkiej chorobie zm. 10 I 1859 w wieku lat 65 i po 37 latach wzorowej służby, zostawił po sobie żonę i siedmioro dzieci
 1248. Józef CZERNICKI (1837)
  ppłk b. inwalidów polskich; zm. 4 I 1837 we wsi własnej Sobieszczany w woj. lubelskim, poch. na cm. parafii Niedrzwica, zostawił żonę i dwóch synów
 1249. Katarzyna z Czernickich GOSTYŃSKA (1851)
  zm. 29 I 1851 w 84 roku życia, wypr. 31 I 1851 z kośc. Franciszkanów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała familia
 1250. Ignacy CZERNIELEWSKI (1837)
  zm. 10 IX 1837 w domu przy ul. Nowomiejskiej nr 329 w Warszawie w wieku lat 39, eksp. 12 IX 1837 na cm. Powązkowski, zapr. pozostała żona wraz z bratem i siostrą
 1251. Antoni CZERNY (1860)
  dobrze znany obywatel i kupiec, sędzia pokoju i czł. rady miejskiej; po krótkiej chorobie zm. 1860 w Krakowie w całej jeszcze sile wieku
 1252. Marianna z Czerskich KAMIENIECKA (1v. Trębicka) (1839)
  matka zmarłego gen. Trębickiego; zm. 18 IV 1839 w majętności Stara Wieś
 1253. Ignacy CZERWIŃSKI (1858)
  urzędnik Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu; po kilkudniowej ciężkiej chorobie zm. II 1858 w wieku lat 58, wypr. 14 II 1858 z kośc. Dominikanów na cm. Powązkowski, zapr. pozostała żona wraz z córkami
 1254. Józef CZERWIŃSKI (1848)
  obywatel wsi Słupcew; zm. 15 V 1848, wypr. 17 V 1848 z kapl. Franciszkanów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała żona wraz z familią
 1255. Maria z Czerwińskich POTOCKA (1839)
  wdowa po Ksawerym Potockim, radcy stanu, właścicielka majętności Siedliska w obw. krasnostawskim; zm. 26 IX 1839 w Grefenbergu, gdzie bawiła dla kuracji wodnych
 1256. Piotr CZERWIŃSKI (1855)
  b. oficer b. Wojsk Polskich, później dyrektor młyna parowego w Warszawie, ostatecznie obywatel ziemski; zm. VI 1855 w m. Grójcu, będąc w przejeździe, zgonem swym zasmucił żonę, kilkoro dzieci i wszystkich przyjaciół
 1257. Antoni Jan Nepomucen ks. ŚWIATOPEŁK CZETWERTYŃSKI (1830)
  kasztelan brasławski, kawaler Orderu Orła Białego i Orderu św. Stanisława, wdowiec, żył ciągiem od 40 lat w Warszawie oddawszy dzieciom majątek; zm. 9 IV 1830 w mieszkaniu swym w cyrkule I pod nr. 119 przeżywszy lat 86
 1258. Dymitr ks. ŚWIATOPEŁK CZETWERTYŃSKI (1859)
  b. chorąży zasławski, marszałek pow. łuckiego, prezes izby cywilnej, po Czackim prezes Komisji Edukacyjnej, syn ks. Janusza Czetwertyńskiego, kasztelana bracławskiego, z ks. Jabłonowskiej z Kowla; zm. 5 VI 1859 w majętności swojej Hodowiczach w pow. łuckim przeżywszy lat 72
 1259. Gotfryd ks. CZETWERTYŃSKI (1845)
  syn Antoniego ks. Czetwertyńskiego, ostatniego kasztelana bracławskiego z nominacji króla Stanisława Augusta, żonaty z hr. Platerówną, z którą miał dwie córki żonate, jedną z ks. Jerzym Sayn-Wittgensteinem, drugą z gen. piech. Bachmeliewem; zm. 9 I 1845 w dobrach swoich Wierzbowa w gub. podolskiej przeżywszy lat 68
 1260. Gustaw ŚWIĘTOPEŁK ks. CZETWERTYŃSKI (1851)
  radca tajny, senator państwa, szambelan, kawaler Orderu św. Anny II kl. z koroną, Orderu św. Stanisława II kl., Orderu św. Włodzimierza IV kl., odznaczony Znakiem Nieskazitelnej Służby za lat 30; zm. 23 IV 1851, wystawienie zwłok na ozdobnym katafalku w salonie domu dr. Malcza na Krakowskim. Przedm. w Warszawie, gdzie msze św. i śpiewanie wigilii 26 i 27 IV 1851, eksp. dnia następnego do kośc. Kapucynów, skąd po odprawieniu konduktu przen. do grobów pod kośc., wielka msza żał. 30 IV 1851 w tymże kośc., zapr. Konstanty Świętopełk ks. Czetwertyński wraz z familią, ciało przewiezione będzie do dóbr zmarłego
 1261. Joanna z ks. Czetwertyńskich WYSZKOWSKA (1854)
  dawniej panna honorowa dworu cesarsko-rosyjskiego, małżonka Seweryna Wyszkowskiego, od lat wielu z małżonkiem w Mnichowie zamieszkała; zm. 1854
 1262. Maria z ks. Czetwertyńskich NARYSZKINOWA (1854)
  dama Orderu Bawarskiego św. Elżbiety, wdowa po Dymitrze Naryszkinie, wielkim łowczym dworu cesarsko-rosyjskiego, matka ubogich w całym znaczeniu tego wyrazu, starsza siostra Joanny z ks. Czetwertyńskich Wyszkowskiej; zm. 6 IX 1854 w Leonii pod Starnbergiem w wieku już podeszłym
 1263. Zofia z ks. Światopełk-Czetwertyńskich hr. STARZEŃSKA (1853)
  dama Orderu Krzyża Gwiaździstego, małżonka Franciszka hr. Starzeńskiego, c.k. podkomorzego i nadporucznika wojsk austriackich, syna Aleksandra hr. Starzeńskiego i Karoliny z hr. Potockich, pierwszego ślubu hr. Starzeńskiej, drugiego ślubu Nakwaskiej; zm. 9 I 1853 w Wiedniu w kwiecie młodości
 1264. Anna z Cześników MOROZOWICZ (1852)
  matka Ludwiki Rywackiej, artystki opery teatrów warszawskich; zm. 10 XI 1852 przeżywszy lat 54, eksp. 12 XI 1852 z kapl. Bernardynów na cm. Powązkowski, zapr. pozostałe córki i syn
 1265. Julianna z Czochranów BORZĘCKA (1822)
  małżonka Maurycego Borzęckiego, sekretarza wydziałowego w Komisji Oświecenia; zm. 14 X 1822
 1266. Anna z Czosnowskich hr. POTOCKA (1822)
  dobra pani, dobra matka, pełna cnót towarzyskich; zm. 27 II 1822 w dobrach swoich Tyśmienica w Galicji
 1267. Benedykt KOLUMNA CZOSNOWSKI (1850)
  obywatel m. Warszawy; zm. 23 XII 1850 w wieku lat 77, eksp. dnia następnego z kośc. św. Krzyża na cm. Powązkowski, zapr. żona wraz z dziećmi
 1268. Józef Wincenty hr. KOLONNA CZOSNOWSKI (1857)
  zm. 5 IX 1857 w 42 roku życia; pozostawił w smutku małżonkę Julię z Sobańskich hr. Czosnowską i małoletniego synka Olesia; inf. z Krakowa
 1269. Walenty CZOSNOWSKI (1847)
  dziedzic wsi Jaroch pod Grójcem; zm. 11 XI 1847, poch. w katakumbach na cm. paraf. w Belsku
 1270. Wincenty hr. CZOSNOWSKI (1825)
  dawniej dygnitarz, strażnik koronny, kawaler Orderu Orła Białego, Orderu św. Stanisława I kl. i Krzyża Maltańskiego; zm. 28 III 1825, żył lat 65, przepr. dnia następnego do kośc. Reformatów w Warszawie, gdzie wielkie nab. żał. 31 III 1925, poch. w grobach tegoż kośc.
 1271. Zofia z Czosnowskich ŻARNOWSKA (1851)
  żona radcy dworu, b. naczelnika sekcji w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu; zm. 9 III 1851 przeżywszy lat 30, eksp. 12 III 1851 z dolnego kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostały mąż wraz z familią zmarłej
 1272. Alojzy CZOŁCZYŃSKI (1854)
  b. ppłk b. WP, kawaler Znaku Nieskazitelnej Służby za lat 20 i Orderu Legii Honorowej, mąż powszechnie poważany; zm. 1 IV 1854 we wsi Ługowej Woli pod Czarnolasem w Radomskiem, osierocił żonę i licznych przyjaciół
 1273. Piotr CZOŁCHAŃSKI (1833)
  dziedzic miasta i majętności Łask, b. radca woj. mazowieckiego, dawny szambelan JKMości, dyrektor fabryk żelaznych w Rzeczypospolitej; zm. 5 I 1833 w wieku 78 lat, zostawił wnuków
 1274. Julianna z Ciołkiewiczów CHOJNACKA (1850)
  zm. 1 IV 1850 we własnych dobrach Chojnatka w pow. rawskim przeżywszy lat 73, pozostawiła syna i córkę
 1275. Kaliksta z Czuleńskich KALIŃSKA (1861)
  żona radcy dworu, naczelnika stołu w intendenturze; po ciężkiej chorobie zm. 17 IV 1861 w domu przy ul. Leszno nr 671C w Warszawie w 34 roku życia, eksp. 20 IV 1861 z domu na cm. Powązkowski, zapr. w głębokim smutku pozostały mąż wraz z dwiema córkami, nab. żał. 23 IV 1861 w kośc. Karmelitów na Lesznie
 1276. Anna GOETZ (1829)
  obywatelka Pragi; zm. 17 VIII 1829 w domu przy ul. Targowej nr 153, eksp. 19 VIII 1829 na cm. Powązkowski, zapr. mąż wraz z dziećmi
 1277. Antonina CZUŁOWSKA (1858)
  panna; po ciężkiej słabości zm. 3 VI 1858 przeżywszy lat 22, eksp. 5 VI 1858 z kapl. Dominikanów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała matka z siostrami
 1278. Henrietta Amalia z Czwalinów SZMIDECKA (1858)
  wdowa po b. prezesie b. komisji b. woj. kaliskiego; zm. 18 XII 1858 w domu nr 471B przy ul. Senatorskiej w Warszawie w wieku lat 76, wypr. 22 XII 1858 z domu na cm. Ew.-Aug., zapr. w smutku pogrążeni synowie, córka i wnuk
 1279. Klara JANISZEWSKA (1854)
  matka żony urzędnika Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu Borkowskiego; po dwuletniej ciężkiej słabości zm. 1854, eksp. 3 XI 1854 z kośc. Dominikanów w Warszawie na cm. Powązkowski
 1280. Tomasz CZYSZKOWSKI (1848)
  adiunkt Archiwum Ksiąg Dawnych; zm. IX 1848 w domu nr 225 przy ul. Mostowej w Warszawie, eksp. 20 IX 1848 na cm. Powązkowski, zapr. pozostała żona i dzieci
 1281. Jan CZYŻ (1843)
  b. gen. dawnych WP, posiadał piękny zbiór obrazów olejnych; zm. 3 IX 1843 we Lwowie przeżywszy lat 89
 1282. Marianna z Czyżewiczów ZIENTECKA (1837)
  pozostała wdowa po Łukaszu Zienteckim, niegdyś b. radcy b. woj. mazowieckiego; zm. 14 IV 1837 w domu przy ul. Dziekanka nr 2658 w Warszawie po 64 latach pobytu na tej ziemi, przen. 16 IV 1837 do kośc. św. Krzyża, gdzie dnia następnego nab. żał. i skąd eksp. na cm. Powązkowski, zapr. dzieci, wnuki i familia
 1283. Róża z Czyżewiczów ŚWIĘCICKA (1851)
  zm. 21 IX 1851 w wieku lat 60, eksp. 24 IX 1851 z kapl. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. mąż, dzieci i wnuki
 1284. Franciszek CZYŻEWSKI (1846)
  dziedzic dóbr Tarnogóry; zm. 25 VII 1846 po przeżyciu lat 52, poch. w Tarnogórze, pozostawił żonę, dzieci, wnuki i ojca; inf. z Krasnegostawu
 1285. Ignacy CZYŻEWSKI (1847)
  ziemianin, drugi i ostatni syn Józefa Czyżewskiego, b. gen. b. Wojska Polskiego; zm. 6 VI 1847 w majętności ojca dobrach Tarnogóry
 1286. Józef CZYŻEWSKI (1849)
  b. gen. bryg., weteran Wojska Polskiego, patriarcha licznej rodziny, kawaler Krzyża Zasługi Wojskowej, Legii Honorowej i Orderu św. Stanisława I kl.; zm. 14 IX 1849 w dobrach swoich dziedzicznych Tarnogórze w pow. krasnostawskim w 85 roku życia
 1287. Józefa z Czyżewskich KOMIAN (1847)
  żona Henryka Koźmiana, dziedzica dóbr Gałęzowa w pow. lubelskim; zm. 5 X 1847 po przeżyciu 21 lat, poch. w grobie familijnym Czyżewskich na cm. w dobrach Tarnogóry, pozostawiła dziadka, matkę, męża i dwoje dzieci
 1288. Józefa z Czyżewskich SŁOMIŃSKA (1855)
  żona radcy Dyrekcji Ubezpieczeń; zm. 18 I 1855, eksp. 20 I 1855 z dolnego kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. 26 I 1855 w kośc. Karmelitów na Krakowskim Przedm., zapr. stroskany mąż wraz z dziećmi i familią
 1289. Łukasz CZYŻEWSKI (1855)
  obywatel; opatrzony św. sakramentami zm. 24 II 1855 w wieku lat 76, eksp. 26 II 1855 z kośc. Franciszkanów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała żona wraz z dziećmi
 1290. Antoni CZYŻEWSKI (1842)
  obywatel; zm. 13 VI 1842 w dniu swych imienin w wieku lat 77, eksp. 16 VI 1842 z kapl. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. 23 VI 1842 w kośc. Kapucynów, zapr. pozostały brat
 1291. Józef CZYŻEWSKI (1845)
  emeryt, b. wiceprezes Komisji Centralnej Likwidacyjnej Król. Pol., urzędnik i obywatel, kawaler Orderu św. Anny II kl., Orderu św. Stanisława II kl. z gwiazdą, ozdobiony znakiem nieskazitelnej służby za lat 20; zm. 3 VII 1845 w domu przy ul. Dzikiej nr 2322 w Warszawie doczekawszy lat 85, eksp. 5 VII 1845 na cm. Powązkowski, nab. żał. 7 VII 1845 w kośc. Kapucynów, zapr. pozostała żona wraz z dziećmi
 1292. Julian CÜNY (1860)
  urzędnik biura konsumpcyjnego; opatrzony św. sakramentami zm. 30 X 1860 przeżywszy lat 40, wypr. 1 XI 1860 z kapl. przy kośc. Karmelitów na Lesznie w Warszawie, zapr. stroskana żona
 1293. Adolf DABASSE (1842)
  zm. 13 IV 1842, eksp. 15 IV 1842 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. 20 IV 1842 w kośc. Augustianów, zapr. pozostała żona wraz z familią
 1294. Karol Edward Maksymilian DALBERG (1829)
  obywatel; zm. 11 I 1829 we wsi swej dziedzicznej Łękawica w obw. siennickim licząc lat 77, poch. w kośc. w Siennicy
 1295. Fryderyk DAHLEN (1839)
  obywatel Warszawy, niegdyś dzierżawca ekonomii tarczyńskiej; zm. 11 VI 1839 w domu przy ul. Długiej nr 552 w Warszawie w wieku lat 76, eksp. 13 VI 1839 na cm. Powązkowski, zapr. żona Łucja z Lazarowiczów, jedyny syn Konstanty i familia
 1296. Ignacy DAHLEN (1841)
  b. rotmistrz wojska pruskiego; zm. 2 III 1841 we wsi Hołynka obw. i gub. augustowskiej w 70 roku życia, zostawił żonę dzieci i wnuki
 1297. Teofila z Dalenów MACKIEWICZOWA (1836)
  żona komisarza wydziału skarbu woj. augustowskiego; zm. 7 I 1836 w Suwałkach w 25 roku życia, zostawiła męża, ojca i dwoje dzieci
 1298. Wiktor Dionizy DAHLEN (1854)
  sekretarz pocztamtu warszawskiego; zm. 28 X 1854 w wieku lat 56, eksp. 30 X 1854 z kapl. kośc. Reformatów na cm. Powązkowski, zapr. żona wraz z czworgiem małoletnich dzieci
 1299. Emilia DAL TROZZO (1838)
  zm. I 1838 w domu nr 496 przy ul. Miodowej w Warszawie, eksp. 29 I 1838 na cm. Powązkowski, zapr. rodzice
 1300. Karol DAL-TROZZO (1848)
  zm. 30 V 1848 przeżywszy lat 27, eksp. 1 VI 1848 z kapl. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. 3 VI 1848 w kośc. Kapucynów, zapr. rodzice
 1301. Krystyna z Dollitzów MILLEROWA (1861)
  żona obywatela m. Warszawy; zm. 16 VIII 1861 w wieku lat 61, wypr. 18 VIII 1861 z kapl. Ew.-Aug. przy ul. Mylnej na cm. tegoż wyznania, wobec pogrążenego w głębokim smutku męża, krewnych i licznego orszaku przyjaciół
 1302. Jan DALITZ (1853)
  obywatel m. Warszawy; po długiej i ciężkiej chorobie zm. 17 VI 1853 w wieku lat 47, eksp. 19 VI 1853 z kapl. Ew. przy ul. Mylnej na cm. tegoż wyznania, zapr. pozostali synowie
 1303. Marcin DALITZ (1850)
  obywatel Warszawy; zm. 24 II 1850 w wieku lat 81, wypr. 26 II 1850 z kapl. przy szpitalu Ew. na cm. tegoż wyznania, zapr. pozostały syn, córka i wnuki
 1304. Amelia Augusta z Demanów ŁASZCZ (1839)
  żona p.o. inspektora komunikacji lądowych i wodnych; zm. 7 IV 1839 w domu Dyrekcji Dróg i Mostów w Warszawie, eksp. 9 IV 1839 na cm. Ew., zostawiła męża i dzieci
 1305. Karol DAMART de MONTAIGU (1849)
  zm. na przeł. VI i VII 1849 w Sielcach przeżywszy lat 75, eksp. 2 VII 1849 na cm. w Wilanowie, zapr. pozostała żona wraz z dziećmi
 1306. Anna z Dammerów STOCKMANN (1833)
  wdowa po intendencie Mennicy; zm. II 1833, wypr. 16 II 1833 na cm. Ew. w Warszawie
 1307. Józef DAMSE (1852)
  znany powszechnie ze znakomitego talentu jako artysta dramatyczny teatru w Warszawie i kompozytor muzyczny, szef orkiestry pułkowej w 18 pp wojsk Księstwa Warszawskiego, od siedmiu lat emeryt; ur. 23 I 1788 w m. Sokołowie w Galicji austriackiej, zm. 16 XII 1852 na wsi bawiąc u córki i zięcia Markowskich, nab. żał. 14 I 1853 w kośc. Kapucynów, zapr. żona i dzieci, w czasie nab. wykonane było "Requiem" na głosy męskie z towarzyszeniem instrumentów dętych kompozycji Józefa Stefaniego, przyjaciela zmarłego
 1308. Anna z baronów Danglów JASKÓLSKA (1853)
  wdowa po Łukaszu Jaskólskim, ppłk. b. WP; zm. 27 V 1853 w Jedlińsku, z osiemnaściorga rodzeństwa Danglów, do którego należała, dwoje dziś tylko pozostało
 1309. Celestyna z baronów Danglów RADZIŃSKA (1856)
  żona kasjera Banku Polskiego; opatrzona św. sakramentami zm. 30 XII 1856 w domu nr 951-52 przy ul. Przechodniej w Warszawie w wieku lat 32, wypr. 1 I 1857 z domu na cm. Ew.-Aug., zapr. w głębokim żalu pogrążony mąż i rodzeństwo
 1310. Karolina Julianna z Danglów STYPUŁKOWSKA (1829)
  zm. VII 1829 mając lat 29, odpr. 28 VII 1829 na cm. Ew. w Warszawie, zostawiła męża i pięcioro dzieci
 1311. Fryderyk DANGEL (1856)
  naczelnik oddziału w Banku Polskim; po długiej i ciężkiej chorobie zm. 9 VI 1856 przeżywszy lat 59, wypr. 11 VI 1856 z kapl. szpitala Ew. na cm. tegoż wyznania, zapr. w żalu pogrążona żona wraz z córkami
 1312. Karol DANGEL (1839)
  b. kupiec warszawski; zm. 23 X 1839 w 58 roku życia, eksp. 25 X 1839 z kapl. szpitala Ew. na cm. tegoż wyznania
 1313. Maria Dorota z Danglów WILKE (1836)
  zm. II 1836 w domu nr 546 przy ul. Długiej w Warszawie, eksp. 20 II 1836 na cm. Ew.
 1314. Martyna z baronów Danglów TYSLER (1850)
  małżonka Karola Tyslera, dzierżawcy dóbr Wola Głoskowska i właściciela posesji w Warszawie; zm. 7 VIII 1850 w Toeplitz, gdzie udała się, aby czuwać nad zdrowiem męża pozostającego u wód zagranicznych, pozostawiła męża i dwoje dzieci
 1315. Wilhelmina z Danglów KONDRACKA (1850)
  zm. 21 I 1850 w domu nr 1778A przy ul. Świętojerskiej w Warszawie, obrzęd pog. 24 I 1850 z domu na cm. Ew.-Aug., zapr. pozostały mąż wraz z familią
 1316. Otto Ludwik DANIEL (1852)
  mąż Anny z Sulerzyńskich Daniel; zm. 9 VII 1852 w domu nr 1350 przy ul. Mazowieckiej w Warszawie w 72 roku życia, eksp. 11 VII 1852 na cm. Ew.-Aug., zapr. córki, zięciowie i wnuki
 1317. Krystyna z Danielczyków NOWICKA (1838)
  zm. 2 I 1838 w domu przy ul. Nowy Świat nr 1292 w Warszawie, eksp. 5 I 1838 na cm. Powązkowski, egzekwie 8 I 1838 w kośc. św. Krzyża, zapr. pozostała familia
 1318. Franciszek DANIELSKI (1851)
  referendarz stanu, właściciel posesji w m. Warszawie, kawaler Orderu św. Anny II kl. z brylantami i Orderu św. Stanisława II kl., b. naczelnik pocztamtu nadwornego w Warszawie, od lat kilkunastu emeryt; zm. 25 V 1851 we wsi Walewice, dobrach zięcia swego Feliksa Chudzyńskiego, żył lat 67, eksp. do kośc. w Powązkach, skąd 29 V 1851 przen. na cm. miejscowy, nab. żał. 31 V 1851 w kośc. Kapucynów
 1319. Klemens DANIELSKI (1860)
  urzędnik Komisji Rządowej Spraw Wewn. i Duchownych, czł. Warszawskiego Tow. Dobroczynności, opiekun zakładu sierot chłopców; zm. 23 XI 1860 przeżywszy lat 38, wypr. 25 XI 1860 z dolnego kośc. św Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w tymże kośc., a 27 XI 1860 w kośc. Tow. Dobroczynności
 1320. Zofia z Danielskich SMOLIKOWSKA (1852)
  żona płk. inżynierów z komunikacji lądowych i wodnych; zm. 4 VIII 1852 we wsi Słustowo w pow. pułtuskim, dokąd wyjechała dla spędzenia kilku tygodni w gronie familii, pozostawiła męża z ośmiorgiem dzieci
 1321. Tomasz DANISZEWSKI (1852)
  ksiądz, prałat kapituły łowickiej i proboszcz w Chruślinie; zm. 13 IV 1852 w Łowiczu w 78 roku życia i w 54 roku kapłaństwa
 1322. Maria z Dankowskich WIEMAN (1856)
  wdowa po b. obywatelu ziemskim, kupcu m. Warszawy, ostatnio kontrolerze w Magistracie tegoż miasta; po długiej i nieuleczalnej chorobie zm. 17 VII 1856 w wieku lat 48, wypr. 19 VII 1856 z kośc. Bernardynów na cm. Powązkowski, zapr. pozostałe dzieci
 1323. Aniela z Danów KORZENIEWSKA (1860)
  obywatelka; po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzona św. sakramentami, zm. 16 IX 1860 przeżywszy lat 52, eksp. 18 IX 1860 z kośc. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostałe dzieci
 1324. Karolina DANNEMANN (1849)
  zm. 27 IV 1849, wypr. 29 IV 1849 z kapl. szpitala Ew. w Warszawie, zapr. matka wraz z siostrami
 1325. Franciszka z Danowskich SZAREWICZ (1845)
  zm. 2 IX 1845 we wsi Kaczorowy pow. płockim w wieku lat 22, zostawiła męża, dwoje dzieci i siostry
 1326. Leona z Danowskich von THUN (1854)
  obywatelka z Płockiego, po długiej i ciężkiej nieuleczonej chorobie zm. 22 XI 1854 w wieku lat 30, eksp. 25 XI 1854 z kapl. przy kośc. św. Jana na cm. Powązkowski, zapr. w nieutulonym żalu pozostały mąż wraz z pięciorgiem małoletnich dzieci
 1327. Antoni DAREWSKI (1838)
  b. gen. bryg. b. Wojsk Polskich, później czł. Komisji Emerytalnej i Komisji Umorzenia Długów Krajowych; zm. 25 I 1838 w domu nr 530-31 przy ul. Podwale w Warszawie licząc lat 64, eksp. 27 I 1838 na cm. Powązkowski, nab. żał. 3 II 1838 w kośc. Bernardynów, zapr. pozostała familia
 1328. Joanna z Darowskich SKÓRKOWSKA (1852)
  córka Szymona Werychy Darowskiego, pisarza ziemskiego krakowskiego, i Urszuli z Trzebińskich, starościanki haczowskiej, wdowa po Feliksie Saryusz Skórkowskim, b. pośle pow. opoczyńskiego i wielce zasłużonym w kraju obywatelu, u schyłku życia ociemniała; zm. 1 VIII 1852 w dobrach dziedzicznych Wielka Wola w 73 roku życia; inf. z Opoczyńskiego
 1329. Ludwika z Darowskich hr. LANCKOROŃSKA (1853)
  zm. 15 XI 1853 w dobrach własnych Mistów, eksp. 18 XI 1853 do kośc. paraf. w Mińsku, pog. dnia następnego, zapr. stroskana córka wraz z mężem i dziećmi
 1330. Teodora z Darowskich MARYLSKA (1859)
  znana była w Warszawie przez długi tu jej pobyt, a potem i w jej okolicach, z chrześcijańskich i społecznych cnót; po krótkiej, lecz ciężkiej chorobie zm. II 1859 w dobrach dziedzicznych Książenice, eksp. 6 II 1859 z Książenic do kośc. paraf. w Brwinowie, nab. żał. dnia następnego w tymże kośc.
 1331. Franciszek DASZEWSKI (1852)
  b. ppłk Gwardii grenadierów WP i major placu m. Warszawy, dziedzic dóbr ziemskich Dziecinowa, właściciel domu przy ul. Świętokrzyskiej, kawaler Orderu św. Anny II kl. z koroną, Orderu św. Włodzimierza IV kl., Legii Honorowej i Znaku Nieskazitelnej Służby; zm. 29 XII 1852 w domu nr 1334B przy ul. Świętokrzyskiej przeżywszy lat 65, eksp. 31 XII 1852 do katakumb na cm. Powązkowskim, nab. żał. 20 I 1853 w kośc. Kapucynów, zapr. żona wraz z dziećmi
 1332. Michał DASZEWSKI (1857)
  właściciel dóbr ziemskich; po długiej i ciężkiej chorobie zm. 7 IX 1857 przeżywszy lat 36, eksp. 9 IX 1857 z kapl. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała w bolesnym smutku żona wraz z dziećmi
 1333. Michał KORYBUT DASZKIEWICZ (1823)
  prezydent I depart. sądu obw. białostockiego, kawaler Orderu św. Anny i Orderu św. Włodzimierza, piastował rozmaite dostojeństwa sądowe na Litwie; zm. 18 VII 1823 w Warszawie w drodze do wód zagranicznych dla poratowania zdrowia, żył lat 59
 1334. Teofila z Daszkiewiczów ASMAN (1856)
  zm. 20 VI 1856 we wsi Stara Iwiczna w okręgu warszawskm w wieku lat 45, eksp. 23 VI 1856 z kośc. m. Piaseczna na cm. paraf., zapr. stroskany mąż wraz z dziećmi
 1335. RZEWUSKA z Daszkowów (1858)
  hrabina; małżonka hr. Adama Rzewuskiego, gen.-adiutanta JCMości, córka b. ministra sprawiedliwości Daszkowa; zm. 1858 w Petersburgu przeżywszy lat 25
 1336. Anna Justyna z Daumanów REBANDEL (1837)
  zm. 4 IV 1837 w domu nr 932 przy ul. Chłodnej w Warszawie w wieku lat 68, eksp. 6 IV 1837 na cm. Ew., zapr. dzieci
 1337. Beata NEJMARK (1824)
  zm. 28 III 1824 w dobrach swoich dziedzicznych Tursko w woj. sandomierskim przeżywszy lat 54, poch. w Niekrasowie, zostawiła męża i dzieci
 1338. Henryk DEBOLI (1838)
  p.o. gubernatora cywilnego gub. sandomierskiej, kawaler Orderu św. Stanisława II kl.; zm. 2 II 1838 w Radomiu w 55 roku wieku swego, wystawienie zwłok w gmachu rządowym do 4 II 1838, skąd tego dnia eksp. do kośc. Bernardynów, nab. żał. i pog. 5 II 1838 w grobach tegoż kośc.
 1339. Tomasz DEBOLI (1824)
  b. prezes rady depart. lubelskiego, kawaler Orderu św. Stanisława I kl., zacny urzędnik, obywatel, sąsiad; zm. 28 VI 1824 w Krasnymstawie
 1340. Maksymilian DEIFFINGER (1840)
  niegdyś dr med. i sztabslekarz w b. Wojsku Polskim; zm. 5 III 1840 w 48 roku życia, eksp. 7 III 1840 z kośc. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. 10 III 1840 w tymże kośc., zapr. żona wraz z siostrą
 1341. Krystyna z Dehmelów WOYDE (1833)
  zm. 9 IV 1833 pod nr. 2484 przy ul. Karmelickiej w Warszawie w 68 roku życia, eksp. 12 IV 1833 na cm. Ew.-Ref., zapr. familia
 1342. Karol DEINERT (1858)
  obywatel m. Warszawy; po długiej i ciężkiej chorobie zm. 16 V 1858 w domu własnym nr 1082 przy rogu ul. Twardej i Bagno przeżywszy lat 61, eksp. 20 V 1858 z domu na cm. Ew.-Aug., zapr. w smutku pozostała żona wraz z sześciorgiem dzieci
 1343. Antoni DOJOWSKI (1854)
  zm. XI 1854 w wieku lat 47, eksp. 27 XI 1854 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. w smutku pozostała żona
 1344. Julianna HADZIEWICZ (1854)
  matka artysty malarza Rafała Hadziewicza, radcy dworu i nauczyciela w Szkole Sztuk Pięknych w Warszawie, który przyozdobił kośc. Reformatów obrazem św. Piotra i wziął rozmiar na obraz św. Barbary; w rocznicę śmierci nab. żał. 11 III 1854, zapr. zgromadzenie księży reformatów
 1345. Jan DEKERT (1861)
  ksiądz, biskup halikarnaseński, sufragan archidiecezji warszawskiej od 1858, dziekan kapituły metropolitańskiej warszawskiej, proboszcz parafii św. Andrzeja przy kośc. św. Karola Boromeusza, znany w Kościele i kraju, pełen nauki i cnoty, wiceprezes administracji ogólnej Warszawskiego Tow. Dobroczynności, protektor Bractwa św. Rocha, Bractwa Serca Pana Jezusowego i Archkonfraterni Literackiej, syn dawnego prezydenta Warszawy; ur. 5 XII 1786, opatrzony św. sakramentami zm. 19 XI 1861 o godzinie pierwszej po północy, wystawienie zwłok w sali głównej mieszkania zmarłego przy ul. Chłodnej i dwie msze św. żał. 20-22 XI 1861, eksp. 22 XI 1861 do kośc. na Powązkach, gdzie dnia następnego nab. żał. i pog. na miejscowym cm. w grobie murowanym; nab. żał. 28 XI 1861 w Jasionowie w obw. sanockim; nab. żał. 12 XII 1861 w kośc. archiprezbiterialnym NPMarii w Krakowie; nab. żał. 31 XII 1861 w kośc. Montmartre w Paryżu; nab. żał. 28 I 1862 w kośc. Wniebowzięcia w Paryżu; nab. żał. 21 II 1862 w kośc. Warszawskiego Tow. Dobroczynności; nab. żał. 28 II 1862 w kapl. Archikonfraterni Literackiej przy kośc. metropolitalnym św. Jana, zapr. senior Archikonfraterni; nab. żał. i msza św. śpiewana 10 III 1862 w kośc. św. Karola Boromeusza; wotywa żał. 27 III 1862 przed ołtarzem św. Rocha w kośc. św. Krzyża, zapr. Bractwo św Rocha; wotywa żał. 9 IV 1862 w kośc. Wizytek, zapr. Bractwo Serca Pana Jezusowego
 1346. Henryk DELBEK (1849)
  zarządzający fabryką cukru w dobrach Łukowo; zm. I 1849 w domu nr 1281 przy ul. Nowy Świat w Warszawie przeżywszy lat 31, wypr. 13 I 1849 na cm. Powązkowski, zapr. pozostała żona wraz z dziećmi
 1347. Helena DEMBIŃSKA (1842)
  córka Ludwika i Amelii Dembińskich; zm. 29 XII 1841 w Krakowie w 15 roku życia
 1348. Ignacy hr. RAWICZ DEMBIŃSKI (1829)
  starościc wolbromski; zm. 8 VII 1829 w 63 roku życia, poch. 10 VII 1829 w katakumbach na cm. Powązkowskim w Warszawie
 1349. Maciej RAWICZ DEMBIŃSKI (1847)
  płk kawalerii wojsk cesarsko-rosyjskich, wcześniej uczestnik wojen 1794, 1807, 1809, 1812, płk WP od 1820, zaszczycony Krzyżem Wojskowym Kawalerskim, Orderem św. Anny II kl. z brylantami, Znakiem Nieskazitelnej Służby i pierścieniem brylantowym, syn Wojciecha i Katarzyny ze Zbierzchowskich; ur. 1779 we wsi dziedzicznej Kozłowie w dawnym woj. krakowskim, zm. 28 IV 1847 w domu przy ul. Trębackiej nr 638 w Warszawie, eksp. 1 V 1847 na cm. Powązkowski (katakumby), nab. żał. 12 V 1847 w kośc. Kapucynów, zapr. pozostała żona wraz z dziećmi
 1350. Maria Julia z Dembińskich JAROSZEWSKA (1855)
  wdowa po b. komisarzu taksowym m. Warszawy, czł. Arcybractwa Nieustającej Adoracji Przenajświętszego Sakramentu przy kośc. Sakramentek; po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzona św. sakramentami, zm. 30 XI 1855 w wieku lat 60, eksp. 2 XII 1855 z kośc. św. Karola Boromeusza na cm. Powązkowski, zapr. pogrążeni w smutku: córka, nieobecny syn, zięciowie i wnuki; nab. żał. 7 XII 1855 w kośc. Sakramentek, zapr. pozostała familia
 1351. Tekla z Dembińskich OSŁAWSKA (1845)
  wdowa po prezesie trybunału b. woj. sandomierskiego, właścicielka ruin zamku w Janowcu n. Wisłą; zm. 20 XII 1845 w dobrach swoich dziedzicznych Oblasy
 1352. Tytus DEMBIŃSKI (1861)
  sędzia pokoju okręgu pułtuskiego, właściciel dóbr Niestępowo; opatrzony św. sakramentami zm. 12 IX 1861 w wieku lat 46, wypr. 14 IX 1861 z kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. 16 IX 1861 w tymże kośc., zapr. pozostały ojciec i żona Pelagia Dembińska wraz z dziećmi; nab. żał. w kośc. Powązkowskim, a następnie poświęcenie grobu familijnego i przeniesienie do niego zwłok zmarłego 30 X 1861, zapr. wdowa wraz z dziećmi
 1353. Wojciech DEMBIŃSKI (1833)
  mjr 3 psk b. Wojska Polskiego; zm. 29 XI 1833 w Skierniewicach pozostawiwszy żonę z czworgiem nieletnich dzieci
 1354. Józefina Felicjana DEMBOWSKA (1830)
  zm. 7 VIII 1830 w wieku lat 12 i pół, poch. 9 VIII 1830 tymczasowo na cm. Powązkowskim w Warszawie, zwłoki mają być przeniesione do majętności jej rodziców Ruda w obw. stanisławowskim
 1355. Agata z Dembowskich MISZEWSKA (1828)
  sędzina ziemska wyszogrodzka, wdowa od lat 53; zm. 13 VII 1828 we wsi dziedzicznej Arciszewo, żyła lat 85, poch. w Chociszewie obw. płockim, zostawiła syna, córkę, wnuków i prawnuków oraz brata Neriusza Dembowskiego, podstolego gostyńskiego, mającego lat 91
 1356. Aniela z Dembowskich HARTMANN (1859)
  po długiej chorobie zm. 2 V 1859 w 29 roku życia, eksp. 4 V 1859 z kolonii Ruda na cm. Ew.-Aug., zapr. stroskany mąż w dwoma nieletnimi synami
 1357. Antoni DEMBOWSKI (1851)
  syn Sebastiana, obywatel; zm. 6 XII 1851 w 55 roku życia, wypr. 9 XII 1851 z kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski
 1358. GRABOWSKA z Dębowskich (1821)
  hrabina, małżonka ministra oświecenia i religii; zm. 17 I 1821
 1359. Eleonora z Dembowskich hr. Jakubowa WODZICKA (1837)
  nab. żał. 10 VI 1837 w kośc. Kapucynów w Warszawie
 1360. Eleonora BRZOZOWSKA z Dembowskich (1859)
  dziedziczka dóbr Kamienia w pow. lubelskim; zm. niespodziewanie 5 V 1859 w Nowej Aleksandrii w 26 roku życia, poch. w parafii Piotrawin, zostawiła męża i dwie małoletnie córki
 1361. Izabella z Dombrowskich KOBYLIŃSKA (1823)
  małżonka barona Kobylińskiego, b. gen. Wojsk Polskich, prezesa komisji woj. płockiego; w rocznicę śmierci nab. żał. 12 VII 1823 w kośc. katedralnym w Płocku
 1362. Hipolit DEMBOWSKI (1854)
  właściciel dóbr Sońska w pow. przasnyskim położonych; zm. 17 VII 1854 w Warszawie przeżywszy lat 52 wieku, poch. 20 VII 1854 w majątku własnym
 1363. Ignacy DEMBOWSKI (1861)
  obywatel ziemski, b. poseł na sejm, kawaler krzyżów wojskowych; po długiej i bolesnej słabości zm. 7 VI 1861 w domu przy ul. Królewskiej nr 1070 w Warszawie w wieku lat 72, eksp. 10 VI 1861 z domu na cm. Powązkowski, egzekwie dnia następnego w kośc. św. Krzyża, zapr. pozostała wdowa i synowie
 1364. Julia z Dembowskich MOCZULSKA (1859)
  po krótkiej, lecz ciężkiej słabości, opatrzona św. sakramentami, zm. 12 I 1859 w Warszawie przeżywszy lat 72, odpr. 14 I 1859 na cm. Powązkowski
 1365. Juliusz DEMBOWSKI (1840)
  syn Ignacego, obywatela ziemskiego, i Eleonory z hr. Zboińskich; zm. 3 VII 1840 w nurtach Wisły w 13 roku życia, nab. żał. 10 VII 1840 w kośc. św. Krzyża w Warszawie
 1366. Józef DEMBOWSKI (1842)
  rzeczywisty radca stanu, czł. Sądu Najwyższej Instancji Królestwa; zm. I 1842 w domu nr 674 przy ul. Leszno w Warszawie, eksp. 15 I 1842 do kośc. Karmelitów
 1367. Katarzyna z Dębowskich WILKANOWSKA (1830)
  wdowa po Onufrym Wilkanowskim, czł. b. Komisji Rzeczypospolitej Skarbu Koronnego, staroście zgierskim; zm. 22 III 1830 w dobrach Kotowice w obw. łęczyckim, poch. 30 III 1830 w grobie familii Wilkanowskich w Zgierzu
 1368. Konstanty DEMBOWSKI (1856)
  niegdy płk b. Wojsk Polskich; zm. 1856 w dobrach swoich dziedzicznych Harmaki w gub. podolskiej, zostawił żonę, która w tym roku straciła zięcia, córkę, a w dwa dni po śmierci męża ukochanego wnuczka Witosławskiego, pozostawił trzy córki zamężne
 1369. Paulina DEMBOWSKA (1836)
  zm. 12 IV 1836 w domu nr 674 przy ul. Leszno w Warszawie w 16 roku wieku życia swego, eksp. dnia następnego do kośc. Karmelitów, zapr. pozostali rodzice
 1370. Rozyna z Dembowskich WITOSŁAWSKA (1842)
  zm. 9 IV 1842 w 49 roku życia, eksp. 11 IV 1842 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w kośc. Reformatów, zapr. mąż z synem
 1371. Teodor DEMBOWSKI (1824)
  czł. komisji cywilno-wojskowej woj. krakowskiego 1794, podprefekt pow. gostyńskiego 1807, radca prefektury depart. warszawskiego 1810, poseł gostyński 1820, senator-kasztelan Król. Pol. 1824; dziedzic dóbr Tokary w Płockiem; zm. 11 IV 1824, żył lat 60, zostawił pięciu synów
 1372. Teresa z Dembowskich DEMBOWSKA (1852)
  małżonka Stanisława, właściciela dóbr ziemskich; zm. 13 III 1852 w Warszawie, gdzie czasowo mieszkała dla poratowania zdrowia, liczyła lat 56, nab. żał. 17 III 1852 w kośc. Kapucynów, po którym wypr. na cm. Powązkowski, zapr. pozostały mąż, syn i rodzina
 1373. Wanda DEMBOWSKA (1855)
  córka Konstantostwa Dembowskich, zm. 7 XII 1855, nab. żał. 10 XII 1855 w kośc. św. Krzyża w Warszawie, a następnie eksp. na cm. Powązkowski, zapr. matka i siostra
 1374. Zuzanna z Dembowskich DEMBOWSKA (1855)
  wdowa pozostała po Teodorze Dembowskim, b. senatorze-kasztelanie Król. Pol.; po dziesięciodniowej niemocy, opatrzona św. sakramentami, zm. 12 IX 1855 o godzinie trzeciej i pół rano w dobrach Tokary przepędziwszy 78 lat wieku, zostawiła po sobie sześcioro dzieci i dziesięcioro wnuków
 1375. Remigiusz DEMESZKAN (1861)
  b. oficer b. Wojsk Polskich, ostatecznie emeryt; zm. 20 V 1861 w wieku lat 75, wypr. 22 V 1861 z kapl. przy kośc. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, w dzień imienin nab. żał. 1 X 1861 w kośc. Bazylianów, zapr. pozostała wdowa
 1376. Adelajda LESZNOWSKA (1v. Le Brun) (1848)
  zm. 17 IX 1848 w domu nr 1769A przy ul. Świętojerskiej w Warszawie, żyła lat 68, wypr. 19 IX 1848 do katakumb na cm. Powązkowskim, egzekwie dnia następnego w kośc. Kapucynów, zapr. synowie, córki i wnuki
 1377. Karolina z Denkerów GROSS (1857)
  wdowa po b. rejencie kancelarii ziemiańskiej Franciszku Ksawerym Grossie; po ciężkiej i krótkiej chorobie zm. 23 II 1857 przeżywszy lat 60, eksp. 25 II 1857 z kapl. przy szpitalu Ew. w Warszawie na cm. tegoż wyznania, zapr. pozostałe w smutku pogrążone rodzeństwo
 1378. Marcjanna z Deręgowskich CWIKIEL (1844)
  zm. 24 VI 1844 w domu nr 113 przy ul. Piwnej w Warszawie przeżywszy lat 86, eksp. 26 VI 1844 na cm. Powązkowski, zapr. pozostałe dzieci wraz z wnukami i prawnukami
 1379. Marianna z Deręgowskich BREIZOWA (1847)
  zm. 8 I 1847 licząc lat 85, eksp. 11 I 1847 z kośc. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. siostra
 1380. Tomasz DERPOWSKI (1851)
  kpt. b. Wojska Polskiego, uczestnik wielu wyprw wojennych, ozdobiony Orderem Legii Honorowej i Znakiem Nieskazitelnej Służby za lat 20; zm. w nocy z 23 na 24 V 1851 w Kutnie
 1381. Jan DESKUR (1850)
  b. płk wojsk cesarsko-rosyjskich, kawaler Orderu św Anny II kl., Orderu św. Jerzego IV kl., Orderu św. Włodzimierza IV kl. z kokardą oraz Orderu Zasługi, sędzia pokoju okręgu garwolińskiego, gdzie też posiadał dobra ziemskie; zm. 1850 w gub. wołyńskiej, dokąd udał się czasowo za interesami familijnymi
 1382. Józef Stanisław DESKUR (1856)
  dziedzic dóbr Dąbrówki Zabłotnej, radca dyrekcji szczegółowej Tow. Kredytowego Ziemskiego w Radomiu; zm. 1856, żył lat 44, zostawił żonę i dzieci
 1383. Józef DESKUR (1858)
  b. płk b. Wojsk Polskich, kawaler Krzyża Złotego, dziedzic dóbr w gub. radomskiej; opatrzony św. sakramentami zm. 12 V 1858 w domu nr 413 przy ul. Królewskiej w Warszawie w wieku lat 79, eksp. 15 V 1858 z domu na cm. Powązkowski, nab. żał. 18 V 1858 w kośc. św. Krzyża; nab. żał. w kośc. Powązkowskim i poświęcenie pomnika 24 VI 1858, zapr. pozostałe dzieci i wnuki
 1384. Barbara z Deszertów SUFFCZYŃSKA (1855)
  słusznie wysoko poważana obywatelka gub. lubelskiej; zm. 14 IX 1855 w Uhrynowie w 68 roku życia, poch. tymczasowo na cm. w Uhrynowie, skąd później zwłoki sprowadzone zostaną do grobu familijnego w Lubelskie; inf. z Galicji
 1385. Józef DESZERT (1838)
  zm. 29 IV 1838 w domu nr 585 przy ul. Długiej w Warszawie, eksp. 1 V 1838 na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w kośc. Kapucynów, zapr. syn
 1386. Ludwika z Dewarów CIECIERSKA (1855)
  żona Józefa Ciecierskiego, urzędnika zarządu oberpolicmajstra m. Warszawy; opatrzona św. sakramentami zm. 17 IV 1855 przeżywszy lat 36, wypr. 19 IV 1855 z dolnego kośc. św. Krzyża na cm. Powązkowski, nab. żał. 26 IV 1855 w kośc. Karmelitów na Krakowskim Przedm., zapr. pozostały mąż wraz synem
 1387. Elżbieta z Dickmanów ROGUSKA (1859)
  żona radcy kolegialnego, emeryta; po długiej i ciężkiej chorobie zm. 9 II 1859 w domu nr 1372 przy ul. Marszałkowskiej w Warszawie w wieku lat 48, eksp. 12 II 1859 z domu na cm. Ew., zapr. ciężkim żalem dotknięty mąż wraz z dziećmi i siostra
 1388. Adolf Ferdynand DIEHL (1823)
  syn superintendenta kościołów wyznania ew., uczeń IV kl. klasy Liceum; zm. 27 V 1823 w 14 roku życia, poch. 30 V 1843 na cm. Ew.-Ref. w Warszawie
 1389. Karol DIEHL (1858)
  zm. 1 I 1858 mając lat 13, wypr. 3 I 1858 z kapl. szpitala Ew. w Warszawie na cm. Ew.-Ref., zapr. pozostała babka wraz z ojcem
 1390. Karolina z Diehlów TEICHMANN (1859)
  wdowa po radcy Konsystorza Wyznań Ew. i pastorze warszawskiej parafii ew.-ref.; zm. 27 XI 1859 wieczorem przeżywszy lat 63, eksp. 30 XI 1859 z kośc. Ew.-Ref. przy ul. Leszno nr 666 na cm. tegoż wyznania, zapr. pozostali synowie wraz z zięciem i wnukiem
 1391. Karolina z Diehlów WARNKE (1860)
  po długiej i ciężkiej chorobie zm. 31 I 1860 przeżywszy lat 62, eksp. 2 II 1860 z kapl. przy cm. Ew.-Ref. w Warszawie na tenże cm., zapr. pozostała familia w nieobecności córki i zięcia
 1392. Fryderyk Adolf DIETRICH (1860)
  rytownik i litograf, zasłużony i znany w Warszawie z licznych prac artysta; po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzony św. sakramentami, zm. 20 III 1860, wypr. 23 III 1860 z kośc. Bernardynów na cm. Powązkowski; nab. żał. w kośc. Powązkowskim i poświęcenie pomnika na cm. 19 VI 1860 - zapr. pozostała po nim żona
 1393. August DIETRICH (1839)
  właściciel drukarni; zm. 8 X 1839 w 37 roku życia, eksp. 10 X 1839 z kośc. św. Krzyża na cm. Powązkowski, nab. żał. 23 X 1839 w kośc. Kapucynów, zapr. żona wraz z dziećmi
 1394. Dorota Antonina z Dietrichów BRAUNER (1834)
  ochmistrzyni szkoły wyższej płci żeńskiej przez lat 28; zm. 26 VIII 1834 w domu nr 477A przy ul. Senatorskiej w Warszawie, eksp. 28 VIII 1834 na cm. Ew., zapr. pozostała córka wraz z mężem i dziećmi
 1395. Elżbieta DIETRICH (1849)
  b. ochmistrzyni szkoły wyższej żeńskiej w Warszawie; zm. 30 IX 1849 przeżywszy lat 66, wypr. 2 X 1849 z kapl. Ew. przy ul. Mylnej w Warszawie na cm. tegoż wyznania, zapr. familia
 1396. Franciszka z Dietrichów PAULI (1854)
  wdowa, b. ochmistrzyni szkoły wyższej żeńskiej; po krótkiej słabości zm. 1 VII 1854 przeżywszy lat 39, eksp. 3 VII 1854 z kapl. Reformatów na cm. Powązkowski, zapr. pozostałe rodzeństwo i krewni
 1397. Fryderyk Krzysztof DIETRICH (1847)
  artysta sztuki rytowniczej, urzędnik i obywatel, autor 24 rycin pod nazwą "Monumenta Regni Poloniae", autor planu założenia zwierzyńca pod Skierniewicami, przez cztery lata łowczy królewski, inspektor w dyrekcji głównej Tow. Kredytowego Ziemskiego od 1825, współwydawca pism periodycznych pt. "Podróż Około Świata" i "Podróż Malownicza", ojciec Fryderyka Adolfa Dietricha, również rytownika; ur. 3 IV 1779 w m. Hohenlohe-Eringen (Oehringen) w pow. frankowskim z ojca fabrykanta wyrobów złotych i srebrnych, zm. 25 V 1847 w m. Łodzi, gdzie osiadł przed kilku laty, żył lat 68
 1398. Jan DIETRICH (1849)
  emeryt, w młodości poświęcił się służbie wojskowej, później cywilnej, zaszczycony Znakiem Honorowym Nieskazitelnej Służby; zm. 26 III 1849 przeżywszy lat 61, pozostawił żonę i dzieci; inf. z Lublina
 1399. Karol DIETRICH (1856)
  pisarz sądu policji poprawczej wydziału drugiego; po ciężkiej słabości, opatrzony św. sakramentami, zm. 1 IV 1856 w wieku lat 30, wypr. 3 IV 1856 z kośc. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. w głębokim smutku pogrążone siostry
 1400. Wiktor DIETRICH (1850)
  podaptekarz; zm. 4 XI 1850 w 20 roku życia, eksp. 7 XI 1850 z kapl. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. rodzeństwo
 1401. Wilhelmina z Dietrichów RASCHKE (1852)
  wdowa po radcy handlowym i obywatelu m. Warszawy; zm. IV 1852 w domu przy ul. Senatorskiej nr 460 w 64 roku życia, wypr. 28 IV 1852 na cm. Ew., zapr. córki z nieobecnymi synami
 1402. Władysław DIETRICH (1848)
  aptekarz; zm. 26 XII 1848 przeżywszy lat 28, wypr. 28 XII 1848 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. rodzeństwo w nieobecności ojca
 1403. Zofia z Dietrychów STREJCHER (1839)
  zm. 11 XII 1839, eksp. 13 XII 1839 z kapl. szpitala Ew. w Warszawie na cm. tegoż wyznania, zapr. familia
 1404. Antoni DIERCKS (1859)
  majster stolarski; po długiej słabości zm. 20 II 1859 w wieku lat 48, eksp. 23 II 1859 z kapl. Ew.-Aug. przy ul. Mylnej w Warszawie na cm. tegoż wyznania, zapr. pozostała matka wraz z rodzeństwem
 1405. Chrystian DIERCKS (1841)
  zm. na przeł. II i III 1841 przeżywszy lat 68, eksp. 3 III 1841 z kapl. przy ul. Karmelickiej w Warszawie na cm. Ew., zapr. pozostała żona wraz z dziećmi i familią
 1406. FRYDRYCHS (1833)
  małżonka obywatela Warszawy; zm. X 1833, poch. 10 X 1833 na cm. Ew., zostawiła męża, dzieci, krewnych i przyjaciół
 1407. Aleksy DMOCHOWSKI (1860)
  właściciel dóbr Burca i Siedliska w pow. łukowskim; zm. 13 VII 1860 w Burcu, poch. w Wojcieszkowie, pozostawił w głębokim smutku żonę i ośmioro dzieci
 1408. Justyna z Dmochowskich SOTKIEWICZOWA (1855)
  małżonka asesora ekonomicznego w rządzie gub. radomskim; po kilkumiesięcznej chorobie, opatrzona św. sakramentami, zm. 26 X 1855 w 46 roku życia, zostawiła męża, dwóch synów i córkę
 1409. Kazimierz DMOCHOWSKI (1851)
  ksiądz, arcybiskup mohylewski, metropolita wszystkich kościołów rzymskokatolickich w Cesarstwie Rosyjskim i prezydujący w Kolegium Duchownym Rzymskokatolickim; zm. 12(24) I 1851 w Petersburgu, żył lat 72
 1410. Scholastyka z Dmuchowskich PUCHALSKA (1825)
  zm. V 1825, żyła lat 80, poch. 21 V 1825 w Warszawie
 1411. Barbara DREWS (1848)
  zm. 26 X 1848 licząc lat 66
 1412. Ludwik Adam DMUSZEWSKI (1847)
  właściciel i redaktor "Kuriera Warszawskiego", aktor, dyrektor Teatrów Warszawskich, czł. Rady Głównej Opiekuńczej Instytutów Dobroczynnych Król. Pol., czł. Archikonfraterni Literackiej, konsyliarz Arcybractwa Adoracji Przenajświętszego Sakramentu, wiceprezes Tow. Wspierania Artystów Muzycznych; ur. 24 XII 1770 w m. Sokółka w ówczesnym woj. trockim, zm. 9 XII 1847 w domu własnym przy ul. Wierzbowej nr 473C w Warszawie, gdzie wystawienie zwłok przez następne trzy dni, eksp. 13 XII 1847 na cm. Powązkowski, nab. żał. 20 XII 1847 w kośc. Kapucynów, zapr. żona, córka i cała familia
 1413. Florentyna z Dobieckich LIPOWSKA (1860)
  zm. 10 I 1860 w Krakowie w wieku lat 44, matka sześciorga dzieci, pozostawiła też siostrę
 1414. Franciszek DOBIECKI (1827)
  kawaler Orderu św. Stanisława I kl., b. sędzia pokoju, czł. rady obywatelskiej, marszałek kilku sejmików; zm. 13 VIII 1827 w dobrach swoich Łopuszno w obw. kieleckim w 66 roku wieku swego, poch. 16 VIII 1827 w grobie familijnym miejscowego kośc.
 1415. Gertruda z Dobieckich NOWOWIEJSKA (1847)
  wnuczka ostatniego podkomorzego sandomierskiego; zm. w końcu 1846 w Kielcach, poch. tamże
 1416. Kajetana z Dobieckich DUNIN RZUCHOWSKA (1861)
  wdowa po Kajetanie Dunin Rzuchowskim, niegdy płk. b. Wojsk Polskich, kawalerze Orderu Legii Honorowej i Krzyża Wojskowego Polskiego; opatrzona św. sakramentami zm. 29 V 1861 przeżywszy lat 77; inf. z Krakowa
 1417. Katarzyna z Dobieckich SKÓRKOWSKA (1847)
  zm. 3 V 1847 w domu nr 2409 przy ul. Nowolipie w Warszawie, eksp. 5 V 1847 na cm. Powązkowski, nab. żał. 15 V 1847 w kośc. parafii Jankowice, zapr. pozostały mąż i dzieci
 1418. Marianna z Dobieckich SADOWSKA (1835)
  córka Wincentego Dobieckiego; zm. XII 1835 w 19 roku wieku swego, zostawiła rodziców i męża
 1419. Teodor DOBIECKI (1855)
  dziedzic dóbr Oczesały w pow. warszawskim; po kilkudniowej ciężkiej chorobie zm. 17 II 1855 o godzinie trzeciej z rana w Oczesałach, nab. żał. 20 II 1855 w kośc. Reformatów, skąd nastąpi wypr. na cm. Powązkowski
 1420. Krzysztof DOBIŃSKI (1829)
  wiceprezes Tow. Dobroczynności w Krakowie, wzór cnót obywatelskich, potomek starożytnej w Polsce rodziny, syn Zygmunta Dobińskiego, kasztelana brzezińskiego; zm. 5 II 1829 w Krakowie, żył lat 75
 1421. Antoni DOBOSIEWICZ (1855)
  kawaler, obywatel; zm. 12 III 1855 w wieku lat 36, eksp. dnia następnego z kośc. Dominikanów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostali bracia i siostry
 1422. Spirydion DOBRACZYŃSKI (1855)
  b. uczeń Instytutu Gospodarstwa Wiejskiego w Marymoncie, dobry syn, brat i przyjaciel, ukochany od całej rodziny, znajomych i kolegów; zm. IX 1854 w m. Siedlcach w 22 roku życia
 1423. Anna KAMIŃSKA (1827)
  wdowa po Macieju Kamińskim, kompozytorze opery "Nędza uszczęśliwiona", napisanej przez ks. Bohomolca; zm. VII 1827, żyła lat 88, poch. 13 VII 1827 w Warszawie, zostawiła wnuków i prawnuków
 1424. Alfred DOBRONOKI (1852)
  syn komisarza w zarządzie oberpolicmajstra m. Warszawy, brat Władysława, uczeń IV kl. gimnazjym realnego; zm. 18 VIII 1852, żył lat 16
 1425. Bronisław DOBRONOKI (1860)
  nab. żał. 18 IX 1860 w kośc. Karmelitów na Krakowskim Przedm. w Warszawie, zapr. rodzice
 1426. Franciszek DOBRONOKI (1844)
  sędzia kryminalny gub. kieleckiej i sandomierskiej; zm. 28 IV 1844 przeżywszy lat 46, eksp. 1 V 1844 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostali bracia oraz nieletnia córka i krewni
 1427. Helenka DOBRONOKI (1858)
  po krótkiej, lecz ciężkiej słabości zm. 19 X 1858 w 9 roku życia, eksp. 22 X 1858 z kapl. Karmelitów przy ul. Leszno w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pogrążeni w wielkim smutku rodzice, bracia i siostry
 1428. Joanna Maria DOBRONOKI (1858)
  w rocznicę zgonu wotywa żał. 18 IX 1858 w kośc. Karmelitów na Krakowskim Przedm. w Warszawie
 1429. Władysław DOBRONOKI (1852)
  syn komisarza, brat Alfreda, uczeń IV kl. gimnazjum realnego w Warszawie; zm. 18 VIII 1852, żył lat 13
 1430. Aleksander DOBROWOLSKI (1851)
  b. urzędnik Magistratu m. Warszawy; zm. 5 lub 6 XI 1851 w wieku lat 23, eksp. 8 XI 1851 z kapl. Reformatów na cm. Powązkowski, zapr. pozostała matka z rodziną
 1431. Antonina z Dobrowolskich SOBOLEWSKA (1859)
  żona rządcy domów; opatrzona św. sakramentami zm. 19 X 1859 przeżywszy lat 46, wypr. 21 X 1859 z kośc. Augustianów w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. 20 i 21 X 1859 w tymże kośc., zapr. pozostały mąż z synami i rodziną
 1432. Franciszek DOBROWOLSKI (1855)
  podaptekarz; po ciężkiej słabości, opatrzony św. sakramentami, zm. 15 VI 1855 w m. Łowiczu w wieku lat 22
 1433. Franciszka z Dobrowolskich KLIMOWICZ (1845)
  obywatelka Warszawy, konsyliarka Bractwa św. Rocha; zm. 29 IX 1845 w domu własnym przy ul. Świętokrzyskiej nr 1344 w Warszawie przeżywszy lat 44, eksp. 2 X 1845 do grobu familijnego na cm. Powązkowskim, nab. żał. 9 X 1845 w kośc. Bernardynów, zapr. zamężna córka wraz z braćmi
 1434. Jakub DOBROWOLSKI (1846)
  dymisjonowany oficer wojsk cesarsko-rosyjskich; zm. 21 VI 1846 przeżywszy lat 33, eksp. 23 VI 1846 z kośc. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. siostry
 1435. Józef DOBROWOLSKI (1844)
  ksiądz, kanonik lubelski; zm. 4 V 1844 w domu nr 59 przy ul. Rynek Starego Miasta w Warszawie w wieku lat 80, eksp. 6 V 1844 na cm. Powązkowski, zapr. pozostały brat
 1436. Katarzyna z Dobrowolskich KRACIŃSKA (1v. Wiśniewska) (1858)
  właścicielka znanego wszystkim magazynu sukien i okryć oraz ubiorów dziecięcych, ulubienica dam warszawskich; po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzona św. sakramentami, zm. 29 lub 30 III 1858 w wieku lat 61, eksp. 1 IV 1858 z kośc. Reformatów na cm. Powązkowski, nab. żał. 21 IV 1858 w kośc. Kapucynów, zapr. pozostały mąż z dziećmi
 1437. Wincenty DOBROWOLSKI (1835)
  lekarz instytutów rządowych; zm. 21 X 1835 w domu nr 335 przy ul. Rynek Nowego Miasta w Warszawie, eksp. 23 X 1835 na cm. Powązkowski, zapr. pozostała żona wraz z dziećmi
 1438. Balbina z Dobrskich KOSARZEWSKA (1853)
  zm. 17 IX 1853 we wsi Raszewie w gub. płockiej, mąż dobrą i przywiązaną żonę, dzieci troskliwą matkę, włościanie opiekunkę prawdziwą, a sąsiedzi szanowną obywatelkę stracili
 1439. Kazimierz DOBRSKI (1852)
  syn Hipolita Dobrskiego, urzędnika do szczególnych poruczeń przy Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, emeryta, i Wiktorii z Krzemińskich, młodzieniec najpiękniejszych przymiotów duszy i serca, pełen przyszłych nadziei; zm. 13 IV 1852 w m. Wyszogrodzie przeżywszy lat 21, pozostawił rodziców, siostrę i familię
 1440. Jan DOBRZAŃSKI h. Czestopian (1860)
  b. mjr b. WP z trzeciego pułku ułanów, obywatel m. Warszawy od 1840, syn Bazylego i Klary małżonków Dobrzańskich, ur. 1791 w Galicji w cyrkule samborskim we wsi Rodzińskie Dobra, nauki pobierał w Przemyślu i sławnym Liceum Lwowskim, w 1811 wszedł do b. WP, odbywał kampanię roku 1812 i 1813; po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzony św. sakramentami, zm. 2 VIII 1860 w domu własnym nr 1614 przy ul. Żurawiej w Warszawie, eksp. 5 VIII 1860 z domu na cm. Powązkowski, nab. żał. 9 VIII 1860 w kośc. św. Aleksandra; nab. żał. w kośc. Powązkowskim, przeniesienie zwłok z grobu tymczasowego do grobu własnego i jego poświęcenie 18 X 1860, zapr. w ciężkim smutku pozostała żona z córką
 1441. Kazimiera z Dobrzańskich FECHNER (1858)
  żona urzędnika Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu; po kilkumiesięcznej słabości, opatrzona św. sakramentami, zm. 14 XII 1858 mając lat 23, wypr. 17 XII 1858 z kośc. Reformatów do grobu familijnego na cm. Powązkowskim, nab. żał. dnia następnego w tymże kośc., zapr. pozostały mąż wraz z jedynym dzieckiem
 1442. Stanisław DOBRZAŃSKI (1837)
  zm. 5 I 1837 przeżywszy lat 60, eksp. 8 I 1837 z kośc. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. żona z dziećmi
 1443. Zofia DOBRZAŃSKA (1855)
  córka referenta Komisji Emerytalnej; po krótkiej, lecz ciężkiej chorobie zm. 16 IX 1855 w 6 wiośnie życia, wypr. 18 IX 1855 z kapl. kośc. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. w ciężkim żalu pogrążeni rodzice
 1444. Roch DOBRZELEWSKI (1852)
  ksiądz, proboszcz parafii bolesławickiej, kanonik honoralny kaliski, dziekan wieruszowski, syn zamożnych rodziców; ur. 16 VIII 1807 we wsi dziedzicznej Kamienna w pow. piotrkowskim, zm. 1 IX 1852
 1445. Anna z Dobrzyckich CZAJKOWSKA (1850)
  zm. 25 IV 1850 mając lat 23, eksp. 27 IV 1850 z kapl. przy kośc. św. Jana w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. mąż
 1446. Aniela z Dobrzyńskich hr. SKARBKOWA (1855)
  właścicielka dóbr w Galicji; spokrewniona ze znakomitymi domami polskimi; zm. 1855 w Wiedniu, gdzie czasowo dla operacji katarakty na obu oczach przebywała i szczęśliwie z niej przez dr. Gulca uleczona została, poch. na cm. św. Marxera po nab. żał. w kośc. św. Józefa na Leopoldstadzie
 1447. Dominik DOBRZYŃSKI (1832)
  obywatel; zm. 11 VI 1832 w domu nr 1404 przy ul. Marszałkowskiej w Warszawie, eksp. dnia następnego na cm. Powązkowski, zostawił żonę i drobne dzieci
 1448. Felicjan DOBRZYŃSKI (1855)
  ksiądz, przez lat dziesięć proboszcz parafii Góra Puławska w pow. radomskim, w ostatniej nawet chwili życia niósł pomoc, ratunek i pociechę religijną dotkniętym słabością epidemii; ur. w Galicji, po kilkugodzinnych cierpieniach zm. 29 VIII 1855 w Górze Puławskiej mając lat 55, a kapłaństwa lat 31
 1449. Ignacy DOBRZYŃSKI (1841)
  artysta muzyczny, przez 18 lat pierwszy skrzypek w orkiestrze senatora Ilińskiego, kompozytor, nauczyciel w Winnicy i Krzemieńcu, od wielu lat pozostający w Warszawie; zm. 17 VIII 1841, eksp. 19 VIII 1841 z kośc. Bernardynów na cm. Powązkowski, nab. żał. 23 VIII 1841 w kośc. Kapucynów, zapr. syn
 1450. Napoleona Wanda z Dolańskich JEZIORAŃSKA (1853)
  wdowa po naczelniku sekcji w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu; po kilkutygodniowej ciężkiej słabości zm. 21 VII 1853 w domu nr 2475 przy ul. Nowolipie w Warszawie, eksp. 24 VII 1853 z domu na cm. Powązkowski, nab. żał. 27 VII 1853 w kośc. Kapucynów, zapr. pozostałe siedmioro dzieci wraz z rodzeństwem
 1451. Anna z Dolingerów DRACOWA (1832)
  szanowana obywatelka, wdowa po urzędniku poczty; zm. IV 1832, żyła lat 71, wypr. 8 IV 1832, egzekwie 10 IV 1832 w kośc. Augustianów w Warszawie, zostawiła siedmioro dzieci i siedemnaścioro wnuków
 1452. Franciszek DOMAGALSKI (1845)
  artysta baletu teatrów warszawskich, był celującym w tańcach zwanych grotesk oraz wzorowym w mazurze i krakowiaku, nauczyciel tańca; zm. 1 V 1845, żył lat 37, poch. 4 V 1845 na cm. Powązkowskim
 1453. Maria Teresa DOMAGALSKA (1850)
  panna; zm. IV 1850 w wieku lat 16, eksp. 21 IV 1850 z kapl. przy kośc. św. Jana w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. familia
 1454. Mateusz DOMAGALSKI (1843)
  towarzysz sztuki drukarskiej; zm. VII 1843 w 27 roku życia swego, eksp. 11 VII 1843 z kośc. Praskiego na cm. Kamionka, zapr. pozostała familia
 1455. Józefa z Domanowskich DĄBROWSKA (1851)
  żona urzędnika rządu gub. warszawskiego; zm. 4 I 1851 przeżywszy lat 38, eksp. 6 I 1851 z kapl. Reformatów na cm. Powązkowski, zapr. pozostały mąż wraz z sześciorgiem małoletnich dzieci
 1456. Wincenty DOMANOWSKI (1846)
  ksiądz, proboszcz parafii Żuków w pow. warszawskim; zm. 3 XII 1846 w klasztorze Reformatów w Warszawie, gdzie przybył przed kilku dniami dla kuracji
 1457. Eustachia z Domaradzkich ARTYCHOWSKA (1859)
  żona komisarza składów bankowych; nab. żał. 16 II 1859 w kośc. św. Karola Boromeusza w Warszawie, zapr. pozostały mąż wraz z dziećmi
 1458. Aleksander Edward DOMASZEWSKI (1848)
  urzędnik Komisji Rządowej Sprawiedliwości; zm. 13 III 1848 w wieku niespełna lat 30, wypr. 16 III 1848 z kośc. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. żona wraz z liczną rodziną
 1459. Alfred DOMASZEWSKI (1830)
  uczeń III kl. Liceum w Warszawie, syn b. kpt. WP; zm. 29 I 1830 mając lat 11, zostawił ojca
 1460. Stanisław DOMASZEWSKI (1861)
  b. kpt. wojsk Księstwa Warszawskiego; zm. 13 II 1861 w wieku lat 77, nab. żał. 15 i 16 II 1861 w kośc. Karmelitów na Lesznie w Warszawie, eksp. 15 II 1861 z kapl. tegoż kośc. na cm. Powązkowski, zapr. pogrążone w żalu córki
 1461. Julian DOMASZEWSKI (1851)
  pisarz sądu pokoju okręgu kowalskiego, pełniący z tymczasowej delegacji urząd podsędka sądu pokoju okręgu żelechowskiego; zm. 12 II 1851 przeżywszy lat 38, eksp. 15 II 1851 z kapl. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. familia w nieobecności żony i dzieci
 1462. Marcel DOMASZEWSKI (1830)
  uczeń II kl. Liceum w Warszawie, syn b. kpt. WP; zm. 18 I 1830 mając lat 10, zostawił ojca
 1463. Stanisław DOMASZOWSKI (1858)
  syn obywatelski z Domaszewnicy w gub. lubelskiej; po długiej i ciężkiej chorobie zm. 13 XI 1858 w wieku lat 21, nab. żał. 16 XI 1858 w kośc. Dominikanów w Warszawie, wypr. tegoż dnia z tegoż kośc. na cm. Powązkowski, zapr. stroskani rodzice, bracia i familia
 1464. Agnieszka z Domańskich SUSKA (1859)
  wdowa po kontrolerze kasy głównej Tow. Kredytowego Ziemskiego; zm. 8 III 1859, przeżywszy lat 56, a stratę męża tygodni pięć; wypr. 11 III 1859 z kośc. Karmelitów na Lesznie w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w kośc. Kapucynów, zapr. w najboleśniejszym smutku pozostałe córki z zięciem; msze św. żał. w kośc. Powązkowskim i poświęcenie grobu familijnego na miejscowym cm. 14 V 1859
 1465. Damazy DOMAŃSKI (1858)
  dziedzic Zalesia w pow. czerskim, obywatel powszechnie od wszystkich kochany i szanowany; zm. 16 VIII 1858, poch. w grobie familijnym w Jasieńcu
 1466. Jakub DOMAŃSKI (1854)
  dziedzic wsi Jasieniec; zm. VIII 1854, poch. 25 VIII 1854 tamże, pozostawił synów; inf. z Czerskiego
 1467. Jan DOMAŃSKI (1842)
  zm. 13 III 1842 w dobrach Mokrzec pow. radomskim na kilka dni przed swą małżonką Marcjanną z Okęckich, liczył lat 72
 1468. Julian LARYSS DOMAŃSKI (1846)
  obywatel; zm. 24 II 1846 w domu nr 1260 przy ul. Nowy Świat w Warszawie przeżywszy lat 65, eksp. dnia następnego do dolnego kośc. św. Krzyża, gdzie nab. żał. 27 II 1846, poch. tegoż dnia na cm. Powązkowskim, zapr. pozostała żona i krewni
 1469. Józef DOMAŃSKI (1857)
  urzędnik rządu gub. warszawskiego; zm. 8 VIII 1857 w wieku lat 40, eksp. 10 VIII 1857 z kośc. Franciszkanów na cm. Powązkowski
 1470. Konstancja z Domańskich SMATRZYŃSKA (1844)
  obywatelka Warszawy; zm. V 1844 w wieku 67 życia swego, eksp. 1 VI 1844 z kapl. Bernardynów na cm. Powązkowski, zapr. dzieci, wnuki i familia
 1471. Ludwik DOMAŃSKI (1852)
  obywatel Warszawy, majster profesji tokarskiej; zm. 16 V 1852 przeżywszy lat 38, eksp. 19 V 1852 z dolnego kośc. św. Krzyża na cm. Powązkowski, zapr. pozostała żona wraz z dziećmi
 1472. Małgorzata z Domańskich PODBIELSKA (1857)
  obywatelka m. Warszawy, wdowa po niegdy Franciszku Podbielskim, b. pisarzu sądu pokoju; zm. 16 IV 1857 przeżywszy jak najcnotliwiej lat 100, wypr. 18 IV 1857 z kośc. popaulińskiego na cm. Powązkowski, nab. żał. 20 i 27 IV 1857 w tymże kośc.
 1473. Rudolf DOMAŃSKI (1854)
  rządca domu nr 1294 w Warszawie, tamże zamieszkały; tknięty apopleksją zm. nagle 2 I 1854 licząc lat 45
 1474. Wawrzyniec DOMAŃSKI (1860)
  dr, prof. weterynarii na Uniw. Jagiellońskim, sekretarz wydziału lekarskiego; zm. 1860 w Krakowie w 54 roku życia swego
 1475. Antoni DOMINOWSKI (1860)
  b. nauczyciel szkoły powiatowej w m. Łowiczu; zm. VIII 1860, nab. żał. 5 IX 1860 w kośc. św. Krzyża w Warszawie
 1476. Walenty DOMŻALSKI (1830)
  referendarz stanu, kawaler Orderu św. Stanisława II kl.; zm. z 2 na 3 I 1830 przeżywszy lat 40, eksp. 5 I 1830 na cm. Powązkowski w Warszawie, zostawił żonę i czworo dzieci
 1477. Aleksander DONA (1843)
  urzędnik Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu; zm. 12 I 1843 w domu nr 170 na Pradze, eksp. 15 I 1843 na cm. Kamionek, zapr. pozostała żona
 1478. Franciszek DONA (1847)
  archiwista w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu; zm. 10 III 1847 przeżywszy lat 62, eksp. 13 III 1847 z kapl. Reformatów na cm. Powązkowski, zapr. żona wraz z dziećmi
 1479. Ewa Rozyna z Donathów SOHRAU (1849)
  obywatelka; zm. 4 VIII 1849 w domu nr 129 przy ul. Piekarskiej w Warszawie, eksp. 6 VIII 1849 na cm. Ew.-Aug.
 1480. Zofia z Donatów GASTELL (1852)
  żona emeryta; zm. VIII 1852, poch. 23 VIII 1852 na cm. Powązkowskim w Warszawie
 1481. August DORANTOWICZ (1851)
  emeryt; zm. 16 II 1851 w Warszawie przeżywszy lat 61
 1482. Helena z Dorantowiczów KUSMALHI (1857)
  po długiej i ciężkiej chorobie zm. 21 X 1857, żyła lat 36, eksp. 24 X 1857 z kośc. Reformatów na cm. Powązkowski, zapr. stroskany mąż
 1483. Izabella z Dorantowiczów OSIŃSKA (1857)
  żona komornika sądowego; po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzona św. sakramentami, zm. 7 IV 1857 w wieku lat 37
 1484. Jan DORANTOWICZ (1837)
  kawaler, syn obywatela, znany powszechnie jako prawdziwy przyjaciel ludzkości; zm. 17 IX 1837 w podeszłym wieku, eksp. 19 IX 1837 z kośc. Reformatów na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w tymże kośc.
 1485. Jan DORANTOWICZ (1841)
  obywatel Warszawy; zm. 19 IV 1841 w wieku lat 84, eksp. 22 IV 1841 z kapl. Reformatów na cm. Powązkowski, nab. żał. 25 VI 1841 w kośc. Reformatów, zapr. żona, dzieci, wnuki i prawnuki
 1486. Józef DORANTOWICZ (1837)
  dr med. i chir.; zm. 7 I 1837 w Łęczycy licząc lat 31, pozostawił żonę i rodziców
 1487. Paweł DORANTOWICZ (1860)
  obywatel m. Warszawy; zm. 7 VIII 1860 w wieku lat 80, wypr. 10 VIII 1860 z kośc. Dominikanów na cm. Powązkowski, zapr. pozostała familia
 1488. Franciszek DORNFELD (1826)
  mecenas przy Sądzie Najwyższej Instancji Król. Pol.; zm. 7 X 1826
 1489. Józef DORNFELD (1860)
  uczeń VII kl. gimnazjum realnego warszawskiego; po długiej i ciężkiej chorobie zm. 27 V 1860 przeżywszy lat 19, eksp. 29 V 1860 z kapl. przy szpitalu Ew. na cm. Ew.-Ref., zapr. w głębokim smutku pogrążeni rodzice po zgonie jedynego syna
 1490. BROŃCOWA (1834)
  hrabina, dama portretowa Najjaśniejszej Cesarzowej, matka zmarłej Księżnej Łowickiej; zm. 30 VII 1834 w Marienbadzie
 1491. Adolf Wilhelm Bogumił DOUS (1857)
  obywatel m. Warszawy; zm. 8 VIII 1857 w wieku lat 33, eksp. 10 VIII 1857 z kapl. Ew. przy ul. Mylnej na cm. Ew.-Aug., zapr. w smutku pozostała żona
 1492. Józef DOWBOR (1854)
  właściciel dóbr w gub. radomskiej; bawiąc w Warszawie zm. nagle 1 II 1854, przepr. 4 II 1854 - w obecności przybyłego w tym celu brata - z kośc. Bernardynów do katakumb na cm. Powązkowskim
 1493. Dominik DOWGIAŁŁO (1857)
  obywatel gub. kowieńskiej, dziedzic majętności Siesiki, b. prezes izby cywilnej, miłował sztuki piękne i literaturę, szczególne zamiłowanie i upodobanie miał w architekturze - kilka pałaców i kościołów jego planów stanęło w różnych częściach kraju, chory od wielu lat udał się wraz z jedynym swym synem do Paryża, aby u znanych tamtejszych lekarzy rady zasięgnąć; złożony ciężką chorobą zm. w Paryżu 10(22) VI 1857 w wieku lat 68, poch. na cm. Pere-Lachaise obok kilku swych ziomków Litwinów, pozostawił po sobie obszerne zbiory archeologiczne litewskie i dość znaczny zbiór ksiąg w języku ojczystym i francuskim
 1494. Wincenty DOWGIAŁŁO (1859)
  b. prezes sądu głównego gubernialnego wileńskiego (drugiego depart.), poprzednio sędzia powiatowy, prezes sądu ziemskiego i podkomorzy; zm. 11 IX 1859 w Wilnie w 77 roku życia
 1495. Franciszek DOWIAKOWSKI (1828)
  zm. 19 XI 1828, odpr. 21 XI 1828 na cm. Powązkowski w Warszawie, nab. żał. dnia następnego w kośc. Reformatów
 1496. Jan Kanty DRAC (1847)
  b. kpt. b. Wojsk Polskich, obywatel Warszawy; w wilię imienin nab. żał. 23 X 1847 w kośc. Augustianów, zapr. pozostała wdowa wraz z dziećmi
 1497. Karol DRAC (1847)
  emeryt; zm. 2 II 1847 w domu nr 1292 przy ul. Nowy Świat w Warszawie przeżywszy lat 58, przepr. 4 II 1847 na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w kośc. Kapucynów, zapr. pozostała żona wraz z dziećmi
 1498. Maria z Draców STEINBRICH (1848)
  w czasie oktawy imienin nab. żał. 12 XII 1848 w kośc. Augustianów w Warszawie, zapr. pozostały mąż i dzieci
 1499. Natalia DRAC (1844)
  zm. 2 IX 1844 w domu przy ul. Nowy Świat nr 1292 w Warszawie, eksp. 4 IX 1844 na cm. Powązkowski, egzekwie dnia następnego w kośc. Kapucynów, zapr. rodzice, bracia i siostra
 1500. Ignacy DREWNOWSKI (1849)
  b. uczeń Instytutu Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa w Marymoncie; zm. 16 X 1849 przeżywszy lat 21, wypr. 19 X 1849 z kapl. przy kośc. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała familia
 1501. Józef DREWNOWSKI (1850)
  mecenas, obrońca przy depart. warszawskich Senatu rządzącego, pisarz dyrekcji głównej Tow. Kredytowego Ziemskiego, kawaler Orderu św. Stanisława; zm. 25 III 1850, eksp. 27 III 1850 z kapl. Reformatów na cm. Powązkowski, nab. żał. 24 IV 1850 w kośc. Tow. Dobroczynności, zapr. pozostała żona i dzieci
 1502. Symforian DREWNOWSKI (1860)
  obywatel, ziemianin, radca dyrekcji głównej Tow. Kredytowego Ziemskiego w pow. łomżyńskim, czł. Tow. Rolniczego; zm. 8 II 1860 w Warszawie w wieku lat 62, wypr. 10 II 1860 z dolnego kośc. św. Krzyża na cm. Powązkowski, zapr. pozostały brat, nab. żał. 11 II 1860 w kośc. Kapucynów
 1503. Jan Karol DREWS (DREVS) (1857)
  b. fabrykant odlewów żelaznych; zm. 1 VII 1857 o godzinie siódmej rano w domu przy ul. Niecałej nr 614G w Warszawie, eksp. 4 VII 1857 z domu na cm. Powązkowski, zapr. pozostały brat wraz z synem zmarłego
 1504. Leon DREVS (1859)
  po krótkiej, lecz ciężkiej chorobie zm. 3 II 1859 przeżywszy lat 48, eksp. 5 II 1859 z kapl. kośc. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski; w rocznicę imienin nab. żał. 11 IV 1859 w tymże kośc.; wotywa w kośc. św. Karola na Powązkach i poświęcenie wzniesionego pomnika 29 V 1859 - zapr. pozostałe w smutku dzieci wraz z zięciem
 1505. Dominika z Drohojewskich WYDŻDZYNA (1842)
  zm. 20 IX 1842 w dobrach swych dziedzicznych Trzeszczanach w Hrubieszowskiem przeżywszy lat ponad 50, zostawiła męża
 1506. Eleonora z Drozdowskich IRZYKOWICZ (1843)
  współdziedziczka dóbr Długie w gub. podlaskiej; zm. 2 V 1843 w Warszawie, poch. w grobie familijnym w dobrach małżonka, zostawiła męża i synów
 1507. Florian Bronisław DROZDOWSKI (1848)
  urzędnik rządu gub. warszawskiego; zm. 7 II 1848 w domu własnym nr 614J przy ul. Niecałej przeżywszy lat 44, wypr. 10 II 1848 na cm. Powązkowski, zapr. żona wraz z dziećmi i familią
 1508. Karolina z Drozdowskich ELSNEROWA (1852)
  małżonka nestora kompozytorów i muzyków naszych, córka Petroneli Drozdowskiej, artystki dramatycznej, niegdyś śpiewaczka opery warszawskiej; ur. 1785 w Wilnie, zm. 12 VII 1852 w domu na kolonii Elsnerów za Pragą po pięćdziesięcioletnim pożyciu w stanie małżeńskim, eksp. 14 VII 1852 na cm. paraf. Praski w Kamionku, zapr. mąż, córka i wnuki
 1509. Marianna z Drozdowskich KAMIŃSKA (1837)
  obywatelka; zm. 29 V 1837 w domu nr 601A przy ul. Bielańskiej w Warszawie w 80 roku życia, eksp. 31 V 1837 na cm. Powązkowski, nab. żał. 9 VI 1837 w kośc. Franciszkanów, zapr. familia
 1510. Maria z Drozdowskich PRZYŁĘCKA (1848)
  zm. XII 1848, poch. 27 XII 1848 w katakumbach cm. Powązkowskiego w Warszawie, zostawiła męża, nieletnią córkę, matkę i rodzeństwo
 1511. Mikołaj DROZDOWSKI (1836)
  sekretarz Dyrekcji Generalnej Dóbr i Lasów Rządowych przy Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu; ur. 10 IX 1777 na Pradze pod Warszawą, zm. 20 III 1836 w Warszawie, nab. żał. oraz pog. 24 III 1836 w kośc. Reformatów, zapr. pozostała wdowa wraz z dziećmi
 1512. Magdalena z Drużbackich ŁUKOWSKA (1830)
  zm. 30 VII 1830 doczekawszy lat 88 wieku swego, poch. 1 VIII 1830 na cm. Powązkowskim w Warszawie
 1513. Eleonora DRYLEWICZ (1852)
  panna, córka urzędnika wojskowego; zm. 11 II 1852 w domu nr 614 przy ul. Leszno w Warszawie w wieku lat 25, eksp. 14 II 1852 na cm. Powązkowski, zapr. rodzice i siostry
 1514. Antoni DRYLSKI (1849)
  cukiernik i obywatel m. Radomia; zm. III 1849 w Warszawie, gdzie przybył na kurację, żył lat 31, eksp. 12 III 1849
 1515. Hipolit DRZEWIECKI (DRZEWICKI) (1841)
  radca dworu, dr med., kawaler orderów; zm. 10 I 1841 w domu Lilpopa nr 600 w Warszawie w wieku ok. 40 lat, przen. 13 I 1841 na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w kośc. Kapucynów
 1516. Anna z Drzewieckich BUKOWSKA (1844)
  małżonka Romana Bukowskiego; zm. 28 V 1844 w Tarnawie pow. olkuskim przeżywszy lat 32, zostawiła męża z dwojgiem dzieci, matkę i brata Jana Drzewieckiego; inf. z okolicy Kielc
 1517. Eleonora z Drzewieckich BUCZYŃSKA (1858)
  żona radcy stanu, pisarza Senatu; zm. 6 XII 1858 mając lat 57, wypr. 9 XII 1858 z kośc. Franciszkanów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostały mąż, córka i wnuki
 1518. Helena z Drzewieckich SKIBICKA (1842)
  małżonka szambelana dworu JCKMości; zm. 18 IV 1842 w domu zwanym pałacem Saskim nr 413 w Warszawie w 36 roku życia swego, eksp. 20 IV 1842 na cm. Powązkowski, egzekwie 22 IV 1842 w kośc. św. Krzyża, zapr. pozostały mąż wraz z dziećmi
 1519. Józef BOŃCZA DRZEWIECKI h. Nałęcz (1852)
  patriarcha jednej ze staroszlacheckich rodzin naszych, powszechnie zwany Panem Szefem, syn Felicjana i Anny z Błędowskich, wychowaniec pojezuickiej szkoły w Krzemieńcu, poseł na Sejm Czteroletni, uczestnik legii włoskich, zasłużony dla Liceum Krzemienieckiego, autor pamiętników, mąż Tekli z Ostrowskich, wnuczki kasztelana Czarneckiego z Lubieszowa, a po jej śmierci Konstancji Jaroszyńskiej; ur. 1772 we wsi Juśkowcach w pow. krzemienieckim, majątku swych rodziców, zm. 20 I (1 II) 1852 we wsi Kunce k. Hajsyna na Podolu
 1520. Jan DRĄGOWSKI (1852)
  urzędnik rządu gub. warszawskiego, czł. Archikonfraterni Literackiej; zm. 14 V 1852 w wieku lat 59, wypr. 17 V 1852 z kapl. kośc. św. Karola Boromeusza na cm. Powązkowski, zapr. pozostała żona wraz z dziewięciorgiem dzieci
 1521. Maria z Dubiskich HARASIMOWICZ (1857)
  żona radcy kolegialnego, starszego ordynatora szpitala w Zamościu; ur. na Wołyniu, po długiej i ciężkiej chorobie zm. 16 II 1857 przeżywszy lat 51, eksp. 19 II 1857 z dolnego kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. tegoż dnia w tymże kośc., zapr pozostały mąż wraz z czworgiem dzieci
 1522. Agnieszka z Duchanowskich BARANKIEWICZ (1860)
  wdowa po Szymonie Barankiewiczu, niegdy naczelniku w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu; zm. IV 1860, nab. żał. 18 IV 1860 w kośc. Powązkowskim, po którym pog. na miejscowym cm., zapr. pozostali syn i córka
 1523. Jan DUCHOWSKI (1856)
  dziedzic dóbr Wyględówek; znękany kilkuletnią ciężką chorobą zm. VIII 1856 w 38 roku życia swojego, poch. 30 VIII 1856 zostawił żonę i siostry w nieutulonym żalu
 1524. Róża z Duczymińskich KAROWE (1827)
  majorowa WP; zm. 24 VII 1827, poch. 27 VII 1827 w Warszawie, zostawiła męża i dzieci
 1525. Jan DUCZYŃSKI (1847)
  b. sędzia Trybunału Handlowego, kupiec i obywatel m. Warszawy, dziedzic dóbr, kawaler Orderu św. Stanisława III kl.; zm. 9 III 1847 w domu nr 480 przy ul. Senatorskiej, w dziesięć dni po śmierci swej żony Anny z Koźmińskich Duczyńskiej, żył lat 66, wypr. 10 III 1847 do kapl. św. Trójcy przy ul. Podwal, a stamtąd dnia następnego na cm. Ew., zapr. pozostałe dzieci i wnuki
 1526. Kazimierz DUDZIŃSKI (1837)
  zm. 13 IV 1837, eksp. 16 IV 1837 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. żona wraz z córką
 1527. Józef DUITZ (1832)
  sekretarz pocztamtu nadwornego; zm. I 1832, poch. 1 II 1832 na cm. Powązkowskim w Warszawie
 1528. Józef DULEWSKI (1846)
  referendarz stanu, główny inspektor stada rządowego koni w Janowie, ozdobiony Orderem św. Stanisława II kl., zm. 10(22) III 1846 po przeżyciu lat 49; inf. z Janowa n. Bugiem
 1529. Ludwik Tytus baron DULFUS (1841)
  niegdyś oficer wojska pruskiego; zm. 12 VII 1841 w dobrach swoich dziedzicznych Gośniewice w pow. czerskim, w których mieszkał nieustannie aż do śmierci przez ostatnich 40 lat, żył lat 73, poch. w kośc. paraf. w Jasieńcu
 1530. Stanisław baron DULFUS (1847)
  płk b. Wojsk Polskich, kawaler Orderu św. Anny II kl. i Krzyża Wojskowego Polskiego Kawalerskiego; zm. 25 I 1847 przeżywszy lat 84 i miesięcy 10, eksp. 28 I 1847 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. żona
 1531. Andrzej DULIŃSKI (1850)
  budowniczy pow. radomskiego; zm. 1850
 1532. Agnieszka z Dulskich MINASOWICZOWA (1841)
  jedyna córka Józefa Dulskiego i Elżbiety z Turobojskich Dulskiej, od siedmiu lat wdowa po Augustynie Minasowiczu, dawniej prezesie rady obywatelskiej Warszawy i wiceprezesie Trybunału Handlowego, w końcu sędzim pokoju pow. i m. Warszawy; zm. 4 X 1841 w domu przy ul. Krakowskie Przedm. nr 450 w Warszawie w 76 roku życia, wypr. 7 X 1841 na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w kośc. Kapucynów, zapr. najstarszy syn Józef w imieniu pozostałych dzieci, wnuków i rodziny
 1533. Teofila z Dulskich NIEWIADOMSKA (1859)
  żona urzędnika Dyrekcji Ubezpieczeń; po kilkuletniej ciężkiej chorobie zm. V 1859 w wieku lat 43, wypr. 28 V 1859 z kośc. św. Karola Boromeusza w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostały mąż wraz z dziećmi
 1534. Julianna MICHAŁOWSKA (1847)
  zm. XII 1847 w 87 roku życia, poch. 7 XII 1847 na cm. Powązkowskim
 1535. Marianna z Domańskich BALDAUF (1837)
  małżonka lekarza dywizyjnego b. Wojsk Polskich; zm. VIII 1837, eksp. 8 VIII 1837 z kośc. Świętokrzyskiego na cm. Świętokrzyski, nab. żał. dnia następnego w tymże kośc., zapr. mąż wraz z pozostałymi dziećmi
 1536. Franciszek DUNIN (1854)
  b. mjr 2 p.uł. b. WP, w 1809 przyjął służbę w wojskach b. Księstwa Warszawskiego, uczestniczył w siedemnastu bitwach, po opuszczeniu zawodu wojskowego poświęcił się ziemiaństwu, był sędzią pokoju okręgu lubelskiego i prezesem w radzie opiekuńczej zakładów dobroczynnych tegoż powiatu, ozdobiony Krzyżem Wojskowym Polskim, Legią Honorową i Znakiem Honorowym za lat 20 Nieskazitelnej Służby Oficerskiej, mąż zmarłej przed dwoma laty Anny z Wierzbickich; ur. we wsi Buszkach w pow. żytomierskim, zm. 8 VIII 1854 w dobrach dziedzicznych Niemce w pow. lubelskim w 72 roku życia, poch. w kośc. paraf. w Bystrzycy
 1537. Karol DUNIN (1861)
  niegdy żołnierz za czasów Księstwa Warszawskiego, następnie urzędnik Najwyższej Izby Obrachunkowej, potem komisarz ekonomiczny w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, a na koniec emeryt; zm. V 1861 w 70 roku życia swego, poch. 13 V 1861
 1538. Małgorzata z Duninów BIENKIEWICZ (1855)
  wdowa po Jacku Bienkiewiczu, mecenasie przy b. sądzie najwyższej instancji; zm. 1855 w domu nr 1078B przy ul. Granicznej w Warszawie przeżywszy lat 84, eksp. 3 V 1855 z domu na cm. Powązkowski, nab. żał. 16 VI 1855 w kośc. Kapucynów, zapr. stroskana familia
 1539. Onufry de Skrzynno DUNIN (1852)
  b. mjr b. WP, jeden z dzielnych żołnierzy armii Napoleona, służył od 1805, ranny pod Koninem i Sandomierzem, był przy oblężeniu Rygi 1812, dobry kolega i stały przyjaciel; zm. 18 XI 1852, eksp. 20 XI 1852 z kośc. Franciszkanów w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. tegoż dnia w tymże kośc.
 1540. Paweł hr. DUNIN (1860)
  wielce szanowany i ukochany w swej okolicy obywatel; po krótkiej chorobie zm. 30 I 1860 (v.s.) w m. Dubnie w gub. wołyńskiej
 1541. Rozalia z Duninów TAŃSKA (1859)
  nab. żał. 12 IV 1859 w kośc. Augustianów w Warszawie
 1542. Telesfora z Duninów ZAJĄCZKOWSKA (1860)
  żona radcy honorowego; zm. 27 II 1860 przeżywszy lat 33, wypr. 29 II 1860 z kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. 5 III 1860 w kośc. Reformatów, zapr. pozostały mąż wraz z dziećmi
 1543. Zuzanna z Duninów CZAKI (1855)
  zm. 1 V 1855, nab. żał. 11 V 1855 w kośc. Reformatów w Warszawie, zapr. pozostałe wnuki
 1544. Ludwika CASTELLAZ z d. Dunquerque (1858)
  żona urzędnika przybocznego biura ks. namiestnika Królestwa; zm. 13 XI 1858 w 28 roku życia swego, nab. żał. 16 XI 1858 w kośc. Reformatów, eksp. tegoż dnia z kapl. tegoż kośc. na cm. Powązkowski, zapr. stroskany mąż
 1545. Aleksander DUPARG (1824)
  podsekretarz w Komisji Rządowej Wojny; zm. IX 1824, poch. 28 IX 1824 w Warszawie
 1546. Fryderyk DURR (1842)
  zm. 28 XI 1842 w domu nr 1777 przy ul. Świętojerskiej w Warszawie, eksp. 30 XI 1842 na cm. Ew.-Ref., zapr. żona i dzieci
 1547. Franciszek DUSZYŃSKI (1848)
  ksiądz, wikariusz przy kośc. przybyszewskim; zm. 21 IV 1848
 1548. Aleksandra z Dotkiewiczów USZYŃSKA (1858)
  wdowa po por. inżynierii b. Wojsk Polskich; po długich cierpieniach, opatrzona św. sakramentami, zm. 9 V 1858 w m. Pułtusku, poch. 11 V 1858 na cm. tamże, nab. żał. 19 V 1858 w kośc. Reformatów w Warszawie, pozostawiła rodzeństwo i dzieci
 1549. Katarzyna DUTKIEWICZ (1861)
  panna, artystka dramatyczna teatrów warszawskich; opatrzona św. sakramentami zm. 1 X 1861 w wieku lat 37, eksp. 4 X 1861 z kośc. Bernardynów na cm. Powązkowski, zapr. pozostała matka wraz z familią
 1550. Monika z Dotkiewiczów POTOCKA (1849)
  matka przyrodnia znanego w literaturze krajowej płk. Alberta Potockiego; zm. 1849 w dobrach swoich Chorostku w pow. ostrogskim; inf. z Wołynia
 1551. Leopold DUŃSKI (1856)
  po długiej i ciężkiej chorobie zm. 31 III 1856 w wieku lat 28, wypr. dnia następnego z kapl. przy kośc. Dominikanów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. stroskany ojciec wraz z braćmi zmarłego
 1552. Szymon DWORAKOWSKI (1861)
  majster mularski; zm. 30 IV 1861 przeżywszy lat 56, eksp. 2 V 1861 z kapl. Karmelitów przy ul. Leszno w Warszawie na cm. Powązkowski
 1553. Karol DWORZYŃSKI (1858)
  b. pomocnik maszynisty przy Drodze Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej; zm. 6 II 1858 skutkiem wypadku na kolei, żył lat 34, eksp. 10 II 1858 ze wsi Czystego na cm. Powązkowski, zapr. stroskani rodzice wraz z familią
 1554. Honorata Franciszka Rozalia DYAMENT (1861)
  ostatnia z trzech córek małżonków Hipolita i Wincentyny Dyament (1v. Nałęcz), ulubione dziecko rodziców i całej familii; zm. 7 VIII 1861 w domu nr 1007 przy ul. Krochmalnej w Warszawie licząc lat 3 i miesięcy 7, wypr. 10 VIII 1861 z domu na cm. Powązkowski, zapr. pozostali rodzice i dwaj bracia
 1555. Dionizy DYAMENTOWSKI (1856)
  młodzieniec pełen nadziei i dobrych przymiotów, syn Leopolda i Ludwiki Dyamentowskich; zm. 23 XI 1856 w Mokotowie w 20 roku życia, eksp. 26 XI 1856 z kośc. Mokotowskiego na cm. Powązkowski, był pierwszym, którego zwłoki przy odbytym żał. nab. były wystawione w tym nowym kośc., pozostawił rodziców; nab. żał. 4 XII 1856 w kośc. św. Krzyża, zapr. koledzy
 1556. Grzegorz DYAMENTOWSKI (1852)
  uczeń kl. I szkoły powiatowej drugiej; zm. 13 V 1852 przeżywszy lat 13, eksp. 15 V 1852 z Mokotowa na cm. Powązkowski, zapr. rodzice
 1557. Emilian DYBEK (1852)
  mgr farmacji i właściciel apteki w Warszawie; zm. 3 I 1852 w domu nr 431 przy ul. Krakowskie Przedm. w wieku lat 36, wypr. 6 I 1852 na cm. Powązkowski, zapr. pozostała wdowa z córką oraz matka i bracia zmarłego
 1558. Ferdynand DYBEK (1855)
  ur. 23 IX 1853, zm. 24 VII 1855, pozostawił rodziców i wuja
 1559. Franciszek Ksawery DYBEK (1826)
  dr med. i chir., prof. w Królewskim Warszawskim Uniw., kawaler Legii Honorowej, sławny operator; zm. 6 II 1826 przeżywszy lat 40 i kilka, przepr. 8 II 1826 do kośc. Kapucynów w Warszawie, gdzie dnia następnego nab. żał., zapr. żona
 1560. Maria Wanda z Dybków ŚWIĄTKOWSKA (1847)
  córka Ksawerego Dybka, dziekana Wydziału Lekarskiego b. Uniw. Warszawskiego, małżonka Hiacynta Świątkowskiego, inżyniera m. Warszawy, wdowca z czterema synami, matka trzyletniej córki; zm. 22 III 1847 w domu nr 2772 przy ul. Aleksandria w 29 roku życia wypr. 24 III 1847 na cm. Powązkowski, zapr. pozostały mąż z matką żony i dziećmi
 1561. Karol DYBIKOWSKI (1851)
  nożownik; zm. 25 II 1851, eksp. 27 II 1851 z kapl. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała żona wraz z dwoma synami
 1562. Ksawery NAŁĘCZ DYBOWSKI (1841)
  b. stolnik ziemi bełskiej; zm. 23 IV 1841 licząc lat 70, odwiedzanie zwłok w dolnym kośc. św. Krzyża w Warszawie, skąd 25 IV 1841 ich przewiezienie do dóbr zmarłego, zapr. małżonka z pozostałymi dziećmi
 1563. Stanisław DYBOWSKI (1834)
  ksiądz, proboszcz łomiański, dziekan dekanatu piaseczyńskiego, kanonik płocki; zm. III 1834 w domu nr 1059 przy ul. Grzybowskiej w Warszawie, eksp. 13 III 1834 do kośc. Powązkowskiego, gdzie nab. żał. i pog. dnia następnego, zapr. familia
 1564. Marcjanna z Dydaków LEWKOWICZ (1856)
  żona emeryta, b. prezydenta m. Radomia Filipa Lewkowicza; ur. 1795, zm. 1 I 1856, pozostawiła męża i dzieci
 1565. Józefa z Dygulskich PORADOWSKA (1837)
  zm. na przeł. VIII i IX 1837 w domu nr 2663 przy ul. Sowiej w Warszawie, eksp. 3 IX 1837 na cm. Powązkowski, zapr. mąż wraz z dziećmi
 1566. Antonina z Dygatów JEZIERSKA (1835)
  zm. V 1835 w domu nr 47 w Starym Mieście w Warszawie w wieku 24 lat, w drugim roku pożycia małżeńskiego, eksp. 4 V 1835 na cm. Powązkowski, zapr. mąż w imieniu swoim, córki niemowlęcia, rodziców, sióstr i familii
 1567. Franciszek DYGAT (1840)
  zm. na przeł. V i VI 1840, eksp. 3 VI 1840 z kapl. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. żona wraz z dziećmi i wnukami
 1568. Józefa z Dygatów GERMAN (1850)
  wdowa po artyście opery teatru warszawskiego; zm. 2 XII 1850 przeżywszy lat 33, eksp. 4 XII 1850 z kapl. Dominikanów na cm. Powązkowski, zapr. pozostała familia wraz z czworgiem dzieci
 1569. Stanisław DYLCZYŃSKI (1860)
  urzędnik Banku Polskiego; opatrzony św. sakramentami zm. 8 IX 1860 w wieku lat 26, eksp. 10 IX 1860 z kośc. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, pod nieobecność ojca zaprasza się familię; nab. żał. 13 IX 1860 w kośc. Reformatów, zapr. stroskany ojciec
 1570. Elżbieta z Dylewskich WOJCZYŃSKA (1849)
  żona obywatela; zm. IX 1849 w wieku lat 70, eksp. 24 IX 1849 z kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostały mąż wraz z dziećmi
 1571. Franciszka z Dylewskich SMÓLSKA (1858)
  żona urzędnika; po ciężkiej chorobie zm. 19 VI 1858 przeżywszy lat 27, eksp. 21 VI 1858 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostały mąż
 1572. Julian DYLEWSKI (1841)
  b. kpt b. WP; zm. 10 II 1841 w domu nr 2672 przy ul. Bednarskiej w Warszawie, eksp. 12 II 1841 na cm. Powązkowski, zapr. żona wraz z dzieckiem
 1573. Mikołaj DELISZ (1846)
  b. obywatel, ojciec znanej w świecie muzykalnym artystki wokalnej Marii Delisz, na teraz zamężnej Jankowskiej; zm. 7 III 1846 w wieku lat 60, pog. 10 III 1846 z kapl. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała żona wraz z dziećmi
 1574. Jan DYSIEWICZ (1828)
  dr med. i chir., fizyk obw. lubelskiego, w 22 roku życia zaszczycony został w Berlinie najwyższym stopniem akademickim; zm. 28 II 1828 w 32 roku życia, zostawił rodziców i żonę; inf. z Lublina
 1575. Lucyna DYSIEWICZ (1847)
  córka dr. med. Jana Dysiewicza; zm. 29 VII 1847 we wsi Chmielku w gub. lubelskiej
 1576. Władysław DYSIEWICZ (1854)
  urzędnik sądu kryminalnego; zm. 8 XII 1854 w wieku lat 30, eksp. 10 XII 1854 z kośc. Karmelitów na Lesznie w Warszawie na cm. Powązkowski
 1577. Franciszek DYSKI (1847)
  mjr, dowódca oddziału inwalidów z polskich weteranów gub. lubelskiej, od 1807 przechodził różne stopnie wojskowe, ozdobiony Krzyżem Wojskowym Polskim i Znakiem Nieskazitelnej Służby za lat 20; zm. 19 V 1847 przeżywszy lat 64; inf. z Lublina
 1578. Władysław DYSKI (1856)
  kornet pułku ułanów JCW następcy tronu, syn niegdyś mjr. b. Wojsk Polskich; zm. 19 II 1856 w Lublinie, przen. 21 II 1856 do kośc. katedralnego, gdzie nab. żał. dnia następnego, poch. na cm. miejscowym
 1579. Zuzanna z Dytrychów KOESTER (1861)
  obywatelka m. Warszawy, opatrzona św. sakramentami zm. XII 1861 w domu własnym nr 426 przy Krakowskim Przedm. w wieku lat 68, wypr. z domu na cm. Powązkowski, zapr. w głębokim smutku pozostała rodzina
 1580. Jan Nepomucen DYTRY (1855)
  b. burmistrz m. Biskupic w gub. lubelskiej, emeryt, mąż prawy i niepospolitych zdolności urzędnik, urodzeniem cudzoziemiec, wydał kilka prac; zm. 30 XII 1852 na łonie przywiązanych dzieci i wnuków w m. Kurowie w wieku lat 73
 1581. Helena z Dyzmańskich HEMPEL (1853)
  żona Wilhelma Hempla, kupca i obywatela warszawskiego; po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzona św. sakramentami, zm. 15 X 1853 w wieku lat 40, eksp. 17 X 1853 z kapl. przy kośc. św. Jana na cm. Powązkowski, nab. żał. 27 X 1853 w kośc. Pijarów przy ul. Świętojańskiej, zapr. pogrążony w głębokim żalu mąż wraz z sześciorgiem dzieci nieletnich
 1582. Helena z Dyzmańskich MAŁGORZEWICZ (1855)
  po ciężkiej chorobie, opatrzona św. sakramentami, zm. 15 VI 1855 w domu nr 497A przy ul. Podwale w Warszawie przeżywszy lat 44, eksp. dnia następnego z domu na cm. Powązkowski, zapr. pozostali rodzice
 1583. Kazimierz DYZMAŃSKI (1858)
  obywatel; po krótkiej, lecz ciężkiej słabości, opatrzony św. sakramentami, zm. 18 IV 1858 w wieku lat 36, eksp. 21 IV 1858 z kośc. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostali rodzice wraz z żoną i dziećmi zmarłego
 1584. Ignacy DZIANOTT (1824)
  b. sędzia pokoju pow. radomskiego; zm. 22 XII 1824 w dobrach swoich dziedzicznych Zameczek Ostrów w obw. radomskim
 1585. Marianna z Dzianottich MĄCZYŃSKA (1833)
  zm. 4 XII 1833 w Krakowie przeżywszy lat 88
 1586. Teobald DZIANOTT (1857)
  opiekun prezydujący w radzie szczegółowej zakładów dobroczynnych pow. opoczyńskiego, dziedzic dóbr Zychorzyn, obywatel powszechnie szanowany; wskutek ataku wodnej puchliny do serca zm. w końcu XI 1857 w m. Dreźnie
 1587. Jacek DZIARKOWSKI (1828)
  dr med. i filozofii, dawniej protomedyk Wojsk Polskich, jeden z założycieli Wydziału Lekarskiego w Warszawie, zaprowadziciel w Polsce ospy ochraniającej, czł. Tow. Przyjaciól Nauk, kawaler Orderu św. Stanisława IV kl., autor różnych dzieł lekarskich, lekarz prawie we wszystkich szpitalach warszawskich, czci godny obywatel; zm. 8 III 1828 przeżywszy lat 81, przen. 10 III 1828 na cm. Powązkowski w Warszawie, nab. żał. 17 III 1828 w kośc. Dominikanów
 1588. Walerian DZIARKOWSKI (1852)
  uczeń kl. I gimnazjum gub. warszawskiego; zm. 27 III 1852, wypr. 29 III 1852 z kośc. św. Karola Boromeusza na cm. Powązkowski, zapr. rodzice
 1589. Antoni DZIAŁYŃSKI (1839)
  nab. żał. 11 XII 1839 w kośc. Franciszkanów w Warszawie
 1590. Bogumiła z Działyńskich WOYNIŁOWICZOWA (1852)
  nab. żał. 10 VII 1852 w kośc. Franciszkanów w Warszawie
 1591. Domicella z Działyńskich SZLĄSKOWSKA (1843)
  zm. 7 VII 1843, eksp. 9 VII 1843 z kapl. Karmelitów na Lesznie w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. 28 VII 1843 w kośc. Franciszkanów, zapr. mąż z córkami
 1592. Adam Tytus hr. DZIAŁYŃSKI (1861)
  dziedzic dóbr w Wlk. Ks. Poznańskim; zm. IV 1861 w pałacu swoim w Rynku w Poznaniu, wypr. 14 IV 1861, poch. 16 IV 1861 w grobie familijnym w dziedzicznej swej włości Kórniku, śmierć jego okrywa żałobą wiele osób z Królestwa złączonych z nim związkami pokrewieństwa
 1593. Zygmunt hr. DZIAŁYŃSKI (1841)
  w swych dobrach dziedzicznych Ryszczów założył szpital dla chorych i dom ochrony dla starców; zm. 21 IX 1841 w Grefenbergu, zostawił żonę z hr. Wodzickich i dzieci
 1594. Leokadia DZIECHCIŃSKA (1857)
  po krótkiej, lecz ciężkiej słabości zm. 22 V 1857, eksp. 24 V 1857 z kośc. Dominikanów na cm. Powązkowski, zapr. stroskani rodzice
 1595. Aleksander hr. DZIEDUSZYCKI (1852)
  ksiądz; zm. XII 1851 we Lwowie, żył lat 43
 1596. Eugeniusz hr. DZIEDUSZYCKI z Galicji (1857)
  zm. 6 III 1857 w Krakowie
 1597. Franciszka z hr. Dzieduszyckich hr. DUNINOWA BORKOWSKA (1852)
  pani szacownych przymiotów i cnót rzadkich, córka Dominika Dzieduszyckiego, kawalera Orderu Orła Białego, starosty bachtyńskiego, i Julianny Bielskiej, córki Antoniego Bielskiego, niegdyś łowczego koronnego; ur. 1785 Dzieduszycach Wielkich, starożytnym gnieździe rodu swojego, zm. 18 III 1852 we Lwowie
 1598. Helena z hr. Dzieduszyckich hr. SIERAKOWSKA (1848)
  wdowa po b. senatorze-kasztelanie hr. Kajetanie Sierakowskim zmarłym przed siedmiu laty w Warszawie; zm. 17 XI 1848 w domu własnym nr 730 przy ul. Leszno w 84 roku życia, tu wystawienie zwłok i nab. żał. przez trzy dni, przepr. 21 XI 1848 do kośc. Reformatów, gdzie nab. żał. dnia następnego, zapr. wnuk; poch. w parafii lubowidzkiej w pow. mławskim w nowo zbudowanej przez siebie kapl. na cm.
 1599. Helena z Dzieduszyckich POTOCKA (1851)
  zm. X 1851, nab. żał. 10 XI 1851 w kośc. św. Karola Boromeusza w Powązkach, pozostawiła męża i dzieci
 1600. Henryk hr. DZIEDUSZYCKI (1845)
  pochodzący ze świetnego i zamożnego rodu galicyjskiego, właściciel znacznych majątków w Austrii i Prusach, założyciel wielkich zakładów fabrycznych (gorzelnie, cukrownie), ożeniony z hrabianką Mielżyńską; zm. 1845 w Wlk. Ks. Poznańskim, zostawił czworo dzieci
 1601. Ignacy hr. DZIEDUSZYCKI (1829)
  kawaler Złotej Ostrogi, wspomnienie 25 XI 1829 w rocznicę śmierci
 1602. Julia hr. GROMNICKA (1851)
  właścicielka dóbr ziemskich; zm. 3 II 1851, żyła lat 67; inf. ze Lwowa
 1603. Justyna z Dzieduszyckich hr. DZIAŁYŃSKA (1844)
  wdowa po senatorze-wojewodzie; zm. 1844 w Dreźnie, poch. obok swego męża w Konarach w Wlk. Ks. Poznańskim
 1604. Józef hr. DZIEDUSZYCKI (1847)
  b. oficer b. Wojsk Polskich; zm. 19 VI 1847 we Lwowie w 71 roku życia swego
 1605. Magdalena z hr. Dzieduszyckich hr. MORSKA (1847)
  autorka dzieł gospodarskich i botanicznych, testament jej jest tryumfem duszy litościwej - hojnie wsparła podupadłych rolników i szpitale; zm. 1847 przeżywszy lat 88; inf. ze Lwowa
 1606. Tekla z hr. Dzieduszyckich WOLSKA (1840)
  generałowa; zm. 31 III 1840 we wsi Popień obw. rawskim w 65 roku wieku swego, zostawiła dzieci i wnuków
 1607. Teresa Jadwiga z Nałęczów SMOLEŃSKA (1848)
  wdowa po sędzim apelacyjnym i dziedziczka dóbr Mazowsza w gub. płockiej; zm. 18 V 1848, eksp. 20 V 1848 z kapl. przy kośc. św. Jana w Warszawie na cm. Powązkowski
 1608. Monika z Dziechciejewskich KLEYNE (1847)
  wdowa po kasjerze b. woj. sandomierskiego; zm. 6 VII 1847, odpr. 8 VII 1847 z kapl. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. synowie
 1609. Kazimierz DZIEKOŃSKI (1849)
  b. gen. bryg. b. WP, kawaler Orderu św. Stanisława II kl. z gwiazdą, Orderu św. Anny II kl. z brylantami, Krzyża Wojskowego Kawalerskiego, Legii Honorowej i Orderu Maltańskiego; zm. 23 I 1849 w dobrach dziedzicznych Hieronimowie w gub. grodzieńskiej
 1610. Michał hr. DZIEKOŃSKI (1834)
  b. prezydent Sądu Głównego Grodzieńskiego, ozdobiony Orderem św. Anny II kl., kawaler maltański; zm. 26 IX 1834 w dobrach swoich Kraśniku gub. grodzieńskiej w 63 roku życia swego, poch. obok rodziców i dwóch żon w kościółku wybudowanym jego staraniem, zostawił troje drobnych dzieci z drugiego małżeństwa
 1611. Władysław DZIEKOŃSKI (1838)
  syn zmarłego Michała Dziekońskiego, prezesa sądu głównego gub. grodzieńskiej; zm. III 1838 w domu nr 490 przy ul. Miodowej w Warszawie w 13 roku życia, eksp. 2 IV 1838 do kośc. Kapucynów, gdzie nab. żał. tegoż dnia, zapr. familia
 1612. Paulina z Dziemborów ZAMOŚCICKA (1855)
  żona urzędnika z górnictwa rządowego; po długiej i ciężkiej chorobie zm. 27 XII 1855 w wieku lat 26, eksp. 29 XII 1855 z dolnego kośc. św. Krzyża na cm. Powązkowski, zapr. pozostały mąż wraz z nieletnimi dziećmi
 1613. Stanisław DZIEROŻYŃSKI (1835)
  b. kpt w sztabie głównym b. Wojska Polskiego, w końcu naczelnik komory konsumowo-składowej w Płocku, kawaler Krzyża Wojskowego; zm. 3 IV 1835 w domu nr 280 przy ul. Freta w Warszawie, eksp. 5 IV 1835 na cm. Powązkowski, nab. żał. 7 IV 1835 w kośc. Bernardynów, zostawił żonę i troje drobnych dzieci
 1614. Antoni DZIERZBICKI (1853)
  b. mjr b. WP, kawaler Krzyża Wojskowego, syn Onufrego Dzierzbickiego, gen.-adiutanta przy boku Stanisława Augusta, kształcony w ówczesnej sławnej Szkole Kadetów, oficer w pułku jazdy od 1806, w zawodzie wojskowym przepędził lat 15, po otrzymaniu dymisji osiadł w zaciszu wiejskim, tu odznaczał się zawsze żywym dowcipem i wesołością humoru; ur. 1777, zm. 13 IX 1852 w Szubinie w pow. gostyńskim w czasie panującej epidemii, odpr. do kośc. paraf. w Nowem, zostawił żonę, Walerię z Zabokrzyckich, syna i rodzinę
 1615. Izabella z Dzierzbickich CZARNECKA (1839)
  b. wojewodzina; zm. 19 XI 1839 w domu nr 481 przy ul. Miodowej w Warszawie, eksp. 22 XI 1839 do kośc. Kapucynów, gdzie nab. żał. dnia następnego, zapr. dzieci wraz z familią, poch. w grobie familijnym w Bratoszewicach w pow. brzezińskim
 1616. Józef DZIERZBICKI (1856)
  b. ppłk b. WP; zm. 13 VI 1856 w dobrach swoich Janowice w pow. włocławskim przeżywszy lat 70
 1617. Ksawery hr. DZIERZBICKI (1822)
  b. szambelan króla saskiego; zm. 28 I 1822 w Warszawie przeżywszy lat 40 kilka
 1618. Michał DZIERZBICKI (1844)
  b. mistrz dworu JCKMości, niegdyś adiutant ks. Józefa Poniatowskiego, kawaler Krzyża Wojskowego Polskiego, dziedzic dóbr Piekary; zm. 21 III 1844 w domu Lessla przy ul. Królewskiej w Warszawie, żył lat 60 kilka, odpr. 23 III 1844 do rogatek Wolskich, a stąd do dóbr w gub. mazowieckiej, nab. żał. 26 III 1844 w kośc. Kapucynów
 1619. Józef DZIERZKOWSKI (1830)
  wicemarszałek koronny, deputat stanów galicyjskich, dr filozofii w Uniw. Lwowskim, czł. kilku towarzystw uczonych; zm. 28 I 1830 we Lwowie w 66 roku życia
 1620. Jan GRZYMAŁA DZIERŻANOWSKI (1831)
  mjr WP za czasów Kościuszki, później komisarz wojenny w głównym dyżurstwie wojsk; zm. 18 III 1831 w domu nr 701 przy ul. Leszno w Warszawie w 67 roku życia, eksp. 21 III 1831 na cm. Powązkowski
 1621. Klemens DZIERŻANOWSKI h. Grzymała (1843)
  zm. 22 II 1843 w dobrach swoich dziedzicznych Juryszewo gub. płockiej w wieku 68 lat, poch. 27 II 1843 obok ojca swego przy kośc. paraf. w Radzanowie, dobrach dziedzicznych Floriana barona Kobylińskiego, gen. b. Wojsk Polskich i przez wiele lat naczelnika administracji w gub. płockiej, zostawił małżonkę Klementynę ze Stobieckich i siostrę Mariannę z Dzierżanowskich Rościszewską
 1622. Maria ks. CZARTORYSKA (1842)
  małżonka Konstantego ks. Czartoryskiego; zm. 1842; inf. z Wiednia
 1623. Piotruś DZIERŻANOWSKI (1861)
  zm. 27 X 1861 w domu nr 60 (nowy) przy ul. Nowy Świat w Warszawie, wypr. 29 X 1861 z domu na cm. Powązkowski, zapr. stroskani rodzice
 1624. Teofila z Dzierżanowskich MALESZEWSKA (1844)
  wdowa po b. sekretarzu generalnym w rządzie gub. mazowieckim; zm. 24 XI 1844, eksp. 26 XI 1844 z kośc. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. 20 XII 1844 w kośc. Karmelitów na Lesznie, zapr. pozostała siostra
 1625. Elżbieta z Dzierzków SOBAŃSKA (1853)
  wdowa po zmarłym przed dwoma laty prezesie Sobańskim; po krótkiej a ciężkiej słabości zm. 22 VIII 1853 w 72 roku życia, zostawiła kilkoro dzieci - z których zamężna córka zamieszkuje w pow. gostyńskim - i wnuków; inf. z gub. podolskiej
 1626. Róża z Dzieszków SŁAWOSZEWSKA (1853)
  matka i babka licznej bardzo rodziny, matrona domowych cnót pełna; zm. 4 IX (23 VIII) 1853 w dobrach swoich Pisarzówce Ruskiej w gub. podolskiej, poch. w Starogrodzie
 1627. Józefa DZIERZGOWSKA (1857)
  po krótkiej chorobie zm. 18 I 1857 przeżywszy lat 20, eksp. 21 I 1857 z dolnego kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. stroskani rodzice
 1628. Dominik DZIEWANOWSKI (1827)
  b. gen. bryg. Wojsk Polskich, kawaler Krzyża Wojskowego i Legii Honorowej, mąż wsławiony podczas wojny 1809 i w ostatniej między mocarstwami europejskimi; zm. 10 IX 1827, przen. 12 IX 1827 do kośc. Karmelitów na Lesznie w Warszawie, gdzie nab. żał. dnia następnego, poch. tamże
 1629. Katarzyna z Dziewanowskich KOTOWSKA (1826)
  matka proboszcza piaseczyńskiego, kanonika warszawskiego; zm. XII 1826 po przeżyciu 60 lat, obrzęd żał. 4 i 5 XII 1826 w Piasecznie
 1630. Piotr DZIEWANOWSKI (1836)
  b. sekretarz generalny komisji woj. mazowieckiego, kawaler Orderu św. Stanisława; zm. 10 VI 1836 na łonie braterskim we wsi Grodkowo w woj. płockim w 38 roku życia
 1631. Jan DZIEWICKI (1841)
  sędzia trybunału lubelskiego; zm. 5 III 1841, zostawił żonę, syna i córkę
 1632. Józef DZIEWIĄTKIEWICZ (1854)
  zm. XII 1854 w Warszawie
 1633. Feliksa z Dziewulskich ORNOWSKA (1857)
  po sześciomiesięcznej ciężkiej słabości zm. 20 VIII 1857, pozostawiła męża Stefana, syna Feliksa, siostry i braci
 1634. Emilia z Rybczyńskich DZIMIŃSKA (1843)
  wzorowa żona, czuła i dobra matka, przywiązana siostra, stała przyjaciółka; zm. 17 III 1843 w Radomiu
 1635. Jan DZIUBACKI (1856)
  ksiądz, kandydat św. Teologii, kanonik honorowy lubelski, nowo mianowany prof. filozofii w Akademii Duchownej Rzymskokatolickiej, wiceregens seminarium przy kośc. św. Jana w Warszawie oraz nauczyciel religii i moralności w gimnazjum gub. warszawskim, czł. Arcybractwa Nieustającej Adoracji Przenajświętszego Sakramentu przy kośc. Sakramentek; opatrzony św. sakramentami zm. 16 IX 1856 przeżywszy lat 30, eksp. 18 IX 1856 z kapl. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. z wigiliami i konduktem 17 X 1856 w kośc. św. Jana
 1636. Marianna z Dzięciołów HENNEBERG (1858)
  wdowa, obywatelka m. Warszawy; zm. 20 XII 1858 przeżywszy lat 80, wypr. 23 XII 1858 z kapl. Ew. przy ul. Mylnej na cm. tegoż wyznania, zapr. pozostali synowie i wnuki
 1637. Magdalena JEDICKE (1845)
  wdowa; zm. 27 III 1845 w 52 roku życia, eksp. 30 III 1845 z kapl. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostałe dzieci
 1638. Jan DZIĘCIAŁKIEWICZ (1858)
  rejent kancelarii ziemiańskiej gub. warszawskiej; zm. 30 X 1858 w pałacu nr 492 przy ul. Miodowej przeżywszy lat 70, eksp. 2 XI 1858 z pałacu na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w kośc. Kapucynów, zapr. w głębokim smutku pogrążeni córki i zięciowie z wnukami
 1639. Józef DZIĘCIOŁOWSKI (1831)
  obywatel; zm. 2 VII 1831, nab. żał. 8 VII 1831 w kośc. Kapucynów w Warszawie, zapr. żona
 1640. Walerian DZIĘCKOWSKI (1850)
  urzędnik Magistratu m. Warszawy, czł. Archikonfraterni Literackiej; zm. 2 XII 1850 przeżywszy lat 45, eksp. dnia następnego z dolnego kośc. św. Krzyża na cm. Powązkowski, zapr. Archikonfraternia
 1641. Aleksander DZWONKOWSKI (1859)
  zm. 19 V 1859 w wieku lat 40, wypr. 21 V 1859 z kośc. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała żona
 1642. Antoni DZWONKOWSKI (1852)
  w młodym wieku oddał się gospodarstwu, sędzia pokoju w pow. piotrkowskim przez jedną kadencję, czuły małżonek, łaskawy dla włościan, dla sąsiadów całkiem wylany; zm. 4 V 1852 w dobrach Wola Kamocka w 74 roku życia, poch. na cm. parafii Srocka, pozostawił małżonkę Kornelię z Kępistych
 1643. Emilia z Dzwonkowskich KIŚLAŃSKA (1860)
  po długiej i ciężkiej chorobie zm. 2 IV 1860 w dobrach dziedzicznych Blanowice w pow. olkuskim, pozostawiła w nieutulonym żalu męża i trzech synów
 1644. Józef DZWONKOWSKI (1833)
  dzierżawca dóbr stoleckich; zm. 4 XII 1832 we wsi Stolec obw. sieradzkim, zostawił żonę i dzieci; inf. z Wielgiego 16 I 1833
 1645. Józefa z Dzwonkowskich z Dłużewa DŁUŻEWSKA (1853)
  małżonka Erazma Pobóg Dłużewskiego, dziedzica dóbr Dłużew, zarazem sędziego pokoju okręgu siennickiego i radcy komitetu Tow. Kredytowego Ziemskiego, córka Stanisława Dzwonkowskiego, referendarza stanu i naczelnika wydziału w Komisji Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego; po ciężkiej chorobie zm. 31 X 1853 w Dłużewie przeżywszy lat 41, eksp. 2 XI 1853 do kośc. Reformatów w Siennicy, gdzie dnia następnego nab. żał. i pog., zapr. w głębokim żalu pozostały mąż wraz z sześciu synami
 1646. Katarzyna z Dzwonkowskich KRAJEWSKA (1843)
  zm. 21 IV 1843 przeżywszy lat 83, eksp. 23 IV 1843 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. dzieci i wnuki
 1647. Lucjan DZWONKOWSKI (1853)
  urzędnik Magistratu m. Warszawy; po długiej i ciężkiej słabości zm. 1 IX 1853 w wieku lat 35, eksp. 3 IX 1853 z kapl. Bernardynów na cm. Powązkowski, zapr. przyjaciele i koledzy zmarłego w nieobecności ojca i familii
 1648. Stanisław DZWONKOWSKI (1860)
  referendarz stanu, emeryt, b. naczelnik wydziału wyznań i oświecenia publicznego w Komisji Rządowej Spraw Wewn. i Duchownych; zm. 12 II 1860 przeżywszy lat 81, eksp. 15 II 1860, nab. żał. dnia następnego w kośc. Reformatów w m. Siennicy, zapr. pozostali synowie, córki, zięciowie, wnuki i prawnuki
 1649. Józef DŁUGOSZ (1853)
  fabrykant fortepianów i obywatel m. Warszawy; po długiej i ciężkiej chorobie zm. 9 X 1853 w wieku lat 75, wypr. 11 X 1953 z kapl. Ew. przy ul. Mylnej na cm. Powązkowski, nab. żał. 15 X 1853 w kośc. Kapucynów, zapr. stroskana żona z dziećmi i familią
 1650. Szymon DŁUGOŁĘCKI (1831)
  nab. żał. 12 XI 1831 w kośc. Dominikanów w Warszawie
 1651. Teresa z Długołęckich GREGOROWICZOWA (1834)
  zm. 27 V 1834 w wieku lat 38, poch. 29 V 1834 w Warszawie
 1652. Tomasz DŁUSKI (1848)
  b. sędzia pokoju pow. kazimierskiego; zm. III 1848 w Niedrzwicy Wielkiej w gub. lubelskiej, nab. żał. 28 III 1848 w kośc. Wizytek w Warszawie
 1653. Erazm POBÓG DŁUŻEWSKI (1856)
  sędzia pokoju okręgu siennickiego, przed dwoma laty utracił małżonkę Józefę z Dzwonkowskich Dłużewską; po ciężkiej chorobie zm. 15 X 1856 w Warszawie, gdzie czasowo przebywał dla edukacji synów, pog. 20 X 1856 w kośc. Reformatów w m. Siennicy, pozostawił sześciu synów
 1654. Irena DŁUŻEWSKA (1835)
  panna; zm. 3 X 1835 w mieście dziedzicznym Siennica, zaczynając rok 17 życia, zostawiła rodziców i rodzeństwo
 1655. Jan Nepomucen DŁUŻEWSKI (1828)
  wzór cnót obywatelskich i towarzyskich, przyjaciel, sąsiad i obywatel prawy, familii, ojczyźnie i ludzkości życie swoje poświęcał, marszałek szlachty na sejmik powiatowy; zm. 21 IX 1828 w dobrach swoich dziedzicznych Dłużew w pow. siennickim
 1656. Kazimierz POBÓG DŁUŻEWSKI (1838)
  kilkakrotny poseł na sejmy, radca b. woj. mazowieckiego, sędzia pokoju pow. siennickiego, dziedzic dóbr i m. Siennicy w obw. stanisławowskim; zm. 7 I 1838 w Warszawie w 69 roku życia
 1657. Wiktoria z Dłużewskich KUCZYŃSKA (1826)
  zm. 31 I 1826 w dobrach swoich dziedzicznych Kurów w 50 roku życia, nab żał. w kośc. paraf. w Kurowie, poch. w grobie familijnym tamże, zostawiła dzieci
 1658. Teresa z Dłużniewskich hr. CZOSNOWSKA (1837)
  wdowa po Wincentym hr. Kolumna Czosnowskim, strażniku wielkim koronnym; zm. 23 VIII 1837 w dobrach swoich Korowieńcach Wielkich na Wołyniu; inf. z Żytomierza
 1659. Anna z Dąbkowskich KOZŁOWSKA (1861)
  wdowa po furierze dworu; zm. 25 I 1861 w wieku lat 77, eksp. 28 I 1861 z dolnego kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski
 1660. Józef DĄBKOWSKI (1859)
  obywatel; zm. 28 XII 1859 w wieku lat 74, eksp. 30 XII 1859 z kośc. popaulińskiego w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała żona wraz z synami
 1661. Katarzyna DĄBKOWSKA (1852)
  zm. 1852 w wiośnie życia, w dzień imienin nab. żał. 25 XI 1852 w kośc. Karmelitów na Lesznie w Warszawie
 1662. Tekla z Dąbkowskich RAFAŁOWICZ (1849)
  zm. 27 VI 1849 w domu nr 2994 przy ul. Czerniakowskiej w Warszawie przeżywszy lat 45, eksp. 29 VI 1849 na cm. Powązkowski, zapr. pozostały mąż wraz z siedmiorgiem dzieci
 1663. Anastazja z Dąbrowskich GOTARTOWSKA (1851)
  wdowa po Florentynie Gotartowskim, płk. b. gwardii Napoleona; zm. 1851 w trzy dni po swym mężu, pozostawiła córki i syna; inf. z Łęczyckiego
 1664. Antoni DĄBROWSKI (1830)
  obrońca sądowy; zm. I 1830, poch. 23 I 1830 w Warszawie
 1665. Antoni DĄBROWSKI (1836)
  ksiądz, kanonik gremialny warszawski, senior kapituły metropolitalnej; zm. 20 IX 1836 w domu nr 81 przy ul. Kanonia w Warszawie przeżywszy lat 76 i miesięcy kilka, eksp. 22 IX 1836 do kośc. metropolitalnego, gdzie dnia następnego nab. żał. i pog.
 1666. Aleksandra Eleonora z Dąbrowskich SEYDEL (1853)
  właścicielka posesji na Krakowskim Przedm. w Warszawie, dom jej zawsze był otwarty z serdeczną i niewyczerpaną gościnnością, miła w towarzystwie, uprzejma i ukształcona; rozporządziwszy skromny swój pogrzeb, błogosławiąc w setne pokolenia otaczających, przytomna aż do ostatniej chwili, opatrzona św. sakramentami zm. 1 V 1853 o godzinie dziewiątej z rana; przepr. 4 V 1853 z kapl. kośc. Bernardynów na cm. Powązkowski dla poch. obok matki, nab. żał. 7 V 1853 w kośc. Tow. Dobroczynności, zapr. pozostała familia
 1667. Eleonora z Dąbrowskich ROŻAŃSKA (1854)
  żona radcy Prokuratorii, babka Władysława Siemiątkowskiego; zm. 6 IX 1854 w domu nr 2248A przy ul. Nalewki w Warszawie przeżywszy lat 55, eksp. 9 IX 1854 z domu na cm. Powązkowski, nab. żał. 13 IX 1854 w kośc. Kapucynów, zapr. pozostały mąż wraz z dziećmi i wnukami
 1668. Ewa z Dąbrowskich GAJEWSKA (1854)
  żona Hilarego Gajewskiego, od lat wielu oficjalisty przy teatrach warszawskich i zarazem posługującego przy redakcji "Kuriera"; zm. 14 II 1854 w wieku lat 54, eksp. 17 II 1854 z kośc. Reformatów na cm. Powązkowski
 1669. Ksawery DĄBROWSKI (1839)
  b. gen.-lejt. wojsk cesarsko-rosyjskich; zm. 18 IV 1839 w dobrach swoich w obw. kujawskim, zostawił jedyną córkę i wnuczkę
 1670. Franciszek DĄBROWSKI (1843)
  emeryt, b. szef biura komisariatu b. Wojsk Polskich, ojciec zmarłej w kwiecie wieku Barbary; zm. 12 X 1843 przeżywszy lat 62, zostawił żonę i synów
 1671. Franciszek DĄBROWSKI (1856)
  ze starożytnej rodziny w ziemi niegdyś łęczyckiej, dziedzic dóbr Powodowa i Prądzewa, w 1809 mężnie walczył w artylerii konnej z nieprzyjacielem kraju, a następnie odbył wszystkie kampanie, którymi epoka odznaczała się, w oblężeniu Gdańska był już komendantem baterii, następnie wrócił do zagrody naddziadów swoich, poślubił Elżbietę z Lubowiedzkich, powołany był przez obywateli na sędziego pokoju, na radcę obywatelskiego, marszałka zgierskiego i posła łęczyckiego, pozostawił jedynego syna, córki i wnuków; zm. 22 IX 1856
 1672. Franciszka z Dąbrowskich PRZYŁUSKA (1v. Prażmowska) (1848)
  zm. 20 VII 1848 przeżywszy lat 27, eksp. 22 VII 1848 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. mąż wraz z dziećmi
 1673. Hieronim DĄBROWSKI (1857)
  kawaler, syn obywatela m. Warszawy; po długiej i ciężkiej słabości, opatrzony św. sakramentami, zm. 9 VIII 1857 mając lat 20, wypr. 11 VIII 1857 z kośc. Dominikanów na cm. Powązkowski, zapr. w smutku pogrążeni rodzice
 1674. Jan DĄBROWSKI (1826)
  pisarz prowentów posesorki wsi Wólka Grodziska w pow. błońskim, syn Wincentego i Tekli z Przybylskich; zm. 9 II 1826 w Warszawie nie dożywszy lat 26, nab. żał. i pog. 13 II 1849 w parafii grodziskiej, zostawił żonę Justynę z Hankiewiczów i dwuletniego synka
 1675. Julian DĄBROWSKI (1855)
  urzędnik Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu; zm. 14 VI 1855 przeżywszy lat 46, wypr. 16 VI 1855 z kapl. Reformatów na cm. Powązkowski, nab. żał. 19 VI 1855 w kośc. Reformatów, zapr. stroskana żona wraz z dziećmi
 1676. Julianna z Dąbrowskich KOPCZYŃSKA (1831)
  małżonka zmarłego Antoniego Kopczyńskiego, archiwisty przy Sądzie Apelacyjnym; zm. X 1831, poch. 29 X 1831 w Warszawie
 1677. Romuald Józef DĄBROWSKI (1848)
  obywatel; zm. 22 VI 1848 w domu nr 484 w Warszawie
 1678. Józef DĄBROWSKI (1856)
  emeryt, b. sędzia sądu kryminalnego gub. lubelskiej, sędzia apelacyjny, po ukończeniu nauk w Uniw. Lwowskim pozostawał przez 37 lat w służbie sądowej w Król. Pol., kawaler Orderu św. Stanisława, odznaczony Znakiem Nieskazitelnej Służby, syn Ludwika i Franciszki z Truskolawskich; ur. 1785 we wsi Pisarowce w cyrkule sanockim, zm. 19 X 1856 w Lublinie
 1679. Józef DĄBROWSKI (1857)
  radca honorowy, urzędnik rządu gub. warszawskiego, ozdobiony Znakiem Nieskazitelnej Służby za lat 20; po ciężkiej słabości zm. 14 VI 1857, wypr. 16 VI 1857 z kośc. św. Karola Boromeusza na cm. Powązkowski, nab. żał. 26 VI 1857 w kośc. Dominikanów, zapr. w smutku pogrążona żona wraz z dziewięciorgiem dzieci
 1680. Józef Kalasanty DĄBROWSKI (1858)
  rewizor okopów warszawskich, sekretarz wydziału sierot i ochron Warszawskiego Tow. Dobroczynności; zm. 9 III 1858, eksp. 11 III 1858 z kośc. Bernardynów, zapr. w nieutulonym żalu pozostała wdowa wraz z dziećmi; nab. żał. 16 III 1858 w kośc. Tow. Dobroczynności, zapr. Warszawskie Tow. Dobroczynności
 1681. Józefa z Dąbrowskich ZASZCZYŃSKA (1851)
  wdowa; zm. 9 X 1851 w majętności ziemskiej Nosy w pow. warszawskim przeżywszy lat 85, nab. pog. 13 X 1851 w kośc. w m. Tarczynie, zapr. Marianna z Jezierskich Zaszczyńska, jej synowa, zamieszkała w dobrach swych Nosy
 1682. Józefa z Dąbrowskich POMORSKA (1861)
  po kilkumiesięcznej ciężkiej słabości zm. 24 IX 1861 w Chełmie w gub. lubelskiej, nab. żał. 3 X 1861 w kośc. św. Krzyża, zapr. jeden z synów w Warszawie zamieszkały
 1683. Karol DĄBROWSKI (1856)
  urzędnik Komisji Rządowej Spraw Wewn. i Duchownych, rachmistrz Rady Głównej Opiekuńczej Zakładów Dobroczynnych; zm. 3 IX 1856, eksp. 5 IX 1856 z kapl. Karmelitów przy ul. Leszno na cm. Powązkowski, nab. żał. 14 X 1856 w kośc. Reformatów w Warszawie, zapr. pozostała żona wraz z dziećmi
 1684. Katarzyna z Dąbrowskich MACIEJEWSKA (1v. Czechowiczowa) (1850)
  żona urzędnika, emerytka; zm. 8 VIII 1850 w wieku lat 52, eksp. 10 VIII 1850 z kośc. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. 26 VIII 1850 w kośc. Augustianów, zapr. pozostała córka
 1685. Konstancja z Dąbrowskich JAPOWICZ (1850)
  obywatelka m. Warszawy; zm. 20 I 1850 w wieku lat 40, pog. 22 I 1850 z kapl. kośc. Reformatów do grobu familijnego na cm. Powązkowskim, nab. żał. dnia następnego w tymże kośc., zapr. mąż z czworgiem małoletnich dzieci oraz siostra zmarłej
 1686. Ludwika z Dąbrowskich UNRUCH (1v. Jabłonowska) (1853)
  zm. 25 VIII 1853, wypr. 27 VIII 1853 z kośc. paraf. w Tarchominie na cm. tamtejszy, zapr. pozostały mąż wraz z ośmiorgiem dzieci
 1687. Marianna z Dąbrowskich GAJEWSKA (1854)
  nab. żał. 4 VIII 1854 w kośc. popaulińskim św. Ducha w Warszawie, zapr. pozostały mąż
 1688. Marianna z Dąbrowskich ZAGRABIŃSKA (1v. Ostaszewska) (1857)
  żona urzędnika zarządu pocztowego; po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzona św. sakramentami, zm. 10 XI 1857, wypr. 12 XI 1857 z kośc. archikatedralnego i metropolitalnego św. Jana w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pogrążony w żalu mąż wraz z synem
 1689. Mateusz DĄBROWSKI (1845)
  obywatel m. Warszawy; zm. 5 III 1845 w wieku lat 70, eksp. 7 III 1845 z kapl. Reformatów na cm. Powązkowski, zapr. pozostała żona wraz z dziećmi
 1690. Teodora DĄBROWSKA (1861)
  panna; zm. 26 V 1861 przeżywszy lat 40, eksp. 28 V 1861 z dolnego kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. 7 VI 1861 w kośc. Reformatów, zapr. pozostała w żalu rodzina zmarłej; nab. żał. w kośc. Powązkowskim oraz poświęcenie nagrobka 2 XII 1861, zapr. pozostała rodzina zmarłej
 1691. Teofila z Dąbrowskich PANCER (1852)
  zm. X 1852 w wieku lat 32, wypr. 5 X 1852 z kapl. kośc. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostałe rodzeństwo i córka pod nieobecność męża
 1692. Teresa z Dombrowskich KAWECKA (1842)
  pochodziła z familii niegdyś możnej i znakomitej na Podlasiu, wdowa po urzędniku; zm. 23 V 1842 w Skalbmierzu w 58 roku życia swego, zostawiła siedmioro dzieci
 1693. Waleria DĄBROWSKA (1852)
  córka naczelnika sekcji w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu; zm. 7 I 1852 w domu nr 794 przy ul. Elektoralnej w Warszawie przeżywszy lat 7, eksp. 10 I 1852, zapr. rodzice
 1694. Waleria DĄBROWSKA (1861)
  córka Karola i Marianny Dąbrowskich; po długiej i ciężkiej chorobie zm. 5 I 1861 przeżywszy lat 6, eksp. 10 I 1861 z dolnego kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski
 1695. Wincenty DĄBROWSKI (1849)
  naczelny sekretarz ogólnego zebrania warszawskich depart. rządzącego Senatu i komisji przygotowawczej, kawaler Orderu św. Anny II kl. i Orderu św. Stanisława III kl.; zm. 20 VI 1849 w domu hr. Potockiego nr 415 w Warszawie w wieku lat 53, eksp. 22 VI 1849 na cm. Powązkowski, zapr. żona wraz z dziećmi
 1696. Zofia z Dąbrowskich OSIŃSKA (1838)
  zm. XII 1838, eksp. 26 XII 1838 z kapl. szpitala Ew. przy ul. Karmelickiej nr 2484 w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. syn
 1697. Marianna DĄBSKA (1836)
  zm. 23 III 1836 w domu nr 631 przy ul. Trębackiej w Warszawie w 20 roku życia; eksp. 26 III 1836 na cm. Powązkowski, zapr. rodzice
 1698. Rozalia z Dąbskich PIANOWSKA (1852)
  zm. 13 VIII 1852 w Sielcach, poch. 15 VIII 1852 na cm. w Wilanowie
 1699. Agnieszka z hr. Dombskich hr. SKARBEK (1837)
  zm. 14 IX 1837 w domu nr 656 przy ul. Leszno w Warszawie, eksp. 16 IX 1837 na cm. Powązkowski, nab. żał. 18 IX 1837 w kośc. Reformatów, zostawiła wnuczkę
 1700. Teodora z hr. Dąbskich KOWNACKA (1852)
  zm. 6 II 1852, żyła lat 75, stosownie do jej woli poch. w m. Rawie
 1701. Zofia z hr. Dąbskich WITTOWA (1832)
  zm. na przeł. IX i X 1832, poch. 4 X 1832 w Warszawie, nab. żał. dnia następnego w kośc. Kapucynów
 1702. Antoni DĘBICKI (1855)
  obywatel, czł. Archikonfraterni Literackiej; zm. 23 XII 1855 w wieku lat 65
 1703. Antoni DEMBICKI (1856)
  obywatel Warszawy, czł. Archikonfraterni Literackiej; zm. XII 1855, odpr. 27 XII 1855 na cm. Powązkowski, pozostawił wdowę i dzieci
 1704. Chryzanty DĘBNICKI (1847)
  urzędnik dyrekcji głównej Tow. Kredytowego Ziemskiego; zm. 16 II 1847 przeżywszy lat 59, eksp. 18 II 1847 z kośc. Panny Marii w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. żona wraz z trojgiem dzieci
 1705. Emilia BRANDYSZ (1836)
  żona sekretarza Komisji Rządowej Spraw Wewn., Duchownych i Oświecenia Publicznego; zm. 8 III 1836 w domu nr 2 przy ul. Św. Jana w Warszawie w wieku lat 31, eksp. 11 III 1836 na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w kośc. Kapucynów, zapr. pozostały mąż z córką i matką
 1706. Joanna z Dębskich GRĄBCZEWSKA (1v. Bartold) (1829)
  małżonka Pawła Grąbczewskiego, posła pow. pułtuskiego i radcy woj. mazowieckiego; zm. 26 VIII 1829 w 46 roku życia swego, poch. 31 VIII 1829 w kośc. paraf. w Przewodowie, zostawiła męża i syna z pierwszego małżeństwa Romualda Bartolda
 1707. Marianna z Dębskich DRAC (1841)
  nab. żał. 20 VIII 1841 w kośc. Augustianów w Warszawie, zapr. mąż
 1708. Michał DĘBSKI (1844)
  uczeń Szkoły Farmaceutycznej; zm. 29 IV 1844 przeżywszy lat 26, eksp. 1 V 1844 z kapl. Literackiej kośc. św. Jana w Warszawie na cm. Powązkowski
 1709. Tekla z Dębskich DZIESZUK (1848)
  żona Antoniego Dzieszuka, sędziego prezydującego w sądzie policji poprawczej w Białej; zm. 1848, zostawiła męża i dzieci
 1710. Stanisław DÖNHOFF (1839)
  płk korpusu topografów wojsk cesarsko-rosyjskich; zm. 26 IX 1839 w domu nr 660 przy ul. Leszno w Warszawie w wieku 51 lat życia, eksp. 28 IX 1839 na cm. Powązkowski, zapr. żona wraz z familią
 1711. Karol DÜCKERT (1854)
  jeden z najznakomitszych obywateli m. Warszawy, niegdyś sędzia pokoju, bankier; ur. 1801 z zacnych w kraju naszym rodziców, zm. 16 IX 1854, wypr. 18 IX 1854 z kapl. przy szpitalu Ew. na cm. tegoż wyznania, zapr. pozostała familia
 1712. Maria Ludwika z Ebelów ŻÓŁKOWSKA (1853)
  artystka dramatyczna, emerytka, żona słynnego artysty i literata Alojzego Żółkowskiego, matka znakomitego mistrza sztuki i ulubieńca publiczności Alojzego Żółkowskiego (syna); ur. 1790 w m. Szczytnie w Pomeranii Pruskiej, zm. 6 IV 1853, eksp. 9 IV 1853 z kapl. Ew. w Warszawie na cm. tegoż wyznania, zapr.w smutku pogrążony syn, na pog. artyści Opery wykonali "Salve Regina" Nideckiego
 1713. Bronisława EBERT (1859)
  po ciężkiej chorobie zm. 21 VIII 1859 w domu nr 2425 przy ul. Nowolipie w Warszawie przeżywszy lat 2, wypr. 23 VIII 1859 z domu na cm. Powązkowski, zapr. w ciężkim żalu pogrążeni rodzice po stracie jedynego dziecka
 1714. Szymon EBOROWICZ (1848)
  obywatel Warszawy; zm. 6 XI 1848 w domu nr 388 przy ul. Krakowskie Przedm. w Warszawie przeżywszy lat 53, odpr. 8 XI 1848 na cm. Powązkowski, zapr. żona wraz z dziećmi i familią
 1715. Wilhelmina Beata z Eckerkunstów EHRENFEUCHT (1843)
  zm. 30 I 1843, zostawiła męża i dwoje dzieci; inf. z Płocka
 1716. Antoni EGER (1846)
  zm. 17 VI 1846 mając lat 81, eksp. 19 VI 1846 z dolnego kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostały syn wraz z rodzeństwem
 1717. Ludwika Teresa JAŁBRZYKOWSKA (1855)
  żona urzędnika rządu gub. warszawskiego; po długiej i ciężkiej chorobie zm. 25 V 1855 w domu nr 1626 przy ul. Żurawiej przeżywszy lat 20, eksp. 27 V 1855 z domu na cm. Powązkowski, zapr. pozostała familia
 1718. Emilia EHESTAEDT (1858)
  panna; po długiej i ciężkiej chorobie zm. 8 IX 1858 przeżywszy lat 19, wypr. 11 IX 1858 z kapl. Ew.-Aug. przy ul. Mylnej na cm. tegoż wyznania, zapr. w smutku pogrążone siostry wraz z familią
 1719. Chrystian Ludwik EHESTAEDT (1842)
  kupiec, technik i obywatel Warszawy od 1819, prowadził zakład wyrobów meteorologicznych, optycznych, fizycznych i matematycznych; ur. 1796 w Lukenwaldzie w Prusach, zm. XII 1842 w domu nr 477 przy ul. Nowosenatorskiej, eksp. 4 XII 1842 na cm. Ew., zapr. żona i dzieci
 1720. Franciszek EJCHLER (1844)
  emeryt; zm. 25 XII 1844 w 62 roku życia, eksp. 27 XII 1844 z kośc. św. Jana w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostałe dzieci
 1721. Józefa z Ejchlerów PAUSTECKA (1860)
  cnotliwa ta niewiasta prawością i uprzejmością zjednała sobie za życia szczery szacunek; po kilkudniowej ciężkiej chorobie zm. 19 VI 1860 w m. Wieluniu, gdzie pozostawała w domu Jana Nepomucena Zielińskiego, pierwszego sekretarza biura pow. wieluńskiego, dla kształcenia jego córki, poch. w grobie familijnym Zielińskich tamże, pozostawiła brata
 1722. Karol EICHLER h. Dębnik (1855)
  aptekarz, dobry obywatel, przywiązany małżonek, czuły ojciec i prawdziwy dobroczyńca strapionej ludzkości, niewyczerpany był w niesieniu biednym pomocy, szczególnie podczas kilkakrotnie grasującej zabójczej cholery, za co odznaczony został Orderem św. Stanisława III kl.; zm. 10 XII 1854 w m. Międzyrzecu przeżywszy lat 65, pozostawił w nieutulonym żalu liczną rodzinę i wielu przyjaciół
 1723. Karol EINERT (1836)
  organista kośc. Ew. i czł. orkiestry Teatru Wielkiego; zm. XII 1836 w domu nr 650 przy ul. Przejazd, eksp. 28 XII 1836 na cm. Ew., zapr. żona i dwoje dzieci wraz z familią
 1724. REZLEROWA (1823)
  obywatelka Warszawy, żona Marcina Rezlera przez lat 56; zm. V 1823 w wieku lat 75, zostawiła czterech synów i dwudziestu jeden wnuków
 1725. Antoni EISENBAUM (1852)
  dyrektor Szkoły Rabinów w Warszawie od czasu jej założenia w 1826, również nauczyciel tam historii i geografii; zm. 16 VII 1852 w wieku lat 61, eksp. 18 VII 1852 z domu szkolnego przy ul. Gęsiej, zapr. rodzina
 1726. Marianna z Ejzermanów SZLEGEL (1v. Bartel) (1845)
  zm. 25 III 1845 w domu własnym przy ul. Elektoralnej nr 785 w Warszawie w 62 roku życia, eksp. 27 III 1845 na cm. Ew., zapr. pozostały mąż wraz z dziećmi i wnukami
 1727. Karol EJFLER (1858)
  dwudziestoletnią najsumienniejszą pracą wysłużył się teatrom warszawskim jako artysta orkiestry; zm. 9 XI 1858. eksp. 12 XI 1858 z kośc. św. Ducha (popaulińskiego) na cm. Powązkowski, zapr. pozostała żona wraz z trojgiem dzieci
 1728. Maksymilian EJNERT (1850)
  artysta muzyczny; zm. 24 IX 1850 w 26 roku życia, eksp. 28 IX 1850 z kapl. szpitala Ew. w Warszawie na cm. tegoż wyznania, zapr. wdowa oraz rodzeństwo, podziękowanie rodziny tym, którzy wzięli udział w wykonaniu dzieł religijnych podczas uroczystości pogrzebowych
 1729. Waleria z Eysymonttów PNIEWSKA (1846)
  małżonka Antoniego Pniewskiego, b. marszałka i sędziego pokoju pow. garwolińskiego; zm. 5 I 1846 w dobrach Kobyla Wola mając lat 26, eksp. 7 I 1846 do kośc. paraf. w Górznie, gdzie dnia następnego pog. i nab. żał., pozostawiła ojca, matkę, męża, dwoje dzieci, siostry i braci
 1730. EYSMONT (1825)
  sędzia pokoju i radca obywatelski woj. augustowskiego; zm. 21 XII 1825 w Suwałkach
 1731. Leopold EYSYMONTT (1852)
  niegdyś kpt. b. Wojsk Polskich Księstwa Warszawskiego, ukończył Korpus Kadetów w Grodnie, założony przez króla Stanisława Augusta, i Uniw. Wileński, w celu naukowym zwiedził całe Niemcy i południową Europę, służył pod francuskim gen. Jomini, po wyjściu z wojska poświęcił się ziemiaństwu i literaturze; zm. 27 IV 1852 na łonie familii w dobrach swych dziedzicznych Kozłowie w okręgu garwolińskim w wieku lat 71, poch. w grobie familijnym Parysewie, pozostawił małżonkę, dzieci i wnuków
 1732. Adam EKIELSKI (1841)
  adwokat, obywatel Krakowa; zm. 27 VII 1841 w Krakowie przeżywszy lat 81
 1733. Wojciech ELBRANDT (1853)
  obywatel m. Płocka, urzędnik w biurze naczelnika pow. płockiego przez lat kilkanaście, prezydujący w dozorze kościelnym parafii płockiej, naczelnik deputacji kwaterniczej, czł. rady nadzorczej kasy oszczędności i rady szpitalnej św. Aleksego; po długich cierpieniach zm. 17 X 1853 w wieku lat 48, pozostawił w nieutulonym żalu małżonkę, córkę i zięcia
 1734. Emilia ELSNER (1860)
  panna; po długiej i ciężkiej słabości zm. 24 VII 1860 w wieku lat 20, wypr. 26 VII 1860 z dolnego kośc. św. Krzyża na cm. Powązkowski, zapr. stroskana siostra
 1735. Henryczek ELSNER (1857)
  syn Aleksandra i Bogumiły z Jędrzejewskich Elsner; zm. 30 I 1857, w wiośnie życia lat 3 i pół, eksp. 1 II 1857 z dolnego kośc. św. Krzyża na cm. Powązkowski, zapr. w nieutulonym żalu rodzice
 1736. Julia ELSNER (1854)
  panna; po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzona św. sakramentami, zm. 5 IX 1854 przeżywszy lat 18, eksp. 7 IX 1854 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała familia
 1737. Józef ELSNER (1854)
  zasłużony nestor muzyki krajowej i religijnej, b. rektor Konserwatorium Warszawskiego, b. dyrektor Opery, b. prof. Uniw. Aleksandrowskiego, kawaler Orderu św. Stanisława III kl.; ur. 1 VII 1769 w m. Grodkowie z ojca Ksawerego i Barbary Matzkin, zm. 18 IV 1854 w kolonii Elsnerów za Pragą, przepr. 20 IV 1854 do kośc. Pijarów, gdzie dnia następnego nab. żał., pog. tegoż dnia na cm. Powązkowskim, zapr. córka z wnukami i całą rodziną
 1738. Józefa ELSNER (1826)
  córka rektora Konserwatorium Warszawskiego; zm. III 1826 ledwo zacząwszy 14 rok życia, poch. 25 III 1826 na cm. Powązkowskim, zostawiła rodziców
 1739. Karol Józef ELSNER (1851)
  zm. 24 IX 1851 w wieku lat 77, odpr. 26 IX 1851 z kapl. kośc. św. Karola Boromeusza w Warszawie na cm. Powązkowski
 1740. Karolina z Elsnerów ENGLERTOWA (1823)
  małżonka naczelnika wydziału w Komisji Rządowej Skarbu, córka rektora Konserwatorium Warszawskiego Józefa Elsnera; zm. IX 1823, żyła lat 26
 1741. Paulina Cecylia z Elsnerów BRUN (1848)
  zm. 14 IV 1848 w domu nr 466 przy rogu ul. Senatorskiej i Bielańskiej w Warszawie w wieku lat 30, eksp. 16 IV 1848 do kośc. Ew.-Ref. przy ul. Leszno, a następnie na cm. Ew.-Aug., zapr. mąż z całą rodziną
 1742. Zuzanna z Eltznerów WESOŁOWSKA (1849)
  obywatelka m. Warszawy; zm. 6 II 1849 w domu nr 2872 przy ul. Wróblej przeżywszy lat 64, eksp. 8 II 1849 na cm. Powązkowski, zapr. pozostałe dzieci wraz z wnukami
 1743. Andrzej EMBACHER (1840)
  zm. 13 III 1840 w szpitalu Ew. w Warszawie licząc lat 57, eksp. 16 III 1840 na cm. tegoż wyznania, zapr. żona wraz z siedmiorgiem dzieci
 1744. Patrycy ENDERLIN (1858)
  zm. 30 VII 1858 w Reinerz, nab. żał. 14 VIII 1858 w kośc. św. Krzyża w Warszawie, zapr. pozostała żona wraz z rodzeństwem
 1745. Mateusz ENGELBERG (1861)
  b. obywatel ziemski; po krótkiej, lecz ciężkiej chorobie zm. 12 V 1861 w wieku lat 79, nab. żał. 15 V 1861 w kośc. św. Krzyża, wypr. tegoż dnia z tegoż kośc. na cm. Powązkowski, zapr. pozostała żona i dzieci
 1746. BRANICKA z Engelhartów (1838)
  hrabina, dama dworu i Orderu św. Katarzyny, właścicielka ogromnych włości; zm. 1838 w Białej Cerkwi na Wołyniu, żyła lat 87, pozostało po niej potomstwo: hr. Branicki, wielki łowczy dworu JCM, hr. Potocka, wdowa po Stanisławie, wielkim mistrzu obrzędów, hr. Woroncow i hr. Arturowa Potocka
 1747. Aleksander ENGELKE (1839)
  prezes generalny Konsystorza Wyznań Ewangelickich, pisarz aktowy Król. Pol., prof. prawa w b. Uniw. Aleksandrowskim, kawaler Orderu św. Stanisława II kl. z gwiazdą, czł. towarzystw uczonych; ur. 20 IX 1778 w Prusach Wschodnich, zm. 28 IX 1839 w domu przy ul. Bielańskiej nr 605 w Warszawie, eksp. 1 X 1839 do kośc. Ew.-Aug. i tegoż dnia pog. na cm. Ew.
 1748. Natalia ENGELKE (1853)
  córka niegdy zasłużonego w kraju prof. Uniw. Aleksandrowskiego, b. prezesa konsystorza wyznań ew., zm. 25 I 1853 przeżywszy lat 17, eksp. 28 I 1853 z dolnego kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. w Powązkach, zapr. stroskana matka i rodzeństwo zmarłej
 1749. Zofia z Engelków SIENNICKA (1855)
  córka niegdy Aleksandra Engelke, prezesa konsystorza wyznań ew. w Królestwie, małżonka Floriana, syna niedawno zmarłego Antoniego Siennickiego, b. prezesa Komisji Centralnej Likwidacyjnej; zm. 8 XII 1855 w Genui, gdzie dla poratowania zdrowia przebywała, przeżywszy zaledwo lat 22, zwłoki przewiezione zostaną do Warszawy dla pogrzebania w grobie rodzinnym na Powązkach
 1750. Wawrzyniec hr. ENGESTRÖM (1826)
  b. minister szwedzki, poseł przy wielu dworach europejskich (w Warszawie 1788-1792), czł. wielu towarzystw naukowych, czł. honorowy Tow. Królewsko-Warszawskiego Przyjaciół Nauk, kawaler Orderu Serafina, Orderu Gwiazdy Północnej, Orderu Orła Czarnego, Orderu Orła Czerwonego, Orderu św. Stefana, Orderu Karola III i Wielkiego Krzyża Legii Honorowej, ożeniony z Polką; zm. VIII 1826 w Jankowicach w Poznańskiem ukończywszy lat 75 życia
 1751. Franciszek ENGLERT (1835)
  zm. 23 V 1835 w domu nr 770 przy ul. Elektoralnej w Warszawie w 80 roku życia, eksp. 25 V 1835 na cm. Powązkowski, zapr. dzieci i wnuki
 1752. Józef ENGLERT (1852)
  kawaler Orderu św. Stanisława III kl. i Znaku Nieskazitelnej Służby, służbę rządową rozpoczął w Wydziale Dochodów Niestałych 1810, następnie został asesorem w Wydziale Solnym 1812, od 1816 w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu: kontroler generalny wypłat, naczelnik Wydziału Leśnego 1822, inspektor leśny 1837, urzędnik do szczególnych poruczeń 1843, od tegoż roku naczelnik Zakładu Ważenia Soli w Ciechocinku, emeryt od 1850; ur. 1786 w Lubelskiem, zm. 7 IX 1852 we Włocławku skutkiem epidemii, zostawił żonę, dzieci i dwóch w służbie rządowej braci
 1753. Kazimierz ENGLERT (1840)
  zm. 30 XII 1840 mając 14 lat, eksp. 1 I 1841 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. rodzice
 1754. Piotr ENGLERT (1857)
  urzędnik Banku Polskiego; zm. 22 V 1857 przeżywszy lat 44, eksp. 24 V 1857 z kośc. św. Karola Boromeusza w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. 29 V 1857 w kośc. Reformatów, zapr. w smutku pozostała żona wraz z dziećmi i familią
 1755. Jakub Kazimierz ENOCH (1848)
  dr med. i chir., kawaler Orderu św. Stanisława i bawarskiego Orderu Zasługi, ukończył wszechnicę berlińską; zm. 31 XII 1847 w domu Ritschla nr 413 za Żelazną Bramą w Warszawie przeżywszy lat 62, wystawienie zwłok i nab. żał. w domu 1 i 2 I 1848, eksp. 3 I 1848 na cm. Powązkowski, nab. żał. 14 I 1848 w kośc. paraf. św. Krzyża
 1756. August LANOE (1835)
  pracujący w Komisji Skarbu; zm. III 1835 w domu przy ul. Senatorskiej nr 472 w Warszawie w 19 roku życia, eksp. 9 III 1835 na cm. Powązkowski, zapr. rodzice
 1757. Jakub EPSTEIN (1843)
  obywatel honorowy, czł. Rady Głównej Opiekuńczej Instytutów Dobroczynnych, prezydujący w radzie szpitali starozakonnych, bez różnicy wyznania i stanu wspierał wszystkich, co uciekali się do niego; zm. 16 VIII 1843 w Warmbrunn przeżywszy lat 72, poch. 14 IX 1843 na cm. Izraelskim w Warszawie
 1758. Anastazja z Erdmanów ŻMUDZIŃSKA (1852)
  żona kontrolera kasy gub. warszawskiej; zm. 9 V 1852 przeżywszy lat 30 wieku, eksp. 12 V 1852 z kapl. Reformatów na cm. Powązkowski, zapr. mąż wraz z dziećmi
 1759. Franciszek ERHARD (1860)
  zm. 30 V 1860, wypr. 2 VI 1860 z kośc. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. stroskana żona
 1760. Adam Teodor EHRLICH (1855)
  po krótkiej i nader ciężkiej chorobie zm. 19 VI 1855 w 18 wiośnie życia, poch. 21 VI 1855
 1761. Barbara z Erlickich TYMEL (1859)
  małżonka obywatela m. Łowicza, matka czworga dzieci; po pięciodniowej chorobie, opatrzona św. sakramentami, zm. 29 XII 1858 w m. powiatowym Łowiczu w 49 roku życia, eksp. 31 XII 1858 na cm. Świętego Ducha
 1762. Anna z Eserów MAUSZ (1848)
  zm. VIII 1848 przeżywszy lat 27, eksp. 2 IX 1848 z kapl. kośc. św. Jana w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostały mąż wraz z dziećmi
 1763. Alojzy Rafał ESTREICHER (1852)
  dr filozofii, med. i chir., b. prof. i rektor Uniw. Jagiellońskiego, b. senator, czł. różnych tow. naukowych (m.in. krakowskiego, paryskiego, londyńskiego), w roku zeszłym był w Warszawie; zm. 1 VIII 1852 w Krakowie mając lat 68
 1764. Matylda de OETTINGEN (z d. de Evers) (1850)
  żona dr. med.; zm. 13 V 1850 w domu nr 1775 przy ul. Świętojerskiej w Warszawie przeżywszy lat 35, poch. 16 V 1850 na cm. Ew.-Aug., zapr. mąż wraz z trojgiem nieletnich dzieci
 1765. Teresa z Ejdziatowiczów RZEWUSKA (1861)
  dziedziczka dóbr Piotrowice w gub. lubelskiej; zm. 13 XI 1861 w m. Lublinie przeżywszy lat 66, opuściła męża, dzieci i liczną familię
 1766. Barbara z Ełganowskich PNIEWSKA (1848)
  żona urzędnika; zm. 3 XII 1848 przeżywszy lat 51, eksp. 5 XII 1848 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostały mąż wraz z córką
 1767. Ewa z Fabjanów GRÜELL (1824)
  zm. 18 I 1824 przeżywszy lat 31, przepr. 21 I 1824 na cm. Ew. w Warszawie, zostawiła męża i sześcioro dzieci
 1768. Jan Kanty FACHINETI (1841)
  adwokat Sądu Apelacyjnego Król. Pol., przewodniczący rady opiekuńczej szpitala św. Aleksandra w Kielcach, radca Tow. Kredytowego Ziemskiego; zm. 30 IV 1841 w 50 roku życia; inf. z Kielc
 1769. Józef FALEŃSKI (1839)
  sędzia Sądu Najwyższej Instancji Król. Pol., kawaler Orderu św. Stanisława II kl.; zm. 1839 o 3 mile od Wrocławia wracając od wód salzburskich, nab. żał. 22 X 1839 w kośc. Kapucynów w Warszawie, zostawił żonę i dzieci
 1770. Ludwik FALIŃSKI (1856)
  właściciel dóbr Kozłowa w pow. pułtuskim; zm. 23 VI 1856 w 52 roku życia, przen. 26 VI 1856 z kośc. Bernardynów w Warszawie do grobu familijnego w parafii Pniewo w tymże pow., pozostawił w nieutulonym żalu żonę i osierocone dzieci
 1771. Domicella z Palkiewiczów STOMPF (1835)
  inspektorowa generalna dróg i mostów; zm. 9 IX 1835 w domu przy ul. Nowy Świat nr 1269 w Warszawie w 43 roku życia, eksp. 11 IX 1835 na cm. Świętokrzyski, nab. żał. dnia następnego w kośc. Augustianów, zapr. mąż wraz z dziećmi
 1772. Emilia z Falkowskich KOLASIŃSKA (1852)
  zm. 24 VI 1852, eksp. 26 VI 1852 z dolnego kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostały mąż z familią
 1773. Hipolit FALKOWSKI (1821)
  gen. Wojsk Polskich; zm. 13 VIII 1821 w dniu swoich imienin, poch. 16 VIII 1821 na cm. Świętokrzyskim w Warszawie
 1774. Henryk FALLINER (1838)
  b. nauczyciel matematyki w Sieradzu; zm. VIII 1838 w szpitalu Ew. przy ul. Karmelickiej w Warszawie, eksp. 17 VIII 1838 na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w kośc. Kapucynów, zapr. pozostała siostra i krewni
 1775. Andrzej FENSCHAWE (FENCZ) (1828)
  gen. piechoty wojsk rosyjskich przebywający od niejakiego czasu w Warszawie, senator, b. gubernator Krymu; zm. 24 II 1828 przeżywszy lat 77, przen. 27 II 1828 z kośc. Ew.-Ref. na cm. tegoż wyznania
 1776. Henryk FANSHAWE (1853)
  zm. 26 VIII 1853 przeżywszy lat 30, obchód żał. 29 VIII 1853 w kapl. na cm. Ew.-Ref. za rogatką Wolską, gdzie zwłoki przeniesione zostały, zapr. pozostała rodzina
 1777. Karolina z Fayglów WOLSKA (1851)
  małżonka sędziego pokoju pow. koneckiego; w pierwszą rocznicę śmierci nab. żał. 13 III 1851 w dobrach dziedzicznych jej męża Bedlno, pozostawiła męża i córki
 1778. Józefa z Chwałkowskich PĘKALSKA (1822)
  małżonka niegdyś Wojciecha Pękalskiego; zm. 1822 osierociwszy czterech niedorosłych synów
 1779. Bogumił FECHNER (1834)
  szef wydziału b. Komisji Rządowej Wojny; zm. 21 IV 1834 w domu przy ul. Nowy Świat nr 1311 w Warszawie w 73 roku życia, eksp. 23 IV 1834 na cm. Ew., zapr. żona wraz z córkami
 1780. Franciszek Ksawery FECHNER (1856)
  b. kpt. b. Wojsk Polskich, kawaler Krzyża Legii Honorowej i Znaku Nieskazitelnej Służby za lat 20; ur. 15 IV 1794, zm. 14 VIII 1856, eksp. 17 VIII 1956 z kapl. przy szpitalu Ew. w Warszawie na cm. tegoż wyznania, zapr. pozostała żona wraz z dziećmi i wnukami
 1781. Izabella FECHNER (1852)
  zm. VII 1852, żyła lat 8, eksp. 17 VII 1852 z kapl. kośc. św. Karola Boromeusza w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostali rodzice
 1782. Józefa FECHNER (1832)
  córka Jana, zmarłego szefa biura Komisji Wojny, i Izabelli z Hiżów; zm. 14 VI 1832 w 16 roku życia, wypr. 16 VI 1832 na cm. Powązkowski w Warszawie, zostawiła matkę
 1783. Ludwika z Fechnerów SZYMAŃSKA (1851)
  żona rewizora skarbowego, łagodna, skromna, pobożna, uprzejma, sprawiedliwa, dobroczynna, pracowita, posiadała wyższą edukację; zm. 27 VII 1851 w domu nr 747 przy ul. Elektoralnej w Warszawie w wieku lat 35, eksp. 29 VII 1851 na cm. Ew., zapr. mąż z trojgiem dzieci
 1784. Paulina z Fechnerów STĘPOWSKA (1851)
  małżonka sędziego trybunału cywilnego gub. warszawskiej; zm. 2 IX 1851 w 39 roku życia, eksp. 4 IX 1851 z kapl. przy ul. Mylnej 2484 na cm. Ew.-Aug., zapr. mąż wraz z dziećmi
 1785. Paulina z Fechnerów KARŚNICKA (1852)
  żona radcy dworu; zm. 28 VII 1852 w domu nr 341 przy ul. Nowe Miasto w Warszawie mając lat 43, wypr. 30 VII 1852 na cm. Ew., zapr. pozostały mąż wraz z dziećmi
 1786. Teresa FECHNER (1838)
  córka niegdyś szefa biura w b. Komisji Rządowej Wojny; zm. 16 XII 1838 w domu przy ul. Żabiej nr 472 (pałac Zamoyskich) w Warszawie w wieku lat 17, wypr. 18 XII 1838 na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w kośc. Kapucynów, zapr. matka wraz z familią
 1787. Konstanty FEDECKI (1856)
  przedsiębiorca i artysta dramatyczny, uczeń szkoły dramatycznej warszawskiej, występował w Warszawie i Poznaniu, następnie przeniósł się do teatrów prowincjonalnych w Cesarstwie, ostatnio artysta i reżyser teatru w Żytomierzu; zm. w Żytomierzu w 1856
 1788. Aleksander FEDER (1846)
  obywatel m. Warszawy; zm. 4 VIII 1846 w domu własnym przy ul. Tamka nr 2856 przeżywszy lat 35, eksp. 6 VIII 1846 na cm. Powązkowski, zapr. żona wraz z familią
 1789. Anna MAJEWSKA (1850)
  wdowa po Walentym Skorochodzie-Majewskim, b. metrykancie koronnym, później pisarzu aktowym Królestwa oraz deputowanym na sejm; zm. 22 VIII 1850 w dobrach Sinołęka, pow. stanisławowskim, eksp. 25 VIII 1850 do kośc. paraf. we wsi Grębkowie, gdzie dnia następnego nab. żał. i pog.
 1790. Antoni FEDER (1839)
  urzędnik Dyrekcji Komunikacji Lądowych i Wodnych; zm. I 1839 w domu nr 1250 przy ul. Nowy Świat w Warszawie mając lat 24, eksp. 19 I 1839 na cm. Powązkowski, zapr. ojciec wraz z familią
 1791. Jan FEDER (1836)
  zm. 29 VIII 1836 w domu nr 1250 przy ul. Nowy Świat w Warszawie w wieku lat 19, egzekwie 2 IX 1836 w kośc. Bernardynów, zapr. ojciec wraz z rodziną
 1792. Julianna z Federów WOJTASIEWICZ (1850)
  zm. 29 I 1850 w domu nr 1250 przy ul. Nowy Świat w Warszawie przeżywszy lat 28, pog. 1 II 1850 z domu na cm. Powązkowski, zapr. pozostały mąż wraz z dziećmi
 1793. Karol Fryderyk Wilhelm FEDER (1847)
  obywatel i właściciel domu; zm. 18 IX 1847 w domu nr 1250 przy ul. Nowy Świat w Warszawie w wieku lat 73, pog. 21 IX 1847 na cm. Ew.-Aug., zapr. córka z wnukami
 1794. Jan FIEDOROWICZ (1857)
  płk b. Wojsk Polskich, kawaler Krzyża Wojskowego Polskiego; zm. 14 VIII 1857 przeżywszy lat 75, eksp. 17 VIII 1857 z kośc. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w tymże kośc.; nab. żał. w kośc. Powązkowskim i przeniesienie zwłok do katakumb 25 IX 1857, zapr. osierocony syn i familia
 1795. Józef FEDEROWICZ (1856)
  b. oficer b. WP; zm. 30 V 1856 przeżywszy lat 59, eksp. 3 VI 1856 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała żona wraz z pięciorgiem dzieci
 1796. Józefa z Federowiczów KIEWLICZ (1855)
  zm. 19 X 1855 w domu nr 123 przy ul. Piekarskiej w Warszawie w wieku lat 38, odpr. 21 X 1855 z domu na cm. Powązkowski, zapr. pogrążony w żalu mąż z czworgiem dzieci
 1797. Dorota z Feyerabendtów MEYLERT (1858)
  po krótkiej słabości zm. 15 VI 1858 przeżywszy lat 77, wypr. 17 VI 1858 z kapl. Ew.-Aug. przy ul. Mylnej w Warszawie na cm. tegoż wyznania, zapr. pozostałe dzieci i wnuki
 1798. Józefa z Fejstów KUŻAWA (1860)
  po długiej i ciężkiej słabości, opatrzona św. sakramentami, zm. 6 II 1860, wypr. 8 II 1860 z kapl. przy kośc. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pogrążony mąż wraz z synem i rodzicami; w dzień urodzin nab. żał. 10 III 1860 w tymże kośc., zapr. rodzice
 1799. Marynia FEIST (1859)
  córeczka Aleksandra i Ludwiki małżonków Feist; po krótkiej, lecz ciężkiej chorobie zm. 20 VI 1859 o godzinie dziesiątej wieczór przeżywszy rok 1 i tygodni 6, odpr. 23 VI 1859 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. w ciężkim smutku utrapieni rodzice
 1800. Teresa z Feldbergów ROMAŃSKA (1854)
  opatrzona św. sakramentami zm. 27 XII 1854 w wieku lat 78, wypr. 29 XII 1854 z kapl. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. w żalu pogrążone córki wraz z zięciem
 1801. Elżbieta z Falińskich CICHORSKA (1846)
  żona sędziego trybunału warszawskiego; zm. 20 VI 1846, eksp. 22 VI 1846 z kapl. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. mąż wraz z familią
 1802. Helenka FELKNER (1860)
  zm. XII 1860, poch. 17 XII 1860, zgon jej ciężko zasmucił całą rodzinę
 1803. Ludwika z Fengerów hr. SKARBKOWA (1828)
  zm. 31 XII 1827, poch. 3 I 1828 w Warszawie
 1804. Alfred FERGÜSS (FERGUS) (1860)
  syn Konstantego Fergüssa, b. płk. b. WP, i Brygidy z Białłozorów, po ukończeniu gimnazjum realnego w Warszawie powrócił na Żmudź jako przyszły dziedzic znacznego majątku i objął zarząd jego; zm. 1860 na chorobę piersiową w 24 roku życia
 1805. Józefa KOMIROWSKA z d. Fergüss (1834)
  zm. 25 VIII 1834 w domu nr 481 przy ul. Miodowej w Warszawie, eksp. 27 VIII 1834 na cm. Powązkowski, zapr. pozostały mąż wraz z dziećmi
 1806. Katarzyna z Fermanów KIERWIŃSKA (1v. Łuszczewska) (1861)
  żona urzędnika Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu; opatrzona św. sakramentami zm. 25 VIII 1861 w wieku lat 50, wypr. 27 VIII 1861 z kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w kośc. Reformatów, zapr. pogrążeni w smutku mąż wraz z synami i wnukami; nab. żał. 5 XI 1861 w kośc. Powązkowskim; w rocznicę imienin wotywa 25 XI 1861 w tymże kośc., zapr. synowie w nieobecności męża
 1807. Karolina z Fermerów KACZYŃSKA (1857)
  obywatelka, żona b. prof., obecnie emeryta; po długiej i ciężkiej chorobie zm. 19 III 1857 w domu własnym przy ul. Świętokrzyskiej przeżywszy lat 52, eksp. 22 III 1857 z domu na cm. Ew., zapr. pogrążony w smutku mąż wraz z dziećmi
 1808. Teofila z Fetterów WOJDE (WOYDE) (1856)
  żona urzędnika, w jednym roku straciła dwie córeczki; zm. 22 II 1856 przeżywszy lat 25, eksp. 24 II 1856 z kapl. przy kośc. Reformatów na cm. Powązkowski, zapr. pozostały mąż wraz z rodzicami
 1809. Tekla z Fijałkowskich STRZELECKA (1861)
  żona obywatela Warszawy; po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzona św. sakramentami, zm. 19 I 1861 w wieku lat 55, eksp. 22 I 1861 z kośc. Karmelitów na Lesznie na cm. Powązkowski, zapr. pogrążeni w głębokim smutku mąż i zięć z żoną
 1810. Robert FIGETTY (1861)
  dziedzic dóbr Klwatka Królewska w gub. radomskiej, czasowo na kuracji w Warszawie będący; po długiej i ciężkiej chorobie zm. 23 VII 1861 rano w domu nr 1574G przy ul. Aleja Jerozolimska, eksp. 25 VII 1861 z domu na cm. Powązkowski, zapr. pozostała rodzina
 1811. Franciszka z Figurskich BRENNERT (1827)
  zm. I 1827 w domu nr 2419 przy ul. Nowolipie w Warszawie, pog. 31 I 1827 na cm. Powązkowskim, zapr. mąż wraz z familią
 1812. Salomea z Fiałkiewiczów JANUSZKIEWICZOWA (1848)
  z Bractwa św. Rocha; zm. 16 XI 1848 w domu przy kośc. św. Krzyża w Warszawie, skąd eksp. 18 XI 1848 na cm. Powązkowski, nab. żał. tegoż dnia w kośc. św. Krzyża, pozostawiła męża i sześcioro dzieci
 1813. Antoni Melchior FIJAŁKOWSKI (1861)
  ksiądz, arcybiskup metropolita warszawski od 10 I 1857, protektor główny Archikonfraterni Literackiej; ur. 3 I 1778, opatrzony św. sakramentami zm. 5 X 1861 o godzinie siódmej z rana, wystawienie zwłok 7 X 1861 w pałacu arcybiskupów przy ul. Miodowej, tegoż dnia zaczęto odprawiać przy nich msze św. żał., wypr. 10 X 1861 do kośc. archikatedralnego i metropolitalnego św. Jana, gdzie nazajutrz wigilie i msza wielka, kondukt żał. i pog. w grobie tego kośc., wcześniej był kanonikiem katedry włocławskiej, biskupem sufraganem płockim, proboszczem katedry płockiej, wikariuszem kapitularnym archidiecezji warszawskiej, czł. i szczególny protektor Arcybractwa Nieustającej Adoracji Najświętszego Sakramentu przy kośc. Sakramentek, prezes Warszawskiego Tow. Dobroczynności; nab. żał. 10 X 1861 w kośc. paraf. wsi Kaszew; nab. żał. 11 X 1861 w katedrze w Tarnowie; egzekwie 11 X 1861 w kośc. paraf. m. Białobrzeg; nab. żał. 11 X 1861 w kośc. Bernardynów w m. Kole w pow. konińskim; nab. żał. poprzedzone wigiliami w kośc. Sakramentek 12 X 1861; nab. żał. 12 X 1861 w kośc. katedralnym w Lublinie; nab. żał. 12 X 1861 we wszystkich bożnicach i domach modlitwy okręgu lubelskiego; nab. żał. 12 X 1861 w kapl. rzymskokatolickiej w Dreźnie; nab. żał. 12 X 1861 w kośc. NPMarii w Kaliszu; nab. 13 X 1861 w synagodze izraelskiej w Kaliszu; nab. żał. 14 X 1861 w kośc. Tow. Dobroczynności; nab. żał. 14 X 1861 w kośc. św. Marcina i kośc. św. Wojciecha w Poznaniu; nab. żał. 14 X 1861 w kośc. Reformatów w Koninie; solenne nab. 15 X 1861 w Jaśle i w Krośnie; uroczyste nab. w kośc. archikatedralnym we Lwowie i egzekwie w kośc. Bernardynów tamże 15 X 1861; nab. żał. 16 X 1861 w kośc. Dominikanów w Tarnobrzegu; nab. żał. 17 X 1861 we Wrześni, Lussowie, Ceradzu Kościelnym, Konarzewie, Niepruszewie i w Tarnowie - w Wlk. Ks. Poznńskim; nab. żał. 19 X 1861 w kośc. paraf. Poręba Żegoty w okręgu krakowskim; nab. 23 X 1861 w Wolsztynie; nab. 23 X 1861 w Stanisławowie (Podole); wielkie nab. 24 X 1861 w kośc. Wniebowzięcia w Paryżu; nab. żał. 26 X 1861 w Grzymałowie (Galicja); nab. 29 X 1861 w kośc. paraf. w Rogowie (Wlk. Ks. Poznańskie); nab. żał. 18 II 1862 w kośc. metropolitalnym św. Jana celebrowane przez arcybiskupa metropolitę Felińskiego; nab. żał. 28 II 1862 w kapl. Archikonfraterni Literackiej przy kośc. metropolitalnym św. Jana, zapr. senior Archikonfraterni; nab. żał. 14 III 1862 w kośc. popaulińskim; wigilie i nab. żał. 20 III 1862 w kośc. św. Aleksandra; wigilie i nab. żał. 28 III 1862 w kośc. św. Karola Boromeusza; nab. z wigiliami 2 IV 1862 w kośc. Franciszkanów; nab. żał. 9 IV 1862 w kośc. Kapucynów
 1814. Balbina z Fijałkowskich DREŻE (DREZA) (1859)
  obywatelka; zm. 15 XII 1859 przeżywszy lat 49, eksp. 17 XII 1859 z kapl. Franciszkanów w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. 19 XII 1859 w kośc. Kapucynów, zapr. w ciężkim żalu pogrążony mąż wraz z familią
 1815. Joanna z Fijałkowskich ŻURKOWSKA (1850)
  żona artysty teatrów warszawskich; zm. 29 I 1850 licząc lat 27, eksp. 31 I 1850 z kośc. Bernardynów na cm. Powązkowski, zapr. mąż wraz z czworgiem dzieci i matką
 1816. Józefa z Fijałkowskich SKRZYPKOWSKA (1854)
  zm. 17 XI 1854 przeżywszy lat 64, wypr. 19 XI 1854 z kośc. Dominikanów w Warszawie na cm. Powązkowski, zaprasza pozostały mąż
 1817. Klementyna z Fijałkowskich TARCZEWSKA (1848)
  w rocznicę zgonu nab. żał. 17 X 1848 w kośc. Reformatów w Warszawie, zapr. familia
 1818. Marianna z Fijałkowskich OGONOWSKA (1847)
  zm. 16 VIII 1847 przeżywszy lat 42, eksp. 19 VIII 1847 z dolnego kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski
 1819. Michał FIJAŁKOWSKI (1861)
  chirurg starszy; zm. 7 VI 1861, żył lat 76, wypr. 10 VI 1861 z kapl. przy kośc. metropolitalnym św. Jana w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostali synowie
 1820. Zuzanna Henrieta z Philippów ROEZLER (1851)
  wdowa; zm. 23 VIII 1851, eksp. 25 VIII 1851 z kapl. przy ul. Mylnej nr 2484 w Warszawie na cm. Ew.-Aug., zapr. dzieci i wnuki
 1821. Anna z Filipeckich CICHOCKA (1849)
  wdowa po Józefie Cichockim; zm. 23 VIII 1849 w domu nr 723 przy ul. Leszno w Warszawie przeżywszy lat 62, eksp. 26 VIII 1849 na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w kośc. Kapucynów, zapr. familia
 1822. Feliks FILIPECKI (1845)
  emeryt, czł. Rady Głównej Zakładów Dobroczynnych, kawaler Orderu św. Stanisława III kl., obywatel m. Warszawy; zm. 13 VIII 1845 w domu przy ul. Twardej nr 1103B w Warszawie przeżywszy lat 59, eksp. 15 VIII 1845 na cm. Powązkowski, nab. żał. 18 VIII 1845 w kośc. Kapucynów, zapr. żona wraz z dziećmi
 1823. Julian FILIPECKI (1850)
  urzędnik Banku Polskiego; zm. IV 1850 w wieku lat 40, eksp. 17 IV 1850 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski
 1824. Feliks FILIPKOWSKI (1854)
  właściciel ziemski gub. augustowskiej, radca dyrekcji szczegółowej Tow. Kredytowego Ziemskiego tejże gub., niegdyś wojskowy; zm. 24 XII 1853 w Płocku, gdzie czasowo przebywał, eksp. 27 XII 1853 z kapl. Misjonarzy kośc. katedralnego do kapl. na cm. katolickim, poch. nazajutrz po nab. żał.
 1825. Józef FILIPKOWSKI (1850)
  b. adiunkt okręgu augustowskiego, obecnie emeryt; zm. 15 I 1850 w m. Kielcach przeżywszy lat 67
 1826. Artur FILIPOWICZ (1847)
  syn Maksymiliana Filipowicza, b. płk. i ordonatora b. wojsk Księstwa Warszawskiego; zm. 3 X 1847 w dobrach swoich dziedzicznych Wolanowie w gub. radomskiej w 33 roku życia, zostawił matkę, żonę, czteroletniego syna, brata i siostrę
 1827. Barbara z Filipowiczów EJDZIATOWICZOWA (1847)
  dziedziczka dóbr Piotrowice Wielkie, wdowa od lat kilkunastu, przykładna, bogobojna, rzetelna, prawa, zawsze drogą cnót chrześcijańskich postępująca; zm. 21 X 1847, zostawiła córki, wnuków i prawnuków; inf. z Lublina
 1828. Elżbieta z Filińskich BIELICKA (1858)
  po długiej i ciężkiej słabości zm. 13 I 1858 w wieku lat 55, eksp. 15 I 1858 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. mąż i osierociałe dzieci
 1829. Apoloniusz FILLEBORN (1855)
  uczeń VI kl. gimnazjum realnego; po ciężkiej słabości zm. 15 VI 1855 w wieku lat 17, eksp. 17 VI 1855 z kapl. Reformatów na cm. Powązkowski, zapr. stroskani rodzice
 1830. Daniel FILLEBORN (1846)
  zm. 3 VI 1846 w domu nr 491 przy ul. Miodowej w Warszawie przeżywszy lat 58, eksp. 6 VI 1846 na cm. Powązkowski, zapr. pozostali krewni
 1831. Antoni FILLEBORN (1860)
  ppłk korpusu inwalidów z b. weteranów polskich, kawaler orderów; zm. 10 XI 1860 przeżywszy lat 75, nab. żał. w kapl. przy kośc. Reformatów w Warszawie, skąd też wypr. na cm. Powązkowski 13 XI 1860, pozostawił żonę wraz z synami
 1832. Julianna z Fillebornów SŁUCHOCKA (1858)
  wdowa po Michale Słuchockim, b. urzędniku Mennicy, zmarłym przed 27 laty; zm. 29 I 1858 o godzinie dziewiątej rano w Kaliszu na ręku swego jedynego brata Samuela Filleborna i trzech swych bratanek, żyła lat 92, zgodnie ze swym życzeniem poch. obok ukochanego męża na cm. Powązkowskim w Warszawie 9 II 1858, nab. żał. 13 II 1858 w kośc. Reformatów, zapr. pozostali krewni
 1833. Seweryn FILLEBORN (1850)
  zm. 5 VIII 1850 przeżywszy lat 34, eksp. 7 VIII 1850 z dolnego kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostali krewni
 1834. Barbara z Fillebornów OEHL (1851)
  zm. 4 II 1851 przeżywszy lat 74, eksp. 6 II 1851 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostały syn wraz z siostrą
 1835. Krystyna z Finków GRĄBCZEWSKA (1v. Okońska) (1852)
  posłowa, dziedziczka dóbr Kowalewo i Dziewanowo w gub. płockiej; zm. 6 IX 1852 w dobrach dzieci swoich Kroczewie po ponad 60 latach życia, poch. na cm. paraf. w Kroczewie, pozostawiła trzy zamężne córki, syna, zięciów i wnuki
 1836. Zofia z Finków OBUCH WOSZCZATYŃSKA (1v. Rosengarth) (1843)
  zm. 26 VI 1843 w domu nr 600C w Warszawie w 80 roku życia, eksp. 29 VI 1843 na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego, zapr. familia
 1837. Jakub FINKBEJNER (1859)
  obywatel; zm. 29 I 1859 w wieku lat 65, wypr. 1 II 1859 z kapl. Ew.-Aug. w Warszawie na cm. tegoż wyznania, zapr. pogrążona w smutku żona wraz z czworgiem dzieci, synami i wnukiem
 1838. Anna Eleonora z Finków JUWEN (1v. Pontin) (1849)
  obywatelka i właścicielka domu w Warszawie; zm. 11 III 1849 w domu przy ul. Rymarskiej nr 740, wypr. 14 III 1849 na cm. Ew.-Ref., zapr. pozostałe córki, zięciowie, wnuki i wnuczki
 1839. Paulina z Finków ROHLAND (1854)
  małżonka Franciszka Rohland, niegdy gen. b. WP, matka czworga dzieci, babka dwojga wnucząt, wzorowa żona, matka i siostra; wycierpiawszy długą, bolesną i nieuleczalną chorobę, opatrzona św. sakramentami zm. 21 VIII 1854, poch. w grobie rodzinnym we wsi Bychawce o kilka mil od Lublina
 1840. Aurelian Wiktorian FIORENTINI (1854)
  urzędnik Wydziału Górnictwa; zm. 29 VIII 1854 w wieku lat 29, eksp. 1 IX 1854 z kośc. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pogrążona w ciężkim smutku żona wraz z braćmi zmarłego
 1841. Franciszek Antoni FIORENTINI (1848)
  b. archiwista Dyrekcji Poczt, później emeryt, czł. rady szczegółowej szpitala Marcinkanek; zm. 29 IX 1848 w domu nr 436 przy ul. Krakowskie Przedm. w Warszawie w wieku lat 57, eksp. 2 X 1848 na cm. Powązkowski, egzekwie 4 X 1848 w kośc. Pijarów, zapr. żona z trzema synami
 1842. Izabella z Fiorentinich FIORENTINI (1854)
  wdowa po Franciszku Fiorentinim, urzędniku Dyrekcji Poczt; po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzona św. sakramentami, zm. 5 VIII 1854 w wieku lat 50, eksp. 7 VIII 1854 z kośc. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostali synowie
 1843. Józef FIORENTINI (1836)
  kupiec i obywatel Warszawy; zm. 13 IX 1836, eksp. 16 IX 1836 z kapl. Bernardynów na cm. Powązkowski, egzekwie dnia następnego w kośc. Bernardynów, zapr. pozostała wdowa wraz z synem i wnukami
 1844. Lucjan FIORENTINI (1858)
  obywatel ziemski; po krótkiej, lecz ciężkiej słabości zm. 12 I 1858 przeżywszy lat 22, wypr. 14 I 1858 z kośc. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostały brat
 1845. Elżbieta z Fiszerów MENDE (1848)
  zm. 6 III 1848 w domu własnym przy ul. Elektoralnej nr 777 w Warszawie, eksp. 8 III 1848 na cm. Ew.-Aug., zapr. mąż, dzieci i wnuki
 1846. Joanna Fryderyka GEBLOWA (GOEBEL) (1827)
  obywatelka Warszawy, właścicielka fabryki wypiekania ciast i pączków przy ul. Freta nr 259; zm. I 1827
 1847. Marianna z Fischerów PUSCH (1838)
  żona intendenta Mennicy; zm. 9 XI 1838 w pałacu menniczym przy ul. Bielańskiej mając lat 42, eksp. 12 XI 1838 na cm. Ew., zapr. mąż wraz z ośmiorgiem dzieci
 1848. Anna z Fiszederów SCHILLER (SZYLER) (1845)
  obywatelka Warszawy; zm. 7 IX 1845, poch. 10 IX 1845 na cm. Ew.
 1849. Jan Jerzy FISCHHOEDER (1854)
  obywatel m. Warszawy, po długiej i ciężkiej chorobie zm. XII 1854, wypr. 31 XII 1854 z kapl. Ew.-Aug. przy ul. Mylnej na cm. tegoż wyznania, zapr. pozostała familia
 1850. Józefa z Fiszerów OFFMAŃSKA (1848)
  żona urzędnika Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu; zm. 23 I 1848, eksp. 25 I 1848 z kapl. kośc. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostały mąż wraz z synem i córką
 1851. Karol FISZER (1843)
  b. audytor dywizyjny b. dywizji Gwardii b. WP, emeryt; zm. 15 VIII 1843 w 77 roku życia, eksp. 17 VIII 1843 z kośc. Ew. przy ul. Królewskiej w Warszawie na cm. Ew., zapr. żona z familią
 1852. Karolina FISZER (1854)
  zm. 14 IV 1854, nab. żał. 17 VI 1854 w kośc. Powązkowskim, po którym przeniesienie zwłok z tymczasowego składu do grobu familijnego na miejscowym cm., zapr. rodzice i bracia zmarłej
 1853. Tekla z Fiszerów FUNK (1v. Brenertowa) (1838)
  zm. 7 IX 1838 w domu przy ul. Nowolipie nr 2429 w Warszawie w 63 roku życia, eksp. 9 IX 1838 na cm. Powązkowski, zapr. mąż wraz z dziećmi i wnukami
 1854. Jan FLASIEŃSKI (1852)
  niegdyś oficer artylerii b. Wojsk Polskich, emeryt i obywatel m. Warszawy; zm. 17 I 1852 w domu własnym przy ul. Twardej nr 1097 w wieku lat 62, eksp. 20 I 1852 na cm. Ew.-Ref. zapr. pozostała żona wraz z córką
 1855. Józefa z Flaszkiewiczów BOJARSKA (1842)
  zm. 5 VII 1842 przeżywszy lat 70, eksp. 8 VII 1842 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. dzieci i wnuki
 1856. Felicja ENOCH (1859)
  wdowa po zasłużonym w kraju lekarzu Jakubie Enochu; zm. 4 II 1859 w Würzburgu, przen. 21 V 1859 z kośc. Powązkowskiego do grobu rodzinnego, nab. żał. 23 V 1859 w kośc. Karmelitów na Krakowskim Przedm., zapr. pozostały syn imieniem własnym i rodziny
 1857. Henryk FLATAU (1861)
  właściciel składu farb i lakierów; zm. 21 XI 1861 w Berlinie w wieku lat 36
 1858. Julian FLATOW (1854)
  właściciel dóbr ziemskich; zm. 17 IX 1854 we wsi Laskowie-Jakuszewie w pow. stanisławowskim w 48 roku życia, eksp. 19 IX 1854 z kapl. szpitala Ew. w Warszawie na cm. tegoż wyznania, zapr. w głębokim smutku pogrążona żona z synem i brat zmarłego
 1859. Julianna z Flatowów SENGTELLER (1858)
  wdowa po kasjerze generalnym funduszów edukacyjnych; opatrzona św. sakramentami zm. 20 V 1858 w wieku lat 77, eksp. 22 V 1858 z kośc. św. Krzyża na cm. Powązkowski, zapr. pozostałe dzieci, wnuki i prawnuki
 1860. Stanisław FLATOW (1858)
  b. urzędnik i obywatel; po ciężkiej chorobie zm. 23 V 1858, eksp. 25 V 1858 z kapl. przy kośc. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w tymże kośc., zapr. dotknięty bolesną stratą brat zmarłego
 1861. Antonina DYBEK (1844)
  zm. 14 III 1844 w domu nr 431 w Warszawie licząc lat 20, eksp. 16 III 1844 na cm. Powązkowski, zapr. pozostały mąż wraz z córką
 1862. Beniamin FLATT (1860)
  b. dyrektor Instytutu Agronomicznego w Marymoncie, b. sędzia pokoju okręgu warszawskiego, dziedzic dóbr Arciechów, kawaler Orderu św. Stanisława II kl.; zm. 17 VI 1860 w Radzyminie w wieku lat 74, wypr. 19 VI 1860 z kapl. szpitala Ew.-Aug. na cm. tegoż wyznania, zapr. w smutku pogrążona rodzina
 1863. Joanna z Fleischmanów LEWICKA (1843)
  zm. 8 IX 1843 w dobrach swoich dziedzicznych Boguszówce w okręgu kozienickim w 65 roku życia swego; przen. 10 IX 1843 do kośc. Dominikanów w Wysokim Kole, wielka msza żał. przy towarzyszeniu orkiestry i pog. dnia następnego, zostawiła męża, dzieci i wnuki
 1864. Roman FLEJCZEROWSKI (1855)
  zm. 31 V 1855
 1865. Jadwiga z Flemingów SOLMANN (1858)
  żona obywatela ziemskiego; po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzona św. sakramentami, zm. 27 X 1858, eksp. 29 X 1858 z kapl. Augustianów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostały mąż z ojcem
 1866. Izabella z hr. Flemingów ks. CZARTORYSKA (1835)
  b. generałowa ziem podolskich, żona Adama ks. Czartoryskiego; zm. VI 1835 w Galicji doczekawszy lat 90, zwłoki przeniesione być mają 24 lub 25 IX 1860 z tymczasowego grobu w Moszczanach do grobów rodzinnych w Sieniawie, gdzie nab. żał.
 1867. Ludwika z Fleurych SZULKE (1849)
  niegdyś ochmistrzyni szkoły wyższej płci żeńskiej w Warszawie; zm. 5 III 1849 przeżywszy lat 78, wypr. 8 III 1849 z dolnego kośc. św. Krzyża do katakumb na cm. Powązkowskim, zapr. pozostałe dzieci i wnuki
 1868. Józefa LASKOWSKA (1843)
  żona urzędnika Dyrekcji Ubezpieczeń; zm. 27 XII 1843 w wieku lat 20, eksp. 29 XII 1843 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski
 1869. Franciszek FONTANA (1841)
  zm. 22 IV 1841, eksp. 25 IV 1841 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała żona z córkami
 1870. Łucja z Fontanów ŁUBKOWSKA (1840)
  małżonka generalnego sekretarza Banku Polskiego; zm. 21 VII 1840 w kwiecie wieku w dobrach Malinie w Galicji, poch. w grobie familijnym w Borowy, zostawiła troje małoletnich dzieci i męża
 1871. Alfons FOURNIER (1859)
  po ciężkiej i nieuleczalnej chorobie zm. 28 IV 1859 przeżywszy lat 45, eksp. 30 IV 1859 z kapl. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała żona i córka
 1872. Samuel Antoni FRENKEL (FRAENKEL) (1833)
  obywatel Warszawy od lat 40, bankier, właściciel domu handlowego, urzędnik skarbowy, kawaler Orderu św. Stanisława III kl., znany z dobroczynności i wielu przyjacielskich przysług; ur. w Berlinie, zm. 17 II 1833 we Frankfurcie n. Menem, gdzie czasowo przebywał, żył lat 62
 1873. Józef FRANK (1844)
  zm. 18 II 1844 w domu nr 1342 przy ul. Świętokrzyskiej w Warszawie przeżywszy lat 57, eksp. 20 II 1844 na cm. Ew., zapr. żona i dzieci
 1874. Teresa z Franków KOTECKA (1849)
  żona urzędnika Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej; zm. 24 IX 1849 w Częstochowie w wieku lat 27
 1875. Zuzanna z Franków WOLTANOWSKA (1855)
  zm. 17 I 1855 w Nowej Aleksandrii, nab. żał. 31 I 1855 w kośc. Karmelitów na Krakowskim Przedm. w Warszawie, zapr. w smutku pogrążone dzieci
 1876. Anna z Franków TEMLER (1857)
  żona obywatela; po długiej i ciężkiej słabości zm. 15 XII 1857 w domu nr 769 przy ul. Elektoralnej w Warszawie przeżywszy lat 57, eksp. 18 XII 1857 z domu na cm. Powązkowski, zapr. matka, mąż wraz z dziećmi i wnukami; nab. żał. 22 XII 1857 w kośc. Karmelitów przy ul. Leszno, zapr. pozostała familia
 1877. Maria NIEWĘGŁOWSKA (1848)
  wdowa po b. audytorze dywizji b. WP; zm. IX 1848 w wieku lat 55
 1878. Jan Dionizy FRANKOWSKI (1840)
  zm. II 1840 w dobrach Horodyszcze w obw. radzyńskim gub. podlaskiej, przedwczesna śmierć zięcia Tadeusza Niemcewicza i rozpacz po śmierci córki wycieńczyły wiekiem stargane jego zdrowie
 1879. Karol FRANKOWSKI (1846)
  b. płk gwardii wojsk cesarsko-rosyjskich, dyrektor Gimnazjum Realnego i Szkoły Sztuk Pięknych, kawaler Orderu św. Anny II kl. z koroną i IV kl., Orderu św. Włodzimierza IV kl. z kokardą, Krzyża Wojskowego i pruskiego Krzyża Żelaznego, autor rozmaitych płodów literackich, które najwięcej wydawane były pod imieniem Kajetana Niepowie; zm. 26 XI 1846 w pałacu dawniej Szymanowskich na Krakowskim Przedm. nr 411 w Warszawie przeżywszy lat 51, eksp. 29 XI 1846 na cm. Powązkowski, nab. żał. 22 XII 1846 w kośc. Karmelitów na Krakowskim Przedm., zapr. żona
 1880. Aleksander FRAAS (1854)
  b. pomocnik inżyniera przy Kolei Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej, następnie obywatel ziemski, posiadał nadto piękny talent gry na fortepianie i wydał na świat kilka utworów muzycznych; zm. w końcu VI 1854 we wsi Wilkoszewice w pow. piotrkowskim
 1881. Roch FRASUNKIEWICZ (1858)
  mjr inwalidów z weteranów polskich, zarządzający częścią kasową tychże, ozdobiony Znakiem Nieskazitelnej Służby za lat 40; po ciężkiej słabości, opatrzony św. sakramentami, zm. 21 VII 1858 przeżywszy lat 71, wypr. 23 VII 1858 z kapl. Reformatów w Warszawie, zapr. żona, syn, córki, synowe, zięciowie i wnuki
 1882. Paulina z Frechów BAGNIEWSKA (1849)
  małżonka Juliana Bagniewskiego, inżyniera pow. łęczyckiego; zm. 9 II 1849 w Łęczycy przeżywszy lat 30, zostawiła męża i brata
 1883. Piotr FREDERICKS (1855)
  baron, wielki koniuszy dworu JCMości, kawaler wielu orderów cesarsko-rosyjskich i zagranicznych, wdowiec po Cecylii z hr. Gurowskich, damie honorowej cesarzowej Aleksandry Ferodownej; zm. 13(25) XI 1855 w Petersburgu, w kraju tutejszym zostawia krewnych
 1884. Felicjan FREDRO (1848)
  obywatel pow. lubelskiego, b. mjr 2 p.uł. b. Wojsk Polskich, służył w wojsku lat 13, w 1823, dawnym zwyczajem oręż na pług zamieniwszy, poświęcił się zatrudnieniom ziemiańskim; zm. 11 V 1848 w Lublinie przeżywszy lat 56
 1885. Jacek z Pleszowic hr. FREDRO (1828)
  arcystrażnik korony Królestwa Galicji i Lodomerii, potomek starożytnej w Polsce rodziny, wzór staropolskiej gościnności, wspieracz literatury ojczystej, ojciec Maksymiliana Fredry, b. gen. Wojsk Polskich, i Aleksandra Fredry, autora dzieł tak sprawiedliwie wielbionych; zm. II 1828 we Lwowie, żył lat 68, zostawił trzy córki i sześciu synów
 1886. Maksymilian hr. FREDRO (1845)
  marszałek dworu JCKMości, kawaler Orderu św. Stanisława I kl., Krzyża Wojskowego Polskiego i Legii Honorowej, w wojsku Księstwa Warszawskiego był adiutantem ks. Józefa Poniatowskiego, gen. bryg. b. Wojsk Polskich, w służbie cywilnej marszałek dworu Król. Pol., pomocnik ministra wyznań religijnych i oświecenia publicznego, kurator generalny instytutów naukowych, czł. Rady Administracyjnej, autor dzieł literackich, m.in. tragedii wierszem "Harald"; zm. III 1845; inf. z Paryża
 1887. Seweryn FREDRO (1845)
  do 1813 był w wojsku Księstwa Warszawskiego; zm. 1845 w Galicji
 1888. Seweryna z hr. Fredrów SKRZYŃSKA (1855)
  zm. młodo 1 I 1855 we Lwowie, pogrążając w żałobie męża i dzieci
 1889. Józefa z Frejtagów TARCZEWSKA (1857)
  opatrzona św. sakramentami zm. 10 IV 1857 przeżywszy lat 23, eksp. 13 IV 1857 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. stroskany mąż wraz z dwoma synami
 1890. Fryderyk TRETZMÜLLER (1852)
  majster profesji blacharskiej; zm. 6 V 1852, eksp. 8 V 1852 z kapl. Ew.-Aug. w Warszawie na cm. tegoż wyznania, zapr. pozostała żona
 1891. Amelia FREJ (1845)
  córka z pierwszego małżeństwa swego ojca z Zofią z Hoffmanów; zm. 22 VII 1845 w wieku 12 lat, wypr. 24 VII 1845 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. ojciec z żoną i rodzeństwem
 1892. Jan Bogumir FREIER (1828)
  dr med. i chir., prof. Uniw. Królewskiego Warszawskiego; zm. XI 1828, eksp. 20 XI 1828 z kapl. Ew. przy ul. Karmelickiej na cm. Ew.-Aug., zapr. żona i dziesięcioro dzieci
 1893. Fryderyk FRIEDEL (1844)
  zm. 29 I 1844 w domu przy ul. Elektoralnej nr 794C w Warszawie przeżywszy lat 80, eksp. 31 I 1844 na cm. Ew., zapr. córka
 1894. Emilia z Friedenstejnów WIĘCKOWSKA (1854)
  żona urzędnika Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu; po długiej i ciężkiej chorobie zm. 21 III 1854, eksp. 23 III 1854 z kapl. przy kośc. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostały mąż wraz z małoletnią córką
 1895. Daniel Edward FRIEDLEIN (1855)
  księgarz i wydawca wielu dzieł w Krakowie, brat warszawskiego księgarza pana Friedleina; zm. 26 VII 1855 w Krzeszowicach u wód
 1896. Adolf FRIEMAN (1851)
  archiwista Urzędu Konsumpcyjnego; zm. 30 XII 1850 przeżywszy lat 47, eksp. 2 I 1851 z kapl. przy ul. Mylnej w Warszawie na cm. Ew., zapr. żona wraz z trojgiem dzieci
 1897. Zofia FRYTSCHE (FRITSCHE) (1856)
  córka Karola, inżyniera Kolei Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej, i Ludwiki z Rakowskich małżonków Frytsche; zm. 30 III 1856 nie doczekawszy 15 roku życia, eksp. 1 IV 1856 z dolnego kośc. św. Krzyża na cm. Powązkowski, proszą rodzice i bracia
 1898. Krystyna z Fromów WOLTER (1835)
  zm. 4 V 1835 w domu przy ul. Wiejskiej 1731-32 w Warszawie, eksp. 7 V 1835 na cm. Ew., zapr. dzieci
 1899. Michał FRYCZYŃSKI (1859)
  zasłużony niegdyś prof. agronomii na Uniw. Wileńskim; zm. 26 IX 1859 we wsi Zameczek pod Wilnem, poch. 29 IX 1859 na cm. Rossa w Wilnie
 1900. Feliks FRYDERYCY (1848)
  emeryt, b. ppłk b. Wojsk Polskich; zm. 11 IV 1848 przeżywszy lat 56, odpr. 14 IV 1848 z dolnego kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w tymże kośc., zapr. siostra z pozostałymi trzema sierotami po zmarłym
 1901. Jerzy FRIDERICI (1850)
  właściciel apteki w Kalwarii, następnie w Sejnach; ur. w Bawarii, zm. 5 X 1850 w 64 roku życia, zostawił żonę, córkę i wnuczkę
 1902. Anna z Frydrychów STYPUŁKOWSKA (1842)
  zm. 26 XI 1842 w domu nr 518 przy ul. Podwal w Warszawie, żyła lat 23, eksp. 28 XI 1842 na cm. Powązkowski, zapr. mąż z pozostałymi dziećmi i familią
 1903. Błażej FRYDRYCH (1846)
  kupiec; zm. 8 VIII 1846 przeżywszy lat 34, eksp. 10 VIII 1846 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. żona
 1904. Jan FRYDRYCH (1849)
  zm. 3 V 1849 w 79 roku życia, eksp. 6 V 1849 z dolnego kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. dzieci, wnuki i familia
 1905. Wiktoria z Frydrychów ŚWIĘTOCHOWSKA (1849)
  żona urzędnika rządu gub. warszawskiego; zm. 10 VI 1849 w domu nr 1352 przy ul. Świętokrzyskiej w 23 roku życia, wypr. 12 VI 1849 na cm. Powązkowski, zapr. mąż z synem
 1906. Józefa z Frydrychewiczów MIKULSKA (1858)
  żona rewizora Urzędu Konsumpcyjnego; po krótkiej słabości zm. 26 IX 1858 w wieku lat 40, eksp. 28 IX 1858 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. stroskany mąż wraz z pięciorgiem dzieci, matką i braćmi
 1907. Marcelina de FRYZE (1833)
  panna; zm. 26 II 1833 w domu nr 484 przy ul. Miodowej w Warszawie w 12 roku życia, wypr. 28 II 1833 na cm. Powązkowski, zostawiła ojca
 1908. Petronela Wanda z de Frise MALECKA (1860)
  wdowa po audytorze b. WP; opatrzona św. sakramentami zm. 22 X 1860 w wieku lat 60, wypr. 25 X 1860 z kapl. przy kośc. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała córka
 1909. Joanna Krystyna KOELICHEN (KOEHLICHEN) z d. Früboes (1v. Roesler) (1849)
  żona kupca warszawskiego; zm. 22 V 1849 w domu własnym nr 565 przy ul. Długiej w wieku lat 55, pog. 24 V 1849 na cm. Ew.-Aug., zapr. pozostały mąż z dziećmi
 1910. Wilhelmina z Frybesów TYCZ (1845)
  zm. 27 VII 1845 w szpitalu Ew. przy ul. Karmelickiej w Warszawie w 40 roku życia, eksp. 30 VII 1845 z kapl. szpitala na cm. Ew.-Ref., zapr. pozostały mąż i siostra z familią
 1911. Zofia z Fudalewskich RUDOLPH (1844)
  zm. 14 VI 1844 w wieku lat 23, eksp. 16 VI 1844 z dolnego kośc. św. Krzyża, nab. żał. dnia następnego w tymże kośc., zapr. mąż wraz z familią
 1912. Wiktoria z Fukierów SZUCH (1861)
  pełna cnót małżonka znanego zaszczytnie obywatela ziemskiego; po krótkiej, lecz ciężkiej chorobie zm. 5 III 1861 w dobrach Nowawieś w okręgu czerskim w 54 roku życia. pog. 9 III 1861 z kośc. Powązkowskiego w Warszawie, zapr. w głębokim smutku pogrążony mąż wraz z synem i rodziną zmarłej
 1913. Florian FUKIER (1837)
  zm. 29 III 1837 w domu nr 46 w Starym Mieście w Warszawie, eksp. 31 III 1837 na cm. Powązkowski, egzekwie 5 IV 1837 w kośc. Kapucynów, zapr. żona i dzieci
 1914. Florian FUKIER (1854)
  syn Teofila Fukiera i Heleny z Janickich, chłopczyk pełen nadziei i kochany przez wszystkich; w skutku ciężkiej choroby zm. 4 IV 1854 po południu w wieku 9 lat, odpr. 6 IV 1854 z kapl. kośc. archikatedralnego i metropolitalnego św. Jana na cm. Powązkowski, zapr. pozostali rodzice
 1915. Franciszek Ksawery FUKIER (1847)
  obywatel Warszawy, głuchoniemy; zm. 13 X 1847 w domu nr 46 przy ul. Rynek Starego Miasta, żył lat 34, eksp. 16 X 1847 na cm. Powązkowski, egzekwie 23 X 1847 w kośc. Dominikanów, zapr. matka wraz z rodzeństwem
 1916. Jan FUNK (1842)
  obywatel Warszawy; zm. XII 1842 w domu własnym przy ul. Nowolipie nr 2429 w Warszawie w wieku lat 66, eksp. 4 XII 1842 na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w kośc. Reformatów, zapr. dzieci i wnuki wraz z familią
 1917. Marianna z Funków SŁAWIŃSKA (1860)
  małżonka obywatela m. Warszawy; po krótkiej chorobie zm. 4 XII 1860 przeżywszy lat 99; eksp. 6 XII 1860 z dolnego kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostały mąż wraz z dziećmi, wnukami i prawnukami
 1918. Mikołaj FUNK (1855)
  czł. Archikonfraterni Literackiej przy kośc. św. Jana w Warszawie i obywatel; zm. XII 1855 licząc lat 49
 1919. Eustachy FURMANKIEWICZ (1851)
  asesor kolegialny, pisarz kancelarii ziemiańskiej; zm. 7 V 1851 przeżywszy lat 83, wypr. 10 V 1851 z kapl. kośc. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała żona z córką
 1920. Zofia z Futymskich STARZYŃSKA (1853)
  dopełniwszy religijnych powinności zm. 1853 w skromnej lepiance w ustronnym zaciszu m. Urzędowa po trzynastotygodniowych cierpieniach w 24 roku życia swego, pozostawiła męża i troje drobnych dziatek
 1921. Anna z Fersterów STAMM (1842)
  zm. 8 X 1842 w domu przy ul. Nowolipie nr 2425 w Warszawie, eksp. 10 X 1842 na cm. Ew., zapr. familia
 1922. Eufrozyna HEJMANN (1836)
  wdowa; zm. 29 V 1836 w domu nr 602 przy ul. Bielańskiej w Warszawie w 86 roku doczesnego życia, wypr. 31 V 1836 na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w kośc. Reformatów, zapr. familia
 1923. Aniela GADOMSKA (1854)
  panna, pochodziła ze znakomitej podolskiej rodziny, z matki Onufry Kickiej, sierota od lat wielu, ostatecznie zamieszkała w Warszawie; po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzona św. sakramentami, zm. 27 XI 1854, nab. 29 XI 1854 w kośc. św. Krzyża, po którym wypr. na cm. Powązkowski, zapr. stroskany brat
 1924. Jan GADOMSKI (1848)
  urzędnik b. administracji rządowej zakładów górniczych, drugi mąż zmarłej Joanny z Zengtellerów Gadomskiej; zm. 15 V 1848 w domu nr 1768 przy ul. Świętojerskiej w Warszawie w wieku lat 45, eksp. 18 V 1848 na cm. Powązkowski, nab. żał. 27 V 1848 w kośc. popaulińskim św. Ducha, zapr. pozostała familia
 1925. Karol GADOMSKI (1855)
  urzędnik rządu gub. warszawskiego; po długiej słabości zm. 3 V 1855, eksp. 5 V 1855 z kapl. przy kośc. Karmelitów na Lesznie na cm. Powązkowski, nab. żał. 7 V 1855 w kośc. Kapucynów, zapr. w głębokim smutku pozostała żona wraz z dziećmi
 1926. Ludwika z Gadomskich PODOLSKA (1855)
  żona urzędnika Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu; po długiej i ciężkiej chorobie zm. 23 I 1855 w domu nr 93 przy ul. Piwnej w Warszawie, eksp. 25 I 1855 z domu na cm. Powązkowski, zapr. pozostały mąż
 1927. Marcin GADOMSKI (1833)
  znany powszechnie zacny obywatel Warszawy; zm. 30 XII 1833 w domu nr 1249 przy ul. Nowy Świat, eksp. 1 I 1834 na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w kośc. św. Krzyża, zapr. żona, córka i familia
 1928. Marianna z Gadomskich ŁOSIAKOWSKA (1850)
  wdowa; zm. 17 VI 1850 przeżywszy lat 45, eksp. 19 VI 1850 z kapl. przy kośc. św. Jana na cm. Powązkowski, zapr. siostry
 1929. Michał GADON (1855)
  b. marszałek szlachty pow. telszewskiego, następnie sędzia i prezes sądu sumiennego w Kownie, autor prac szacownych, spomiędzy których "Opisanie powiatu telszewskiego" drukiem jest ogłoszone; zm. 1855 w gub. kowieńskiej
 1930. Łukasz GADUSZEWSKI (1855)
  obywatel; zm. 2 VII 1855 przeżywszy lat 80, wypr. 4 VII 1855 z kapl. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała wdowa, syn, wnuki i prawnuki
 1931. Michał GADZINOWSKI (1861)
  kleryk mniejszych święceń, kandydat św. Teologii, b. alumn Warszawskiej Rzymskokatolickiej Akademii św. Krzyża; zm. 23 VII 1861 w m. Dąbiu w pow. łęczyckim
 1932. Fabian GADZIŃSKI (1838)
  obywatel; zm. 21 VII 1838 w domu przy ul. Aleja nr 1726 w Warszawie, eksp. 24 VII 1838, zapr. pozostała wdowa
 1933. Justyna z Gagatnickich STRAŻYŃSKA (1v. Żóchowska) (1857)
  wdowa pozostała po Antonim Strażyńskim, niegdy płk. b. Wojsk Polskich; zm. 31 III 1857 w m. Kielcach w 70 roku życia, zawiadamia się oddalone rodzeństwo i licznych w kraju przyjaciół
 1934. Hilary GAJEWSKI (1859)
  pomocnik w drukarni "Kuriera Warszawskiego", całą duszą przywiązany do tego pisma, blisko ćwierć wieku spędził na posługach Redakcji, znany zwykle pod nazwą Merkurego "Kuriera"; zm. 13 X 1859, eksp. 15 X 1859 ze szpitala św. Rocha na cm. Powązkowski
 1935. Jan GAJEWSKI (1858)
  inżynier; zm. 7 VII 1858 po bolesnych cierpieniach skutkiem okropnego wypadku pęknięcia kotła parowego przy próbie lokomotywy nastąpionego 2 VII 1858 w Menchester, nab. żał. 29 XI 1858 w kośc. Bernardynów w Warszawie, zapr. w nieutulonym żalu pogrążeni tym ciosem bracia
 1936. Józef GAJEWSKI (1858)
  obywatel i majster kowalski; zm. 1858, nab. żał. 12 VII 1858 w kośc. Bernardynów w Warszawie, zapr. pozostała wdowa z dziećmi
 1937. Karolina z Gajewskich DORNFELD (1849)
  wdowa po mecenasie przy b. Sądzie Najwyższej Instancji Król. Pol.; zm. 5 XII 1849 przeżywszy lat 75, wypr. 7 XII 1849 z kośc. Ew.-Ref. przy ul. Leszno w Warszawie na cm. tegoż wyznania, zapr. pozostały syn z familią
 1938. Michał GAJEWSKI (1844)
  radca Dyrekcji Ubezpieczeń; zm. 26 VII 1844 w domu nr 1319 przy ul. Nowy Świat w Warszawie, eksp. 28 VII 1844 na cm. Powązkowski, zapr. żona i córki
 1939. Michał GAJEWSKI (1851)
  rytownik; zm. 29 IV 1851 przeżywszy lat 31, eksp. 1 V 1851 z dolnego kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. 12 V 1851 w kośc. Reformatów, zapr. familia
 1940. Piotr Celestyn GAJEWSKI (1855)
  b. sędzia trybunału cywilnego gub. warszawskiej, a ostatnio rejent kancelarii ziemiańskiej tejże gub., emeryt, wdowiec po Justynie Janickiej, szkoły ukończył w Grudziądzu, Szkołę Prawa w Warszawie, podpisarz, pisarz, podsędek sądów pokoju w Piotrkowie i Sieradzu, podprokurator przy trybunale cywilnym w Kaliszu, sędzia trybunału cywilnego lubelskiego, ozdobiony Orderem św. Stanisława III kl.; ur. 1793, zm. 27 VIII 1855 w przejeździe przez m. Radom, pozostawił trzech synów
 1941. Stanisław GAJEWSKI (1846)
  rachmistrz Magistratu m. Warszawy; zm. 4 II 1846 w kwiecie wieku, bo w 31 roku życia, eksp. 7 II 1846 z kapl. Bernardynów na cm. Powązkowski, zapr. matka wraz z siostrami i bratem
 1942. Katarzyna GALASIŃSKA (1846)
  nab. żał. 17 XII 1846 w kośc. Augustianów w Warszawie, zapr. rodzice
 1943. Piotr baron GALICHET (GALISZE) (1846)
  b. gen. bryg. wojsk francuskich, urzędnik Legii Honorowej, kawaler Orderu św. Ludwika, niegdyś szef sztabu korpusu ks. Davouta (ks. Auerstädt i Eckmühl), ciężko ranny 1812, od tego roku zamieszkał w Polsce i od Aleksandra I otrzymał polski indygenat, ożeniony z Dorotą Szymanowską, starościanką wyszogrodzką, b. czł. Komitetu Właścicieli Listów Zastawnych, pierwszy założył w Polsce fabrykę cukru z buraków i zastosował system Adamsa do pędzenia wódki; ur. 29 VII 1765 we Francji, zm. w nocy z 22 na 23 X 1846 w dobrach swoich Izdebno w pow. warszawskim, gdzie też został poch.
 1944. Wincenty Filip GALICKI (1859)
  sekretarz wydziału administracji rządowej dochodów skarbowych tabacznych; opatrzony św. sakramentami zm. 5 IV 1859 w wieku lat 33, eksp. 8 IV 1859 z kośc. Dominikanów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała matka, żona i dzieci; nab. żał. 19 VII 1859 w kośc. Powązkowskim, zapr. pozostała żona wraz z dziećmi
 1945. Józef GALIŃSKI (1858)
  mjr inwalidów z weteranów b. Wojsk Polskich, mający zarząd spisu wojskowego w oddziale siedleckim gub. lubelskiej; zm. 27 XI 1858 w m. Siedlcach
 1946. Magdalena z Galińskich KORYTOWSKA (1855)
  po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzona św. sakramentami, zm. 18 IX 1855 przeżywszy lat 25, eksp. 20 IX 1855 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostały mąż wraz z małymi dziećmi
 1947. Anna SZLĄSKOWSKA (1v. Kaczkowska) (1834)
  zm. 8 II 1834, nab. żał. 6 III 1834 w kośc. Augustianów w Warszawie, zapr. pozostały mąż z dziećmi
 1948. Elżbieta z Gallów BYCHAWSKA (1858)
  po długiej i ciężkiej chorobie zm. 13 I 1858 w domu nr 2449 przy ul. Żelaznej w Warszawie w wieku lat 36, wypr. 15 I 1858 z domu na cm. Powązkowski, zapr. pozostała rodzina
 1949. Wilhelmina GOLLE (1844)
  panna; zm. 13 I 1844 w 58 roku życia, eksp. 16 I 1844 z kapl. szpitala Ew. w Warszawie na cm. tegoż wyznania, zapr. familia
 1950. Ewa z Gamalskich WORONIECKA (1859)
  żona obywatela, opatrzona św. sakramentami zm. 17 II 1859 przeżywszy lat 67, eksp. 20 II 1859 z kapl. Reformatów na cm. Powązkowski, zapr. pozostały mąż wraz z dziećmi
 1951. Joanna z Gamalskich SZCZUROWSKA (1851)
  artystka dramatyczna, występowała na scenach Warszawy i Lwowa 1795-1816, od 1816 żyła w zaciszu domowym zajmując się wychowanie córki, wdowa po Janie Nepomucenie Szczurowskim, artyście opery polskiej; ur. 1771, zm. 23 IX 1851, eksp. 25 IX 1851 z kapl. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w kośc. Bernardynów, zapr. córka i wnuki
 1952. Andrzej GAUSS (1850)
  mgr chirurgii, emeryt, ozdobiony Znakiem Nieskazitelnej Służby za lat 15; zm. 1 VIII 1850, eksp. 3 VIII 1850 z kośc. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała żona wraz z dziećmi
 1953. Józefa z Garbińskich WINNICKA (1843)
  zm. V 1843 w domu nr 904 przy ul. Chłodnej w Warszawie, eksp. 6 V 1843 na cm. Powązkowski, zapr. mąż wraz z siedmiorgiem nieletnich dzieci
 1954. Kajetan GARBIŃSKI (1847)
  dr filozofii, prof. b. Uniw. Aleksandryjskiego Warszawskiego, b. dyrektor Szkoły Politechnicznej; zm. 6 V 1847 w domu nr 791 przy ul. Elektoralnej w Warszawie w 52 roku życia, eksp. 9 V 1847 na cm. Powązkowski, nab. żał dnia następnego w kośc. Kapucynów, zapr. pozostała żona wraz z dziećmi i wnukami
 1955. Ksawera GARBIŃSKA (1856)
  panna, córka zmarłego Kajetana Garbińskiego i jego małżonki Zofii z Wejleppów; po kilkudniowych cierpieniach zm. 25 X 1856 o godzinie dziesiątej i trzy czwarte z wieczora, czasowo bawiąc w majętności Franciszka Żółtowskiego w Wlk. Ks. Poznańskim, gdzie zastępowała w obowiązkach matkę względem pięciorga drobnych dzieci zmarłej Zofii z Zamoyskich Żółtowskiej, z którą od dzieciństwa węzłem ścisłej przyjaźni była złączona, po oddaniu jej ostatniej chrześcijańskiej posługi w kośc. paraf. w Niechanowie pod Gnieznem poch. została tymczasowo obok prochów Zofii Żółtowskiej, zwłoki jej będą później przewiezione do Warszawy dla złożenia ich na stały spoczynek w grobie rodzinnym na cm. Powązkowskim, nab. żał. 31 X 1856 w kośc. Kapucynów w Warszawie, zapr. matka, bracia i siostry
 1956. Franciszka z Garbowskich SKWARSKA (1849)
  obywatelka Warszawy; zm. 8 V 1849 przeżywszy lat 72, eksp. 11 V 1849 z kapl. przy kośc. Dominikanów na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w tymże kośc., zapr. pozostałe dzieci i wnuki
 1957. Tekla z Garczyńskich MIŁOBĘDZKA (MIŁOBĘCKA) (1858)
  żona urzędnika cesarskich pałaców; po ciężkiej słabości zm. 28 II 1858 w majętności Sielce pod Warszawą, wypr. 4 III 1858 z kośc. Bernardynów na cm. Powązkowski, zapr. pozostały mąż wraz z córką
 1958. Józef GARCZYŃSKI (1852)
  ksiądz, infułat, kanonik kapituły podlaskiej, proboszcz parafii m. Liwa, b. sędzia pokoju pow. siedleckiego; zm. 6 IV 1852 w wieku lat 81
 1959. Kazimierz GARGULSKI (1859)
  nauczyciel szkoły rządowej i b. obywatel m. Warszawy; mąż Franciszki z Choińskich, ojciec Stanisława Gargulskiego, który odznaczył się w piśmiennictwie krajowym; po krótkiej słabości zm. 31 XII 1858 przeżywszy cnotliwie lat 73, wypr. 3 I 1859 z kośc. Augustianów na cm. Powązkowski, zapr. pozostałe dzieci, zięciowie, synowa i wnuczka
 1960. Ludwika z Gargulskich KARPOWICZ (1v. Krogulska) (1859)
  wdowa po Józefie Krogulskim, słynnym artyście muzycznym i dyrektorze chóru pijarskiego, małżonka Donata Karpowicza, sekretarza kancelarii marszałka szlachty gub. warszawskiej; po krótkiej słabości zm. 31 III 1859, nab. żał. 2 IV 1859 w kośc. Augustianów, skąd eksp. tegoż dnia na cm. Powązkowski, nab. żał. 14 IV 1859 w tymże kośc. - zapr. stroskany mąż wraz z jedyną małoletnią córką 959:87, 99 w pierwszą bolesną rocznicę śmierci wotywy żał. 31 III 1860 przed ołtarzem Matki Boskiej Pocieszenia w kośc. Augustianów i w kapl. Pana Jezusa w kośc. św. Jana; w rocznicę imienin wotywa żał. 25 VIII 1860 przed ołtarzem Matki Boskiej Pocieszenia w kośc. Augustianów - zawiadamia pozostały mąż wraz z małoletnią córką
 1961. Teofila z Gargulskich SUSKA (1840)
  żona urzędnika rządu gub. mazowieckiego; zm. 19 I 1840 w 20 roku życia, poch. 21 I 1840 w Warszawie, zostawiła męża, rodziców, siostry i brata
 1962. Teodozja z Garlickich SKOCZYŃSKA (1851)
  małżonka asesora sądu policji poprawczej wydziału zamojskiego; zm. 21 V 1851 w 20 roku życia w dziewięć miesięcy po ślubie
 1963. Józefa GARLIKOWSKA (1856)
  panna; w pierwszą rocznicę śmierci nab. żał. w kośc. Powązkowskim oraz poświęcenie nagrobka na miejscowym cm. 4 VIII 1856
 1964. Florentyna z Gorlińskich PERKOWSKA (1835)
  żona komisarza policji cyrkułu II m. Warszawy; zm. 12 IV 1835, egzekwie 2 V 1835 w kośc. Franciszkanów, zapr. mąż z dziećmi
 1965. Katarzyna GARNUSZEWSKA (1849)
  utrzymująca magazyn strojów; zm. VI 1849
 1966. Katarzyna z Gaczkowskich AUFFSCHLAG (1852)
  zm. 4 III 1852 w domu nr 1403 przy ul. Marszałkowskiej w Warszawie
 1967. Bonawentura GARSZYŃSKI (1849)
  radca kolegialny, naczelnik archiwum Rady Administracyjnej, kawaler Orderu św. Anny II kl., Orderu św. Stanisława II kl. i Orderu św. Włodzimierza IV kl.; zm. VI 1849, żył przeszło lat 60, przepr. 6 VI 1849 na cm. Powązkowski, nab. żał. 20 VI 1849 w kośc. Karmelitów przy Krakowskim Przedm., zapr. żona wraz z dziećmi
 1968. Kacper GARSZYŃSKI (1856)
  radca dworu, dr obojga praw, sędzia trybunału cywilnego pierwszej instancji gub. płockiej, mąż z prac i nauk filologicznych i sądowych znany; zm. 8 I 1856 w m. Płocku, żył lat 63, zostawił żonę i pięcioro dzieci
 1969. Wojciech GARSZYŃSKI (1840)
  b. radny Prokuratorii Generalnej, emeryt; zm. 7 VIII 1840 w wieku 51 lat, eksp. 10 VIII 1840 z kapl. Karmelitów przy ul. Leszno w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała wdowa i familia
 1970. Ksawery GARZTECKI (1851)
  emeryt, b. adiunkt dozoru miast, czł. rady opiekuńczej zakładów dobroczynnych pow. włocławskiego; zm. 15 VI 1851 we Włocławku, żył lat 72, pozostawił rodzeństwo
 1971. Bogumił GASTELL (1857)
  b. generalny archiwista Magistratu m. Warszawy; po ciężkiej chorobie zm. 28 II 1857 przeżywszy lat 70, wypr. 2 III 1857 z kapl. Ew. przy ul. Mylnej na cm. tegoż wyznania, zapr. pozostała siostra
 1972. Henryk GASTEL (1842)
  adiunkt archiwista Urzędu Municypalnego m. Warszawy; zm. 20 III 1842, eksp. 23 III 1842 z kapl. szpitala Ew. przy ul. Karmelickiej na cm. Ew.-Aug., zapr. ojciec
 1973. Teresa z Gaszyńskich PRAŻMOWSKA (1847)
  wdowa po Józefie Prażmowskim, sędzim Sądu Apelacyjnego Król. Pol., córka Antoniego Gaszyńskiego, gen. fligel-adiutanta króla Stanisława Augusta; zm. 12 IX 1847 w domu nr 546 zwanym Suchy Las w Warszawie, wypr. 14 IX 1847 na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w kośc. paraf. Panny Marii, zapr. synowie
 1974. Teresa KOCH (1852)
  zm. 10 VIII 1852; nab. żał. 14 X 1852 w kośc. Karmelitów na Krakowskim Przedm. w Warszawie, a dnia następnego w kośc. Powązkowskim, zapr. pozostały mąż wraz z córką, synem i zięciem
 1975. Henryk GAUDECKI (1857)
  praktykant agronomiczny; zm. III 1857 mając wieku lat 19, eksp. 13 III 1857 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. głęboką boleścią przejęta matka
 1976. Józef GAUDECKI (1841)
  urzędnik Dyrekcji Głównej Tow. Ogniowego; zm. 24 XI 1841 w wieku lat 36, eksp. 26 XI 1841 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. żona wraz z synem
 1977. Józef GAUDECKI (1843)
  emeryt; zm. 20 V 1843 w wieku lat 75, eksp. 22 V 1843 z kośc. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. córki
 1978. Marianna z Gautjerów KŁOSSOWSKA (1827)
  zm. IV 1827 w 75 roku życia, poch. 5 IV 1827 w Warszawie
 1979. Anna z Gautjerów FILIPECKA (1827)
  obywatelka Warszawy; zm. IX 1827, poch. 17 IX 1827, nab. żał. dnia następnego w kośc. Kapucynów
 1980. Anna z Gautierów NOWICKA (1861)
  żona dr.; zm. 21 IV 1861 przeżywszy lat 65, wypr. 23 IV 1861 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostały w smutku mąż wraz z dziećmi i wnukami
 1981. Jan Baptysta GOTJE (GAUTIER) (1829)
  znakomity obywatel Warszawy; zm. IX 1829, poch. 14 IX 1829
 1982. Juliusz GOTJE (GAUTIER) (1836)
  zm. 8 II 1836 w domu przy ul. Niecałej nr 614J w Warszawie w wieku 8 lat, eksp. 10 II 1836 na cm. Powązkowski, zapr. rodzice
 1983. Maria (Marianna) z Gautierów WILSON (1859)
  poprzednio w Warszawie zamieszkała, pozostawiła w tym mieście rodzinę; zm. 4 VIII 1859 w Dreźnie
 1984. Piotr GOTJE (GAUTIER) (1835)
  zm. 2 VII 1835 w domu przy ul. Podwale nr 533 w Warszawie w 73 roku życia swego, eksp. 4 VII 1835 na cm. Powązkowski, nab. żał. 6 VII 1835 w kośc. Kapucynów, zapr. pozostała familia
 1985. Franciszek GAWARECKI (1823)
  b. sędzia ziemi wyszogrodzkiej, ojciec Wincentego Gawareckiego, prokuratora królewskiego sądu kryminalnego woj. płockiego i augustowskiego; zm. 3 VII 1823 w majętności swojej Borzeń w 72 roku życia, poch. w Czerwińsku w miejscu spoczynku przodków
 1986. Marianna z Gawareckich PRZEDPEŁSKA (1861)
  córka nieżyjących już Kassyldy z Wyszkowskich i Wincentego Hipolita Gawareckiego, b. prezesa trybunału płockiego i dziedzica dóbr Arciszewa i Borzeń w ziemi wyszogrodzkiej; opatrzona św. sakramentami zm. 21 VI 1861 we wsi Burakowie przy Marymoncie w wieku lat 30, eksp. 23 VI 1861 z kapl. instytutowej w Marymoncie na cm. Powązkowski, zapr. pozostały mąż wraz z dziećmi
 1987. Walenty Hipolit NAŁĘCZ GAWARECKI (1852)
  b. prezes trybunału cywilnego gub. płockiej, wcześniej podsędek pow. orłowskiego, kawaler Orderu św. Włodzimierza IV kl., Orderu św. Stanisława II kl. i Znaku Nieskazitelnej Służby za lat 15, emeryt, znany badacz starożytności krajowych i autor wielu prac historycznych drukowanych osobno, w rocznikach i periodykach krajowych: "Pamiętniku Religijnym", "Alleluja", "Magazynie Powszechnym", "Przeglądzie Warszawskim" i "Kurierze Warszawskim", syn Franciszka, sędziego grodowego ziemi wyszogrodzkiej, i Scholastyki Sutkowskiej, nauki pobierał w gimnazjum płockim, Liceum Warszawskim, Szkole Prawa, w 1818 otrzymał stopień mgr. prawa i administracji na Uniw. Warszawskim, czł. Tow. Naukowego Warszawskiego, Tow. Naukowego Płockiego i Tow. Naukowgo Krakowskiego; ur. 12 X 1788 we wsi Borzeniu w b. woj. płockim, zm. 29 IX 1852 w Płocku
 1988. Anna NIKIEL (1858)
  zm. 2 VIII 1858 w domu nr 1103A przy ul. Twardej w Warszawie, eksp. 4 VIII 1858 z domu na cm. Ew.-Aug., zapr. stroskane dzieci
 1989. Antoni GAWROŃSKI (1842)
  buchalter Banku Polskiego; zm. VI 1842, eksp. 28 VI 1842 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. żona wraz z dziećmi i familią
 1990. Roman GAWROŃSKI (1853)
  urzędnik Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu; zm. 14 II 1853 przeżywszy lat 35, wypr. 16 II 1853 z kapl. Ew. przy ul. Mylnej w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostali bracia
 1991. Wincenty GAWROŃSKI (1860)
  b. poseł na sejmy Król. Pol., właściciel dóbr Pojeziory i wielu innych w pow. kalwaryjskim gub. augustowskiej; po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzony św. sakramentami, zm. 19 II 1860 w 77 roku życia, eksp. 27 II 1860 z pałacu pojeziorskiego do kośc. paraf. w Olwicie, gdzie dnia następnego nab. żał. i złożenie zwłok do grobów familijnych, pozostawił żonę, synów, córki i zięciów
 1992. Jakub GAY (1849)
  budowniczy Banku Polskiego; ur. 1800, zm. 2 X 1849 w domu własnym przy ul. Grzybowskiej nr 1051 w Warszawie, eksp. 4 X 1849 na cm. Ew., zapr. pozostała matka wraz z żoną i kilkorgiem dzieci
 1993. Konstancja KŁOSOWSKA (1852)
  wdowa; zm. 11 IX 1852 przeżywszy lat 63, eksp. 13 IX 1852 z kapl. szpitala Ew. przy ul. Mylnej w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała familia
 1994. Antoni GAŁCZYŃSKI (1832)
  b. mjr WP; zm. 1 IX 1832 w wieku lat 42, eksp. 3 IX 1832 z kośc. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowskim, egzekwie dnia następnego w kośc. Kapucynów, zapr. żona wraz z dziećmi
 1995. Bronisława GAŁCZYŃSKA (1854)
  panna, córka b. płk. Wojsk Polskich; po długiej i ciężkiej chorobie zm. 25 VII 1854 przeżywszy lat 23, eksp. 27 VII 1854 z kośc. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała w głębokim żalu matka
 1996. Florentyna Filipina GAŁCZYŃSKA (1841)
  zm. VII 1841 w wieku lat 17, eksp. 31 VII 1841 z kapl. Reformatów na cm. Powązkowski, zapr. matka
 1997. Rozalia z Gałczyńskich BIERNACKA (1855)
  żona Nikodema Biernackiego, artysty skrzypka; zm. po północy 21 VII 1855 w samym kwiecie wieku, to jest w 24 roku, nab. żał. 23 VII 1855 w kośc. Powązkowskim w Warszawie, po którym pog. na miejscowym cm.
 1998. Wojciech GAŁCZYŃSKI (1857)
  właściciel dóbr Siąszyce w pow. konińskim położonych, b. prezydujący w radzie opiekuńczej pow. konińskiego, prezes zeszłorocznych wyborów Tow. Kredytowego, teść znanego artysty Juliusza Kossaka, ogólnie kochany, szanowany i wielbiony od swych współobywateli; po czterotygodniowej chorobie zm. 10 II 1857 we wsi Kuczkowa, własności swych dobrych przyjaciół Taczanowskich w Wlk. Ks. Poznańskim, eksp. 1 III 1857 do kośc. paraf. we wsi Grochowy w pow. konińskim, gdzie dnia następnego nab. żał., poch. tegoż dnia w grobie familijnym w Grochowach, pozostawił żonę i córki
 1999. Kazimierz GAŁECKI (1860)
  b. kpt. b. Wojsk Polskich i obywatel w m. Zakroczymiu w gub. płockiej zamieszkały; opatrzony św. sakramentami zm. 22 II 1860 przeżywszy lat 72
 2000. Wincenty GAŁECKI (1840)
  obywatel m. Lublina, kawaler Orderu św. Stanisława; zm. 8 II 1840 przeżywszy lat 51, zostawił żonę i dzieci
 2001. Józefa z Gałęzowskich TALMA (1v. Parjowska) (1852)
  zm. 22 VII 1852 w domu przy ul. Oboźnej nr 2766 w Warszawie przeżywszy lat 41, wypr. dnia następnego na cm. Powązkowski, zapr. pozostały mąż z dziećmi, matka i siostry
 2002. Joanna Helena z Gebetnerów BEŁŻYŃSKA (1849)
  żona kasjera Urzędu Konsumpcyjnego m. Warszawy i Pragi; zm. 16 VI 1849, wypr. dnia następnego z kapl. Ew.-Aug. przy ul. Mylnej na cm. tegoż wyznania, zapr. mąż wraz z córką
 2003. Karolina z Gebethnerów FRIEDLEIN (1852)
  zm. VIII 1852 w wieku lat 27, eksp. 5 VIII 1852 ze szpitala Ew.-Aug. przy ul. Karmelickiej w Warszawie na cm. tegoż wyznania, pozostawiła matkę, męża, dzieci i braci
 2004. Anna z Gebhartów KRUSZEWSKA (1839)
  zm. 18 X 1839 w domu nr 2172 przy ul. Bonifraterskiej w Warszawie w wieku lat 49, eksp. 20 X 1839 na cm. Ew., zapr. pozostały mąż wraz z dziećmi
 2005. Honorata GEBHARDT (1856)
  córka obywatela m. Krakowa; po długiej i dolegliwej chorobie zm. 21 II 1856 przeżywszy lat 12, wypr. 24 II 1856 z kośc. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. rodzice
 2006. Józef GEBHARDT (1836)
  obywatel Warszawy; zm. XI 1836 w domu nr 721 przy ul. Leszno w Warszawie, eksp. 7 XI 1836 na cm. Powązkowski, zapr. żona wraz z synem
 2007. Józef GEBHARDT (1856)
  urzędnik kancelarii ks. namiestnika, sekretarz Warszawskiego Tow. Dobroczynności; zm. 29 VIII 1856 o godzinie dziewiątej wieczór, wypr. 1 IX 1856 z kośc. Reformatów na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w kośc. Tow. Dobroczynności, zapr. rodzina zmarłego
 2008. Anna z Gedrów BAGNIEWSKA (1835)
  żona Adama Bagniewskiego, naczelnika w Banku Polskim; zm. 12 XI 1835 w domu nr 964 przy ul. Targowej i Granicznej za Żelazną Bramą w Warszawie, eksp. 14 XI 1835 do kośc. św. Krzyża, poch. tegoż dnia na cm. Świętokrzyskim, zapr. mąż z córką ledwo z lat niemowlęctwa wyszłej
 2009. Anna z Gelinków LABARTOWA (LABARTH) (1835)
  zm. 8 XI 1835 w 76 roku życia, poch. 10 XI 1835 na cm. Powązkowskim w Warszawie
 2010. Magdalena z Gembarthów UMIŃSKA (1822)
  małżonka Jana Nepomucena Umińskiego, b. gen. bryg. Wojsk Polskich, kawalera wielu orderów; zm. 18 X 1821, nab. żał. 1822 w rocznicę śmierci; inf. z poczty kaliskiej
 2011. Marianna z Gembarthów MIASKOWSKA (1828)
  ostatnia potomkini sławnego w Polsce rodu Gembarthów; zm. 26 III 1828 w Warce pow. czerskim przeżywszy lat 93, zostawiła dwoje dzieci, dziewięcioro wnuków i ośmioro prawnucząt
 2012. Karolina z Georgów MÜLLER (1848)
  wdowa po dr. med.; zm. 23 IV 1848 w wieku lat 73, wypr. 26 IV 1848 z kapl. przy szpitalu Ew. na cm. tegoż wyznania, zapr. pozostały syn i córka
 2013. Augustyna z Gepnerów WESOŁOWSKA (1848)
  żona lekarza w Zakroczymiu; zm. 28 IX 1848, zostawiła męża i dzieci
 2014. Emilia z Geppnerów REJNERT (1857)
  małżonka właściciela dóbr ziemskich; zm. 23 III 1857, eksp. 27 III 1857 z kapl. przy ul. Mylnej w Warszawie na cm. Ew.-Aug., zapr. pozostały mąż wraz z dziećmi
 2015. Ignacy Ernest GEPNER (1844)
  b. rewizor pomiarów; zm. 4 III 1844, wypr. 7 III 1844 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała familia
 2016. Józef GEPNER (1858)
  ppłk artylerii wojsk cesarsko-rosyjskich; zm. 15 VI 1858 w m. Kobryniu w gub. grodzieńskiej
 2017. Stanisław GEPNER (1858)
  urzędnik kasy Banku Polskiego, zdolny, gorliwy i pracowity; po krótkiej ciężkiej chorobie zm. 29 I 1858 przeżywszy lat 37, wypr. 31 I 1858 z kapl. przy kośc. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. 7 V 1858 w kośc. Karmelitów przy ul. Leszno, zapr. osierocona żona wraz z dwojgiem drobnych dzieci
 2018. Sydonia z Gepnerów MACHNACKA (1852)
  żona po urzędniku Banku Polskiego Maksymilianie Machnackim; zm. 3 V 1852 w 42 roku wieku swego, wypr. 5 V 1852 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. mąż wraz z dziećmi
 2019. Marianna GEPPERT (1848)
  córka zmarłego Antoniego Gepperta, b. urzędnika; zm. 3 V 1848, eksp. 5 V 1848 z kapl. przy kośc. metropolitalnym św. Jana w Warszawie na cm. Powązkowski
 2020. Stanisław GEPPERT (1849)
  b. asesor w b. Dyrekcji Generalnej Tow. Ogniowego w Król. Pol., kawaler Orderu św. Stanisława, zaszczycony Znakiem Honorowym Nieskazitelnej Służby za lat 35, emeryt; zm. 28 I 1849 w domu nr 310-11 przy ul. Nowe Miasto w Warszawie przeżywszy lat 72, eksp. 30 I 1849 na cm. Powązkowski, nab. żał. 3 II 1849 w kośc. Kapucynów, zapr. pozostała familia
 2021. Anna Regina z Gerbiszów ANDERS (1860)
  wdowa, obywatelka; zm. 29 V 1860 przeżywszy lat 64, eksp. 31 V 1860 z kapl. Ew.-Aug. przy ul. Mylnej w Warszawie na cm. tegoż wyznania, zapr. w smutku pogrążone dzieci i wnuki
 2022. Barbara z Geryców SPISKA (1846)
  zm. 3 IX 1846 w 76 roku życia, eksp. 5 IX 1846 z kośc. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. 7 IX 1846 w kośc. Kapucynów, zapr. pozostałe dzieci, wnuki i prawnuki
 2023. August GERLACH (1856)
  syn obywatela; po długiej i ciężkiej chorobie zm. 4 XII 1856 licząc lat 23, eksp. 7 XII 1856 z kapl. przy szpitalu Ew.-Aug. na cm. tegoż wyznania, zapr. w smutku pogrążeni rodzice, bracia i siostra
 2024. Bogumił GERLACH (1836)
  obywatel Warszawy i właściciel domu; zm. 8 I 1836 w domu nr 1838 przy ul. Zakroczymskiej, eksp. 10 I 1836 na cm. Ew., zapr. żona z dziećmi
 2025. Emilia GERLACH (1839)
  panna; zm. 29 IV 1839 w domu nr 2445 przy ul. Nowolipie w Warszawie w wieku lat 20, eksp. 1 V 1839 na cm. Ew., zapr. matka wraz z dziećmi
 2026. Emilia z Gerlachów KOBYLAŃSKA (1855)
  żona obywatela m. Warszawy; po krótkiej, lecz ciężkiej chorobie zm. 1 IX 1855 w domu nr 1877 przy ul. Nowe Miasto przeżywszy lat 25, eksp. 3 IX 1855 z domu na cm. Powązkowski, zapr. pozostały mąż wraz z czworgiem małoletnich dzieci
 2027. Karolina z Gerlachów DYLOWA (DIEHL) (1836)
  zm. 12 III 1836 w domu przy ul. Szymanowskiej nr 2054 w Warszawie w wieku lat 29, wypr. 14 III 1836 na cm. Ew.-Ref., zostawiła męża i troje dzieci
 2028. Samuel GERLACH (1839)
  obywatel Warszawy, fabrykant wybornych narzędzi ze stali i żelaza; zm. IX 1839, poch. 8 IX 1839 na cm. Powązkowskim
 2029. Teresa GERLACH (1842)
  panna; zm. 5 IV 1842 w domu nr 2445 przy ul. Nowolipie w Warszawie w wieku lat 20, eksp. 7 IV 1842 na cm. Ew., zapr. matka, bracia, siostra i szwagier
 2030. Adam GERLICZ (1861)
  młodzieniec najpiękniejszych nadziei, syn Jakuba referendarza Gerlicza, dziedzica dóbr Wronowa w Lubelskiem, i Wincentyny z Górskich; opatrzony św. sakramentami zm. 24 II 1861 w Hyeres we Francji licząc lat 25, nab. żał. 13 III 1861 w kośc. Kapucynów w Warszawie, wotywa dnia następnego w kapl. Matki Boskiej kośc. archikatedralnego i metropolitalnego św. Jana w Warszawie
 2031. Stanisław GERLICZ (1858)
  syn referendarza stanu Jakuba Gerlicza, b. wiceprezydenta m. Warszawy, i niegdy Wincentyny z Górskich, młodzieniec pełen nadziei; opatrzony św. sakramentami zm. 17 VIII 1858 w dobrach Wronowie w gub. lubelskiej przeżywszy lat 24, poch. na cm. w Chodlu
 2032. Józefa z Giermanów KACZOROWSKA (1841)
  zm. 17 VI 1841 w domu nr 1345 przy ul. Świętokrzyskiej w Warszawie mając lat 33, eksp. 19 VI 1841 na cm. Powązkowski, zapr. pozostały mąż wraz z dziećmi
 2033. Maria z Germanów BŁESZYŃSKA (1849)
  wdowa po Janie Błeszyńskim, kupcu i obywatelu m. st. Warszawy; zm. 25 IX 1849 w domu własnym przy ul. Senatorskiej nr 452 w Warszawie przeżywszy lat 39, eksp. 28 IX 1849 na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w kośc. Bernardynów, zapr. dzieci i wnuk
 2034. Seweryn GERMAN (1849)
  artysta opery teatrów warszawskich od 1837, ukończył Konserwatorium Warszawskie, nauczyciel śpiewu, czł. Archikonfraterni Literackiej; ur. 1812, zm. 29 VIII 1849, eksp. dnia następnego z kapl. przy kośc. św. Jana na cm. Powązkowski, zapr. pozostała wdowa wraz z dziećmi
 2035. Michał GIEROSZEWSKI (1861)
  od kilkunastu lat emeryt, zamieszkały w m. Siedlcach, b. sekretarz dziesiątego depart. rządzącego Senatu; zm. 15 VII 1861 przeżywszy lat 77
 2036. Adolf GIERSCHOW (1860)
  administrator instytucji rolniczo-fabrycznej Sztabin, zaprowadzonej przez hr. Karola Brzostowskiego; zm. 1860
 2037. Jan GERSON (1852)
  uczeń farmacji; zm. VIII 1852 przeżywszy lat 23, poch. 4 VIII 1852 na cm. Ew. w Warszawie
 2038. Mateusz GIERSZ (1846)
  kupiec i obywatel m. Warszawy; zm. 7 IV 1846 w domu nr 500B przy ul. Podwale w 66 roku życia, wypr. 9 IV 1846 na cm. Powązkowski, zapr. wdowa wraz z dziećmi i wnukami
 2039. Teodora z Gierszów MOSZYŃSKA (1849)
  żona urzędnika Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu; zm. 18 XI 1849 w domu nr 39 przy Rynku Starego Miasta w Warszawie w wieku lat 20, wypr. 21 XI 1849 na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w kośc. Dominikanów, zapr. mąż wraz z matką i familią zmarłej
 2040. Julianna z Gesków BRZEZIŃSKA (1858)
  opatrzona św. sakramentami zm. 8 IX 1858, wypr. 10 IX 1858 z kośc. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostały mąż z dziećmi
 2041. Franciszka z Gietlichów DANIELSKA (1823)
  obywatelka Warszawy; zm. 20 XI 1823, przen. 22 XI 1823 do kośc. św. Krzyża
 2042. Marianna GOETTER (1856)
  zm. 23 XII 1856, eksp. 26 XII 1856 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. rodzice jedynej córki
 2043. Małgorzata z Gettnerów STEINMETZ (1842)
  obywatelka m. Warszawy; zm. 19 V 1842 w domu nr 65 z Rynku Starego Miasta w Warszawie przeżywszy lat 38, eksp. 21 V 1842 na cm. Ew.-Aug., zapr. małżonek wraz z dziećmi i familią zmarłej
 2044. Joanna Julianna z Goetzmanów KRETHLOW (1v. Dietrich) (1860)
  żona właściciela drukarni; po długich i ciężkich cierpieniach, opatrzona św. sakramentami, zm. 30 XI 1860 w wieku lat 53, wypr. 2 XII 1860 z kapl. kośc. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostały w smutku mąż wraz z trzema córkami, zięciem i wnukiem
 2045. Andrzej Gothard GEYSMER (1856)
  b. radca handlowy Banku Polskiego i właściciel posesji nr 490-91 (dziś Lessera) przy ul. Miodowej, w której posiadał znany całej publiczności warszawskiej wspaniały magazyn towarów angielskich; zm. 10 II 1856 w Gdańsku przeżywszy lat 75
 2046. Jan GEJSMER (1835)
  dziedzic dóbr Pass w pow. błońskim, użyteczny krajowi agronom, przedsiębiorca rozmaitych rękodzielni, pierwszy urządził fabrykę cykorii; zm. 16 XII 1835 przeżywszy lat 50 i kilka, pozostawił żonę i syna
 2047. RÖPPEL z Geysmerów (1857)
  małżonka prof., rodem warszawianka; zm. I 1857 we Wrocławiu
 2048. Teresa MIECZNIKOWSKA (1848)
  wdowa po b. kpt. b. Wojsk Polskich; zm. 23 XI 1848 przeżywszy lat 79, eksp. 25 XI 1848 na cm. Powązkowski w Warszawie, zapr. pozostałe córki
 2049. Feliks GIBASIEWICZ (1854)
  mgr farmacji, właściciel składu materiałów aptecznych w Warszawie; po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzony św. sakramentami, zm. 10 IV 1854 w 34 roku życia, wypr. 12 IV 1854 z kapl. kośc. Bernardynów na cm. Powązkowski, zapr. matka wraz z rodzeństwem zmarłego
 2050. Julia z Gibasiewiczów SZYMAŃSKA (1v. Traciewicz) (1857)
  po krótkiej, lecz ciężkiej chorobie, opatrzona św. sakramentami, zm. 22 XI 1857 przeżywszy lat 34, wypr. 24 XI 1857 z kośc. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostały mąż wraz z trojgiem małoletnich dzieci
 2051. Józef GIBASIEWICZ (1846)
  mgr farmacji, właściciel apteki w m. gub. Płocku; zm. 25 IV 1846
 2052. Michał GIBASIEWICZ (1855)
  złotnik; zm. 10 VII 1855 w wieku lat 30, eksp. 12 VII 1855 z dolnego kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała żona
 2053. Wiktoria GIBASIEWICZ (1839)
  panna; zm. 26 II 1839 w domu przy ul. Ogrodowej nr 825-26 w Warszawie po 18 latach życia, eksp. 28 II 1839 na cm. Powązkowski
 2054. Józef GIDLEWSKI (1851)
  wszedł do służby rządowej w Krakowie 1811, archiwista trybunału cywilnego I instancji gub. radomskiej; ur. 1790 w Galicji, zm. 16 II 1851 w Radomiu, pozostawił dwóch braci i dwie siostry
 2055. Rudolf GIECEWICZ (1851)
  por. z pułku ks. feldmarszałka Kutuzowa-Smoleńskiego; zm. 23 VI 1851 w 33 roku doczesnego życia, odpr. 26 VI 1851 z Ujazdowa na cm. Powązkowski przy oddziale wojskowym z muzyką pułkową
 2056. Konstanty ks. GIEDROYĆ (1844)
  radca stanu, szambelan dworu JCKMości, wicedyrektor wydziału administracji ogólnej w Komisji Rządowej Spraw Wewn. i Duchownych, kawaler Orderu św. Stanisława, dawniej naczelnik wydziału w Sekretariacie Stanu Król. Pol. w Petersburgu; zm. 16 IV 1844 w domu zwanym Karasia nr 2783 w Warszawie, żył lat 38, eksp. 19 IV 1844 na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w kośc. Kapucynów
 2057. Józef Arnolf ks. GIEDROYĆ (1838)
  ksiądz, biskup diecezjalny żmudzki, kawaler Orderu św. Anny i Orderu św. Stanisława I kl.; zm. 17 VII 1838 w swojej rezydencji Olsiadach w pow. telszewskim mając wieku lat 89, a pasterstwa swego lat 40
 2058. Józefa z ks. Giedroyciów SANKOWSKA (1846)
  zm. 15 I 1846, eksp. 18 I 1846 z dolnego kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostały mąż, matka i siostry
 2059. Romuald ks. GIEDROYĆ (1824)
  gen. dyw. WP, konfederat barski, uczestnik wojny 1792 i powstania kościuszkowskiego 1794, organizator wojska na Litwie; ur. 7 II 1750 w pow. brasławskim, zm. 15 X 1824 w Warszawie, przepr. 19 X 1824 na cm. Powązkowski
 2060. Stefania ks. GIEDROYCIÓWNA (1856)
  córka ks. Adolfa Giedroycia, pełna wdzięków i zalet; jadąc do Włoch dla poratowania zdrowia zm. 2(14) VI 1856 w Kownie przeżywszy lat 17, poch. tymczasowo na cm. w Kownie, później zwłoki jej przewiezione będą do grobu rodzinnego
 2061. Szymon Michał ks. GIEDROYĆ (1844)
  ksiądz od 1786, biskup adramiteński od 1812, administrator diecezji telszewskiej, kawaler Orderu św. Włodzimierza II kl., Orderu św. Anny z koroną cesarską i Orderu św. Stanisława I kl.; zm. 1844 w rezydencji swojej w Olsiadach na Żmudzi, żył lat 83; inf. z Wilna
 2062. Józef GIEDYMIN (1848)
  b. sędzia pow. trockiego, właściciel dóbr ziemskich Wejliszki w pow. kalwaryjskim, opiekun prezydujący w radzie szczegółowej zakładów dobroczynnych tegoż powiatu, syn Jakuba Kiejstuta Giedymina, szambelana dworu króla Stanisława Augusta, chorążego pow. trockiego, nauki pobierał w szkole dominikanów w Mereczu, następnie w Wilnie; ur. 1794, zm. I 1848 we wsi Królowe Krzesło w pow. kalwaryjskim, zostawił żonę, dzieci i wnuki
 2063. Aleksandra Kazimiera z Gieysztorów JEZIERSKA (1856)
  żona urzędnika-emeryta; opatrzona św. sakramentami zm. 27 XI 1856 w wieku lat 54, nab. żał. 29 XI 1856 w dolnym kośc. św. Krzyża w Warszawie, eksp. tegoż dnia z tegoż kośc. na cm. Powązkowski, zapr. pozostały mąż z dziećmi i siostrą
 2064. Dominik GEJSZTOR (1850)
  b. sędzia ziemski pow. trockiego, b. poseł, a następnie prezes rady obywatelskiej i sędzia pokoju pow. kalwaryjskiego; zm. 13 I 1850 w dobrach dziedzicznych Dychwiżach, żył lat 88
 2065. Elżbieta GIENJUSZ (1850)
  panna, córka dymisjonowanego oficera wojsk cesarsko-rosyjskich; zm. 2 VI 1850 w wieku lat 16, eksp. 4 VI 1850 z kapl. Franciszkanów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. rodzice
 2066. Jan GERMAN (1827)
  obywatel Warszawy; zm. 21 III 1827 w domu nr 451 przy ul. Krakowskie Przedm. w 45 roku życia, wypr. 23 III 1827 na cm. Powązkowski, egzekwie 28 III 1827 w kośc. Bernardynów
 2067. August GIERSZT (1838)
  b. kpt. b. Wojsk Polskich w Księstwie Warszawskim, następnie b. rewizor generalny m. Warszawy; zm. 29 I 1838, poch. 1 II 1838 na cm. Ew.
 2068. Stanisław GIERŁOWSKI (1861)
  syn urzędnika pocztowego; zm. 20 III 1861, eksp. dnia następnego z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski
 2069. Julianna z Gietlichów SIKORSKA (1824)
  wdowa po Mikołaju Sikorskim, sekretarzu wielkiej pieczęci koronacyjnej JKM Stanisława Augusta; zm. V 1824, poch. 6 V 1824 na cm. Powązkowskim w Warszawie, nab. żał. 12 V 1824 w kośc. Bernardynów
 2070. Joanna z Giewartowskich KUSZLOWA (1852)
  zm. 15 VIII 1852 w domu nr 473A przy ul. Senatorskiej w Warszawie przeżywszy lat 38, nab. żał. 18 VIII 1852 w kośc. Reformatów, eksp. tegoż dnia z domu na cm. Powązkowski, zapr. pozostały mąż wraz z dziećmi
 2071. Marianna z Giełażewskich KRUSZEWSKA (1852)
  pani rzadkiej i niepospolitej pobożności, poświęcająca życie swe modlitwie i spełnianiu obowiązków swego stanu; zm. 7 I 1852 w dobrach dziedzicznych Łosiewicze w pow. sejneńskim, pozostawiła żal głęboki w sercu męża, dzieci i wnuków
 2072. Feliks GIEŁCZEWSKI (1837)
  urzędnik z wydziału po b. Komisji Rządowej Wojny; zm. 20 VIII 1837, eksp. 22 VIII 1837 z kapl. Reformatów na cm. Powązkowski, zapr. pozostała żona
 2073. Józefa GIEŁGUD (1856)
  kanoniczka; zm. 2 XI 1856, wypr. 5 XI 1856 z kośc. Kanoniczek w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. zgromadzenie panien kanoniczek
 2074. Maria (Marianna) z Giezowskich JASIŃSKA (1v. Statula) (1861)
  wdowa po Feliksie Jasińskim, mecenasie; po krótkiej, a ciężkiej chorobie, opatrzona św. sakramentami, zm. 6 VI 1861 w dobrach Ząbków pod Sokołowem, nab. żał. 27 VI 1861 w kapl. Greckiej przy ul. Podwal w Warszawie, zapr. w nieutulonym żalu pozostały syn wraz z synową
 2075. Jan GILNER (1858)
  b. artysta teatru; zm. 25 VII 1858 przeżywszy lat 40, wypr. 27 VII 1858 z kapl. Ew. przy ul. Mylnej w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostali bracia i siostry
 2076. Marianna z Ginettów (Gujettów) ŻABIŃSKA (1851)
  żona Jana Żabińskiego, urzędnika Mennicy; zm. 28 II 1851 w domu nr 471 przy ul. Senatorskiej (obok Resursy) w Warszawie, pog. 2 III 1851 na cm. Powązkowskim, zapr. mąż i syn
 2077. Franciszka z Güntrów KRÄMER (1853)
  zm. 13 VI 1853, wypr. 15 VI 1853 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostały w smutku mąż wraz z familią
 2078. Barbara z Gizilerów JANOWSKA (1845)
  zm. 14 III 1845, eksp. 16 III 1845 z kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. mąż wraz z dziećmi
 2079. Felicjana z Gieslerów RICHTER (1859)
  żona obywatela ziemskiego; po długich i ciężkich cierpieniach zm. 9 IV 1859 w domu nr 220-21 przy ul. Mostowej w Warszawie, wypr. 12 IV 1859 z domu na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w kośc. Reformatów, zapr. pozostały mąż wraz z pięciorgiem małoletnich dzieci
 2080. Karolina z Gisylerów ZRZELSKA (1v. Pełczyńska) (1855)
  żona b. dziedzica dóbr Janowa; opatrzona św. sakramentami zm. 25 VII 1855 w domu przy ul. Szpitalnej nr 1355D w Warszawie przeżywszy lat 75, eksp. 27 VII 1855 z domu na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w kośc. Kapucynów, zapr. pozostały mąż wraz z córką, zięciem i wnukami
 2081. Józef GIZACZYŃSKI (1858)
  dozorca policji wykonawczej cyrkułu VII m. Warszawy; zm. I 1858, poch. 27 I 1858
 2082. Felicja z Giżyckich SZCZERBIŃSKA (1861)
  żona fabrykanta fortepianów; po krótkiej, lecz ciężkiej chorobie, opatrzona św. sakramentami, zm. 21 IV 1861, eksp. 23 IV 1861 z kapl. przy kośc. Reformatów na cm. Powązkowski, nab. żał. 27 VII 1861 w tymże kośc., zapr. w smutku pogrążony mąż wraz z dziećmi
 2083. Tekla z Geislerów JARMIŃSKA (1844)
  wdowa po intendencie Zamku; zm.10 lub 11 IX 1844, eksp. 13 IX 1844 z kośc. Świętokrzyskiego w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. dzieci
 2084. Wiktoria GIŻYCKA (1854)
  panna, córka Ludwika i Michaliny z Sobańskich Giżyckich, właścicieli majętności Nowosielica wraz z przyległościami w gub. warszawskiej, wnuczka Wiktorii z Orłowskich i Sobańskiego, niegdy prezesa Komisji Edukacyjnej; zm. 18 III 1854 około wieczora, nab. żał. 20 III 1854 w kośc. św. Krzyża, a po nim odpr. na cm. Powązkowski, zapr. pozostała babka, matka i liczna rodzina
 2085. Zofia z hr. Giżyckich hr. ŁUBIEŃSKA (1847)
  małżonka Edwarda hr. Łubieńskiego; zm. 23 VIII 1847 w Rzymie przeżywszy lat 24
 2086. Fryderyk GLASER (GLAZER) (1845)
  jubiler warszawski; zm. 23 V 1845 w szpitalu Ew., żył lat 77 cnotliwie, przykładnie i pracowicie, eksp. 25 V 1845 z kapl. szpitala na cm. Ew., zapr. wnuczki i wnuk
 2087. Józefa z Glaserów LISSNER (1841)
  zm. 18 XII 1841 w Jeziornie, eksp. 21 XII 1841 z kapl. Ew. na cm. tegoż wyznania w Warszawie, zapr. mąż z ojcem i familią
 2088. Jakub GLAUS (1859)
  majster kowalski; w rocznicę śmierci nab. żał. 3 VIII 1859 w kośc. Bernardynów w Warszawie, zapr. pozostała żona wraz z dziećmi
 2089. Eleonora z Glassów KISIELEWSKA (1846)
  wdowa po asesorze ekonomicznym b. komisji woj. mazowieckiego; zm. 5 VI 1846, eksp. 7 VI 1846 z kapl. Ew. przy ul. Karmelickiej w Warszawie na cm. tegoż wyznania, zapr. syn
 2090. Elżbieta z Glazerów ZAJĄCZKOWA (1836)
  wdowa po Ignacym Zajączku, znakomite niegdyś w kraju zajmującego miejsce; zm. 25 IV 1836, poch. w dobrach Opatówek w grobie familijnym, zostawiła córkę i wnuki
 2091. Franciszka z Glazerów GADZIŃSKA (1v. Hejssing) (1850)
  wdowa; zm. I 1850 przeżywszy lat 68, poch. 13 I 1850 na cm. Powązkowskim w Warszawie, pozostawiła dwie córki i siedmioro wnuków
 2092. Jan Fryderyk GLAZER (GLASER) (1834)
  obywatel, właściciel młyna i osady Słodowiec pod Marymontem; zm. III 1834, przen. 9 III 1834 z kapl. przy ul. Karmelickiej w Warszawie na cm. Ew.-Ref., zostawił małżonkę i troje drobnych dzieci
 2093. Ludwik GLASER (1850)
  płk b. Wojsk Polskich, niegdyś dowódca 5 pp. liniowej; zm. 27 XI 1850 w dobrach Bogusławice pod Wolborzem
 2094. Róża z Glazerskich TREMBIŃSKA (1852)
  żona urzędnika w Warszawie; zm. 26 lub 27 VIII 1852 w domu nr 473A przy ul. Senatorskiej przeżywszy lat 53, eksp. 28 VIII 1852 na cm. Powązkowski, zapr. pozostały mąż wraz z dziećmi, zgromadzenie trynitarzy na Solcu, powodowane życzliwością, raczyło towarzyszyć temu smutnemu obrzędowi i odprawiło nab. żał.
 2095. Teofil GLEJZER (1855)
  syn szanownych obywatelstwa ziemskich w pow. piotrkowskim, skończony uczeń Instytutu Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa w Marymoncie pod Warszawą; po kilkumiesięcznej chorobie piersiowej, przyjąwszy św. sakramenta, zm. 9 XII 1855 zaledwie w 20 wiośnie życia, poch. na cm. parafii Wolbórz
 2096. Jan K. GLEZMER (1846)
  emeryt, b. kasjer Banku Polskiego, ozdobiony Znakiem Nieskazitelnej Służby; zm. 19 IX 1846 w Tursku Wielkim w okręgu staszowskim, dokąd udał się z Warszawy dla pokrzepienia zwątlonych sił, żył lat 70, msza św. żał. 29 IX 1846 w kośc. paraf. Panny Marii w Warszawie, zostawił żonę i syna
 2097. Henrieta EPSTEIN (1849)
  wdowa po Jakubie Epsteinie, b. opiekunie prezydującym w radzie szczegółowej szpitala Starozakonnych; zm. 18 III 1849 w Warszawie, pozostawiła dzieci i wnuki
 2098. Franciszka GLINKA (1852)
  panna; zm. 6 VII 1852 w Warszawie, do której przybyła dla ratowania zdrowia, eksp. do posiadłości ojczystej Szczawina w pow. ostrołęckim
 2099. Ludwik GLINKA (1857)
  młodzieniec pełen przymiotów duszy i serca, wnuk kasztelana Mikołaja Glinki; zm. 12 III 1857 w dobrach ojca swego Józefa Glinki w Szczawinie w pow. ostrołęckim w 30 roku życia, poch. 16 III 1857 w grobie familijnym we wsi Goworowie, pozostawił ojca, brata i siostry
 2100. Mikołaj GLINKA (1825)
  senator-kasztelan Król. Pol., kawaler Orderu św. Stanisława I kl., czł. Sądu Najwyższej Instancji; zm. 22 IV 1825 w 71 roku życia, przen. 24 IV 1825 do kośc. Kapucynów w Warszawie, a stamtąd na cm. Powązkowski
 2101. Barbara z Glinojeckich ZUGAJEWICZ (1842)
  zm. 13 IX 1842 w domu nr 1055B przy ul. Grzybowskiej w Warszawie w wieku lat 29, wypr. 15 IX 1842 na cm. Powązkowski, zapr. mąż z matką
 2102. Antoni GLISZCZYŃSKI (1835)
  b. kasztelan, kawaler Orderu św. Stanisława I kl.; zm. 25 XII 1835 w Warszawie, eksp. 28 XII 1835 z kośc. Reformatów do rogatek Wolskich, zapr. pozostała żona wraz z familią
 2103. Benigna z Gliszczyńskich SKARZYŃSKA (1860)
  córka Antoniego Gliszczyńskiego, najstarszego z nominacji senatora-kasztelana b. Senatu Król. Pol., kawalera Orderu św. Stanisława I kl., dziedzica m. Kutna; zm. I 1860 w dobrach swoich Łanięta
 2104. Jan GLISZCZYŃSKI (1840)
  dawniej gen. b. Wojsk Polskich, b. sędzia pokoju, następnie sędzia Sądu Najwyższej Instancji, kawaler Orderu św. Stanisława I kl., syn Ignacego Gliszczyńskiego, niegdyś starosty pasierbowskiego, i Kunegundy z Gałczyńskich; zm. 25 IV 1840 w dobrach dziedzicznych Tomice w pow. konińskim w 78 roku życia, poch. w grobie rodzinnym we wsi Szymanowice
 2105. Jan Nepomucen GLISZCZYŃSKI (1846)
  syn gen. Gliszczyńskiego, b. poseł pow. konińskiego, radca dyrekcji głównej Tow. Kredytowego Ziemskiego, wdowiec po Scholastyce z Kretkowskich Gliszczyńskiej, zięć Konstancji z Bardzińskich Kretkowskiej; zm. 9 II 1846 w dobrach swych dziedzicznych Ciemierowie w pow. konińskim, zostawił pięcioro dzieci
 2106. Joanna z Gliszczyńskich KRĄKOWSKA (1842)
  zm. 16 V 1842 przeżywszy lat 60, eksp. 19 V 1842 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała familia
 2107. Karolina z Gliszczyńskich LUBOWIECKA (1842)
  wdowa po Ignacym Lubowieckim, radcy stanu i prezesie b. komisji b. woj. lubelskiego pochodzącym z rodziny od naddziadów osiadłej w ziemi bełskiej, córka rodziców z Gliszczyńskich i z Kwileckich domu; zm. 13 II 1842 w dobrach swoich Malice w obw. hrubieszowskim, poch. tamże w kaplicy przez siebie zbudowanej, pozostawiła trzy córki i syna
 2108. Walentyna z Gliszczyńskich MNIEWSKA (1857)
  małżonka Feliksa Mniewskiego, sędziego pokoju okręgu orłowskiego i prezydującego w radzie opiekuńczej zakładów dobroczynnych pow. gostyńskiego, córka niegdy Antoniego Gliszczyńskiego, senatora-kasztelana Królestwa; po długiej słabości zm. II 1857, uroczystości pog. 25 i 26 II 1857 w Kutnie, pozostawiła męża i syna
 2109. Klementyna GLIŃSKA (1856)
  panna; po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzona św. sakramentami, zm. 9 III 1856, wypr. 12 III 1856 z kapl. kośc. Reformatów na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w tymże kośc., zapr. pozostali w nieutulonym żalu rodzice i familia
 2110. Seweryn Jakub GLIŃSKI (1861)
  b. sekretarz kancelarii Rady Administracyjnej Królestwa, a ostatecznie pomocnik naczelnika pow. ostrołęckiego; po krótkiej, lecz ciężkiej chorobie zm. 24 I 1861 w m. Ostrołęce przeżywszy lat 40, eksp. 26 I 1861 w tymże mieście w obecności przybyłego z Warszawy brata, pozostawił w głębokim żalu żonę z trojgiem małoletnich dzieci oraz familię
 2111. Joanna Eleonora HUNGER (1847)
  żona zmarłego probierza Mennicy Warszawskiej; zm. XII 1847, żyła lat 64, poch. 8 XII 1847, pozostawiła córkę i liczną familię
 2112. Helena z Glogerów FILLEBORN (1856)
  żona fabrykanta brązów i lamp; po krótkiej i ciężkiej chorobie zm. 1 IX 1856 w wieku lat 37, eksp. 3 IX 1856 z kapl. Ew.-Aug. w Warszawie na cm. tegoż wyznania, zapr. pozostały w smutku mąż wraz z sześciorgiem dzieci
 2113. Antoni GLOGIER (1850)
  urzędnik w woj. krakowskim, następnie gub., otrzymał Order św. Stanisława i indygenat na szlachectwo; ur. 1784 w Krakowie, zm. 31 XII 1849 w Radomiu, zostawił żonę, dzieci i wnuki; inf. z Rawy Mazowieckiej
 2114. Jan GLOGIER (1850)
  patron przy sądach gub. radomskiej w Kielcach; zm. 2 V 1850 tamże w 38 roku życia, pozostawił żonę i rodzeństwo
 2115. Karol GLOTZ (1855)
  obywatel ziemski, czł. Tow. Naukowego Krakowskiego, połączonego z Uniw. Jagiellońskim, i b. Tow. Przyjaciół Nauk w Warszawie, autor wielu pism szacownych treści gospodarczej, z których rozprawa "O przyczynach upadku bydła w Polsce" przez to ostatnie Towarzystwo wielkim medalem złotym uwieńczoną została; zm. XII 1855 w Sulimowie, pow. kaliskim, przeżywszy lat 88
 2116. Marianna z Głombów ZAWADZKA (1857)
  żona emeryta, rachmistrza pow. wieluńskiego; po ciężkiej chorobie, opatrzona św. sakramentami, zm. 27 VI 1857 w wieku lat 64, wypr. 29 VI 1857 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. 1 VII 1857 w tymże kośc., zapr. pogrążeni w nieutulonym żalu mąż i dzieci
 2117. Jan GLÜCKSBERG (1859)
  znany księgarz szkół publicznych i typograf warszawski, przedsiębiorczy i czynny nakładca wielu dzieł pożytecznych, syn również księgarza i typografa b. Królewskiego Aleksandrowskiego Uniw., czł. rady szczegółowej opiekuńczej szpitala Starozakonnych, nazwisko to w księgarstwie naszym dobrze jest znane: Teofil w Wilnie, a w Warszawie - Emanuel, Leon i syn zmarłego Michał, ożeniony z panną Orgelbrand, córką także księgarza; zm. 29 IV 1859 w domu nr 482 przy ul. Miodowej przeżywszy lat 65, pog. 1 V 1859, zmarły położył ważne zasługi dla literatury naszej
 2118. Marianna z Glückseligów MUSZYŃSKA (1853)
  zm. 11 II 1853 w domu przy ul. Podwale nr 521 w Warszawie w wieku lat 68, wypr. 13 II 1853, nab. żał. dnia następnego w kośc. Kapucynów, zapr. pozostały mąż z synem
 2119. Stanisław GMIHLING (1834)
  b. sekretarz b. Komisji Rządowej Wojny; zm. 9 IX 1834, nab. żał. 30 X 1834 w kośc. Kapucynów w Warszawie, zapr. pozostała żona wraz z familią
 2120. Kazimierz GNACZYŃSKI (1848)
  b. urzędnik Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, emeryt; zm. 10 X 1848 w domu nr 2769 przy ul. Aleksandria w Warszawie w wieku lat 69, eksp. 12 X 1848 na cm. Powązkowski, zapr. dzieci w imieniu nieobecnej żony i rodzeństwa
 2121. Helena z Gnatowskich de SEJFERT (ZEIFERD) (1849)
  żona obywatela; zm. 26 IV 1849
 2122. Piotr GNIAZDOWSKI (1855)
  referendarz stanu, dziedzic dóbr Czarnostowa, kawaler Orderu św. Anny II kl. i Orderu św. Stanisława III kl.; zm. 24 VIII 1855
 2123. Justyna GODEBSKA z d. Godfrinon (1824)
  małżonka Cypriana Godebskiego, płk., dowódcy 8 pp Księstwa Warszawskiego, poległego pod Raszynem w bitwie z Austriakami 19 IV 1809; zm. 7 I 1824, żyła lat 39, poch. dnia następnego przy grobowcu męża na cm. Powązkowskim w Warszawie, nab. żał. 9 I 1824 w kośc. Pijarów, zapr. trzech synów
 2124. Kazimierz GODLEWSKI (1852)
  kancelista w Komisji Rządowej Spraw Wewn. i Duchownych; zm. VIII 1852 przeżywszy lat 30
 2125. Ludwika z Godlewskich KURZAWIŃSKA (1851)
  zm. 14 V 1851 w wieku lat lat 37, przepr. 16 V 1851 z kośc. Dominikanów w Warszawie na cm. Powązkowski
 2126. Ludwika z Godlewskich ks. ŚWIATOPEŁK MIRSKA (1859)
  małżonka ks. Adama Światopełk Mirskiego; zm. 15 II 1859 w Würzburgu, pozostawiła męża i rodziców
 2127. Tekla GODLEWSKA (1852)
  panna; zm. 6 VIII 1852 mając lat 16, pozostawiła matkę i siostry
 2128. Tadeusz GODYŃSKI (1831)
  obywatel; zmarł śmiercią męczeńską w Warszawie z ran zadanych mu 14 V 1831 przez kozaków w dzierżawionej przez niego wsi Gójszcz pod Kałuszynem, żył lat 45, poch. 17 V 1831 na cm. Powązkowskim, zostawił małżonkę
 2129. Anna z Godzielińskich GÓRSKA (1858)
  żona Franciszka Górskiego, asesora kolegialnego, referenta Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu; po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzona św. sakramentami, zm. 29 lub 30 IX 1858 w wieku lat 42, wypr. 2 X 1858 z dolnego kośc. św. Krzyża w Warszawie do rogatek Mokotowskich, skąd eksp. do grobu familijnego w m. Piasecznie, osierociła męża, siedmioro dzieci i liczną familię, nab. żał. 15 X 1858 w kośc. Kapucynów, zapr. stroskany mąż wraz z osieroconymi dziećmi
 2130. Ignacy GODZIŃSKI (1848)
  urzędnik Magistratu m. Warszawy; zm. IX 1848 przeżywszy lat 33
 2131. Antonina GOEBEL (1855)
  córka Wilhelma Goebel, urzędnika skarbowego w Krakowie, i Franciszki z Gierszów Goebel; po kilkuletniej słabości, opatrzona św. sakramentami, zm. 26 VIII 1855 w 15 wiośnie życia swego, wypr. 29 VIII 1855 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. familia w nieobecności rodziców
 2132. Wilhelmina z Goeblów PAWŁOWSKA (1841)
  małżonka kasjera lombardu m. Warszawy; zm. 26 IV 1841 w pałacu zwanym Biblioteka Załuskich przy ul. Danielewiczowskiej w Warszawie, eksp. 28 IV 1841 na cm. Ew., zostawiła męża i dzieci
 2133. Zenobia z Goeblów SIECZKOWSKA (1856)
  od czterech miesięcy żona urzędnika Magistratu m. Warszawy; po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzona św. sakramentami, zm. 19 VIII 1856 przeżywszy lat 19, eksp. 21 VIII 1856 z kapl. Reformatów do kośc. Powązkowskiego, gdzie dnia następnego po nab. żał. poch. obok zwłok matki, zapr. pogrążony w smutku mąż
 2134. Tomasz GOGÓLSKI (1855)
  b. obywatel i ławnik m. Łęczycy; zm. 6 VIII 1855 w najpiękniejszej sile wieku, bo zaledwie licząc lat 38, poch. dnia następnego, pozostawił wdowę i czworo drobnych sierot
 2135. Marianna z Gojszewskich IZBIŃSKA (1853)
  wdowa po Kazimierzu Izbińskim, b. sędziu pokoju pow. błońskiego, dziedzicu dóbr Zaborowa w pow. warszawskim położonych; opatrzona św. sakramentami zm. z 11 na 12 IX 1853 w 67 roku życia, poch. obok męża w Zaborowie, pozostawiła po sobie w smutku pogrążone dzieci
 2136. Hipolit GOLCZ (1841)
  nadzorca Domu Przytułku i Pracy, poprzednio sekretarz w Komisji Rządowej Spraw Wewn. i Duchownych; zm. 7 III 1841 w wieku lat 47, eksp. 10 III 1841 z dolnego kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, zostawił liczną rodzinę
 2137. Siegmund Henryk GOLDBERG (1858)
  obywatel m. Berlina; zm. II 1858, eksp. 4 II 1858 z kapl. szpitala Ew. w Warszawie na cm. tegoż wyznania, zapr. pozostała żona z czworgiem dzieci
 2138. Jakub GOLDRYNG (1849)
  poborca urzędu konsumpcyjnego przedmieścia Pragi; zm. 3 VII 1849 przeżywszy lat 42, eksp. 5 VII 1849 z kośc. na Pradze na cm. miejscowy za rogatkami Moskiewskimi, zapr. żona wraz z dziećmi
 2139. Leon GOLDSTAND (1858)
  bankier, poczestny obywatel i radca handlowy; zm. I 1858, poch. 17 I 1858 na cm. Izraelitów w Warszawie, pozostawił rodzinę
 2140. Mikołaj GOLDSZTAJN (1856)
  obywatel m. Warszawy; zm. 12 XII 1856 przeżywszy lat 60, eksp. 14 XII 1856 z kapl. przy szpitalu Ew. na cm. tegoż wyznania
 2141. Józef Joachim GOLDTMANN (1852)
  ksiądz, biskup diecezji sandomierskiej od 1844, wcześniej prałat archidiakon kapituły katedralnej włocławskiej i oficjał generalny kujawski, konsekrowany na biskupa karysteńskiego, sufragana kaliskiego 1838, ozdobiony Orderem św. Anny I kl. i Orderem św. Stanisława I kl.; ur. 21 III 1782 z Karola i Franciszki de Sadoch w m. Wejherowo w diecezji pomorsko-kujawskiej, zm. 27 III 1852 w Sandomierzu
 2142. Józef GOLJAN (1841)
  naczelnik urzędu pocztowego w Piotrkowie, pocztowiec przez lat 25, kawaler Orderu św. Stanisława III kl.; zm. 5 III 1841 w 47 roku życia swojego, zostawił żonę, dziesięcioro dzieci i zięcia
 2143. Aleksander ks. GOLICYN (1858)
  syn Michała, rzeczywisty radca stanu, naczelnik okręgu pocztowego Król. Pol. i warszawski dyrektor poczt, kawaler Orderu św. Anny I kl. z koroną cesarską, Orderu św. Stanisława I kl., Orderu św. Włodzimierza III kl., Orderu św. Jerzego IV kl., Virtuti Militari III kl., Orderu Korony Żelaznej I kl., Orderu Orła Czerwonego III kl. i Orderu św. Jana Jerozolimskiego, odznaczony Znakiem Nieskazitelnej Służby za lat 30; zm. 8 I 1858 w domu przy ul. Krakowskie Przedm., przepr. 12 I 1858 z domu do kośc. katedralnego prawosławnego Najświętszej Trójcy, skąd po odprawionym nab. eksp. na cm. Wolski
 2144. Aleksander ks. GOLICYN (1858)
  gen.-mjr, b. naczelnik wojenny okręgu kaliskiego, syn Sergiusza, znawca i orędownik sztuk pięknych, kawaler Orderu św. Anny I kl. z koroną cesarską, Orderu św. Stanisława I kl., Orderu św. Jerzego IV kl., Orderu św. Włodzimierza III kl., Orderu św. Jana Jerozolimskiego, Orderu Pour la Mérite, Orderu Orła Czerwonego II kl i Orderu Szwedzkiego Miecza, w ostatnich latach nabył niewielką wieś Pęcherzewo niedaleko Kalisza; po ciężkiej słabości zm. 24 IX 1858 w Kaliszu, poch. 27 IX 1858 na cm. Prawosławnym tamże
 2145. Anastazja GOMULIŃSKA (1855)
  panna; po długiej chorobie, opatrzona św. sakramentami, zm. 29 VIII 1855 licząc zaledwie lat 19, eksp. 31 VIII 1855 z kośc. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała siostra w nieobecności matki i reszty rodziny
 2146. Benedykt hr. GOMOLIŃSKI (1834)
  dziedzic dóbr Gieczno; zm. 12 VIII 1834, pozostawił żonę i troje dzieci
 2147. Józefa z Gomolińskich DZIERZBICKA (1823)
  wojewodzina; zm. 13 II 1823 w Pokrzywnicy, żyła lat 85
 2148. Ignacy GONDECKI (1859)
  obywatel m. Warszawy i właściciel domu; opatrzony św. sakramentami zm. 25 X 1859 przeżywszy lat 54, wypr. 27 X 1859 z dolnego kośc. św. Krzyża na cm. Powązkowski, nab. żał. tegoż dnia w tymże kośc., zapr. pogrążona w smutku żona wraz z trojgiem dzieci i zięciem; nab. żał. 26 XI 1859 w tymże kośc., zapr. stroskana żona
 2149. Józefa GORCZYCKA (1852)
  szwaczka; zm. 1852, żyła lat 15
 2150. Ludwik GORCZYCZEWSKI (1838)
  b. kasjer komory konsumowo-składowej warszawskiej; zm. 2 X 1838 po przeżyciu lat 60, eksp. 4 X 1838 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. 6 X 1838 w kośc. Reformatów, zapr. żona z trojgiem dzieci i familią
 2151. Katarzyna z Gorczyckich MATUSZEWICZ (1v. Wojszycka) (1861)
  żona fabrykanta kapeluszy, po długiej i ciężkiej słabości zm. 6 III 1861, nab. żał. 8 III 1861 w kośc. Dominikanów w Warszawie i w tymże dniu eksp. na cm. Powązkowski, zapr. pozostały mąż wraz z synem i wnukami
 2152. Franciszek GORDON (1821)
  adiutant przy królu Stanisławie Auguście, brat zmarłego w 1820 dowódcy milicji Rzeczypospolitej Krakowskiej; zm. VII 1821 w Warszawie przeżywszy lat 65
 2153. Maria z Gordonów JANKIEWICZ (1861)
  żona emeryta; zm. 12 IV 1861 przeżywszy lat 42, eksp. 15 IV 1861 z kośc. Karmelitów przy ul. Leszno w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostały mąż wraz z dziećmi
 2154. Tomasz GORDON (1835)
  b. kupiec i obywatel m. Warszawy; zm. 17 XI 1835 w domu nr 109 przy ul. Piwnej w 65 roku życia, eksp. 19 XI 1835 na cm. Powązkowski, zapr. pozostała córka wraz z familią
 2155. Urszula z Gordonów LUCIŃSKA (1856)
  wdowa, właścicielka dóbr ziemskich; zm. 20 XII 1856 przeżywszy lat 71, wypr. 23 XII 1856 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. stroskana córka, zięć, wnuki i prawnuki
 2156. Antoni GORECKI (1861)
  znany poeta i bajkopisarz; zm. 19 IX 1861 w Paryżu, pozostawił syna, znakomitego malarza, połączonego związkiem małżeńskim z córka nieśmiertelnego wieszcza naszego Adama
 2157. Konstancja z Goreckich CHYLEWSKA (1859)
  wdowa po mjr. b. Wojsk Polskich; zm. 17 IX 1859 przeżywszy lat 54, nab. żał. 19 IX 1859 w dolnym kośc. Misjonarzy w Warszawie, wypr. tegoż dnia z tegoż kośc. na cm. Powązkowski, zapr. pozostałe dzieci
 2158. Walenty GÓRECKI (1857)
  dziedzic dóbr Krzykos i Rydzewa; po długiej i ciężkiej chorobie zm. 12 IV 1857 w Warszawie w wieku lat 56, odpr. 14 IV 1857 do grobu familijnego parafii Łętowo w pow. płockim
 2159. Ludwika z Gorskich hr. LEDÓCHOWSKA (1833)
  zm. 16 VI 1833 przeżywszy lat ponad 30, przen. 19 VI 1833 do kośc. Kapucynów, gdzie nab. żał. dnia następnego, zostawiła męża i drobne dzieci
 2160. NESSELRODE z hr. Gorskich (1851)
  hrabina, małżonka gen.-lejt.; zm. 18 IV 1851 w Paryżu, gdzie mieszkała od miesięcy kilku, eksp. dnia następnego z kośc. paraf. św. Rocha
 2161. Felicja z Goryszewskich DANNEMANN (1857)
  wdowa po obywatelu i malarzu; zm. 18 XII 1857, eksp. 20 XII 1857 z kapl. szpitala Ew. w Warszawie na cm. tegoż wyznania, zapr. pozostała w nieutulonym żalu jedyna córka Krystyna Bisier wraz z zięciem i wnukami
 2162. Maria z Gorzechowskich SIENNICKA (1851)
  żona pomocnika rewizora skarbowego okręgu radomskiego; zm. 25 IV 1851 w Radomsku w 27 roku życia, zgodnie z jej życzeniem poch. w grobie familijnym na cm. paraf. w Kłomnicach, majętności rodziców, pozostawiła męża i dwóch synów
 2163. Augustyn GÓRZYŃSKI (1839)
  właściciel majętności ziemskich w Łęczyckiem; zm. 25 I 1839 w Warszawie w wieku lat ok. 70, odpr. 27 I 1839 z kapl. Reformatów na cm. Powązkowski
 2164. GORZEŃSKI (1825)
  ksiądz, arcybiskup poznański i gnieźnieński, hrabia, w dawnej Rzeczypospolitej senator i biskup smoleński, za Księstwa Warszawskiego biskup poznański, piastował rozmaite dostojeństwa, ozdobiony Orderem Orła Białego, Orderem św. Stanisława oraz Orderem Orła Czerwonego; zm. 20 XII 1825 doczekawszy późnej starości
 2165. Wit GURZEŃSKI (1844)
  zacny i powszechnie żałowany obywatel; zm. 3 XII 1844 w Karminie w Wlk. Ks. Poznańskim
 2166. Scholastyka z Gorzkowskich JELSKA (1837)
  podpułkownikowa, wdowa; zm. 14 I 1837 we wsi Lipna w obw. rawskim dożywszy lat 86, poch. na cm. paraf. w Lubani, zostawiła syna Witalisa i córkę Zofię
 2167. Bogumiła z Goskich ŁUBIEŃSKA (1849)
  wdowa po Adamie Łubieńskim, sędzim apelacyjnym Król. Pol.; zm. XII 1849 w domu nr 237 przy ul. Mostowej w Warszawie w 76 roku życia, eksp. 9 XII 1849 na cm. Powązkowski, zapr. pozostałe dzieci wraz z wnukami
 2168. Teresa z Gossardów LUTOSTAŃSKA (1858)
  wdowa po Adamie Lutostańskim, emerycie; zm. 8 II 1858 w wieku lat 51 w domu nr 574 w Warszawie, wypr. 10 II 1858 z domu na cm. Powązkowski, zapr. pozostała córka wraz z zięciem i wnukiem
 2169. Paulina Zofia GOSSELIN (1852)
  zm. 15 XI 1852 w wieku lat 33, eksp. 17 XI 1852 z kapl. kośc. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. 19 XI 1852 w tymże kośc., zapr. pozostała rodzina
 2170. Antonina z Gostkowskich SZPAKOWSKA (1846)
  obywatelka gub. lubelskiej; zm. 26 II 1846 w domu nr 401 przy ul. Krakowskie Przedm. w Warszawie przeżywszy lat 39, eksp. 1 III 1846 na cm. Powązkowski, zapr. pozostali synowie
 2171. Florian GOSTKOWSKI (1851)
  dziedzic dóbr Opatkowice w okręgu proszowskim, gub. radomskiej; zm. 23 XII 1850 w 45 roku życia, zostawił żonę i czworo dzieci oraz osieroconą siostrę i kilkoro drobnych jej dzieci
 2172. Fryderyk JUNOSZA na Gostkowie GOSTKOWSKI (1854)
  mgr obojga praw i administracji, sędzia pokoju okręgu tykocińskiego, czł. zakładów dobroczynnych, syn Wincentego Junoszy na Gostkowie Gostkowskiego, wnuk Jakuba, sędziego ziemi podlaskiej, skarbnika, stolnika i wojskiego ziemi nurskiej, ożenionego z Marianną Saryusz na Łaźninie Łaźnińską, prawnuczką sławnego hetmana Jana Saryusz na Łaźninie Zamoyskiego; zm. 16 IV 1854 we wsi swojej dziedzicznej Mazury w gub. augustowskiej, pozostawił w niewypowiedzianym żalu żonę, dzieci, przyjaciół i krewnych
 2173. Jakub GOSTKOWSKI (1852)
  b. urzędnik w wydziale dóbr i lasów rządowych; zm. 15 IV 1852 w 35 roku życia, eksp. 17 IV 1852 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. 20 IV 1852 w kośc. Kapucynów, zapr. pozostała żona i dzieci
 2174. Katarzyna z Gostkowskich DEMBIŃSKA (1841)
  córka gen. Gostkowskiego, babka Adolfa Lebruna; zm. II lub III 1841 w Krakowie w wieku ponad 80 lat
 2175. Matylda z Gostkowskich WESSLOWA (1858)
  wdowa po Karolu Wesslu, niegdy staroście libertowskim, który był synem znanego w dziejach podskarbiego koronnego; zm. 3 VIII 1858 w dobrach Owczary, o kilka mil od Krakowa odległych
 2176. Piotr GOSTKOWSKI (1835)
  po dwakroć poseł na sejm Księstwa Warszawskiego, do ostatniej chwili sędzia pow. pilickiego, porzucając dawne przesądy, poświęcił się z całym zapałem zaprowadzeniu użytecznych fabryk w Królestwie, założyciel fabryk sukienniczych w woj. krakowskim; zm. 19 II 1835 w dobrach swoich dziedzicznych Kromołów
 2177. Samuel GOSTKOWSKI h. Gozdawa (1850)
  naczelnik sekcji administracyjno-policyjnej w Komisji Rządowej Spraw Wewn. i Duchownych, syn Stanisława i Wiktorii ze Słotwińskich, dziedziców dóbr ziemskich, nauki pobierał w szkołach krakowskich i w Uniw. Aleksandrowskim w Warszawie, autor poezji drukowanych w czasopismach 1818-1830; ur. 1803 w Galicji, zm. 10 VI 1850, eksp. 12 VI 1850 z dolnego kośc. św. Krzyża w Warszawie do katakumb na cm. Powązkowskim, zapr. żona
 2178. Aniela z Gostomskich ks. WORONIECKA (1856)
  córka b. chorążego ziem pomorskich, małżonka Kaliksta ks. Korybuta, b. sztabsrotmistrza lejbgwardii cesarsko-rosyjskiej; zm. 8 XII 1856 w dobrach dziedzicznych Glinki w pow. pułtuskim przeżywszy bogobojnie i cnotliwie lat 55, a w pożyciu małżeńskim lat 30, wypr. do miejscowej kapl. dla poch. w grobie familijnym 11 XII 1856, zapr. pozostały mąż z dwoma synami i córką
 2179. Jan Nepomucen GOSTOMSKI (1845)
  obywatel Warszawy; zm. 11 VI 1845 przeżywszy lat 67, eksp. 13 VI 1845 z kapl. kośc. św. Jana na cm. Powązkowski, zapr. dzieci
 2180. Julianna z Gostomskich BEŁŻYŃSKA (1v. Grabowska) (1860)
  wdowa; po krótkiej, lecz ciężkiej słabości zm. 22 XII 1860 przeżywszy lat 46, eksp. 26 XII 1860 z kapl. Dominikanów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. w nieutulonym żalu pozostałe dzieci wraz z zięciem
 2181. Michał GOSTOMSKI (1847)
  urzędnik Banku Polskiego; zm. 9 V 1847 przeżywszy lat 28, eksp. 11 V 1847 z kośc. Dominikanów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. żona wraz z familią
 2182. Walenty NAŁĘCZ GOSTOMSKI (1858)
  dziedzic dóbr Borucina i Borucinka w pow. włocławskim; po dwunastodniowej nader dotkliwej chorobie, dokładnie na śmierć przygotowany, zm. 18 IX 1858 w 59 roku życia, zostawił żonę, dwóch synów i trzy wnuczki
 2183. Władysław GOSTOMSKI (1855)
  obywatel ziemski; po ciężkiej chorobie zm. 1 III 1855 przeżywszy lat 27, eksp. 3 III 1855 z kośc. Dominikanów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. w smutku pogrążeni rodzice
 2184. Alojzy GOSTYŃSKI (1848)
  syn Franciszka, wnuk Hieronima Gostyńskiego, deputat sądu głównego drugiego depart. wołyńskiego, następnie podkomorzy włodzimierski, na koniec marszałek gub. wołyński, kawaler Orderu św. Anny II kl. z brylantami; zm. w nocy z 18(30) na 19(31) VIII 1848 w dobrach dziedzicznych Bilcze w gub. wołyńskiej w wieku lat 70 kilku, poch. 25 VIII(6 IX) 1848 w grobie rodzinnym we wsi Złoczówce
 2185. Brygida z Gostyńskich PÓDLICH (1845)
  zm. 4 X 1845 w domu nr 2168 przy ul. Bonifraterskiej w Warszawie przeżywszy lat 50, eksp. 6 X 1845 na cm. Powązkowski, nab. żał. 8 X 1845 w kośc. Braci Miłosierdzia (Bonifratrów), zapr. mąż wraz z synami i matka
 2186. Adolf GOSWEJLER (1843)
  zm. 13 VII 1843 w domu nr 1490 przy ul. Siennej w Warszawie, eksp. 16 VII 1843 na cm. Ew.-Ref., zapr. matka i siostry
 2187. Jakub GOSWEJLER (1843)
  obywatel Warszawy; zm. VII 1843 w domu własnym przy ul. Siennej nr 1492 w Warszawie, wypr. 5 VII 1843 na cm. Ew.-Ref., zapr. pozostała żona wraz z dziećmi
 2188. Karol GOSWEILER (1852)
  mydlarz; zm. 22 VIII 1852 w domu nr 1490 przy ul. Siennej w Warszawie przeżywszy lat 18, eksp. 24 VIII 1852 na cm. Ew.-Ref., zapr. pozostała matka wraz z siostrami
 2189. Fryderyka z Gosweilerów DIEHL (1856)
  po długiej i ciężkiej chorobie zm. 20 VIII 1856 w domu nr 1490 przy ul. Siennej w Warszawie, eksp. 22 VIII 1856 z domu na cm. Ew.-Ref.
 2190. Waleria z Gołaskich KOWALSKA (1857)
  właścicielka dóbr w gub. lubelskiej; opatrzona św. sakramentami zm. 21 VIII 1857, eksp. 24 VIII 1857 z kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała familia
 2191. Fabian GOTARTOWSKI (1850)
  mjr b. Wojsk Polskich, kawaler Orderu Legii Honorowej; zm. 10 VIII 1850 w dziedzictwie swoim na prowincji
 2192. Florentyn GOTARTOWSKI (1851)
  płk b. gwardii Napoleona, kawaler różnych orderów, sędzia pokoju okręgu zgierskiego; zm. 1851, pozostawił córki i syna; inf. z Łęczyckiego
 2193. Bolesław GOTTOWT (1852)
  najstarszy syn Franciszka Gottowta, głównego naczelnika kontroli w Banku Polskim, przybył w dom rodzinny po ukończeniu gimnazjum w Płocku; zm. 14 VIII 1852 licząc lat 18, pozostawił matkę
 2194. Franciszek GOTTOWT (1852)
  radca honorowy, główny naczelnik wydziału kontroli w Banku Polskim, urzędnik wysokich zdolności i prawości wielkiej; zm. 13 VIII 1852 w domu nr 2772 przy ul. Aleksandria w Warszawie, eksp. dnia następnego na cm. Powązkowski
 2195. Ludwika GUDEIT z d. Goullet (1841)
  obywatelka Warszawy; zm. 9 XI 1841 w domu nr 44 na Starym Mieście licząc lat 64, eksp. 11 XI 1841 na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w kośc. Kapucynów, zapr. dzieci i wnuki
 2196. Sabina GOWARZEWSKA (1847)
  jedyna córka Marianny z Sulimierskich i Jana Prawdzic małżonków Gowarzeskich, patrona trybunału; zm. 18 VI 1847 w Kaliszu w 17 roku życia
 2197. Aleksander GOY (1844)
  uczeń gimnazjum drugiego w Warszawie; zm. 14 IV 1844 mając lat 16, odpr. 16 IV 1844 z kapl. Reformatów na cm. Powązkowski, zapr. rodzice, siostra i bracia
 2198. Piotr Ludwik Karol GOY (1856)
  radca honorowy, emeryt, b. naczelnik sekcji w rządzie gub. warszawskim, czł. kolegium kościoła gminy Ew.-Ref., ozdobiony Znakiem Honorowym Nieskazitelnej Służby; zm. 22 IX 1856 w wieku lat 71, eksp. 24 IX 1856 z kośc. Ew.-Ref. przy ul. Leszno w Warszawie na cm. tegoż wyznania, zapr. w smutku pozostała żona wraz z dziećmi i wnukami
 2199. Katarzyna z Gozdowskich ŁAPIŃSKA (1846)
  zm. 6 XI 1846, nab. żał. 25 XI 1846 w kośc. Kapucynów w Warszawie, zapr. pozostały mąż z synem
 2200. Aleksandra z Goździejewskich RZĄSIŃSKA (1855)
  żona urzędnika sądowego; po długiej i ciężkiej słabości, opatrzona św. sakramentami, zm. 20 V 1855 przeżywszy lat 28, eksp. 22 V 1855 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. stroskany mąż i familia
 2201. Petronela z Gościckich OSTRZYKOWSKA (1859)
  wdowa po Stanisławie Ostrzykowskim, długoletnim sędziu pokoju okręgu i gub. płockiej, dziedzicu dóbr Ostrzykowa i Begno w tejże gub., pozostawiła po sobie syna Piotra Ostrzykowskiego i wnuczkę Adelę z Marianny z Ostrzykowskich Dziaczkowską - współwłaścicieli pozostałego majątku; zm. 13 XI 1859
 2202. Tomasz LUBICZ GOŚCICKI (1847)
  sędzia pokoju pow. płockiego, dziedzic dóbr Trębki w gub. płockiej; zm. 17 VIII 1847 w Warszawie, żył lat 73, nab. żał. przy zwłokach 23 VIII 1847 w kośc. Kapucynów w Zakroczymiu, po którym przepr. do grobu rodzinnego w Kroczewie, zapr. syn i córki wraz z zięciami
 2203. Elżbieta z Gościmskich BIELIŃSKA (1855)
  żona b. płk. (gen.), dowódcy pułku 3. strzelców pieszych b. WP; opatrzona św. sakramentami zm. 17 I 1855 w wieku lat 56 lub 58, wypr. 20 I 1855 z kapl. kośc. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. 22 I 1855 w tymże kośc., zapr. ciężkim dotknięci żalem mąż i pozostałe dzieci
 2204. Stanisław GOŚLICKI (1859)
  asesor kolegialny, urzędnik Rządu Gubernialnego Warszawskiego, uprzednio rządów gub. w Kielcach i Radomiu, początkowo nauczyciel, czł. Archikonfraterni Literackiej, ozdobiony Znakiem Nieskazitelnej Służby za lat 20; ur. 1804 na Kujawach, po krótkiej, lecz ciężkiej słabości zm. 14 III 1859, eksp. 16 III 1859 z kapl. przy kośc. Reformatów na cm. Powązkowski, nab. żał. 21 III 1859 w kośc. Reformatów, zapr. w smutku pozostała wdowa wraz z dziećmi; wotywa żał. 29 III 1859 w kapl. Literackiej kośc. archikatedralnego i metropolitalnego św. Jana, zapr. seniorowie Archikonfraterni
 2205. Konstancja z Goślinowskich KOŻUCHOWSKA (1859)
  obywatelka ziemska z dóbr Chilice w pow. konińskim; po ciężkiej słabości zm. 21 I 1859, poch. 24 I 1859 - stosownie do objawionego życzenia - na cm. przy kośc. paraf. we wsi Babice w pow. warszawskim
 2206. GOŁASZEWSKI (1824)
  ksiądz, biskup przemyski przez lat 38; ur. w woj. podlaskim, zm. V 1824, żył lat 79
 2207. Antoni GOŁASZEWSKI (1843)
  b. pisarz drukarni księży pijarów, obywatel Warszawy; zm. III 1843 w domu własnym przy ul. Żelaznej nr 1145 w Warszawie w 54 roku życia, eksp. 6 III 1843 na cm. Powązkowski, zapr. pozostała żona z dwiema córkami
 2208. Maciej GOŁASZEWSKI (1847)
  obywatel m. Warszawy, czł. Archikonfraterni Literackiej; zm. 14 VI 1847, eksp. 16 VI 1847 z kapl. Reformatów na cm. Powązkowski, zapr. pozostała żona i wnuczka wraz z nieobecnym w Warszawie synem
 2209. Stanisław GOŁASZEWSKI (1844)
  obywatel m. Warszawy; zm. 9 II 1844, eksp. 11 II 1844 z kapl. Reformatów na cm. Powązkowski, zapr. ojciec z bratem i córką
 2210. Stanisław GOŁEMBERSKI (1861)
  adwokat Sądu Apelacyjnego Król. Pol.; po krótkiej, lecz ciężkiej słabości zm. 12 XI 1861 w domu nr 551 przy ul. Długiej w Warszawie w wieku lat 57, eksp. 15 XI 1861 z domu na cm. Powązkowski, nab. żał. 26 XI 1861 w kośc. Powązkowskim, zapr. pogrążona w głębokim smutku żona wraz z dziećmi
 2211. August GOŁEMBOWSKI (GOŁĘBOWSKI) (1853)
  b. sekretarz w Komisji Rządowej Spraw Wewn., obywatel b. gub. kaliskiej czasowo w Warszawie zamieszkały; po krótkiej chorobie zm. 11 III 1853 w 28 roku życia, wypr. 14 III 1853 z kośc. Reformatów na cm. Powązkowski, wiadomość dla rodziny, licznych przyjaciół, kolegów i znajomych, których zmarły w mieście tutejszym pozostawił, nab. żał. 16 III 1853 w kośc. Kapucynów, zapr. pogrążeni w smutku matka i bracia
 2212. Feliks GOŁEMBOWSKI (1856)
  zm. 5 II 1856 licząc lat 19
 2213. Franciszek Ksawery GOŁEMBOWSKI (1856)
  zm. 21 XII 1856 licząc lat 18, eksp. 24 XII 1856 z kośc. Augustianów w Warszawie
 2214. Piotr GOŁEMBOWSKI (1852)
  b. naczelnik wydziału kontroli generalnej i szef biura korespondencji w b. Komisji Rządowej Wojny, kawaler Orderu św. Stanisława II kl. i Znaku Nieskazitelnej Służby za lat 20, mąż powszechnie ceniony i żałowany, w 1806 jako kadet wszedł do 1 pp wojsk Księstwa Warszawskiego, w 1809 komisarz wojenny, odbył kilka kampanii 1806-1814, zaszczycony stopniem kpt., uwolniony ze służby w administracji wojennej w stopniu płk.; ur. 1779 we wsi dziedzicznej Wierzchach ziemi sieradzkiej, zm. 22 II 1852 w Kaliszu, poch. w Chełmcach pod tym miastem
 2215. Andrzej GOŁOŃSKI (1854)
  radca dworu, budowniczy Komisji Rządowej Spraw Wewn. i Duchownych, czł. Rady Ogólnej Budowniczej, czł. Rady Głównej Opiekuńczej Zakładów Dobroczynnych, czł. Rady Szczegółowej Opiekuńczej szpitala Dzieciątka Jezus w Warszawie, czł. Warszawskiego Tow. Dobroczynności, kawaler Orderu św. Anny III kl. i Orderu św. Stanisława III kl., ukończył b. Warszawski Aleksandrowski Uniw. w stopniu mgr. architektury i geodezji, czyli miernictwa; ur. 24 XI 1799, zm. 18 IX 1854 w domu własnym nr 1078B przy ul. Granicznej, wypr. 20 IX 1854 z domu na cm. Powązkowski, nab. żał. 27 IX 1854 w kośc. Kapucynów, zapr. pogrążona w ciężkim żalu żona
 2216. Marcjanna GOŁOŃSKA (1849)
  zm. 17 VIII 1849 w domu nr 2677 przy ul. Bednarskiej w Warszawie eksp. dnia następnego na cm. Powązkowski, zapr. brat
 2217. Anna z Gołuchowskich BOGDAŃSKA (1859)
  wdowa pozostała po Franciszku Bogdańskim, radcy Rządu Gubernialnego Radomskiego, zasłużonym w literaturze krajowej; zm. 10 VIII 1859 w wieku lat 69 w Kielcach, poch. 12 VIII 1859 tamże obok grobowca swej córki Domicelli Bogdańskiej (zm. 26 I 1830) i przy mężu (zm. 24 VII 1849)
 2218. Józef GOŁUCHOWSKI (1858)
  dziedzic dóbr Garbacza w gub. radomskiej, znany z licznych prac literackich, znakamity agronom i obywatel; po ciężkiej słabości zm. 22 XI 1858
 2219. Leopold GOŁUCHOWSKI (1822)
  ppłk Wojsk Polskich; zm. 5 VII 1822 w woj. kaliskim
 2220. Magdalena z Gołuchowskich GOŁUCHOWSKA (1858)
  wdowa pozostała po Józefie Gołuchowskim zmarłym 22 XI 1858; zm. w kilka dni po swym mężu
 2221. Wojciech hr. GOŁUCHOWSKI (1840)
  kawaler c.k. Orderu Leopolda, dziedzic dóbr Skały w obw. czortkowskim; zm. 5 VI 1840 w 69 roku życia; inf. ze Lwowa
 2222. Tadeusz GOŁĘBIOWSKI (1848)
  właściciel znanego od dawna handlu owocami w Warszawie, dawniej na Potkańskiem, teraz w pałacu hr. Krasińskich na Krakowskim Przedm.; zm. 6 II 1848, eksp. 8 II 1848 z dolnego kośc. św. Krzyża na cm. Powązkowski, zapr. pozostała żona wraz z dziećmi
 2223. Anna ŻUCZKOWSKA (1841)
  zm. 12 VII 1841 mając lat 70, eksp. 14 VII 1841 z kapl. Reformatów na cm. Powązkowski, zapr. familia
 2224. Józefa z Grabiańskich SZERNER (1860)
  żona b. naczelnika sekcji w wydziale górnictwa; po długiej i ciężkiej chorobie zm. 18 XII 1860 w 55 roku życia, wypr. 21 XII 1860 z dolnego kośc. św. Krzyża na cm. Powązkowski, zapr. stroskany mąż wraz z synem
 2225. Katarzyna Tekla z Grabiszewskich GOŁKOWSKA (1v. Deputowska) (1849)
  wdowa po b. poborcy kasy pow. lubelskiego; zm. 11 III 1849, wypr. 13 III 1849 z kośc. Franciszkanów na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w tymże kośc., zapr. pozostali syn, synowa i czterech wnuków
 2226. Joanna z Grabińskich hr. ZBOIŃSKA (1821)
  niegdyś małżonka wojewody płockiego, połączona więzami krwi z wieloma familiami polskimi; zm. 18 VIII 1821 w dobrach własnych Kikole przeżywszy lat 62, pozostawiła dzieci
 2227. Józef GRABIŃSKI (1855)
  dziedzic dóbr Łopacina w pow. przasnyskim; po ciężkiej słabości, opatrzony św. sakramentami, zm. 23 V 1855, eksp. 26 V 1855 z kapl. Reformatów w Warszawie do rogatek Petersburskich, skąd zwłoki przewiezione zostaną na cm. parafii Łopacin, zapr. pogrążona w nieutulonym żalu żona wraz z córką
 2228. Marianna z hr. Grabieńskich ks. GIEDROYCIOWA (1840)
  starościna osiecka; zm. 15 V 1840 w klasztorze panien świętomichalskich w Wilnie w wieku lat 86, poch. tymczasowo w grobie familijnym w majątku i miasteczku Widziniszkach, zostawiła córkę i jej męża
 2229. Eleonora z Grabkowskich KRZEMIENIEWSKA (1847)
  żona emeryta; zm. 17 VIII 1847 przeżywszy lat 37, eksp. 19 VIII 1847 z kapl. Reformatów na cm. Powązkowski, zapr. mąż
 2230. Teresa z Grabowskich NASIEROWSKA (1842)
  córka zmarłej Anny Grabowskiej; zm. 9 VI 1842 w dobrach dziedzicznych Kłudno w 40 roku życia, pozostawiła małżonka
 2231. Albertyna z hr. Grabowskich baronowa ROSEN (1856)
  wdowa po gen.-mjr. wojsk cesarsko-rosyjskich; po ciężkiej chorobie zm. 10 I 1856 w domu nr 471F przy ul. Senatorskiej w Warszawie, eksp. 13 I 1856 z domu na cm. Ew.-Ref., zapr. pogrążona w smutku córka i zięć
 2232. Anna GRABOWSKA (1840)
  córka zmarłego Augustyna Grabowskiego; zm. 10 VI 1840 w domu nr 641 przy ul. Trębackiej w Warszawie mając lat 10, eksp. 12 VI 1840 na cm. Powązkowski, zapr. matka
 2233. Antoni GRABOWSKI (1840)
  mecenas Sądu Najwyższej Instancji przez lat siedemnaście; zm. IV 1840 w domu nr 586B przy ul. Długiej w Warszawie, eksp. 10 IV 1840, zapr. żona i trzech synów
 2234. Antonina hrabianka GRABOWSKA (1848)
  panna honorowa Najjaśniejszej Cesarzowej i Królowej, córka Stanisława hr. Grabowskiego, czł. Rady Administracyjnej i kontrolera generalnego Królestwa, b. ministra wyznań, i Julii z hr. Zabiełłów hr. Grabowskiej; zm. 31 VII 1848 w Dreźnie przeżywszy lat 23, poch. 3 VIII 1848 tamże po nab. żał. w kapl. katolickiej na cm.
 2235. Bronisława GRABOWSKA (1852)
  córka Marcina, adwokata przy Sądzie Apelacyjnym, i Teresy małżonków Grabowskich; zm. 10 V 1852 w 18 roku życia; wypr. 12 V 1852 z kośc. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapraszają rodzice, bracia i siostry
 2236. Felicja (Felicjana) GRABOWSKA (1853)
  hrabianka, panna honorowa JCMości, najmłodsza z córek zmarłego hr. Stanisława Grabowskiego, niegdy czł. Rady Administracyjnej, kontrolera generalnego Król. Pol.; zm. 13 XII 1853 w 23 roku życia, po odśpiewaniu wigilii i mszach. św. eksp. 15 XII 1853 z gmachu Najwyższej Izby Obrachunkowej do kośc. Powązkowskiego, dnia następnego nab. żał. i pog. w katakumbach miejscowego cm., egzekwie 17 XII 1853 w kośc. paraf. św. Aleksandra, pozostawiła rodzeństwo i rodzinę
 2237. Franciszek GRABOWSKI (1836)
  niegdyś senator-wojewoda Król. Pol., kawaler Orderu Orła Białego i Orderu św. Stanisława; zm. 10 III 1836 w dobrach swoich Osmolicach w 86 roku życia, poch. w parafii abramowickiej
 2238. Franciszek GRABOWSKI (1856)
  obywatel; zm. XII 1855 w 28 roku życia, poch. 1 I 1856 na cm. Powązkowskim w Warszawie
 2239. Gustaw hr. GRABOWSKI (1831)
  raniony w bitwie pod Ostrołęką 26 V 1831, odznaczony Krzyżem Wojskowym; zm. VI 1831, żył lat 25, poch. 24 VI 1831 w Warszawie
 2240. Ignacja z Grabowskich IŻYCKA (1853)
  żona urzędnika w Komisji Rządowej Sprawiedliwości; po kilkutygodniowej ciężkiej chorobie zm. 1 VIII 1853 w wieku lat 25, eksp. 3 VIII 1953 z kapl. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostały mąż
 2241. Elżbieta Izabella z hr. Grabowskich hr. SOBOLEWSKA (1858)
  dama honorowa Najjaśniejszych Cesarzowych, wdowa po niegdy Walentym hr. Sobolewskim, senatorze-wojewodzie, ministrze stanu prezydującym w Radzie Administracyjnej Król. Pol., właścicielka dóbr Młochowa; ur. 1776 z rodziców wysokie dostojeństwa piastujących w b. Król. Pol., po krótkiej słabości, opatrzona św. sakramentami, zm. 21 V 1858 z rana w pałacu na Grzybowie w Warszawie, przepr. 25 V 1858 do kośc. św. Krzyża, gdzie dnia następnego nab. żał., poch. w podziemiach tegoż kośc. obok męża i brata Stanisława Grabowskiego, senatora-wojewody, ministra oświecenia i kontrolera generalnego Królestwa, zostawiła jedyną córkę, za ordynatem hr. Kwileckim, i wnuczkę Zawiszynę
 2242. SIEHENIOWA z hr. Grabowskich (1846)
  wdowa po staroście szereszewskim, siostra Stefana hr. Grabowskiego, czł. Rady Państwa, b. ministra - sekretarza stanu Król. Pol.; zm. 12 XII 1846 we wsi Terebuniu w gub. grodzieńskiej, pow. brzeskim, w 78 roku wieku swego
 2243. Julianna z Grabowskich WEROWSKA (1839)
  matka artysty dramatycznego; zm. 2 III 1839 w wieku lat 86, eksp. 4 III 1839 na cm. Powązkowski w Warszawie
 2244. Julianna z Grabowskich KÖMPERT (1856)
  zm. XII 1856 przeżywszy lat 43
 2245. Józef GRABOWSKI (1837)
  sędzia pokoju pow. garwolińskiego; zm. 26 I 1837 w dobrach Rudzienko w 62 roku życia, zostawił żonę
 2246. Józef hr. GRABOWSKI (1851)
  radca stanu, urzędnik do szczególnych poruczeń przy Księciu Namiestniku Królestwa, kawaler wielu orderów; zm. 19 VII 1851, eksp. 22 VII 1851 z kapl. przy kośc. św. Karola Boromeusza w Warszawie na cm. Powązkowski
 2247. GRABOWSKI z Grylewa (1857)
  hrabia, jeden z najbogatszych właścicieli ziemskich w Poznańskiem i Prusach Książęcych; zm. 1857
 2248. Karol hr. GRABOWSKI (1840)
  prezes Generalnego Konsystorza Wyznań Ewangelickich, czł. Rady Wychowania Publicznego; zm. 30 VII 1840 w 50 roku życia, pog. 1 VIII 1840 z kośc. Ew.-Ref. na Lesznie w Warszawie na cm. tegoż wyznania, zapr. małżonka i krewni
 2249. Karolina z Grabowskich SZUWALSKA (1v. Buttler) (1845)
  żona radcy Najwyższej Izby Obrachunkowej Król. Pol., córka Tekli ze Stamierowskich i Franciszka Grabowskiego, b. senatora-wojewody; zm. 9 I 1845 w domu przy ul. Podwale nr 530 w Warszawie, eksp. 11 I 1845 na cm. Powązkowski, zapr. mąż
 2250. Katarzyna z Grabowskich LIPIŃSKA (1860)
  wdowa po kuratorze szkół b. woj. płockiego; zm. 17 V 1860, eksp. 19 V 1860 z kapl. przy kośc. archikatedralnym i metropolitalnym św. Jana w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała córka wraz z zięciem
 2251. Kazimiera GRABOWSKA (1854)
  panna; zm. 8 VIII 1854 o godzinie piątej z rana w domu nr 967 w Warszawie, eksp. 10 VIII 1854 z domu na cm. Powązkowski, zapr. rodzice
 2252. DERNAŁŁOWICZOWA z hr. Grabowskich (1842)
  zm. 16 III 1842 w 80 roku wieku swego, eksp. na cm. Ew.-Ref. w Warszawie, gdzie zwłoki tymczasowo złożone do czasu powrotu z zagranicy jej syna Tadeusza Dorja Dernałłowicza
 2253. Maria z hr. Grabowskich ks. RADZIWIŁŁOWA (1828)
  małżonka Konstantego Radziwiłła; zm. 1828 w Połoneczce na Litwie
 2254. Maria z Grabowskich hr. STADNICKA (1848)
  małżonka Juliana hr. Stadnickiego, córka Tomasza Grabowskiego, b. senatora-kasztelana, czł. Rady Stanu Król. Pol., i Olimpii z hr. Tarnowskich; zm. 15 VI 1848 w dobrach swoich w Lubelskiem, zostawiła czworo dzieci i małżonka
 2255. Marianna z hr. Grabowskich hr. OŻAROWSKA (1846)
  wdowa po Samuelu hr. Ożarowskim, gen.-mjr. b. Wojsk Polskich, siostra Stefana hr. Grabowskiego, czł. Rady Państwa, b. ministra, sekretarza stanu Król. Pol.; zm. 19 II 1846 w dobrach Terebuniu, pow. brzeskolitewskim, doczekawszy sędziwej starości
 2256. Marianna z Grabowskich WEJSENSTEINER (1854)
  zm. 9 III 1854 w wieku lat 79, eksp. 11 III 1854 z kośc. Dominikanów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pogrążone w smutku dzieci i wnuki
 2257. Maria z Grabowskich WESSEL (1855)
  wdowa pozostała po Adamie Wesslu; zm. 19 V 1855 w dobrach swoich Żyrzyn, pozostawiła liczne grono dzieci, wnuków i prawnuków
 2258. Matylda z Grabowskich MIESZKOWSKA (1837)
  małżonka Antoniego Mieszkowskiego, sędziego pokoju pow. pułtuskiego, córka Franciszka Grabowskiego, b. senatora-wojewody, i Tekli ze Stamirowskich Grabowskiej; zm. 23 VI 1837 w dobrach swoich Glinice w pow. pułtuskim w 40 roku życia, przepr. 26 VI 1837 do kośc. paraf. w Winnicy, gdzie dnia następnego nab. żał i pog. na miejscowym cm., tymczasowo w grobie murowanym do czasu wybudowania tamże kapl.
 2259. Michał GRABOWSKI (1861)
  obywatel ziemski; po krótkiej, lecz ciężkiej chorobie zm. 21 X 1861 w domu nr 1055E przy ul. Grzybowskiej w Warszawie przeżywszy lat 78, eksp. 24 X 1861 z domu na cm. Powązkowski, zapr. pozostała żona
 2260. Paschalis GRABOWSKI (1833)
  kpt. inwalidów; zm. 12 IV 1833 w domu nr 639 przy ul. Leszno w Warszawie w 46 roku życia, eksp. dnia następnego na cm. Powązkowski, zapr. koledzy, przyjaciele i familia
 2261. Paulina z Grabowskich BRZEZIŃSKA (1847)
  zm. 21 X 1847 w domu nr 2244 przy ul. Nalewki w Warszawie przeżywszy lat 29, pog. 23 X 1847 z domu na cm. Powązkowski, nab. żał. 25 X 1847 w kośc. Kapucynów, zapr. mąż wraz z trzema małoletnimi synami i familią
 2262. Piotr Paweł hr. GRABOWSKI (1830)
  dawniej gen.-por. i inspektor Wojsk Polskich, starosta wołkowyski, poseł na Sejm Czteroletni, kawaler Orderu Orła Białego i Orderu św. Stanisława; zm. 30 V 1830 w Krakowie
 2263. Paweł GRABOWSKI (1856)
  obywatel i kupiec m. Warszawy, sędzia Trybunału Handlowego, czł. Bractwa św. Rocha; zm. 15 X 1856 przeżywszy lat 62, poch. 17 X 1856 w grobie tymczasowym na cm. Powązkowskim, nab. żał. 22 X 1856 w kośc. św. Krzyża, zapr. pozostała wdowa wraz z dziećmi; nab. żał. 27 XI 1856 w kośc. św. Krzyża, zapr. Bractwo św. Rocha; nab. żał. w kośc. Powązkowskim i przeniesienie zwłok do grobu familijnego na miejscowym cm. 3 XII 1856
 2264. Pelagia z hr. Grabowskich hr. GRABOWSKA (1848)
  córka Zygmunta hr. Grabowskiego, wielkiego krajczego Wlk. Ks. Litewskiego, i Marii z hr. Potockich, od 1821 wdowa po Michale hr. Grabowskim, wielkim koniuszym Wlk. Ks. Litewskiego, kawalerze Orderu Orła Białego, Orderu św. Stanisława Wielkiej Wstęgi i komandora Orderu Maltańskiego; ur. 20 X 1787, zm. 24 XII 1847 (5 I 1848) w dobrach swoich Nurzec w pow. brzeskim gub. grodzieńskiej, poch. w grobach familijnych we wsi Kołątaje, zostawiła dwóch synów i wnuków
 2265. Salomea z Grabowskich OLESZCZYŃSKA (1846)
  żona urzędnika Banku Polskiego; zm. 21 III 1846, wypr. 23 III 1846 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostały mąż wraz z dwiema córkami
 2266. Stanisław GRABOWSKI (1843)
  b. por. artylerii b. WP, kawaler Orderu św. Stanisława III kl., syn Franciszka Grabowskiego, szambelana dworu króla Stanisława Augusta, i Anny z d. Rousseau (Russo); zm. 17 VI 1843, wypr. 19 VI 1843 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zostawił syna
 2267. Stanisław hr. GRABOWSKI (1845)
  czł. Rady Administracyjnej Król. Pol., kontroler generalny prezydujący w Najwyższej Izbie Obrachunkowej, prezes Komisji Umorzenia Długu Krajowego, dawniej senator-kasztelan, wojewoda, minister wyznań religijnych i oświecenia publicznego, kawaler Orderu św. Aleksandra Newskiego z brylantami, Orderu Orła Białego, komandor Orderu św. Jana Jerozolimskiego, zaszczycony znakiem nieskazitelnej służby, protektor Archikonfraterni Literackiej i Bractwa św. Rocha; zm. 3 XI 1845 w Warszawie, żył lat 66, wystawienie zwłok i nab. przy nich w gmachu Najwyższej Izby Obrachunkowej na Nowym Świecie 6 XI 1845, tegoż dnia eksp. do kośc. św. Krzyża, gdzie nazajutrz nab. żał. i poch. zwłok w dolnym kośc., zostawił żonę, dwóch synów i pięć córek
 2268. Stefan hr. GRABOWSKI (1847)
  rzeczywisty radca tajny, czł. Rady Państwa i czł. depart. ds. Król. Pol., b. minister - sekretarz stanu Królestwa, dawniej gen.-lejt. wojsk rosyjskich i gen. dyw. b. Wojsk Polskich, kawaler Wielkiego Krzyża św. Włodzimierza I kl., Orderu św. Aleksandra Newskiego z brylantami, Orderu Orła Białego, Orderu św. Anny I kl. i Orderu św. Stanisława I kl.; ur. 1767, zm. 4 VI 1847 w Hotelu Rzymskim w Warszawie, gdzie od kilkunastu dni przebywał, poch. tymczasowo w katakumbach cm. Ew.-Ref., eksp. 29 VI 1847 do dóbr jego dziedzicznych na Litwie
 2269. Tekla z Grabowskich HASSELBERG (1855)
  obywatelka Warszawy; dopełniwszy ostatniej powinności chrześcijańskiej, po długiej i ciężkiej chorobie zm. 24 X 1855 przeżywszy lat 52 bogobojnie i cnotliwie, eksp. 27 X 1855 z kapl. przy kośc. Reformatów do grobu familijnego na cm. Powązkowskim, zapr. pozostały mąż
 2270. Tomasz GRABOWSKI (1840)
  czł. Rady Stanu, kawaler Orderu św. Anny I kl., Orderu św. Stanisława I kl. i Wielkiego Krzyża Austriackiego Leopolda I kl.; zm. 28 X 1840 w Dreźnie, liczył lat 53, nab. żał. 18 XI 1840 w kośc. Karmelitów na Krakowskim Przedm. w Warszawie, zostawił żonę i dzieci
 2271. Władysław GRABOWSKI (1855)
  urzędnik wydziału dóbr w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu; zm. 13 X 1855 przeżywszy lat 34, eksp. 15 X 1855 z kapl. przy kośc. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pogrążony w smutku brat
 2272. Władysław GOETZENDORF-GRABOWSKI (1858)
  syn Józefa Ignacego hr. Grabowskiego, b. dyrektora Dyrekcji Generalnej Kredytowej Wlk. Ks. Poznńskiego, i Klementyny z Wyganowskich, z księżniczki Marii Lubomirskiej, z którą był związkiem małżeńskim złączony, zostawił jedyną córkę; zm. 1858 we Fryburgu w Szwajcarii przeżywszy lat 28
 2273. Eleonora z Grabskich ŁUSZCZEWSKA (1849)
  zm. 25 VI 1849 w domu nr 495 przy ul. Miodowej w Warszawie przeżywszy lat 81, eksp. 27 VI 1849 na cm. Powązkowski, nab. żał. 30 VI 1849 w kośc. Bernardynów, zapr. córka, wnuki i prawnuki
 2274. Felicjan GRABSKI (1848)
  asesor kolegialny, sekretarz-kontroler kancelarii Rady Administracyjnej, kawaler Orderu św. Stanisława III kl.; zm. 25 V 1848 w 57 roku życia, wypr. 27 V 1848 z kapl. dolnej kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. żona
 2275. Felicjana z Grabskich MOKRONOWSKA (1852)
  starościna złotoryjska, dziedziczka dóbr Kłudzienko; zm. 9 XI 1852 w wieku lat 67, eksp. i nab. żał. 12 XI 1852 w m. Grodzisku, zapr. pozostali synowie
 2276. Franciszek Wincenty GRABSKI (1859)
  dziedzic dóbr Luszyna; po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzony św. sakramentami, zm. 3 I 1859 w domu przy ul. Nowy Świat nr 1257 (nowy 53) w Warszawie przeżywszy lat 78, wypr. 6 I 1859 z domu do kośc. Kapucynów, gdzie nazajutrz nab. żał. i skąd przewiezienie zwłok do grobu familijnego przy kośc. w Luszynie, zapr. pogrążone w żalu dzieci i wnuki
 2277. Honorata z Grabskich FAIST (1841)
  zm. 11 VIII 1841, eksp. 13 VIII 1841 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. mąż z familią
 2278. Jadwiga z Grabskich MIECZYŃSKA (1858)
  zm. 26 VIII 1858 w dobrach Lubomin pod Nasielskiem w pow. pułtuskim w wieku lat 81, pozostawiła w nieutulonym żalu syna, wnuków i prawnuków
 2279. Katarzyna z Grabskich PEPŁOWSKA (1858)
  wdowa po dziedzicu dóbr ziemskich Sarnowo w pow. płockim; zm. 16 II 1858 w tychże dobrach dziedzicznych Sarnowie przez jej wnuka zamieszkałych, żyła lat 86, eksp. 21 II 1858 do kośc. paraf. we wsi Skołatowie, gdzie dnia następnego nab. żał. i pog., zapr. pogrążeni w żalu synowie, córki, wnuki i prawnuki
 2280. Klara z Grabskich SŁYKOWSKA (1851)
  b. ochmistrzyni szkoły żeńskiej, żona ekspedytora rogatek warszawskich; zm. 14 I 1851 w 44 roku życia, pog. 16 I 1851 z kapl. Karmelitów przy ul. Leszno na cm. Powązkowski, zapr. mąż
 2281. Teofil GRABSKI (1848)
  b. oficer b. Wojsk Polskich, dziedzic dóbr Jeżewa w gub. płockiej; zm. 7 XII 1848 przeżywszy lat 56, przepr. 11 XII 1848 z kapl. Reformatów w Warszawie do kośc. Kapucynów, skąd po nab. żał. dnia następnego eksp. na cm. Powązkowski, zapr. żona
 2282. Aleksander GRADOWSKI (1850)
  b. kpt. b. Wojsk Polskich, następnie urzędnik; zm. XII 1850, eksp. 21 XII 1850 z kośc. Karmelitów na Lesznie w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała żona i dzieci
 2283. Julianna z Gradowskich ELSNER (1851)
  żona b. inspektora lasów rządowych, obecnie emeryta; zm. 27 IX 1851 w 62 roku życia, nab. żał. 29 IX 1851 w kośc. paraf. w Radzyminie, po którym pog. na miejscowym cm., pozostawiła męża, matkę, syna i rodzeństwo
 2284. Wanda GRADOWSKA (1860)
  zm. 28 I 1860 w 16 roku swego życia, nab. żał. w kośc. Bernardynów w Warszawie oraz eksp. z tegoż kośc. na cm. Powązkowski 30 I 1860, zapr. pogrążeni w żalu rodzice i rodzeństwo
 2285. Aleksander Józef GRAYBNER (1847)
  rzeczywisty radca stanu, prezydent m. Warszawy, kawaler Krzyża z gwiazdą św. Stanisława II kl., Orderu św. Włodzimierza III kl., Orderu św. Anny II kl., ozdobiony Znakiem Nieskazitelnej Służby, syn Jana Henryka Graybnera, kpt. artylerii koronnej, szambelana króla Stanisława Augusta, i Marii Anny z Reinszmitów, uczęszczał na uniwersytety w Krakowie i Wilnie słuchając filozofii i prawa, w młodości wojskowy, od 1807 w cywilnej służbie rządowej; zm. 9 XI 1847 w Warszawie w 62 roku życia, wystawienie zwłok w dniach następnych w gmachu Ratusza, eksp. 12 XI 1847 na cm. Powązkowski, nazajutrz egzekwie w kośc. Kapucynów, zostawił żonę i dzieci
 2286. Stanisław GRAYBNER (1856)
  b. sędzia pokoju okręgu garwolińskiego, dziedzic dóbr ziemskich Chotynia; po długiej i ciężkiej słabości, opatrzony św. sakramentami, zm. 17 V 1856, eksp. 20 V 1856 z kośc. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. żona z dziećmi nieutuleni w żalu
 2287. Maria Krystyna z Grametków LEJBSTEIN (1836)
  wdowa po sztabslekarzu wojsk pruskich; ur. w Księstwie Brandenburg, zm. 1 V 1836 w 77 roku życia swego, poch. 4 V 1836 w grobie familijnym na cm. Ew. w Warszawie
 2288. Katarzyna z Granasów JANISZEWSKA (1832)
  zm. II 1832, poch. 17 II 1832 w Warszawie
 2289. Aleksander GRANDE (1858)
  fabrykant powozów; nab. żał. 20 X 1858 w kośc. Powązkowskim w Warszawie, zapr. pozostała po nim żona
 2290. Maria z Granowskich ks. LUBOMIRSKA (1v. Chreptowicz, 2v. Zamoyska) (1846)
  wdowa po Adamie Litaworze Chreptowiczu, kanclerzycu Wlk. Ks. Litewskiego, Aleksandrze ordynacie Zamoyskim i Kazimierzu ks. Lubomirskim, dziedzicu Dubna na Wołyniu, córka Michała Granowskiego, sekretarza wielkiego koronnego, kawalera obu orderów polskich, i Marii Radziwiłłównej, córki Albrychta ks. Radziwiłła, starosty rzeczyckiego, siostra przyrodnia zmarłego 1846 na Litwie hr. Pocieja, syna Leonarda, oboźnego litewskiego, za którym była w pierwszym związku małżeńskim jej matka; zm. 12 VI 1846 w Wiedniu, gdzie przed 20 laty wyjechała, żyła lat 60 kilka
 2291. Fryderyk GRANZOW (1860)
  obywatel i majster ciesielski; zm. 27 I 1860 przeżywszy lat 60
 2292. Fryderyka z Graśników BOGUCKA (1854)
  emerytka, wdowa po b. poborcy kasy b. obwodu łęczyckiego, od urodzenia większą część życia spędziła w Łęczycy; po dwutygodniowej ciężkiej słabości, opatrzona św. sakramentami, zm. 11 VII 1854 przeżywszy lat 54, wypr. 13 VII 1854 z kapl. przy kośc. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, pogrążyła w ciężkim smutku synów, córki, synowe, dwoje wnucząt i licznych przyjaciół
 2293. Anna z Gregorowiczów WITACZKOWA (1824)
  małżonka b. nadwornego lekarza ks. Józefa Poniatowskiego; zm. IX 1824, żyła lat 42, poch. 18 IX 1824 w Warszawie
 2294. Maria (Marianna) z Grzegorskich (Grzegorzewskich) SIEKLUCKA (1861)
  żona urzędnika kancelarii namiestnika w Królestwie, siostra Bractwa Adoracji Serca Marii; po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzona św. sakramentami, zm. 12 VII 1861 przeżywszy lat 39, nab. żał. 15 VII 1861 w kośc. Reformatów w Warszawie, a następnie wypr. tegoż dnia z kapl. tegoż kośc. na cm. Powązkowski, zapr. pozostały mąż wraz z sześciorgiem dzieci, po stracie najlepszej żony i matki; jako w dniu imienin nab. 15 VIII 1861 w kośc. Reformatów; nab. 4 IX 1861 przed ołtarzem Serca Marii w kośc. Bernardynów; nab. żał. w kośc. Powązkowskim i poświęcenie grobu 1 X 1861
 2295. Ludwik GREMBECKI (1845)
  obywatel gub. lubelskiej; zm. 19 IV 1845 licząc lat 25, eksp. 21 IV 1845 z kapl. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. rodzice i familia
 2296. Stanisław GRENDYSZYŃSKI (1847)
  aplikant sądowy; zm. 14 I 1847 w domu nr 2677 przy ul. Bednarskiej w Warszawie przeżywszy lat 22, eksp. 17 I 1847 na cm. Powązkowski, zapr. matka wraz z rodzeństwem
 2297. Marianna z Grędzińskich ŚLIWICKA (1855)
  wdowa, obywatelka; po ciężkiej chorobie, opatrzona św. sakramentami, zm. 17 IX 1855 przeżywszy lat 70, eksp. 19 IX 1855 z kapl. Reformatów na cm. Powązkowski, zapr. w smutku pogrążone dzieci z wnukami
 2298. Aleksandra z Grewińskich STUBIELEWICZOWA (1850)
  wdowa po prof. fizyki b. Uniw. Wileńskiego; zm. 29 V 1850 w Marymoncie pod Warszawą, eksp. 31 V 1850 z kapl. marymonckiej na cm. parafii wawrzyszewskiej, nab. żał. 8 VI 1850 w kośc. wawrzyszewskim, zapr. córka Michalina Oczapowska wraz z mężem swym radcą stanu, dyrektorem Instytutu Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa
 2299. Andrzej GREYBER (1857)
  syn niegdy szambelana, a pod koniec życia swego urzędnik administracji Księstwa Łowickiego, asesor kolegialny, kawaler Orderu św. Włodzimierza IV kl. i Orderu św. Anny III kl., ozdobiony Znakiem Honorowym Nieskazitelnej Służby za lat 30; po krótkiej i ciężkiej chorobie, opatrzony św. sakramentami, zm. 22 XII 1856 w Skierniewicach, żył lat 64, poch. na cm. tamże, obok swej żony, którą przeżył o niespełna dziewięć miesięcy, pozostawił synowca, córki i wnuków
 2300. Aleksandra GROBICKA (1849)
  panna, córka Michała i zmarłej Brygidy z Rudzkich; zm. 31 V 1849 w kwiecie wieku; inf. z Łomży
 2301. Emilia z Grobickich GROBICKA (1852)
  żona Aleksandra Grobickiego, dzierżawcy majętności Lekarcice w Czerskiem o mil 8 od Warszawy; zm. 22 XII 1851 w Lekarcicach, pozostawiła męża, córkę, rodziców i familię
 2302. Kazimierz GROBICKI (1848)
  b. sędzia ziemi czerskiej; zm. 28 XII 1847 we wsi Chmielewo w pow. łomżyńskim przeżywszy lat 98
 2303. Marianna GROBICKA (1852)
  panna, córka b. prof. gimnazjum gub. w Warszawie; zm. 15 VIII 1852 w kwiecie wieku, poch. dnia następnego na cm. Powązkowskim, pozostawiła ojca i siostry
 2304. Antoni PRUSS GROBLEWSKI (1860)
  weteran z czasów Księstwa Warszawskiego, b. por. b. WP, kawaler Orderu Legii Honorowej, asesor kolegialny, pisarz magazynu solnego w Szczekocinach; zm. 19 II 1860 w Częstochowie lub Szczekocinach przeżywszy lat 78
 2305. Maria z Grocholskich MORAWSKA (1853)
  małżonka Alberta, synowa niedawno zmarłego referendarza stanu Józefa Morawskiego, córka b. gubernatora podolskiego i hrabianki Chołoniewskiej, siostry znanego w Kościele Bożym i literaturze prałata; zm. w początkach X 1853 w dobrach swoich w gub. podolskiej, zostawiła czworo nieletnich dzieci
 2306. Józefa z Grochowalskich SOBOLEWSKA (1856)
  żona nauczyciela szkoły powiatowej w Sieradzu; po długiej i ciężkiej słabości zm. 27 IV 1856 o godzinie szóstej wieczorem w 24 roku życia, zostawiła w nieutulonym żalu męża (który przed kilku dniami utracił pięciomiesięczną córkę), syna, matkę, siostry, krewnych oraz licznych przyjaciół
 2307. Jakub GROCHOWSKI (1857)
  radca dworu, emeryt, b. asasor Najwyższej Izby Obrachunkowej; zm. 28 XI 1857 w wieku lat 67, eksp. 30 XI 1857 z kapl. Bernardynów na cm. Powązkowski
 2308. Józefa GROCHOWSKA (1844)
  córka Jakuba Grochowskiego, szefa Najwyższej Izby Obrachunkowej; zm. 2 I 1844 w domu nr 511 przy ul. Podwal w Warszawie w wieku 14 lat, eksp. 4 I 1844 na cm. Powązkowski
 2309. Michał GROCHOWSKI (1857)
  radca honorowy, emeryt, b. sekretarz sekcji duchownej w Komisji Rządowej Spraw Wewn. i Duchownych; zm. 16 IX 1857 w wieku lat 64, eksp. 18 IX 1857 z kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. 31 X 1857 w kośc. Powązkowskim, zapr. pogrążona w smutku wdowa wraz z córką, zięciem i wnukami
 2310. Ernest Gottfried GRODDECK (1825)
  rodem z Gdańska, przez 20 lat prof. filologii greckiej i łacińskiej na Uniw. Wileńskim, uprzednio był na uniwersytecie w Getyndze, następnie w Puławach; zm. 14 IV 1825 we wsi Kijowiec w gub. mińskiej
 2311. Helena z Grodzickich BAJEROWA (1852)
  zm. II 1852, poch. 14 II 1852 w grobie rodzinnym w dobrach Krzcięcice w gub. radomskiej
 2312. Piotr Paweł GRODZICKI (1856)
  właściciel domów nr 962 i 966 w Warszawie, ozdobiony Orderem Kawalerskim Legii Honorowej; zm. 10 I 1856 przeżywszy lat 78, eksp. 13 I 1856 z kapl. Reformatów na cm. Powązkowski, nab. żał. 15 I 1856 w tymże kośc., zapr. pozostali synowie
 2313. Wincenty á Paulo GRODZICKI (1860)
  obywatel ziemski; zm. 2 I 1860 w dobrach Zawieprzyce w gub. lubelskiej przeżywszy lat 82, poch. 5 I 1860 na cm. w parafii Kijany, obok żony zmarłej 5 I 1859, zostawił trzech synów
 2314. Seweryn GRODZICKI (1853)
  dziedzic dóbr Bartkowice w pow. piotrkowskim; opatrzony na drogę wieczności św. sakramentami zm. 13 VIII 1853 we Florencji, gdzie bawił dla pokrzepienia gasnącego życia, żył lat 42
 2315. Seweryn GRODZIŃSKI (1855)
  b. oficer b. WP; zm. 21 II 1855 we wsi Janowicach w pow. łęczyckim w wieku lat 49
 2316. Wincenty GRODZIEŃSKI (1848)
  b. radca Tow. Kredytowego Ziemskiego; ur. 1789 z Józefy ze Skarbków i Tadeusza Grodzieńskich, zm. 7 I 1848, eksp. 9 I 1848 z kapl. przy kośc. metropolitalnym św. Jana w Warszawie na cm. Powązkowski do grobu córki, zapr. pozostała żona Marianna z Łubieńskich wraz z dziećmi, wnuczką i bratem zmarłego
 2317. Apolinary GRODZKI (1861)
  radca dworu, kawaler Orderu św. Stanisława III kl. i Znaku Nieskazitelnej Służby za lat 25, nauczyciel szkoły powiatowej o pięciu klasach w Warszawie; opatrzony św. sakramentami zm. 24 VIII 1861 przeżywszy lat 60, eksp. 27 VIII 1861 z kapl. Reformatów na cm. Powązkowski, zapr. pozostała familia
 2318. Julianna z Grodzkich ZAKLUCZYŃSKA (1835)
  zm. 17 VII 1835 w domu nr 641 przy ul. Trębackiej w Warszawie w 72 roku życia, eksp. 19 VII 1835 na cm. Powązkowski, zapr. egzekutor testamentu wraz z familią zmarłej
 2319. Karol GRÖER (1853)
  emeryt; po długiej i ciężkiej chorobie zm. 24 II 1853 przeżywszy lat 76, eksp. 26 II 1853 z kośc. Franciszkanów w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. 10 VI 1853 w kośc. Reformatów, zapr. stroskana wdowa z dziećmi
 2320. Aleksander de GROFFE (1838)
  radca Konsystorza Generalnego Wyznania Ewangelickiego, b. budowniczy generalny Król. Pol.; zm. 15 II 1838 w domu nr 2260 w Warszawie, eksp. 17 II 1838 na cm. Ew., zapr. żona z dziećmi i familią
 2321. Albert de GROFFE (1846)
  syn Aleksandra de Groffe, budowniczego generalnego Król. Pol., i Eugenii z Tolkmitów, mgr med. Uniw. Warszawskiego 1829, dr med. Uniw. Berlińskiego 1830, lekarz górniczy 1832, lekarz pow. mariampolskiego do 1838, następnie pow. stopnickiego, lekarz światły i dobroczynny, urzędnik gorliwy i zdatny, człowiek bogobojny i prawy; ur. 25 XII 1804 w Płocku, zm. 15 I 1846 w m. Stopnicy, poch. 17 I 1846 na cm. Ew. w parafii Grzymała, pozostawił matkę, żonę (po siedmiu tygodniach z nią pożycia) oraz pięcioro dzieci z wcześniejszego małżeństwa
 2322. Witolda de GROFFE (1854)
  po krótkiej chorobie zm. 30 VII 1854 przeżywszy lat 18, wypr. 1 VIII 1854 z kapl. Ew.-Aug. w Warszawie na cm. tegoż wyznania, zapr. pozostała familia
 2323. Johanna Julia Fryderyka z Grosów MINTER (1855)
  wdowa po obywatelu m. Warszawy Karolu Fryderyku Minterze; ur. 24 VI 1782 w Szczytnie, opatrzona św. sakramentami zm. 10 X 1855 w letnim swym mieszkaniu przeżywszy lat 74, wypr. 12 X 1855 z kapl. na cm. Ew.-Aug. do pieczar na tymże cm., zapr. syn, synowa i wnuki
 2324. Anna z Gromanów LILPOP (1855)
  wdowa; zm. 8 VIII 1855 przeżywszy lat 67, eksp. 10 VIII 1855 z kapl. kośc. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. stroskane dzieci i wnuki
 2325. Elżbieta z Gromanów LILPOP (1827)
  zm. VI 1827, eksp. 17 VI 1827 na cm. Powązkowski w Warszawie, zostawiła męża i dzieci
 2326. Fabian GROMKOWSKI (1849)
  urzędnik Sądu Apelacyjnego Król. Pol.; zm. 24 lub 25 V 1849 w domu nr 163 przy ul. Nowomiejskiej w Warszawie w 72 roku życia, eksp. dnia następnego na cm. Powązkowski, zapr. pozostała żona wraz z dziećmi
 2327. Aleksander Romuald GRONAU (1847)
  zm. 3 IX 1847 przeżywszy lat 26, eksp. 5 IX 1847 z kapl. Ew. przy ul. Nowolipie na cm. Ew.-Ref., zapr. matka i familia
 2328. Karol GRONAU (1834)
  radca Konsystorza Generalnego Kościoła Ew.-Ref., intendent Mennicy; zm. 24 I 1834 w 51 roku życia, eksp. 26 I 1834 z kośc. Ew.-Ref. na cm. tegoż wyznania
 2329. Agnieszka z Gronczewskich RADOMYSKA (1847)
  zm. 28 II 1847 przeżywszy lat 40, wypr. 2 III 1847 z kapl. Franciszkanów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. mąż wraz z córką
 2330. Brygida z Gonwaldów PUŁAWSKA (1849)
  zm. 10 IX 1849 we wsi Hornówko okręgu lipnowskim przeżywszy lat 52, pozostawiła męża
 2331. Apolonia z Grossów FALIŃSKA (1861)
  po długiej i ciężkiej chorobie zm. 12 XI 1861 w domu nr 161 przy ul. Nowomiejskiej w Warszawie, eksp. 14 XI 1861 z domu na cm. Powązkowski, zapr. stroskany mąż z dwojgiem dzieci
 2332. Franciszek Ksawery GROSS (1856)
  rejent kancelarii ziemiańskiej; opatrzony św. sakramentami zm. 23 IV 1856 przeżywszy lat 64, wypr. 25 IV 1856 z kośc. Dominikanów na cm. Powązkowski, zapr. stroskana żona wraz z dziećmi
 2333. Franciszek Ksawery GROSS (1857)
  b. pisarz sądu najwyższej instancji, emeryt, a ostatnio pisarz aktowy Królestwa; zm. 10 I 1857 we wsi Baniosze pod Warszawą w 82 roku życia, poch. na cm. paraf. w Słomczynie
 2334. Wanda GROSS (1850)
  córka Franciszka Ksawerego Grossa, pisarza aktowego Król. Pol.; zm. 6 VII 1850 przeżywszy lat 18, eksp. 8 VII 1850 z kapl. przy kośc. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. rodzice i siostry
 2335. Eliza z Grossów MIASKOWSKA (1842)
  małżonka Feliksa Miaskowskiego, naczelnika wydziału w Banku Polskim i obywatela Warszawy; zm. 28 XII 1842 w domu nr 1285 na Nowym Świecie w Warszawie mając lat 25 lat, eksp. 31 XII 1842 na cm. Powązkowski, nab. żał. 12 I 1843 w kośc. św. Aleksandra, zapr. pozostały mąż wraz z dziećmi
 2336. Anna z Grosserów KNOLL (1849)
  żona aptekarza; zm. 13 VII 1849 w domu nr 954 przy ul. Targowej w Warszawie przeżywszy lat 32, eksp. 15 VII 1849 na cm. Ew.-Aug., zapr. pozostały mąż z synem
 2337. Edward GROSSER (1857)
  przedsiębiorca robót ciesielskich przy budowie gmachów, wykształcenie odebrał w Uniw. Berlińskim; zm. 10 X 1857 o godzinie dziewiątej rano w domu nr 1087 przy ul. Twardej w Warszawie przeżywszy lat 37, eksp. 12 X 1857 z domu na cm. Ew.-Aug., pozostawił ciężko zasmuconą tym zgonem pozostałą żonę i czworo dziatek
 2338. Jan Wilhelm GROSSER (1852)
  od wielu lat obywatel m. Warszawy, przedsiębiorca; zm. 14 X 1852 w domu własnym nr 668 przy ul. Leszno przeżywszy lat 71, eksp. 17 X 1852 na cm. Ew.-Aug., zapr. pozostałe dzieci i wnuki
 2339. Zofia Emilia GROSSER (1852)
  córka obywatela; zm. 25 X 1852 przeżywszy lat 13
 2340. Brygida z Groszkowskich HERMANOWA (1v. Ojrzyńska) (1834)
  zm. 29 VII 1834 w domu nr 1767 przy ul. Świętojerskiej w Warszawie przeżywszy lat 77, eksp. 31 VII 1834 na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w kośc. Dominikanów, zapr. pozostały mąż
 2341. Józef GROSZKOWSKI (1858)
  zm. 13 IV 1858 w wieku lat 6, wypr. dnia następnego z kapl. Reformatów na cm. Powązkowski, zapr. stroskani rodzice
 2342. Albert baron GROTHE de BUKOV (1854)
  naczelnik żandarmerii komendy w Łomży, kawaler Orderu św. Anny III kl. i Znaku Nieskazitelnej Służby za lat 25; zm. 22 VII 1854 przeżywszy lat 50, wypr. 24 VII 1854 z kapl. szpitala Ew. przy ul. Mylnej w Warszawie na cm. Ew.-Aug., zapr. pozostała familia
 2343. Antoni GROTHUZ (1823)
  b. pisarz Księstwa Żmudzkiego i gen.-adiutant króla Stanisława Augusta; zm. 31 VII 1823, przeżył lat 80
 2344. GROTHUS (1828)
  prezes rady Tow. Rolniczego Hrubieszowskiego; zm. 18 VI 1828
 2345. Ludwika Teresa z Grotkowskich RÓŻEWICZ (1854)
  po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzona św. sakramentami, zm. 29 X 1854 w wieku lat 38, wypr. 31 X 1854 z kapl. kośc. Karmelitów przy ul. Leszno w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostały mąż wraz z córką
 2346. Petronela z Grotkowskich MILLER (1842)
  zm. 9 IV 1842 w wieku lat 29, pog. 12 IV 1842 z kapl. Reformatów na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w kośc. Kapucynów, zapr. mąż
 2347. Teofila z Grodkowskich KRAWCZYŃSKA (1v. Koszutska) (1846)
  zm. 7 VI 1846 przeżywszy lat 31, wypr. 9 VI 1846 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. mąż wraz z dziećmi i familią
 2348. Klara GROTTHUS (1854)
  panna; po długiej chorobie zm. 31 III 1854 w wieku lat 50, eksp. 2 IV 1854 z kośc. Karmelitów na Lesznie w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. 6 IV 1854 w tymże kośc., zapr. stroskana siostra i rodzina
 2349. Jan Kanty GROŃSKI (1850)
  emeryt; zm. 2 VIII 1850, eksp. 4 VIII 1850 z kapl. Karmelitów przy ul. Leszno w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała familia
 2350. Antonina z Grudzińskich CHŁAPOWSKA (1857)
  siostra zmarłej Joanny, ks. łowickiej i hr. Wacławowej Gutakowskiej; zm. 22 IV 1857 w Paryżu, nab. żał. 6 V 1857 w kośc. Kapucynów w Warszawie
 2351. Helena z Grudzińskich TOMASZEWSKA (1855)
  wdowa po Stanisławie Tomaszewskim; zm. 13 VI 1855, nab. żał. 18 VI 1855 w kośc. Franciszkanów w Warszawie, zapr. pozostałe dzieci
 2352. Joanna GRUDZIŃSKA (1831)
  księżna łowicka, córka Antoniego hr. Grudzińskiego, małżonka zmarłego cesarzewicza Konstantego Pawłowicza; zm. 29 XI 1831 w Carskim Siole
 2353. Józefa GRUDZIŃSKA (1849)
  panna; zm. 17 III 1849 w Warszawie, gdzie czasowo bawiła, żyła lat 26, eksp. 19 III 1849 z kośc. Dominikanów na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w kośc. Kapucynów
 2354. Józefa z Grudzińskich KOŁACZKOWSKA (1852)
  zm. I 1852 we wsi Popowie w Wlk. Ks. Poznańskim przeżywszy lat 90, pozostawiła liczne potomstwo oraz wnuków i prawnuków, hołd oddaje wdzięczny wychowaniec B. K. rzucony w odległe strony różnymi przygodami losu
 2355. Józefa z hr. Grudzińskich hr. GUTAKOWSKA (1861)
  małżonka Wacława hr. Gutakowskiego, koniuszego dworu JCKMości, przyczyniła się do utrwalenia bytu wspaniałego kośc. w Lądzie; zm. 29 I 1861 w Poznaniu, wszystkie msze św. 4 II 1861 w kośc. św. Krzyża w Warszawie i 6 II 1861 w kośc. Kapucynów, zapr. w głębokim smutku pogrążony mąż
 2356. Marianna z Grudzińskich STRZEMBOSZOWA (1836)
  dziedziczka dóbr Długie w woj. sandomierskim; zm. 26 II 1836 w 33 roku życia, zostawiła męża i pięcioro dzieci
 2357. Antoni GRUSZCZYŃSKI (1847)
  lekarz II kl., zm. 3 XII 1847, eksp. 5 XII 1847 z kapl. szpitala Ew. w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostały brat
 2358. Wojciech GRUSZCZYŃSKI (1851)
  obywatel m. Warszawy i właściciel domu; zm. 28 II 1851 w domu przy ul. Nowy Świat nr 1256 przeżywszy lat 65, eksp. 3 III 1851 na cm. Powązkowski, zapr. żona wraz z synem i córką
 2359. Andrzej GRUSZECKI (1848)
  ksiądz, kanonik kapituły kieleckiej, b. proboszcz w Białej Radziwiłłowskiej; zm. 17 XII 1848
 2360. Kasper GRUSZECKI (1836)
  b. sędzia apelacyjny Król. Pol., emeryt, kawaler Orderu św. Stanisława II kl.; zm. 6 IV 1836 w domu nr 167 przy ul. Freta w Warszawie w wieku 65 lat, eksp. 8 IV 1836 do kośc. Kapucynów, gdzie nab. żał. dnia następnego
 2361. Ludwik GRUSZECKI (1860)
  ksiądz, dr św. Teologii, kanonik gremialny łowicki, sędzia surogat konsystorza generalnego archidiecezji warszawskiej, czł. wielu stowarzyszeń pobożnych (m.in. promotor i opiekun Arcybractwa Adoracji Najświętszego Sakramentu i Opieki Ubogich Kościołów); ur. 1 I 1802, święcenia kapłańskie 1825, zm. 5 VII 1860, wypr. 7 VII 1860 z kośc. katedralnego i metropolitalnego św. Jana na cm. Powązkowski, nab. żał. 9 VII 1860 w tymże kośc., zapr. stroskana rodzina; nab. żał. 12 VII 1860 w kośc. Karmelitów na Lesznie za protektora i czł. Bractwa NMP z góry Karmel, zapr. zgromadzenie Karmelitów; nab. żał. 4 VIII 1860 w kośc. Reformatów, zapr. Arcybractwo
 2362. Joanna z Gruszewskich RUDNICKA (1846)
  obywatelka m. Warszawy; zm. 6 I 1846 w domu przy ul. Czerniakowskiej nr 3054 przeżywszy lat 56, eksp. 8 I 1846 na cm. Powązkowski, zapr. pozostały mąż, dzieci i wnuki
 2363. Eleonora z Grużewskich MATEJF (1856)
  opatrzona św. sakramentami zm. 9 VIII 1856, wypr. 12 VIII 1856 z kapl. dolnej kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostały mąż z trojgiem dzieci
 2364. Karolcia GRUŻEWSKA (1858)
  jedyna córka Aleksandra i Emilii z Unruhów Grużewskich; zm. 9 IX 1858 w domu nr 1434 przy ul. Zielnej w 7 miesiącu życia, wypr. 12 IX 1858 z domu na cm. Powązkowski, zapr. stroskani rodzice
 2365. Karol GRYGOWICZ (1856)
  dr med. i chir., kawaler Orderu św. Stanisława III kl., Krzyża Wojskowego Złotego i Legii Honorowej, b. lekarz wojskowy za czasów Księstwa Warszawskiego, szef biura w wydziale lekarskim b. Komisji Rządowej Wojny, lekarz kąpieli buskich, autor opisu własności tychże wód, wielu artykułów w "Tygodniku Lekarskim" i nie jednej wzmianki w "Kurierze Warszawskim"; zm. 25 XI 1855 w m. Kaliszu przeżywszy lat 73
 2366. Onufry GRYKOLEWSKI (1821)
  sędzia Sądu Najwyższej Instancji, pełen zasług i powszechnego szacunku; zm. XI 1821
 2367. Maria Emiliana GRZEGORZEWICZ (1856)
  córka Franciszka i Franciszki z Żulińskich Grzegorzewiczów; po kilkudniowej ciężkiej chorobie zm. 9 IX 1956 w domu nr 1375 przy ul. Marszałkowskiej w Warszawie przeżywszy miesięcy 8, odpr. dnia następnego z domu na cm. Powązkowski, zapr. w głębokim smutku pogrążeni rodzice
 2368. Aleksander GRZEGORZEWSKI (1855)
  obywatel ziemski, b. właściciel dóbr Grabów n. Wisłą, potomek rodziny osiadłej od 1353 w ziemi rawskiej na Grzegorzewicach, a potem Gortatowicach, znakomity i postępowy gospodarz, zostawił kilka rękopismów rolnictwa dotyczących, które w wyjątkach zamieszczała "Gazeta Rolnicza"; po długiej chorobie, opatrzony św. sakramentami, zm. 13 VI 1855, nab. żał. 20 VI 1855 w kośc. Karmelitów na Lesznie, zapr. pozostała żona wraz z dziećmi
 2369. Helena GRZEGORZEWSKA (1855)
  córka Walentego Grzegorzewskiego; zm. 14 VIII 1855 w 18 roku życia, poch. dnia następnego na cm. Powązkowskim w Warszawie
 2370. Ignacy GRZEGORZEWSKI (1861)
  uczeń gimnazjum gubernialnego, syn zmarłego Aleksandra Grzegorzewskiego i znanej chlubnie w piśmiennictwie naszym Sabiny z Gostkowskich; ur. 1844 w Krakowie, zm. 1861 po dwudniowej chorobie w majątku dziedzicznym brata w pow. rawskim, na ręku brata oraz siostry i szwagra zamieszkałych w pobliżu, poch. obok popiołów ojca w rodzinnych grobach w Czersku, pozostawił matkę
 2371. Kazimierz GRZEGORZEWSKI (1855)
  syn Walentego Grzegorzewskiego; zm. VIII 1855 mając lat 10, poch. 16 VIII 1855 na cm. Powązkowskim w Warszawie
 2372. Samuel GRZEGORZEWSKI (1850)
  b. prezydent m. Zgierza przez lat 17, emeryt, kawaler Orderu św. Stanisława III kl.; zm. 18 VII 1850 przeżywszy lat 75, wypr. 21 VII 1850 z kapl. szpitala Ew. w Warszawie na cm. tegoż wyznania, zapr. pozostałe dzieci z wnukami
 2373. Walenty GRZEGORZEWSKI (1861)
  urzędnik Komisji Skarbu; po krótkiej, lecz ciężkiej chorobie, opatrzony św. sakramentami, zm. 6 VIII 1861 przeżywszy lat 54, eksp. 8 VIII 1861 z dolnego kośc. św. Krzyża na cm. Powązkowski, nab. żał. 13 VIII 1861 w kośc. Karmelitów na Krakowskim Przedm. zapr. pozostała żona wraz z synem
 2374. Julianna z Grzybowskich SZCZERBIŃSKA (1824)
  małżonka Józefa Szczerbińskiego, komisarza skarbu; zm. I 1824 w kwiecie wieku, poch. 1 II 1824, nab. żał. 3 II 1824 w kośc. Reformatów w Warszawie
 2375. Józef GRZYBOWSKI (1855)
  b. kpt. b. WP, kawaler Krzyża Wojskowego Polskiego; zm. 8 VII 1855, pog. 10 VII 1855 z dolnego kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski
 2376. Konstancja z Grzybowskich CIECIERSKA (1857)
  w szesnastym roku życia poślubiła Dominika Ciecierskiego, marszałka szlachty b. obw. białostockiego, przeżyła z nim 24 lata aż do jego śmierci, w niespełna rok później straciła najstarszego syna Justyna, matka Sabiny Załuskiej, wdowy po Ludwiku Załuskim, i Stefana, męża Jadwigi Rzewuskiej, ostatnie lata życia spędziła na łonie rodziny w dobrach swoich na Podlasiu; ur. 12 IX 1787 ze starożytnego rodu Grzybowskich h. Prus, opatrzona św. sakramentami zm. 4 VI 1857 przeżywszy lat 69, pog. i nab. żał. 10 VI 1857 w Ostrożanach, zapr. stroskane dzieci, wnuki i rodzina
 2377. Maria z Grzybowskich hr. MOSZYŃSKA (1v. Łopuska) (1852)
  dama kapituły Orderu św. Anny w Bawarii, żona Joachima Moszyńskiego, ministra policji Wlk. Ks. Warszawskiego, młodość i wiek dojrzały przepędziła w wielkim świecie i na dworach - warszawskim, drezdeńskim i florenckim, w ostatnich latach obrała za miejsce pobytu Rzym i Neapol, gdzie odwiedzana była przez jedyną córkę, zięcia i krewnych; zm. I 1851 w Neapolu przeżywszy lat przeszło 80
 2378. Tekla z Grzybowskich ŁYSIŃSKA (1858)
  wdowa po Franciszku Salezym Łysińskim, rzeczywistym radcy stanu, b. czł. rządzącego Senatu; opatrzona św. sakramentami zm. 7 I 1858 w wieku lat 77, eksp. 9 I 1858 z kośc. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostały syn, msza św. śpiewana w kośc. Karmelitów na Krakowskim Przedm.
 2379. Józef GRZYMAŁA (1861)
  b. kpt. b. Wojsk Polskich, a następnie radca Tow. Kredytowego Ziemskiego; zm. 2 V 1861 we wsi dziedzicznej Długoborzu w pow. łomżyńskim, pozostawił żonę i synów
 2380. Mikołaj GRZYMAŁA (1855)
  b. naczelnik komory celnej, na teraz emeryt i właściciel dóbr Modły w gub. płockiej; po ciężkiej chorobie zm. 24 V 1855 przeżywszy lat 63, pozostawił w smutku żonę z czworgiem dzieci
 2381. Wincenty GRZYMAŁA (1824)
  senator-kasztelan Król. Pol., kawaler Orderu św. Stanisława I kl.; zm. 5 IV 1824 przeżywszy lat 70, eksp. dnia następnego do kośc. Kapucynów w Warszawie, gdzie 8 IV 1824 nab. żał. i pog.
 2382. Edward GRZYMSKI (1854)
  b. pisarz sądu policji poprawczej; zm. III 1854 przeżywszy lat 33, przepr. 30 III 1854 z kośc. św. Krzyża na cm. Powązkowski
 2383. Daniel GRZĘDZIŃSKI (1845)
  sędzia trybunału cywilnego pierwszej instancji gub. augustowskiej (wydział II), ozdobiony Orderem św. Stanisława III kl.; zm. 16 II 1845 w m. Suwałkach w wieku lat 47, zostawił brata
 2384. Apolonia z Gromczewskich ORŁOWSKA (1837)
  nab. żał. 13 IX 1837 w kośc. Bernardynów w Warszawie, zapr. mąż wraz z familią
 2385. Paweł GRĄBCZEWSKI (1842)
  zm. 16 III 1842 w Warszawie w 64 roku życia, poch. w grobie familijnym w Przewodowie pow. pułtuski
 2386. Teodor GRĄBCZEWSKI (1843)
  obywatel zamieszkały we wsi Bartodzieje w pow. pułtuskim; zm. 11 II 1843 w Warszawie, poch. 14 II 1843 tamże
 2387. Henryka z Groellów SCHOENERMARK (1859)
  wdowa; zm. 30 IV 1859 w pałacu Zamoyskich nr 472 przy ul. Senatorskiej w Warszawie przeżywszy lat 85, wypr. 2 V 1859 z pałacu na cm. Ew.-Aug., zapr. pozostała córka wraz z zięciem
 2388. Karol GRÖLL (1857)
  obywatel; syn znanego właściciela słynnej w swoim czasie uprzywilejowanej drukarni w Warszawie; zm. VII 1857 w Warszawie w wieku lat 87, wypr. 24 VII 1857 z kapl. Ew. przy ul. Mylnej na cm. tegoż wyznania, zapr. pozostała siostra
 2389. Franciszka z Grünwaldów DANILEWICZ (1842)
  żona Wincentego Danilewicza, naczelnika archiwum Heroldii Król. Pol.; zm. 4 I 1842 w domu nr 87 przy ul. Kanonia w Warszawie w 44 wieku życia swego, eksp. 6 I 1842 na cm. Powązkowski, nab. żał. 15 I 1842 w kośc. Augustianów, zapr. mąż z trzema córkami
 2390. Anna Regina z Gudatzów SZWARCE (1859)
  wdowa po Macieju Szwarce, obywatelu i złotniku warszawskim, posiadała tu dwie kamienice i zakład złotniczy oraz dobra Swędów; zm. bez żadnego majątku 25 IV 1859 w wieku lat 79, wypr. 27 IV 1859 z kapl. Ew.-Aug. przy ul. Mylnej na cm. tegoż wyznania
 2391. August GUDER (1847)
  kawaler; zm. 16 XII 1847, eksp. 19 XII 1847 z kapl. szpitala Ew. w Warszawie na cm. tegoż wyznania, zapr. matka z rodziną
 2392. Antoni GUGENMUS (1850)
  zegarmistrz nadworny JCKMości, potomek rodziny pochodzącej z Bawarii; zm. 2 XII 1850 w wieku lat 77, eksp. 4 XII 1850 z kapl. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała żona i brat
 2393. Konstancja ŻYLIŃSKA (1v. Kochańska) (1860)
  żona Aleksandra Żylińskiego, radcy stanu i marszałka pow. trockiego; zm. 1859 w gub. wileńskiej, nab. żał. 18 II 1860 w kośc. Kapucynów w Warszawie, zapr. zamieszkały tu syn
 2394. Anna z Gumbrichtów SZPECHT (1859)
  obywatelka m. Warszawy i właścicielka domu; opatrzona św. sakramentami zm. 4 VII 1859 przeżywszy lat 58, wypr. 6 VII 1859 z kapl. Reformatów na cm. Powązkowski, nab. żał. 26 VII 1859 w kośc. Reformatów, zapr. pozostałe dzieci i wnuki
 2395. Karolina z Gumbrychtów MAGDALIŃSKA (1860)
  obywatelka m. Warszawy; po krótkiej i ciężkiej chorobie zm. 14 XI 1860 w domu własnym nr 16 przy ul. Świętojańskiej przeżywszy lat 63, wypr. 17 XI 1860 z domu na cm. Ew.-Aug., zapr. stroskane córki wraz z wnukami
 2396. Anna WEJCHERT (1852)
  żona b. urzędnika, dziś emeryta; zm. 15 IV 1852 w kolonii Dotrzyma pod Warszawą przeżywszy lat 67, poch. 18 IV 1852 na cm. Kamionka parafii praskiej, pozostawiła męża i dzieci
 2397. Józef Grzegorz GUMIŃSKI (1848)
  emeryt, b. urzędnik komory konsumowo-składowej; zm. XII 1848 w domu nr 2250 przy ul. Nalewki w Warszawie przeżywszy lat 67, przepr. 17 XII 1848 na cm. Powązkowski, zapr. małżonka z pozostałymi dziećmi
 2398. Marianna z Gumińskich CYBULSKA (1851)
  obywatelka; zm. 26 XII 1851, wypr. 28 XII 1851 z dolnego kośc. św. Krzyża na cm. Powązkowski, zapr. pozostały mąż wraz z dwojgiem dzieci
 2399. Michał GUMIŃSKI (1846)
  referent w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, syn rzeczywistego radcy stanu Feliksa i Amelii z Szamockich małżonków Gumińskich; zm. 16 III 1846 w wieku lat 33, wypr. 18 III 1846 z kapl. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. rodzice
 2400. Feliks GUMOWSKI (1845)
  zm. 25 VIII 1845 w domu nr 215 przy ul. Ząbkowskiej na przedmieściu Praga przeżywszy lat 60, eksp. 27 VIII 1845 na cm. Praski, zapr. żona z dziećmi
 2401. Karol GUMOWSKI (1848)
  ukończył gimnazjum oraz Szkołę Agronomiczną w Marymoncie; zm. 11 IX 1848 w 21 roku życia; inf. z Siedlec
 2402. Kazimiera z Gumowskich WOŁOWSKA (1848)
  zm. 6 X 1848 w m. gub. Płocku w wieku lat 42, pozostawiła męża i dzieci
 2403. Ludwika z Gumowskich ZAWADZKA (1852)
  żona sekretarza Sądu Apelacyjnego; zm. 1 IX 1852 przy ul. Konwiktorskiej w Warszawie mając lat 32, odpr. dnia następnego na cm. Powązkowski, zapr. mąż wraz z sześciorgiem dzieci
 2404. Anna z Gumbrychtów SCHÖNEICH (1856)
  obywatelka m. Warszawy; po krótkiej, lecz ciężkiej chorobie, opatrzona św. sakramentami, zm. 13 IV 1856 w domu własnym nr 901 przy ul. Chłodnej, przeżywszy lat 46, wypr. 15 IV 1856 z domu na cm. Powązkowski, zapr. pogrążonych w smutku sześcioro dzieci
 2405. August GUNDELACH (1841)
  obywatel m. Warszawy; zm. 4 IX 1841 w domu nr 967 przy ul. Granicznej w Warszawie przeżywszy lat 69, eksp. 6 IX 1841 na cm. Ew., zapr. dzieci wraz z familią
 2406. Fryderyk GUNDELACH (1861)
  obywatel m. Warszawy; zm. 17 I 1861 przeżywszy lat 51, wypr. 20 I 1861 z kapl. szpitala Ew. na cm. tegoż wyznania, zapr. pozostała w smutku żona wraz z dziećmi
 2407. Ludwik GUNDELACH (1859)
  obywatel i majster ślusarski; zm. 29 VIII 1859 w wieku lat 52, wypr. 31 VIII 1859 z kapl. szpitala Ew. na cm. tegoż wyznania, zapr. pozostałe dzieci i familia
 2408. Ludwika z Gurbskich LEŚNIOWSKA (1853)
  żona naczelnika warszawskiej pieszej policyjnej straży; po ciężkiej słabości, opatrzona św. sakramentami, zm. 5 III 1853 przeżywszy lat 42, eksp. 7 III 1853 z kapl. Reformatów na cm. Powązkowski, zapr. pozostały mąż wraz z córkami
 2409. Marianna z Gurbskich LISICKA (1846)
  wdowa; zm. 17 XII 1846 w 74 roku życia, eksp. 19 XII 1846 z kapl. Karmelitów przy ul. Leszno w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostałe wnuki
 2410. Aleksandra LUBOMIRSKA (1854)
  księżna, żona ks. Zygmunta Lubomirskiego, kamerjunkra dworu JCMości i sekretarza w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Cesarstwa; po krótkiej chorobie zm. 10 IV 1854; inf. z Drezna
 2411. Maria z hr. Gurjewów hr. NESSELRODE (1849)
  małżonka obecnego w Warszawie rzeczywistego radcy tajnego, kanclerza państwa, dama honorowa Najjaśniejszej Cesarzowej i Królowej, dama Orderu św. Katarzyny mniejszego krzyża, córka hr. Gurjewa, niegdyś ministra finansów Cesarstwa Rosyjskiego, matka radcy stanu, szambelana dworu JCKMości, urzędnika Ministerstwa Spraw Zagranicznych, hr. Chreptowiczowej, małżonki posła nadzwyczajnego przy dworze króla Obojga Sycylii, oraz baronowej de Seebach, małżonki posła nadzwyczajnego i ministra pełnomocnego saskiego przy dworze Najjaśniejszego Cesarza i Króla; zm. VIII 1849 u wód w Gastein w Austrii
 2412. Kunegunda z Gurniewskich FRANKOWA (1821)
  zm. V 1821 w Warszawie
 2413. Cecylia z hr. Gurowskich baronowa FREDERICKS (1851)
  dama honorowa Najjaśniejszej Cesarzowej i Królowej, dama Orderu św. Katarzyny II kl., małżonka Piotra barona Fredericks, wielkiego koniuszego dworu JCKMości; zm. 1851 w Petersburgu, pozostawiła w kraju liczne rodzeństwo
 2414. Jadwiga z Gurowskich GLISZCZYŃSKA (1824)
  żona b. gen., sędziego Sądu Apelacyjnego w Król. Pol., właściciela dóbr Tomice w pow. konińskim; zm. 11 II 1824 w Tomicach w 64 roku życia, poch. w grobowcu familijnym w kośc. paraf. w Szymanowicach, gdzie też nab. żał., zostawiła męża, dzieci i wnuków
 2415. Maria z hr. Gurowskich hr. MÜLINEN (1854)
  od szesnastu lat żona Bertolda Emanuela hr. Mülinen, bogobojna i pobożna bez fanatyzmu, uprzejma w domowym pożyciu, w stosunkach towarzyskich pełna prawdziwego światła; zm. 15 V 1854 w Bernie w Szwajcarii
 2416. Anastazja z Górskich PIEKARSKA (1848)
  zm. 29 XII 1848 w domu nr 268 przy ul. Freta w Warszawie, eksp. 1 I 1849 na cm. Powązkowski, zapr. pozostali mąż i rodzeństwo
 2417. Adam GUTKOWSKI (1851)
  b. naczelnik w wydziale dóbr Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, następnie emeryt; zm. 27 VII 1851 w dobrach własnych Zaborów w pow. rawskim
 2418. Anna GUTKOWSKA (1845)
  córka urzędnika Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu; zm. 11 IV 1845 w 17 roku życia, eksp. 13 IV 1845 z kośc. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. rodzice i familia
 2419. Jan Kanty GUTKOWSKI (1842)
  aplikant sądowy; zm. na przeł. III i IV 1842 w wieku niespełna 21 lat, eksp. 3 IV 1842 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. rodzice i familia
 2420. Szymon LUBICZ GUTKOWSKI (1851)
  ksiądz, prałat, scholastyk kapituły katedralnej podlaskiej, przed 55 laty namaszczony godnością kapłańską; ur. 1773, zm. na początku VI 1851 w Janowie Podlaskim, poch. tamże
 2421. Wiktoryna z Gutkowa GUTKOWSKA h. Rawicz (1853)
  ostatnia córka b. urzędnika Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, emeryta; po długiej chorobie, opatrzona św. sakramentami, zm. 23 VIII 1853 mając lat 19, eksp. 26 VIII 1853 z kośc. Reformatów na cm. Powązkowski, zapr. w żalu pogrążeni rodzice
 2422. Rafał GUTTMANN (1838)
  kupiec warszawski; zm. z 18 na 19 VII 1838 w 60 roku życia, zostawił żonę i dzieci
 2423. Adam GUTMAN (1847)
  radca wydziału skarbowego w rządzie gub. lubelskim, ozdobiony Orderem św. Anny i Znakiem Nieskazitelnej Służby, całe życie poświęcił służbie rządowej, która go blisko 35 lat zajmowała; zm. 22 IV 1847 przeżywszy lat 49, zostawił żonę i dzieci
 2424. Agata z Gutowskich WAGA (1848)
  najstarsza osoba w rodzinie Wagów, znanej z przywiązania do nauk, wdowa po Bernardzie Wadze, skarbniku ziemi wiskiej, bracie księdza Teodora Wagi, pijara, autora "Historii polskiej", matka czterech żyjących synów, z których dwaj są znanymi zaszczytnie z badań w naukach przyrody; ur. 1764, zm. 29 II 1848 w swojej wsi Grabowo w pow. augustowskim, poch. 7 III 1848 tamże obok kośc., świeżo wystawionego przez najmłodszego jej syna Feliksa
 2425. Fabian GUTOWSKI (1854)
  intendent szpitala św. Rocha w Warszawie; po długiej i ciężkiej chorobie zm. 8 III 1854 przeżywszy lat 64, przepr. 11 III 1854 z dolnego kośc. św. Krzyża na cm. Powązkowski, zapr. pozostałe dzieci
 2426. Marianna z Gutowskich GEPPERT (1v. Lasocka) (1844)
  zm. 28 II 1844, żyła lat 74
 2427. Róża z Gutowskich SZWABE (1853)
  obywatelka; po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzona św. sakramentami, zm. IV 1853 w domu własnym przy ul. Podwal nr 510 w Warszawie przeżywszy lat 27, eksp. 26 IV 1853 z domu na cm. Powązkowski, zapr. pozostały mąż wraz z dziećmi i familią
 2428. Teofila z Gutowskich LOWSZYN (1860)
  po długiej i ciężkiej chorobie zm. 2 V 1860 w domu przy ul. Brackiej nr 1588 w Warszawie, wypr. 4 V 1860 z domu na cm. Powązkowski, nab. żał. 7 V 1860 w kośc. św. Aleksandra, zapr. pozostały mąż wraz z dziećmi
 2429. Ferdynand GUYOT (1852)
  b. kpt. gwardii Napoleona; zm. 1 XI 1852 przeżywszy lat 63, nab. żał. 3 XI 1852 w kośc. św. Krzyża w Warszawie, eksp. tegoż dnia z kośc. dolnego na cm. Powązkowski, zapr. żona wraz z dziećmi
 2430. Feliks GUZOWSKI (1859)
  obywatel gub. radomskiej czasowo bawiący w Warszawie; zm. 10 V 1859, poch. 13 V 1859 na cm. Powązkowskim, zawiadamia się nieobecną familię
 2431. Joanna z Guzowskich OWERŁO (1861)
  żona artysty baletu teatrów warszawskich; po długiej i ciężkiej słabości, opatrzona św. sakramentami, zm. 7 VIII 1861 przeżywszy lat 26, eksp. 9 VIII 1861 z kapl. przy kośc. Reformatów na cm. Powązkowski, nab. żał. tegoż dnia w tymże kośc., zapr. pozostali w smutku rodzice i mąż z dwojgiem dzieci
 2432. Karolina GUZOWSKA (1837)
  zm. 10 VIII 1837, eksp. 12 VIII 1837 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. familia
 2433. Leokadia z Guzowskich HIŻOWA (1836)
  zm. I 1836 w domu przy ul. Leszno nr 673 w Warszawie w 22 roku życia, wypr. 4 I 1836 na cm. Powązkowski, zapr. mąż, rodzice i familia
 2434. Eugeniusz GUERIN (1853)
  zm. 4 XI 1853 przeżywszy 41, eksp. 7 XI 1853 z kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, msza żał. 10 XI 1853 w tymże kośc., zapr. pozostała żona wraz z dziećmi
 2435. Hnryk GUERIN (1861)
  kawaler Legii Honorowej, ozdobiony Medalem św. Heleny, w długim zawodzie, bo walczył jeszcze pod Fleurus, doszedł był do godności dyrektora generalnego poczt armii francuskiej w Afryce i w Azji, komendanta Gwardii Narodowej w Egipcie, w końcu dyrektora generalnego poczt Wielkiej Armii francuskiej, obarczony wiekiem osiadł 1834 z synami w Warszawie; opatrzony św. sakramentami zm. 27 X 1861 w wieku lat 88, eksp. 30 X 1861 z dolnego kośc. św. Krzyża do kośc. Powązkowskiego, w którym nab. i poch. ciała w grobie familijnym na miejscowym cm., zapr. pozostała wdowa wraz z dziećmi i wnukami
 2436. Antonina z Gzowskich ZALESKA (1858)
  żona Józefa Bonifacego Zaleskiego; nab. żał. 27 III 1858 w kośc. archikatedralnym i metropolitalnym św. Jana w Warszawie, zapr. pozostała córka Józefa Zaleska
 2437. Domicella z Gzowskich NIEMOJEWSKA (1832)
  wdowa po Narcyzie Niemojewskim, starościcu kruszwickim, zmarłym 12 V 1820; zm. 6 I 1832 przeżywszy lat 69, zostawiła trzech synów i córki oraz pięć wnuczek i dwóch wnuków
 2438. Prakseda z Gzowskich hr. SKARBEK (1836)
  małżonka radcy stanu i szambelana JCKMości Fryderyka hr. Skarbka; zm. 25 V 1836 w domu przy ul. Bielańskiej nr 602 w Warszawie, żyła lat 42, eksp. 27 V 1836 na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w kośc. Reformatów, zapr. mąż wraz z synem
 2439. Klementyna z Gładkowskich WOJNIEWICZOWA (1848)
  żona adwokata przy Sądzie Apelacyjnym; zm. 5 I 1848 w domu nr 1768 przy ul. Świętojerskiej w Warszawie, eksp. 8 I 1848 na cm. Powązkowski, na tę wiadomość niejedna łza spłynie w Kaliszu, gdzie niegdyś Klementyna zostawiła córkę
 2440. Jan GŁADYSZ (1830)
  artysta malarz; zm. 21 V 1830 licząc lat 68, przepr. 23 V 1830 z kapl. Ew. przy ul. Leszno w Warszawie na cm. tegoż wyznania, zostawił żonę i sześcioro dzieci
 2441. Jan GŁADYSZ (1861)
  urzędnik dyrekcji głównej Tow. Kredytowego Ziemskiego; po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzony św. sakramentami, zm. 6 II 1861 przeżywszy lat 31, eksp. 8 II 1861 z kośc. archikatedralnego i metropolitalnego św. Jana w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała żona wraz z synem i rodzeństwo zmarłego
 2442. Mateusz GŁADYSZEWSKI (1822)
  marszałek zgromadzeń gminnych okręgu kujawskiego, deputowany na wszystkie sejmy Księstwa Warszawskiego, a następnie Król. Pol., kawaler Orderu św. Stanisława, obywatel do ojczyzny szczerze przywiązany i znaczne ofiary jej niosący, dobry mąż i ojciec, rządny gospodarz, pan litościwy; zm. 9 VI 1822
 2443. Helena (Teofila) z Gładyszewskich KNOFF (1858)
  żona urzędnika sądowego Juliana Knoffa; po długiej i ciężkiej chorobie zm. 10 III 1858 przeżywszy lat 33, eksp. 12 III 1858 z kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. stroskany mąż z dziećmi i familią
 2444. Antonina z Głaszyńskich HOLUB (1v. Puzerewicz) (1838)
  zm. 30 VIII 1838 w Krasnymstawie, zostawiła męża i siostrę
 2445. Katarzyna z Głaszyńskich LIPIŃSKA (1854)
  zm. 23 VIII 1854, eksp. 25 VIII 1854 z dolnego kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w tymże kośc., zapr. pozostali krewni
 2446. Tadeusz GŁASZYŃSKI (1848)
  urzędnik sądu policji poprawczej wydziału I, ozdobiony Znakiem Nieskazitelnej Służby, właściciel domu, czł. Bractwa Nieustającej Adoracji Przenajświętszego Sakramentu, przyjaciel i dobrodziej klasztoru Karmelitów na Lesznie w Warszawie; zm. 9 IV 1848 w domu nr 663 przy ul. Leszno przeżywszy lat 54, eksp. 11 IV 1848 na cm. Powązkowski, zapr. żona, nab. żał. dnia następnego w kośc. Karmelitów, zapr. księża karmelici
 2447. Wincenty GŁASZYŃSKI (1858)
  sekretarz gubernialny, urzędnik zarządu XIII okręgu komunikacji lądowych i wodnych; zm. 18 IX 1858 w m. Ostrowi w pow. ostrołęckim, gdzie czasowo dla poratowania zdrowia przebywał, nab. żał. 25 X 1858 w kośc. Bernardynów w Warszawie, zapr. żona Ap. Głaszyńska
 2448. Anna z Głodkiewiczów SCHLIEPER (1v. Krzeczkowska) (1860)
  zm. 4 I 1860, eksp. 6 I 1860 z kapl. przy kośc. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. stroskany mąż wraz z dwojgiem dzieci
 2449. Prowidencja z Głodzińskich CIELECKA (1857)
  żona Józefa Cieleckiego, dziedzica dóbr Drużbina i Charchowa Pańskiego w pow. sieradzkim, sędziego pokoju okręgu szadkowskiego; zm. 11 VI 1857, zostawiła kilkoro nieletnich dziatek
 2450. Aniela z Głogowskich RAABE (1847)
  żona urzędnika Dyrekcji Poczt; zm. IV 1847 w domu nr 30 (wprost Zamku) w Warszawie przeżywszy lat 21, eksp. 13 IV 1847 na cm. Powązkowski, zapr. mąż wraz z synem
 2451. Jan GŁOGOWSKI (1856)
  po długiej i ciężkiej słabości zm. 12 VI 1856 mając lat 5, eksp. 14 VI 1856 z kośc. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. stroskani rodzice po utracie jedynego syna
 2452. Weronika z Głogowskich KRZYŻANOWSKA (1848)
  wdowa po b. oficerze b. Wojska Polskiego; zm. 17 VIII 1848, nab. żał. 19 VIII 1848 w kapl. Reformatów w Warszawie, eksp. tegoż dnia z tejże kapl. na cm. Powązkowski, zapr. córka
 2453. Zuzanna z Głogowskich JANOTTA (1855)
  wdowa po kpt. b. WP; opatrzona św. sakramentami zm. 3 XII 1855 w wieku lat 60, eksp. 5 XII 1855 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała familia
 2454. Jan Nepomucen GŁOWACKI (1847)
  mający prawie europejską wziętość w malarstwie krajobrazów, prof. rysunków w Gimnazjum św. Anny w Krakowie; zm. 28 VII 1847 przeżywszy lat 45
 2455. Pulcheria GŁOWACKA (1844)
  obywatelka; zm. 9 IV 1844, eksp. 11 IV 1844 z kapl. przy kośc. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w tymże kośc., zapr. pozostali rodzice wraz z familią
 2456. Wojciech GŁOWACKI (1860)
  b. naczelnik zarządu ordynacji zamojskiej, czł. Archikonfraterni Literackiej; zm. 27 X 1860 w Michałowie w wieku lat 76, msze św. z wotywą żał. 12 XI 1860 w kośc. Reformatów w Warszawie, zapr. syn niemogący osobiście znajdować się przy oddaniu ostatniej posługi najlepszemu ojcu
 2457. Łukasz GŁOWACKI (1852)
  woźny w rządzie gub. warszawskim; zm. 1852, żył lat 52
 2458. Weronika z Główczewskich KONRADY (1847)
  wdowa po urzędniku; zm. 1 X 1847 przeżywszy lat 94, eksp. 3 X 1847 z kośc. Reformatów na cm. Powązkowski, zapr. córka i wnuki
 2459. Paweł GŁUSZYŃSKI (1845)
  referendarz stanu, dyrektor Banku Polskiego, niegdyś sekretarz generalny, następnie czł. b. Komisji Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego oraz Tow. Warszawskiego Dobroczynności, kawaler Orderu św. Stanisława II kl. z gwiazdą, Orderu św. Włodzimierza III kl., Orderu Orła Czerwonego III kl., odznaczony znakiem nieskazitelnej służby za lat 20, wdowiec; zm. 18 XI 1845 w domu nr 668 przy ul. Leszno w Warszawie, żył lat 62 z czego 38 w służbie rządowej, eksp. 20 XI 1845 na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w kośc. Karmelitów na Lesznie, zostawił czworo małoletnich dzieci
 2460. Wiktoria z Głuszyńskich RAUER (1852)
  nab. żał. 17 VIII 1852 w kośc. Karmelitów na Lesznie w Warszawie, zapr. pozostały mąż z córkami
 2461. Eufrozyna z Gąsiewskich KOZICKA (1849)
  żona Michała Kozickiego; zm. 28 VII 1849 w domu nr 1402 przy ul. Marszałkowskiej w Warszawie w wieku lat 46, eksp. 30 VII 1849 na cm. Powązkowski, zapr. pozostały mąż wraz z synem
 2462. Teodora z Gąsowiczów SIENNICKA (1861)
  po ciężkiej chorobie, opatrzona św. sakramentami, zm. 1 VII 1861 przeżywszy lat 48, wypr. 3 VII 1861 z kapl. kośc. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. 6 VII 1861 w tymże kośc., zapr. w głębokim pogrążony smutku pozostały mąż wraz z synem i synową
 2463. Franciszek GĄSSOWSKI (1851)
  młodszy urzędnik Najwyższej Izby Obrachunkowej; zm. 19 IV 1851 we wsi Ugniewie, gdzie przybył po długiej nieobecności, aby skonać na ręku matki w wieku lat 22
 2464. Karol GĄSSOWSKI (1855)
  b. kpt. b. WP; zm. 16 II 1855, eksp. 18 II 1855 z kośc. Karmelitów przy ul. Leszno w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. w smutku pogrążeni żona i syn
 2465. Katarzyna z Gąsowskich GAŻYCZ (1849)
  zm. 30 V (12 VI) 1849 w dziedzicznych dobrach Sieheniewszczyznie w gub. grodzieńskiej przeżywszy lat 65, była głową rodziny zamieszkałej w Warszawie
 2466. Zofia z Gębażewskich RODZISZEWSKA (1849)
  zm. 8 VII 1849 we wsi Mokotów w majętności Szustra w wieku lat 57, wypr. 10 VII 1849 na cm. Powązkowski w Warszawie, zapr. syn z żoną i dziećmi
 2467. Józef GĘBICKI (1859)
  urzędnik intendentury czynnej armii; zm. 26 XII 1859 mając lat 33, eksp. 29 XII 1859 z dolnego kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. 18 I 1860 w kośc. Kapucynów, zapr. stroskana żona wraz z czworgiem dzieci i rodziną
 2468. Tomasz GĘBKA (1839)
  urzędnik, szef kontroli Najwyższej Izby Obrachunkowej, ozdobiony Krzyżem Wojskowym, współpracownik "Gazety Codziennej"; zm. 16 XII 1839, żył lat 51, przen. 18 XII 1839 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zostawił małżonkę i troje dzieci
 2469. Izabella z Góreckich OSUCHOWSKA (1855)
  zm. 27 VI 1855 w Warszawie, czasowo tu przebywając, wypr. dnia następnego z dolnego kośc. św. Krzyża na cm. Powązkowski
 2470. Katarzyna z Góreckich GĘDZIERSKA (1858)
  obywatelka m. Warszawy; opatrzona św. sakramentami zm. 10 X 1858, wypr. 12 X 1858 z dolnego kośc. św. Krzyża na cm. Powązkowski, zapr. pozostały mąż
 2471. Maria z Goreckich ŻELIŃSKA (1852)
  wdowa po b. ppłk. b. WP; zm. 19 IV 1852, eksp. 21 IV 1852 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostały syn z familią
 2472. Szymon GÓRKIEWICZ (1849)
  czł. Archikonfraterni Literackiej; zm. VI 1849 w 67 roku życia, poch. 19 VI 1849 na cm. Powązkowskim w Warszawie
 2473. Kajetan GÓRNICKI (1850)
  b. urzędnik Dyrekcji Ubezpieczeń, czł. Archikonfraterni Literackiej; zm. 19 IV 1850 w wieku lat 67, eksp. 22 IV 1850 z kośc. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostały syn i córka
 2474. Helena GÓRNIA (1839)
  panna; zm. 9 IV 1839 w domu nr 650 przy ul. Przejazd w Warszawie, eksp. 11 IV 1839 na cm. Powązkowski, zapr. siostry i familia
 2475. Samuel GÓRNIA (1827)
  obywatel Warszawy; zm. 11 VIII 1827 doczekawszy późnej starości, poch. 13 VIII 1827 na cm. Ew.
 2476. Teresa z Górnich SKARZYŃSKA (1836)
  żona b. ppłk. b. Wojsk Polskich; zm. 8 VIII 1836 w domu nr 723 przy ul. Leszno w Warszawie, eksp. 10 VIII 1836 na cm. Powązkowski, zapr. syn wraz z familią
 2477. Aleksandra z Gorskich GUTOWSKA (1861)
  obywatelka ziemska; po długiej i ciężkiej słabości, opatrzona św. sakramentami, zm. 8 I 1861 będąc czasowo na kuracji w Łęczycy, żyła lat 25, poch. 11 I 1861, pozostawiła w głębokim żalu męża, dwoje małych dzieci, liczną familię i przyjaciół
 2478. Aniela z Górskich KOBYLIŃSKA (1v. Cichocka) (1846)
  zm. 16 X 1846 w domu nr 2473 przy ul. Nowolipie w Warszawie, eksp. 19 X 1846 na cm. Powązkowski, zapr. pozostała familia
 2479. Aniela z Górskich KOZŁOWSKA (1847)
  zm. 19 X 1847 w domu nr 656 przy ul. Leszno w Warszawie w 80 roku życia, eksp. 21 X 1847 na cm. Powązkowski, egzekwie 23 X 1847 w kośc. Karmelitów na Lesznie, zapr. pozostała familia
 2480. Anna GÓRSKA (1853)
  córka Franciszka Górskiego, b. płk. b. WP, i Martyny z Pągowskich Górskiej; zm. IX 1853 u wód w Ems, dokąd przed dwoma miesiącami udała się z matką dla poratowania zdrowia
 2481. Antoni GÓRSKI (1835)
  b. płk artylerii b. Wojsk Polskich, kawaler Krzyża Wojskowego Polskiego i Legii Honorowej; zm. 13 III 1835 w domu pod nr. 393 przy ul. Krakowskie Przedm. w Warszawie, eksp. 15 III 1835 do rogatek Wolskich, a stąd do grobów familijnych, nab. żał. dnia następnego w kośc. Kapucynów, zapr. żona i dzieci
 2482. Emilia z Górskich LEBENSZTEIN (1858)
  opatrzona św. sakramentami zm. 3 XI 1858 - wkrótce po swoim bracie Arturze Konopce - w domu nr 314 panien sakramentek przy ul. Nowe Miasto w Warszawie, wypr. 6 XI 1858 z domu na cm. Powązkowski, zapr. mąż wraz z synem - mającym miesięcy cztery - oraz rodzicami zmarłej Konopkami z bratem oraz rodzicami męża z familią, nab. żał. 17 XI 1858 w kapl. Bogarodzicy kośc. popaulińskiego
 2483. Feliks GÓRSKI (1839)
  zm. 24 VIII 1839 w 37 roku życia, eksp. 26 VIII 1839 z kapl. Reformatów na cm. Powązkowski, zapr. żona i dzieci
 2484. Franciszek GÓRSKI (1838)
  b. gen. b. Wojsk Polskich, sędzia pokoju pow. rawskiego, kawaler Orderu św. Anny II kl. i Krzyża Wojskowego Polskiego; zm. 23 IV 1838 w domu Grabowskich przy ul. Miodowej w Warszawie, egzekwie 27 IV 1838 w kośc. Kapucynów
 2485. Franciszek GÓRSKI (1846)
  b. płk b. Wojsk Polskich, żołnierz Legionów, kawaler Krzyża Złotego Polskiego i Krzyża Legii Honorowej, wybierany do rady b. woj. mazowieckiego; zm. 1 IV 1846 w dobrach swych dziedzicznych Leszczynek w pow. gostyńskim, żył lat 68, pozostawił żonę i dzieci
 2486. Helena z hr. Gurskich ks. PONIŃSKA (1853)
  dama austriackiego Orderu Krzyża Gwiazdowego, przełożona Tow. Dam Dobroczynnych we Lwowie, córka Walentego Gurskiego, b. płk. b. WP., wdowa po ks. Karolu zmarłym 12 IV 1830; po krótkiej słabości, opatrzona św. sakramentami, zm. 24 III 1853 w 62 roku życia, przen. 30 III 1853 do kośc. katedralnego we Lwowie, skąd po odprawionym nab. żał. zwłoki odprowadzone być miały do dóbr dziedzicznych Czerwonogród w cyrkule czortkowskim dla złożenia ich w grobie rodzinnym, zostawiła syna ks. Kaliksta, komandora maltańskiego, i dwie córki: ks. Karolinę, za ks. Adamem Lubomirskim, i ks. Marię oraz wnuków z pierwszej z tych córek
 2487. Henryka z Górskich NIEMIROWSKA (1841)
  zm. 3 V 1841 we wsi Nowosiółki po 27 latach życia, msza wielka żał. w kośc. Pijarów w Chełmie, poch. w Chełmie, zostawiła męża, teścia i dzieci
 2488. Ignacy GÓRSKI (1855)
  radca honorowy, płatnik kasy rządu gub. warszawskiego; zm. 23 III 1855 przeżywszy lat 54, eksp. 25 III 1855 z kośc. Bernardynów na cm. Powązkowski, zapr. pozostali w nieutulonym żalu syn i córka
 2489. Joanna z Górskich RATAJSKA (1848)
  zm. 11 VIII 1848 w dobrach swych Gulinku w gub. radomskiej; poch. 13 VIII 1848 we wsi paraf. Zakrzów, pozostawiła dzieci i wnuki
 2490. Julian GÓRSKI (1851)
  niegdyś płk b. WP, dowódca 6 p liniowego, ozdobiony Krzyżem Wojskowym Oficerskim i Znakiem Nieskazitelnej Służby za lat 30, dla swej prawości, otwartości, szczerości i rzetelności powszechny szacunek posiadał; zm. 23 XII 1851 w samą rocznicę urodzin swoich
 2491. Józef GÓRSKI (1837)
  urzędnik przybocznej kancelarii dyrektora głównego prezydującego w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu; zm. 2 V 1837 w domu przy ul. Miodowej nr 495 w Warszawie w 20 roku życia, eksp. 4 V 1837 na cm. Powązkowski, nab. żał. 6 V 1837 w kośc. Kapucynów, zapr. rodzice
 2492. Józef GÓRSKI (1848)
  zm. 12 IV 1848 w wieku lat 58, eksp. 14 IV 1848 z dolnego kośc. św. Krzyża na cm. Powązkowski, zapr. żona wraz z pozostałymi sześciorgiem dzieci
 2493. Józef GÓRSKI (1854)
  prof. nauk przyrodzonych, nauczyciel szkoły realnej przy ul. Królewskiej w Warszawie; zm. 4 IV 1854, wypr. 6 IV 1854 z kapl. przy kośc. Reformatów na cm. Powązkowski, zapr. stroskany ojciec wraz z pozostałym rodzeństwem
 2494. Józef GÓRSKI (1856)
  dziedzic dóbr Szwarocin, czł. deputacji szlacheckiej; po krótkiej, lecz ciężkiej słabości zm. 27 X 1856, eksp. 30 X 1856 z dóbr własnych do kośc. paraf., gdzie dnia następnego nab. żał, a po nim pog. na cm. miejscowym, zapr. pozostały stroskany syn i córka z mężem
 2495. Karol GÓRSKI (1827)
  b. szambelan króla Stanisława Augusta; zm. 30 I 1827 w swych dziedzicznych dobrach Piotrowie przeżywszy lat 69
 2496. Karol GÓRSKI (1856)
  pomocnik rewizora skarbowego; zm. 17 IV 1856 w Lipnie przeżywszy lat 38, pozostawił pogrążoną w ciężkim żalu wdowę i siedmioro nieletnich dzieci
 2497. Karolina z Górskich WODZIŃSKA (1837)
  przeżyła 34 lata w wiejskim ustroniu; zm. 26 VIII 1837 w Warszawie w wieku lat 50, eksp. dnia następnego z kośc. św. Krzyża na cm. Powązkowski, nab. żał. 28 VIII 1837 w tymże kośc., zostawiła męża, sędziwą matkę i rodzeństwo
 2498. Leokadia GÓRSKA (1861)
  po krótkiej, lecz ciężkiej słabości zm. 31 X 1861 przeżywszy lat 14, eksp. 2 XI 1861 z dolnego kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski
 2499. Marianna z Górskich ZUGAJEWICZ (1837)
  zm. IV 1837 w domu nr 1055B przy ul. Grzybowskiej w Warszawie, eksp. 26 IV 1837 na cm. Powązkowski, zapr. mąż wraz z pozostałymi dziećmi
 2500. Paweł GÓRSKI (1856)
  asesor honorowy, p.o. sekretarza w biurze naczelnika pow. gostyńskiego; po krótkiej, lecz ciężkiej chorobie zm. 24 VII 1856 w wieku lat 62, pozostawił żonę, dwie nieletnie córki i familię; inf. z Kutna
 2501. Scholastyka z Górskich MAJEWSKA (1846)
  właścicielka dóbr ziemskich w pow. rawskim, przybyła do Warszawy dla poratowania zdrowia; zm. 21 VI 1846 w domu nr 267 przy ul. Freta, żyła lat 48, eksp. 23 VI 1846 na cm. Powązkowski, zapr. mąż wraz z dziećmi
 2502. Tekla z Górskich PAWŁOWSKA (1847)
  córka Kazimierza Górskiego, szambelana dworu króla Stanisława Augusta, i Barbary z Kamińskich, małżonka Antoniego Pawłowskiego, gen.-mjr. wojsk cesarsko-rosyjskich; zm. VIII 1847 w dobrach Jeżowie w pow. rawskim, zostawiła dwóch synów, córkę i wnuków
 2503. Tekla z Górskich SIEKACZYŃSKA (1859)
  wdowa; opatrzona św. sakramentami zm. 15 VII 1859 w wieku lat 78, eksp. 17 VII 1859 z dolnego kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. w smutku pogrążony syn wraz z familią; nab. żał. 24 IX 1859 w kośc. Reformatów, zapr. pozostała rodzina
 2504. Teodor GORSKI (1861)
  zm. 30 VI 1861 w czwartej wiośnie życia, poch. 2 VII 1861, pozostawił rodziców
 2505. Tomasz GÓRSKI (1857)
  obywatel; zm. 18 IV 1857 przeżywszy lat 60, wypr. 21 IV 1857 z kośc. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała żona wraz z dziećmi
 2506. Wacław GORSKI (1861)
  zm. 1 VII 1861 w szóstej wiośnie życia, poch. dnia następnego, pozostawił rodziców
 2507. Walenty GURSKI (1832)
  b. płk Gwardii Litewskiej, znany z cnót obywatelskich i licznych dzieł piśmiennych; zm. 4 II 1832 w Galicji, żył lat 73
 2508. Wincenta z Górskich GERLICZ (1852)
  małżonka referendarza stanu i obywatela ziemskiego; zm. 13 V 1852 przeżywszy lat 41, wypr. 15 V 1852 z dolnego kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. mąż z pozostałymi dziećmi
 2509. Zofia z Górskich HERKNER (1853)
  po długiej i ciężkiej chorobie zm. 7 XI 1853, eksp. 9 XI 1853 z kośc. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. stroskany mąż wraz z dziećmi
 2510. Zofia z Górskich MYCIELSKA (1854)
  zm. 2 VIII 1854 przeżywszy lat 23, nab. żał. 4 VIII 1854 w kośc. św. Krzyża w Warszawie, a po skończonym nab. eksp. z tegoż kośc. do grobu jej ojca Franciszka na cm. Powązkowskim, zapr. pozostały mąż, matka i bracia
 2511. Dorota z Getzów PRZYRADZKA (1836)
  zm. 25 XII 1836 w domu przy rogatkach Moskiewskich na Pradze w 39 roku życia, eksp. 27 XII 1836 na cm. Powązkowski, zapr. mąż z trojgiem dzieci
 2512. Jan Fryderyk GEC (GOETZ) (1836)
  obywatel dawniej przedmieścia Pragi, a w ostatnich latach m. Warszawy; zm. 17 VIII 1836 w domu nr 971 przy ul. Granicznej, eksp. 20 VIII 1836 na cm. Ew.
 2513. Elżbieta HÖSICK (1859)
  obywatelka m. Warszawy; opatrzona św. sakramentami zm. 7 I 1859 w domu nr 1387 przy ul. Marszałkowskiej w wieku lat 56, wypr. 9 I 1859 z domu na cm. Powązkowski, zapr. pozostały mąż wraz z dziećmi
 2514. Adam hr. von HILDENSHEIM GÜNTHER (1854)
  pełen zasług w rozlicznych urzędach i we wzorowym urządzaniu dóbr, właściciel rezydencji Dobrowlan, szwagier znanego światu ornitologa, ze związku ze zmarłą Aleksandrą hr. Tyzenhauz pozostawił trzy zamężne córki: Gabrielę ks. Puzyninę, autorkę "W imię Boże", hr. Idę Mostowską i Matyldę Buczyńską; zm. 27 VIII 1854 (v.s) w Wilnie sędziwego doczekawszy wieku, zakończył ród swój po mieczu, nad Renem biorący początek, a przez dwa wieki za indygenatem stale między nami osiedlony; inf. z "Kuriera Wileńskiego"
 2515. Bogumił GÜNTHER (GINTER) (1842)
  naczelnik Ogrodu Botanicznego w Warszawie; zm. 15 IX 1842 w 56 roku życia, eksp. 17 IX 1842 z dolnego kośc. św. Krzyża na cm. Powązkowski, nab. żał. 24 IX 1842 w kośc. Kapucynów, zapr. żona wraz z synem
 2516. Apolonia LUTOSTAŃSKA (1830)
  sędzina pokoju; zm. 14 VII 1830, nab. żał. 19 VII 1830 w kośc. Kapucynów w Warszawie
 2517. Jan HABERKANT (1852)
  obywatel Warszawy; zm. 5 VIII 1852 w wieku lat 68, eksp. 7 VIII 1852 ze szpitala Ew.-Aug. przy ul. Mylnej na cm. tegoż wyznania, zapr. żona wraz z dziećmi
 2518. Michał HABERMANN (1852)
  b. marszałek i sędzia pokoju pow. sejneńskiego, wymurował i stosownie opatrzył kośc. i klasztor Reformatów oraz szkołę elementarną wyższą w Smolanach; zm. 6 XII 1851 w dobrach dziedzicznych Szejpiszki w okolicy Sejn w 89 roku życia swego, przepr. do Smolan, gdzie po nab. żał. 11 XII 1851 w kośc. Reformatów poch. w grobie familijnym
 2519. Matylda HABICH (1859)
  po długiej i ciężkiej chorobie zm. I 1859 w domu nr 2479 przy ul. Mylnej w Warszawie, eksp. 1 II 1859 z domu na cm. Powązkowski, nab. żał. 14 III 1859 w kośc. Karmelitów na Lesznie, zapr. stroskani rodzice i bracia po zgonie jedynej córki i siostry; egzekwie i poświęcenie grobu familijnego 23 VIII 1859
 2520. Teofila z Chaciskich KRASOWSKA (1848)
  małżonka Franciszka Krasowskiego, dziedzica dóbr Świetlikowa Wola w pow. radomskim; zm. 17 IV 1848 w Świetlikowej Woli, nab. żał. w kośc. paraf. w Policznej, poch. na miejscowym cm. tamże, pozostawiła męża, dwóch synów i dwie córki
 2521. Władysław HACKEBEIL (1854)
  uczeń gimnazjum realnego, najstarszy syn Fryderyka Hackebeila, obywatela Warszawy, któremu w niespełna dwa tygodnie zmarło na szkarlatynę trzech synów; zm. 23 I 1854 mając lat 10, pog. 25 I 1854 z kapl. Ew. przy ul. Mylnej na cm. tegoż wyznania, zapr. stroskany ojciec
 2522. Paulina z baronów Hadziewiczów WILSKA (1855)
  po długich i ciężkich cierpieniach zm. 17 XI 1855 przeżywszy lat 40, wypr. 19 XI 1855 z dolnego kośc. św. Krzyża na cm. Powązkowski, w nieobecności męża zapr. córki wraz z bratem zmarłej
 2523. Joanna z Hejslerów STURM (1832)
  wdowa po inspektorze ceł; zm. IV 1832, poch. 6 IV 1832 w Warszawie
 2524. Marianna z Haffnerów LINDNER (1841)
  zm. 11 V 1841 w wieku lat 65, eksp. 13 V 1841 z kapl. Ew. przy ul. Karmelickiej w Warszawie na cm. Ew., zapr. dzieci wraz z wnukami
 2525. Anna z Hochfeldów LIPKAU (1857)
  wdowa po kupcu i obywatelu; po ciężkiej słabości zm. 9 XI 1857 w domu nr 489C przy ul. Miodowej w Warszawie w 68 roku życia, eksp. 12 XI 1857 z domu na cm. Ew., zapr. pogrążeni w żalu synowie z rodziną
 2526. Anna z Hejerów SEJCH (1849)
  obywatelka Warszawy; zm. 12 III 1849 w domu nr 586A przy ul. Długiej w 60 roku życia, eksp. 14 III 1849 na cm. Ew.-Aug., zapr. pozostały syn i wnuk
 2527. Anna z Hajkowskich MALUKIEWICZ (1860)
  żona urzędnika; po krótkiej chorobie zm. 3 III 1860 w Warszawie w 29 roku życia, eksp. 5 III 1860 z kapl. kośc. Bernardynów na cm. Powązkowski, msza żał. dnia następnego w tymże kośc., pozostawiła w szczerym żalu męża, syna i liczną familię
 2528. Alojza z Hakowskich PŁAWIŃSKA (1860)
  żona lekarza wojsk cesarsko-rosyjskich; zm. nagle po kilkunastogodzinnej słabości 11 XI 1860 w 22 roku życia, zgnębieni żalem rodzice, mąż, siostra i familia sładają wdzięczność przyjaciołom i mieszkańcom m. Łowicza za oddanie ostatniej posługi zmarłej
 2529. Józef HALLER de HALLENBOURG (1850)
  b. senator, a następnie prezes Senatu Wolnego Miasta Krakowa; zm. 2 XII 1850 w Krakowie
 2530. Julia WERNER (1859)
  zm. XI 1859, poch. 20 XI 1859 na cm. Powązkowskim w Warszawie, w oktawę śmierci nab. żał. 25 XI 1859 w kośc. Kapucynów, zapr. zięć z córką zmarłej w imieniu nieobecnej familii
 2531. Karol HALMAN (1827)
  intendent Zamku Królewskiego w Warszawie, b. mjr WP, kawaler Orderu św. Stanisława III kl.; zm. 24 X 1827
 2532. Anna z Halpertów ŁASZCZYŃSKA (1835)
  zm. X 1835 ukończywszy lat 24, poch. w kapl. Halpertów wzniesionej na cześć jej ojca na cm. Ew.-Aug. w Warszawie, zostawiła męża i niemowlę
 2533. Borys HALPERT (1861)
  naczelnik kancelarii Rządu Gubernialnego Warszawskiego, wcześniej urzędnik w Komisji Rządowej Spraw Wewn. i Duchownych i dyrektor teatrów warszawskich, nauki ukończył na Żoliborzu; po długiej chorobie zm. 7 II 1861 w 56 roku życia, eksp. 9 II 1861 z kośc. Ew.-Aug. w Warszawie do kapl. Halpertów na cm. tegoż wyznania, dnia następnego nab. i poch. zwłok w grobach pod kaplicą, zapr. w smutku pogrążona żona wraz z synem Arturem
 2534. Maurycy HALPERT (1855)
  syn zmarłej Józefy z Chojnackich i Borysa, naczelnika kancelarii w rządzie gub. warszawskim, małżonków Halpertów, jaśniejący zarówno sercem, jak i nadzwyczajnymi zdolnościami, od lat kilku przebywał w Paryżu, poświęcając się naukom i kształcąc w zawodzie lekarskim; zm. 20 II 1855 w Paryżu w 25 roku życia swego
 2535. Salomon HALPERT (1832)
  donator szpitali warszawskich; zm. III 1832, poch. 30 III 1832 na cm. Ew.-Aug. w Warszawie
 2536. Zofia z Halpertów ERNEMANN (1839)
  zm. 2 XI 1839 w domu przy ul. Leszno nr 655 w Warszawie, eksp. 4 XI 1839 na cm. Ew., zapr. mąż wraz z familią
 2537. Maria HALPERT (1852)
  córka Mikołaja Halperta; zm. 25 VIII 1852 w 9 roku życia w dobrach Strugi, poch. dnia następnego w kapl. Halpertów na cm. Ew.-Aug. w Warszawie
 2538. Amalia z Hamerów HEINSZE (1840)
  zm. 7 V 1840 w pałacu Dykerta przy ul. Długiej w Warszawie po przeżyciu lat 33, eksp. 9 V 1840 na cm. Powązkowski, nab. żał. 11 V 1840 w kośc. Kapucynów, zapr. pozostały mąż z córką
 2539. Dorota z Hamplów MARKONI (1846)
  zm. 16 IX 1846, eksp. 18 IX 1846 z kapl. szpitala Ew. w Warszawie na cm. tegoż wyznania, zapr. mąż z dziećmi i familią
 2540. Róża z Hannów CZAPLIŃSKA (1848)
  zm. 27 VII 1848, eksp. 29 VII 1848 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. 1 VIII 1848 w tymże kośc., zapr. mąż z córką i familią
 2541. Berta z Hautków KANTOROWICZ (1860)
  żona dr. med.; zm. VII 1860 w 32 roku życia, pozostawiła w głębokim żalu męża i czworo nieletnich dzieci
 2542. Franciszek HANGEL (HANGIEL) (1848)
  emeryt, prawnik, asesor, sędzia trybunału cywilnego, deputowany i przewodniczący Trybunału Handlowego b. woj. mazowieckiego, b. sędzia apelacyjny Król. Pol., czł. b. Komisji Prawodawczej, ukończył Uniw. Berliński, kawaler Orderu św. Stanisława II kl. z gwiazdą i Znaku Nieskazitelnej Służby za lat 20; ur. 1782 w Warszawie, zm. 15 X 1848 w domu nr 327 przy ul. Nowe Miasto, eksp. dnia następnego na cm. Powązkowski, zapr. siostra z mężem i familią
 2543. Agnieszka z Hanglów BIAŁKOWSKA (1833)
  zm. IX 1833 w domu nr 11 przy ul. Świętojańskiej w Warszawie, eksp. 14 IX 1833 na cm. Powązkowski, egzekwie 16 IX 1833 w kośc. Kapucynów, zapr. pozostała familia
 2544. Julia z Hanischów MARANDOWSKA (1858)
  zm. 1 I 1858 przeżywszy lat 37, eksp. 3 I 1858 z kapl. Ew. przy ul. Mylnej w Warszawie na cm. tegoż wyznania, zapr. pozostały mąż wraz z dziećmi
 2545. Maria z Hanków ELSNEROWA (1828)
  zacna obywatelka Warszawy; zm. V 1828, poch. 30 V 1828, nab. żał. 3 VI 1828 w kośc. Kapucynów, zostawiła męża i dzieci
 2546. Antoni HANN (1861)
  technik i mąż uczony, dyrektor Mennicy Warszawskiej, b. prof. Szkoły Politechnicznej, czł. Warszawskiego Tow. Dobroczynności; po długiej chorobie zm. 14 III 1861 o godzinie siódmej wieczorem, odpr. 17 III 1861 z kapl. przy kośc. Reformatów na cm. Powązkowski, nab. żał. 21 III 1861 w tymże kośc., zapr. pozostała w głębokim żalu familia; nab. żał. 10 VI 1861 w kośc. Tow. Dobroczynności
 2547. Antonina z Hantelmannów ROCHLITZ (1858)
  wdowa po urzędniku fabryki żelaznej na Solcu w Warszawie; po krótkiej chorobie zm. 21 IV 1858 w wieku lat 66, eksp. 24 IV 1858 z kapl. Ew.-Aug. przy ul. Mylnej na cm. tegoż wyznania, zapr. pozostałe dzieci i wnuki
 2548. Maria z Hantuszchów CHRZĄŃSKA (1857)
  wdowa po sędzim apelacyjnym Królestwa; zm. 11 X 1857 w domu Malcza nr 372 przy ul. Krakowskie Przedm. w Warszawie przeżywszy lat 78, eksp. 14 X 1857 z domu na cm. Powązkowski, zapr. stroskani synowie wraz z rodzeństwem
 2549. Aniela HANUSZ (1858)
  panna, córka urzędnika Okręgu Naukowego Warszawskiego; po krótkiej, lecz ciężkiej chorobie zm. 23 XII 1858 w 18 roku życia, eksp. 26 XII 1858 z kapl. przy kośc. Reformatów na cm. Powązkowski, nab. żał. 20 I 1859 w kośc. Reformatów, zapr. stroskani rodzice
 2550. Henryk Dezyderiusz HARLAND (1857)
  guwerner w Instytucie Szlacheckim; po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzony św. sakramentami, zm. 17 VI 1857 przeżywszy lat 45, wypr. 19 VI 1857 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pogrążona w smutku wdowa Maria Harland wraz z pięciorgiem małoletnich dzieci
 2551. Apolinary HASSELBERG (1841)
  zm. 19 VI 1841 w domu przy ul. Koźlej nr 1822 w Warszawie przeżywszy lat 19, eksp. 21 VI 1841 na cm. Powązkowski, nab. żał. 5 VII 1841 w kośc. Franciszkanów, zapr. rodzice z synem
 2552. Jan HASSELBERG (1846)
  zm. 9 VI 1846 w domu nr 1822 przy ul. Koźlej w Warszawie przeżywszy lat 21, eksp. 11 VI 1846 na cm. Powązkowski, nab. żał. 22 VI 1846 w kośc. Franciszkanów, zapr. ojciec wraz z żoną
 2553. Aleksander hr. HAUKE (1855)
  młodzieniec pełen nadziei, dymisjonowany rotmistrz huzarów gwardii, syn zmarłego Józefa hr. Hauke, gen. z orszaku JCKMości; zm. 7 V 1855 w 23 roku życia; inf. z Wiednia; nab. żał. 14 V 1855 w kośc. Powązkowskim w Warszawie
 2554. Celina HAUKE (1849)
  córka Ludwiki z Watsonów i Ludwika Hauke, radcy stanu; zm. 24 VII 1849 w Dreźnie w samym kwiecie wieku, zostawiła rodziców
 2555. Idalia Ludwika z Hauków OTTO (1847)
  zm. XII 1846 we wsi Kamionnie w kwitnącym jeszcze wieku, eksp. 3 I 1847 z kośc. Powązkowskiego w Warszawie na cm. miejscowy, zapr. mąż wraz z córką
 2556. Józef hr. HAUKE (1841)
  gen. z orszaku Najjaśniejszego Pana; zm. 6 IV 1837 w Petersburgu, nab. żał. 18 III 1841 w kośc. Kapucynów w Warszawie w wilię imienin, zapr. żona z trojgiem dzieci
 2557. Karolina z Hauków LESSEL (1858)
  wdowa; zm. 10 I 1858 w domu nr 413B w Warszawie przeżywszy lat 81, eksp. 13 I 1858 z domu na cm. Ew., zapr. pogrążone w smutku dzieci, wnuki i prawnuki
 2558. HURTIGOWA z Hauków (1823)
  pułkownikowa; zm. 1823 w Zamościu
 2559. Ludwik HAUKE (1851)
  b. radca stanu i szef górnictwa w Król. Pol.; zm. 22 IV 1851 w domu nr 655 przy ul. Leszno w Warszawie przeżywszy lat 73, wypr. 24 IV 1851 na cm. Powązkowski, zapr. wdowa wraz z pozostałymi synami
 2560. Zofia z hr. Hauków HAUKE (1861)
  siostra Wincentego hr. Hauke; zm. 8 VIII 1861 w Dreźnie, pozostawiła dzieci
 2561. Filip HAUMAN (1829)
  dawniej gen. WP, dowódca pułku zwanego Działyńskich, mąż wzorowy, pełen przymiotów i zasług; zm. 30 I 1829 w Uścimowie woj. lubelskim, żył lat 90
 2562. Anna Rozyna z Hausziltów BORETTI (1837)
  zm. 7 II 1837 w domu zwanym Pomarańczarnią w Łazienkach Królewskich w Warszawie, eksp. 9 II 1837 na cm. Powązkowski, zapr. mąż wraz z dziećmi
 2563. Józef HAUSCHILD (1846)
  obywatel Warszawy; zm. 20 IX 1846 w domu przy ul. Piwnej nr 95 przeżywszy lat 78, eksp. 22 IX 1846 na cm. Powązkowski, egzekwie dnia następnego w kośc. Kapucynów, zapr. rodzeństwo
 2564. Judyta z Hauryłowiczów ILINICZ (1849)
  małżonka ppłk. głównego sztabu; zm. 27 VIII 1849 w pałacu Prymasowskim przy ul. Senatorskiej w Warszawie w wieku lat 45, eksp. 29 VIII 1849 na cm. Powązkowski, zapr. pozostała rodzina
 2565. Franciszek HAŁACZKIEWICZ (1853)
  właściciel wsi Przatowa i Dziadkowic, b. podsędek okręgu szadkowskiego, emeryt, ozdobiony Znakiem Honorowym Nieskazitelnej Służby za lat 15; po krótkiej słabości zm. 4 III 1853 w wieku lat 58, eksp. do kośc. paraf. w m. Szadku, po nab. żał. przeniesiony na barkach swych braci do grobu familijnego tamecznej parafii, pozostawił żonę i dziewięcioro dzieci
 2566. Bernard HAŃSKI (1858)
  majster piwowarski; opatrzony św. sakramentami zm. 17 IV 1858 przeżywszy lat 68, wypr. 19 IV 1858 z kośc. Karmelitów przy ul. Leszno w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostały zięć Rudolf Steinkeller z żoną Teofilą z domu Hańską i z synami zmarłego
 2567. Amalia z Hekków BEREND (1853)
  zm. 8 I 1853 przeżywszy lat 29, wypr. 11 I 1853 z kapl. szpitala Ew. w Warszawie na cm. tegoż wyznania, zapr. stroskany mąż wraz z rodzicami
 2568. Wilhelm HEHME (1844)
  zm. 6 II 1844 w 19 roku życia, eksp. 8 II 1844 z kapl. szpitala Ew. w Warszawie na cm. tegoż wyznania, zapr. bracia
 2569. Wilhelmina z Hejdenrejchów WEBER (1859)
  wdowa po urzędniku, emerytka; po długiej i ciężkiej słabości, opatrzona św. sakramentami, zm. 16 VII 1859 przeżywszy lat 67, eksp. 18 VII 1859 z kapl. kośc. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, wotywa żał. 29 VII 1859 w tymże kośc., zapr. pozostałe dzieci i wnuki
 2570. Jan Andrzej HEILMAN (1850)
  właściciel domu w Warszawie; zm. 12 I 1850 w wieku lat 48, eksp. 14 I 1850 z kapl. przy ul. Mylnej nr 2484 na cm. Ew.-Aug., zapr. pozostała żona wraz z familią
 2571. Andrzej HEJNSZE (1861)
  b. ajent Banku Polskiego; po długiej i ciężkiej słabości, opatrzony św. sakramentami, zm. 17 XII 1861 w wieku lat 57, eksp. 20 XII 1861 z kapl. Ew.-Aug. przy ul. Mylnej w Warszawie na cm. tegoż wyznania
 2572. Zofia z Heinszów DĄBROWSKA (1854)
  żona kupca; po ciężkiej słabości zm. 31 VIII 1854 w wieku lat 22, wypr. 2 IX 1854 z kapl. przy szpitalu Ew. przy ul. Mylnej w Warszawie na cm. Ew.-Aug., zapr. mąż wraz z ojcem
 2573. Joanna Karolina BAUER z d. Heinz (1850)
  wdowa; zm. 21 X 1850 w domu Grabowskich przy ul. Miodowej nr 495 w Warszawie przeżywszy lat 62, eksp. 24 X 1850 na cm. Ew.-Aug., zapr. pozostałe dzieci z wnukami
 2574. Małgorzata z Heintzów GĄSIEWSKA (1844)
  zm. 8 III 1844 w domu nr 752 przy ul. Elektoralnej w Warszawie przeżywszy lat 48, odpr. 10 III 1844 na cm. Powązkowski, zapr. pozostały mąż z familią
 2575. Salomea z Heintzów (Hintzów) KOZUBOWSKA (1855)
  wdowa po byłym budowniczym Dyrekcji Ubezpieczeń i Dyrekcji Teatrów; opatrzona św. sakramentami zm. 4 III 1855 w domu nr 2240B przy ul. Dzikiej w Warszawie, eksp. 7 III 1855 z domu na cm. Powązkowski, zapr. pozostałe dzieci wraz z matką zmarłej
 2576. Fryderyka Krystyna z Heintzów KOLLATOROWICZ (1854)
  zm. 13 V 1854 w 52 roku życia, eksp. 15 V 1854 z kapl. Ew.-Aug. w Warszawie na cm. tegoż wyznania, zapr. stroskany mąż z córką i zięciem
 2577. Jan Fryderyk HEJNE (1849)
  obywatel m. Warszawy; zm. 28 V 1849 w wieku lat 63, pog. dnia następnego z kapl. przy ul. Mylnej nr 2484 na cm. Ew.-Aug., zapr. pozostała żona
 2578. Jakub HEJNIKOWSKI (1843)
  obywatel; zm. 10 II 1843, eksp. 13 II 1843 z kapl. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. 20 II 1843 w kośc. Kapucynów, zapr. pozostała żona wraz z dziećmi
 2579. Jan HEJNIKOWSKI (1856)
  obywatel m. Warszawy; zm. 14 IV 1856 przeżywszy lat 78
 2580. Michalina HEJNIKOWSKA (1844)
  zm. 21 IV 1844 w 18 roku życia, eksp. 23 IV 1844 z kapl. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. matka wraz z familią
 2581. Teresa z Hejnów BONÉ (1857)
  po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzona św. sakramentami, zm. 18 XI 1857 przeżywszy lat 46, eksp. 20 XI 1857 z kapl. Bernardynów na cm. Powązkowski, zapr. stroskany mąż wraz z familią
 2582. Anna z Heinrichów SCHMIDT (1853)
  po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzona św. sakramentami, zm. 11 II 1853 przeżywszy lat 32, eksp. 13 II 1853 z kapl. kośc. Karmelitów przy ul. Leszno w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. 15 II 1853 w tymże kośc., zapr. pozostały mąż wraz z sześciorgiem małoletnich dzieci
 2583. Maria z Hejzerów ŁAPIŃSKA (1849)
  żona urzędnika Kolei Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej; zm. 23 IV 1849 w domu nr 1583 przy ul. Brackiej w Warszawie, eksp. 25 IV 1849 na cm. Powązkowski, zapr. mąż wraz z rodzicami zmarłej
 2584. Katarzyna VOGEL (1841)
  obywatelka; zm. 18 XI 1841 w Starym Mieście w Warszawie w 85 roku życia, wypr. 20 XI 1841 na cm. Powązkowski, nab. żał. brackie 23 XI 1841 w kośc. popaulińskim
 2585. Dorota z Helbingów BUCHHOLTZ (1850)
  zm. 2 III 1850 w m. Supraślu, obw. białostockim, w 26 roku życia, zostawiła męża i sześcioro dzieci oraz matkę i rodzeństwo
 2586. Franciszek Robert HELBING (1854)
  warszawianin, kupiec i obywatel, syn Anny z Olszewskich i zmarłego Krystiana Helbingów; zm. 23 I 1854 w Wilnie w wieku 32 lat, pozostawił matkę - która w przeciągu lat niewielu kilkoro już dzieci straciła - wdowę, rodzeństwo, krewnych i licznych przyjaciół w Warszawie i Wilnie
 2587. Krystian Gotthilf HELBING (1845)
  obywatel, emeryt; zm. 29 I 1845 w domu przy ul. Senatorskiej nr 467B w Warszawie po przeżyciu 59 lat, eksp. 31 I 1845 na cm. Ew., zapr. żona wraz z dziećmi
 2588. Amelia HELCEL (1852)
  zm. 24 X 1852, eksp. 26 X 1852 z kośc. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. siostra, bracia i bratowa
 2589. Krystian HELDT (1839)
  obywatel; zm. XII 1839 w domu nr 1700 przy ul. Marszałkowskiej w Warszawie w wieku lat 32, eksp. 20 XII 1839 na cm. Powązkowski, zapr. żona wraz z familią
 2590. Karolina z Hellmanów SCHARMACH (1858)
  po długiej i ciężkiej chorobie zm. 13 V 1858 w domu nr 1124 przy ul. Żelaznej w Warszawie przeżywszy lat 77, eksp. 16 V 1858 z domu na cm. Ew., zapr. pozostały mąż z dziećmi
 2591. Elżbieta z Helwichów ZYWOLKA (1846)
  wdowa po naczelnym maszyniście teatrów warszawskich; zm. 28 VII 1846 mając lat 69, wypr. 30 VII 1846 z kapl. szpitala Ew. na cm. tegoż wyznania, zapr. syn wraz z wnukami
 2592. Julia z Hellwigów WERNER (1852)
  żona obywatela; zm. 22 VIII 1852, wypr. 24 VIII 1852 z kapl. Ew.-Aug. przy ul. Mylnej nr 2484 w Warszawie na cm. tegoż wyznania, zapr. mąż wraz z dziećmi i wnukami
 2593. Helena z Helwichów WILCHELM (1856)
  wdowa po pastorze ew.; po krótkiej słabości zm. 29 I 1856 w wieku lat 81, eksp. 31 I 1856 z kapl. Ew.-Aug. przy ul. Mylnej nr 2484 w Warszawie na cm. tegoż wyznania
 2594. Karol HEMPEL (1858)
  zm. 1858 przeżywszy lat 49
 2595. Aleksander HENDIGER (1855)
  urzędnik Okręgu Naukowego Warszawskiego; po długich cierpieniach, opatrzony św, sakramentami, zm. 8 VI 1855 przeżywszy lat 34, nab. żał. 10 i 11 VI 1855 w kośc. Bernardynów, po których wypr. na cm. Powązkowski, zapr. pozostała żona
 2596. Joanna z Hennów KÜHL (1841)
  zm. 11 III 1841 w domu nr 638 przy ul. Trębackiej w Warszawie; eksp. 14 III 1841 na cm. Ew., zapr. pozostałe dzieci wraz z familią
 2597. Józef HENNEBERG (1837)
  zm. 24 XI 1837 w domu nr 260 przy ul. Freta w Warszawie mając lat 30, eksp. 26 XI 1837 na cm. Ew., zapr. matka wraz z pozostałą żoną i familią
 2598. Ludwik HENNEBERG (1859)
  obywatel; zm. 29 IV 1859 przeżywszy lat 41, eksp. 2 V 1859 z kapl. przy szpitalu Ew. na cm. tegoż wyznania, zapr. pogrążona w smutku żona wraz z sześciorgiem małoletnich dzieci
 2599. Jakub HENIUS (1852)
  majster tkacki; zm. 11 X 1852 przeżywszy lat 48, eksp. 13 X 1852 z dolnego kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. żona
 2600. Anna z Henów PAWŁOWSKA (1845)
  zm. 16 V 1845 w 51 roku życia, eksp. 18 V 1845 z kośc. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostały mąż wraz z dziećmi
 2601. Marianna z Heppenów CHARZEWSKA (1855)
  wdowa; opatrzona św. sakramentami zm. 28 V 1855, nab. żał. 30 V 1855 w kośc. Reformatów, wypr. tegoż dnia z kapl. tegoż kośc. na cm. Powązkowski, zapr. pozostały brat
 2602. Ignacy HERBCZYŃSKI (1859)
  podinspektor Cesarsko-Królewskiej Medyko-Chirurgicznej Akademii; zm. VI 1859 przeżywszy lat 37
 2603. Aniela z Herbstów WLADICH (WLADYCH) (1848)
  żona Władysława, urzędnika sądowego; zm. 1 II 1848 w wieku lat 35, eksp. 4 II 1848 z kapl. Ew. w Warszawie na cm. tegoż wyznania, zapr. pozostali mąż, córka i familia
 2604. Aleksandra Kazimiera HERGEL (1847)
  córka naczelnika Poczty; zm. 31 I 1847 w domu przy ul. Grzybowskiej nr 1050 w Warszawie w 17 roku życia, eksp. 2 II 1847 na cm. Ew.-Aug., zapr. pozostali rodzice i rodzeństwo
 2605. Magdalena ŻÓRAWSKA (1851)
  wdowa po Anastazym Żórawskim, obywatelu Warszawy; zm. 20 XI 1851 w domu własnym nr 1032 przy ul. Grzybowskiej przeżywszy lat 57, eksp. 22 XI 1851 na cm. Powązkowski, zapr. synowie
 2606. Joanna Zofia z Herglów HAUSCHILDT (1845)
  zm. 22 XI 1845 w domu nr 95 przy ul. Piwnej w Warszawie przeżywszy lat 67, eksp. 24 XI 1845 na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w kośc. Kapucynów, zapr. mąż wraz z dziećmi i wnukami
 2607. Marianna z Herglów ŻARNOWSKA (1833)
  inspektorowa komory w Warszawie; zm. 25 IX 1833, eksp. dnia następnego z zabudowań komory Marywil na cm. Powązkowski, nab. żał. 27 IX 1833 w kośc. Reformatów, zapr. mąż z trojgiem dzieci
 2608. Antoni HERGEL (1849)
  b. urzędnik urzędu pocztowego w Warszawie, kawaler Orderu św. Stanisława III kl., emeryt; zm. 23 V 1849 licząc lat 62
 2609. Antoni HERMAN (1840)
  sędzia pokoju pow. i m. Warszawy (wydział I); zm. 9 IV 1840 w wieku 56 lat, wypr. 11 IV 1840 z dolnego kośc. św. Krzyża na cm. Powązkowski, zapr. przyjaciele w nieobecności rodziny
 2610. Antonina z Hermanów ŁOYKO (1859)
  żona radcy dworu; opatrzona św. sakramentami zm. 16 VI 1859 w m. Bobrujsku gub. mińskiej przeżywszy lat 32, zostawiła męża, ojca i małoletniego syna
 2611. Apolonia HERMANN (1849)
  córka b. kasjera m. Warszawy; zm. 9 III 1849, eksp. 11 III 1849 z kapl. Reformatów na cm. Powązkowski, zapr. matka wraz z rodzeństwem
 2612. Ignacy HERMAN (1860)
  zm. 3 XII 1860, nab. żał. 20 XII 1860 w kośc. Reformatów w Warszawie, zapr. pozostała żona
 2613. Jan Bogusław HERMAN (1846)
  emeryt, konserwator akt dawnych miejskich i b. kasjer dochodów skarbowych przy b. Urzędzie Municypalnym m. Warszawy, kawaler Orderu św. Stanisława i Znaku Nieskazitelnej Służby za lat 30; zm. 24 V 1846, eksp. 27 V 1846 na cm. Ew. w Warszawie, zapr. pozostała wdowa wraz z dziećmi
 2614. Jan Nepomucen HERMAN (1856)
  b. oficer b. WP, sędzia pokoju okręgu i m. Warszawy wydziału czwartego, kawaler Krzyża Wojskowego Polskiego Złotego; po przyjęciu sakramentów zm. 31 I 1856 o godzinie piątej po południu, eksp. 3 II 1856 z kośc. Bernardynów na cm. Powązkowski, nab. żał. 11 II 1856 w tymże kośc., zapr. pogrążony w smutku syn
 2615. Ludwika z Hermanów LANGE (1823)
  wdowa po zmarłym przed dziewięciu laty Maksymilianie Lange, urzędniku Urzędu Municypalnego m.st. Warszawy; zm. 22 VII 1823, zostawiła czworo dzieci i siostrę
 2616. Maksymilian HERMANN (1850)
  b. urzędnik Magistratu m. Warszawy; zm. VIII 1850, eksp. 4 VIII 1850 z kapl. Ew. na cm. tegoż wyznania
 2617. Salomea z Hermanów MROZOWSKA (1861)
  wdowa po aptekarzu, sędzim pokoju, właścicielka nieruchomości na przedmieściu Pradze; zm. X 1861 w wieku lat 48, wypr. zwłok 31 X 1861 kapl. przy kośc. Reformatów na cm. Powązkowski, zapr. pozostały syn wraz z siostrą zmarłej
 2618. Benedykt HERMAN (1849)
  sekretarz gubernialny, urzędnik głównej polowej prowiantckiej komisji armii czynnej, syn Anieli z Łaszewskich Hermanowej, zmarłej 20 IX 1849 w 63 roku życia; zm. 25 XII 1849 w wieku lat 25, eksp. 27 XII 1849 z kośc. Karmelitów przy ul. Leszno w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostały ojciec, brat i siostry
 2619. Karol HERRMANN (1855)
  artysta muzyczny; zm. 5 V 1855 przeżywszy lat 78
 2620. Wincenty HERMANOWSKI (1846)
  od lat trzydziestu naczelnie zawiadywał dobrami i interesami ks. Radziwiłłów w Król. Pol.; zm. 19 XI 1846 we wsi Czarkowy w pow. miechowskim, własności dziedzicznej Aleksandry ze Steckich ks. Radziwiłłowej, żył lat 63, zostawił żonę i sześcioro dzieci
 2621. Franciszek KOTWICZ-HERNICZEK (1847)
  obywatel ziemski pow. opatowskiego; zm. 12 V 1847 w dobrach dziedzicznych Potoczek w gub. radomskiej w 70 roku życia
 2622. Józef HERNICZEK (1858)
  urzędnik Banku Polskiego i obywatel m. Warszawy; po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzony św. sakramentami, zm. 13 XI 1858 przeżywszy lat 42, wypr. 16 XI 1858 z kapl. przy kośc. Reformatów na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w tymże kośc., zapr. nieutulona w żalu żona Aleksandra Herniczek
 2623. Tekla z Herniczków DOWIAKOWSKA (1832)
  zm. 3 V 1832, eksp. 7 V 1832 z kośc. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. 9 V 1832 w tymże kośc., zapr. familia
 2624. Franciszek HERTEL (1852)
  lekarz nowo praktykujący; zm. 8 VIII 1852 w domu nr 1395 przy ul. Marszałkowskiej w Warszawie, odpr. dnia następnego na cm. Ew.-Aug., pozostawił słabowitą żonę z dwojgiem dzieci
 2625. Piotr HERWIG (1854)
  lekarz m. Warszawy, dawniej dr batalionowy b. WP, człowiek niezmordowany w poświęcaniu się dla ludzkości; po kilkutygodniowej chorobie zm. 14 II 1854 w 54 roku życia, eksp. 17 II 1854 z kośc. św. Karola Boromeusza na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w tymże kośc., zapr. pozostała żona wraz z córką i zięciam
 2626. Feliks WODANOWSKI HERYNG (1837)
  wraz z bratem Janem współdziedzic Mniszewa, używany przez króla Stanisława Augusta do ważnych posług publicznych; ur. 29 VI 1756 w Warszawie, zm. 2 I 1837 w Mniszewie, zostawił rodzeństwo
 2627. WIERZBICKA z Heringów (1854)
  małżonka asesora ekonomicznego Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, obecnie emeryta; zm. 1854 u syna
 2628. Johanna z Wodanowskich Heryngów STOKOWSKA (1855)
  dobra żona i matka; zm. 15 VII 1855 w dobrach Smogorzewie, okręgu kozienickim, w 61 roku życia
 2629. Ewa SZNEJDER (1837)
  zm. 17 VI 1837 w domu nr 1379 w Warszawie w 62 roku życia, eksp. 19 VI 1837 na cm. Ew., zapr. mąż wraz z familią
 2630. Prakseda z Hessów SOBOCKA (1856)
  nab. żał. 11 III 1856 w kośc. Reformatów w Warszawie, zapr. siostra wraz ze szwagrem nieboszczki
 2631. Jan Daniel HEÜRICH (1853)
  majster stolarski, obywatel i czł. kolegium kościelnego ew.-aug.; zm. 16 VII 1853 przeżywszy lat 49, wypr. 19 VII 1853 z kośc. Ew. w Warszawie na cm. tegoż wyznania, zapr. pozostała żona z dziećmi
 2632. HEWELKE (1836)
  powszechnie szanowany superintendent diecezji płockiej i pastor tamtejszej gminy wyznania ew.-aug.; zm. 14 X 1836 w Płocku
 2633. Franciszek Ksawery Michał HEJDENREICH (1846)
  urzędnik przez lat 40, emeryt; zm. 1 I 1846 przeżywszy lat 66, eksp. 3 I 1846 z kapl. Karmelitów przy ul. Leszno w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała żona, dzieci i wnuki
 2634. Kazimierz HEJDENREICH (1848)
  urzędnik zarządu Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej; zm. na przeł. III i IV 1848 w 28 roku życia, eksp. 3 IV 1848 z kapl. Karmelitów na cm. Powązkowski, zapr. matka i siostra
 2635. Michał Fryderyk HEYDENREICH (1832)
  obywatel Warszawy; zm. 8 XII 1832 w domu nr 706 przy ul. Leszno przeżywszy lat 81, eksp. 10 XII 1832 na cm. Powązkowski, zostawił żonę, grono dzieci, wnuków i prawnuków
 2636. Dorota z Hejlmanów MACIEJOWSKA (1828)
  małżonka prof. Uniw. Warszawskiego; zm. 16 III 1828 w domu przy ul. Elektoralnej nr 755 licząc lat 28, odpr. 18 III 1828 na cm. Ew., zostawiła męża z trojgiem dzieci i braci
 2637. Józef HEJMANS (1834)
  komisarz obw. rawskiego, kawaler Orderu św. Anny II kl., Orderu św. Stanisława III kl. i Legii Honorowej, ozdobiony znakiem nieskazitelnej służby; zm. 25 II 1834, żył lat 50, zostawił matkę i małżonkę
 2638. Maria HEITON (1842)
  zm. 12 XII 1842, eksp. 15 XII 1842 z kośc. Ew.-Ref. na Lesznie w Warszawie na cm. tegoż wyznania, zapr. siostry
 2639. Antoni HAJZER (1857)
  obywatel m. Warszawy, czł. Warszawskiego Tow. Dobroczynności - opiekun cyrkułu IX; opatrzony św. sakramentami zm. 25 X 1857, nab. żał. 27 X 1857 w kośc. św. Aleksandra, eksp. tegoż dnia z tegoż kośc. na cm. Powązkowski, zapr. pozostała żona z córką oraz z siostrą i zięciem zmarłego; nab. żał. 29 X 1857 w kośc. Tow. Dobroczynności, zapr. Warszawskie Tow. Dobroczynności
 2640. Jan HEYSLER (HEJSSLER) (1858)
  radca kolegialny, kierujący wydziałem skarbowym w rządzie gub. radomskim, ozdobiony Orderem św. Anny II kl., Znakiem Honorowym za lat 20 i Medalem na Pamiątkę Wojny 1853-1856, wnuk słynnego bankiera warszawskiego Dawida Heyslera, ukończył prawo na Uniw. Warszawskim 1822; zm. VII 1858 w 57 roku życia, poch. 13 VII 1858 na cm. Ew. w Radomiu, pozostawił żonę i syna
 2641. Józefa z Hejslerów GROBICKA (1851)
  żona podprokuratora trybunału cywilnego gub. radomskiej w Radomiu; zm. 16 IX 1851 we wsi Lekarcice w okręgu czerskim przeżywszy lat 24, pozostawiła męża, córkę i rodziców
 2642. Augustyn HIGERSBERGER (1854)
  b. właściciel dóbr ziemskich; zm. 15 IV 1854 w domu własnym przy ul. Nowolipie nr 2475 w Warszawie przeżywszy lat 77, wypr. 18 IV 1854 z domu na cm. Powązkowski, zapr. pozostałe dzieci
 2643. Wincenty HILHEN (1857)
  b. płk b. WP; zm. 1857 w gub. grodzieńskiej w wieku lat 99, nab. żał. 10 VI 1857 w kośc. Kapucynów w Warszawie z udziałem przybyłych tu córki i syna zmarłego
 2644. Antonina HILDEBRANDT (1837)
  zm. 23 III 1837 w szpitalu Ew. w Warszawie w 14 roku życia swego, eksp. 25 III 1837 na cm. Ew., zapr. ojciec i rodzeństwo
 2645. Felicja z Hildenbrandtów OTTO (1847)
  małżonka pastora gminy ew.-aug. w m. Piotrkowie; zm. 10 X 1847 w 26 roku życia, pozostawiła męża, córkę jeszcze w niemowlęctwie, matkę i rodzeństwo
 2646. Julia Dorota z Hildebrandtów MEISNER (1852)
  wdowa po Karolu Auguście Meisnerze, b. kupcu i fabrykancie zamieszkałym w m. Zgierzu; zm. 18 VIII 1852 w Zgierzu w wieku lat przeszło 65, pozostawiła dzieci i wnuki
 2647. Karol HILDEBRANT (1823)
  bankier i kupiec warszawski; zm. 6 III 1823, żył lat 30 i kilka
 2648. Ludwika HILDEBRANDT (1848)
  panna; zm. 4 VIII 1848 w Wierzbnie pod Warszawą, przepr. 6 VIII 1848 z kapl. przy cm. Ew. do grobu familijnego, zapr. ojciec z rodzeństwem
 2649. Waleria z Hildebrandtów PRESSER (1859)
  żona urzędnika Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu; po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzona św. sakramentami, zm. 7 VII 1859 w domu Przygodzkiego nr 3071G na Czystem za rogatkami Wolskimi, eksp. 9 VII 1859 z domu na cm. Powązkowski, zapr. w smutku pogrążony mąż wraz z dwojgiem nieletnich dzieci
 2650. Wilhelmina z Hildebrandtów WEJCHERT (1858)
  żona urzędnika Maksymiliana Wejcherta, kontrolera w dyrekcji Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej; zm. 21 III 1858 w domu nr 1351B przy ul. Mazowieckiej, eksp. 23 III 1858 z domu na cm. Ew.-Aug., zapr. pozostały mąż z dziećmi i matką
 2651. Leokadia z Hinczów MICHELIS (1859)
  żona asesora trybunału cywilnego; zm. 10 II 1859 w Lublinie przeżywszy lat 25
 2652. Augustyn HINTZ (1854)
  właściciel powszechnie znanego zakładu fryzjerskiego w domu dawniej Petiskusa w Warszawie; zm. 10 I 1854, eksp. 12 I 1854 z kośc. Reformatów na cm. Powązkowski, zapr. pozostała żona i dzieci
 2653. Emilia z Hipschów GRZĘDZIŃSKA (1856)
  żona sędziego Sądu Kryminalnego Gub. warszawskiej; po długiej i ciężkiej słabości zm. 30 VII 1856 licząc lat 39, wypr. 1 VIII 1856 z kośc. św. Krzyża na cm. Powązkowski, zapr. mąż - Jan Grzędziński - wraz z siedmiorgiem dzieci
 2654. Wilhelm HIRSCHBERG (1858)
  uczeń Instytutu Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa w Marymoncie; po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzony św. sakramentami, zm. 10 III 1858 w wieku lat 20, wypr. 13 III 1858 z kapl. kośc. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostały w smutku ojciec wraz z rodziną
 2655. August HIRSCHMANN (1861)
  dziedzic dóbr Sokołów w gub. lubelskiej; zm. VII 1861 w Berlinie, pog. 2 VIII 1861 z kośc. Ew.-Aug. w Warszawie na cm. tegoż wyznania, zapr. stroskana wdowa wraz z czworgiem nieletnich dzieci
 2656. Franciszka Karolina z Hirschmannów SCHOEPE (1855)
  po ciężkiej słabości zm. 23 VI 1855 w domu nr 2920B przy ul. Solec przeżywszy lat 36, odpr. 25 VI 1855 z domu na cm. Ew.-Aug., zapr. pozostali w nieutulonym żalu mąż, córka i siostra
 2657. Karol HIRSCHMANN (1856)
  po długiej i ciężkiej słabości zm. 14 VII 1856 w 22 wiośnie swego życia, eksp. 17 VII 1856 z Koszyk w Warszawie na cm. Ew.-Aug., zapr. familia
 2658. Antoni (Anastazy) Stanisław HIRSZEL (1859)
  dr med. i akuszer, czł. Rady Lekarskiej Królestwa, kawaler Orderu św. Anny III kl.; opatrzony św. sakramentami zm. 11 II 1859 o godzinie siódmej rano licząc lat 63, eksp. 13 II 1859 z kapl. kośc. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. 15 II 1859 w tymże kośc., zapr. stroskani synowie w nieobecności reszty rodzeństwa
 2659. Franciszka z Hiżów LESSEL (1858)
  wdowa po niegdy inspektorze gimnazjum w Piotrkowie; po długiej i ciężkiej chorobie zm. 1 VIII 1858, eksp. 4 VIII 1858 z kapl. Reformarów w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w kośc. Kapucynów, zapr. pozostałe dzieci i wnuki
 2660. Ignacy HIŻ (1831)
  kpt. 1 pp liniowej WP, dowódca kompanii w bitwach pod Grochowem, Białołęką, Wawrem, Kałuszynem i Iganiami; zm. IV 1831 z rany odniesionej w tej ostatniej bitwie, poch. 2 V 1831, zostawił matkę i siostrę
 2661. Izabella z Hiżów FECHNER (1841)
  zm. 20 V 1841 w domu nr 949 przy ul. Żabiej w Warszawie, wypr. 22 V 1841 na cm. Powązkowski, nab. żał. 24 V 1841 w kośc. Kapucynów, zapr. pozostali synowie, bracia i familia
 2662. Józef HIŻ (1854)
  radca kolegialny, naczelnik oddziału w zarządzie XIII okręgu komunikacji, czł. Warszawskiego Tow. Dobroczynności, kawaler Orderu św. Anny III kl., ozdobiony Znakiem Honorowym Nieskazitelnej Służby za lat 15; zm. 31 XII 1853 przeżywszy lat 54, eksp. 3 I 1854 z kośc. św. Karola Boromeusza na cm. Powązkowski, zapr. pozostała żona wraz z trojgiem nieletnich dzieci
 2663. Karol HIŻ (1854)
  b. kpt. gwardii b. WP, ozdobiony Krzyżem Legii Honorowej i Znakiem Nieskazitelnej Służby za lat 15; zm. 29 IX 1854 w domu nr 765 przy ul. Elektoralnej w Warszawie, eksp. 1 X 1854 z domu na cm. Powązkowski, egzekwie dnia następnego w kośc. Kapucynów, zapr. pozostała rodzina
 2664. Teresa z Hiżów LESZCZYŃSKA (1859)
  wdowa po radcy wyższym b. Komisji Centralnej Likwidacyjnej; po długiej i ciężkiej chorobie zm. 12 IV 1859 w wieku lat 72, wypr. 14 IV 1859 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostały syn wraz z żoną
 2665. Antoni HLEBOWICZ (1847)
  radca stanu, czł. Rady Wychowania Publicznego i zwierzchności Akademii Duchownej Rzymskokatolickiej, wizytator szkół, kawaler Orderu św. Anny II kl., Orderu św. Stanisława II kl. i Orderu św. Włodzimierza IV kl.; zm. 29 V 1847 w domu Krzemińskiego przy ul. Nowy Świat i Brackiej nr 1588-89 w Warszawie licząc lat 46, eksp. 31 V 1847 do kośc. św. Aleksandra, gdzie dnia następnego msza wielka żał., a po niej przen. na cm. Powązkowski, zapr. żona wraz z dziećmi i rodzeństwem
 2666. Antonina HLEBOWICZ (1851)
  panna; zm. 31 III 1851 w 18 roku życia, eksp. 2 IV 1851 z dolnego kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. matka
 2667. Celestyna Aniela HOCH (1858)
  zm. 22 VII 1858 w wieku lat 2, zostawiła w nieutulonym żalu rodziców swych i ciotki
 2668. Jan Daniel HOCH (1843)
  zm. 21 VII 1843 w domu nr 771 przy ul. Elektoralnej w Warszawie w 60 roku życia, eksp. 24 VII 1843 na cm. Ew., zapr. żona z dziećmi
 2669. Emilia Matylda LIEDTKIE z d. Hoch (1846)
  właścicielka domu w Warszawie; zm. 29 X 1846 w domu nr 1134 przy ul. Żelaznej przeżywszy zaledwie lat 21, wypr. 1 XI 1846 na cm. Ew.-Aug., zapr. mąż wraz z dziećmi
 2670. Jasio HOCH (1859)
  zm. 21 VIII 1859 w domu nr 2769-70 przy ul. Aleksandria w Warszawie mając 1 rok, wypr. dnia następnego na cm. Ew.-Aug., zapr. stroskani rodzice
 2671. Wilhelm Ludwik HOCH (1855)
  obywatel m. Warszawy; zm. 8 II 1855 w 36 roku życia, wypr. 11 II 1855 z kapl. Ew.-Aug. przy ul. Mylnej nr 2484 na cm. tegoż wyznania, zapr. stroskana matka z nieletnią po nim córką
 2672. Zosia HOCH (1861)
  zm. IX 1861 w domu nr 2769-70 przy ul. Aleksandria w Warszawie przeżywszy półtora roku, wypr. 10 IX 1861 z domu na cm. Ew.-Aug., zapr. stroskani rodzice
 2673. Adam HOHEDLINGER (1861)
  obywatel; zm. 5 XI 1861 przeżywszy lat 41, eksp. 7 XI 1861 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała żona z czworgiem dzieci
 2674. Józefa z Hohedlingerów WYSZOMIERSKA (1v. Barycka) (1848)
  żona właściciela drukarni; zm. 6 I 1848 w 36 roku życia, eksp. 9 I 1848 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. mąż wraz z dziećmi i familią
 2675. Maria Rozyna z Hochretów SCHNEJDER (1v. Gillner) (1850)
  zm. 8 XII 1850, eksp. 11 XII 1850 z kapl. przy szpitalu Ew. w Warszawie na cm. tegoż wyznania, zapr. pozostałe dzieci i wnuki
 2676. Ferdynand HOECKNER (1850)
  medalier Mennicy Warszawskiej; zm. 4 I 1850 przeżywszy lat 51, przepr. 6 I 1850 z kapl. Ew. przy ul. Karmelickiej na cm. tegoż wyznania
 2677. Dorota BURCHART z d. Hoene de Wrońska (1829)
  żona urzędnika urzędu pogranicznego pocztowego w Zamościu; zm. 18 XII 1829, zostawiła męża i dzieci
 2678. Bonifacy HOFMAN (HOFFMANN) (1859)
  obywatel m. Warszawy; po ciężkiej słabości, opatrzony św. sakramentami, zm. 14 XI 1859 przeżywszy lat 62, wypr. 16 XI 1859 z kapl. przy kośc. Reformatów na cm. Powązkowski, zapr. w głębokim smutku pozostałe dzieci i wnuki
 2679. Jan HOFFMAN (1827)
  komisarz wojenny, kawaler Orderu św. Anny II kl., Krzyża Wojskowego Polskiego i Legii Honorowej; zm. 8 III 1827 w 49 roku życia, poch. 11 III 1827, nab. żał. dnia następnego w kośc. Kapucynów w Warszawie
 2680. Józef HOFFMAN (1860)
  asesor kolegialny, kontroler Najwyższej Izby Obrachunkowej, kawaler Orderu św. Stanisława III kl., ozdobiony Znakiem Nieskazitelnej Służby za lat 20; zm. 30 III 1860 w wieku lat 59, wypr. 2 IV 1860 z dolnego kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, pozostawił w cężkim żalu żonę i czworo dzieci
 2681. Karol HOFMANN (1836)
  obywatel Warszawy; zm. 22 VIII 1836 w domu nr 2625 przy ul. Białoskórniczej w Warszawie, eksp. 24 VIII 1836 na cm. Ew., zapr. dzieci
 2682. Karol HOFFMANN (1843)
  zm. 17 IX 1843, eksp. 19 IX 1843 z kapl. szpitala Ew. w Warszawie na cm. tegoż wyznania, zapr. matka wraz z siostrą
 2683. Ludwika BOSKA (1856)
  wdowa po obywatelu ziemskim, zamieszkała pod nr. 333 w Warszawie, zm. nagle 27 XII 1856 licząc lat 66 wieku
 2684. Teresa z Hoffmanów BACHMANOWA (1834)
  żona optyka i mechanika, jej trzeciego męża; zm. 16 XI 1834 w domu nr 586 w Warszawie, eksp. 18 XI 1834 na cm. Powązkowski, zapr. mąż
 2685. Zofia z Hoffmanów FREY (1837)
  zm. 22 VIII 1837 w 32 roku życia; eksp. 24 VIII 1837 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. mąż wraz z dziećmi i familią
 2686. Emilia z Hoffmanów KACZYŃSKA (1825)
  zm. 22 II 1825 w domu menniczym w Warszawie, żyła lat 22, eksp. 25 II 1825 na cm. Ew.-Ref., zapr. mąż, rodzice i familia
 2687. Jakub Fryderyk HOFFMANN (1830)
  dr med., chir. i filozofii, prof. przy Uniw. Aleksandrowskim, czł. Tow. Przyjaciół Nauk, lekarz wojskowy w powstaniu kościuszkowskim, w Legionach Polskich i w armii Księstwa Warszawskiego; ur. 1758 w Ostródzie, zm. 17 X 1830, poch. 19 X 1830 na cm. Ew. w Warszawie
 2688. Fryderyka z Hoffmanów WEDEKAMM (1841)
  zm. 25 II 1841 w 33 roku życia swego w domu nr 489 w Warszawie, eksp. 27 II 1841 na cm. Ew., zapr. mąż z czworgiem dzieci i familią
 2689. Helena HOFFMAN (1857)
  córka Wilhelma i Gabrieli z Papieskich; zm. XI 1857 w 12 wiośnie życia, eksp. 19 XI 1857 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. ciężko strapieni rodzice
 2690. Julianna z Hoffmanów WEDEKAMM (1856)
  zm. 6 IX 1856 przeżywszy lat 32, odpr. 8 IX 1856 z kapl. Ew. przy ul. Mylnej w Warszawie na cm. tegoż wyznania
 2691. Konstancja z Hoffmanów PÓŁTAWSKA (1856)
  po krótkiej słabości, opatrzona św. sakramentami, zm. 24 XII 1855 w m. Tomaszowie Lubelskim, pozostawiła męża, pięcioro nieletnich dzieci i sędziwą matkę
 2692. Ludwika z Hofmanów GRUNBERG (1856)
  żona obywatela; zm. 5 IV 1856 przeżywszy lat 49, pog. 8 IV 1854 z kapl. Ew. w Warszawie na cm. tegoż wyznania
 2693. Franciszka z Hoffmanów de GHISLANZONI (1842)
  zm. 6 I 1842, eksp. 8 I 1842 z kapl. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostałe córki
 2694. Teresa z Hoffmanów ZIMMERMANN (1836)
  żona Bogumiła Zimmermanna, aptekarza; zm. 28 IX 1836 w 33 roku życia, nab. żał. 30 IX 1836 w kośc. Reformatów w Warszawie, skąd tegoż dnia eksp. na cm. Powązkowski, zapr. mąż z pozostałą familią
 2695. Fryderyka Ludwika RADZIWIŁŁOWA (1836)
  księżna pruska, wdowa po ks. Antonim Radziwille, córka brata Fryderyka Wielkiego; zm. 7 XII 1836 w Berlinie w wieku lat 67
 2696. August HOMAIER (1842)
  obywatel Warszawy; zm. 18 II 1842, eksp. 20 II 1842 z kapl. Ew. na cm. tegoż wyznania, zapr. dzieci i wnuki
 2697. Aleksander HOLEWIŃSKI (1857)
  sekretarz komitetu prawodawczego przy Komisji Rządowej Sprawiedliwości, czł. Bractwa Archikonfraterni Literackiej przy kośc. archikatedrlanym i metropolitalnym św. Jana w Warszawie; po ciężkiej chorobie, opatrzony św. sakramentami, zm. 13 X 1857 przeżywszy lat 35, eksp. 16 X 1857 z kapl. kośc. św. Jana na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w tymże kośc., zapr. w smutku pogrążona wdowa; wotywa żał. 29 X 1857 w kapl. NMP przy kośc. św. Jana
 2698. Jan HOLKE (1845)
  właściciel apteki w Szydłowcu; zm. 14 V 1845 w 28 rocznicę swego urodzenia, zostawił żonę
 2699. Franciszek HOLL (1841)
  obywatel z gub. mazowieckiej, właściciel wsi Załęże Małe; zm. 30 XII 1840, eksp. 2 I 1841 z kapl. Reformatów na cm. Powązkowski w Warszawie, zapr. familia
 2700. Karolina ARMIŃSKA z d. Holly (1824)
  małżonka prof. astronomii w Uniw. Warszawskim; zm. 7 V 1824 w dobrach Gościeńczyce w 24 roku życia, zostawiła męża
 2701. Apolonia z Holnickich SZULCOWA (1837)
  zm. 12 II 1837 w domu nr 2647A przy ul. Mariensztat, eksp. 15 II 1837 na cm. Powązkowski, zapr. mąż z dziećmi
 2702. Michał Pawłowicz ROMANOW (1849)
  wielki książę, brat cesarza i króla Mikołaja I, dowódca gwardii cesarskiej, kawaler wielu orderów; ur. 9 II 1798, zm. 28 VIII(9 IX) 1849 w pałacu Belwederskim w Warszawie, gdzie też wystawienie zwłok w dniach następnych, eksp. 16 IX 1849 do prawosławnego katedralnego soboru św. Trójcy, gdzie tegoż dnia i przez dwa dni następne msze św. i nab. żał., eksp. 18 IX 1849 do rogatek St. Petersburskich, poch. w St. Petersburgu
 2703. Aniela HOLTORFF (1856)
  zm. 4 VII 1856 mając 4 miesiące, pozostawiła rodziców
 2704. Ksawerek HOLTORFF (1851)
  syn Aleksandra, urzędnika Senatu, i Marii z Zienteckich Holtorff; zm. 1 IV 1851 w wieku lat 4, wypr. 3 IV 1851 z dolnego kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. rodzice
 2705. Ludwiczek HOLTORFF (1858)
  syn Aleksandrostwa Holtorffów; zm. I 1858 mając 3 i pół miesiąca wieku, poch. 7 I 1858
 2706. Władzio HOLTORFF (1857)
  po krótkiej, lecz ciężkiej chorobie zm. 13 XI 1857 mając lat 7, eksp. 15 XI 1857 z dolnego kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, pozostawił rodziców, braciszków i siostrzyczkę
 2707. Feliks HOMICKI (1860)
  b. radca gubernialny, kawaler Orderu św. Stanisława i Orderu św. Anny, ozdobiony Znakiem Honorowym za 20 lat Nieskazitelnej Służby i Krzyżem św. Włodzimierza za 35 lat służby rządowej, ukończył szkoły zamojskie i Uniw. we Lwowie, w osiemnastym roku życia wszedł do służby wojskowej, którą zakończył w stopniu por. i przeszedł do służby cywilnej, emeryt, utracił wzorową małżonkę Teklę z Egersdorffów (1v. Gołębiowską); ur. 1789, po cztery miesiące trwającej chorobie zm. 16 V 1860 w m. Kielcach, poch. obok zwłok żony, syna i wnuków, pozostawił dzieci i pasierbów
 2708. Joanna HARAINÓWNA (1840)
  kanoniczka warszawska, znana ze swych cnót i moralności w całej Warszawie, spokrewniona z pierwszymi w Litwie domami; zm. 1839 w dobrach Aleksandra Wolskiego Bieninie w pow. nowogródzkim gub. grodzieńskiej, poch. w dobrach hrabianek Tyzenhauzówien w kośc. Bernardynów; inf. z Wilna 11 XII 1839
 2709. Ignacy HORDLICZKA (1854)
  znany w Warszawie obywatel i kupiec; po kilkumiesięcznej słabości zm. 30 XI 1854 w domu nr 477A przy ul. Senatorskiej, żył lat 68, eksp. 3 XII 1854 z domu na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w kośc. Kapucynów
 2710. Zofia z Horenbergów KWIATKOWSKA (1840)
  zm. 7 X 1840, eksp. 9 X 1840 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w kośc. Reformatów, zapr. mąż wraz z dziećmi i wnukami
 2711. Pelagia z Hornowskich KULCZYCKA (1840)
  żona administratora dóbr rządowych Dęblin; zm. 30 V 1840 w Dęblinie, poch. w katakumbie obok grobowca księżnej wojewodziny Jabłonowskiej na cm. paraf. m. Bobrowniki, zostawiła męża i nowo narodzonego syna
 2712. Antonina z Horochów BOBROWSKA (1v. Kałapska) (1852)
  wdowa po intendencie generalnym skarbu Król. Pol.; zm. 14 IX 1852 w wieku lat 80, eksp. 16 IX 1852 z kośc. Powązkowskiego w Warszawie na cm. miejscowy, zapr. pozostałe córki i wnuki
 2713. Joanna z Horochów SZCZYCIŃSKA (1846)
  żona b. lekarza b. WP, obecnie emeryta; zm. 16 VIII 1846 mając 47 lat; inf. z Nowej Aleksandrii (Puław)
 2714. Józef baron HOROCH (1846)
  niegdyś dziedzic dóbr w okręgach sandomierskim i opatowskim, w młodości wojskowy, następnie prezes rady departamentowej depart. radomskiego, radca wojewódzki, prezes dyrekcji szczegółowej Tow. Kredytowego Ziemskiego b. woj. sandomierskiego, w 1830 osiadł w dobrach swoich Mydłów; ur. 1768 w Struliskach obw. brużańskim, zm. XII 1845, zostawił synów, synowców i niedorosłych wnuków
 2715. Ignacy HORODYSKI (1856)
  obywatel ziemski, b. radca b. woj. lubelskiego i marszałek zebrań obywatelskich; opatrzony św. sakramentami zm. 11 XII 1856 w m. Lublinie w wieku lat 83, pozostawił żonę i dzieci
 2716. Wanda HORODYSKA (1847)
  córka Antoniego i Ignacji z baronów Wyszyńskich małżonków Horodyskich; zm. 11 IX 1847 w wieku lat 18, poch. 13 IX 1847 na cm. Powązkowskim w Warszawie, zostawiła rodziców, siostry i brata
 2717. Kazimierz HORODYŃSKI (1846)
  obywatel gub. radomskiej; zm. na przeł. V i VI 1846 mając lat 45, eksp. 5 VI 1846 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. siostra wraz z familią
 2718. Mieczysław HORODYŃSKI (1855)
  po ciężkiej chorobie, opatrzony św. sakramentami, zm. 1 III 1855 przeżywszy lat 16, eksp. 3 III 1855 z dolnego kośc. św. Krzyża na cm. Powązkowski, zapr. pogrążeni w żalu rodzice i rodzeństwo
 2719. Antoni HOROSZEWICZ (1855)
  zasłużony prof. gimnazjum w Piotrkowie, od lat kilku inspektor szkół rządowych i prywatnych Okręgu Naukowego Warszawskiego; po długiej i ciężkiej chorobie zm. 11 I 1855 w 56 roku życia swego
 2720. Mikołaj HOSZOWSKI (1828)
  dożywotni senator krakowski, prof. Uniw. Jagiellońskiego; zm. II 1828 w Krakowie
 2721. Ignacy HOŁOWIŃSKI (1855)
  arcybiskup mohylewski, metropolita wszech rzymskokatolickich w Cesarstwie kościołów; po kilkumiesięcznej dolegliwej chorobie zm. 7(19) X 1855 w Petersburgu w 48 lub 55 roku życia, uroczyste nab. 12(24) X 1855 w kośc. św. Katarzyny tamże, gdzie też tymczasowo pochowany, uroczystości żał. 7 XI 1855 w kośc. katedralnym w Lublinie
 2722. Maria z Hołowniów KWAŚNIEWSKA (1854)
  po długiej słabości zm. 18 XI 1854 przeżywszy lat 36, eksp. 21 XI 1854 z kośc. Karmelitów na Lesznie w Warszawie na cm. Powązkowski
 2723. Wincenty HOŁOWNIA (1854)
  b. kontroler generalny kasy głównej b. WP, ozdobiony Znakiem Nieskazitelnej Służby Wojskowej za lat 20; zm. 18 XI 1854 przeżywszy lat 83, eksp. 21 XI 1854 z kośc. Karmelitów na Lesznie w Warszawie na cm. Powązkowski
 2724. Seweryn HOLUB (1841)
  ekspedytor urzędu pocztowego, kawaler Ordru św. Stanisława III kl., czł. rady szczegółowej szpitala krasnostawskiego, b. wojskowy; ur. na Ukrainie, zm. 11 X 1841 przeżywszy lat 68; inf. z Krasnegostawu
 2725. Franciszka z Hołyńskich hr. SUMIŃSKA (1840)
  zm. 6 VIII 1840 w domu nr 497 przy ul. Podwal w Warszawie w 92 roku życia, przepr. 9 VIII 1840 na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w kośc. Kapucynów
 2726. Michał HOŁYŃSKI (1854)
  blisko lat dwadzieścia marszałek szlachty gub. mohylewskiej, miał rodzinę w Warszawie; zm. 24 VII 1854 w majątku swym Chocimsku, żył lat 72
 2727. Jan Ignacy HRECZYNA (1860)
  obywatel; opatrzony św. sakramentami zm. 26 VII 1860 w domu własnym nr 166 na Pradze przy ul. Targowej w wieku lat 63, wypr. 28 VII 1860 z domu na cm. w Kamionku, zapr. pozostała familia
 2728. Antonina z Hryniewiczów IZDEBSKA (1837)
  żona mecenasa przy Sądzie Najwyższym; zm. 3 VII 1837 w domu nr 339 w Rynku Nowego Miasta w Warszawie mając lat 58, eksp. 5 VII 1837 na cm. Powązkowski, zapr. mąż wraz z dziećmi
 2729. Feliks HRYNIEWICZ (1831)
  b. ppłk WP, dziedzic Łochowa; zm. 7 VIII 1831, nab. żał. 9 VIII 1831 w kośc. Kapucynów w Warszawie, zostawił żonę i brata
 2730. Wincenty HRYNIEWICZ (1844)
  b. urzędnik w wydziałach po b. Komisji Rządowej Wojny, kawaler Orderu św. Stanisława, emeryt, obywatel gub. płockiej; zm. 27 IX 1844, eksp. 29 IX 1844 z kośc. matropolitalnego św. Jana w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. żona wraz z synami
 2731. Ignacy HRYSZKIEWICZ (1856)
  obywatel i urzędnik inżynierii, czł. Archikonfraterni Literackiej; opatrzony św. sakramentami zm. 24 I 1856, eksp. 27 I 1856 z kapl. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała żona z synami, córką i zięciem
 2732. Amelia z Hubów BARTKOWSKA (1v. Wulfers) (1853)
  dziedziczka dóbr Zyple w gub. augustowskiej, matka małżonki radcy stanu Kuczyńskiego, szambelana dworu JCKMości i marszałka szlachty gub. warszawskiej, córka zasłużonego w kraju męża; zm. 22 IV 1853 w domu przy Ogrodzie Saskim nr 413E w Warszawie przeżywszy lat 75, eksp. 27 IV 1853 z domu na cm. Ew.-Aug. do grobu familijnego, w którym spoczywa jej ojciec, niegdy dyrektor Korpusu Kadetów, zapr. pozostała rodzina
 2733. Marianna z Hubów BREKOWSKA (1858)
  po długiej i ciężkiej chorobie zm. 8 X 1858, eksp. 11 X 1858 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski
 2734. Felicjan HUBA (1860)
  obywatel ziemski, dziedzic dóbr Falęcina, syn Michała Huby, szefa w pułku gwardii konnej Wlk. Ks. Litewskiego za Stanisława Augusta, i Zofii z Konarskich, znany z wzorowego gospodarstwa, szacunku między obywatelami i licznych pism gospodarskich w czasopismach ogłaszanych; zm. 21 VI 1860 w domu nr 1337 przy rogu ul. Świętokrzyskiej i pl. Dzieciątka Jezus w Warszawie, wypr. 24 VI 1860 z domu na cm. Ew.-Ref.
 2735. Karolina z Hubów LINOWSKA (1v. Łęska) (1848)
  wdowa po Aleksandrze Linowskim, senatorze-kasztelanie Król. Pol.; zm. 21 XII 1848 we wsi Tułowicach pow. łowickim, żyła lat 82, eksp. 24 XII 1848 do kośc. paraf. w Brochowie, gdzie poch. 28 XII 1848 po nab. żał., pozostawiła dzieci, wnuki i prawnuki
 2736. Teresa HUBERT (1852)
  panna; zm. 29 XII 1852 w wieku lat 20, eksp. 31 XII 1852 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. rodzice i bracia
 2737. Jan Piotr HUHLE (1847)
  obywatel m. Warszawy; zm. 27 I 1847 w domu przy ul. Marymonckiej nr 3138 w wieku lat 61, pog. 29 I 1847 z domu na cm. Ew.-Aug., zapr. pozostała wdowa
 2738. Aleksander HUISON (1846)
  b. płk b. Wojsk Polskich, w końcu radca komitetu rachunkowego przy Najwyższej Izbie Obrachunkowej; zm. 2 VII 1846
 2739. Józef Kalasanty HULANICKI (1851)
  obrońca przy sądach pokoju; zm. 20 XII 1851 przeżywszy lat 37, eksp. 22 XII 1851 z kośc. Dominikanów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała żona z dziećmi i bracia
 2740. Marianna z Humięckich WNOROWSKA (1856)
  wzorowa matka, gorliwa chrześcijanka; zm. 26 VIII 1856, osierociła troje w nieutulonym żalu pogrążonych dzieci
 2741. Anna z Hummlów BETCHER (1v. Krenn) (1856)
  żona kupca; po krótkiej, lecz ciężkiej słabości zm. 4 X 1856 w domu nr 404 przy ul. Krakowskie Przedm. wprost kośc. św. Krzyża w Warszawie, wypr. 6 X 1856 z domu na cm. Ew.-Aug., zapr. stroskany mąż wraz z pasierbicą i małoletnim synem
 2742. Franciszka z Hummlów LIEDTKE (1857)
  żona urzędnika Banku Polskiego; zm. 13 VIII 1857 w Supraślu, nab. żał. 4 IX 1857 w kośc. Karmelitów na Krakowskim Przedm. w Warszawie, zapr. pozostały mąż i dzieci
 2743. Julia HUMMEL (1841)
  zm. 30 III 1841 w domu przy ul. Bagno nr 1083 w Warszawie w 20 roku życia, eksp. 1 IV 1841 na cm. Ew., zapr. rodzice i familia
 2744. Wincenty HUMNICKI (1834)
  zasłużony oficer kawalerii, później obywatel wiejski, spokojny i pracowity; zm. VI 1834, poch. 30 VI 1834 w Bielinach w woj. sandomierskim, w okolicy Św. Krzyża, przeżył lat blisko 80
 2745. Anna ADELTOWA (1830)
  zm. IX 1830 doczekawszy lat sędziwych, przepr. 15 IX 1830 na cm. Powązkowski w Warszawie
 2746. Fryderyk HUNGER (1844)
  pierwszy probierz Mennicy Warszawskiej; zm. 10 XII 1844 w gmachu Mennicy przeżywszy lat 58, eksp. 13 XII 1844 na cm. Ew.-Aug., zapr. żona z familią
 2747. Agnieszka z Hurtigów NEUMANN (1853)
  pobożna chrześcijanka, dobra żona, wzorowa matka, najlepsza przyjaciółka, opatrzona św. sakramentami zm. 15 V 1853 na łonie starszej swej córki przeżywszy lat 75, wypr. 17 V 1853 z kapl. kośc. św. Jana w Warszawie na cm. Powązkowski, pozostawiła w żalu dwie zamężne córki, zięcia, pięcioro wnuków i siostrę
 2748. Elżbieta z Hurtigów HERYNG (1860)
  b. dziedziczka dóbr Mniszewa; zm. VI 1860 w Warszawie doczekawszy 88 lat wieku
 2749. Krystyna HURTIG (1860)
  panna; po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzona św. sakramentami, zm. 1 VII 1860 w wieku lat 73, nab. żał. 4 VII 1860 w kośc. Franciszkanów, pog. tegoż dnia z tegoż kośc. na cm. Powązkowski
 2750. Antoni HUSARZEWSKI (1824)
  dziedzic dóbr Brzyziec w pow. żelechowskim, dawniej brygadier Wojsk Polskich, mąż i ojciec; zm. 15 III 1824
 2751. Marianna z Husarzewskich PRAŻMOWSKA (1855)
  żona Kacpra Prażmowskiego, sędziego pokoju okręgu kozienickiego, córka gen. b. WP Husarzewskiego, pani pełna cnót, pełna dobrych uczynków, oddająca się szczególniej opiece i pieczołowitości dla cierpiącej ludzkości; zm. 10 II 1855 w dobrach Brzesce w obw. łukowskim, pozostawiła w smutku i żalu liczną familię i czci godnego męża
 2752. Władysław HUSSAR (1859)
  aplikant biura Najwyższej Izby Obrachunkowej, syn b. urzędnika i obywatela ziemskiego w gub. lubelskiej; zm. 15 X 1859 w wieku lat 20, eksp. dnia następnego z kapl. przy szpitalu Ew. na ul. Mylnej w Warszawie na cm. Powązkowski, zostawił stroskanych rodziców oraz siostry i brata
 2753. Jan HÜBEL (1834)
  b. nadleśny generalny; zm. 16 VIII 1834 w Janowie woj. podlaskim przeżywszy lat 81, pozostawił dzieci
 2754. Karol HÜBNER (1855)
  referendarz stanu; po ciężkiej chorobie zm. 18 IV 1855 we wsi Wręcza, eksp. 21 IV 1855 do kośc. paraf. w m. Mszczonowie, zapr. pogrążeni w nieutulonym żalu żona wraz z dziećmi
 2755. Krystyna z Hübnerów SZUBERT (1858)
  obywatelka m. Warszawy; zm. 24 VI 1858 przeżywszy lat 82, eksp. 26 VI 1858 z kośc. Ew. na cm. tegoż wyznania, zapr. pozostała familia
 2756. Józef HÜBSCH (1852)
  obywatel m. Warszawy zamieszkały w domu nr 1395 w Warszawie, czł. Archikonfraterni Literackiej, majster stolarski; zm. 4 II 1852 przeżywszy lat 47, eksp. 7 II 1852 z kośc. Dominikanów na cm. Powązkowski, nab. żał. 9 II 1852 w tymże kośc., zapr. pozostała żona z trojgiem dzieci
 2757. Karolina HÜHNE (1848)
  panna; zm. 14 VI 1848 w domu nr 755 przy ul. Elektoralnej w Warszawie; eksp. 16 VI 1848 na cm. Ew.-Aug., zapr. pozostała matka wraz z familią
 2758. Piotr IDZIKOWSKI (1834)
  prowizor apteki zamieszkały przy ul. Nowy Świat w Warszawie; zm. 19 I 1834 mając lat 34
 2759. Antonina z Idźkowskich MARKOWSKA (1844)
  zm. 31 XII 1843 w domu nr 673A przy ul. Leszno w Warszawie, eksp. 2 I 1844 na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w kośc. Karmelitów na Lesznie, zapr. syn
 2760. Marianna z Igielskich KOWALSKA (1v. Antoszewska) (1860)
  obywatelka m. Warszawy; opatrzona św. sakramentami zm. 19 VIII 1860 w domu własnym przy ul. Wielkiej nr 1445 przeżywszy lat 78, wypr. 21 VIII 1860 z domu na cm. Powązkowski, zapr. w ciężkim smutku pogrążony mąż wraz z dziećmi, wnukami i prawnukami
 2761. Barbara z Ignatowskich KAMIENOBRODZKA (1855)
  wdowa po b. por. b. WP, po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzona św. sakramentami, zm. 10 X 1855 przeżywszy lat 51, eksp. 12 X 1855 z kapl. Reformatów na cm. Powązkowski, zapr. pozostałe córki i zięć
 2762. Salomea z Ignatowiczów LUBOWIDZKA (1855)
  opatrzona św. sakramentami zm. 3 XI 1855, eksp. 5 XI 1855 z kapl. przy kośc. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski
 2763. Ewa z Wilanowskich RYWACKA (1834)
  zm. II 1834 w domu nr 1771 przy ul. Świętojerskiej w Warszawie, eksp. 25 II 1834 na cm. Powązkowski, zapr. dzieci
 2764. Jan ILINICZ (1857)
  płk wojsk cesarsko-rosyjskich, starszy adiutant głównego sztabu 1 armii; po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzony św. sakramentami, zm. 1 IV 1857 w pałacu Prymasowskim w Warszawie przeżywszy lat 57, eksp. 3 IV 1857 z pałacu na cm. Powązkowski, zapr. pozostali krewni
 2765. August hr. ILIŃSKI (1844)
  rzeczywisty radca tajny, senator i rzeczywisty szambelan dworu JCKMości, kawaler wielu orderów, służył pod czterema monarchami, wybudował pałac w dobrach dziedzicznych Romanów, gdzie utrzymywał kapelę, operę włoską i trupę dramatyczną; zm. 21 II 1844 w Petersburgu przeżywszy lat 84
 2766. Janusz hr. ILIŃSKI (1860)
  radca tajny, senator, autor kilku prac literackich w języku francuskim wydanych, kawaler Orderu Orła Białego i innych, syn Józefa Augusta hr. Ilińskiego, także senatora Cesarstwa Rosyjskiego; zm. 23 XII 1860 w Brodach, wracając z zagranicy, zostawił wdowę hr. Oktawię z Morawskich, syna Aleksandra i pięć córek: Joannę hr. Worcellową, Leonię Kaszewską, Henrykę hr. Krasicką, Stefanię Laską i hrabiankę Oktawię
 2767. Jan ILNICKI (1857)
  b. urzędnik Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, emeryt; zm. 31 VIII 1857, eksp. 2 IX 1857 z kośc. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, wotywa żał. 7 X 1857 w tymże kośc. zapr. pozostałe córki - Aniela i Józefa Ilnickie
 2768. Tymoteusz ILNICKI (1856)
  urzędnik i właściciel domu; po długiej chorobie, opatrzony św. sakramentami, zm. XII 1856 mając lat 78, eksp. 19 XII 1856 z kośc. Franciszkanów na cm. Powązkowski, zapr. pozostała w smutku żona z dziećmi i wnukami
 2769. Tomasz ILNICKI (1861)
  urzędnik zarządu oberpolicmajstra, czł. Archikonfraterni Literackiej; po długiej i ciężkiej słabości zm. V 1861 przeżywszy lat 35, wypr. 16 V 1861 z kośc. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. żona z trojgiem małoletnich dzieci; nab. żał. 10 VI 1861 w kapl. Archikonfraterni kośc. metropolitalnego św. Jana, zapr. seniorowie; nab. żał. 20 VI 1861 w tymże kośc., zapr. żona
 2770. Karolina z Jünglingów LÜHE (1860)
  wdowa po lekarzu dywizyjnym b. WP; zm. 13 IV 1860 przeżywszy lat 74, eksp. 17 IV 1860 z kapl. Ew. przy ul. Mylnej w Warszawie na cm. tegoż wyznania, zapr. w smutku pogrążone dzieci
 2771. Teresa VOGLOWA (1823)
  małżonka prof. Uniw. Warszawskiego, czł. Tow. Królewskiego Przyjaciół Nauk; zm. II 1823, poch. 18 II 1823, nab. żał. dnia następnego
 2772. Maria IPNARSKA (1849)
  zm. 2 XI 1849 licząc lat 20, eksp. 4 XI 1849 z dolnego kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. ojciec wraz z siostrami
 2773. Wiktoria z Ipnarskich MATUSZEWSKA (1858)
  żona urzędnika Komisji Rządowej Spraw Wewn. i Duchownych, autorka kilku dziełek pożytecznych dla dzieci; opatrzona św. sakramentami zm. 13 IV 1858, wypr. 15 IV 1858 z kapl. przy kośc. św. Jana (fary) w Warszawie na cm. Powązkowski, egzekwie 17 IV 1858 w kośc. Pijarów, zapr. stroskany mąż z synami
 2774. Tomasz MONWID IRZYKOWICZ (1853)
  dziedzic dóbr Długie Kamieńskie, mąż powszechnie szacowany; zm. w końcu V 1853 w dobrach swoich w pow. siedleckim, żył lat 65, poch. na cm. paraf. ceranowskim w dekanacie węgrowskim
 2775. Marianna z Iwanickich PACEWICZOWA (1828)
  żona adiunkta-dozorcy miast obw. sandomierskiego; zm. 6 VII 1828 w wieku lat 37, poch. 8 VII 1828 w Sandomierzu, zostawiła męża, dwóch synów i matkę
 2776. ORŁOWSKA z Poniatowskich (1858)
  żona Aleksandra Orłowskiego; zm. 23 XI 1858 w Rzymie
 2777. Adolf IWASZKIEWICZ (1842)
  uczeń jednego z wyższych prywatnych instytutów naukowych w Warszawie; zm. XI 1842 w wieku lat 10; uroczystości żał. w kapl. Reformatów, pozostawił ojca (urzędnika VII kl.), matkę, brata i siostry
 2778. Justyn IWASZKIEWICZ (1861)
  emeryt i obywatel m. Warszawy, b. płk wojsk cesarsko-rosyjskich; po krótkiej, lecz ciężkiej słabości zm. 26 VII 1861 o godzinie dziesiątej z rana w domu własnym przy ul. Nowy Świat nr 1315 przeżywszy lat 70, wypr. 28 VII 1861 z domu na cm. Powązkowski, zapr. stroskani syn i córka w nieobecności żony i reszty rodzeństwa; nab. żał. 6 XII 1861 w kośc. Powązkowskim, zapr. pozostała wdowa wraz z dziećmi
 2779. Ludwik IWASZKIEWICZ (1852)
  syn Jana, dymisjonowanego urzędnika VII kl., i Teresy z Pinińskich Iwaszkiewiczów; zm. 9 X 1852 przeżywszy lat 23, eksp. 11 X 1852 z kośc. Karmelitów na Lesznie w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. tegoż dnia w tymże kośc., zapr. rodzice będący w oddaleniu od familii i miejsca rodzinnego
 2780. Zofia IWASZKIEWICZ (1851)
  córka Justyna, b. płk., i Marii ze Zrazowskich Iwaszkiewiczów; zm. 22 III 1851 przeżywszy lat 5
 2781. Klemens IZAJEWICZ (1837)
  b. kpt. Gwardii b. Wojsk Polskich; zm. 14 III 1837 w 54 roku życia, eksp. 17 III 1837 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. żona wraz z dziećmi
 2782. Kunegunda z Izajewiczów TARCZYŃSKA (1830)
  zacna małżonka zasłużonego prof.; zm. 16 IX 1830 w Pęcicach w 56 roku życia, przepr. 19 IX 1830 do rogatek Jerozolimskich i do katakumb na cm. Świętokrzyskim w Warszawie, nab. żał. dnia następnego w kośc. św. Krzyża, zostawiła męża, dzieci i wnuki
 2783. Adam IZBIŃSKI (1861)
  b. mjr Wojsk Polskich, opatrzony kilkakrotnie św. sakramentami zm. 26 XI 1860 w Zaborowie w okręgu błońskim doczekawszy 74 lat życia, stargawszy swe siły na usługach ojczyzny z prawdziwą pokorą chrześcijańską znosił wszelkie cierpienia i całe dnie spędzał na modlitwie
 2784. Kazimierz IZBIŃSKI (1836)
  sędzia pokoju pow. błońskiego; zm. 2 VIII 1836 w dobrach swoich Zaborów, osierocił liczną rodzinę
 2785. Maria z Izbińskich SIEMIANOWSKA (1v. Wodzińska) (1845)
  małżonka Maurycego Siemianowskiego, dziedzica dóbr Braki z przyległościami w pow. sochaczewskim; zm. 16 II 1845 na łonie licznej swej rodziny, żyła lat 60
 2786. Wincenty IZBIŃSKI (1848)
  b. radca Dyrekcji Ubezpieczeń, syn zmarłego Kazimierza Izbińskiego; zm. 29 X 1848 w dobrach swoich Zaborowie pow. warszawskim w wieku lat 45, zostawił matkę, siostry i braci
 2787. Ignacy IZDEBSKI (1846)
  b. rachmistrz b. komisji woj. podlaskiego; zm. 16 VIII 1846 w wieku lat 47, eksp. 18 VIII 1846 z kapl. Karmelitów na Lesznie w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostały szwagier
 2788. Anna z Jałowieckich BRZESKA (1852)
  córka Józefa Jałowieckiego, żona Antoniego Brzeskiego; zm. IX 1852 w przejeździe ze wsi Grodno do familii
 2789. Józef JAŁOWIECKI (1852)
  dziedzic dóbr Grodno w pow. łęczyckim, od wszystkich kochany i szanowany; zm. 24 IX 1852
 2790. Anastazja z Iżyckich MIESZKOWSKA (1842)
  małżonka radcy Tow. Kredytowego; zm. 1 III 1842; inf. z okolicy Kielc
 2791. Maria z Iżyckich SZYDŁOWSKA (1843)
  małżonka dziedzica dóbr Werbkowice w gub. lubelskiej; zm. 22 V 1843 w Werbkowicach w samym kwiecie młodości, pozostawiła męża i rodziców
 2792. Antoni JABŁCZYŃSKI (1860)
  obywatel m. Warszawy i majster mularski; po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzony św. sakramentami, zm. 27 II 1860, eksp. 1 III 1860 z dolnego kośc. św. Krzyża na cm. Powązkowski, zapr. pozostała w smutku wdowa wraz z pięciorgiem dzieci
 2793. Izydor JABŁKOWSKI (1848)
  b. radca departamentowy za Księstwa Warszawskiego; zm. 18 VI 1848 w dobrach swoich dziedzicznych Sielątkowie, żył lat 72
 2794. Anna z hr. Jabłonowskich hr. WODZICKA (1843)
  córka Rocha, kasztelana wiślickiego, i Katarzyny z Ossolińskich hr. Jabłonowskich, przez ponad 40 lat małżonka zmarłego przed dwoma miesiącami Stanisława hr. Wodzickiego, senatora-wojewody Król. Pol., prefekta niegdyś depart. krakowskiego i prezesa Rzeczypospolitej Krakowskiej, matka siedmiorga dzieci ze znakomitymi w kraju familiami połączonych; zm. 11 V 1843 w Krakowie, żyła lat 64, nab. żał. w kośc. Panny Marii w Krakowie, poch. w grobie familijnym obok męża w majętności Niedźwiedź gub. kieleckiej
 2795. Anna JABŁONOWSKA (1849)
  córka Piotra Jabłonowskiego, rejenta kancelarii ziemiańskiej; zm. 16 II 1849 w m. Radomiu przeżywszy lat 18
 2796. Anna z Jabłonowskich KOCHANOWSKA (1849)
  małżonka Franciszka Kochanowskiego, b. oficera wyższego b. Wojsk Polskich, dziedzica dóbr Mianowa; zm. 18 II 1849, zostawiła męża i syna jedynaka
 2797. Antoni ks. JABŁONOWSKI (1856)
  dziedzic Annopola; zm. 26 XII 1855 w wieku lat 62, w tydzień po śmierci brata swego ciotecznego hr. Karola Chodkiewicza, z owdowiałej teraz ks. Pauliny, córki marszałka wielkiego koronnego Mniszcha, zostawia jedyną córkę. hr. Malatesta, i wnuków, nab. żał. 22 I 1856 w kośc. Tow. Dobroczynności w Warszawie
 2798. Barbara Dorota z ks. Jabłonowskich ks. CZARTORYSKA (1844)
  córka Antoniego ks. Jabłonowskiego, ostatniego kasztelana krakowskiego, i Anny ks. Lubartowiczówny Sanguszko, wdowa od lat wielu po Józefie ks. Czartoryskim, stolniku Wlk. Ks. Litewskiego i staroście łuckim, matka ks. Eustachowej Sanguszkowej, ks. ordynatowej Lubomirskiej, hr. Alfredowej Potockiej i hr. Rzyszczewskiej, babka osiemnaściorga wnuków i wnuczek, prababka dwadzieściorga trojga prawnuków i prawnuczek, przez małżeństwa wnuczki jej weszły do rodzin zagranicznych: Lichtenstein, de Ligne i Dietrichstein; zm. IX 1844 w Rzymie, gdzie osiadła przed pół wiekiem, przeżywszy lat 85, wybudowany przez jej ojca wspaniały pałac, mieszczący dziś władze miejskie Warszawy, miał jej służyć za wiano, nab. żał. 8 X 1844 w kośc. św. Krzyża w Warszawie
 2799. Feliks ks. JABŁONOWSKI (1857)
  cesarsko-królewsko-austriacki podkomorzy, b. dyrektor dworu arcyksiążąt - Ferdynanda Maksymiliana i Karola Ludwika, braci cesarza Franciszka Józefa I, feldmarszałek-por. wojsk cesarsko-austriackich, właściciel pułku austriackiego piechoty nr 57 i dowódca Dywizji w 8 Korpusie tychże wojsk, kawaler cesarsko-rosyjskiego Orderu św. Anny I kl. i wielu innych, potomek w prostej linii Stanisława, hetmana wielkiego koronnego, syn młodszy ks. Ludwika Jabłonowskiego, szambelana, rzeczywistego radcy tajnego i wielkiego dygnitarza Królestwa Galicji, z pierwszej jego żony zmarłej ks. Karoliny z hr. Wojnów Jabłonowskiej, damy pałacowej dworu austriackiego, córki Franciszka hr. Wojny, w 1853 znajdował się w Warszawie w orszaku cesarza austriackiego; ur. 18 V 1808, zm. X 1857, po nab. żał. w kośc. św. Michała w Wiedniu poch. na cm. Währingskim 26 X 1857, zgon jego opłakują ojciec, dwaj bracia i dalsze rodzeństwo w Austrii i państwie rosyjskim zamieszkałe
 2800. Julianna z Jabłonowskich CHROŚCICKA (1839)
  zm. 27 XII 1839 w 30 roku życia, eksp. 29 XII 1839 z dolnego kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostały mąż z dziećmi i familią
 2801. Józef JABŁONOWSKI (1835)
  urzędnik przy komorze wodnej; zm. 18 XI 1835 w 43 roku życia, eksp. 20 XI 1835 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. żona z dwojgiem dzieci
 2802. Józef JABŁONOWSKI (1860)
  b. poseł i sędzia pokoju pow. lubartowskiego; zm. 11 X 1859, nab. żał. 20 III 1860 w kośc. Dominikanów w Warszawie; w smutną rocznicę śmierci nab. żał. 11 X 1860 w kośc. św. Ducha - zapr. pozostała żona wraz z córką
 2803. Karol ks. JABŁONOWSKI (1851)
  dziedzic m. Ostroga w gub. wołyńskiej, syn ks. Karola i Tekli z hr. Czackich, synowiec ks. Macieja Jabłonowskiego, niegdyś prefekta depart. lubelskiego, z Pelagii, córki Jana hr. Potockiego, dziedzica Tykocina, zmarłej 1830, zostawia jedynego syna ks. Artura Jabłonowskiego; ur. 23 VI 1799, zm. IX 1851; inf. z Ostroga
 2804. Kazimierz hr. JABŁONOWSKI (1842)
  zm. 18 IV 1842 we Lwowie
 2805. Konstanty JABŁONOWSKI (1836)
  b. płk b. Wojsk Polskich, urzędnik Komisji Rządowej Spraw Wewn., Duchownych i Oświecenia Publicznego; zm. II 1836 w domu przy ul. Oboźnej nr 2766 w Warszawie w wieku lat 59, eksp. 12 II 1836 na cm. Powązkowski, zapr. matka z córką
 2806. Ludwik JABŁONOWSKI (1846)
  właściciel dóbr Nagórzan; zm. 2 IX 1846 we Lwowie przeżywszy lat 46, w ostatniej chwili polecił jeszcze, aby koszt wystawnego pogrzebu na zapomożenie pewnej ubogiej rodziny obrócono
 2807. Maciej ks. JABŁONOWSKI (1844)
  ostatni z pięciu synów ks. Dymitra, niegdyś starosty kowelskiego, prawnuk Stanisława Jabłonowskiego, hetmana wielkiego koronnego, mąż zmarłej Marianny Szeptyckiej, dziedzic olbrzymich włości w obrębie dzisiejszego Królestwa Galicji, za Księstwa Warszawskiego prefekt depart. w Lublinie; ur. 16 VI 1757, zm. 19 II 1844 w Krakowie, zostawił syna Ludwika, rzeczywistego radcę tajnego i szambelana JCKMości, wielkiego koniuszego dziedzicznego Królestwa Galicji, oraz czworo wnuków i prawnuków
 2808. Maksymilian ks. JABŁONOWSKI (1846)
  wielki mistrz dworu JCKMości, czł. Rady Administracyjnej, prezes Heroldii Król. Pol., niegdyś senator-kasztelan, później wojewoda i wielki mistrz dworu Król. Pol., kawaler Orderu Orła Białego, Wielkiego Krzyża św. Włodzimierza II kl., Orderu św. Anny I kl. z koroną cesarską i Znaku Nieskazitelnej Służby, protektor Archikonfraterni Literackiej i Bractwa św. Rocha, syn Antoniego ks. Jabłonowskiego, kasztelana krakowskiego, i Tekli Czaplicównej, łowczanki wielkiej koronnej, mąż Teresy z ks. Lubomirskich ks. Jabłonowskiej, teść Marcelego Lubomirskiego, potomek Stanisława Jabłonowskiego, hetmana wielkiego koronnego; zm. 13 II 1846 w dobrach swoich Krzewinie w gub. wołyńskiej, żył lat 61, uroczystości pog. 18 i 19 II 1846 w Krzewinie, zostawił wdowę, syna i córkę
 2809. Maria z hr. Jabłonowskich hr. STARZEŃSKA (1840)
  zm. I 1840 w dobrach Olejów w obw. złoczowskim
 2810. Petronela z ks. Jabłonowskich hr. WODZICKA (1859)
  wdowa po hr. Wodzickim, matka zmarłych dzieci: Aleksandra hr. Wodzickiego, Emilii hr. Zborowskiej i Karoliny hr. Mycielskiej; zm. 7 XI 1859 w Krakowie pogrążając w żałobie dwóch synów Henryka i Włodzimierza hr. Wodzickich i rodzinę
 2811. Stanisław ks. JABŁONOWSKI (1822)
  senator-wojewoda, kawaler Orderu Orła Białego i Orderu św. Stanisława, niegdyś szef Gwardii Pieszej Litewskiej; zm. 1822 w karecie w drodze do dóbr swoich na Wołyniu, nab. żał. 24 V 1822 w kośc. Kapucynów w Warszawie
 2812. Teresa z hr. Jabłonowskich TRZEBIŃSKA (1v. Ossolińska) (1826)
  małżonka Maksymiliana hr. Ossolińskiego, następnie Ignacego Trzebińskiego, niegdyś szambelana króla Stanisława Augusta, matka zmarłej Marii Sołtykowej, żony Władysława Sołtyka; zm. 14 X 1826 w dobrach dziedzicznych Czuszowie w woj. krakowskim, zostawiła męża i dzieci
 2813. Adam JABŁOŃSKI (1852)
  b. urzędnik b. Komisji Rządowej Wojny, emeryt; zm. 23 VII 1852 przeżywszy lat 75, eksp. 25 VII 1852 z kapl. przy kośc. św. Karola Boromeusza w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała familia
 2814. Bronisława z Jabłońskich KACZANOWSKA (1861)
  żona asesora sądu policji poprawczej; po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzona św. sakramentami, zm. 30 VI 1861 w wieku lat 29, wypr. 2 VII 1861 z dolnego kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. w kośc. Kapucynów, zapr. stroskany mąż wraz z córką, bratem i siostrą; w dniu imienin wotywa żał. 19 VIII 1861 w kośc. św. Krzyża, zapr. pozostały mąż z córką
 2815. Cecylia JABŁOŃSKA (1828)
  córka Adama i Izabelli z Merlinich Jabłońskich, pełna cnót i talentów; zm. 11 X 1828 w kwiecie lat swoich, zostawiła rodziców
 2816. Telesfor JABŁOŃSKI (1860)
  zm. 16 I 1860 we wsi Jabłonna w wieku lat 45, eksp. dnia następnego do kośc. paraf. w Chotomowie, nab. żał. i pog. 18 I 1860, zapr. pozostała familia
 2817. Justyna z Jabłońskich HOŁOWNIOWA (1847)
  przez przeszło 30 lat żona Wincentego Hołowni, emeryta z b. Wojska Polskiego; ur. 1792 w dobrach ojca swojego Jeziorko zwanych w Łomżyńskiem położonych, zm. 7 I 1847, przepr. 9 I 1847 na cm. Powązkowski w Warszawie, pozostawiła męża i córkę
 2818. Karolina JABŁOŃSKA (1857)
  zm. 7 XII 1857 w wieku lat 12, nab. żał. w oktawę zgonu 14 XII 1857 w kośc. Reformatów w Warszawie, zapr. pogrążeni w smutku rodzice
 2819. Kornelia z Jabłońskich TRZCIŃSKA (1860)
  żona Aleksandra Trzcińskiego, dziedzica dóbr ziemskich; opatrzona św. sakramentami zm. 10 VII 1860 przed północą w dobrach swych Rudniki w pow. olkuskim, poch. w grobie familijnym na cm. paraf. przy kośc. we Włodowicach, pozostawiła męża z trojgiem dzieci
 2820. Ludwika z Jabłońskich ROMANOWICZ (1854)
  żona urzędnika; zm. 28 VIII 1854, eksp. 31 VIII 1854 z kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski
 2821. Małgorzata z Jabłońskich JAŚLIKOWSKA (1852)
  wdowa po b. prof.-emerycie Ignacym Jaślikowskim; zm. 22 X 1852, wypr. 24 X 1852 z kapl. przy kośc. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. 26 X 1852 w tymże kośc., zapr. syn, synowa i wnuczka
 2822. Natalia z Jabłońskich GAWROŃSKA (1855)
  zm. 24 VI 1855 we wsi Chrobrzany w pow. sandomierskim w 32 wiośnie życia, osierociła matkę, męża, rodzeństwo i troje drobnych dziatek
 2823. Rozalia JABŁOŃSKA (1856)
  panna; zm. 19 IX 1856 przeżywszy lat 19, przepr. 21 IX 1856 na cm. Powązkowski w Warszawie
 2824. Stanisław JABŁOŃSKI (1850)
  mjr b. Wojsk Polskich, radca Tow. Kredytowego Ziemskiego; zm. II 1850 w Suwałkach, pozostawił żonę wraz z dziećmi
 2825. Stanisław JABŁOŃSKI (1853)
  b. urzędnik Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu; zm. 19 VII 1853 we Włocławku w 30 roku życia, wotywa 22 IX 1853 w kośc. popaulińskim św. Ducha w Warszawie, zapr. pozostała wdowa
 2826. Tomasz JABŁOŃSKI (1826)
  sędzia trybunału I instancji woj. augustowskiego, syn Adama Jabłońskiego, pisarza ziemskiego, i Urszuli z Szabłowskich, za panowania Stanisława Augusta był deputowanym na trybunał lubelski, później komisarzem cywilno-wojskowym i radcą prefektury depart. łomżyńskiego, w swoich dziedzicznych dobrach Jeziorku wystawił sześć budynków dla dobrze zasłużonych żołnierzy; zm. 11 I 1826 w Łomży przeżywszy lat 66
 2827. Emilia KASZEWSKA (1855)
  żona znanego literata Kazimierza Kaszewskiego; po krótkiej chorobie zm. 25 V 1855 w Nowej Aleksandrii w kwiecie wieku, poch. 28 V 1855 na cm. parafii włostowickiej, zostawiła męża, małoletniego syna i siostrę, wotywa 30 VI 1855 w kośc. Karmelitów na Krakowskim Przedm. w Warszawie
 2828. Karol JACHE (1855)
  b. aptekarz; zm. 8 VII 1855 w domu nr 62 w Rynku Starego Miasta w Warszawie przeżywszy lat 42, eksp. 10 VII 1855 z domu na cm. Powązkowski, zapr. pozostała żona
 2829. Barbara z Jachowiczów ROGO (1859)
  po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzona św. sakramentami, zm. 7 VI 1859 przeżywszy lat 53, wypr. 9 VI 1859 z kośc. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pogrążeni w smutku mąż, dzieci i wnuki
 2830. Stanisław JACHOWICZ (1857)
  zasłużony i powszechnie szanowany mąż, mistrz i opiekun dziatek, który cały swój żywot dla ich nauki i dobra poświęcił, w zakresie swych literackich działań ograniczył się do powieści dla wieku młodocianego dla wszelkich bez wyjątku stanów i na bajkach, gorliwy czł. Warszawskiego Tow. Dobroczynności; zm. 24 XII 1857 o godzinie trzeciej i pół rano w domu przy ul. Chłodnej nr 932 mając lat 61, pog. 26 XII 1857 z domu na cm. Powązkowski, nab. żał. 14 I 1858 w kośc. Tow. Dobroczynności, nab. żał. 16 I 1858 w kośc. paraf. św. Karola Boromeusza przy ul. Chłodnej, zapr. pozostała żona z dziećmi
 2831. Julia z Jachowskich STRZYŻEWSKA (1856)
  zm. 1 VII 1856, wypr. 3 VII 1856 z kośc. św. Karola Boromeusza w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała siostra
 2832. Marian NOSTITZ-JACKOWSKI (1852)
  właściciel dóbr ziemskich Proszkowo i innych w pow. mławskim położonych, przed sześciu miesiącami poślubił Izabellę z Trzcińskich; zm. 30 I 1852 w m. gubernialnym Płocku, żył lat 26
 2833. Stanisław JACOBI (1847)
  obywatel m. Warszawy, bankier i wspólnik znakomitych przedsięwzięć handlowych, kawaler pruskiego Orderu Orła Czerwonego IV kl.; zm. 23 XI 1847 w domu przy ul. Senatorskiej nr 497 przeżywszy lat 51, pog. 25 XI 1847 z domu na cm. Powązkowski, zapr. pozostała wdowa wraz z rodziną
 2834. Adam JACZEWSKI (1835)
  radca b. rady obywatelskiej; zm. 27 II 1835 w swych dobrach Pniewnik w pow. stanisławowskim woj. mazowieckim, pozostawił żonę i dzieci
 2835. Karol JACZEWSKI (1854)
  dziedzic dóbr Osnowo; po ciężkiej chorobie, której najbieglejsi lekarze sprowadzeni z Warszawy usunąć nie zdołali, zm. 7 VIII 1854 licząc lat 36, pozostawił w żałobie matkę, żonę z niemowlęńciem, rodzinę i licznych przyjaciół
 2836. Honorata z Jaczyńskich WIŚNIEWSKA (1849)
  zm. 31 V 1849 w domu nr 439 przy ul. Krakowskie Przedm. w Warszawie przeżywszy lat 39, eksp. 2 VI 1849 na cm. Powązkowski, zapr. pozostały mąż z czworgiem dzieci
 2837. Konstancja Karolina z Jägerów GRANZÓW (GRANZOW) (1858)
  po ciężkiej słabości zm. 4 III 1858 w domu nr 1582 przy ul. Jerozolimskiej w Warszawie przeżywszy lat 21, wypr. 7 III 1858 na cm. Ew.-Aug., zapr. pogrążony w smutku mąż wraz z ojcem, matką i rodzeństwem
 2838. Józef JAGIELSKI (1860)
  obywatel, urzędnik Rządu Gubernialnego Augustowskiego ; w rocznicę śmierci wotywa żał. 12 V 1860 w kośc. Bernardynów w Warszawie, zapr. żona wraz z dziećmi; msza św. w kośc. Powązkowskim i poświęcenie nagrobka na miejscowym cm. 9 VIII 1860
 2839. Aleksander JAGIEŁŁO (1839)
  zm. IX 1839 w domu nr 1273 przy ul. Nowy Świat w Warszawie w 23 roku życia, eksp. 8 IX 1839 na cm. Powązkowski, zapr. matka wraz z małoletnim synem
 2840. Paulina z Jagminów JAGMINOWA (1826)
  pułkownikowa; zm. III 1826, poch. 22 III 1826 na cm. Powązkowskim w Warszawie
 2841. Maria z Jagniątkowskich ZAREMBINA (1845)
  zm. 22 IV 1845, wypr. 24 IV 1845 z kośc. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostały mąż
 2842. Paweł JAGODZIŃSKI (1857)
  urzędnik sądu kryminalnego warszawskiego, czł. Archikonfraterni Literackiej; zm. 12 I 1857 przeżywszy lat 50, eksp. 14 I 1857 z kapl. Karmelitów przy ul. Leszno na cm. Powązkowski, zapr. pozostała familia; nab. żał. 30 I 1857 w kapl. NMP przy kośc. archikatedralnym i metropolitalnym św. Jana
 2843. Antoni JAHN (1858)
  kupiec i obywatel m. Warszawy; po krótkiej chorobie zm. 31 X 1858 w domu nr 1346C przy ul. Mazowieckiej przeżywszy lat 56, wypr. 3 XI 1858 na cm. Ew.-Ref., zapr. pozostała żona z córką, zięciem i familią
 2844. Matylda JAHN (1855)
  córka warszawskiego kupca i obywatela; po krótkiej słabości zm. 15 XI 1855 w domu nr 1346C przy ul. Mazowieckiej w Warszawie w 11 wiośnie życia swego, eksp. z domu na cm. Ew.-Ref., zapr. pogrążeni w żalu rodzice
 2845. Ludwika z Jahnków DOMAŃSKA (1856)
  obywatelka m. Warszawy; zm. 26 V 1856, eksp. 28 V 1856 z kośc. św. Krzyża na cm. Powązkowski, zapr. troje nieletnich dzieci
 2846. Tekla z Jakimowiczów DORANTOWICZ (1852)
  zm. 23 VIII 1852 w domu nr 187 przy ul. Krzywe Koło w Warszawie przeżywszy lat 60, eksp. 25 VIII 1852 na cm. Powązkowski, zapr. mąż z dziećmi i wnukami
 2847. Maria Franciszka JACOBI (1857)
  córka Konstantego Jacobi, urzędnika Komisji Rządowej Spraw Wewn. i Duchownych, i Anny z Sowińskich; zm. 25 III 1857 mając wieku lat 10 i pół, eksp. 27 III 1857 z kośc. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. stroskani rodzice i rodzeństwo
 2848. Teofil JAKOBI (1852)
  dr med.; zm. 16 IX 1852 przeżywszy lat 72, eksp. 18 IX 1852 z kapl. Ew.-Aug. na cm. tegoż wyznania
 2849. Teresa z Jacobych MÜNHEIMER (MINHEYMER) (1851)
  małżonka Jana Münheimera, pierwszego sztycharza Banku Polskiego; zm. 15 VIII 1851 u wód w Wiesbaden, dokąd wspólnie z mężem na czas krótki dla rozrywki udała się, żyła lat 27, pozostawiła męża, córkę, matkę i liczne rodzeństwo
 2850. Aniela JAKOWICKA (1855)
  córka Józefa i Teodozji z Fryderycych małżonków Jakowickich; zm. 31 VII 1855, zostawiła rodziców
 2851. Jan Nepomucen JAKOWICKI (1850)
  obywatel Warszawy, syn Józefa i Magdaleny starościanki Gronowskiej, ojciec zmarłej Zofii Jakowickiej, lata 1807, 1809 i 1812 przepędził w zawodzie wojskowym pod cesarzem Napoleonem; ur. 1787 w Gołańczy w Wlk. Ks. Poznańskim, zm. 29 III 1850 w domu własnym nr 720 przy ul. Leszno, eksp. 1 IV 1850 na cm. Powązkowski, zapr. pozostała żona i dzieci
 2852. Tekla Józefa JAKOWICKA (1850)
  córka Tekli i Cypriana Jakowickich; zm. 12 XI 1850 w domu Koeltza przy ul. Królewskiej w Warszawie przeżywszy lat 7, eksp. 15 XI 1850 na cm. Powązkowski, zapr. pozostali rodzice, babka, siostry i brat
 2853. Władysław JAKOWICKI (1855)
  syn Wiktora i nieżyjącej już Eleonory z Ratajskich małżonków Jakowickich; po ciężkiej chorobie zm. 29 IX 1855 w domu nr 1025 przy ul. Grzybowskiej w Warszawie mając lat 7, wypr. dnia następnego z domu na cm. Powązkowski, zapr. ojciec
 2854. Zofia JAKOWICKA (1850)
  panna, córka obywatela m. Warszawy; zm. 4 I 1850 przeżywszy lat 20, eksp. 6 I 1850 z kapl. kośc. Karmelitów na Lesznie na cm. Powązkowski, nab. żał. 24 I 1850 w tymże kośc., zapr. rodzice i rodzeństwo
 2855. Aleksander PASCHALIS JAKUBOWICZ (1846)
  syn obywatela Warszawy, właściciela fabryki pasów litych i materii, w młodości wojskowy, ozdobiony Krzyżem Wojskowym, właściciel dóbr Łaźniew i Święcice; zm. III 1846 w swej majętności ziemskiej w pow. warszawskim, przeżył lat 63, poch. w Rokitnie, zostawił żonę i potomstwo
 2856. Anna z Jakubowiczów MORAWSKA (1828)
  małżonka radcy stanu; zm. 20 XI 1828, przepr. 22 XI 1828 na cm. Powązkowski w Warszawie, nab. żał. 26 XI 1828 w kośc. Reformatów
 2857. Atalia z Jakóbowiczów FRAENKEL (1850)
  wdowa po bankierze warszawskim Samuelu Antonim Fraenklu; zm. 5 XI 1850 w domu nr 602 przy ul. Bielańskiej w Warszawie przeżywszy lat 79, eksp. 8 XI 1850 na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w kośc. paraf. św. Karola Boromeusza, zapr. dzieci, wnuki i prawnuki
 2858. Józef PASCHALIS JAKUBOWICZ (1845)
  syn Jakuba Paschalisa Jakubowicza, kupca towarów bławatnych tureckich w Warszawie, właściciela fabryki pasów złotolitych polskich, twórca fabryki tkanin bawełnianych w Lipkowie; zm. 5 IV 1845 w dobrach własnych Lipków pod Warszawą w 69 roku życia, nab. żał. i pog. 9 IV 1845 w Lipkowie, zapr. pozostała żona, dzieci i wnuki
 2859. Pelagia PASCHALIS JAKUBOWICZ (1851)
  zm. 20 I 1851 przeżywszy lat 33, eksp. 22 I 1851 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała matka wraz z rodzeństwem
 2860. Seweryn PASCHALIS JAKUBOWICZ (1850)
  zm. 1 II 1850 we wsi Rokitno ukończywszy 30 rok życia, poch. 4 II 1850 na cm. przy kośc. paraf. w Rokitnie obok mogiły swego ojca Aleksandra, pozostawił żonę i troje niemowląt
 2861. Franciszek JAKUBOWSKI (1860)
  zarządzający warszawskim aptecznym magazynem; po długiej i ciężkiej chorobie zm. 12 II 1860, wypr. 15 II 1860 z kośc. św. Krzyża na cm. Powązkowski, zapr. nieutulone w żalu dzieci
 2862. Julia z Jakubowskich GARBOWSKA (1853)
  wdowa po b. wojskowym b. WP; zm. 31 X 1853, eksp. 2 XI 1853 z kośc. Augustianów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała w smutku rodzina
 2863. Katarzyna z Jakubowskich POPŁAWSKA (1824)
  żona Ludwika Popławskiego, notariusza-konserwatora pow. hrubieszowskiego; zm. w nocy z 20 na 21 VII 1824 w Świerszczowie w kwiecie wieku, zostawiła męża; inf. z Hrubieszowa 24 VII 1824
 2864. Konstanty JAKUBOWSKI (1852)
  pełen zdolności i zamiłowany w sztuce artysta rzeźbiarz, liczne jego prace przyozdabiają świątynie pańskie oraz gmachy możnych na prowincji i w Warszawie; zm. 30 IV 1852 w Warszawie przeżywszy lat 47, pog. 2 V 1852 z dolnego kośc. św. Krzyża na cm. Powązkowski
 2865. Leon JAKUBOWSKI (1837)
  urzędnik (kasjer) Banku Polskiego; zm. IV 1837 w wieku młodzieńczym, eksp. 28 IV 1837 z kośc. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. żona i krewni
 2866. Szymon JAKUBOWSKI (1855)
  obywatel m. Warszawy; po ciężkiej słabości zm. 14 VII 1855 przeżywszy lat 79, eksp. 16 VII 1855 z kapl. Franciszkanów na cm. Powązkowski, zapr. pozostała wdowa wraz z dziećmi
 2867. Marcin JAKUTOWICZ (1828)
  sędzia pokoju pow. warszawskiego, kawaler Orderu św. Stanisława III kl., dawniej naddzierżawca ekonomii Żbików; zm. 29 IV 1828 w Warszawie w 78 roku życia, obrzęd pog. 2 V 1828 w Żbikowie, poch. tamże obok wcześniej zmarłego syna
 2868. Wiktoria z Jakutowiczów MEJER (1859)
  wdowa po Andrzeju Mejerze, obywatelu ziemskim pow. stanisławowskiego; zm. 2 II 1859 licząc lat 70, nab. żał. 5 II 1859 w kośc. Franciszkanów w Warszawie, skąd tegoż dnia odpr. na cm. Powązkowski, zapr. pozostała rodzina
 2869. Magdalena z Jamiołkowskich GAWARECKA (1857)
  zm. 24 I 1857 w pow. włocławskim
 2870. Andrzej JANASZ (JANASCH) (1836)
  obywatel Warszawy; zm. V 1836 w domu przy ul. Krakowskie Przedm. nr 440 w Warszawie, wypr. 11 V 1836 na cm. Ew., zapr. żona i krewni
 2871. Jan Fryderyk Samuel JANASCH (1856)
  zm. 18 III 1856 w majętności Płochocin przeżywszy zaledwie lat 2 i miesięcy 6, wypr. 20 III 1856 na cm. Ew. pod Warszawą, zapr. rodzice
 2872. Bronisław JANCZEWSKI (1851)
  zm. 21 X 1851 w domu nr 679-80 przy ul. Leszno w Warszawie w 8 roku życia, eksp. dnia następnego na cm. Powązkowski, zapr. pozostała matka i bracia
 2873. Franciszka z Janczewskich BUCHOWSKA (1849)
  żona urzędnika w Łowiczu; zm. 3 V 1849 mając lat 21
 2874. Piotr JANCZEWSKI (1848)
  b. urzędnik w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, emeryt i obywatel m. Warszawy; zm. 6 IV 1848 w 63 roku życia, eksp. 9 IV 1848 z kapl. Reformatów na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w kośc. Kapucynów, zapr. rodzina
 2875. Witosław Wincenty JANCZEWSKI (1846)
  uczeń IV kl. gimnazjum drugiego w Warszawie; zm. 17 X 1846 przeżywszy zaledwie lat 13, eksp. 19 X 1846 z kapl. Karmelitów przy ul. Leszno na cm. Powązkowski, zapr. rodzice
 2876. Józef JANECZKO (1860)
  wotywa żał. 21 III 1860 w kośc. Karmelitów na Lesznie w Warszawie, zapr. pozostałe dzieci
 2877. Barbara z Janickich TWOROWSKA (1822)
  wdowa po Stanisławie Tworowskim, sędzim pokoju pow. opoczyńskiego; zm. 1 VII 1822, poch. w grobie familijnym we wsi dziedzicznej dóbr swoich Kraśnica
 2878. Brygida z Janickich ŁADA (1852)
  matka artysty skrzypka Kazimierza Łady; zm. 1852 w Bliznej, blisko miasteczka Koła, w wieku lat 75
 2879. Justyna z Janickich GAJEWSKA (1851)
  żona emeryta, sędziego trybunału; zm. 6 III 1851, eksp. 10 III 1851 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. mąż wraz z synem
 2880. Stanisław JANICKI (1855)
  dr filozofii, asesor kolegialny, radca Dyrekcji Ubezpieczeń, b. prezes kolegium kościelnego warszawskiej gminy ew.-ref.; ur. 4 V 1798 z Ludwika i Tekli z Ulidowskich, zm. 8 V 1855 w wieku lat 57, pog. 10 V 1855 z kośc. Ew.-Ref. przy ul. Leszno nr 666 na cm. tegoż wyznania, zapr. w żalu pogrążona żona, czworo dzieci i zięciowie
 2881. Feliks Antoni JANIKOWSKI (1852)
  urzędnik w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, czł. Archikonfraterni Literackiej; zm. 21 IX 1852 w domu nr 4 przy ul. Świętojańskiej w Warszawie w wieku lat 51, eksp. 23 IX 1852 na cm. Powązkowski, zapr. pozostała siostra
 2882. Teofil JANIKOWSKI (1840)
  jeden z najzasłużeńszych w Tow. Dobroczynności, jego kasjer i wiceprezes wydziału ochrony, zastępca sędziego Trybunału Handlowego; zm. 12 X 1840 w domu Grabowskiego przy ul. Miodowej w Warszawie, żył lat 39, przepr. 14 X 1840 na cm. Powązkowski, nab. żał. 22 X 1840 w kośc. Tow. Dobroczynności, zostawił wdowę i troje dzieci
 2883. Kazimiera JANISZEWSKA (1858)
  zm. 11 XI 1858 w kwiecie wieku w domu nr 2647 przy ul. Mariensztat w Warszawie, eksp. 13 XI 1858 z domu na cm. Powązkowski, zapr. stroskani rodzice
 2884. Anzelm JANISZEWSKI (1845)
  obywatel m. Warszawy; zm. II 1845 w wieku lat 75, przepr. 18 II 1845 z kośc. Powązkowskiego na cm. miejscowy, zapr. żona, z którą miał za cztery miesiące obchodzić złote wesele, oraz dzieci i wnuki
 2885. Ferdynand JANISZEWSKI (1852)
  obywatel m. Warszawy; zm. 29 IV 1852 w domu nr 1067 przy ul. Królewskiej przeżywszy lat 64, eksp. 2 V 1852 na cm. Powązkowski, zapr. żona, siostra i córki
 2886. Karol JANISZEWSKI (1861)
  b. sędzia trybunału cywilnego gub. płockiej, ostatnio emeryt; po krótkiej słabości zm. 27 VII 1861 na łonie rodziny w m. Łowiczu
 2887. Michał JANISZEWSKI (1858)
  b. urzędnik kancelarii Rady Administracyjnej, emeryt, ozdobiony Orderem św. Stanisława III kl., dziedzic dóbr Soborzyce i Okołowice w pow. piotrkowskim; po ciężkiej chorobie, opatrzony św. sakramentami, zm. 29 XI 1858 przeżywszy lat 61, wypr. 1 XII 1858 z kapl. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w kośc. Kapucynów, w nieobecności żony zapr. stroskane dzieci wraz z babką, przeniesienie zwłok do urządzonego familijnego grobu w kośc. w Soborzycach
 2888. Sebastian JANISZEWSKI (1846)
  właściciel domu nr 1067 przy ul. Królewskiej w Warszawie; zm. 11 IV 1846 przeżywszy lat 91, eksp. 15 IV 1846 na cm. Powązkowski, nab. żał. 25 IV 1846 w kośc. Kapucynów, zapr. syn, córka, zięć i wnuczki
 2889. Wiktoria JANISZEWSKA (1832)
  panna, uczennica śpiewu w Konserwatorium Warszawskim; zm. 6 I 1832 w domu nr 163 przy ul. Nowomiejskiej przeżywszy lat 19
 2890. Ludwik JANKIEWICZ (1853)
  zm. 22 XI 1853 w wieku lat 19, eksp. 24 XI 1853 z kośc. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. w smutku pogrążeni rodzice, babka, brat i siostry
 2891. Stanisław JANKIEWICZ (1859)
  zm. 24 V 1859 w domu nr 2322 przy ul. Dzikiej w Warszawie, wypr. 26 V 1859 z domu na cm. Powązkowski, zapr. w smutku pogrążeni rodzice
 2892. Adam JANKOWSKI (1828)
  dziedzic dóbr Staniszewice, wzorowy obywatel ziemi czerskiej; ur. w Turcji, unarodowiony na polskiej ziemi, zm. VII 1828, uroczystości pog. 12 VII 1828 w kośc. sobikowskim, zostawił żonę
 2893. Amilkar JANKOWSKI (1835)
  zm. 16 VII 1835 w domu nr 543 przy ul. Długiej w Warszawie w 19 roku życia, eksp. 18 VII 1835 na cm. Powązkowski, zapr. matka wraz z pozostałą familią pod nieobecność ojca
 2894. Antoni JANKOWSKI (1860)
  urzędnik Komisji Skarbu; po krótkiej, lecz ciężkiej słabości zm. 18 IV 1860 przeżywszy lat 45, eksp. 20 IV 1860 z kapl. Karmelitów przy ul. Leszno w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała matka z familią
 2895. Emilia z Jankowskich WIERCISZEWSKA (1v. Bukowska) (1858)
  zm. 24 VI 1858 w Krakowie
 2896. Ignacy JANKOWSKI (1855)
  czł. Archikonfraterni Literackiej, adiunkt rządy gub. warszawskiego; po krótkiej, lecz ciężkiej chorobie zm. 4 VIII 1855, eksp. 6 VIII 1855 z kapl. kośc. św. Karola Boromeusza na cm. Powązkowski, zapr. stroskana żona wraz z dziećmi
 2897. Jakub JANKOWSKI (1849)
  b. urzędnik w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, następnie emeryt i sekretarz Resursy Kupieckiej; zm. 25 I 1849, eksp. 27 I 1849 z kapl. przy szpitalu Ew. w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. wdowa wraz z dziećmi
 2898. Józef JANKOWSKI (1860)
  kupiec i obywatel m. Rawy; po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzony św. sakramentami, zm. 20 XII 1860 przeżywszy lat 40, wypr. 23 XII 1860 z kośc. Dominikanów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała w ciężkim smutku żona
 2899. Konstancja JANKOWSKA (1839)
  córka urzędnika Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu; zm. 9 II 1839 w domu dawniej Ossolińskich na Tłumackiem w Warszawie w 15 roku życia, eksp. 11 II 1839 na cm. Powązkowski, zapr. rodzice oraz bracia i siostry
 2900. Ksawery JANKOWSKI (1836)
  b. naczelnik kontroli służących; zm. 26 I 1836 licząc lat 57, eksp. 28 I 1836 z kośc. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. siostra wraz z familią
 2901. Piotr JANKOWSKI (1857)
  b. mjr b. Wojska Polskiego, emeryt; opatrzony św. sakramentami zm. 28 V 1857 w 72 roku życia, eksp. 30 V 1857 z kośc. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. żona z dziećmi
 2902. Rozalia JANKOWSKA (1841)
  córka sędziego apelacyjnego; zm. 2 IV 1841 w domu przy ul. Leszno nr 673 w Warszawie w 17 roku życia swego, eksp. 4 IV 1841 na cm. Powązkowski, zapr. pozostały ojciec wraz z jej matką przybraną
 2903. Sylwester JANKOWSKI (1841)
  sędzia apelacyjny; zm. 25 XI 1841 w domu nr 673 przy ul. Leszno w Warszawie, eksp. 28 XI 1841 na cm. Powązkowski, zapr. pozostała żona
 2904. Zuzanna z Jankowskich SZKLARSKA (1v. Romanowska, 2v. Bruchalska) (1847)
  zm. 6 VIII 1847 przeżywszy lat 64, eksp. 8 VIII 1847 z kośc. Franciszkanów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostały mąż
 2905. Katarzyna z Jankowskich BRONIEWSKA (1839)
  zm. 2 IX 1839 doczekawszy lat 91, eksp. 4 IX 1839 z kośc. na Pradze na cm. miejscowy, zapr. synowie, córki, wnuki i prawnuki
 2906. Adam Franciszek JANOWSKI (1858)
  radca kolegialny, pisarz IX depart. rządzącego Senatu, ozdobiony Znakiem Honorowym za lat 25; opatrzony św. sakramentami zm. 16 XII 1858 w domu nr 996 przy ul. Waliców w Warszawie, eksp. 19 XII 1858 z domu na cm. Powązkowski, zapr. pozostała żona wraz z dziećmi
 2907. Anna JANOWSKA (1849)
  zm. 3 VII 1849 przeżywszy lat 20, poch. 5 VII 1849 na cm. Powązkowskim
 2908. Julianna JANOWSKA (1849)
  panna; zm. VI 1849 licząc lat 19
 2909. Ludwika JANOWSKA (1851)
  panna; zm. 30 III 1851 w 25 roku życia, poch. 2 IV 1851 na cm. Powązkowskim w Warszawie
 2910. Piotr JANOWSKI (1854)
  urzędnik wydziału dóbr i lasów rządowych w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, syn Marii z Czemskich i Adama Janowskiego, pisarza IX depart. rządzącego Senatu, z nagrodą ogólną i medalem ukończył gimnazjum przy ul. Leszno; ur. 29 IV 1829 w Warszawie, zm. 28 VI 1854 na chorobę piersiową w domu przy ul. Nalewki nr 2255-56 w wieku lat 25, wypr. 30 VI 1854 z domu na cm. Powązkowski
 2911. Weronika z Janowskich KUNICKA (1855)
  obywatelka; po ciężkiej słabości zm. 21 II 1855 przeżywszy lat 36, eksp. 23 II 1855 z kapl. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. 21 III 1855 w kośc. Kapucynów, zapr. pozostały w smutku pogrążony mąż wraz z małoletnimi dziećmi i familią
 2912. Maria z Jansenów ROSTWOROWSKA (1856)
  wdowa po Antonim Rostworowskim, b. radcy tajnym, senatorze, jej staraniem i znakomitym funduszem wznoszony jest kośc. we wsi Milejowie, pow. krasnostawskim; po ciężkiej kilkumiesięcznej chorobie zm. 20 III 1856 w Milejowie, żyła lat 60, eksp. 24 III 1856 do kośc. w Łańcuchowie, poch. dnia następnego na cm. paraf. tamże
 2913. Tadeusz JANUSZEWSKI (1858)
  urzędnik, obecnie emeryt, obywatel m. Warszawy; po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzony św. sakramentami, zm. XI 1858 w domu własnym nr 926 przy ul. Chłodnej w wieku lat 61, wypr. 19 XI 1858 z domu na cm. Powązkowski, nab. żał. 6 XII 1858 w kośc. Reformatów, zapr. pozostała stroskana żona
 2914. Adolf JANUSZKIEWICZ (1857)
  zm. 6 VI 1857 w rodzinnym majątku Dziahylnie w gub. mińskiej, nab. żał. 18 IX 1857 w kośc. Bernardynów w Warszawie
 2915. Florentyna z Januszkiewiczów ADASIŃSKA (1852)
  zm. V 1852 w wieku lat 18, poch. 24 V 1852 na cm. Powązkowskim w Warszawie
 2916. Józef JANUSZEWICZ (1837)
  zasłużony prof. Uniw. Krakowskiego, sędzia apelacyjny; zm. 24 VII 1837 w Krakowie mając lat 84
 2917. Antoni JAPOWICZ (1861)
  obywatel m. Warszawy; po długiej i ciężkiej słabości, opatrzony św. sakramentami, zm. 30 VII 1861 w wieku lat 60, eksp. 1 VIII 1861 z dolnego kośc. św. Krzyża na cm. Powązkowski, nab. żał. 3 VIII 1861 w kośc. Reformatów, zapr. pozostała wdowa i dzieci
 2918. Adam JARACZEWSKI (1831)
  dowódca brygady jazdy; zm. 22 VII 1831 w wieku ponad 20 lat, zostawił żonę
 2919. Bronisław JAROCKI (1857)
  dozorca policyjny cyrkułu III m. Warszawy; zm. III 1857
 2920. Franciszek JARECKI (1849)
  obywatel m. Warszawy; zm. 12 XII 1849 w domu nr 993 przy ul. Krochmalnej, eksp. 15 XII 1849 na cm. Powązkowski, zapr. pozostała żona wraz z dziećmi i wnukami
 2921. Justyna z Jareckich SCHATZ (1848)
  wdowa po obywatelu; zm. 14 IX 1848 w wieku lat 55
 2922. Julian JARMIŃSKI (1833)
  intendent Zamku w Warszawie, kawaler Orderu św. Stanisława, ojciec jedenaściorga dzieci; zm. 8 II 1833, żył lat 44, odpr. 10 II 1833 na cm. Powązkowski, nab. żał. 13 II 1833 w kośc. Bernardynów, zapr. wdowa
 2923. Konstancja z Tarnowskich STARZYŃSKA (1830)
  małżonka dziedzica majętności Ozorków; zm. X 1830 w Ozorkowie
 2924. Lucjan JARNUSZKIEWICZ (1861)
  sekretarz biura pow. włocławskiego, dobry syn i kolega, najpoczciwszy człowiek i prawdziwy sługa ogółu; po kilku latach najdotkliwszych cierpień, opatrzony św. sakramentami, zm. 20 V 1861 w Kłobi, w domu stryja swego, mając zaledwie 33 lata
 2925. Ludwika z Jarosiewiczów SADOWSKA (1846)
  zm. V 1846 przeżywszy lat 31, eksp. 12 V 1846 z kapl. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. mąż wraz z czworgiem dzieci
 2926. Józefa z Jaroszewiczów WEBER (1852)
  żona asesora sądu policji poprawczej wydziału siedleckiego, córka b. mjr. b. Wojsk Polskich; zm. 11 I 1852 w domu przy ul. Nowy Świat róg Chmielnej nr 1259 w Warszawie mając lat 26, przepr. 13 I 1852 z domu wprost na cm. Powązkowski, pozostawiła męża i troje dzieci
 2927. Ludwika z Jaruszewiczów GUTOWSKA (1856)
  żona radcy kolegialnego; po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzona św. sakramentami, zm. 10 IX 1856, wypr. 12 IX 1856 z dolnego kośc. św. Krzyża na cm. Powązkowski, zapr. nieutulony w żalu mąż wraz z dziećmi
 2928. Andrzej JAROSZEWSKI (1859)
  naczelnik oddziału prawnego w Banku Polskim; po długiej i ciężkiej chorobie zm. 28 VII 1859, eksp. 30 VII 1859 z kośc. Dominikanów w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. 24 IX 1859 w kośc. Kapucynów, zapr. w nieutulonym żalu pozostała żona wraz z dziećmi i familią
 2929. Józef JAROSZEWSKI (1854)
  zawiadowca Kolei Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej stacji Radomsk; zm. 18 IX 1854 w domu nr 378 na Pradze przy ul. Brukowej, eksp. 20 IX 1854 z domu na cm. Kamionek, zapr. pozostała żona wraz z małoletnimi dziećmi
 2930. Pankracy JAROSZEWSKI (1843)
  pracownik Komisji Rządowej Spraw Wewn. i Duchownych; zm. 13 IV 1843 mając lat 24, eksp. 15 IV 1843 z kapl. kośc. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. koledzy i przyjaciele
 2931. Piotr Paweł JAROSZEWSKI (1849)
  b. oficer WP, obywatel i b. komisarz taksowy m. Warszawy, ostatecznie emeryt, czł. Archikonfraterni Literackiej, ozdobiony Orderem Krzyża Wojskowego i Znakiem Honorowym Nieskazitelnej Służby; zm. 24 XI 1849 mając wieku lat 61, eksp. 26 XI 1849 z kapl. kośc. św. Jana w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. 1 XII 1849 w tymże kośc., zapr. pozostała wdowa wraz z dziećmi i wnukami
 2932. Agnieszka z Jaroszyńskich WĄDOŁOWSKA (1849)
  zm. 14 IV 1849 przeżywszy lat 27, przepr. 16 IV 1849 z dolnego kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski
 2933. Antoni hr. JAROSZYŃSKI (1830)
  marszałek podolski, b. szambelan dworu polskiego, kawaler Orderu św. Stanisława I kl.; zm. 1830 w Dreźnie, poch. będzie w grobie familijnym w dobrach swych dziedzicznych
 2934. Edward JAROSZYŃSKI (1853)
  syn Czesława Jaroszyńskiego, marszałka szlachty gub. podolskiej, szwagier znanego tamże niegdy szefa Drzewieckiego; zm. 1853 w Paryżu w 44 roku życia swego, pozostawił małżonkę Eleonorę ze Swiejkowskich, wnukę Szczęsnego Potockiego, i dwoje dzieci
 2935. Franciszek JAROSZYŃSKI (1851)
  b. marszałek bracławski, ojciec Oktawiana, marszałka hajsyńskiego, Edwarda i Józefa oraz córki zamężnej za Stanisławem Szczeniowskim, wdowa po nim Anna jest córką zmarłego Ksawerego Drzewieckiego, szambelana dworu króla Stanisława Augusta, a synowicą Pana Szefa, autora pamiętników drukowanych w "Atheneum"; zm. VIII 1851 w majętności swojej Dzwonicha, poch. 11(23) VIII 1851; inf. z m. Tywrowa w pow. winnickim
 2936. Konstancja z Jaroszyńskich DRZEWIECKA (1850)
  małżonka sędziwego i powszechnie poważanego Józefa Drzewieckiego, b. marszałka szlachty pow. krzemienieckiego, znanego z nader ciekawych pamiętników wychodzących w piśmie "Ateneum"; zm. w końcu IX 1850 w Odessie, gdzie przybyła dla poratowania zdrowia, żyła lat 50
 2937. Marceli JAROSZYŃSKI (1854)
  syn obywatela m. Warszawy; zm. 4 II 1854 w wieku lat 18, wypr. 7 II 1854 z dolnego kośc. św. Krzyża na cm. Powązkowski, zapr. stroskani rodzice wraz z familią
 2938. Wiktoria z Jaroszyńskich KRÓLIKOWSKA (1855)
  należąca do składu chórów Opery Teatrów Warszawskich; zm. 24 VIII 1855 przeżywszuy lat 35, eksp. 26 VIII 1855 z kapl. kośc. św. Jana na cm. Powązkowski, zapr. pogrążony w smutku mąż wraz z córką
 2939. Anastazja z Jarosławskich STĘPKOWSKA (1844)
  zm. 2 X 1844 przeżywszy lat 48, eksp. 5 X 1844 z kośc. św. Jana na cm. Powązkowski, zapr. mąż z siedmiorgiem dzieci, wnukiem i familią
 2940. Józef JAROŃSKI (1834)
  sędzia apelacyjny Król. Pol., uprzednio sędzia cywilny i kryminalny w Ostrowcu, Chęcinach, Małogoszczy i Jędrzejowie, absolwent prawa Uniw. Jagiellońskiego; zm. 13 VII 1834 przeżywszy lat 60, poch. dnia następnego na cm. Powązkowskim w Warszawie, nab. żał. 15 VII 1834 w kośc. Kapucynów, zostawił żonę powtórną Wiktorię z Juszyńskich, troje małoletnich dzieci i brata
 2941. Maurycy JARZĘBOWSKI (1853)
  kupiec i obywatel; po długiej i ciężkiej słabości zm. 11 VII 1853 przeżywszy lat 48, eksp. 13 VII 1853 z kapl. Ew.-Aug. w Warszawie na cm. tegoż wyznania, zapr. pozostała żona wraz z pięciorgiem dzieci
 2942. Melchior JASIEWICZ (1860)
  asesor izby wileńskiej sądu cywilnego; zm. 29 X 1860 w Wilnie
 2943. Aleksandra z Jasieńskich KONARSKA (1855)
  zm. 22 III 1855 w Garbaczu w pow. sandomierskim przeżywszy lat 38; pozostawiła małżonka i ośmioro dzieci zgon tej pełnej cnót niewiasty opłakujących
 2944. Augustyn JASIEŃSKI (1854)
  dziedzic wsi Rozwadówka położonej w pow. radzyńskim; zm. 13 I 1854, pozostawił swą matkę i pięcioro dzieci sierotami
 2945. Bolcio JASIEŃSKI (1856)
  jedyny syn Aleksandra Jasieńskiego, właściciela dóbr ziemskich w gub. radomskiej, i Lucyny z Boczkowskich; zm. 31 III 1856 mając 3 lata, eksp. do Wierzbicy, gdzie poch. obok swoich trzech braci
 2946. Honorata z Jasińskich LESZCZYŃSKA (1857)
  żona Alojzego Leszczyńskiego; zm. 27 XII 1856, nazajutrz po śmierci męża, pozostawiła dzieci i wnuki
 2947. ŻYCZYŃSKA z Jasieńskich (1845)
  wdowa po sędzim pokoju okręgu opatowskiego, zm. 18 I 1845 w dobrach swych Mirogonowice w 78 roku życia
 2948. Julia JASIEŃSKA (1860)
  ostatnie dziecko Maksymiliana i Joanny z Węgierskich, dziedziców dóbr Jabłonna w gub. radomskiej, prezesostwa dyrekcji szczegółowej Tow. Kredytowego Ziemskiego gub. radomskiej; zm. 1859 w 17 roku życia, zostawiła rodziców
 2949. Józef JASIEŃSKI (1835)
  zm. 21 II 1835 w dobrach swoich Wojciechowice w obw. sandomierskim przeżywszy lat 61
 2950. Kazimierz Wiktor z Jasionki RAWICZ JASIEŃSKI (1844)
  b. podczaszyc, plenipotent dóbr machorskich, b. mjr, syn Leona i Marianny z Wodzińsko-Ossolińskich Jasieńskich, podczaszych ziemi liwskiej, właścicieli dóbr Żelków w gub. podlaskiej; zm. 16 II 1844 we wsi Machory gub. sandomierskiej, nab. żał. przy zwłokach w kośc. paraf. żarnowskim, poch. w nowo wybudowanym grobie familii Jasieńskich na cm. w Inowłodzu, zostawił żonę, Małgorzatę z Zielonków, i trzech dorosłych synów z poprzednich swych małżeństw - Karola, Jana i Antoniego
 2951. Maksymilian JASIŃSKI (1829)
  dziedzic dóbr Ruszcza w obw. sandomierskim, za Księstwa Warszawskiego prezes rady pow. staszowskiego, później radca wojewódzki i marszałek sejmiku szlacheckiego pow. staszowskiego, sędzia pokoju; zm. w pierwszych dniach X 1829
 2952. Marianna z Jasińskich BRZOZOWSKA (1849)
  wdowa po Józefie Brzozowskim, prof., rektorze, wizytatorze szkół płockich; zm. 6 VII 1849 w podeszłym już wieku, zostawiła dwie córki; inf. z Płocka
 2953. Mikołaj JASIŃSKI (1827)
  oficer Gwardii za panowania Augusta III, poseł na Sejm Czteroletni; zm. 9 V 1827 we wsi Bidziny w woj. sandomierskim, majątku jednego ze swych sześciu synów, żył lat 95, miał czterdzieści dwie osoby rodziny w linii zstępnej
 2954. Teodor JASIEŃSKI (1848)
  b. sędzia pokoju okręgu sandomierskiego, powszechnie żałowany obywatel; zm. 6 XI 1848 przeżywszy lat 73
 2955. Zofia JASIEŃSKA (1857)
  córka Maksymiliana Jasieńskiego, radcy, prezesa dyrekcji szczegółowej Tow. Kredytowego Ziemskiego gub. radomskiej, i Joanny z Węgierskich małżonków Jasieńskich, dziedziców dóbr Jabłonna; zm. 26 VII 1857 w okręgu i pow. radomskim w 19 wiośnie życia, poch. 28 VII 1857 we wsi paraf. Wrzos, pozostawiła rodziców i młodszą siostrę
 2956. Antoni JASIŃSKI (1861)
  urzędnik Prokuratorii Król. Pol.; po krótkiej, lecz ciężkiej słabości zm. 9 IV 1861, eksp. 11 IV 1861 z dolnego kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pogrążona w nieutulonym żalu wdowa wraz z pięciorgiem małoletnich dzieci
 2957. Antonina z Jasińskich CYBULSKA (1848)
  wdowa; zm. 6 VIII 1848 przeżywszy lat 70, eksp. 8 VIII 1848 z dolnego kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostałe dzieci z wnukami
 2958. Domicella z Jasińskich MARTIN (1850)
  wdowa po obywatelu Józefie Martinie; zm. 4 VIII 1850, eksp. 6 VIII 1850 z dolnego kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. syn
 2959. Emilia z Jasińskich JÓZEFOWICZ (1856)
  wdowa po b. pisarzu aktowym Król. Pol., czł. Komitetu Prawodawczego; zm. 24 IV 1856 w domu 585 przy ul. Długiej w Warszawie, eksp. 26 IV 1856 z domu na cm. Powązkowski, zapr. pozostałe rodzeństwo
 2960. Eufrozyna z Jasińskich GORCZYCKA (1845)
  córka zmarłego Feliksa Jasińskiego, mecenasa, żona Cypriana Gorczyckiego, patrona w Kaliszu; zm. 15 II 1845 w Kaliszu przeżywszy 21 lat, eksp. do Malanowa, dóbr jej męża, gdzie nab. żał. w kośc. paraf., poch. w grobie familijnym, zostawiła męża, przybraną matkę, siostrę i brata
 2961. Ewa z Jasińskich BRZEZIŃSKA (1v. Szymanowska) (1848)
  zm. 9 VII 1848 w domu nr 795 przy ul. Elektoralnej w Warszawie mając lat 60, eksp. 11 VII 1848 na cm. Powązkowski, nab. żał. 13 VII 1848 w kośc. Reformatów, zapr. dzieci
 2962. Ewa z Jasińskich PREISS (1849)
  zm. 23 V 1849 w domu nr 2701 przy ul. Dobrej w Warszawie przeżywszy lat 65, eksp. 25 V 1849 na cm. Powązkowski, zapr. dzieci
 2963. Feliks JASIŃSKI (1842)
  mecenas; zm. 30 XI 1842 w domu nr 1776 przy ul. Świętojerskiej w Warszawie, eksp. 2 XII 1842 na cm. Powązkowski, zapr. pozostała żona i dzieci
 2964. Franciszek JASIŃSKI (1841)
  obywatel Warszawy; zm. 3 VI 1841 w domu nr 551 przy ul. Długiej w Warszawie w 87 roku życia swego, eksp. 5 VI 1841 na cm. Powązkowski, zapr. dzieci i wnuki
 2965. Franciszek JASIŃSKI (1845)
  zm. 6 II 1845, eksp. 9 II 1845 z kapl. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. żona wraz z córką
 2966. Franciszka JASIŃSKA (1845)
  zm. XI 1845 w 16 roku życia, poch. 21 XI 1845 na cm. Powązkowskim w Warszawie
 2967. Izabella z Jasińskich GRABOWSKA (1853)
  właścicielka domu nr 495 przy ul. Miodowej w Warszawie (dawniej Teppera); zm. 31 VIII 1853, eksp. 2 IX 1853 z domu na cm. Powązkowski, egzekwie 5 IX 1853 w kośc. Kapucynów
 2968. Filip JASIŃSKI (1822)
  mecenas Sądu Najwyższej Instancji Król. Pol., tłumacz z języka francuskiego; zm. 17 IV 1822 przeżywszy lat 30 kilka, nab. żał. V 1822 w kośc. Kapucynów w Warszawie
 2969. Jan Alfons JASIŃSKI (1831)
  obywatel Warszawy, właściciel domu na Nowym Świecie; zm. 13 VIII 1831
 2970. Jakub JASIŃSKI (1855)
  dr med. i chir., inspektor Urzędu Lekarskiego m. Warszawy, kawaler wielu orderów; po długiej i ciężkiej słabości zm. 30 IX 1855 w domu własnym przy ul. Długiej nr 551, eksp. 3 X 1855 z domu na cm. Powązkowski, nab. żał. 6 X 1855 w kośc. Kapucynów, zapr. stroskana żona wraz z synami i wnukami
 2971. Józefa JASIŃSKA (1852)
  panna; zm. 27 IX 1852 przeżywszy lat 20, pog. 30 IX 1852 z kapl. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. 28 X 1852 w kośc. Kapucynów, zapr. rodzice, siostra i bracia
 2972. Karol JASIŃSKI (1837)
  obywatel Warszawy; zm. 15 VII 1837 w domu nr 2701 przy ul. Furmańskiej, eksp. 17 VII 1837 na cm. Powązkowski, zapr. familia
 2973. Karol JASIŃSKI (1861)
  starszy felczer zamieszkały pod nr. 1020 przy ul. Grzybowskiej w Warszawie; zm. nagle 3 XI 1861 skutkiem apopleksji
 2974. Marcin JASIŃSKI (1842)
  obywatel Warszawy; zm. 6 IX 1842 w 63 roku życia, poch. 8 IX 1842 na cm. Powązkowskim w Warszawie, zostawił żonę wraz z dziećmi
 2975. Mateusz JASIŃSKI (1847)
  ksiądz, kanonik kielecki i lubelski, proboszcz parafii Góra Kalwaria, b. prof. i ojciec duchowny Akademii Duchownej Rzymskokatolickiej warszawskiej; zm. 17 VI 1847 w domu nr 26 przy ul. Świętojańskiej przeżywszy lat 68, eksp. 20 VI 1847 do rogatek Mokotowskich, a stamtąd na wieczny spoczynek do Góry Kalwarii, zapr. familia
 2976. Małgorzata UNGIER (1841)
  zm. III 1841, eksp. 22 III 1841 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostały mąż wraz z dziećmi
 2977. Norbert JASIŃSKI (1833)
  b. kasjer; zm. 20 VI 1833 w domu przy ul. Świętojerskiej nr 1771 w Warszawie, eksp. 22 VI 1833 na cm. Powązkowski, zapr. bracia
 2978. Władysław Piotr (Piotr Władysław) JASIŃSKI (1856)
  b. prof., emeryt, obywatel; opatrzony św. sakramentami zm. 10 II 1856 w domu własnym nr 653-54 przy ul. Leszno w Warszawie, wypr. 13 II 1856 z domu na cm. Powązkowski, zapr. stroskana rodzina, nab. żał. 15 II 1856 w kośc. Kapucynów
 2979. Teodora z Jasieńskich (Jasińskich) ZALESKA (1857)
  żona mecenasa Ludwika Zaleskiego, obrońcy warszawskich depart. rządzącego Senatu; opatrzona św. sakramentami zm. 12 VII 1857 w wieku lat 50, eksp. 15 VII 1857 z kapl. przy kośc. Reformatów na cm. Powązkowski, zapr. pozostały w smutku mąż wraz z córkami i synami; nab. żał. 31 VII 1857 w kośc. Bernardynów w Radomiu
 2980. Teofila z Jasińskich ZIELIŃSKA (1849)
  zm. 27 XII 1849 w domu nr 738 przy rogu ul. Rymarskiej i Leszno w Warszawie w wieku lat 60, eksp. 30 XII 1849 na cm. Powązkowski, zapr. pozostały mąż wraz z dziećmi
 2981. Teresa z Jasińskich OSTASIŃSKA (1848)
  żona właściciela dóbr ziemskich; zm. 7 III 1848, eksp. 9 III 1848 z kośc. Dominikanów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostały mąż wraz z córką
 2982. Weronika Maria JASIŃSKA (1845)
  zm. 10 V 1845 w 22 roku życia, eksp. 13 V 1845 z kapl. kośc. metropolitalnego św. Jana w Warszawie do kośc. Powązkowskiego, gdzie nab. żał. z wigiliami i pog. na miejscowym cm., zostawiła matkę, siostry, braci i narzeczonego
 2983. Wilhelm JASIŃSKI (1854)
  zm. 19 X 1854, wypr. 22 X 1854 z kośc. Dominikanów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostały ojciec i siostra
 2984. Zofia z Jasińskich JASIŃSKA (1844)
  zm. 5 V 1844, nab. żał. 14 V 1844 w kośc. Kapucynów w Warszawie, zapr. familia
 2985. Zofia z Jasińskich KRZYWOSZEWSKA (1850)
  żona Władysława Krzywoszewskiego, obywatela z Konar w gub. warszawskiej; zm. 13 VII 1850 w Ems, gdzie bawiła dla poratowania zdrowia
 2986. Ludwika z Jaskierskich JANISZEWSKA (1858)
  żona urzędnika biura Komisji Rządowej Spraw Wewn. i Duchownych; po długiej i ciężkiej słabości, opatrzona św. sakramentami, zm. 25 VII 1858 w wieku lat 41, eksp. 27 VII 1858 z kapl. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, egzekwie dnia następnego w kośc. Kapucynów, zapr. pogrążony w smutku mąż wraz z dwiema córkami i synem
 2987. Michał JASKIERSKI (1846)
  obywatel Warszawy; zm. II 1846 w 70 roku życia, poch. 7 II 1846 na cm. Powązkowskim
 2988. Ignacy JASKUŁOWSKI (1842)
  obywatel; zm. 16 IV 1842 w 30 roku życia, wypr. 18 IV 1842 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. żona i rodzice
 2989. Ignacy JASKUŁOWSKI (1851)
  obywatel; zm. 1 XII 1851 przeżywszy lat 72, eksp. 3 XII 1851 z kapl. przy kośc. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski
 2990. Łukasz JASKÓLSKI (1851)
  płk (ppłk) b. Wojsk Polskich, ozdobiony Krzyżem Wojskowym Złotym polskim i Krzyżem Oficerskim orderu francuskiego Legii Honorowej, naddzierżawca dóbr Ratyń; zm. 24 IX 1851 we wsi Ratyń w pow. konińskim, w parafi Lądek, żył lat 75
 2991. Marianna z Józwigów NEUMANN (1849)
  żona obywatela m. Szczuczyna; zm. 15 XI 1849 przeżywszy lat 66, eksp. 18 XI 1849 z kapl. Ew.-Aug. w Warszawie na cm. tegoż wyznania, zapr. pozostała córka wraz z synem i wnukami
 2992. Agnieszka z Jastrzębskich BORAKOWSKA (1836)
  żona Jana Kantego Borakowskiego, radcy stanu; zm. 21 VII 1836 w domu nr 482 przy ul. Miodowej w Warszawie, eksp. 23 VII 1836 na cm. Powązkowski, egzekwie 27 VII 1836 w kośc. Kapucynów, zapr. mąż wraz z dziećmi i wnukami
 2993. Anna z Jastrzębskich KOŚCIELSKA (1846)
  zm. 10 XI 1846 przeżywszy lat 75, nab. żał. 12 XI 1846 w kośc. Dominikanów w Warszawie, skąd tegoż dnia eksp. na cm. Powązkowski, zapr. pozostałe wnuki
 2994. Józefa z Jastrzębskich MAZURKIEWICZ (1842)
  zm. 17 VII 1842 w domu nr 75 przy ul. Kanonia w Warszawie po 22 latach życia, eksp. 19 VII 1842 na cm. Powązkowski, nab. żał. 22 VII 1842 w kośc. Augustianów, zapr. pozostały mąż wraz z córką
 2995. Marianna z Jaszczewskich KRZECZKOWSKA (1842)
  zm. VI 1842, eksp. 9 VI 1842 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. mąż
 2996. Marianna z Jaszewskich HERBURTOWA (1855)
  po długiej i ciężkiej chorobie zm. 29 IV 1855 w wieku lat 70, eksp. 1 V 1855 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. w głębokim smutku pogrążeni synowie i wnuczki
 2997. Franciszek Ksawery JASZOWSKI (1840)
  b. sędzia trybunału lubelskiego, emeryt, mąż i ojciec licznej familii; zm. 3 XI 1840 w 66 roku życia swego; inf. z Lublina
 2998. Brygida z Jawornickich DYBOWSKA (1858)
  stolnikowa bełska; zm. 8 X 1858, eksp. 10 X 1858 z kośc. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. 30 X 1858 w kośc. Karmelitów na Krakowskim Przedm. w Warszawie, zapr. osierociałe i w głębokim żalu pogrążone córki
 2999. Zuzanna z Jawornickich BACZYŃSKA (1851)
  zm. 13 XI 1851 przeżywszy lat 80, eksp. 15 XI 1851 z dolnego kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała córka wraz z mężem
 3000. Józef JAWOROWICZ (1856)
  po długiej i ciężkiej słabości zm. 1 XII 1856, eksp. 3 XII 1856 z kośc. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. stroskana żona
 3001. Jan JAWOROWSKI (1837)
  majster młynarski; zm. 23 X 1837 mając lat 50, egzekwie 30 X 1837 w kośc. Kapucynów w Warszawie, zapr. pozostała żona z Franków
 3002. Józefa z Jaworskich MILLER (1855)
  żona krawca; opatrzona św. sakramentami zm. 24 II 1855 przeżywszy lat 36, eksp. 26 II 1855 z kośc. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostały w smutku mąż wraz z pięciorgiem dzieci
 3003. Marianna MAZURKIEWICZOWA (1854)
  stragan z zieleniną w Starym Mieście w Warszawie utrzymująca; tknięta apopleksją zm. nagle 21 VIII 1854 licząc lat 45
 3004. Stanisław JAWORSKI (1846)
  urzędnik sądowy; zm. 1 VI 1846 w wieku lat 57, eksp. 3 VI 1846 z dolnego kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. żona wraz z dziećmi
 3005. Stanisław JAWORSKI (1854)
  nadzorca więzień w Piotrkowie; po krótkiej słabości zm. 12 X 1854, poch. na cm. paraf. w tymże mieście, pozostawił w ciężkim smutku wdowę z liczną nader rodziną, która z pracy i usiłowań nieboszczyka byt swój widziała, zgonem tym dotkliwie dotknięta została także matka wdowy, znana powszechnie publiczności i szanowana pani Bertram, od lat kilkunastu w różnych okolicach Warszawy, a obecnie w Mokotowie mieszkająca
 3006. Tekla z Jaworskich MANOWSKA (1822)
  zm. X 1822, poch. 9 X 1822 w Warszawie
 3007. Tekla z Jaworskich ŁOJEWSKA (1850)
  żona dziedzica dóbr Brodzice w pow. piotrkowskim; zm. 9 IX 1850, pozostawiła męża i jedynego syna w wieku dorastającym
 3008. Teresa z Jaworskich WEJNERT (1857)
  wdowa, emerytka po artyście opery Teatru Wielkiego; po długiej chorobie, opatrzona św. sakramentami, zm. 13 I 1857, eksp. 15 I 1857 z kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. w smutku pogrążone dzieci, wnuki i rodzeństwo; nab. żał. 9 II 1857 w kośc. Reformatów, zapr. pozostali synowie
 3009. Wincenty JACKIEWICZ (1850)
  aplikant Magistratu m. Warszawy; zm. 10 IV 1850, żył lat 24
 3010. Józef Karol JAŚLIKOWSKI (1859)
  b. prof. literatury greckiej i łacińskiej w Akademii Duchownej Rzymskokatolickiej w Warszawie, b. nauczyciel szkoły powiatowej filologicznej drugiej, emeryt, mgr nauk wyzwolonych, tłumacz Owidiusza, pisywał do pism czasowych, ukończył chlubnie b. Uniw. Aleksandrowski w Warszawie; ur. 12 III 1802 w Łęczycy, po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzony św. sakramentami, zm. 13 IV 1859, wypr. 15 IV 1859 z kapl. Reformatów na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w kośc. św. Krzyża, zapr. nieutulona w głębokim żalu córka; nab. żał. 18 IV 1859 w kośc. Karmelitów na Krakowskim Przedm.
 3011. Honorata z Jaźwińskich PESZKOWSKA (1v. Gołębiewska) (1852)
  właścicielka znanego zakładu owoców przy ul. Krakowskie Przedm. w Warszawie; zm. 20 VIII 1852 w 37 roku życia swego, nab. żał. 22 IX 1852 w kośc. Bernardynów, zapr. pozostałe dzieci z familią
 3012. Adam JAŁOWIECKI (1844)
  nab. żał. 4 VI 1844 w kośc. Kapucynów w Warszawie
 3013. Franciszek JAŁOWIECKI (1847)
  rzeczywisty radca stanu, czł. warszawskich depart. rządzącego Senatu, kawaler Orderu św. Stanisława I kl.; zm. 15 IV 1847 w domu nr 1365 przy ul. Jasnej w Warszawie, przen. 18 IV 1847 do kośc. św. Krzyża, gdzie dnia następnego nab. żał., a po nim eksp. na cm. Powązkowski, zapr. małżonka wraz z dziećmi
 3014. Franciszek JAŁOWIECKI (1853)
  sekretarz gubernialny, asesor sądu policji poprawczej pow. warszawskiego wydziału pierwszego; z żalem matki i rodzeństwa zm. 4 I 1853 przeżywszy lat 32, poch. 7 I 1853 na cm. Powązkowskim, nab. żał. 26 I 1853 w kośc. Augustianów w Rawie
 3015. Melchior JAŻDŻEWSKI (1854)
  rejent okręgu pyzdrskiego, spędził 47 lat w służbie rządowej i 55 lat w małżeństwie ze zmarłą przed trzema laty Jadwigą z Koszutskich; zm. 16 IX 1854 w m. Pyzdrach w 83 roku wieku swego, poch. 18 IX 1854, nab. żał. dnia następnego
 3016. Julianna z Jedyków JABŁONOWSKA (1v. Bang) (1841)
  zm. 10 XII 1841 w wieku lat 56, eksp. 12 XII 1841 z kośc. Dominikanów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. dzieci i wnuki
 3017. Ludwik JEDIKE (1837)
  zm. 31 X 1837 mając lat 60, eksp. 2 XI 1837 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. żona wraz z dziećmi
 3018. Petronela z Jedłowskich LACHOWSKA (1846)
  obywatelka; zm. 16 XII 1846 przeżywszy lat 46, eksp. 19 XII 1846 z kapl. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostały mąż wraz z córkami
 3019. Paulina z Jeklów ŁABĘDZKA (1852)
  żona urzędnika Najwyższej Izby Obrachunkowej; zm. 11 VIII 1852 licząc wieku lat 26, wypr. dnia następnego ze szpitala Ew.-Aug. na cm. tegoż wyznania, zapr. pozostały mąż wraz z familią
 3020. Teresa z Jeleńskich BUŁHARYN (1855)
  zm. na łonie rodziny 10 VIII 1855 w majątku dziedzicznym Bułhakowsk w pow. kalawryjskim, pozostawiła osieroconych: syna, córki, zięcia i wnuka
 3021. Karolina z Jelskich hr. JEZIERSKA (1859)
  dama Orderu św. Katarzyny II kl., wdowa po niegdy Janie hr. Jezierskim, koniuszym dworu JCKMości i marszałku szlachty gub. lubelskiej, ur. z ks. Sapieżanki; opatrzona św. sakramentami zm. 23 II 1859 z rana w domu nr 1347 przy ul. Mazowieckiej w Warszawie, eksp. 25 II 1859 z domu do kośc. Kapucynów, gdzie nab. żał. dnia następnego, zostawiła liczne potomstwo dzieci i wnuków
 3022. Leon JELSKI (1853)
  referendarz stanu nadzwyczajny, właściciel dóbr Szumsk w gub. radomskiej, kawaler Krzyża Wojskowego Złotego i Legii Honorowej, niegdy komisarz woj. delegowany w b. obwód sandomierski, dawniej oficer b. Wojsk Polskich, najmłodszy z czterech synów Franciszka Jelskiego, podkomorzego starodubowskiego, i Amelii Sapieżanki, córki ks. Aleksandra Sapiehy, kanclerza wlk. litewskiego, zostawił w Warszawie licznych znakomitych krewnych, z którymi przez matkę i małżonkę, z domu Biernacką, stosunkami rodzinnymi był połączony; zm. V 1853
 3023. Witalis JELSKI (1852)
  b. oficer b. Wojska Polskiego, ozdobiony Krzyżem Wojskowym i Znakiem Nieskazitelnej Służby; zm. w nocy z 11 na 12 V 1852 przeżywszy lat 62, eksp. 14 V 1852 z kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. przyjaciela w imieniu nieobecnej rodziny
 3024. Honorata z Jemiałkowskich ABRAMOWICZ (1v. Siegel) (1852)
  pełna religii, przykładna małżonka, przywiązana matka, troskliwa babka, życzliwa dla familii, stała w przyjaźni, miła w obejściu, lubiana w towarzystwie, łagodna dla domowników; zm. 6 V 1852 w Rawie, stosownie do woli zmarłej poch. na cm. w Skierniewicach po nab. żał. 10 V 1852, pozostawiła męża, córkę, zięcia, wnuki i familię
 3025. Zofia z Jemiałkowskich ZAORSKA (1854)
  obywatelka dóbr ziemskich pow. opoczyńskiego; zm. 26 V 1854 przeżywszy lat 65, wypr. 29 V 1854 z kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostały mąż
 3026. Oleś JEROMIN (1861)
  syn Józefy z Kwejzerów i Wilhelma Fryderyka małżonków Jeromin, po krótkiej słabości zm. 20 VII 1861 przeżywszy 9 miesięcy, eksp. 23 VII 1861 z kapl. Ew. przy ul. Mylnej na cm. tegoż wyznania, zapr. stroskani tym ciosem rodzice
 3027. Joanna z Jerominów KŁOPOTOWSKA (1842)
  żona urzędnika rządu gub. mazowieckiej; zm. 7 XI 1842 w domu nr 731 przy ul. Leszno w Warszawie w 20 roku życia, eksp. 9 XI 1842 na cm. Ew., zapr. mąż z familią
 3028. Karol JEROMIEN (1842)
  obywatel; zm. II 1842 w domu nr 731 przy ul. Leszno w Warszawie, eksp. 26 II 1842 na cm. Ew., zapr. żona wraz z familią
 3029. Kazimierz JERUZALSKI (1853)
  emeryt; zm. 21 I 1853, wypr. 23 I 1853 z kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. żona
 3030. Feliks JERZMANOWSKI (1857)
  naczelnik pow. sieradzkiego, z progów szkolnych wszedł on wprost do ówczesnego wojska, w pułku gwardii grenadierów przed 1830 zaszczycony został stopniem kpt., następnie przeszedł do służby rządowej; zm. 7 VIII 1857 w m. Sieradzu przeżywszy lat 67, pozostawił żonę i czworo dzieci
 3031. Maksymilian JERZMANOWSKI (1847)
  naczelnik pow. rawskiego, b. wojskowy, ozdobiony Krzyżem Wojskowym Złotym; zm. 1 XI 1847 w m. Rawie doszedłszy lat 56, nab. żał. i pog. 4 XI 1847, zostawił żonę i córkę
 3032. Maurycy JERZMANOWSKI (1859)
  podpisarz Trybunału Cywilnego Gub. Warszawskiej; zm. 4 XII 1859 w wieku lat 45, eksp. 6 XII 1859 z kapl. przy kośc. Reformatów na cm. Powązkowski, nab. żał. 17 XII 1859 w kośc. Reformatów, zapr. pozostała w smutku żona
 3033. Salomea z Jerzmanowskich MALESZEWSKA (1855)
  wdowa po Józefie Maleszewskich, sędzi pokoju okręgu szadkowskiego; opatrzona św. sakramentami zm. 30 IX 1855 w dobrach swych Przyrownica w pow. sieradzkim
 3034. Wiktoria JERZMANOWSKA (1849)
  panna; zm. VI 1849 w wieku lat 20 kilku, poch. 22 VI 1849 na cm. Powązkowskim w Warszawie; pół godziny wcześniej zmarła jej służąca Waleria Skurzecka mająca lat 20
 3035. Aleksandra Domicella JERZYKIEWICZ (1843)
  zm. XII 1843, eksp. 20 XII 1843 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. ojciec z siostrą zmarłej
 3036. Amilkar Maurycy JERZYKIEWICZ (1843)
  b. aplikant-dietariusz w Urzędzie m. Warszawy; zm. 21 VIII 1843, eksp. 23 VIII 1843 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. ojciec z rodziną
 3037. Elżbieta z Jeschków CZABAN (1861)
  wdowa po kupcu i obywatelu m. Warszawy; po kilkudniowej chorobie, opatrzona św. sakramentami, zm. 10 VIII 1861 w 55 roku życia, wypr. 13 VIII 1861 z kapl. przy kośc. Bernardynów na cm. Powązkowski, zapr. pozostałe w smutku córki wraz z zięciem pod nieobecność synów; w dzień imienin nab. żał. 19 XI 1861 w kośc. Powązkowskim, zapr. pozostałe dzieci
 3038. Wilhelm JESCHKE (1847)
  obywatel m. Warszawy; zm. 9 XII 1847 w domu własnym nr 2867-68 przy ul. Tamka przeżywszy lat 48, eksp. 11 XII 1847 na cm. Ew., zapr. żona wraz z dziećmi
 3039. Konstancja z Jesionowiczów GRZYBOWSKA (1849)
  żona b. kpt. b. Wojsk Polskich; zm. 11 II 1849 przeżywszy lat 54, eksp. 13 II 1849 z kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostały mąż z familią
 3040. Wanda JESKA (1852)
  córka radnego, naczelnika wydziału administracji w Magistracie m. Warszawy; zm. 22 VIII 1852 w 17 roku życia swego, eksp. 24 VIII 1852 z kośc. Powązkowskiego na cm. miejscowy, zapr. rodzice
 3041. Apolonia z Jeszków FALEŃSKA (1830)
  małżonka sędziego Trybunału Najwyższej Instancji; zm. IX 1830, poch. 5 IX 1830 na cm. Powązkowskim w Warszawie
 3042. Agnieszka z Jezierskich TARCHALSKA (1v. Fibich) (1852)
  zm. 2 IX 1852 we wsi Czołnochowie w pow. konińskim w wieku lat 74, pozostawiła po sobie liczną rodzinę, aż do prawnuków, zamieszkałą tak w Warszawie, jak i w różnych okolicach kraju naszego
 3043. Anna z Jezierskich MIANOWSKA (1859)
  nab. żał. 5 X 1859 w kośc. św. Aleksandra w Warszawie, zapr. jeden z pozostałych synów
 3044. Bonawentura JEZIERSKI (1852)
  urzędnik Komisji Rządowej Spraw Wewn. i Duchownych; zm. VIII 1852, poch. 15 VIII 1852 na cm. Powązkowskim w Warszawie, za udział w pog. kolegom, przyjaciołom i znajomym zmarłego dziękuje familia w nieobecności jego rodziców
 3045. Bronisława JEZIERSKA (1853)
  panna, córka Tadeusza i Wiktorii z Kleczkowskich małżonków Jezierskich; po ciężkiej chorobie, opatrzona św. sakramentami, zm. 18 X 1853 w 20 roku życia, wypr. 21 X 1853 z kapl. przy kośc. św. Jana w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. stroskani rodzice i rodzeństwo
 3046. Ewa z Jezierskich PILARSKA (1855)
  opatrzona św. sakramentami zm. 27 IX 1855 w domu własnym przy ul. Wolskiej nr 3093 w Warszawie w wieku lat 24, wypr. 29 IX 1855 z domu na cm. Powązkowski, zapr. w smutku pogrążeni rodzice wraz z mężem, bratem i siostrą zmarłej
 3047. Jan hr. JEZIERSKI (1858)
  koniuszy dworu JCKMości, marszałek szlachty gub. lubelskiej, kawaler Orderu św. Anny i Orderu św. Stanisława I kl., uczestnik wojen napoleońskich (szturmował szańce Góry i Sandomierza); zm. 14 III 1858, ciało ma być sprowadzone do Warszawy i pogrzebane według ostatniej jego woli w grobach kośc. Kapucynów obok zwłok syna hr. Waldemara
 3048. Józef JEZIERSKI (1847)
  b. wojskowy; zm. 5 III 1847 przeżywszy lat 58, wypr. 7 III 1847 z dolnego kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski
 3049. Józefa z Jezierskich KURDWANOWSKA (1v. Warchowska) (1853)
  zm. 7 XI 1853 w Lublinie, poch. na miejscowym cm.
 3050. Józefa CHOROMAŃSKA (1853)
  jako w dzień imienin wotywa 19 III 1853 w kośc. Reformatów w Warszawie
 3051. Karol hr. JEZIERSKI (1826)
  kawaler Orderu św. Stanisława I kl., uczeń Szkoły Rycerskiej, poseł na sejm 1788, syn Hiacentego Jezierskiego, kasztelana łukowskiego, mąż zmarłej Zuzanny z Bielińskich Jezierskiej, ojciec Stanisława i Jana; zm. 1 X 1826 przeżywszy lat 73, poch. w Sobieniach obw. łukowskim, zostawił synów i wnuków, nab. żał. 28 XI 1826 w Sobieniach
 3052. Lucjan JEZIERSKI (1846)
  uczeń kl. III gimnazjum drugiego w Warszawie; zm. 4 XI 1846 przeżywszy lat 14, eksp. 6 XI 1846 z kośc. Panny Marii na cm. Powązkowski, zapr. rodzice
 3053. Tekla z Jezierskich JEZIORKOWSKA (1854)
  po długiej chorobie zm. 15 VIII 1854 przeżywszy lat 58, eksp. 17 VIII 1854 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w kośc. Karmelitów na Lesznie, zapr. pozostały mąż z córką i zięciem
 3054. Waldemar hr. JEZIERSKI (1855)
  sztabsrotmistrz lejbgwardii, adiutant feldmarszałka ks. namiestnika Królestwa, kawaler Orderu św. Włodzimierza IV kl. z kokardą, Orderu św. Anny III kl., Orderu św. Jerzego V kl. i austriackego Orderu Korony Żelaznej III kl., syn Jana hr. Jezierskiego, koniuszego dworu JCMości, marszałka szlachty gub. lubelskiej, i Karoliny z hr. Jelskich; opatrzony św. sakramentami zm. w nocy z 20 na 21 III 1855 w domu nr 1726D przy ul. Wiejskiej w Warszawie, eksp. 22 III 1855 z domu do kośc. Kapucynów zaszczycona obecnością JKs.Mości, nab. żał. dnia następnego w tymże kośc., zapr. stroskana wdowa wraz z synem
 3055. Franciszek Ksawery JEZIORAŃSKI (1856)
  obywatel m. Warszawy; po ciężkiej słabości, opatrzony św. sakramentami, zm. 4 VIII 1856, wypr. 6 VIII 1856 z dolnego kośc. św. Krzyża na cm. Powązkowski, nab. żał. 8 X 1856 w kośc. Reformatów, zapr. pozostała po nim wdowa z sześciorgiem dzieci
 3056. Ignacy JEZIORAŃSKI (1846)
  zm. 29 III 1846 przeżywszy lat 100, wypr. 31 III 1846 z kośc. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w kośc. Kapucynów, zapr. pozostali synowie, córki, wnuki i prawnuki
 3057. Jan JEZIORAŃSKI (1846)
  naczelnik sekcji celnej w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, kawaler Orderu św. Anny i Orderu św. Stanisława; zm. 17 XI 1846 w domu nr 1296 przy ul. Nowy Świat w Warszawie przeżywszy lat 50, eksp. 19 XI 1846 na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w kośc. Kapucynów, zapr. pozostała żona wraz z siedmiorgiem dzieci
 3058. Józef JEZIORAŃSKI (1853)
  pisarz aktowy Król. Pol. i rejent kancelarii ziemiańskiej gub. warszawskiej; po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzony św. sakramentami, zm. 3 IV 1853 w domu przy ul. Elektoralnej nr 797 w 73 roku życia, eksp. 6 IV 1853 z domu na cm. Powązkowski, zapr. pozostała rodzina
 3059. Paulina z Jeziorańskich GAWIŃSKA (1v. Nowakowska) (1857)
  żona obywatela wiejskiego; po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzona św. sakramentami, zm. 15 VI 1857 przeżywszy lat 46, eksp. 17 VI 1857 z dolnego kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. 19 VI 1857 w kośc. Reformatów, zapr. w smutku pozostali mąż i syn
 3060. Tekla z Jeziorańskich BIEGAŃSKA (1851)
  żona adwokata przy Sądzie Apelacyjnym; zm. 19 X 1851 w domu nr 1820 przy ul. Koźlej w Warszawie mając lat 39, eksp. 21 X 1851 na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w kośc. Kapucynów, zapr. pozostały mąż z dziećmi
 3061. Teresa JEZIORAŃSKA (1851)
  zm. 21 IX 1851 w domu nr 3033 przy ul. Czerniakowskiej w Warszawie, eksp. 23 IX 1851 na cm. Powązkowski, zapr. pozostała familia
 3062. Józef JEZIORKOWSKI (1845)
  b. komisarz mostu pod Warszawą; zm. 17 V 1845, eksp. 19 V 1845 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała żona wraz z synem
 3063. Maria Ludwika JEZIORKOWSKA (1860)
  po przeżyciu półtrzeciej wiosny życia zm. 19 III 1860, wypr. 21 III 1860 z kośc. Franciszkanów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. stroskani rodzice
 3064. Mikołaj JEZIORKOWSKI (1858)
  b. obywatel ziemski, teść Witolda Rose, dr. med.; opatrzony św. sakramentami zm. XI 1858 w 82 roku życia swego, pog. 23 XI 1858 z kapl. przy kośc. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. 27 XI 1858 w tymże kośc., zapr. pozostała córka
 3065. Stanisław JEZIORKOWSKI (1827)
  poseł i sędzia pokoju pow. częstochowskiego; zm. 7 V 1827 w dobrach Błeszno przeżywszy lat 69
 3066. Edward JAŁOWICKI (1849)
  niegdyś oficer kwatermistrzostwa b. Wojsk Polskich, mąż znanej przed laty aktorki Felicji Dąbrowskiej, występującej na scenie warszawskiej; zm. 1849 w dobrach swoich na Wołyniu, zostawił żonę i dzieci
 3067. Fabia z Jałowieckich hr. DUNINOWA (1v. Hulewiczowa) (1853)
  pierwszego ślubu marszałkowa, pani dla cnót rzadkich i przymiotów serca i duszy szacowana; zm. 11 I 1853
 3068. Cyryl JEŻEWSKI (1840)
  właściciel dóbr Działyń w obw. włocławskim, na których gospodarzył, syn Ewy z Zaleskich i Floriana Jeżewskich, w wieku młodzieńczym oddał się służbie wojskowej; zm. IV 1840, nab. żał. i pog. 2 V 1840 w Działyniu, zostawił żonę i rodziców
 3069. Adam JOACHIMOWSKI (1859)
  b. wojskowy b. WP; opatrzony św. sakramentami zm. 22 IX 1859 licząc lat 50, wypr. 24 IX 1859 z kapl. przy kośc. Karmelitów na Lesznie w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostały brat
 3070. Magdalena z Joachimowskich POMORSKA (1848)
  zm. XII 1848; eksp. 26 XII 1848 z kapl. Bernardynów w Warszawie
 3071. Florentyna PAC-POMARNACKA (1855)
  żona kpt. trzeciego okręgu korpusu żandarmów; opatrzona św. sakramentami zm. 8 II 1855 w domu przy ul. Bednarskiej pod nr 2678 w Warszawie przeżywszy lat 32, eksp. 10 II 1855 z domu na cm. Powązkowski, zapr. stroskany mąż wraz z dziećmi
 3072. Adam JOCHER (1860)
  b. prof. b. Uniw. Wileńskiego; zm. 22 III 1860 o godzinie dziewiątej z rana, strata ta bolesnym jest ciosem dla kraju
 3073. Leonard JODKO (1840)
  b. ppłk weteranów, ozdobiony Orderem św. Anny II kl., Krzyżem Wojskowym, Legią Honorową i znakiem nieskazitelnej służby, służył w Korpusie Inżynierów Litewskich, komendant inżynierii twierdzy Zamość od 1809 przez lat kilkanaście; ur. 1771 we wsi Abramowizna w gub. grodzieńskiej, zm. 17 V 1840 w swej posiadłości Janowice, pozostawił żonę, córki, syna i wnuków; inf. z Zamościa
 3074. Krystyna z Johnów KOSSOWSKA (1852)
  obywatelka Warszawy; zm. 14 VIII 1852 w 70 roku życia, pozostawiła córki, wnuków i prawnuków
 3075. Juliusz JONCZEWSKI (1850)
  uczeń Instytutu Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa w Marymoncie; zm. 28 I 1850 w wieku lat 17, eksp. 30 I 1850 z kapl. w Marymoncie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała matka wraz z familią
 3076. Konstanty JONCZEWSKI (1835)
  naczelnik wydziału administracyjnego w Komisji Rządowej Spraw Wewn., Duchownych i Oświecenia Publicznego; zm. 10 VIII 1835 w Tarchominie
 3077. Justyna z Jordanów ŁĄCKA (1842)
  wdowa; zm. V 1842 w blisko 70 roku życia, poch. 27 V 1842 w grobach kośc. Kapucynów w Warszawie, pozostawiła córkę i wnuczkę
 3078. Katarzyna z Jordanów BIERZYŃSKA (1823)
  zm. 18 XI 1823 w majętności swojej Ropocice w 38 roku życia, po nab. żał. poch. 23 XI 1823 w kośc. czarneckim, w grobie wystawionym przez wiekopomnego Stefana Czarnieckiego, zostawiła męża i syna
 3079. Seweryna JORDAN (1853)
  po kilkumiesięcznej chorobie, opatrzona św. sakramentami, zm. 22 VII 1853 w wieku lat 21, eksp. dnia następnego z kośc. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. w głębokim smutku pogrążeni rodzice i brat
 3080. Anna z Josewigów REBANDEL (1858)
  żona obywatela m. Warszawy; zm. 19 VI 1858 przeżywszy lat 51, wypr. 21 VI 1858 z kapl. Ew.-Aug. przy ul. Mylnej na cm. tegoż wyznania, zapr. pozostały mąż wraz z sześciorgiem dzieci
 3081. Jakub JOSEWIG (1828)
  obywatel Warszawy; zm. 31 I 1828, zostawił dzieci
 3082. Marianna z Jozwigów ŻYCHOWICZ (1841)
  zm. 18 I 1841, eksp. 20 I 1841 na cm. Ew. w Warszawie, zapr. mąż wraz z synami, córką i wnuczkami
 3083. Maria Aleksandra Hipolita ks. JABŁONOWSKA z d. Jouberthon de Vambertie (1v. Hercolani) (1845)
  wdowa po Alfonsie ks. Hercolani, żona Maurycego ks. Jabłonowskiego, rzeczywistego podkomorzego JCK Apostolskiej Mości, siostra przyrodnia Karola Bonapartego, ks. Canino i Massignano, pasierbica ks. Lucjana, brata cesarza Napoleona; zm. IV 1845 w Rzymie, żyła lat 43, zostawiła synów z obu małżeństw
 3084. Otton JOUNG (1851)
  b. ppłk b. Wojsk Polskich, kawaler Legii Honorowej, Krzyża Wojskowego Kawalerskiego i Znaku Honorowego Nieskazitelnej Służby za lat 20; zm. 11 VII 1851 w wieku lat 67, eksp. 14 VII 1851 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. 17 VII 1851 w kośc. Kapucynów, zapr. pozostała familia
 3085. Teresa z Joungów ŁABUŃSKA (1847)
  obywatelka z pow. rawskiego; zm. 26 I 1847 przeżywszy lat 26, eksp. 29 I 1847 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. rodzice z mężem i dziećmi
 3086. Józefa z Jubów KOWNACKA (1858)
  zm. 18 VIII 1858 przeżywszy zaledwie lat 19, pozostawiła w ciężkim żalu matkę, siostry i męża; inf. z Płocka
 3087. Anna GANDLACHOWA (1822)
  obywatelka Warszawy, właścicielka nowo budującej się kamienicy na Nowym Świecie; zm. VI 1822, poch. 19 VI 1822
 3088. Anna z Jungów BODIN (1831)
  obywatelka; zm. VIII 1831 w domu nr 382 w Warszawie mając 46 lat, poch. 21 VIII 1831 na cm. Ew.
 3089. Anna z Jungów BANDAU (1859)
  wdowa; zm. 18 XI 1859 w wieku lat 63, wypr. 20 XI 1859 z kapl. szpitala Ew. przy ul. Mylnej w Warszawie na cm. tegoż wyznania, zapr. stroskana familia
 3090. Elżbieta z Jungów DICKMANN (1844)
  obywatelka m. Warszawy; zm. 20 X 1844 w domu nr 576 przy ul. Długiej, eksp. 22 X 1844 na cm. Ew., zapr. dzieci
 3091. Jan JUNGMANN (1858)
  syn obywatela; po krótkiej, lecz ciężkiej chorobie, opatrzony św. sakramentami, zm. X 1858 przeżywszy lat 25, eksp. 12 X 1858 z dolnego kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostali rodzice i siostry
 3092. Józef JUNGMANN (1851)
  syn obywatela; zm. 28 VIII 1851 licząc lat 26, eksp. 30 VIII 1851 z dolnego kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. rodzice
 3093. Joanna z Janikowskich PESZKE (1855)
  zm. 4 XI 1855 we wsi Włostowicach, pow. miechowskim, przeżywszy lat 86 wieku
 3094. Dionizy JAROSZYŃSKI (JURASZYŃSKI) (1859)
  artysta malarz, studiował w Warszawie i Akademii św. Łukasza w Rzymie; opatrzony św. sakramentami zm. 1 XI 1859 mając lat 22, wypr. 3 XI 1859 z kapl. przy kośc. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. 4 XI 1859 w tymże kośc., zapr. w nieutulonym żalu pogrążeni rodzice
 3095. Michał JURCZEWSKI (1857)
  syn Hipolita Jurczewskiego, płk. inżynierów komunikacji lądowych i wodnych, i Amelii z Gozmanów, pełen nadziei przez wrodzone zdolności do nauk technicznych i muzyki; zm. 4 VIII 1857 w 14 roku żywota, poch. na cm. paraf. w Radomiu, pozostawił rodziców i rodzeństwo
 3096. Feliks Mikołaj JURKIEWICZ (1836)
  generalny rewizor konsumpcyjny; zm. 18 I 1836 w domu nr 428 na przedmieściu Praga, eksp. 21 I 1836 na cm. w Kamionkach, zapr. pozostała żona wraz z dziećmi
 3097. Wiktoria JURKIEWICZ (1838)
  panna; zm. 16 IV 1838 w domu nr 428 w przedmieściu Pradze w 20 roku życia, eksp. 19 IV 1838 na cm. w Kamionkach, zapr. bracia i siostry
 3098. Zuzanna z Jurkiewiczów PORADOWSKA (1854)
  po długiej i ciężkiej słabości, opatrzona św. sakramentami, zm. 13 VII 1854 rano przeżywszy lat 33, eksp. 15 VII 1854 z kapl. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostały mąż z córką, brat i siostry
 3099. Grzegorz JURKOWSKI (1855)
  ukończył kursy w Instytucie Agronomicznym w Marymoncie, a następnie odbył dwuletnią praktykę gospodarską w dobrach Suchowola w pow. radzyńskim, przez blisko rok kierował znacznym gospodarstwem; opatrzony św. sakramentami zm. 1855 w 23 roku życia po 17 dniach gorączki tyfoidalnej, pozostawił liczną rodzinę
 3100. Józef Antoni JURKOWSKI (1842)
  młodość przepędził w palestrze polskiej, obrońca sądowy, radca, a następnie prezes b. rady obywatelskiej b. woj sandomierskiego; zm. 6 I 1842 w Radomiu, przeżył lat 85, poch. w Wolanowie obok ojca, matki i brata, zostawił dzieci i wnuki
 3101. Klementyna z Jórskich SKAWIŃSKA (1848)
  zm. 16 III 1848 we wsi Iłowcu w 20 roku życia, zostawiła rodziców, brata i męża; inf. z Hrubieszowskiego
 3102. Antonina JUSZKIEWICZ (1860)
  panna; zm. 19 XI 1860 przeżywszy lat 70, eksp. 21 XI 1860 z kośc. św. Karola Boromeusza na cm. Powązkowski, nab. żał. 23 XI 1860 w kośc. Reformatów, zapr. pozostała familia
 3103. Józefa z Juszkiewiczów KERN (1843)
  zm. 16 I 1843 w domu nr 492 przy ul. Miodowej w Warszawie w 85 roku życia, eksp. 19 I 1843 na cm. Powązkowski, nab. żał. 23 II 1843 w kośc. Augustianów, zapr. pozostała familia
 3104. Stanisław JUSZKIEWICZ (1832)
  intendent ogniowy; zm. VII 1832 w domu nr 670 przy ul. Leszno w Warszawie, eksp. 26 VII 1832, zapr. pozostała wdowa wraz z familią
 3105. GERSZTENCWEIG (1861)
  gen.-adiutant JCKMości, warszawski wojenny gen.-gubernator, dyrektor główny prezydujący w Komisji Rządowej Spraw Wewn.; po długiej i ciężkiej chorobie zm. 5 XI 1861, wypr. zwłok 8 XI 1861 z pałacu Brühlowskiego przez most na Pragę ku kolei petersbursko-warszawskiej
 3106. Fryderyk JĘDRZEJEWICZ (1857)
  siostrzeniec Fryderyka Szopena, syn zmarłych Józefa i Ludwiki z Szopenów Jędrzejewiczów, uczeń V kl. gimnazjum realnego; po krótkiej, lecz dotkliwej chorobie, opatrzony św. sakramentami, zm. 25 I 1857 przeżywszy lat 17, eksp. 27 I 1857 z kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, śmierć jego opłakuje siostra, dwaj bracia i szanowna rodzina Barcińskich
 3107. Gabriel JĘDRZEJEWICZ (1854)
  b. ppłk b. WP; zm. 30 IV 1854, nab. żał. 2 V 1854 w kośc. Reformatów w Warszawie, eksp. w tymże dniu z tegoż kośc. na cm. Powązkowski, zapr. pozostała siostra
 3108. Jakub JĘDRZEJEWICZ (1848)
  emeryt, b. kasjer kasy głównej m. Warszawy, mąż pełen zasług i prawości; zm. 24 VII 1848 w wilię swoich imienin, eksp. 26 VII 1848 z kapl. Reformatów na cm. Powązkowski, nab. żał. 30 X 1848 w kośc. Augustianów, zapr. pozostałe rodzeństwo
 3109. Józef JĘDRZEJEWICZ (1832)
  b. ppłk WP, radca wojewódzki, sędzia pokoju, wielokroć marszałek zgromadzeń politycznych, zacny obywatel; zm. 6 VI 1832, poch. w Warszawie
 3110. Józef Kalasanty JĘDRZEJEWICZ (1853)
  dr filozofii, sędzia pokoju okręgu i m. Warszawy wydziału drugiego, nauczyciel prawa i administracji w Instytucie Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa w Marymoncie, czł. czynny Warszawskiego Tow. Dobroczynności, syn Józefa Jędrzejewicza, niegdy płk. za czasów Księstwa Warszawskiego, i matki z Gutzów (1v. Tykel), ożeniony 22 XI 1832 z Ludwiką Szopen, córką Mikołaja Szopena, prof. języka i literatury francuskiej, a siostrą nieśmiertelnego mistrza fortepianisty w Paryżu zmarłego; ur. 7 VII 1803 w Warszawie, zm. 11 V 1853 o godzinie pierwszej z południa w domu własnym przy ul. Podwal nr 526, eksp. z domu na cm. Powązkowski poprzedzona mszami żał. przy zwłokach 13 V 1853, jeszcze na kilka godzin przed śmiercią cieszył się jak najlepszym zdrowiem, pozostawił żonę, córkę i trzech synów; nab. żał. 23 V 1853 w kośc. Kapucynów, zapr. pozostała wdowa wraz z dziećmi
 3111. Marianna z Jędrzejewskich TWARDO (1859)
  wdowa po obywatelu m. Warszawy; opatrzona św. sakramentami zm. 4 VIII 1859 przeżywszy lat 68, eksp. 6 VIII 1859 z kośc. Bernardynów na cm. Powązkowski, zapr. pozostałe dzieci wraz z wnukami
 3112. Anna z Józefowiczów RADWAN (1855)
  wdowa po komisarzu wojennym b. WP; zm. 14 VII 1855, eksp. 16 VII 1855 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. 19 VII 1855 w kośc. Kapucynów, zapr. pozostałe w nieutulonym żalu dzieci i wnuki
 3113. Ksawery JÓZEFOWICZ (1849)
  pisarz aktowy Król. Pol.; zm. 15 IV 1849 w domu przy ul. Długiej nr 557 w Warszawie przeżywszy lat 43, eksp. 17 IV 1849 na cm. Powązkowski, zapr. żona wraz z dwojgiem dzieci
 3114. Wincenty JÓZEFOWICZ (1845)
  mgr filozofii b. Uniw. Aleksandrowskiego, prof. Instytutu Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa w Marymoncie, autor wielu dzieł uczonych; zm. 12 XII 1845 w Marymoncie, eksp. 15 XII 1845 na cm. Wawrzyszewski, nab. żał. 23 XII 1845 w kośc. Bernardynów w Warszawie, zapr. pozostała żona
 3115. Konstancja FLATT z d. Kaasow (1836)
  zm. 8 XII 1836 w domu przy ul. Wolskiej nr 3111 w Warszawie w 50 roku życia swego, eksp. dnia następnego do kośc. Kapucynów, gdzie 10 XII 1836 nab. żał., a po nim eksp. na cm. Powązkowski, zapr. mąż z familią
 3116. Henrieta Dorota z Kabatów SCHRAIDER (1850)
  zm. 15 V 1850 lat 53, eksp. 17 V 1850 z kapl. szpitala Ew. w Warszawie na cm. tegoż wyznania, zapr. pozostały mąż z dziećmi
 3117. Grzegorz KACZANOWSKI (1829)
  dziedzic dóbr Czernik w obw. stanisławowskim, szambelan przy Stanisławie Auguście, poseł inflancki, metrykant Wlk. Ks. Litewskiego; zm. 3 IX 1829 licząc przeszło lat 80, odpr. 6 IX 1829 do kośc. paraf. w Dobrem, gdzie nab. żał. dnia następnego, poch. w grobie familijnym tamże
 3118. Helena z Kaczanowskich ARKUSZEWSKA (1841)
  córka Grzegorza Kaczanowskiego, b. metrykanta koronnego, i Konstancji z Rytzów Kaczanowskiej; zm. 25 VI 1841 w dobrach dziedzicznych Helenów w 44 roku życia, eksp. 27 VI 1841 do kośc. w m. Nadarzynie, gdzie dnia następnego nab. żał., poch. w grobie kościelnym, zapr. pozostały mąż wraz z dziećmi i familią
 3119. Jan KACZANOWSKI (1858)
  zecer sztuki typograficznej; po ciężkiej słabości zm. 29 VII 1858 przeżywszy lat 25, eksp. 31 VII 1858 z kośc. archikatedralnego i metropolitalnego św. Jana w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. w smutku pozostała żona wraz z dzieckiem i rodzicami zmarłego
 3120. Julianna z Kaczanowskich LASOCKA (1853)
  zm. 31 VIII 1853 we wsi Czerniku, parafii Dobre, pow. stanisławowskim, w wieku lat 49, wypr. 4 IX 1853, pog. dnia następnego, zapr. pozostały mąż wraz z dziećmi
 3121. Paweł KACZANOWSKI (1859)
  przedsiębiorca robót przy drogach żelaznych w Cesarstwie budujących się; zm. 19 I 1859 w Petersburgu; nab. żał. 14 IV 1859 w kośc. Kapucynów w Warszawie, zapr. stroskana rodzina
 3122. Emilia z Kaczkowskich NIEMOJOWSKA (1855)
  małżonka Ludwika Niemojowskiego, dziedzica dóbr Radoszewic w gub. warszawskiej; po krótkiej słabości, opatrzona św. sakramentami, zm. 10 XII 1855 w Warszawie - gdzie tymczasowo bawiła - w 19 roku życia, msze św. i odśpiewanie wotywy 15 XII 1855 w kośc. św. Krzyża, zapr. pozostała familia, zwłoki jej przewiezione zostaną do m. Bełchatowa w pow. piotrkowskim w celu złożenia ich w grobach familijnych, pozostawiła nowo narodzoną córkę i pogrążonych w rozpaczy męża, ojca i braci
 3123. Franciszek KACZKOWSKI (1860)
  w wojsku napoleońskim odbył zaszczytnie cztery kampanie i dosłużył się rangi adiutanta generalskiego, następnie długi szereg lat poświęcił rolnictwu, a ostatecznie, mieszkając w Piotrkowie, był obrany prezesem zakładów dobroczynnych; ur. 2 IV 1788 na ziemi sieradzkiej, zm. 5 VI 1860 w Piotrkowie Trybunalskim, pozostawił żonę, dzieci i wnuki
 3124. Joachim KACZKOWSKI (1829)
  skrzypek, jeden z najbieglejszych wirtuozów w Warszawie, kompozytor; zm. 2 I 1829 w domu nr 59 w Rynku Starego Miasta, żył lat 40, przen. 4 I 1829 na cm. Powązkowski, zostawił żonę i troje dzieci
 3125. Józef z Kaczek KACZKOWSKI (1841)
  dziedzic dóbr Wroników w obw. piotrkowskim gub. kaliskiej, niegdyś oficer Gwardii Koronnej Stanisława Augusta, potem różne aż do późnej starości sprawował godności obywatelskie, odznaczony przez króla saskiego Medalem Zasługi; ur. 11 III 1756, zm. 25 VII 1840, poch. w grobie familijnym obok syna i małżonki w kośc. Franciszkanów w Bełchatowie, miasteczku niegdyś jego, a obecnie jego wnuka
 3126. Salomea z Kaczkowskich KLECZKOWSKA (1859)
  obywatelka m. Radomia; po długiej i ciężkiej chorobie zm. 12 VII 1859 przeżywszy lat 75
 3127. Stanisław KACZKOWSKI (1855)
  b. prezes rady pow. sieradzkiego, czł. rady obywatelskiej b. woj. kaliskiego, poseł na sejmy, za czasów Księstwa Warszawskiego zastępca prokuratora przy trybunale pierwszej instancji depart. kaliskiego, mąż znany z prac literackich; zm. 19 IV 1855 w m. Bełchatowie przeżywszy lat 74
 3128. Jan KACZMARSKI (1859)
  b. urzędnik, następnie artysta muzyki; zm. 12 XII 1859 przeżywszy lat 41, wypr. 14 XII 1859 z dolnego kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w kośc. św. Aleksandra, zapr. pozostała w ciężkim smutku żona z dwojgiem małoletnich dzieci
 3129. Franciszek KACZOROWSKI (1844)
  kontroler magazynu solnego w Warszawie, kawaler Orderu św. Stanisława; zm. 4 X 1844 w domu przy ul. Solec nr 2917-18 w Warszawie, eksp. 6 X 1844 do kośc. Trynitarzy, gdzie dnia następnego nab. żał. i skąd eksp. na cm. Powązkowski, zapr. pozostała żona i dzieci
 3130. Jan KACZOROWSKI (1840)
  archiwista Sądu Apelacyjnego; zm. 15 I 1840, eksp. 17 I 1840 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała żona
 3131. Julianna z Kaczorowskich TERLECKA (1840)
  zm. 11 XI 1840, eksp. 13 XI 1840 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. córka i zięć z wnukami
 3132. Kajetan KACZOROWSKI (1829)
  kasjer dochodów supresyjnych przy komisji woj. krakowskiego; zm. XI 1829 w 34 roku życia, nab. żał. 16 XI 1829 w kośc. katedralnym w Kielcach, poch. w Kielcach
 3133. Ludwika z Kaczorowskich GAWROŃSKA (1844)
  zm. IX 1844, eksp. 25 IX 1844 z kapl. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. dzieci i familia
 3134. Stanisław KACZOROWSKI (1848)
  adwokat Sądu Apelacyjnego Król. Pol.; zm. X 1848 w pałacu Branickich nr 1245 przy ul. Nowy Świat w Warszawie, eksp. 28 X 1848 na cm. Powązkowski, zapr. familia
 3135. Ewa z Kaczyńskich BELKOWSKA (1861)
  żona Mateusza Belkowskiego; nab. żał. 10 IV 1861 w kośc. Reformatów w Warszawie, zapr. pozostałe dzieci
 3136. Jan KACZYŃSKI (1838)
  obywatel m. Warszawy; zm. 22 VIII 1838 w domu nr 1780 przy ul. Świętojerskiej w wieku lat 54, eksp. 24 VIII 1838 na cm. Powązkowski, zapr. pozostała żona wraz z dziećmi
 3137. Katarzyna z Kuczyńskich (Kaczyńskich) ADAMOWSKA (1851)
  wdowa po emerycie, b. urzędniku Rady Administracyjnej Król. Pol.; zm. 9 XI 1851 w wieku lat 60, eksp. 11 XI 1851 z kapl. przy kośc. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. 13 XI 1851 w tymże kośc., zapr. rodzeństwo
 3138. Piotr KACZYŃSKI (1861)
  b. urzędnik b. Komisji Wojny b. Wojsk Polskich, a obecnie emeryt; po długiej i ciężkiej chorobie zm. 21 VII 1861 w wieku lat 74, eksp. 23 VII 1861 z kapl. Ew. przy ul. Mylnej w Warszawie na cm. Ew.-Ref., zapr. stroskana żona wraz z dziećmi
 3139. Chrystian (Krystian) KADLER (1858)
  obywatel m. Warszawy; opatrzony św. sakramentami zm. 17 II 1858 w domu przy ul. Żelaznej nr 1141B przeżywszy lat 55, wypr. 19 II 1858 z domu na cm. Ew.-Aug., zapr. pozostała żona wraz z dziećmi i zięciem
 3140. Damazy KADŁUBOWSKI (1827)
  mgr med. i chir.; zm. 5 IX 1827 w Hotelu Polskim w Warszawie
 3141. Feliks KADŁUBOWSKI (1858)
  uczeń Instytutu Głuchoniemych, syn dziedzica dóbr ziemskich w gub. płockiej; zm. na przeł. IV i V 1858 w wieku lat 16, eksp. 2 V 1858 z dolnego kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski
 3142. Salomea z Kadłubowskich MISZEWSKA (1837)
  małżonka dziedzica dóbr Roguszyn w obw. płockim; zm. 1837 przeżywszy lat 45, nab. żał. 3 II 1837 w kośc. Kapucynów w Warszawie, poch. tegoż dnia, zostawiła matkę, męża, braci i licznych przyjaciół
 3143. Dorota Anna z Kaffirów LECHOWSKA (1v. Jabłońska) (1850)
  żona właściciela dóbr ziemskich Studzianki w pow. rawskim; zm. 16 XII 1850 w domu nr 1366-67 przy ul. Świętokrzyskiej w Warszawie, gdzie czasowo na kuracji przebywała, żyła lat 60, eksp. 18 XII 1850 na cm. Ew., zapr. mąż wraz z dziećmi
 3144. Anna z Kahlów KOSZUTSKA (1840)
  zm. 14 XII 1840, eksp. 16 XII 1840 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. dzieci i siostra
 3145. Tekla z Galaszyńskich BONEBERGEROWA (1840)
  obywatelka; zm. VIII 1840 w domu nr 262 przy ul. Freta w Warszawie, eksp. 25 VIII 1840 na cm. Powązkowski, zapr. pozostałe dzieci wraz z familią
 3146. Anna z Kolhornów KOELTZ (1853)
  żona obywatela; zm. 14 X 1853 w wieku lat 50, eksp. 16 X 1853 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski
 3147. Maria Ludwika z Kalickich SYDOW (1859)
  żona metra muzyki; zm. 4 IV 1859, odpr. 6 IV 1859 z kośc. Augustianów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. stroskana ciężkim żalem matka z rodziną pozostałą
 3148. Fryderyka Augusta z Kalinowskich BRZOZOWSKA (1856)
  zm. XII 1856 przeżywszy lat 46
 3149. Jakub KALINOWSKI h. Kalinowa (1853)
  opatrzony św. sakramentami zm. 9 VIII 1853 w wieku lat 44, eksp. 11 VIII 1853 z dolnego kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała żona wraz z familią
 3150. Jan KALINOWSKI (1848)
  urzędnik Sądu Apelacyjnego; zm. 8 VII 1848 w domu nr 521 przy ul. Podwal w Warszawie, wypr. 11 VII 1848 na cm. Powązkowski, nab. żał. 15 VII 1848 w kośc. Kapucynów, zapr. pozostała żona
 3151. Józef hr. KALINOWSKI (1825)
  b. płk Wojsk Polskich, zamieszkały w Galicji; zm. 1825, żył lat przeszło 40; inf. ze Lwowa
 3152. Józef KALINOWSKI (1854)
  buchalter składu papieru Banku Polskiego; opatrzony św. sakramentami zm. 8 VI 1854 o godzinie drugiej po północy przeżywszy lat 47, eksp. 10 VI 1854 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. stroskany i zasmucony brat
 3153. Kajetan Dominik KALINOWSKI (1828)
  radca stanu, prezes Dyrekcji Głównej Tow. Kredytowego Ziemskiego i Komisji Centralnej Likwidacyjnej, kawaler Orderu św. Stanisława I kl., Orderu św. Anny II kl. z brylantami, pruskiego Orderu Czerwonego Orła II kl. z brylantami, komandor austriackiego Leopolda; zm. 5 V 1828 w domu przy ul. Świętojerskiej w Warszawie, żył lat 53, eksp. 7 V 1828 na cm. Powązkowski
 3154. Marcin KALINOWSKI (1860)
  po długiej i ciężkiej słabości, opatrzony św. sakramentami, zm. 13 XII 1860 przeżywszy lat 43, eksp. 16 XII 1860 z kośc. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pogrążona w smutku żona H. Kalinowska i brat
 3155. Marianna z Kalinowskich FIJAŁKOWSKA (1860)
  żona felczera starszego; po ciężkiej i długiej chorobie, opatrzona św. sakramentami, zm. 4 VI 1860, wypr. 6 VI 1860 z kapl. przy kośc. metropolitalnym św. Jana w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostały mąż z synami
 3156. Teofila Eleonora z Kalinowskich DROZDOWICZ (1855)
  żona urzędnika policji przy drodze żelaznej; zm. 17 IV 1855 przeżywszy lat 42, wypr. 20 IV 1855 z dolnego kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostały mąż wraz z pięciorgiem dzieci
 3157. Krystian Frydrych KALISCH (1853)
  obywatel Warszawy; zm. 24 IV 1853 w wieku lat 78, wypr. 26 IV 1853 z kapl. szpitala Ew. na cm. Ew.-Aug., zapr. nieutulone w żalu pozostałe dzieci z wnukami
 3158. Wawrzyniec KALISZ (1854)
  właściciel dóbr Branica w gub. radomskiej; po ciężkiej chorobie zm. 8 XII 1854 w wieku lat 38, eksp. 10 XII 1854 z kapl. kośc. św. Karola Boromeusza w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała żona
 3159. Marcelina z Kaliszewskich DĄBROWSKA (1837)
  żona kasjera stad rządowych w Janowie Podlaskim; zm. 5 III 1837 mając ledwo 20 lat, zostawiła męża, dwoje dzieci i rodziców
 3160. Hieronim KALIŃSKI (1860)
  rzeczywisty radca stanu, czł. Warszawskich Depart. Rządzącego Senatu, kawaler orderów; zm. 17 II 1860 w Piotrkowie
 3161. Franciszek KALKSZTEJN (1856)
  radca dyrekcji szczegółowej Tow. Kredytowego Ziemskiego gub. płockiej; tknięty apopleksją zm. nagle 5 V 1856 licząc lat 70
 3162. Wincenty KALKSTEIN (1857)
  z Księstwa Poznańskiego, b. niegdyś mjr b. Wojsk Polskich; zm. 10 III 1857 w Wiesbaden
 3163. Jakub KALTENBACH (1844)
  obywatel m. Warszawy; zm. 11 VIII 1844 przeżywszy lat 55, eksp. 13 VIII 1844 z kapl. Reformatów na cm. Powązkowski, zapr. żona wraz z wnukami i zięciem
 3164. Karolina z Kaltenbachów MILEROWA (MÜLLER) (1836)
  zm. 25 VIII 1836 w Hotelu Polskim przy ul. Długiej w Warszawie w 40 roku życia swego, eksp. 28 VIII 1836 na cm. Powązkowski, zapr. pozostałe dzieci wraz z familią
 3165. Helena Maria Emilia KAMELSKA (1859)
  panna, córka warszawskiego kupca i obywatela; po krótkiej, lecz ciężkiej chorobie, opatrzona św. sakramentami, zm. 8 VI 1859 o godzinie siódmej i pół wieczorem w 17 wiośnie życia, wypr. 10 VI 1859 z kapl. Reformatów na cm. Powązkowski, zapr. w smutku pogrążony ojciec wraz z rodzeństwem
 3166. Jan KAMIENIECKI (1857)
  b. płk b. Wojsk Polskich, kawaler Orderu św. Anny, Krzyża Wojskowego Kawalerskiego i Legii Honorowej, adiutant ks. Józefa Poniatowskiego, następnie adiutant cesarzewicza Konstantego Pawłowicza, naczelnego wodza, syn Ignacego i Barbary Mac-Pherlan, pochodził w prostej linii od Mikołaja, wojewody krakowskiego i hetmana wielkiego koronnego, dziedzica na Kamieńcu (dzisiejszym zamku odrzykońskim), w zawodzie wojskowym miał udział w licznych bitwach, był przy ks. Poniatowskim do dnia jego zgonu i odebrał od cesarza i króla Aleksandra I rozkaz, aby zwłoki tego bohatera odprowadził do ostatniego schronienia, w 1819 wszedł w śluby małżeńskie z Różą z Zabielskich owdowiałą Dulską; zm. 22 X 1857 w Izdebkach ziemi sanockiej w domu swej córki hr. Bukowskiej
 3167. Teofila z Kamienieckich SZYDŁOWSKA (1823)
  żona Adama Szydłowskiego, dziedzica dóbr Werbkowice; zm. 23 II 1823; inf. z Horyszowa Ruskiego 26 II 1823
 3168. Adam KAMIEŃSKI (1845)
  radca gubernialny lubelski, wzorowy urzędnik; zm. 23 III 1845 w Lublinie, żył lat 52
 3169. Antoni KAMIEŃSKI (1850)
  naczelnik sekcji wyznań w Komisji Rządowej Spraw Wewn. i Duchownych, czł. Rady Wychowania Publicznego, czł. świecki zwierzchności Akademii Duchownej Rzymskokatolickiej, kawaler Orderu św. Anny II kl.; zm. 3 IV 1850 w pałacu Arcybiskupim przy ul. Miodowej w Warszawie w 45 roku życia, eksp. 6 IV 1850 na cm. Powązkowski, nab. żał. 9 IV 1850 w kośc. Kapucynów, zapr. rodzina
 3170. Feliks KAMIŃSKI (1844)
  niegdyś radca woj. kaliskiego, marszałek pow. częstochowskiego, dziedzic dóbr Pierzchno; zm. 21 III 1844, żył lat 64
 3171. Henryk KAMIŃSKI (1831)
  gen. WP; poległ 26 V 1831 w bitwie pod Ostrołęką, poch. w Nożewie, nab. żał. 7 VI 1831 w kośc. Kapucynów w Warszawie
 3172. Ignacy KAMIEŃSKI (1846)
  b. podpisarz sądu kryminalnego gub. warszawskiej; zm. 9 II 1846 w 33 roku życia, eksp. 12 II 1846 z kapl. szpitala Ujazdowskiego w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. 14 II 1846 w kośc. Karmelitów na Lesznie, zapr. pozostała żona wraz z trojgiem małoletnich dzieci i familią
 3173. Jan KAMIEŃSKI (KAMIŃSKI) (1855)
  prawnik, mecenas przy rządzącym Senacie, wcześniej adwokat w Grodnie, patron i plenipotent skarbowy w depart. łomżyńskim, adwokat przy sądzie apelacyjnym, autor dzieł prawniczych; ur. 1780 we wsi Bobra z rodziców szlacheckiego rodu, zm. 14 lub 16 II 1855, eksp. 18 II 1855 z kapl. Dominikanów w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. 22 II 1855 w kośc. Dominikanów, zapr. pozostali w nieutulonym smutku małżonka, syn, córka i wnuki
 3174. Ludwika z Kamieńskich MICHAŁOWSKA (1857)
  żona Teodora Michałowskiego; wotywa żał. 13 II 1857 w kośc. św. Krzyża w Warszawie, zapr. pozostałe córki
 3175. Maciej KAMIŃSKI (1821)
  napisał muzykę do najpierwszej oryginalnej polskiej opery "Nędza uszczęśliwiona"; zm. 26 I 1821 przeżywszy lat 86, egzekwie 29 I 1821 w kośc. Pijarów w Warszawie
 3176. Marianna WOJCICKA (1845)
  nab. żał. 25 VI 1845 w kośc. Augustianów w Warszawie, zapr. dwie córki wraz z zięciami
 3177. Mieczysław KAMIŃSKI (1859)
  syn Mikołaja i Adeliny z Potockich; zm. 3 IX 1859 w Mediolanie, nab. żał. 26 IX 1859 w kośc. Bernardynów w Warszawie, zapr. strapiony krewny Henryk Jaroszyński
 3178. Stanisław KAMIŃSKI (1839)
  kawaler Orderu św. Stanisława III kl., dziedzic dóbr Chojnowo i innych pod Przasnyszem w gub. płockiej, sędzia ziemiański i sędzia pokoju, radca i prezes b. rady woj. płockiej; zm. 3 III 1839 przeżywszy lat 76, pozostawił żonę i dzieci
 3179. Stefania KAMIEŃSKA (1856)
  po ciężkiej chorobie, opatrzona św. sakramentami, zm. 28 XII 1856 w 14 wiośnie życia, msza żał. 30 XII 1856 w kośc. Reformatów w Warszawie, a następnie eksp. tegoż dnia z kapl. tegoż kośc. na cm. Powązkowski, zapr. nieutuleni w żalu pozostała matka wraz z rodzeństwem
 3180. Wincenty KAMIEŃSKI (1837)
  szef kancelarii Komisji Rządowej Spraw Wewn., Duchownych i Oświecenia Publicznego, senior Archikonfraterni Literackiej; zm. 11 III 1837, eksp. 13 III 1837 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. 15 III 1837 w kośc. metropolitalnym św. Jana, zapr. pozostała żona i dzieci
 3181. Andrzej KAMIŃSKI (1847)
  właściciel domów w m. Warszawie i na Pradze; zm. 17 VII 1847, eksp. 19 VII 1847 z dolnego kośc. św. Krzyża na cm. Powązkowski, zapr. żona, dzieci i wnuki
 3182. Aleksander Alojzy KORWIN KAMIONOWSKI (1852)
  syn szefa biura w Komisji Rządowej Spraw Wewn. i Duchownych; zm. 25 IX 1852 przeżywszy 1 rok i 3 miesiące, nab. żał. w kośc. Powązkowskim i przen. do grobu familijnego na miejscowym cm. 30 XII 1852
 3183. Antoni KAMIONOWSKI (1844)
  st. introligator Banku Polskiego; zm. XI 1844, eksp. 8 XI 1844 z kapl. Franciszkanów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała żona
 3184. Józef Kalasanty KAMIONOWSKI (1848)
  b. radca prawny w rządzie gub. augustowskim, w końcu emeryt; zm. 8 IV 1848 w m. Suwałkach, pozostawił wdowę z dwojgiem nieudolnych jeszcze sierot
 3185. Paweł KAMIONOWSKI (1845)
  najdawniejszy z towarzyszów sztuki drukarskiej, od przeszło pół wieku dyspozytor pijarskiej typografii; zm. 28 XII 1845 w Kolegium przy ul. Jezuickiej w Warszawie przeżywszy lat 86, eksp. 29 XII 1845 do kośc. Pijarów, gdzie dnia następnego nab. żał., a po nim pog. na cm. Powązkowskim, zapr. syn
 3186. Aniela z Kamieńskich ŁUBIEŃSKA (1856)
  żona emeryta, czł. Rady Głównej Zakładów Dobroczynnych; po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzona św. sakramentami, zm. 9 V 1856 w domu nr 1055 przy ul. Grzybowskiej w Warszawie w 50 roku życia, wypr. 11 V 1856 z domu na cm. Powązkowski, nab. żał. 20 V 1856 w kośc. Kapucynów, zapr. pozostały mąż wraz z synem i córkami
 3187. Apolonia z Kamieńskich SZYMANKIEWICZ (1857)
  po siedmiotygodniowej ciężkiej słabości, opatrzona św. sakrametami, zm. 20 VI 1857 w m. Stawiszynie w pow. kaliskim licząc lat 66, zostawiła czterech synów już przez śmierć ojca osieroconych
 3188. Barbara z Kamińskich GÓRSKA (1843)
  wdowa po Kazimierzu Górskim, szambelanie u dworu króla Stanisława Augusta; zm. 14 I 1843 w wieku przeszło 90 lat, przepr. 17 I 1843 z dolnego kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w kośc. Kapucynów, zostawiła córki, wnuczków i prawnuczki
 3189. Elżbieta z Kamieńskich KRASNODĘBSKA-GAŁCZYŃSKA (1860)
  żona rejenta okręgu lubartowskiego, córka zmarłego Alojzego Dołęga Kamieńskiego, b. oficera gwardii cesarza Napoleona I, i żyjącej Anny z Podolewskich; po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzona św. sakramentami, zm. 26 III 1860 w Warszawie w wieku lat 29, poch. 28 III 1860 na cm. Powązkowskim
 3190. Emilia Aniela KAMIŃSKA (1858)
  panna; zm. 6 XI 1858 przeżywszy lat 40, wypr. z kapl. św. Jana w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. w smutku pogrążony brat
 3191. Eufrozyna z Kamińskich SIEWIELIŃSKA (1843)
  zm. IV 1843, eksp. 19 IV 1843 z kośc. Dominikanów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. mąż z córkami
 3192. Helena KAMIŃSKA (1857)
  córka komisarza leśnego przy Komisji Rządowej Skarbu Marcina Kamińskiego i Ludwiki z Libiszewskich; zm. 30 VII 1857 we wsi górniczej Parszewie w 11 roku życia, poch. na cm. paraf. w m. Wąchocku, zostawiła rodziców
 3193. Ignacy KAMIŃSKI (1852)
  urzędnik komory składowej w Warszawie; zm. 9 VII 1852 licząc lat 23
 3194. Józef KAMIŃSKI (1850)
  starszy nauczyciel szkoły realnej w Szczebrzeszynie; zm. 1850
 3195. Józefa z Kamińskich KURELLOWA (1837)
  zm. 11 I 1837, nab. żał. 17 I 1837 w kośc. Franciszkanów w Warszawie, zapr. mąż wraz z synami
 3196. Józefa KAMIŃSKA (1852)
  panna; zm. 9 VIII 1852 ukończywszy lat 18, pog. dnia następnego z kośc. Powązkowskiego w Warszawie na cm. miejscowy, zapr. rodzice, bracia i siostry
 3197. Mikołaj KAMIEŃSKI (1847)
  obywatel m. Warszawy; zm. 4 V 1847 w wieku lat 76, nab. żał. 7 V 1847 w dolnym kośc. św. Krzyża, eksp. tegoż dnia na cm. Powązkowski, zapr. pozostałe córki, zięciowie i wnuki
 3198. Tekla z Kamieńskich BABSKA (1849)
  zm. 11 IV 1849 we wsi Sobienie w okręgu czerskim, pozostawiła męża z trojgiem dzieci
 3199. Teodora KAMIŃSKA (1853)
  właścicielka dóbr Skurowa w pow. czerskim; zm. 20 X 1853 przeżywszy lat 63, eksp. 22 X 1853 z kapl. przy kośc. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. stroskany mąż wraz z dziećmi
 3200. Wiktoria z Kamińskich SAWICKA (1842)
  zm. 1 II 1842 przeżywszy lat 60, przen. 3 II 1842 z kapl. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. Piotr P., pozostawiła córkę i syna
 3201. Cecylia z Kamockich KRZYŻANOWSKA (1851)
  żona Adriana Krzyżanowskiego, prof.-emeryta b. Uniw. Warszawskiego, matka troje zmarłych dzieci; zm. 31 X 1851 we wsi rodzicielskiej Węgrzynowice w Rawskiem w 44 roku życia i w 25 roku małżeństwa, poch. w grobie rodzinnym we wsi paraf. Budziszewice, pozostawiła troje dzieci i męża
 3202. Feliks KAMOCKI (1848)
  syn Antoniego i Karoliny z Rogowskich, dziedziców dóbr ziemskich; zm. 30 III 1848 w Proszowskiem przeżywszy lat 18
 3203. Ignacy KAMOCKI (1845)
  obywatel, dziedzic dóbr Węgrzynowice i Modrzewek w pow. rawskim; zm. 8 II 1845 w 48 roku życia, poch. 12 II 1845 w parafii Budziszewice, zostawił żonę, troje dzieci, matkę i rodzeństwo
 3204. Piotr SARYUSZ KAMOCKI (1840)
  wychowaniec dawnej palestry lubelskiej, wysłużony w urzędowaniach obywatelskich; zm. 17 II 1840 we wsi własnej Raciborowice domierzywszy lat blisko 70, zostawił żonę i dzieci
 3205. Antonina z Kaniewskich KARŚNICKA (1837)
  małżonka radcy honorowego; zm. 11 VIII 1837 w 35 roku życia, poch. 13 VIII 1837, nab. żał. 18 VIII 1837 w kośc. Panny Marii w Warszawie, pozostawiła męża, troje dzieci i rodzeństwo
 3206. Alfonsyna KANIGOWSKA (1844)
  córka radcy prawnego gub. płockiej, ozdoba i nadzieja własnej rodziny; zm. 18 XII 1843 w Płocku
 3207. Franciszek KANIGOWSKI (1854)
  wzorowy mąż, brat, ojciec i obywatel; zm. 31 VIII 1854 we wsi Sulerzyżu w pow. przasnyskim
 3208. Joanna z Kannefiszerów PIECHACZEK (1848)
  żona emeryta; zm. 25 IX 1848 w szpitalu Ew. w Warszawie w wieku lat 56, eksp. 27 IX 1848 z kapl. szpitala na cm. Ew., zapr. mąż z liczną familią
 3209. Łukasz KAPAON (1860)
  b. kontroler magazynu solnego w Warszawie; w rocznicę imienin nab. żał. 18 X 1860 w kośc. Bernardynów, zapr. pozostała familia
 3210. Aniela KAPLIŃSKA (1858)
  opatrzona św. sakramentami zm. 5 XI 1858, wypr. 7 XI 1858 z kapl. przy kośc. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski - po mszy św. przy zwłokach, zapr. pozostałe siostry, wotywa żał. 18 XI 1858 w kośc. Reformatów
 3211. Eleonora KAPLIŃSKA (1851)
  zm. 11 I 1851 w domu nr 495 przy ul. Miodowej w Warszawie mając lat 28, eksp. 14 I 1851 na cm. Powązkowski
 3212. Eliasz KAPLIŃSKI (1823)
  obywatel Warszawy, właściciel dóbr ziemskich w obw. warszawskim; zm. 3 XI 1823, żył lat 47, zostawił żonę i siedmioro dzieci
 3213. Franciszek KAPLIŃSKI (1841)
  urzędnik Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, kompozytor znany ze swych mazurków do tańca i do śpiewania; zm. 15 I 1841 w domu Grabowskiego nr 495 przy ul. Miodowej w Warszawie, żył lat 43, przen. 17 I 1841 na cm. Powązkowski, osierocił pięcioro nieletnich dzieci
 3214. Seweryn KAPLIŃSKI (1857)
  sekretarz dziewiątego depart. rządzącego Senatu, p.o. podpisarza sądu apelacyjnego, literat, tłumacz; po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzony św. sakramentami, zm. 5 III 1857 przeżywszy lat 33, wypr. 8 III 1857 z dolnego kośc. św. Krzyża na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w tymże kośc., zapr. stroskana siostra
 3215. Łukasz KARASIEWICZ (1859)
  zm. 17 XI 1859 w wieku lat 80, eksp. 19 XI 1859 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostałe rodzeństwo
 3216. Adam KARASIŃSKI (1861)
  b. artysta teatrów warszawskich, emeryt, uczeń Bonawentury Kudlicza; ur. 1808, po ciężkiej chorobie, opatrzony św. sakramentami, zm. 6 X 1861, eksp. 8 X 1861 z kapl. Reformatów na cm. Powązkowski, zapr. pozostała żona z dziećmi
 3217. August KARASIŃSKI (1843)
  obywatel Warszawy; zm. III 1843 w domu własnym przy ul. Podwal nr 520 w Warszawie, eksp. 16 III 1843 na cm. Powązkowski, zapr. żona z sześciorgiem dzieci
 3218. Marianna z Karasińskich BIERNACKA (1861)
  opatrzona św. sakramentami zm. 1 I 1861 przeżywszy lat 64, wypr. 3 I 1861 z kapl. przy kośc. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostałe córki, wnuki, brat i siostra
 3219. Matylda Dorota KARASIŃSKA (1852)
  córka artysty teatrów warszawskich; zm. 20 VII 1852 w domu nr 244 przy ul. Mostowej w 9 roku życia, eksp. dnia następnego na cm. Powązkowski, zapr. rodzice
 3220. Stanisław KARASIŃSKI (1853)
  obywatel m. Radomia, zm. 30 X 1853 tamże
 3221. Michał KARAŚ (1841)
  mąż prawy i szlachetny, w młodości był przy boku Stanisława Augusta, zm. 12 II 1841 w dobrach Zadybie w roku 80 życia, zostawił żonę
 3222. Anna z Kruszewskich KARCZEWSKA (1829)
  zm. 6 X 1829 w Oporowie pod Kutnem, gdy zaczęła 30 rok życia, poch. 10 X 1829 na cm. Ew.-Ref. w Warszawie, zostawiła rodziców, męża Tobiasza Karczewskiego i sześcioro dzieci
 3223. Ewa z Karczewskich KONARZEWSKA (1855)
  dziedziczka dóbr ziemskich w gub. płockiej, wdowa; po długiej i ciężkiej słabości, opatrzona św. sakramentami, zm. 28 XII 1855 przeżywszy lat 63, nab. żał. 31 XII 1855 w kośc. Kapucynów w Warszawie, po którym eksp. z tegoż kośc. na cm. Powązkowski, zapr. obecna tu familia
 3224. Florian KARCZEWSKI (1852)
  obywatel ziemski, dzierżawca folwarku Horoszewo w gub. lubelskiej, niegdyś dziedzic dóbr Wielgie, przybyły do Warszawy dla kuracji i czasowo w Hotelu Litewskim mieszkający; zm. 27 IV 1852, poch. w grobie familijnym w Wielgiem, pozostawił żonę i dzieci
 3225. Ignacy Leon KARCZEWSKI (1861)
  b. radca Prokuratorii; zm. 21 VIII 1861 w dobrach Przecznia w pow. sieradzkim przeżywszy lat 76, zwłoki jego przewiezione zostały do kapl. na cm. Ew.-Ref. w Warszawie, gdzie pog. 29 VIII 1861, zapr. stroskana żona wraz z familią
 3226. Jakub KARCZEWSKI (1847)
  obywatel m. Warszawy, czł. Archikonfraterni Literackiej; zm. 2 VIII 1847, eksp. 4 VIII 1847 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. żona wraz z ośmiorgiem dzieci
 3227. Joanna z Karczewskich SUMIŃSKA (1853)
  po kilkudniowej słabości zm. 9 II 1853 w dobrach Bogucinie w pow. lipnowskim w 32 roku pełnego cnót życia swego, pozostawiła męża i liczną familię
 3228. Justyna z Karczewskich SCHMIDT (1843)
  zm. 22 I 1843, eksp. 25 I 1843 z kapl. przy kośc. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostały mąż z dziećmi i familią
 3229. Karolina KARCZEWSKA (1858)
  panna; po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzona św. sakramentami, zm. 14 I 1858 licząc lat 23, eksp. 16 I 1858 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała matka wraz z rodzeństwem
 3230. Ludwika z Karczewskich ŁEMPICKA (1856)
  właścicielka dóbr ziemskich; zm. 4 IV 1856 w Warszawie, zwłoki jej wywiezione zostały do grobu familijnego we wsi Malużyn, gdzie nab. żał. 11 IV 1856, na które zapr. stroskany mąż z dziećmi i wnukami
 3231. Marceli KARCZEWSKI (1861)
  obywatel ziemski z pow. sieradzkiego; zm. 27 II 1861 w Warszawie w 56 roku życia, przen. zwłok z Hotelu Europejskiego i ich wystawienie 1 III 1861 w górnym kośc. św. Krzyża, skąd dnia następnego po mszy św. pog. na cm. Powązkowskim
 3232. Maria z Karczewskich KARCZEWSKA (1850)
  wdowa po b. komisarzu obw. stopnickiego, dziedziczka dóbr Dębiany w gub. radomskiej; zm. 24 X 1850 w 63 roku pełnym cnót życia, eksp. 27 X 1850 z kapl. Ew. w Warszawie na cm. Ew.-Ref., zapr. pozostałe dzieci
 3233. Zygmunt KARCZEWSKI (1861)
  uczeń VI kl.; po długiej i ciężkiej chorobie zm. 8 XI 1861 w 15 roku życia, eksp. 10 XI 1861 z kapl. Ew. przy ul. Mylnej w Warszawie na cm. Ew.-Ref., zapr. stroskani rodzice i rodzeństwo
 3234. Barbara z Kardasińskich ZIMMERMANN (1849)
  obywatelka m. Warszawy; zm. 22 VII 1849 w domu nr 1331A przy ul. Świętokrzyskiej, eksp. 24 VII 1849 na cm. Powązkowski, zapr. dzieci i familia
 3235. Eudoksja z Karelinów DOBRZYŃSKA (1859)
  matka b. dyrektora Opery Warszawskiej; zm. 18 I 1859 w domu nr 312 przy ul. Rynek Nowego Miasta w wieku lat 76, wypr 21 I 1859 z domu na cm. Prawosławny w Woli, zapr. w smutku pogrążony syn wraz z żoną i dziećmi
 3236. Jadwiga KORNECKA (1855)
  po krótkiej, lecz ciężkiej chorobie, opatrzona św. sakramentami, zm. 15 VIII 1855 mając lat 12, wypr. 17 VIII 1855 z dolnego kośc. św. Krzyża na cm. Powązkowski, zapr. stroskani rodzice
 3237. Leon KARNECKI (1851)
  uczeń V kl. Gimnazjum Realnego warszawskiego; zm. 6 IX 1851 mając lat 17, wypr. 8 IX 1851 z kośc. Reformatów na cm. Powązkowski, zapr. rodzice
 3238. Kajetan hr. KARNICKI (1856)
  c.k. podkomorzy i właściciel dóbr w Galicji; zm. 12 I 1856 w Wiedniu
 3239. Weronika hr. KOMOROWSKA (1851)
  małżonka hr. Komorowskiego, właściciela dóbr ziemskich; zm. 17 II 1851 we Lwowie w wieku lat 67
 3240. Adam KARNIEWSKI (1861)
  syn obywatela ziemskiego; po długiej i ciężkiej chorobie zm. 20 X 1861 w domu nr 1517 przy ul. Złotej w Warszawie licząc lat 17, eksp. 22 X 1861 z domu na cm. Powązkowski, zapr. stroskana matka i siostry
 3241. Józefa z Karniewskich FISZER (1v. Pisarzowska, 2v. Węgierska) (1851)
  wdowa po Karolu Fiszerze, audytorze generalnym b. WP; zm. 10 XI 1851 w domu nr 2407-08 w Warszawie w wieku lat 65, eksp. 12 XI 1851 na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w kośc. Kapucynów, zapr. dzieci wnuki
 3242. Władysław KARNIEWSKI (1861)
  obywatel ziemski; po ciężkiej słabości zm. 16 X 1861 w domu nr 1517 przy ul. Złotej w Warszawie, wypr. 18 X 1861 z domu na cm. Powązkowski, zapr. stroskana żona i dzieci
 3243. Anastazy KARNKOWSKI (1855)
  dziedzic dóbr Biskupie w pow. konińskim; zm. 1855 przeżywszy lat 41, pozostawił syna, pasierbicę, brata i żonę
 3244. Józefa z Karnkowskich hr. PODOSKA (1849)
  znakomita rodem, jaśniejąca urokiem wykwintnego wychowania, połączonego z wysokim naukowym ukształtowaniem; zm. 27 I 1849 w majętności Starorypin w pow. lipnowskim
 3245. Kamila z Karnkowskich KARNKOWSKA (1851)
  zm. 10 XI 1851 w dobrach swych Bogusławice w pow. włocławskim w 36 roku życia, poch. 17 XI 1851 po nab. żał. w kośc. paraf. w Lubotyniu, pozostawiła męża i ośmioro dzieci
 3246. Maria z Karnkowskich ZAWISZYNA (1853)
  córka niegdy senatora-kasztelana, wdowa po Cyprianie Zawiszy, szambelanie JKMości Fryderyka Augusta, księcia warszawskiego; po długiej chorobie, opatrzona św. sakramentami, zm. 14 I 1853 w wieku lat 71, ostatnia posługa 18 I 1853 w m. Sobocie w pow. łowickim, zapr. pozostały syn
 3247. Stefan KARNKOWSKI (1824)
  senator-kasztelan Król. Pol., ostatni ze sławnego domu tego imienia; zm. 18 III 1824 w dobrach swoich Dobrosielice, żył lat 72
 3248. Tekla z Karnkowskich SUMIŃSKA (1821)
  małżonka radcy stanu, dyrektora poczt i policji; zm. 23 V 1821 w kwiecie wieku, eksp. 25 V 1821 do kośc. Kapucynów w Warszawie, gdzie nab. żał. dnia następnego, poch. w grobie familijnym w Rościszewie woj. płockim
 3249. Zygmunt Ignacy KARNKOWSKI (1822)
  jedyny syn senatora-kasztelana, ostatni potomek tego zacnego rodu; zm. 10 XII 1822 w majętności Sobota w Łęczyckiem w 26 roku życia
 3250. Antoni KARO (1855)
  obywatel, dziadek Antosia Lipińskiego; zm. 16 VIII 1855 w wieku lat 53, nab. żał. 18 VIII 1855 w kośc. Reformatów w Warszawie, eksp. tegoż dnia z kapl. tegoż kośc. na cm. Powązkowski, zapr. stroskana żona wraz z dziećmi
 3251. Tekla z Karolewskich CYWOLKA (1845)
  wdowa; zm. 11 IV 1845 przeżywszy lat 24, pog. 13 IV 1845 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała familia
 3252. Józef Chrystian KAROLI (1835)
  obywatel i jubiler; zm. 3 III 1835 w domu przy ul. Senatorskiej nr 478 w Warszawie, pog. 5 III 1835 na cm. Ew., zapr. żona wraz z familią
 3253. Teodora z Karolich KINDLER (1859)
  małżonka b. płk. b. WP; opatrzona św. sakramentami zm. 4 VII 1859 w wieku lat 60, wypr. 6 VII 1859 z dolnego kośc. św. Krzyża na cm. Powązkowski, zapr. pozostały mąż oraz syn i córka
 3254. Krystyna z Karpiów HRYNIEWICZOWA (1852)
  wdowa po szambelanie dworu króla Stanisława Augusta; zm. 1852 w dobrach swoich dziedzicznych Złgowo w pow. mariampolskim przeżywszy lat 93, pozostawiła synów, córki i wnuki
 3255. Zofia KRUSZCZYŃSKA z d. Korpe (1853)
  po długiej i ciężkiej chorobie zm. 14 V 1853 w domu nr 830 przy ul. Ogrodowej w Warszawie w wieku lat 24, eksp. 17 V 1853 z domu na cm. Powązkowski, nab żał. dnia następnego w kośc. Reformatów, zapr. mąż z dwojgiem pozostałych dzieci
 3256. Eleonora z Karpińskich PAŁUSKA (1842)
  zm. 9 III 1842 w domu nr 801 przy ul. Orlej w Warszawie w wieku lat 42, eksp. 11 III 1842 na cm. Powązkowski, zapr. mąż wraz z czworgiem dzieci
 3257. Franciszka z Karpińskich GŁOWACKA (1847)
  zm. 17 IV 1847, eksp. 20 IV 1847 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w kośc. Reformatów, zapr. mąż wraz z synem
 3258. Hipolit KARPIŃSKI (1856)
  urzędnik skarbowy; po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzony św. sakramentami, zm. 30 V 1856 w wieku lat 44, eksp. 1 VI 1856 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. 3 VI 1856 w kośc. Kapucynów, zapr. pozostała żona
 3259. Julianna (Julia) z Karpińskich KOSMOWSKA (1859)
  żona urzędnika Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, córka naczelnika poczty w Kaliszu i zmarłej przed dwudziestu laty Joanny z Pawłowskich Karpińskiej, przyjęła regułę trzeciego zakonu (tercjarka); opatrzona św. sakramentami zm. 21 XI 1859 w wieku lat 24, wypr. 23 XI 1859 z kapl. przy kośc. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, gdzie poch. zgodnie z jej prośbą w habicie zakonnym, nab. żał. dnia następnego w kośc. Kapucynów, zapr. pogrążeni w żalu mąż z maleńką córką, ojciec i siostra
 3260. Katarzyna z Karpińskich MAŃKOWSKA (1v. Strobel) (1857)
  zm. 6 X 1857 przeżywszy lat 42, eksp. 8 X 1857 z kośc. Franciszkanów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostały mąż wraz z córką
 3261. Teresa z Karpińskich FEDEROWICZOWA (1854)
  żona ekspedytora poczt w m. Wiłkowyszkach w gub. augustowskiej; po pięciodniowej ciężkiej chorobie zm. tamże 30 VII 1854 w 40 roku życia
 3262. Tomasz KARPIŃSKI (1846)
  b. rachmistrz b. komisji b. woj. płockiego, mąż Karoliny z Kuczborskich Karpińskiej; zm. 17 XI 1835, nab. żał. 4 VII 1846 w kośc. Bernardynów w Warszawie, zapr. syn
 3263. Anna z Karskich FALKOWSKA (1833)
  generałowa; zm. 3 VIII 1833 w 43 roku życia
 3264. Antoni KARSKI (1824)
  starosta; zm. 20 VII 1824
 3265. Elżbieta z Karskich JASIEŃSKA (1853)
  zacna matrona; zm. X 1853, poch. 22 X 1853 w grobie rodzinnym w Bidzinach, opłakiwana przez liczne dzieci i wnuki
 3266. Józef KARSKI (1823)
  dziedzic dóbr Jakubowice w obw. sandomierskim; zm. XII 1822 w wieku 32 lat, zostawił żonę z domu Jasińską; inf. z Kiełczyny 1 III 1823
 3267. Józefa KARSKA (1861)
  zm. 1861 w Rzymie, wotywa i msze żał. 8 II 1861 w kośc. św. Krzyża w Warszawie, zapr. pozostała matka
 3268. KARSKI (1831)
  ppłk WP, ranny pod Grochowem 25 II 1831; zm. IV 1831, poch. 18 IV 1831 w Warszawie
 3269. Kunegunda z Karskich SZLUBOWSKA (1853)
  wdowa po niegdy Antonim Korwin Szlubowskim, właścicielu m. Radzynia i obszernych włości; opatrzona św. sakramentami zm. 16 III 1853 w domu hr. Uruskich w Warszawie, gdzie czasowo mieszkała, żyła lat 60, pozostawiła trzech synów i dwie zamężne córki, nab. żał. przy jej zwłokach 19 III 1853 w kośc. św. Krzyża, zapr. pogrążone w ogromnym smutku dzieci
 3270. Maria z Karskich ŁABĘCKA (1847)
  zm. 21 VI 1847 w dobrach dziedzicznych Polanówka w 24 roku życia, poch. 26 VI 1847 w grobie rodzinnym Korabitów z Łabęcina Łabęckich w kośc. Reformatów w Kazimierzu, zostawiła matkę, siostry, męża i dwoje niemowląt
 3271. Marianna KARSKA (1821)
  kanoniczka; zm. IV 1821 w Warszawie, wypr. 25 IV 1821
 3272. Teresa z Karskich LUBORADZKA (1857)
  wdowa po oficerze b. Wojsk Polskich, ostatnio radcy Tow. Kredytowego Ziemskiego gub. płockiej; po kilkunastodniowej ciężkiej chorobie zm. 16 I 1857, eksp. 18 I 1857 z kośc. Augustianów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostałe córki z zięciami
 3273. Waleria z Karskich CICHOCKA (1861)
  po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzona św. sakramentami, zm. 13 VI 1861 przeżywszy lat 24, wypr. 15 VI 1861 z kośc. Reformatów na cm. Powązkowski, zapr. pozostały mąż z dziewięciomiesięcznym synem i rodzeństwem
 3274. Józefa z Karsunowskich LUCY (1849)
  wdowa po Onufrym Lucy, b. dr. b. WP; zm. 11 I 1849 w Lublinie
 3275. Andrzej KARSZOWIECKI (1845)
  obywatel m. Płocka, gdzie trudnił się prowadzeniem handlu, wiceprezydent miasta, radca b. rady woj. płockiej, ukończył szkoły pijarskie, w młodości poświęcał się sztuce malarstwa; ur. 30 XI 1768, zm. 6 XII 1844
 3276. Anna z Karszowieckich NIEMIROWSKA (1842)
  zm. 31 I 1842 w Warszawie przeżywszy lat 80, eksp. 2 II 1842 z kapl. Bernardynów, zapr. pozostałe dzieci, wnuki i prawnuki
 3277. Katarzyna z Kaszowieckich JASIŃSKA (1823)
  właścicielka domu w Warszawie zwanego Lasockie; zm. 17 II 1823, przeżyła lat 56, zostawiła dzieci
 3278. Eleonora KARWICKA (1846)
  córka Wincentego i Katarzyny małżonków Karwickich, właścicieli znacznych dóbr w Królestwie i Cesarstwie, wnuczka gen. b. Wojsk Polskich Karwickiego, siostra zmarłego przed kilku laty w Warszawie Jana Karwickiego; zm. 8 IV 1846 w Krakowie
 3279. Jan Nepomucen KARWICKI (1841)
  syn Wincentego i Katarzyny z Górskich Karwickich; zm. 17 IV 1841 w domu Olliera przy ul. Nowy Świat w Warszawie w wieku 20 lat, eksp. 20 IV 1841 na cm. Powązkowski, zostawił rodziców i siostry
 3280. Kazimierz DUNIN KARWICKI (1852)
  dziedzic dóbr w gub. wołyńskiej, syn Krzysztofa, gen. b. Wojsk Polskich, i Franciszki, córki Jacka Małachowskiego, kanclerza wielkiego koronnego, wychował się w Warszawie na pensji księdza Drevelle; zm. 8 VI 1852 w wieku 50 lat, z małżeństwa z Klementyną Rzyszczewską, córką gen. Gabriela Rzyszczewskiego i Celestyny z ks. Czaroryskich, pozostawił nieletnie potomstwo; inf. z Mizocza na Wołyniu
 3281. Gertruda z Karwosieckich KARNKOWSKA (1851)
  córka Gabriela Antoniego Karwosieckiego, podkomorzego płockiego; zm. 9 VIII 1851 we wsi Karnkowie w pow. lipnowskim w 72 roku życia
 3282. Gabriela z Karwosieckich SŁUPECKA (1852)
  żona sekretarza Magistratu m. Warszawy; zm. 2 VIII 1852 w 30 roku życia w domu Szmideckiego przy ul. Mariensztat w Warszawie, eksp. dnia następnego na cm. Powązkowski, zapr. pozostały mąż
 3283. Tomasz KARWOSIECKI (1860)
  obywatel ziemi płockiej, syn niegdy Marianny z Paprockich i Gabriela Karwosieckiego, podkomorzego ziemi dobrzyńskiej, ukończył zaszczytnie nauki na Uniw. Królewieckim, skąd zaraz przy wyjściu otrzymał tytuł szambelana dworu JKMości pruskiego, deputowany z pow. lipnowskiego na sejm, przez wiela lat sprawował publiczne urzędy: landrata lipnowskiego, podprefekta pow. kowalskiego, wreszcie radcy rady wojewódzkiej, pozostawił wiele pism na tematy gospodarskie; ur. 1767, zm. 10 IX 1860 w dobrach swych dziedzicznych Rzeszotary-Starawieś w pow. mławskim, poch. przy kośc. paraf. w Rościszewie obok zwłok zmarłej przed czterema laty małżonki Agnieszki z Boruckich Karwosieckiej; nab. żał. 10 XI 1860 w kośc. Kapucynów w Warszawie, zapr. córki i zięć
 3284. Andrzej KARWOWSKI (1837)
  b. gen. b. Wojsk Polskich; zm. 7 IV 1837 w domu nr 360 na Nowym Mieście w Warszawie, eksp. 9 IV 1837 na cm. Powązkowski, zapr. pozostała żona wraz z dziećmi
 3285. Jan Nepomucen KARWOWSKI (1855)
  radca dworu, b. dyrektor Instytutu Szlacheckiego, emeryt, ukończył b. Aleksandrowski Uniw. Warszawski ze stopniem magistra sztuk pięknych, nauczyciel Korpusu Kadetów w Kaliszu, prof. w Liceum Warszawskim i szkoły woj. w Łomży, starszy nauczyciel szkół woj. w Lublinie i Kaliszu, inspektor szkoły obwodowej na Muranowie, gimnazjum gub. w Warszawie, czł. Komitetu Egaminacyjnego, kawaler Orderu św. Anny III i II kl., Orderu św. Stanisława II kl. i Znaku Nieskazitelnej Służby za lat 15; po ciężkiej chorobie zm. 16 III 1855 przeżywszy lat 58, nab. żał. 18 III 1855 w kośc. Reformatów w Warszawie, wypr. tegoż dnia z tegoż kośc. na cm. Powązkowski, zapr. pozostała żona wraz z dziećmi
 3286. Jan KARWOWSKI (1856)
  adwokat sądu apelacyjnego Król. Pol.; zm. 22 V 1856 w wieku lat 62, eksp. 24 V 1856 z kapl. Dominikanów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. nieutuleni w smutku żona i dzieci
 3287. Julianna z Karwowskich TWARDO-CHLEBOWICZ (1853)
  małżonka Ludwika Alojzego Twardo-Chlebowicza, dr. med., chirurgii i akuszerii; po ciężkiej i długoletniej chorobie zm. 29 IV 1853 w domu nr 827 przy ul. Ogrodowej w Warszawie w 63 roku życia, eksp. 2 V 1853 z domu na cm. Powązkowski, pogrążeni w głębokim smutku mąż i syn składają podziękowania wszystkim, którzy raczyli odwiedzić ciało i uczestniczyć w eksportacji
 3288. Klemens KARWOWSKI (1837)
  syn niegdyś pułkownika regimentu buławy wielkiej koronnej i Cecylii z Regulskich niedawno zmarłej, dziedzic Wólki, opuściwszy zawód wojskowy poświęcił się gospodarstwu; zm. 25 VIII 1837 w Rajgrodzie
 3289. Ludwika z Karwowskich DOBIŃSKA (1858)
  obywatelka m. Warszawy; po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzona św. sakramentami, zm. 9 I 1858 w wieku lat 42, wypr. 12 I 1858 z kapl. Reformatów na cm. Powązkowski, zapr. stroskany mąż wraz z synem
 3290. Wiktoria Paulina Tekla z Karwowskich PODCZASKA (1841)
  żona Tomasza Adama Podczaskiego, urzędnika rządu gubernialnego mazowieckiego; zm. na przeł. VII i VIII 1841 w wieku 25 lat, eksp. 3 VIII 1841 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. mąż wraz z córką i familią
 3291. Antoni hr. KARŚNICKI (1844)
  rzeczywisty podkomorzy JCKMości, czł. stanów Królestwa Galicji i Lodomerii, oddawał się pracy artystycznej pędzlem i piórem; zm. 8 III 1844 w 65 roku życia swego; inf. ze Lwowa 12 III 1844
 3292. August FUNDAMENT KARŚNICKI (1854)
  majętny obywatel Król. Pol., b. radca b. woj. kaliskiego, właściciel dóbr Chorzewa; po długiej i ciężkiej słabości zm. 10 XI 1854 we Wrocławiu w wieku lat 68, poch. 28 XI 1854 w grobie familijnym w kośc. Dominikanów w Gidlach obok swego ojca Ludwika Fundament Karśnickiego, kasztelana wieluńskiego, marszałka Trybunału Koronnego
 3293. Hiacenty KARŚNICKI (1855)
  sekretarz gubernialny, asesor trzeciego wydziału policyjno-sądowego w zarządzie oberpolicmajstra; zm. 31 VIII 1855 w wieku lat 60, eksp. 3 IX 1855 z kośc. Bernardynów, nab. żał. 12 IX 1855 w kośc. Augustianów, zapr. stroskana żona wraz z trojgiem nieletnich dzieci
 3294. Karolina z Kraśnickich STANISZEWSKA (1v. Zaborowska) (1821)
  zm. 25 VII 1821 w Starym Zaborowie w pow. gostyńskim przeżywszy lat 43, zostawiła małżonka, syna i dwie córki
 3295. Teresa KARSZNICKA (KARŚNICKA) (1856)
  kseni i przełożona zgromadzenia kanoniczek warszawskich; zm. 23 XI 1856 po 30 latach przewodniczenia tej instytucji, msze św. i nab. żał. 26 XI 1856 w kośc. św. Andrzeja, po których odpr. na cm. Powązkowski
 3296. Antonina z Kazłubowskich (Karłubowskich) GEBHARDT (1v. Rycerska) (1861)
  małżonka b. radcy Rządu Gubernialnego Warszawskiego; po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzona św. sakramentami, zm. 28 VIII 1861 rano w wieku lat 59, wypr. 30 VIII 1861 z kapl. przy kośc. Reformatów na cm. Powązkowski, zapr. w smutku pozostały mąż
 3297. Józef KASIŃSKI (1861)
  ksiądz, proboszcz parafii Kazuń, b. regens konsystorza za księdza biskupa Woronicza; przybywszy do Warszawy dla wyleczenia się z ciężkiej słabości, zm. tu 25 II 1861, eksp. 28 II 1861 z dolnego kośc. św. Krzyża na cm. Powązkowski, zapr. pozostała familia
 3298. Adam KASPRZYCKI (1859)
  student Medyko-Chirurgicznej Akademii; zm. 28 II 1859 przeżywszy lat 24, eksp. 2 III 1859 z kośc. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, wotywa żał. 8 III 1859 w tymże kośc., zapr. pogrążeni w smutku bracia i familia
 3299. Emilia KASPRZYCKA (1851)
  panna; zm. 11 XI 1851, eksp. 13 XI 1851 z kapl. przy kośc. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. bracia
 3300. Ignacy KASPRZYCKI (1851)
  zm. VIII 1851, eksp. 27 VIII 1851 z kapl. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. familia
 3301. Józefa KASPRZYCKA (1850)
  zm. 29 VI 1850 w 18 roku życia, eksp. 1 VII 1850 z kośc. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. ojciec, bracia i siostry
 3302. Wincenty KASPRZYCKI (1849)
  artysta malarz; zm. 27 V 1849 przeżywszy lat 47, eksp. 29 V 1849 z kapl. szpitala Ew. w Warszawie na cm. Powązkowski
 3303. Jan KASZEWSKI (1845)
  b. kpt. b. Wojsk Polskich; zm. 24 IX 1845, eksp. 27 IX 1845 z kapl. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostały syn
 3304. Balbina Barbara z Koszkowskich SZWARTZE (1849)
  żona urzędnika w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu; zm. 29 V 1849 w domu nr 874 przy ul. Ogrodowej w Warszawie, eksp. 31 V 1849 na cm. Powązkowski, nab. żał. 10 VII 1849 w kośc. Karmelitów przy ul. Leszno, zapr. pozostały mąż wraz z dwoma nieletnimi synami
 3305. Felicjan KOSZKOWSKI (1852)
  b. urzędnik i obywatel m. Warszawy; nab. żał. 22 V 1852 w kośc. Powązkowskim, zapr. rodzina
 3306. Genowefa KOSZKOWSKA (1838)
  panna, córka obywatela Warszawy i b. urzędnika Komisji Rządowej Spraw Wewn., Duchownych i Oświecenia Publicznego; zm. 28 IX 1838 w domu nr 419 przy ul. Krakowskie Przedm. w Warszawie przeżywszy lat 22, eksp. 30 IX 1838, zapr. rodzice, siostry i brat
 3307. Szymon KOSZKOWSKI (1848)
  emeryt, b. urzędnik b. Komisji Rządowej Oświecenia, obywatel m. Warszawy, ozdobiony Orderem św. Stanisława III kl. i Znakiem Nieskazitelnej Służby; zm. 7 III 1848 w wieku lat 78, eksp. 9 III 1848 z kapl. kośc. Bernardynów na cm. Powązkowski, zapr. żona wraz z dziećmi, zięciami i wnukami
 3308. Małgorzata z Karszowieckich NIEMIEROWSKA (1856)
  wdowa po lekarzu pow. lipnowskiego; po ciężkiej chorobie, opatrzona św. sakramentami, zm. 16 X 1856 w m. Płocku przeżywszy lat 70, nab. żał. 25 X 1856 w kośc. Kapucynów w Warszawie, zapr. stroskane dzieci
 3309. Teodor KASZOWSKI (1858)
  mąż cnót znamienitych, ukochany od familii, przyjaciół i współobywateli, b. marszałek pow. włodzimierskiego, dziedzic dóbr Niemowicze w pow. rowieńskim i wielu innych włości w pow. włodzimierskim i krzemienieckim; zm. 3 VIII 1858, przeżył lat 80
 3310. Katarzyna MORATT (1854)
  obywatelka m. Skierniewice; zm. 11 V 1854 przeżywszy lat 63, nab. żał. w kośc. paraf. i pog. 13 V 1854, zapr. stroskany mąż wraz z dziećmi, zięciami i wnukami
 3311. Karol KATELBACH (1857)
  właściciel apteki w m. Radzyniu; po ciężkiej chorobie, opatrzony św. sakramentami, zm. 7 I 1857 w wieku lat 34, wypr. 9 I 1857 z kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. się w imieniu pozostałej żony i dzieci
 3312. Stefania KATERLA (1850)
  córka Katerli, dziedzica dóbr w gub. podlaskiej, i Józefy z Kuczyńskich; zm. 29 X 1850 w Warszawie w 15 roku życia, poch. w grobie familijnym w gub. lubelskiej
 3313. Ludwik KAUFFMANN (1855)
  artysta rzeźbiarz z Rzymu, wiele jego prac zdobi w Warszawie gmachy publiczne i domy prywatne, cmentarze i kościoły; zm. 11 V 1855 w wieku lat 55, eksp. 14 V 1855 z dolnego kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pogrążeni w smutku żona i dzieci
 3314. KAUFMANN von (1850)
  dowódca 7 DP piechoty wojsk rosyjskich, kawaler Orderu św. Włodzimierza II kl., Orderu św. Anny I kl. z koroną cesarską, Orderu św. Stanisława I kl., austriackiego Orderu Korony Żelaznej I kl. i innych, donatariusz dóbr Dziardonice i Grabków z przyległościami w ekonomii Kowal, pow. włocławskim, ożeniony z Emilią z Watsonów, potomkiną szlachetnej rodziny angielskiej od lat kilkudziesięciu osiadłej w Polsce i w rząd indygenowanych policzonej; zm. 1850; inf z "Gazety Petresburskiej"
 3315. Wiara KAUFMANN (1849)
  córka gen.-lejt. Kaufmanna i Emilii z Watsonów; zm. 22 VII 1849 w Zamościu w 26 roku życia
 3316. Joanna Henrieta z Kauczków WERNER (1849)
  małżonka Karola Wernera, dziedzica dóbr Wólka Załęska w pow. warszawskim; zm. 26 XII 1849 w domu nr 896 przy ul. Chłodnej w Warszawie w wieku lat 19, eksp. 29 XII 1849 na cm. Ew.-Aug., zapr. pozostały mąż wraz z matką
 3317. Antoni KAUTE (1843)
  kupiec i obywatel m. Warszawy, czł. Archikonfraterni Literackiej; zm. 14 XII 1843, żył lat 59, eksp. 17 XII 1843 z kapl. Bernardynów na cm. Powązkowski, zapr. pozostała żona wraz z familią
 3318. Ignacy KOWAŁOWSKI (1857)
  b. asesor ekonomiczny, emeryt; opatrzony św. sakramentami zm. 27 XI 1857 przeżywszy lat 62, wypr. 29 XI 1857 z dolnego kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała żona z synem
 3319. Leon KAWECKI (1856)
  radca dworu, komisarz policji wykonawczej cyrkułu VIII m. Warszawy, ozdobiony Znakiem Honorowym Nieskazitelnej Służby za lat 25; zm. 5 VII 1856 w domu nr 1192 przy rogu ul. Twardej i Pańskiej przeżywszy lat 52, eksp. 7 VII 1856 z domu na cm. Powązkowski
 3320. Bartłomiej KAWELSKI (1859)
  opatrzony św. sakramentami zm. 12 IV 1858 przeżywszy lat 52, eksp. 14 IV 1859 z dolnego kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała żona z dwojgiem dzieci
 3321. Julia z Kawickich KRZECZKOWSKA (1861)
  wdowa po mechaniku fabryki stempla przy Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu; opatrzona św. sakramentami zm. 14 VIII 1861 przeżywszy lat 39, nab. żał. 17 VIII 1861 w kośc. Powązkowskim w Warszawie, poch. zwłok z tegoż kośc. na cm. Powązkowski, zapr. pozostały brat zmarłej
 3322. Józefa z Kazibutowskich BUTKIEWICZOWA (1843)
  zm. 26 I 1843 w wieku lat 39, eksp. 28 I 1843 z kapl. Karmelitów na Lesznie w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała córka i krewni
 3323. Amelia z Kaźmirusów EKKERKUNST (1847)
  zm. 9 III 1847 w domu nr 1052 przy ul. Grzybowskiej w Warszawie, eksp. 12 III 1847 na cm. Ew., zapr. mąż z familią
 3324. Karolina Fryderyka z Kazimirusów HERGEL (1852)
  wdowa po urzędniku pocztowym; zm. 9 IX 1852 w 49 roku życia, eksp. 11 IX 1852 z kapl. szpitala Ew. przy ul. Mylnej nr 2484 w Warszawie na cm. tegoż wyznania, zapr. córki w raz z familią
 3325. Krystyna z Kaźmirusów REJCH (1842)
  zm. 19 XI 1842 w domu nr 1050 przy ul. Grzybowskiej w Warszawie przeżywszy lat 36, eksp. 21 XI 1842, zapr. mąż wraz z pięciorgiem małoletnich dzieci
 3326. Elżbieta z Kaźniców SODER (1836)
  zm. 26 XII 1836 w domu nr 496 przy ul. Miodowej w Warszawie w 56 roku życia, eksp. 28 XII 1836 na cm. Powązkowski, egzekwie 14 I 1837 w kośc. Kapucynów, zapr. dzieci
 3327. Bernard KAZNITZ (1841)
  majster profesji piekarskiej, obywatel m. Warszawy; zm. 25 X 1841 w domu nr 3106F przy ul. Młynarskiej, obok cm. Izraelitów za rogatkami Wolskimi w Warszawie, eksp. 27 X 1841 na cm. Powązkowski, zapr. żona wraz z dziećmi
 3328. Konstanty KAZŁOWSKI (1841)
  obywatel, właściciel domu przy ul. Oboźnej nr 2766C w Warszawie, zm. 28 I 1841 przeżywszy lat 86, eksp. 30 I 1841 na cm. Powązkowski
 3329. Róża z Kazłowskich BARCISZEWSKA (1v. Pacigiewicz) (1837)
  zm. 23 VI 1837, eksp. 25 VI 1837 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostałe córki
 3330. Aniela z Kałczyńskich STROMFELDT (1843)
  małżonka lekarza pow. opoczyńskiego; zm. IV 1843, poch. 30 IV 1843; inf. z Końskich 1 V 1843
 3331. Marianna ze Skałdeckich SNOCHOWSKA (1849)
  zm. VII 1849 w domu nr 733 przy ul. Leszno w Warszawie, eksp. 18 VII 1849 na cm. Powązkowski, zapr. dzieci
 3332. Jan KAŁUŻYŃSKI (1855)
  radca kolegialny, radca rządu gub. lubelskiego, przykładny mąż, dobry ojciec, gorliwy urzędnik; zm. 13 IV 1855 w Lublinie, pozostawił w nieutulonym żalu żonę z dziewięciorgiem dzieci i wnuków
 3333. Kunegunda MARTWIŃSKA (1855)
  wdowa po urzędniku; zm. VIII 1855 przeżywszy lat 30
 3334. Stefania KAŁUŻYŃSKA (1859)
  córka radcy Kałużyńskiego i Karoliny z Kossowskich; zm. 25 III 1859 mając lat 19; inf. z Lublina
 3335. Ferdynand KELLER (1838)
  patron trybunału gub. krakowskiej; zm. 12 IV 1838 w 34 roku życia; inf. z okolic Kielc
 3336. Julia KELER (1833)
  zm. 28 V 1833 w Kielcach w 18 roku życia, nab. żał. 31 V 1833 w kośc. św. Krzyża w Warszawie
 3337. Marianna z Kellerów ROSIŃSKA (1v. Mierzejewska) (1860)
  wdowa po urzędniku; po krótkiej, lecz ciężkiej chorobie zm. 16 VII 1860 przeżywszy lat 54, eksp. 19 VII 1860 z kapl. Dzieciątka Jezus w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. nieutulone w żalu dzieci
 3338. Kornelia z Kempistych DZWONKOWSKA (1855)
  dziedziczka dóbr Wola Kamocka w pow. piotrkowskim, wdowa po niegdyś sędzim pokoju okręgu piotrkowskiego; ur. 7 IX 1807 we wsi Szydłowie, zm. 15 X 1855
 3339. Emilia z Kempińskich PEŻYŃSKA (1856)
  żona urzędnika powiatowego przez lat 16; zm. 27 XII 1856 w m. Opocznie w kwiecie wieku, zostawiła w nieutulonym żalu męża, troje dziatek, przyjaciół i znajomych
 3340. Adam KERN (1858)
  dozorca konsumpcyjny; zm. 8 II 1858, eksp. 10 II 1858 z kośc. Augustianów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała żona
 3341. Paulina z Kernów PACZKOWSKA (1828)
  wdowa po b. płk. Wojsk Polskich; zm. 14 II 1828 w 30 roku życia, przen. 16 II 1828 na cm. Powązkowski w Warszawie, zostawiła matkę
 3342. Joanna Wilhelmina z Kaestnerów GERLACH (1853)
  wdowa i obywatelka m. Warszawy; zm. 9 XI 1853 w wieku lat 63, eksp. 11 XI 1853 z kapl. przy ul. Mylnej i Karmelickiej nr 2484 na cm. Ew.-Aug., zapr. pozostali synowie, córka i wnuki
 3343. Anna z Kejtchonów BRZOWSKA (1v. Dückert) (1843)
  zm. 17 II 1843 w 48 roku życia, eksp. 19 II 1843 z kapl. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. mąż z córką i synem z pierwszego małżeństwa
 3344. Antonina z Ketszonów (Ketschonów) ŁASZEWSKA (1847)
  małżonka dymisjonowanego gen.-mjr. wojsk cesarsko-rosyjskich; zm. 10 lub 11 VI 1847 w Warszawie, eksp. 13 VI 1847 z dolnego kośc. św. Krzyża do katakumb na cm. Powązkowskim, zapr. mąż wraz z synem
 3345. Anna z Kicińskich SZYMANOWSKA (1848)
  współwłaścicielka dóbr Kawęczyn w okręgu czerskim; zm. XII 1847
 3346. Bruno hr. KICIŃSKI (1844)
  znakomity literat i poeta, tłumacz "Przemian" Owidiusza, autor kilku dzieł scenicznych, wydawca czasopism, współzałożyciel "Kuriera Warszawskiego", syn Piusa Kicińskiego; zm. w nocy z 22 na 23 III 1844 w dobrach dziedzicznych Ojrzeń w gub. płockiej, żył niespełna lat 48, poch. 28 III 1844 w Kraszewie, pozostawił małżonkę, dwie córki i syna
 3347. Halina KICIŃSKA (1853)
  hrabianka, córka niegdy Brunona hr. Kicińskiego, słynnego literata; zm. w kwiecie wieku 19 VII 1853 we wsi Ojrzeniu w pow. przasnyskim, pozostawiła w smutku pogrążoną matkę, siostrę i brata, poch. będzie w parafi Kraszewo do dóbr ojrzeńskich należących
 3348. Izabella z Kicińskich KOMIANOWA (1843)
  żona Wincentego Koźmiana, dziedzica dóbr Gałęzów w gub. lubelskiej, córka Adama Kicińskiego, niegdyś chorążego ziemi czerskiej; zm. 11 I 1843 w 58 roku życia, odpr. 13 I 1843 do kośc. we wsi Kiełczewice, gdzie dnia następnego nab. żał. i poch. ciała w grobie familijnym
 3349. Julia z Kicińskich SZTEK (1840)
  małżonka obywatela Warszawy; zm. 28 IX 1840 we wsi Szopy Polskie przeżywszy lat 21, eksp. 2 X 1840 do kośc. paraf. w Wilanowie, po całodziennych modłach poch. tegoż dnia na cm. Wilanowskim
 3350. Maria z Kicińskich CZYŻEWSKA (1855)
  właścicielka dóbr Tarnogóry i Izbicy w pow. krasnostawskim, żona Franciszka, niegdy oficera inwalidów b. WP, synowa Józefa Czyżewskiego, b. gen. bryg. b. WP, w dzieciństwie miała możność przypatrywać się tak powszechnie szanowanej Marii ze Świdzińskich Lanckorońskiej, kasztelanowej połanieckiej, młodość spędziła w towarzystwie zacnej matrony Franciszki z Zapolskich Bielskiej; po krótkiej słabości zm. 14 II 1855 w m. Lublinie licząc lat 52, poch. w grobie familijnym w Tarnogórze, zostawiła syna, trzy córki i wnuków
 3351. Paulina z Kicińskich JANCZEWSKA (1849)
  małżonka naczelnika sekcji w Komisji Skarbu; zm. 22 I 1849 w 36 roku życia, nab. i pog. 25 I 1849 w kośc. paraf. w Niegowie w pow. stanisławowskim, zapr. mąż, matka, syn i bracia
 3352. Pius hr. KICIŃSKI (1828)
  senator-kasztelan, kawaler Orderu św. Stanisława I kl.; zm. 21 IV 1828, przen. 24 IV 1828 do kośc. Kapucynów w Warszawie, gdzie wielka msza żał. 26 IV 1828
 3353. Wojciech KICIŃSKI (1858)
  obywatel m. Warszawy, czł. Bractwa św. Rocha; po krótkiej, lecz ciężkiej słabości zm. 24 X 1858 w domu nr 1289 przy ul. Nowy Świat w Warszawie w wieku lat 62, wypr. 27 X 1858 z domu na cm. Powązkowski, nab. żał. 5 XI 1858 w kośc. Karmelitów na Krakowskim Przedm., zapr. stroskana żona wraz z dziećmi
 3354. August KICKI (1824)
  senator-kasztelan Król. Pol., kawaler Orderu Orła Białego i Orderu św. Stanisława I kl.; zm. 27 IX 1824, żył lat 69, eksp. 29 IX 1824 do kośc. Kapucynów w Warszawie, gdzie nab. żał. dnia następnego, poch. tymczasowo pod katakumbami cm. Powązkowskiego
 3355. Ewa z Kickich ks. SUŁKOWSKA (1824)
  ordynatowa; zm. 24 V 1824 w Rydzynie
 3356. Ewelina z hr. Kickich MACIEJOWSKA (1852)
  dziedziczka dóbr Orłowa w pow. krasnostawskim; zm. 10 III 1852 w m. Zamościu, będąc w przejeździe, poch. w grobach familijnych w dobrach Rachanie, pozostawiła męża
 3357. Ludwik KICKI (1831)
  gen. WP; poległ 26 V 1831 w bitwie pod Ostrołęką, nab. żał. 6 VI 1831 w kośc. Czerniakowskim
 3358. Maria Ludwika Helena hrabianka KICKA (1853)
  wnuka wojewody Kickiego, córka zmarłego Ludwika, gen. b. Wojsk Polskich, i Natalii z Bispingów małżonków Kickich, połączona stosunkami pokrewieństwa z domami ks. Sułkowskich, hr. Zabiełłów i Gutakowskich; zm. 24 IV 1853 w domu nr 413A przy rogu ul. Królewskiej i Krakowskiego Przedm. w Warszawie w 21 roku życia, wypr. 26 IV 1853 z domu do kośc. Kapucynów, gdzie dnia następnego nab. żał., poch. tymczasowo w grobach pod kośc., nab. żał. 30 IV 1853 w kośc. Augustianów
 3359. Piotr KICZOROWSKI (1858)
  mgr med. i chir., lekarz ordynujący szpitala św. Łazarza i czł. rady opiekuńczej tegoż szpitala, czł. Warszawskiego Tow. Dobroczynności, b. zarządzający gabinetami anatomicznym i chirurgicznym; po krótko trwającej chorobie zm. 7 VI 1858 w domu nr 371 przy ul. Krakowskie Przedm. w Warszawie w wieku lat 52, odpr. 9 VI 1858 z domu na cm. Powązkowski, nab. żał. 14 VI 1858 w kośc. Bernardynów, zapr. w nieutulonym żalu osierocone dzieci; nab. żał. 22 VI 1858 w kośc. Tow. Dobroczynności
 3360. Ksawery KIEDRZYŃSKI (1825)
  mecenas przy Sądzie Najwyższej Instancji Król. Pol., kawaler Orderu św. Stanisława; zm. 13 X 1825 w majątku swoim Ołtarzew, żył lat 49, poch. 15 X 1825 w kośc. paraf. w Żbikowie
 3361. Maciej KIEDRZYŃSKI (1847)
  b. oficer b. WP; zm. 11 I 1847 w domu nr 31 (wprost Zamku) w Warszawie przeżywszy lat 44, eksp. 14 I 1847 na cm. Powązkowski, zapr. żona wraz z familią
 3362. Aleksander KIERGLEWICZ (1841)
  b. urzędnik administracyjny; zm. na przeł. VII i VIII 1841, przepr. 2 VIII 1841 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. żona i brat zmarłego
 3363. Franciszek KIERGLEWICZ (1852)
  emeryt; zm. 18 IV 1852 w wieku lat 73, wypr. 21 IV 1852 z kapl. kośc. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w tymże kośc., zapr. syn w imieniu reszty rodzeństwa i familii
 3364. Marianna z Kiernickich MIRECKA (1860)
  pani rzadkiej dobroci, pobożności, cnoty, cierpliwości i pracy, pięć lat przeżyła po złotym weselu z owdowiałym dziś swoim małżonkiem Teodorem Mireckim; przyjąwszy św. sakramenta zm. 26 I 1860 o godzinie dziesiątej rano w dobrach swoich Osuchowie w pow. radomskim przeżywszy lat 74, poch. w grobie familijnym w Skaryszewie, pozostawiła swe dzieci oraz liczne grono wnuków i prawnuków
 3365. Klementyna z Kierskich RAUCHER (1854)
  małżonka patrona przy trybunale cywilnym w Radomiu; zm. 30 III 1854, żyła lat 30
 3366. Celina KIERSNOWSKA (1847)
  zm. 23 II 1847, eksp. 25 II 1847 z dolnego kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. rodzice
 3367. Joanna Julianna Karolina z Kieselbachów BOTHE (1861)
  zm. 28 III 1861 w domu własnym przy ul. Nowy Świat nr 1298B w Warszawie w wieku lat 54, wypr. 30 III 1861 z domu na cm. Ew.-Aug., zapr. pozostały mąż z synem i córkami
 3368. Anna KIESEWETTER (1834)
  zm. VIII 1834 w domu nr 1284 przy ul. Nowy Świat w Warszawie, eksp. 6 VIII 1834 na cm. Ew., zapr. matka wraz z familią
 3369. Emilia z Kiesewetterów ROGOWSKA (1844)
  zm. 3 IX 1844 w domu przy ul. Nowy Świat nr 1290 w Warszawie przeżywszy lat 23, eksp. 5 IX 1844 na cm. Ew.-Aug., zapr. mąż z trzema synami, matką, bratem i siostrą
 3370. Wilhelm KIESEWETTER (1844)
  zm. 23 X 1844 w domu przy ul. Nowy Świat nr 1284 w Warszawie przeżywszy lat zaledwie 24, eksp. 25 X 1844 na cm. Ew.-Aug., zapr. pozostała matka i siostra
 3371. Helena KIESZKOWSKA (1852)
  zm. 18 VIII 1852 w domu nr 719 przy ul. Leszno w Warszawie w 33 roku życia, eksp. dnia następnego na cm. Powązkowski, zapr. pozostała siostra z familią
 3372. Aniela z Kitlińskich BUKOWIECKA (1848)
  pani znacznych włości, pochodząca ze znakomitej w Polsce rodziny, pełna zasad religijnych a zarazem wspaniałych i szlachetnych uczuć; zm. 14 I 1848 w gub. radomskiej w późnym już będąc wieku, poch. w grobie familijnym przy kośc. paraf. w Mniszku w pow. radomskim, zostawiła dzieci
 3373. Anna z Kietlińskich CIELECKA (1823)
  zm. XII 1823 we wsi Pękosławice obw. opatowskim, zostawiła ojca i męża
 3374. Maria z Kietlińskich BRZOZOWSKA (1v. Żukowska) (1852)
  zm. VIII 1852, poch. 14 VIII 1852 na cm. Powązkowskim w Warszawie
 3375. Maria Elżbieta z Kitzmanów MÜLLER (1853)
  wdowa po b. prof. i obywatelu m. Warszawy; zm. 30 III 1853 w wieku lat 68, odpr. 2 IV 1853 z kapl. Ew. na cm. Ew.-Aug., zapr. pozostałe dzieci i wnuki
 3376. Onufry LELIWITA-KIEWLICZ (1857)
  opatrzony św. sakramentami zm. 20 III 1857 licząc lat 45, wypr. 22 III 1857 z kapl. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała siostra wraz z osieroconymi jego dziećmi
 3377. Zdzisław KIEWLICZ (1853)
  jedyny syn u swych rodziców, urzędnik Banku Polskiego; po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzony św. sakramentami, zm. 20 VIII 1853 przeżywszy lat 20 i miesięcy 4, przepr. 23 VIII 1853 z dolnego kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski
 3378. Anna z Kiełczewskich LESZCZYŃSKA (1851)
  zm. 3 XI 1851 we wsi Jądrowice w pow. włocławskim, nab. żał. 10 XI 1851 w kośc. Kapucynów w Warszawie
 3379. Paulina KIEŁCZEWSKA (1857)
  panna; po krótkiej, lecz ciężkiej chorobie zm. 30 I 1857 mając lat 24, eksp. 1 II 1857 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pogrążona w smutku siostra
 3380. Teresa z Kiełczewskich baronowa SOLDENHOFF (1828)
  zm. X 1828, poch. 8 X 1828 na cm. Świętokrzyskim w Warszawie
 3381. Mikołaj KIEŁKIEWICZ (1839)
  b. ppłk b. Wojsk Polskich; zm. 23 X 1839 w domu nr 1858 przy ul. Zakroczymskiej w Warszawie, eksp. 25 X 1839 na cm. Powązkowski, zapr. żona wraz z dziećmi
 3382. Zachariasz KIEŃSKI (1857)
  gen.-mjr wojsk cesarsko-rosyjskch, kawaler orderów i znaków honorowych; zm. 4(16) III 1857 w Pizie w Toskanii, sprowadzenie zwłok do Warszawy i eksp. ich z głównej stacji Kolei Żelaznej przy ul. Marszałkowskiej na cm. wyznania mahometańskiego obok cm. Ew.-Aug. za rogatkami Wolskimi 29 IX 1857, zapr. pozostała wdowa wraz z rodzeństwem po zmarłym
 3383. Aniela z Kijeńskich RYMIŃSKA (1860)
  wdowa po b. komisarzu obwodu łukowskiego; po długiej i ciężkiej chorobie zm. 27 V 1860 przeżywszy lat 72, eksp. 29 V 1860 z kośc. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. 28 VI 1860 w kośc. Kapucynów, zapr. pozostała familia
 3384. Ignacy KRYIŃSKI (1835)
  b. mjr b. Wojsk Polskich, kawaler Krzyża Wojskowego; zm. 5 I 1835 w domu przy Krakowskim Przedm. nr 395 w Warszawie, eksp. 7 I 1835 na cm. Świętokrzyski, zapr. przyjaciele
 3385. Marianna z Kijańskich SKRODZKA (1843)
  żona Antoniego Skrodzkiego, asesora Najwyższej Izby Obrachunkowej; zm. 1 IV 1843
 3386. Melchior Gaspard SYROKOMLA KIJEŃSKI (1854)
  b. radca b. woj. kaliskiego, dawny wojskowy, syn niegdy Kazimierza, rotmistrza kawalerii, i Justyny z Chrzanowskich, w młodości swojej kształcił się w Korpusie Kadetów w Warszawie; zm. 4 X 1854 w Kaliszu doczekawszy się sędziwego wieku
 3387. Ignacy KILIŃSKI (1851)
  b. urzędnik górnictwa; zm. 29 XI 1851 przeżywszy lat 37, wypr. 1 XII 1851 z kośc. Dominikanów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała żona wraz z dziećmi i siostrą
 3388. Marianna z Kilińskich FILIPOWICZOWA (1840)
  zm. 9 VI 1840 w domu przy ul. Krakowskie Przedm. nr 393A w Warszawie, eksp. 11 VI 1840 na cm. Powązkowski, zapr. pozostali mąż z familią
 3389. Wawrzyniec KILIŃSKI (1843)
  b. sekretarz policji taks i dozoru tandet, emeryt; zm. 8 VIII 1843 mając 56 lat, eksp. 10 VIII 1843 z kapl. Dominikanów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała żona wraz z trojgiem małoletnich dzieci
 3390. Karolina z Kinastowskich ROLBIECKA (1829)
  małżonka urzędnika Komisji Rządowej Wojny; zm. 30 XI 1829 w domu nr 2647 przy ul. Mariensztat w Warszawie, eksp. 2 XII 1829 na cm. Ew., zapr. mąż
 3391. Józefa z Kindermanów PIETRUSIŃSKA (1847)
  zm. 27 I 1847, eksp. 29 I 1847 z kapl. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. mąż wraz z dziećmi
 3392. Józef KINDLER (1852)
  uczeń gimnazjum gub. warszawskiego; zm. IX 1852 w wieku lat 17, nab. żał. 4 IX 1852 w kośc. Powązkowskim, po którym pog. na miejscowym cm., pozostawił rodziców
 3393. Roman KINIORSKI (1857)
  po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzony św. sakramentami, zm. 30 VI 1857 w 24 roku życia, eksp. 2 VII 1857 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. w smutku pogrążona matka wraz z synem
 3394. Wincenty KIRCHMAYER (1857)
  obywatel m. Krakowa, prezes Izby Handlowej, czł. wydziału miejskiego i tow. dobroczynnych; po długiej i dotkliwej chorobie, opatrzony św. sakramentami zm. 16 IV 1857 w Krakowie w 66 roku życia swego, po nab. w kośc. Panny Maryi eksp. do dóbr jego własnych Pleszowa
 3395. Antoni KIRKOR (1847)
  b. mjr b. WP, emeryt; zm. 8 V 1847 przeżywszy wieku swego lat 91, przepr. 10 V 1847 z kapl. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w kośc. Bernardynów, zapr. trudniący się pogrzebem
 3396. Maria KLAMKE (1856)
  zm. 8 I 1856 w wieku lat 56, eksp. 10 I 1856 z kapl. Ew.-Aug. w Warszawie na cm. tegoż wyznania, zapr. pozostała familia
 3397. Andrzej KISIELEWSKI (1837)
  asesor ekonomiczny rządu gub. mazowieckiej; zm. 9 X 1837, eksp. 11 X 1837 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. żona wraz z synem
 3398. Wawrzyniec KISIELEWSKI (1826)
  b. nadleśny; zm. 2 VI 1826 we wsi Czerwonka pod Węgrowem, zostawił żonę, z domu Bobicką, i pięć córek
 3399. Franciszek KISIELIŃSKI (1850)
  b. asesor Najwyższej Izby Obrachunkowej, ostatecznie emeryt, kawaler Orderu św. Stanisława III kl., Znaku Honorowego Nieskazitelnej Służby za lat 20 i Krzyża Wojskowego; zm. 25 IV 1850 w domu nr 415 przy ul. Krakowskie Przedm. w Warszawie, eksp. 27 IV 1850 na cm. Powązkowski, nab. żał. 2 V 1850 w kośc. Kapucynów, zapr. pozostała żona Emilia z Lubowidzkich
 3400. Adela KISIELNICKA (1857)
  córka Franciszka, b. posła, prezesa Tow. Kredytowego Ziemskiego gub. augustowskiej, i Marianny z Bykowskich małżonków Kisielnickich, dziedziców dóbr Kisielnica, Poryte i Rydzewo, położonych w augustowskiej gub.; zm. 15 II 1857 w samej wiośnie życia, eksp. z Kisielnicy do Porytego, gdzie poch. w grobie familijnym, zostawiła sędziwych rodziców oraz siostry i braci
 3401. August TOPOR KISIELNICKI (1848)
  b. oficer wyższy b. Wojsk Polskich; zm. 11 XI 1848 w domu nr 463 przy ul. Senatorskiej w Warszawie
 3402. Augusta KISIELNICKA (1839)
  panna, córka Augusta i Marii z Rajssów Kisielnickich; zm. 23 VI 1839 w 18 roku życia, modły i muzyka żałobna 4 VII 1839 w kośc. Augustianów w Warszawie
 3403. Ignacy KISIELNICKI (1826)
  szanowany obywatel piastujący rozmaite urzędy; zm. 15 XII 1825 w Kisielnicy woj. augustowskim przeżywszy lat 55
 3404. Ignacy KISIELNICKI (1861)
  b. oficer pierwszego pułku strzelców konnych b. WP; zm. w nocy 23 VIII 1861 w Paryżu na anewryzm w 55 roku życia, zostawił nieszczęśliwą wdowę i dziatki
 3405. Izabella z Kisielnickich de COCHET (1855)
  zm. 12 VII 1855 w domu nr nr 586B przy ul. Długiej w Warszawie, pog. 14 VII 1855, nab. żał. 3 IX 1855 w kośc. Reformatów, zapr. pozostali synowie
 3406. Michał KISIELNICKI (1841)
  emeryt, syn Joanny z Jaroszewskich i Stanisława Kisielnickich, starostwa świdnickich, dosłużył się stopnia oficerskiego za panowania Stanisława Augusta, następnie kasjer depart. płockiego, podprefekt pow. ostrołęckiego, komisarz obw. płockiego, a później obw. przasnyskiego, ozdobiony Orderem św. Stanisława III kl.; zm. 25 VI 1841, eksp. 27 VI 1841 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. żona
 3407. Stanisław KISIELNICKI (1854)
  sędzia pokoju, prezes szpitala w Łomży, właściciel dóbr wielu; zm. 17 IV 1854 we wsi Korzeniste na rękach zgromadzonej familii przeżywszy lat 57, pozostawił żonę, dzieci, wnuki i brata
 3408. Stanisław KISIELNICKI (1859)
  obywatel ziemski pow. przasnyskiego, właściciel dóbr Leszno, prezes rady opiekuńczej w m. Przasnyszu; po długich cierpieniach zm. 8 VIII 1859 w 47 roku życia w Szczawnicy, nab. żał. 26 IX 1859 w kośc. Bernardynów w Przasnyszu, pozostawił żonę i dzieci
 3409. Tekla z Kisielnickich KOCISZEWSKA (1846)
  córka Stanisława Kisielnickiego, starosty świdnickiego i janowskiego; zm. 27 XI 1846 mając lat 68, wypr. 29 XI 1846 z kośc. św. Jana w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostali zięć i córka
 3410. Teodor KISIELNICKI (1853)
  b. naczelnik pow. płockiego, ostatecznie emeryt, walczył w szeregach wielkiego Napoleona I, odbył kampanie 1809 i 1812; zm. 30 I 1853 skutkiem pęknięcia żyły mózgowej, własnoręczny list Teodora Kisielnickiego do "Kuriera Warszawskiego" z 10 II 1853 zbija tę smutną pogłoskę; po krótkiej, lecz ciężkiej słabości zm. 16 I 1862 w m. Płocku, pozostawił po sobie w nieutulonym żalu żonę i syna
 3411. Krystyna z Kisswaeredynów KOSZAŁKOWSKA (1849)
  żona nauczyciela prywatnego; zm. 28 X 1849 przeżywszy lat 46, eksp. 30 X 1849 z kapl. kośc. popaulińskiego na cm. Powązkowski
 3412. Adam Maksymilian KITAJEWSKI (1837)
  dziekan Wydziału Filozoficznego i prof. b. Królewskiego Aleksandryjskiego Uniw., nauczyciel b. Liceum Warszawskiego, prof. w b. Szkole Leśnictwa, Szkole Artylerii i Szkole Aplikacyjnej, czł. b. Tow. Przyjaciół Nauk, Tow. do Ksiąg Elementarnych, czł. rady organizującej Szkołę Politechniczną, odznaczony Orderem św. Stanisława i znakiem honorowym nieskazitelnej służby; zm. 3 VII 1837, eksp. 6 VII 1837 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. familia
 3413. Mateusz KIŚLAŃSKI (1847)
  b. naczelnik sekcji biletów przy Magistracie m. Warszawy, kawaler Orderu św. Stanisława i Znaku Honorowego Nieskazitelnej Służby, czł. Arcybractwa Literackiego; zm. 21 VII 1847 w dobrach Niechmirowie w pow. sieradzkim, będąc w przejeździe do familii, żył lat 59
 3414. Elżbieta z Klaffenbachów KÖHLER (1853)
  wdowa po zmarłym przed kilkunastu laty Franciszku Köhler, negocjancie i znakomitym obywatelu m. Warszawy, bogobojna, łagodna, dobroczynna bez granic; po ciężkiej słabości zm. 23 XII 1853 w 74 roku życia, poch. 27 XII 1853 w grobie familijnym na Powązkach
 3415. Katarzyna z Klaffenbachów OEHMIG (1849)
  zm. 28 XI 1849 przeżywszy lat 68, nab. żał. 1 XII 1849 w kapl. Reformatów w Warszawie, wypr. tegoż dnia z tejże kapl., zapr. pozostali mąż, dzieci i wnuki
 3416. Ewa z Klessenów STOLTZMAN (1860)
  wdowa po urzędniku b. Komisji Wojny; opatrzona św. sakramentami zm. 15 XI 1860 mając lat 64, eksp. 18 XI 1860 z dolnego kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. w smutku pogrążone dzieci
 3417. August KLAWE (1860)
  majster ślusarski; zm. 9 II 1860 przeżywszy lat 63, wypr. 12 II 1860 z kapl. szpitala Ew. przy ul. Mylnej w Warszawie na cm. tegoż wyznania, zapr. pozostała żona, dzieci i wnuki
 3418. Michał KLECKI (1835)
  b. urzędnik w Komisji Rządowej Spraw Wewn., Duchownych i Oświecenia Publicznego; zm. 10 XII 1835 w domu nr 175 przy ul. Targowej w Pradze przeżywszy lat 26, eksp. 12 XII 1835, zapr. bracia
 3419. Adam KLECZKOWSKI (1859)
  radca honorowy, urzędnik Najwyższej Izby Obrachunkowej, jeden z najczynniejszych czł. Warszawskiego Tow. Dobroczynności, a ostatnio sekretarz główny tegoż Tow., ozdobiony Orderem św. Stanisława III kl. i Znakiem Nieskazitelnej Służby za lat 15; opatrzony św. sakramentami zm. 8 III 1859 w 44 roku życia, eksp. 10 III 1859 z dolnego kośc. św. Krzyża na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w kośc. Tow. Dobroczynności, zapr. Towarzystwo, pozostawił brata i rodzinę; nab. żał. w kośc. Powązkowskim i przeniesienie zwłok do grobu rodzinnego 7 X 1859, zapr. pozostały brat
 3420. Aniela z Kleczkowskich SZAWŁOWSKA (1854)
  wdowa po archiwiście głównym Najwyższej Izby Obrachunkowej; po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzona św. sakramentami, zm. 16 XI 1854 w wieku lat 63, wypr. 18 XI 1854 z dolnego kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. w ciężkim smutku pozostałe dzieci
 3421. Karol KLECZKOWSKI (1844)
  urzędnik Komisji Rządowej Spraw Wewn. i Duchownych; zm. 12 I 1844 w wieku lat 25, eksp. 15 I 1844 z kośc. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. bracia
 3422. Maria z Kleczkowskich WĄSOWICZOWA (1859)
  żona obywatela, b. oficera b. WP; zm. 7 II 1859 w Radomiu w 44 roku życia
 3423. Stefan Aleksander KLECZKOWSKI (1850)
  syn Józefa i Felicji Kleczkowskich; zm. 12 IX 1850, żył 1 rok i 10 dni
 3424. Anastazja Melania KLECZYŃSKA (1848)
  zm. 19 X 1848 przeżywszy rok 1 i miesięcy 8
 3425. Józef KLENIEWSKI (1849)
  obywatel, radca wojewódzki, b. sędzia pokoju okręgu orłowskiego; zm. 13 III 1849 przeżywszy lat 63, wypr. 16 III 1849 z kapl. przy kośc. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w tymże kośc., zapr. pozostała żona wraz z rodziną
 3426. Sebastian KLENIEWSKI (1858)
  b. oficer artylerii b. Wojsk Polskich, ozdobiony Krzyżem Złotym Orderu Wojskowego Polskiego; zm. XI 1858 przeżywszy lat 72, eksp. 9 XI 1858 z dolnego kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. 13 XI 1858 w kośc. Karmelitów na Krakowskim Przedm., zapr. pozostała żona
 3427. Marianna z Klichowskich WYSZYŃSKA (1845)
  zm. X 1845 w 22 roku życia, eksp. 25 X 1845 z kapl. przy kośc. św. Jana w Warszawie na cm. Powązkowski
 3428. Anna z Klickich hr. ŁUBIEŃSKA (1837)
  małżonka Jana hr. Łubieńskiego; zm. 1 II 1837 w domu przy ul. Miodowej nr 484 w Warszawie, żyła lat 49, przen. 3 II 1837 do kośc. Kapucynów, gdzie dnia następnego nab. żał., a po nim eksp. na cm. Powązkowski, zapr. mąż i pozostałe dzieci
 3429. Marianna z Klickich GOŁĘBIOWSKA (1861)
  wdowa po b. asesorze ekonomicznym w Rządzie Gubernialnym Lubelskim; zm. 6 V 1861, eksp. 8 V 1861 z kapl. przy kośc. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostali w smutku córka i zięć
 3430. Stanisław KLICKI (1826)
  b. cześnik rożański; zm. IX 1826 przeżywszy lat 87, eksp. 4 IX 1826, nab. żał. dnia następnego w kośc. Reformatów w Warszawie
 3431. Stanisław baron KLICKI (1847)
  b. gen. dyw., dowódca dyw. strzelców konnych b. Wojsk Polskich, kawaler Orderu św Anny I kl., Orderu św. Stanisława I kl., Orderu św. Włodzimierza II kl., Orderu Wojskowego Polskiego, Żelaznej Korony włoskiej i Krzyża Oficerskiego Legii Honorowej francuskiej, od lat mieszkał w Łowiczu; zm. 23 IV 1847 w Rzymie, nab. żał. przy zwłokach w kośc. św. Andrzeja delle Fratte tamże, zostawił synowca Tomasza, urzędnika Banku Polskiego, oraz dwóch innych synowców i ich siostrę, siostra gen., Korczakowska, miała trzech synów i dwie córki
 3432. Adolf KLIKOWICZ (1857)
  kpt., nadzorca szpitala wojskowego w Suwałkach; po długiej i ciężkiej słabości zm. 25 II 1857 tamże
 3433. Kazimierz KLIMASZEWSKI (1853)
  urzędnik głównej probierni Królestwa, czł. Archikonfraterni Literackiej, konfrater augustianów rawskich; zm. III 1853, eksp. 16 III 1853 z kapl. przy kośc. św. Jana w Warszawie, zapr. stroskana wdowa wraz z siedmiorgiem dzieci
 3434. Mateusz KLIMASZEWSKI (1855)
  b. urzędnik dyrekcji Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej; po długiej i ciężkiej słabości, opatrzony św. sakramentami, zm. 16 V 1855 przeżywszy lat 45, eksp. 18 V 1855 z kośc. św. Jana Bożego na cm. Powązkowski, zapr. stroskana familia
 3435. Tomasz KLIMASZEWSKI (1839)
  obywatel Warszawy, taksator Banku Polskiego; zm. 25 VI 1839, eksp. 27 VI 1839 z kapl. Reformatów na cm. Powązkowski, zapr. żona wraz z dziećmi i wnukami
 3436. Franciszek KLIMCZAK (1854)
  ubogi; zm. V 1854 w Instytucie Warszawskiego Tow. Dobroczynności mając lat 52
 3437. Jerzy KLIMKE (1851)
  b. prof. gimnazjum, emeryt; zm. 25 IV 1851 licząc lat 80, wypr. 27 IV 1851 z kapl. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała wdowa
 3438. Marcin KLIMKIEWICZ (1856)
  b. lekarz wojskowy, kawaler Orderu Legii Honorowej i Znaku Nieskazitelnej Służby za lat 20, dobry chrześcijanin, człowiek i lekarz; zm. 13 I 1856 w Kurozwękach, miejscu urodzenia swego
 3439. Jakub KLIMONTOWICZ (1840)
  b. sędzia pokoju, marszałek powiatu i radca wojewódzki, dziedzic włości; zm. 8 VII 1840 w dobrach swych dziedzicznych Bęczkowo gub. augustowskiej w 72 roku życia swojego, eksp. 10 VII 1840 do Wąsosza, gdzie dnia następnego nab. żał. w kośc. Karmelitów i pog. na miejscowym cm., pozostawił małżonkę i dzieci
 3440. Julian KLIMOWICZ (1858)
  czeladnik mydlarski; zm. 5 IV 1858 przeżywszy lat 23, eksp. 7 IV 1858 z dolnego kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostały szwagier
 3441. Michał KLIMOWICZ (1844)
  obywatel Warszawy; zm. 18 IX 1844 w domu własnym nr 1344 przy ul. Świętokrzyskiej, eksp. 21 IX 1844 na cm. Powązkowski, nab. żał. 28 IX 1844 w kośc. Bernardynów, zapr. pozostała żona wraz z dziećmi i familią
 3442. Teresa z Klimowiczów BOCZKOWSKA (1856)
  żona urzędnika; po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzona św. sakramentami, zm. 3 III 1856 w domu własnym nr 1391 przy ul. Marszałkowskiej w Warszawie przeżywszy lat 33, przen. dnia następnego z domu do kośc. św. Aleksandra, gdzie nab. żał. i skąd eksp. do grobu familijnego na cm. Powązkowskim 5 III 1856, zapr. pozostały mąż wraz z bratem nieboszczki
 3443. Władysław KLIMOWICZ (1850)
  uczeń IV kl. szkoły powiatowej; zm. 23 V 1850 w wieku lat 17, eksp. 25 V 1850 z kapl. Bernardynów w Warszawie do grobu familijnego na cm. Powązkowskim, nab. żał. 11 VII 1850 w kośc. Bernardynów, zapr. siostra z mężem i bratem
 3444. WERNERY (1828)
  zacna małżonka lekarza dywizyjnego; zm. 1 VI 1828 w domu przy ul. Świętokrzyskiej nr 1352 w Warszawie, przen. 3 VI 1828 na cm. Ew.
 3445. Karolina z Kalinowskich BORZYŃSKA (1861)
  wdowa po b. nadleśnym rządowym; zm. 12 VII 1861 w wieku lat 76, eksp. 14 VII 1861 z kośc. popaulińskiego w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostałe dzieci
 3446. Alfred KLOCH von KORNITZ (1851)
  syn barona Ferdynanda Klocha von Kornitz i Eweliny z Moczulskich; zm. 6 III 1851 w wieku lat 5, poch. 8 III 1851 na cm. Powązkowskim w Warszawie
 3447. Stanisław KLONOWSKI (1858)
  b. dzierżawca Przesławia w okolicy m. Brzezin; wyjechawszy w początkach maja 1857 do Warszawy dla poratowania zdrowia zm. w sam dzień swoich imienin 8 V 1857 na łonie dostojnego stryja swego we wsi Łomny, gdzie też został poch., pozostawił żonę i kilkutygodniową córkę; w pierwszą rocznicę zgonu nab. żał. 14 VI 1858 w kośc. paraf. we wsi Dobra w pow. rawskim
 3448. Jan Chrystian KLOPFLEISCH (1845)
  właściciel domu i fabrykant piwa; zm. III 1845 w domu własnym nr 1271 przy ul. Nowy Świat w Warszawie w wieku lat 50, eksp. 14 III 1845 na cm. Ew., zapr. żona wraz z czworgiem dzieci
 3449. Franciszek KLUKOWSKI (1830)
  dziedzic dóbr ziemskich w obw. mławskim, właściciel znacznego składu muzycznego w Warszawie; zm. 6 II 1830 w Warszawie, żył lat 59, poch. w grobie rodzinnym w Mławskiem
 3450. Kamila KLUKOWSKA (1851)
  zm. 25 VI 1851 po skończeniu 13 lat, eksp. 27 VI 1851 z kapl. przy kośc. św. Jana w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. rodzice po stracie jedynej córki
 3451. Franciszka z Kluszewskich KRAJEWSKA (1823)
  instygatorowa koronna; zm. 8 III 1823, żyła lat 72, eksp. 11 III 1823 do kośc. Kapucynów w Warszawie, gdzie nab. żał. dnia następnego
 3452. Jacek KLUSZEWSKI (1841)
  niegdyś starosta brzegowski, pan znacznych posiadłości w Krakowie i teatru, którego był dyrektorem od 1780; zm. 14 II 1841 mając wieku przeszło lat 90; inf. z Krakowa
 3453. Aniela z Kmitów KULIKOWSKA (1847)
  małżonka Onufrego Kulikowskiego, właściciela dóbr Cieśle, Podstole i Łęki; zm. 6 IV 1847 we wsi Cieśle w pow. piotrkowskim, licząc zaledwie lat 32, zostawiła męża, czworo drobnych dzieci, matkę i siostrę
 3454. Helena TRZETRZEWIŃSKA (1v. Grabiańska) (1861)
  córka Wojciecha i Salomei z Błeszyńskich z Woli Kmitów, wdowa po Janie Trzetrzewińskim, rzeczywistym radcy stanu, czł. Senatu Warszawskich Depart.; otoczona dziećmi i wnukami zm. 2 IX 1861 we wsi Grabowej w pow. olkuskim w wieku lat 62, poch. w grobie familijnym chechelskim
 3455. Wojciech z Woli KMITA (1835)
  syn Stefana i Marianny z Grabiańskich, dziedzic wsi Grabowej w woj. krakowskim, radca przez lat 20 i prezes rady woj. krakowskiego; zm. 12 II 1835
 3456. Anna Elżbieta z Knaufów KNOBLAUCH (1849)
  zm. 5 IV 1849 licząc lat 80
 3457. Julia DĄBROWSKA (1839)
  żona referenta Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, matka trojga drobnych dzieci; zm. 24 VIII 1839 w domu przy ul. Elektoralnej nr 747 w Warszawie, wypr. 26 VIII 1839 na cm. Powązkowski
 3458. Dorota EJCHLER (1849)
  obywatelka Warszawy; zm. 8 VII 1849 doczekawszy lat 92, poch. 10 VII 1849 na cm. Powązkowskim
 3459. Wincenty KNOFF (1838)
  aplikant sądowy; zm. VII 1838 przeżywszy lat 20, eksp. 11 VII 1838 z kośc. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. rodzice i familia
 3460. Ernest Ludwik KNOLL (1861)
  właściciel apteki; po długiej i ciężkiej słabości zm. 26 VIII 1861 przeżywszy lat 53, eksp. 28 VIII 1861 z kośc. Ew.-Ref. przy ul. Leszno w Warszawie na cm. tegoż wyznania, zapr. pozostały syn wraz z rodziną
 3461. Katarzyna z Knorów MEYERDING (1847)
  zm. IX 1847 przeżywszy lat 81, eksp. 12 IX 1847 z kośc. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostałe dzieci, wnuki i prawnuki
 3462. Marianna Fryderyka z Knottów SKORKOWSKA (1v. Altenhejmerowa) (1847)
  zm. 2 XI 1847 mając lat 47, eksp. 4 XI 1847 z kapl. szpitala Ew. w Warszawie na cm. tegoż wyznania, zapr. pozostały mąż z familią
 3463. Łukasz KOBIERZYCKI (1849)
  radca b. rady woj. kaliskiego, b. marszałek pow. sieradzkiego; zm. 10 XII 1849 w dobrach swoich dziedzicznych Dąbrowa Wielka w wieku lat 70
 3464. Jan Teodor LUBICZ KOBYLAŃSKI (1851)
  b. płk artylerii b. Wojsk Polskich, kawaler Orderu św. Włodzimierza IV kl., ozdobiony Krzyżem Legii Honorowej, kawaler Krzyża Wojskowego Polskiego; zm. I 1851 w domu nr 1245 przy ul. Nowy Świat w Warszawie w 73 roku życia, wypr. 31 I 1851 do kośc. parafii praskiej, a stamtąd do grobu familijnego w parafii kiczkowskiej, zapr. żona, dzieci i wnuki
 3465. Justyna KOBYLAŃSKA (1855)
  panna; po długiej i ciężkiej chorobie zm. 28 X 1855 licząc lat 34, wypr. 31 X 1855 z kapl. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. stroskane siostry
 3466. Paulina z Kobylańskich TOMASZEWSKA (1855)
  po krótkiej i ciężkiej chorobie zm. 23 XII 1855, wypr. 26 XII 1855 z dolnego kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostały mąż wraz z rodzicami zmarłej
 3467. Szymon KOBYLAŃSKI (1850)
  kpt. artylerii b. Wojska Polskiego; zm. 16 IV 1850 w domu nr 482 przy ul. Podwal w Warszawie, eksp. 19 IV 1850 na cm. Powązkowski, zapr. pozostała żona wraz z dziećmi
 3468. Franciszka z Kobylańskich ZALEWSKA (1849)
  żona urzędnika zarządu budowli wojskowych w Król. Pol.; zm. VII 1849 przeżywszy lat 23, poch. 11 VII 1849 na cm. Powązkowskim
 3469. Florian KOBYLIŃSKI (1843)
  baron, rozpoczął służbę w wojsku francuskim 1799, gen., prezes komisji woj. płockiego 1815, radca stanu, kawaler kilku orderów; zm. 27 II 1843, żył lat 69, poch. 4 III 1843 w Płocku
 3470. Franciszek KOBYLIŃSKI (1854)
  kwatermistrz warszawskiej kwaterniczej komisji; opatrzony św. sakramentami zm. 7 I 1854, eksp. 9 I 1854 z dolnego kośc. św. Krzyża na cm. Powązkowski, zapr. pozostała żona
 3471. Jakub KOBYLAŃSKI (1846)
  konsyliarz Bractwa Miłosierdzia św. Rocha, właściciel posesji przy ul. Pańskiej w Warszawie; zm. VI 1846, eksp. 30 VI 1846 z dolnego kośc. św. Krzyża na cm. Powązkowski, bracia i siostry zechcą licznie zgromadzić się dla oddania ostatniej usługi
 3472. Wiktoria KOBYLIŃSKA (1856)
  opatrzona św. sakramentami zm. 28 V 1856 przeżywszy lat 66, eksp. 30 V 1856 z dolnego kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostałe rodzeństwo
 3473. Wincenty KOBYLIŃSKI (1852)
  urzędnik komory składowej; zm. 2 VIII 1852 w domu nr 930 przy ul. Chłodnej licząc lat 24, eksp. 4 VIII 1852 na cm. Powązkowski, nab. żał. 9 VIII 1852 w kośc. Kapucynów, zapr. matka A. Kobylińska wraz z familią
 3474. Zuzanna z Kobylińskich FREY (1837)
  małżonka nauczyciela szkół publicznych; zm. 22 XII 1837 w 19 roku życia, przepr. dnia następnego z kośc. Panny Marii w Warszawie na cm. Powązkowski, zostawiła męża i dwoje niemowląt
 3475. Emilia z Kobylskich SMORCZEWSKA (1849)
  zm. 25 IV 1849 we wsi Kułaki w pow. bialskim gub. grodzieńskiej, zostawiła męża
 3476. Tekla z Kobyłeckich DYTTMASZ (1842)
  zm. XI 1842, odpr. 22 XI 1842 z kośc. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostały syn wraz z braćmi zmarłej
 3477. Waleria KOBYŁECKA (1855)
  panna; zm. 24 VI 1855 w wieku lat 21, wypr. 26 VI 1855 z kośc. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostali bracia i siostry
 3478. Wanda Joanna z Kobyłeckich RADOSZEWSKA (1860)
  żona urzędnika sądowego z Warszawy; po długiej i ciężkiej słabości, opatrzona św. sakramentami, zm. 25 IV 1860 we wsi Zaborowie w Sieradzkiem w powrocie od wód z zagranicy, żyła lat 29, wotywa i msza św. 31 V 1860 w kośc. Bernardynów w Warszawie, zapr. w nieutulonym żalu pozostali mąż i osierocone dwie małe córeczki
 3479. Wawrzyniec KOBYŁECKI (1858)
  b. artysta muzyczny, teraz emeryt; zm. 23 I 1858, wypr. 25 I 1858 z kośc. św. Jana w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostały brat
 3480. Anna z Kobyłkiewiczów GORSKA (1838)
  żona adiunkta kasy głównej gub. mazowieckiej; zm. 24 XI 1838 w domu nr 626 obok Poczty w Warszawie, eksp. 26 XI 1838 na cm. Powązkowski, zapr. mąż z trojgiem małoletnich dzieci
 3481. Eleonora z Kochów FIEDEROWICZOWA (1837)
  żona b. ppłk. b. Wojsk Polskich; zm. 27 IV 1837, eksp. 29 IV 1837 z kapl. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. mąż
 3482. Fryderyk KOCH (1836)
  obywatel; zm. V 1836 w domu 1823 przy ul. Koźlej w Warszawie, eksp. 7 V 1836 na cm. Ew.
 3483. Jan KOCH (1850)
  obywatel m. Warszawy od 1826, zajmujący się handlem; ur. w m. Königsee w księstwie Schwarzburg-Rudolstadt, zm. 8 X 1850 w domu własnym nr 478 przy ul. Senatorskiej w wieku lat 48, wypr. 10 X 1850 na cm. Ew.-Aug., zapr. żona wraz z siedmiorgiem dzieci
 3484. Kazimierz KOCH (1854)
  kpt. b. WP, kawaler Orderu Legii Honorowej i Virtuti Militari; zm. 6 IX 1854, eksp. 8 IX 1854 z dolnego kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. stroskana córka wraz z zięciem
 3485. Teresa z Kochów OKNIŃSKA (1860)
  żona inspektora Instytutu Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa w Marymoncie; zm. 22 X 1860, wypr. 24 X 1860 z kapl. Marymonckiej na cm. Powązkowski
 3486. Filip Nerjusz KOCHANOWICZ (1860)
  emeryt; zaopatrzony św. sakramentami zm. 15 II 1860 w m. Sompolnie w pow. włocławskim przeżywszy lat 74, poch. 21 II 1860 na tamecznym cm. grzebalnym, pozostawił dzieci i wnuków; inf. z Szadku
 3487. Adam KORWIN KOCHANOWSKI (1852)
  dziedzic dóbr Szerzyny w Jasielskiem, powszechnie miłowany obywatel; zm. 30 V 1852 w Krakowie w 52 roku życia, pog. 2 VI 1852
 3488. Franciszka z Kochanowskich KAMIŃSKA (1821)
  małżonka b. płk. WP, córka senatora-kasztelana; zm. 13 XII 1821, eksp. 15 XII 1821 do kośc. Kapucynów w Warszawie, nab. żał. 22 XII 1821 w tymże kośc., zostawiła rodziców, dzieci, krewnych i licznych przyjaciół
 3489. Hieronim KORWIN KOCHANOWSKI (1858)
  b. kpt. b. Wojsk Polskich, wiceprezes Tow. Dobroczynności w Krakowie; ur. 17 IX 1777, po długiej chorobie, opatrzony św. sakramentami, zm. 27 I 1858 w Krakowie
 3490. Izabella z Kochanowskich CIELECKA (1831)
  zm. 3 IV 1831 w domu nr 417 w Warszawie przeżywszy lat 71, eksp. 5 IV 1831, zapr. pozostała familia
 3491. Joanna z Kochanowskich BOGACKA (1853)
  żona majora, dyżurnego sztabsoficera sztabu III Korpusu; zm. 15 X 1853 w m. Krzemieńcu, nab. żał. 31 X 1853 w kośc. Kapucynów w Warszawie, zapr. pozostały mąż i rodzeństwo
 3492. Ludwika Joanna z Kochanowskich PAWŁOWSKA (1861)
  wdowa po urzędniku Banku Polskiego; opatrzona św. sakramentami zm. 7 V 1861 w wieku lat 56, poch. 9 V 1861 na cm. Powązkowskim obok zwłok męża i dzieci, nab. żał. 11 V 1861 w kośc. Reformatów w Warszawie, zapr. pozostały syn
 3493. Józef KORWIN KOCHANOWSKI (1843)
  syn Stanisława Kochanowskiego, wojskiego radomskiego, patriarcha szeroko rozgałęzionej w sandomierskiej ziemi rodziny, nestor obywatelstwa, gorliwy i światły urzędnik, potomek czarnoleskiego wieszcza, wychowanek Szkoły Kadetów, żołnierz z czasów Rzeczypospolitej, później podprefekt, sędzia pokoju, rządca dyrekcji szczegółowej Tow. Kredytowego; zm. na przeł. III i IV 1843 w Radomiu przeżywszy lat 70, zostawił dwie córki i wnuka
 3494. Józefa z Korwinów Kochanowskich ADELSBERG (1854)
  żona kpt. inwalidów i weteranów polskich; zm. 26 X 1854 w wieku lat 57, pog. 28 X 1854 z kośc. popaulińskiego przy ul. Freta w Warszawie, zapr. w głębokim smutku pogrążony mąż z synem i wnukami
 3495. Konstanty KOCHANOWSKI (1830)
  dyrektor generalny Loterii, kawaler Orderu św. Stanisława II kl.; zm. 29 VIII 1830 po powrocie od wód zagranicznych
 3496. Konstanty KOCHANOWSKI (1839)
  synowiec dziedziców Lubani w parafii Chmielnik; zm. 1 I 1839
 3497. Ksawery KOCHANOWSKI (1860)
  b. płk, komendant inwalidów z weteranów polskich; wotywa żał. 17 VII 1860 w kośc. Reformatów w Warszawie, zapr. pozostała familia; w rocznicę imienin wotywa żał. 3 XII 1860 w tymże kośc.
 3498. Maria z Kochanowskich TROJANOWSKA (1854)
  wdowa po zmarłym Wojciechu Trojanowskim, niegdy rejencie kancelarii ziemiańskiej gub. warszawskiej w Warszawie; zm. 19 IX 1854 we wsi Rudka w pow. łomżyńskim, poch. 21 IX 1854 w grobie familijnym na cm. łomżyńskim, zgon ten okrył żałobą brata, synów, córki, zięciów i wnuków
 3499. Michał KORWIN KOCHANOWSKI (1832)
  senator-kasztelan Król. Pol., kawaler Orderu Orła Białego i Orderu św. Stanisława; zm. w nocy z 17 na 18 II 1832 w domu przy ul. Mazowieckiej nr 1351 w Warszawie przeżywszy lat 76, eksp. 20 II 1832 do kośc. Kapucynów, gdzie nab. żał. dnia następnego, przewiezienie zwłok 26 II 1832 do dóbr jego Wilczogóra w pow. czerskim, a stamtąd tegoż dnia do kośc. paraf. w Belsku, tu nazajutrz nab. żał., poch. w katakumbach kaplicy na miejscowym cm., zostawił żonę i wnuków
 3500. Wojciech KOCHANOWSKI (1853)
  radca honorowy, b. archiwista Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, następnie emeryt; zm. 30 VIII 1853 przeżywszy lat 78, eksp. 2 IX 1853 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostałe dzieci i wnuki
 3501. Zofia z Korwinów Kochanowskich DREWNOWSKA (1v. baronowa de Puget Puszet) (1861)
  po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzona św. sakramentami, zm. 14 IV 1861 w domu Bürgera przy ul. Nowy Świat nr 33 (nowy) w wieku lat 68, przen. 17 IV 1861 z domu na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w kośc. Kapucynów, zapr. pogrążeni w smutku syn, synowa i wnuk
 3502. Eleonora z Kochańskich MAKOWSKA (1848)
  żona obywatela m. Warszawy; zm. 5 XII 1848 w domu nr 1582 przy ul. Marszałkowskiej przeżywszy lat 46, eksp. 7 XII 1848 na cm. Powązkowski, zapr. pozostały mąż wraz z dziećmi
 3503. Katarzyna KOCHAŃSKA (1856)
  panna; zm. 9 VII 1856 w domu nr 667 przy ul. Leszno przeżywszy lat 23, wypr. 11 VII 1856 z domu na cm. Powązkowski, zapr. pogrążeni w smutku matka, bracia i siostry
 3504. Kazimierz KOCKI (1852)
  asesor kolegialny, rewizor pomiarów przy Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu; zm. 11 VIII 1852 w domu nr 167 przy rogu ul. Podwal i Nowomiejskiej w Warszawie przeżywszy lat 54, eksp. 13 VIII 1852 na cm. Powązkowski, zapr. żona imieniem swoim i nieobecnej jedynej już córki
 3505. Karolina z Koczmańskich (Koczmińskich) MICHAŁOWSKA (1849)
  wdowa po Stanisławie Michałowskim, b. intendencie generalnym pałaców cesarskich Łazienki i Belweder; zm. 5 VIII 1849 w domu nr 1310 przy ul. Nowy Świat w Warszawie w 57 roku życia, eksp. dnia następnego na cm. Powązkowski, nab. żał. 7 VIII 1849 w kośc. Augustianów, zapr. dzieci
 3506. Natalia z ks. Koczubej hr. STROGONOW (1855)
  małżonka gen.-adiutanta, dawniej dyrektora prezydującego w Komisji Rządowej Spraw Wewn. w Królestwie; zm. 24 I (5 II) 1855 w Petersburgu
 3507. Walenty KADYMOWSKI (1846)
  kantor Arcybractwa Nieustającej Adoracji Przenajświętszego Sakramentu; nab. żał. 20 VI 1846 w kośc. Sakramentek w Warszawie
 3508. Anna z Köhlerów ZELTT (1842)
  małżonka kupca i obywatela Warszawy; zm. 14 XII 1842 w pałacu przy ul. Podwal nr 497A w Warszawie przeżywszy lat 48, eksp. 16 XII 1842, nab. żał. dnia następnego w kośc. Kapucynów, zapr. pozostały mąż wraz z dziećmi
 3509. Andrzej KOELICHEN (1851)
  kupiec i obywatel m. Warszawy; zm. 19 VIII 1851 w dobrach swoich Włochy w wieku lat 61, wypr. 22 VIII 1851 z kapl. na cm. Ew. do grobu familijnego na tym samym cm., zapr. dzieci
 3510. Edward KOELICHEN (1861)
  kupiec i obywatel m. Warszawy, obok zawodu kupieckiego był on prawdziwym obywatelem kraju, kochał go też całą duszą swoją i gotów był na wszelkie poświęcenia dla niego; po długiej i ciężkiej słabości zm. 13 IV 1861 w domu własnym nr 565 przy ul. Długiej w 37 roku życia swego, pog. 15 IV 1861 z domu na cm. Ew.-Aug., zapr. uwielbiana przez niego małżonka i dzieci oraz bracia; przeniesienie zwłok z grobu tymczasowego do nowo wzniesionego grobu rodzinnego na tymże cm. 18 V 1861
 3511. Jan KOELICHEN (1843)
  obywatel m. Torunia; zm. 23 XII 1843 w domu nr 565-66 przy ul. Długiej w Warszawie, eksp. 26 XII 1843 na cm. Ew., zapr. brat wraz z familią
 3512. Wilhelmina z Koeltzów FINK (1841)
  obywatelka Warszawy; zm. 18 IV 1841 w domu przy ul. Granicznej nr 967 w Warszawie, eksp. 20 IV 1841 na cm. Powązkowski, zapr. pozostały mąż wraz z dziećmi
 3513. Fryderyk KOEPPEN (1830)
  inspektor generalny budowli wodnych w Komisji Rządowej Spraw Wewn. i Policji, kawaler Orderu św. Stanisława i Orderu św. Anny; ur. w Śląsku, zm. 25 X 1830 w domu nr 1831 przy ul. Zakroczymskiej w Warszawie, przen. 27 X 1830 na cm. Ew.
 3514. Ludwik KOEPPEN (1842)
  konduktor przy kanale Augustowskim; zm. 31 V 1842, eksp. 2 VI 1842 z kapl. Ew. w Warszawie na cm. tegoż wyznania, zapr. matka i żona z familią
 3515. Ludwika KREPPEN (1835)
  zm. 20 VI 1835 w domu przy ul. Zakroczymskiej nr 1831 w Warszawie w wieku lat 12, eksp. 22 VI 1835 na cm. Ew., zapr. matka wraz z familią
 3516. Julianna z Kernerów POLENDER (1v. Sidel) (1855)
  po długiej i ciężkiej słabości zm. 22 IX 1855, wypr. dnia następnego z kapl. szpitala Ew.-Aug. przy ul. Karmelickiej i Mylnej w Warszawie na cm. tegoż wyznania, zapr. pozostały mąż wraz z synem
 3517. Jan Fryderyk KESTER (KOESTER) (1837)
  obywatel Warszawy; zm. XII 1837 w domu nr 422 (obok Poczty), eksp. 20 XII 1837 na cm. Ew., zapr. żona z dziećmi
 3518. Izera KOHEN (1846)
  przez lat kilkadziesiąt zarządzał synagogą, dawniej zwaną Niemiecką w Warszawie; zm. III 1846, poch. 10 III 1846
 3519. Fryderyk KOHSÉ (1841)
  zm. 18 II 1841, pog. 21 II 1841 na cm. Ew. w Warszawie, zapr. pozostała żona z dziećmi, zięciami i wnukami
 3520. Józefa KOHSÉ (1843)
  zm. 10 VIII 1843 w domu przy ul. Świętojerskiej nr 274 w Warszawie przeżywszy lat 23 i miesięcy 6, pog. 13 VIII 1843 z domu na cm. Powązkowski, zapr. matka z rodziną
 3521. Julia z Kokoszyńskich KAPAON (1861)
  wdowa po kontrolerze magazynu solnego Warszawa; zm. 27 VII 1861 w wieku lat 59, wypr. 29 VII 1861 z dolnego kośc. św. Krzyża na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w kośc. Bernardynów, zapr. osierocone dzieci
 3522. Aleksander KOKULAR (1846)
  obywatel Warszawy, mistrz malarstwa, nauczyciel tego kunsztu, czł. Akademii św. Łukasza w Rzymie, współtwórca i prof. w szkole malarstwa przy Gimnazjum Realnym w Warszawie; zm. 6 IV 1846 przeżywszy lat 53
 3523. Wiktoria z Kokularów JENDE (1859)
  żona obywatela m. Warszawy; zm. 6 IX 1859 w domu nr 2302AB przy rogu ul. Dzikiej i Nowolipki mając lat 62, wypr. 8 IX 1859 z domu na cm. Powązkowski, nab. żał. 23 IX 1859 w kośc. Kapucynów, zapr. stroskany mąż wraz z dziećmi
 3524. Jan KOLASIŃSKI (1848)
  urzędnik pocztowy; zm. VIII 1848, żył lat 25, poch. 16 VIII 1848 w Nowym Dworze
 3525. Krystyna MŁODZIANOWSKA z d. Kolbe (1858)
  zm. XI 1858 w kwiecie wieku; poch. 1 XII 1858 we wsi Płoniawach w pow. pułtuskim
 3526. Juliusz KOLBERG (1831)
  prof. Uniw. Warszawskiego; zm. IX 1831
 3527. Juliusz KOLBERG (1843)
  najmłodszy syn znanego w kraju prof., agronom; zm. 26 V 1843 w Borysowie na Litwie, majątku, nad którym sprawował nadzór agronomiczny, miał lat 26
 3528. Władzio KOLBERG (1855)
  syn radcy dworu; zm. 21 V 1855 w wieku 4 lat
 3529. Szymon KOLCZYŃSKI (1855)
  ksiądz, kapłan zgromadzenia misjonarzy; zm. 31 X 1855 o godzinie czwartej i pół po południu
 3530. Zuzanna z Kolczyńskich WERNIK (1844)
  zm. 21 II 1844 w wieku lat 40, eksp. 23 II 1844 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. 27 II 1844 w kośc. Karmelitów na Lesznie, zapr. mąż wraz z dziewięciorgiem dzieci
 3531. Jan KOLECKI (1859)
  mjr b. Wojsk Polskich, kawaler Państwa Francuskiego, ozdobiony Krzyżem Złotym i wielu orderami; po długiej chorobie, opatrzony św. sakramentami, zm. 23 VII 1859, eksp. 25 VII 1859 z kośc. św. Karola Boromeusza przy ul. Chłodnej w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała familia
 3532. Piotr KOLENDA (1861)
  urzędnik Magistratu m.st. Warszawy; zm. XII 1861 w domu nr 404 przy ul. Krakowskie Przedm. w Warszawie, wypr. 1 I 1862 z domu na cm. Powązkowski, zapr. pozostała wdowa wraz dwojgiem małoletnich dzieci
 3533. Wojciech POGONIA KOLLATOROWICZ (1846)
  zm. 5 VIII 1846 w domu własnym nr 1571 przy ul. Widok w Warszawie w 68 roku życia, eksp. 7 VIII 1846 na cm. Powązkowski, zapr. pozostały syn i córka
 3534. Katarzyna z Kollorów BRZEZIŃSKA (1839)
  zm. 28 I 1839 w domu nr 626 przy ul. Koziej w Warszawie w 75 roku życia swego, eksp. 30 I 1839 na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w kośc. Kapucynów, zapr. familia
 3535. Józef KOLNARSKI (1850)
  b. radca Komisji Centralnej Likwidacyjnej i dyrekcji Głównej Tow. Kredytowego Ziemskiego, czł. Rady Głównej Zakładów Dobroczynnych w Król. Pol., kawaler Orderu św Anny i Orderu św. Stanisława oraz Znaku Nieskazitelnej Służby; zm. 27 XII 1850 w domu nr 545 przy ul. Długiej w Warszawie przeżywszy lat 61, eksp. 29 XII 1850 na cm. Powązkowski, nab. żał. 14 I 1851 w kośc. Kapucynów, zapr. pozostali syn i córka
 3536. Ludwika z hr. Komarów hr. MAŁACHOWSKA (1850)
  małżonka Ludwika hr. Małachowskiego, dziedzica znakomitych włości, dama Orderu Maltańskiego, Orderu św. Jana Jerozolimskiego i austriackiego Krzyża Gwiaździstego, dobrodziejka kośc. Wizytek w Warszawie; zm. 12 II 1850 w pałacu Potockich przy Krakowskim Przedm., gdzie przez dwa dni następne wystawienie zwłok, żyła lat 60, eksp. 14 II 1850 do kośc. Kapucynów, nab. żał. dnia następnego, zapr. pozostały mąż i córki, poch. w grobach tego kośc.
 3537. Natalia z Komarów hr. de MEDICI-SPADA (1860)
  siostra ks. de Beauvau i hr. Delfiny Potockiej, pani znana z pobożności i cnót swoich oraz słynnna z piękności, rysy jej oddtworzył dłutem sławny Tenerani; zm. 1860; inf. z Rzymu
 3538. Joanna KOMARNICKA (1857)
  panna, córka niegdy Antoniego i Tekli z domu Rott Komarnickich, obywateli gub. wołyńskiej, bawiąca od lat dwunastu przy bracie swoim w Warszawie; opatrzona św. sakramentami zm. 30 VII 1857 mając lat 59, eksp. 1 VIII 1857 z kapl. Reformatów na cm. Powązkowski
 3539. Ludwik KOMBERT (1859)
  doktor, za czasów wojen Napoleona I był sztabslekarzem, następnie służył w b. gwardii grenadierów polskich, ozdobiony Znakiem Nieskazitelnej Służby; zm. 16 XII 1859 w Grójeckiem
 3540. Aleksander KOMIEROWSKI (1855)
  dziedzic dóbr Mystkówca z przyległościami, głuchoniemy, wychowany starannie w Instytucie Głuchoniemych w Warszawie, miał talent malarski, mąż Julii z Dembowskich; zm. 7 I 1855, eksp. 9 I 1855 z kośc. św. Krzyża na cm. Powązkowski, zapr. pogrążona w smutku żona wraz z dziećmi
 3541. Cyprian KOMIEROWSKI (1861)
  opatrzony św. sakramentami zm. 13 IV 1861 przeżywszy lat 88, eksp. 16 IV 1861 z dolnego kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. stroskana familia
 3542. Franciszek KOMIEROWSKI (1829)
  szanowany obywatel, sędzia pokoju przez lat 18, dziedzic dóbr Budziszyn; zm. III 1829, poch. 9 III 1829 w Drwalewie
 3543. Józef KOMIEROWSKI (1859)
  obywatel ziemski czasowo do Warszawy przybyły; po krótkiej, lecz ciężkiej słabości zm. 30 V 1859 w 85 roku życia, wypr. 2 VI 1859 z kośc. Reformatów na cm. Powązkowski, zapr. w smutku pogrążona rodzina
 3544. Józef KOMIEROWSKI (1861)
  właściciel dóbr Wąsewo w pow. ostrołęckim; po krótkiej, lecz ciężkiej słabości zm. 26 X 1861 w wieku lat 48, eksp. 29 X 1861 z kapl. przy kośc. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała żona wraz z dziećmi
 3545. Krystyna z Komierowskich MORZYCKA (1843)
  zm. 8 V 1843, nab. żał. 10 V 1843 w kośc. Panny Marii na Nowym Mieście w Warszawie, po którym eksp. na cm. Powązkowski, zapr. pozostałe dzieci
 3546. Paulina z Komierowskich SCHÜLLING (1840)
  zm. 19 XI 1840 we wsi swej dziedzicznej Boglewice licząc lat 31, zostawiła męża i dzieci
 3547. Piotr KOMIROWSKI (1838)
  b. starosta; zm. 29 VI 1838 we włości własnej Glinianka w pow. siennickim przeżywszy lat 74, zostawił żonę
 3548. Jan KOMODZIŃSKI (1861)
  starszy telegrafista drogi żelaznej warszawsko-wiedeńskiej; zm. 7 X 1861 przeżywszy lat 30, eksp. 9 X 1861 z kapl. Bernardynów na cm. Powązkowski, zapr. pozostała wdowa wraz z córką
 3549. Franciszka z Komornickich LECHOWICZOWA (1832)
  prezesowa; zm. 24 III 1832 w 40 roku życia, odpr. 26 III 1832 na cm. Powązkowski w Warszawie, zostawiła męża i dzieci
 3550. Kazimierz JAXA KOMORNICKI (1857)
  obywatel gub. wołyńskiej, dawniej czł. komisji budowniczej, później deputat izby sądu cywilnego z wyboru szlachty, amator sztuki malarskiej i pisarz dzieł treści artystycznej; zm. 22 XI 1856 w Żytomierzu
 3551. Teodor KOMARNICKI (1859)
  zacny i nieodżałowanej pamięci obywatel, wolne od ciężkiego rolniczego zawodu chwile z zamiłowaniem poświęcał sztuce malarskiej i liczne pozostawił pamiątki talentu swego; zm. 23 XII 1858 w dobrach swoich dziedzicznych Ostałów w gub. radomskiej, poch. w grobie familijnym przy kośc. paraf. w Wysoce, pozostawił w nieutulonym żalu wdowę Kamilę z Jabłkowskich i troje małoletnich dzieci
 3552. LITWINOW z hr. Komorowskich (1v. hr. Ilińska) (1838)
  generałowa; zm. 8 IV 1838; inf. ze Lwowa
 3553. Cyprian z Liptowa i Orawy hr. KOMOROWSKI (1858)
  rzeczywisty radca tajny i podkomorzy JCK Apostolskiej Mości, najwyższy strażnik sreber koronnych Królestw Galicji i Lodomerii, komandor c.k. Orderu Franciszka Józefa, brat młodszy niegdy Ignacego Komorowskiego, radcy stanu i czł. Heroldii Król. Pol., szambelana austriackiego i kawalera wielu orderów, którego zwłoki spoczywają na Powązkach; zm. 10 II 1858 we Lwowie przeżywszy lat 82
 3554. Erazm hr. KOMOROWSKI (1836)
  gen. b. Wojska Polskiego, kawaler Orderu św. Stanisława I kl., dziedzic dóbr Łuczyce w obw. żółkiewskim; zm. 31 VIII 1836 w 69 roku życia; inf. ze Lwowa
 3555. Eufrozyna z Komorowskich MIROSŁAWSKA (1846)
  zm. 5 VII 1846 przeżywszy lat 65, eksp. 7 VII 1846 z kośc. popaulińskiego na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w kośc. Kapucynów, zapr. córki, zięć i wnuczka
 3556. Ignacy z Liptawy i Orawy hr. KOMOROWSKI (1846)
  radca stanu, czł. Heroldii Król. Pol., niegdyś szambelan dworu JCK Apostolskiej Mości, kawaler Orderu św. Stanisława II kl. z gwiazdą, Orderu św. Włodzimierza III kl. i Orderu św. Anny II kl., komandor austriackiego Orderu Leopolda i badeńskiego Orderu Lwa Zeringeńskiego, kawaler maltański; zm. 19 XI 1846 w pałacu Potockich w Warszawie, żył lat 73, eksp. 22 XI 1846 na cm. Powązkowski, nab. żał. 25 XI 1846 w kośc. św. Krzyża, zapr. żona wraz z dziećmi
 3557. Ignacy KOMOROWSKI (1857)
  kompozytor, pełen najświetniejszych nadziei w sztuce; zm. 14 X 1857 w nocy, wypr. 18 X 1857 z kapl. Bernardynów w Warszawie, zapr. familia; nab. żał. 30 X 1857 w kośc. Pijarów, podczas którego artyści opery wykonali "Requiem" Cherubiniego
 3558. Jan KOMOROWSKI (1860)
  nab. żał. 10 VIII 1860 w kośc. popaulińskim św. Ducha w Warszawie, zapr. pozostała żona
 3559. Julianna KOMOROWSKA (1851)
  zm. 18 VIII 1851 przeżywszy lat 28, wypr. 20 VIII 1851 z kośc. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. ojciec i bracia
 3560. Józef KOMOROWSKI (1858)
  artysta dramatyczny, brat Ignacego Komorowskiego, po krótkim pobycie w szkole dramatycznej w Warszawie wyjechał do teatrów prowincjonalnych w Lublinie, Płocku i Kaliszu, od 1837 występował w Warszawie; ur. 15 II 1818 w Warszawie, zm. 22 III 1858 w domu Grodzickiego przy ul. Krakowskie Przedm., eksp. 26 III 1858 z domu na cm. Powązkowski, gdzie współtowarzysze zmarłego wykonali marsz i "Salve Regina" Nideckiego, nab. żał. dnia następnego w kośc. Reformatów, pozostawił ojca; nab. żał. 16 IV 1858 w kośc. Kapucynów, na którym artyści opery wykonali "Mszę św." J. Stefaniego
 3561. Józef KOMOROWSKI (1858)
  b. oficjant przy pałacach cesarskich; po krótkiej, lecz ciężkiej chorobie zm. 27 IX 1858 w wieku lat 85, wypr. 29 IX 1858 z kapl. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. 27 X 1858 w kośc. Bernardynów, zapr. pozostała żona
 3562. Katarzyna PIEŃKOWSKA (1846)
  obywatelka ze wsi Osnówka w gub. grodzieńskiej, podróżno w Hotelu Saskim w Warszawie mieszkająca; zm. tu 20 XII 1846 mając lat 54
 3563. Kordula z hr. Komorowskich hr. POTOCKA (1836)
  wdowa po Teodorze hr. Potockim, cesarsko-rosyjskim tajnym radcy, b. wojewodzie bełskim, kawalerze Orderu Orła Białego i Orderu św. Stanisława, dama pałacu Najjaśniejszej Cesarzowej i dama Orderu Krzyża Gwiaździstego; zm. 24 II 1836 w Wiedniu w 76 roku życia
 3564. Leon KOMOROWSKI (1837)
  b. urzędnik Banku Polskiego; zm. 16 VIII 1837, nab. żał. i pog. 31 VIII 1837 w kośc. Reformatów w Warszawie
 3565. Michalina hrabianka KOMOROWSKA (1852)
  córka właściciela dóbr ziemskich; zm. 19 X 1852 we Lwowie na nerwową gorączkę
 3566. Salomea z Komorowskich PSARSKA (1832)
  małżonka zasłużonego w obywatelstwie Józefa Teodora Psarskiego; zm. 14 V 1832 w dobrach dziedzicznych Wielgie w woj. kaliskim, zostawiła ośmioro dzieci
 3567. Zofia z Komorowskich ŻÓŁTOWSKA (1v. Laskowska) (1847)
  wdowa po Wojciechu Laskowskim i Walentym Żółtowskim; zm. 9 V 1847 przeżywszy lat 62, wypr. 12 V 1847 z kapl. kośc. popaulińskiego w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała córka wraz z zięciem i wnukami
 3568. Bronisław KOMOSIŃSKI (1846)
  zm. X 1846 w wieku lat 11, przen. 8 X 1846 z kapl. Literackiej przy kośc. metropolitalnym w Warszawie na cm. Powązkowski, zostawił rodziców
 3569. Józef KOMOSIŃSKI (1847)
  uczeń III kl. szkoły powiatowej pierwszej; zm. 17 IX 1847 w wieku lat 11, eksp. 19 IX 1847 z kośc. Franciszkanów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. rodzice
 3570. Jan KOMBERT (1855)
  ubogi; zm. VII 1855 w Instytucie Warszawskiego Tow. Dobroczynności mając lat 56
 3571. Adam KONARSKI (1836)
  radca komitetu Tow. Kredytowego, dziedzic dóbr Malice Kościelne w woj. sandomierskim; zm. 9 VIII 1836, poch. w grobie familijnym w tychże dobrach, pozostawił syna
 3572. Felicja z hr. Konarskich hr. LUBIENIECKA (1855)
  pozostała wdowa po Janie Kantym hr. Lubienieckim, który niegdyś zasiadał jako deputat w trybunale lubelskim, a jako poseł na Sejmie Czteroletnim i wysokiego doczekał wieku; po kilkudniowej słabości zm. 12 IV 1855 na ręku jedynego swego syna w dobrach Balice w pow. stopnickim położonych, zostawiła syna i trzy córki zamieszkałe w Galicji, które przybyć nie zdążyły
 3573. Franciszek KONARSKI (1848)
  b. kpt. b. WP; zm. 23 II 1848 przeżywszy lat 60, eksp. 25 II 1848 z kośc. Karmelitów na Lesznie w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. 1 III 1848 w tymże kośc., zapr. pozostała małżonka
 3574. Józefa z Konarskich MARCZEWSKA (1853)
  obywatelka m. Warszawy; po ciężkiej i nieuleczalnej chorobie, opatrzona św. sakramentami, zm. 15 III 1853 w 47 roku życia, eksp. 17 III 1853 z kośc. Dominikanów na cm. Powązkowski, zapr. w smutku pozostały mąż
 3575. Józefa z Konarskich POHORECKA (1856)
  po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzona św. sakramentami, zm. 9 III 1856 w wieku lat 33, eksp. 11 III 1856 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. nieutulony w żalu mąż wraz z czworgiem dzieci
 3576. Ludwika z Konarskich GUMOWSKA (1848)
  matka zmarłego kilka dni wcześniej Karola Gumowskiego; zm. 20 IX 1848, pozostawiła męża i troje dzieci
 3577. Rafał JAXA KONARSKI (1830)
  szambelan i ulubiony sekretarz gabinetowy Stanisława Augusta, sędzia ziemski, po upadku Polski: komisarz cywilno-wojskowy, marszałek pow. opatowskiego, sędzia pokoju; zm. 19 IV 1830 w dobrach własnych Podole w woj. sandomierskim
 3578. Wiktoria z Konarskich KUNATTOWA (1827)
  córka zmarłego Jakuba Konarskiego, gen. b. Wojsk Polskich; zm. 4 IV 1827, zostawiła męża i dzieci; inf. z Mariampola
 3579. Zofia z Konarskich HUBOWA (1841)
  córka Jakuba Konarskiego, b. gen., wdowa po Michale Hubie, kpt. niegdyś Gwardii Konnej Litewskiej; zm. 19 V 1841 w m. Augustowie, przeżyła lat przeszło 70, poch. w Serejach w grobie rodzinnym, zostawiła dzieci
 3580. Marianna z Konażewskich KWIATKOWSKA (1838)
  wdowa po sztabslekarzu b. Wojsk Polskich; zm. V 1838 w domu nr 79 przy ul. Kanonia w Warszawie, eksp. 6 V 1838 na cm. Powązkowski, zapr. dwaj synowie i córka
 3581. Aleksander KONCEWICZ (1857)
  w rocznicę śmierci nab. żał. 10 III 1857 w kośc. św. Krzyża, zapr. pozostali rodzice z familią
 3582. Aleksandra KONCEWICZ (1854)
  córka jedyna emeryta, b. prof.; zm. 13 IX 1854 przeżywszy lat 20, wypr. 15 IX 1854 z kapl. przy kośc. św. Karola Boromeusza w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. ciężką stratą dotknięty ojciec
 3583. Jan KONCEWICZ (1859)
  ukończył nauki w b. Uniw. Warszawskim (mgr filozofii), b. nauczyciel gimnazjów gub. w Łukowie i Kielcach, b. prof. b. Szkoły Politechnicznej, następnie gimnazjum realnego w Warszawie, w końcu emeryt, czł. rady przemysłowej w Komisji Rządowej Spraw Wewn. i Duchownych, czł. Tow. Naukowego Krakowskiego, autor publikacji książkowych; po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzony św. sakramentami, zm. 30 VIII 1859 przeżywszy lat 66, eksp. 1 IX 1859 z kapl. przy kośc. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. stroskany brat
 3584. Ludwik KONCEWICZ (1857)
  emeryt, znany prof. i filolog, b. dyrektor gimnazjum woj. w Łukowie, uprzednio prof. w Białej Radziwiłłowskiej, następnie w Liceum Warszawskim i Instytucie Guwernantek, kawaler Orderu św. Stanisława; ur. 1790 w Łomazach w pow. bialskim, po krótkiej i ciężkiej chorobie, opatrzony św. sakramentami, zm. 1 IX 1857 w Warszawie przeżywszy lat 67, eksp. 3 IX 1857 z kośc. Bernardynów na cm. Powązkowski, pozostawił dwóch braci młodszych: Jana, prof. b. Szkoły Politechnicznej, i Łukasza, b. prof. gimnazjum lubelskiego oraz wdowę Józefę z Kamińskich, dwie córki, zięcia i syna
 3585. Daniel KONDRATOWICZ (1843)
  zm. 4 IX 1843 w 85 roku życia, eksp. 6 IX 1843 z kapl. kośc. Karmelitów na Lesznie w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. rodzina
 3586. Eleonora z Kondrowskich GREFFEN (1v. Carossi) (1860)
  małżonka Maksymiliana Greffena, b. naczelnika w głównym zarządzie spisu i zaciągu wojskowego w Królestwie; opatrzona św. sakramentami zm. 5 II 1860 w domu nr 1735 przy ul. Wiejskiej w wieku lat 39, wypr 8 II 1860 z domu na cm. Ew.-Ref., zapr. stroskany mąż i w smutku pogrążone dzieci
 3587. Maurycy KONIAR (1848)
  dziedzic dóbr ziemskich, bankier, b. administrator zakładów górniczych rządowych i innych wielkich przedsięwzięć przemysłowych w Król. Pol.; zm. 19 II 1848 w m. Dreźnie, gdzie od kilku miesięcy przebywał, przewiezienie zwłok do Warszawy i tymczasowe ich umieszczenie w kapl. na cm. Ew.-Aug. 1 IX 1848, poch. w grobie familijnym w Szymanowie, zostawił żonę i liczne rodzeństwo
 3588. Maria z Koniarowskich KOWALSKA (1844)
  zm. 17 VII 1844, eksp. 19 VII 1844 z dolnego kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. mąż wraz z familią
 3589. Józef KONITZ (1853)
  bankier warszawski, znany z obszernych stosunków handlowych i czynów ludzkości; zm. 26 V 1853 w Warszawie
 3590. Anna z Konopackich KLIMASZEWSKA (1848)
  wdowa po Tomaszu Klimaszewskim, b. taksatorze Banku i złotniku; zm. 7 II 1848 przeżywszy lat 72, eksp. 9 II 1848 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. 16 II 1848 w kośc. Augustianów, zapr. pozostałe dzieci z wnukami
 3591. Wiktor KONOPACKI (1855)
  syn Szymona Konopackiego, dziedzica Ławrynowiec pod Zasławiem, rotmistrz, przez siedem lat służył w pułku huzarów, odbył kampanię węgierską; zm. 1855 na tyfoidalną gorączkę w zamieszkałych przez siebie okolicach Dubna, żył lat 28, pozostawił ojca, wdowę, dwoje dzieci i sześcioro młodszego rodzeństwa
 3592. Adela z Konopków SZCZUKA (1847)
  małżonka b. marszałka b. obw. białostockiego; zm. 27 II 1847 w Warszawie, eksp. 2 III 1847 z kośc. Bernardynów na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w kośc. Kapucynów, zapr. mąż, syn i rodzeństwo
 3593. Antoni baron KONOPKA (1852)
  dziedzic dóbr Biskupice w Galicji; zm. w końcu VIII 1852 w Brukseli
 3594. Artur Bronisław KONOPKA (1858)
  urzędnik Archiwum Akt Dawnych w Warszawie; po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzony św. sakramentami, zm. 2 III 1858 w domu nr 314 panien sakramentek na Nowym Mieście, wypr. 4 III 1858 z domu na cm. Powązkowski, wotywa żał. 9 III 1858 w kośc. popaulińskim, zapr. w smutku pogrążeni pozostali rodzice, żona i brat obecny
 3595. Ludwika z Konopków HOLTZ (1855)
  żona Ludwika Holtza, podpisarza trybunału cywilnego w Kaliszu, z którym połączyła się węzłem małżeńskim przed kilku tygodniami; zm. 17 IX 1855 w kwiecie wieku w Kaliszu
 3596. Maciej KONOPKA (1833)
  dawniej kupiec warszawski, sędzia Trybunału Handlowego woj. mazowieckiego; zm. I 1833, wypr. 22 I 1833 na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w kośc. Kapucynów
 3597. Teodor KONOPKA (1848)
  radca dworu, naczelnik pow. gostyńskiego; zm. 17 VI 1848 w Kutnie w 57 roku życia
 3598. Ferdynand KONOTKIEWICZ (1857)
  urzędnik do szczególnych poruczeń Dyrekcji Ubezpieczeń, czł. Archikonfraterni Literackiej; zm. 8 VIII 1857, eksp. 10 VIII 1857 z dolnego kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała żona wraz z synami; wotywa żał. 13 X 1857 w kośc. św. Jana, zapr. senior Archikonfraterni Literackiej
 3599. Małgorzata z Gentowskich SCHNABL (1852)
  żona mechanika Banku Polskiego; zm. 30 VII 1852 przeżywszy lat 35, wypr. 1 VIII 1852 na cm. Powązkowski, zapr. mąż wraz z dziećmi
 3600. Franciszek KONTRYMOWICZ (1860)
  b. mjr b. WP, wstąpił do służby wojskowej 1 I 1807; ur. 2 IV 1785 we wsi dziedzicznej Kiewlany w gub. wileńskiej, zm. 17 VIII 1860, dzieci, krewni, przyjaciele i znajomi odprowadzili zwłoki jego na cm. Powązkowski w Warszawie 21 VIII 1860
 3601. Edward KOPPE (1857)
  syn Edwarda Koppe, asesora Rady Lekarskiej; zm. 27 IX 1857 w domu Bennich w 11 wiośnie życia, pozostawił ojca; inf. z Tomaszowa
 3602. Antoni KOPCZYŃSKI (1831)
  archiwista przy Sądzie Apelacyjnym Król. Pol.; zm. X 1831, poch. 19 X 1831 w Warszawie, zostawił żonę i siedmioro drobnych dzieci
 3603. Marcjanna z Kopczyńskich KOZIOROWICZOWA (1838)
  zm. 15 IX 1838 w domu nr 2304 przy ul. Dzikiej w Warszawie, eksp. 17 IX 1838 na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w kośc. Powązkowskim, zapr. pozostały mąż wraz z córką
 3604. Edmund KOPERSKI (1840)
  aplikant sądowy trybunału cywilnego woj. mazowieckiego; zm. 2 X 1840 w domu nr 2816 przy ul. Dobrej w Warszawie w 20 roku życia, obrzęd pog. 4 X 1840 z domu na cm. Powązkowski, zapr. rodzice i familia
 3605. Jan Nepomucen KOPERSKI (1845)
  sędzia apelacyjny; zm. 11 II 1845 w domu przy ul. Dobrej nr 2814 w Warszawie, wypr. 13 II 1845 do katakumb na cm. Powązkowskim, nab. żał. 17 II 1845 w kośc. Kapucynów, zapr. żona wraz z dziećmi zmarłego
 3606. Anna z Kopiejewskich TŁOCZYŃSKA (1849)
  zm. VII 1849 w domu nr 543B przy ul. Długiej w Warszawie przeżywszy lat 74, eksp. 6 VII 1849 na cm. Powązkowski, zapr. pozostałe dzieci i wnuki
 3607. Jan KOPIEJEWSKI (1849)
  zm. 23 XI 1849 przeżywszy lat 58
 3608. Aleksander KOPIŃSKI (1861)
  b. urzędnik Rządu Gubernialnego, nab. żał. 16 I 1861 w kośc. paraf. wolskim w Woli, zapr. wdowa Paulina Kopińska wraz z dziećmi i przyjaciółmi zmarłego
 3609. Franciszek KOPRZYWA (1849)
  obywatel Warszawy i fabrykant wyrobów (tkanin) z drutu matalowego; zm. 27 II 1849 przeżywszy lat 35, odpr. 1 III 1849 z kośc. Reformatów na cm. Powązkowski, zapr. żona wraz z trojgiem dzieci
 3610. Kajetan KOPYCKI (1824)
  prof. w Kielcach; zm. VI 1824 mając lat 30
 3611. Wincenty KOPYSTYŃSKI (1839)
  strażnik koronny Galicji, gorliwy miłośnik literatury, tłumacz "Fedry" Racine'a; zm. 1839, żył lat 77; inf. ze Lwowa
 3612. Wiktoria z Kopytowskich RYBICKA (1852)
  wdowa po Wiktorynie Rybickim, fizyku b. woj. płockiego, matka zmarłego Oktawiana Rybickiego, lekarza szpitala pow. i czł. rady opiekuńczej w Sieradzu, wykształciła dwóch synów i trzy córki, dom jej w Płocku, a później w Łasku i w Sieradzu, otwarty był dla wszystkich potrzebujących rady, wsparcia, nauki i pomocy; zm. 30 VII 1852
 3613. Klementyna KOPYTYŃSKA (1847)
  panna; zm. 22 XII 1847 w wieku lat 22, eksp. 26 XII 1847 z kapl. Karmelitów na Lesznie w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. rodzice i bracia
 3614. Aniela KORABIEWSKA (1846)
  córka referendarza stanu Korabiewskiego; zm. 18 XI 1846 w domu nr 966 w Warszawie w 19 roku życia, eksp. 20 XI 1846, nab. żał. 23 XI 1846 w kośc. Bernardynów, zapr. rodzice
 3615. Natalia z Korabiewskich GUZIŃSKA (1855)
  córka referandarza Korabiewskiego, a małżonka Antoniego Guzińskiego, dziedzica wsi Lubieńca w pow. włocławskim; przyjąwszy św. sakramenta zm. 2 XI 1855, pozostawiła rodziców, męża, brata i sierotę kilka tygodni mającą
 3616. Stanisław KORABIEWSKI (1857)
  b. uczeń gimnazjum realnego warszawskiego, aplikant w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu; opatrzony św. sakramentami zm. 18 III 1857 w wieku lat 19, eksp. 20 III 1857 z kośc. Reformatów na cm. Powązkowski po nab. żał. w tymże kośc., zapr. stroskani rodzice i siostry; nab. żał. 28 III 1857 w kośc. Wizytek
 3617. Joanna z Korcanów BRENNERT (1834)
  zm. 21 XI 1834 w domu nr 2419 przy ul. Nowolipie w Warszawie w 28 roku życia, eksp. 23 XI 1834 na cm. Ew., zapr. mąż wraz z dziećmi
 3618. Dorota Karolina z Korczaków KLAWE (1844)
  obywatelka m. Warszawy; zm. 25 VI 1844 w domu nr 1398 przy ul. Marszałkowskiej przeżywszy lat 53 i miesięcy 5 wieku swego, przepr. 27 VI 1844 na cm. Ew.-Aug., zapr. mąż
 3619. Jan KORCZKI (1859)
  obywatel m. Warszawy; po długiej i ciężkiej chorobie zm. 22 I 1859 w wieku lat 55, eksp. 25 I 1859 z kapl. szpitala Ew.-Aug. na cm. tegoż wyznania, zapr. w smutku pogrążona żona wraz z siedmiorgiem nieletnich dzieci i familią
 3620. Karol Henryk KORCZKI (1848)
  właściciel domów i obywatel m. Warszawy; zm. 15 VI 1848 w wieku lat 55 i pół, pog. 17 VI 1848 z kapl. Ew. na cm. Ew.-Aug., zapr. żona
 3621. Michał KORCZYŃSKI (1839)
  ksiądz, biskup przemyski; zm. 8 X 1839; inf. ze Lwowa
 3622. Daniel KORECKI (1847)
  kontroler, emeryt b. Komisji Rządowej Wojny, na teraz czł. instytutów dobroczynnych, ozdobiony Znakiem Honorowym Nieskazitelnej Służby za lat 15; zm. 28 VIII 1847, eksp. 31 VIII 1847 z kapl. szpitala Ew. przy ul. Karmelickiej w Warszawie na cm. tegoż wyznania, zapr. pozostała żona wraz z dziećmi
 3623. Karolina z Korffów ADAMIECKA (1855)
  wdowa po b. pomocniku naczelnika pow. włocławskiego; po kilkuletniej ciężkiej chorobie zm. 4 XII 1855
 3624. Julianna BIELIŃSKA z d. de Zegiert Korn (1850)
  żona Adama Bielińskiego, ppłk. Korpusu Weteranów b. Wojsk Polskich, córka Julianny z Frytschów i Krzysztofa de Zegiert Korna, obywateli ziemskich; ur. 14 III 1780, zm. 24 I 1850 w m. Lublinie, zostawiła męża, syna i wychowańca
 3625. Marianna z Kornatowskich ŻEBROWSKA (1854)
  opatrzona św. sakramentami zm. 27 XI 1854 w domu nr 2852 przy ul. Tamka w Warszawie w wieku lat 28, eksp. 29 XI 1854 z domu na cm. Powązkowski, wotywa 12 XII 1854 w kośc. Bernardynów, zapr. pozostały mąż z synem
 3626. Teresa z Kornelów LAFONTAINE (1827)
  wdowa po Leopoldzie Lafontaine, niegdyś konsyliarzu nadwornym przy dworze Stanisława Augusta, później protomedyku wojsk Księstwa Warszawskiego; zm. 4 X 1827 w 60 roku życia, nab. żał. 8 X 1827 w kośc. Kapucynów w Warszawie, zostawiła dzieci i wnuki
 3627. Franciszka z Kornelowskich TRZECIAKOWA (1859)
  kasztelanicowa owrucka; zm. 21 IX 1859 w Adampolu w gub. podolskiej dożywszy pariarchalnego wieku lat 92, ostatnia posługa 26 IX 1859 w starosieniawskim kośc. paraf.
 3628. Julian KORSAK (1855)
  znany literat; zm. 1855; inf. z Wilna
 3629. Anna Charlotta z Korsyków MÜLLER (1v. Jung) (1859)
  wdowa; zm. 30 XI 1859 w wieku lat 84, wypr. z kapl. szpitala Ew. przy ul. Mylnej w Warszawie na cm. tegoż wyznania, zapr. pozostałe dzieci, wnuki i prawnuki
 3630. Elżbieta KORUSIEWICZ (1856)
  córka kupca i obywatela m. Warszawy; zm. 27 X 1856 w domu nr 484 przy ul. Miodowej przeżywszy zaledwie lat 8 i miesięcy 3, wypr. 29 X 1856 z domu na cm. Powązkowski, zapr. w głębokim smutku pogrążeni rodzice
 3631. Urszula z Kruszewiczów ĆWIERCZAKIEWICZ (1842)
  zm. 19 II 1842 w Płocku w wieku lat 79, nab. żał. 24 II 1842 w kośc. Bernardynów na Krakowskim Przedm. w Warszawie, zapr. syn i wnukowie
 3632. KORWIN (1821)
  redaktor pisma "Izyda Polska"; zm. 2 XII 1821
 3633. Józef Kalasanty KORYCKI (1847)
  dziedzic dóbr Brzozówki, b. mjr b. Wojsk Polskich, w czynnej służbie 1809-1816, odbył kampanie 1809 i 1812, był w sztabie marszałka Berthiera (ks. Neuchâtel i Wagram), kawaler Orderu Krzyża Wojskowego Złotego; ur. w Żytniowie w ziemi wieluńskiej, zm. 3 XII 1847, eksp. 6 XII 1847 z dolnego kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała żona wraz z dziećmi
 3634. Michał KORYTKO (1829)
  ksiądz, kanonik katedralny lubelski, proboszcz starozamojski, zacny, dobroczynny, przykładny; zm. I 1829 w Lublinie
 3635. Anna z Korytowskich ŁABUŃSKA (1849)
  dziedziczka dóbr Kalenia; zm. V 1849 w 61 roku życia, nab. żał. 6 VI 1849 w kośc. Kapucynów w Warszawie, zapr. pozostały syn i córka
 3636. Jan KORYTOWSKI (1821)
  b. gen. WP, dziedzic posiadłości Muranowskie; zm. V 1821 w 73 roku życia
 3637. Michał KORYTOWSKI (1835)
  gen.-mjr, dowódca dywizjonu żandarmów, kawaler różnych orderów; zm. 26 VI 1835 w domu nr 3012 przy ul. Czerniakowskiej w Warszawie, eksp. 29 VI 1835 na cm. Powązkowski
 3638. Krzysztof KORYZNA (1850)
  b. ppłk artylerii b. Wojska Polskiego, kawaler Krzyża Wojskowego i Legii Honorowej, ozdobiony Znakiem Nieskazitelnej Służby za lat 20; zm. 22 VI 1850 przeżywszy lat 77, eksp. 24 VI 1850 z dolnego kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. żona wraz z córką
 3639. Fabian KORZENIEWSKI (1854)
  urzędnik Magistratu m. Warszawy; opatrzony św. sakramentami zm. 11 VIII 1854 w wieku lat 34, eksp. 13 VIII 1854 z kośc. Reformatów na cm. Powązkowski, zapr. w smutku pozostała żona
 3640. Franciszek KORZENIOWSKI (1854)
  obywatel; zm. 20 X 1854 przeżywszy lat 70, eksp. 22 X 1854 z kapl. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała żona wraz z dziećmi i wnukami
 3641. Kazimierz KORZENIEWSKI (1856)
  podaptekarz; po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzony św. sakramentami, zm. 1 VII 1856 przeżywszy lat 24, eksp. 3 VII 1856 z kośc. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pogrążeni w smutku matka, siostry i bracia
 3642. Teresa z Korzeniewskich SZUMLAŃSKA (1861)
  zm. 25 VIII 1861 w domu nr 1046 przy ul. Grzybowskiej w Warszawie przeżywszy lat 81, wypr. 27 VIII 1861 z domu na cm. Powązkowski, zapr. pozostałe dzieci, wnuki i familia
 3643. Wawrzyniec KORZENIEWSKI (1853)
  obywatel m. Warszawy; zm. 4 VIII 1853 przeżywszy lat 53, eksp. 7 VIII 1853 z kośc. Bernardynów na cm. Powązkowski, zapr. pogrążeni w smutku żona wraz z dziećmi
 3644. Aleksander KORZENIOWSKI (1854)
  artysta warszawski dramatyczny, czternaście lat poświęcał się dla sceny, występując już to w operach, już to w komedii, syn naczelnika kancelarii Prokuratorii Król. Pol.; zm. 17 XI 1854 o godzinie siódmej rano w 32 roku życia, przepr. 19 XI 1854 z kapl. Bernardynów na cm. Powązkowski, zapr. stroskani rodzice
 3645. Józio KORZENIOWSKI (1856)
  syn dr. Hipolita Korzeniowskiego, wnuk zasłużonego w piśmiennictwie naszym dramaturga i powieściopisarza; zm. 15 III 1856 mając zaledwie kilka miesięcy życia
 3646. Waleria z Korzeniowskich GORCZYCKA (1852)
  żona patrona trybunału kaliskiego; zm. 15 V 1852 w letnim mieszkaniu w parku w Kaliszu używając kuracji, liczyła lat 25, pozostawiła rodziców i męża z czworgiem dzieci
 3647. Wincenty KORZENIOWSKI (1841)
  ojciec poety dramatycznego Józefa Korzeniowskiego; zm. 17 XII 1840 w Sławucie pow. zasławskim gub. wołyńskiej, poch. tamże
 3648. Zygmunt KORZENIOWSKI (1853)
  urzędnik XIII okręgu komunikacji, syn Moniki i Józefa Korzeniowskiego, radcy stanu, pierwszego naszego powieściopisarza i dramaturga, zasłużonego w piśmiennictwie krajowym męża; zm. niespowiedzianie 15 XI 1853 w 28 roku życia, wypr. 17 XI 1853 z kośc. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, pozostawił matkę, bawiącą obecnie przy córce w Paryżu, ojca, dwóch braci i siostrę
 3649. Julia z Kosińskich CZARNOCKA (1852)
  żona właściciela dóbr ziemskich; zm. 19 III 1852 w wieku lat 29 pozostawiając troje dzieci, eksp. 21 III 1852 z kapl. Reformatów na cm. Powązkowski, zapr. pozostały syn
 3650. Roch KOSIOROWSKI (KOZIOROWSKI) (1853)
  b. urzędnik w Dyrekcji Loterii, mąż zmarłej Anny Kosiorowskiej z d. Pfauw, ozdobiony Znakiem Honorowym Nieskazitelnej Służby za lat 20, emeryt, czł. Archikonfraterni Literackiej przy kośc. metropolitalnym św. Jana w Warszawie; zm. III 1853, żył lat 89, poch. 13 III 1853 na cm. Powązkowskim
 3651. Adam KOSIŃSKI (1839)
  sędzia pokoju pow. stanisławowskiego; zm. na przeł. II i III 1839 w domu przy ul. Długiej nr 550 w Warszawie, eksp. 2 III 1839 na cm. Powązkowski, nab. żał. 4 III 1839 w kośc. Panny Marii, zapr. żona wraz z familią
 3652. KOSIŃSKI (1823)
  gen.; zm. 10 III 1823; inf. z Poznania
 3653. Eleonora KOSIŃSKA (1858)
  jedyna córka Teofila Kosińskiego; zm. IX 1858 w Salzbrunn, nab. żał. 16 X 1858 w kośc. Kapucynów w Warszawie, zapr. ojciec
 3654. Józef KOSIŃSKI (1855)
  b. oficer b. WP, dziedzic dóbr Głuchówka w pow. rawskim; po szesnastodniowej ciężkiej chorobie, opatrzony św. sakramentami, zm. 9 IX 1855 w Warszawie mając lat 67
 3655. Tekla z Kosińskich CICHOCKA (1v. Miram) (1844)
  zm. 18 XII 1844 w domu nr 1526 przy ul. Chmielnej w Warszawie, eksp. 20 XII 1844 na cm. Powązkowski, zapr. pozostały mąż wraz z familią
 3656. Zofia ALEXANDROWICZ (1853)
  córka Wiktorii Damarts de Montaigu, nab. żał. 18 VIII 1953 w kośc. Kapucynów w Warszawie
 3657. Kazimierz KOSKOWSKI (1860)
  syn Franciszka, b. radcy dyrekcji głównej Tow. Kredytowego Ziemskiego, i Anny z Gościckich małżonków Koskowskich; po krótkiej chorobie zm. 19 X 1860 w 20 roku życia w dobrach Sanniki w ziemi gostyńskiej, obrzęd pog. 23 X 1860 tamże, nab. żał. 27 X 1860 w kośc. Kapucynów w Warszawie, zapr. pozostali w nieutulonym żalu rodzice, bracia i siostra
 3658. Elżbieta z Kosmelskich BETCHER (BETHER) (1836)
  nauczycielka Instytutu Rządowego Wychowania Panien, wychowanka tegoż Instytutu, córka Jakuba i Joanny z Sengtellerów Kosmelskich; zm. 19 VIII 1836 w domu nr 314 przy ul. Starej (przyległej Rynkowi Nowego Miasta) w Warszawie w 21 roku życia, eksp. 21 VIII 1836 na cm. Powązkowski, zapr. mąż, rodzice i familia
 3659. Maksymilian KOSMAN (1860)
  komisarz ekonomiczny przy Komisji Skarbu; zm. 4 III 1860, eksp. 6 III 1860 z kapl. szpitala Ew. w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała matka
 3660. Bartłomiej KOSMOWSKI (1856)
  b. oficer artylerii b. WP; zm. 14 VI 1856, przeżywszy lat 64, wypr. 16 VI 1856 z kośc. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała żona wraz z dziećmi
 3661. Józef KOSMOWSKI (1859)
  zm. 12 VII 1859 przeżywszy lat 20, wypr. 14 VII 1859 z kapl. kośc. św. Jana w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała matka wraz z braćmi i siostrami zmarłego
 3662. Franciszek KOSS (1841)
  b. płk b. Wojsk Polskich, niegdyś dyrektor b. Korpusu Kadetów w Kaliszu, urzędnik w Naczelnym Zarządzie Komunikacji Lądowych i Wodnych w Królestwie, kawaler wielu orderów; zm. 30 VII 1841, eksp. 1 VIII 1841 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, gdzie poch. obok rodziców, nab. żał. 13 VIII 1841 w kośc. Kapucynów, w czasie którego będzie wykonane "Requiem" Kozłowskiego, zapr. brat, czł. Dyrekcji Rządowej Teatrów
 3663. Ignacy KOSS (1848)
  b. artysta dramatyczny, b. czł. Dyrekcji Rządowej Teatrów, emeryt; zm. 29 II 1848, eksp. 3 III 1848 z kośc. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski
 3664. Józef KOSS (1823)
  obywatel Warszawy, ojciec pięciu synów; zm. 29 VIII 1823 przeżywszy lat 62
 3665. Antonina z Kossakowskich KRZECZKOWSKA (1854)
  żona radcy dworu Feliksa Krzeczkowskiego, pomocnika naczelnika powiatu; po długiej i ciężkiej chorobie zm. 24 VIII 1854 w m. Wieluniu
 3666. Elżbieta z Kossakowskich ks. GIEDROYCIOWA (1851)
  zm. 23 II (3 III) 1851 w dobrach swych Antopolu w gub. grodzieńskiej
 3667. Franciszek KOSSAKOWSKI (1839)
  plenipotent gen. Wincentego hr. Krasińskiego; zm. 20 II 1839 w pałacu nr 410 przy ul. Krakowskie Przedm. w Warszawie, eksp. 22 II 1839 na cm. Powązkowski, zapr. żona wraz z dziećmi
 3668. Józef KORWIN KOSSAKOWSKI (1829)
  czł. Komisji Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, wizytator generalny szkół krajowych, współzałożyciel i wiceprezes admistracji Tow. Dobroczynności, niegdyś podczaszy kowieński, kawaler Legii Honorowej; zm. 3 VII 1829 w domu nr 669 przy ul. Leszno w Warszawie w 75 roku życia, odpr. dnia następnego do kośc. Powązkowskiego, nab. żał. 6 VII 1829 w kośc. Tow. Dobroczynności
 3669. Józef hr. KORWIN KOSSAKOWSKI (1840)
  za króla Stanisława Augusta wielki łowczy Wlk. Ks. Litewskiego i poseł, później szambelan dworu cesarza wszech Rosji Pawła I, za Księstwa Warszawskiego szef pułku, komandor maltański i kawaler innych orderów, ojciec z pierwszego małżeństwa Stanisława hr. Kossakowskiego, czł. Rady Stanu Król. Pol.; zm. 2 XI 1840 w domu nr 1285 przy ul. Nowy Świat w Warszawie w 67 roku życia, eksp. 4 XI 1840, zapr. małżonka w imieniu swoim oraz w imieniu nieobecnych dzieci zmarłego
 3670. Józefa z hr. Kossakowskich WOJCIECHOWSKA (1v. Potocka) (1860)
  córka zmarłego Józefa Kossakowskiego, wielkiego łowczego Wlk. Ks. Litewskiego, i Lud. Potockiej, wojewodzianki ruskiej, wnuczka Michała Kossakowskiego, wojewody witebskiego, w pierwszym małżeństwie żona Leona hr. Potockiego, matka Jadwigi z hr. Potockich Boreno-Brun; po krótkiej słabości zm. 11 IV 1860 w dziedzicznych swych dobrach Rudowie; inf. z gub. grodzieńskiej
 3671. Karolina z Kossakowskich STRASZEWSKA (1852)
  wdowa po oficerze b. WP; zm. 3 V 1852 w m. Wieluniu w wieku lat 42, poch. 5 V 1852 na cm. paraf.
 3672. Katarzyna z Kossakowskich DZIAŁYŃSKA (1837)
  wdowa po Antonim Działyńskim, niegdyś podkomorzym ziemi zawskrzyńskiej; zm. 12 IV 1837 w domu przy ul. Gęsiej nr 2247B w Warszawie przeżywszy lat 74, wypr. 14 IV 1837 na cm. Powązkowski, nab. żał. 19 IV 1837 w kośc. Franciszkanów, zapr. trzy córki zamężne
 3673. Leon hr. KORWIN KOSSAKOWSKI (1836)
  jedyny syn Stanisława hr. Korwin Kossakowskiego, czł. Rady Stanu Królestwa, mistrza obrzędów dworu JCMości, i małżonki jego z d. Laval; zm. 7 X 1836, żył lat 4 i miesiąc 1, nab. żał. i tymczasowy pog. 10 X 1836 w kośc. Kapucynów w Warszawie, w dalszym czasie zwłoki zostaną przewiezione do dóbr dziedzicznych w gub. wileńskiej, pow. wiłkomierskim
 3674. Leon Kazimierz KOSSAKOWSKI (1854)
  syn Konstantego i Leontyny; zm. 29 XII 1853, odpr. 1 I 1854 na cm. Powązkowski w Warszawie
 3675. Ludwisia KOSSAKOWSKA (1861)
  córka hr. Stanisława Kazimierza i Aleksandry z hr. Chodkiewiczów małżonków Kossakowskich; ur. 29 IV 1859 w Warszawie, po krótkiej chorobie zm. 2 VIII 1861 w Schwalbachu (w Niemczech), pozostawiła w ciężkiej boleści rodziców; nab. żał. 16 VIII 1861 w kośc. Kapucynów, zapr. rodzina znajdująca się w Warszawie
 3676. Makary KOSSAKOWSKI (1835)
  sztabsrotmistrz pułku huzarów wielkiego ks. Michała Pawłowicza, syn Franciszka Kossakowskiego; zm. 29 X 1835 w domu nr 410 przy ul. Krakowskie Przedm. w Warszawie przeżywszy lat 35, eksp. 1 XI 1835 na cm. Świętokrzyski, zapr. ojciec i familia
 3677. Stanisław KOSSAKOWSKI (1858)
  zm. 20 IX 1858 w domu nr 343 przy ul. Nowe Miasto w Warszawie mając jeden rok życia, wypr. 22 IX 1858 z domu na cm. Powązkowski, zapr. stroskani rodzice
 3678. Zofia z Kossakowskich hr. KROSNOWSKA (1854)
  zm. 29 III 1854, eksp. 31 III 1854 z kapl. kośc. Dominikanów w Warszawie na cm. Powązkowski
 3679. Anna z Kosseckich WĘGLIŃSKA (1858)
  po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzona św. sakramentami, zm. III 1858 w domu nr 537 przy ul. Kapitulnej w Warszawie w wieku lat 55, wypr. 10 III 1858 z domu na cm. Powązkowski, zapr. pozostały mąż wraz z dwoma małoletnimi wnukami
 3680. Ewa z Kosseckich KONARSKA (1848)
  małżonka Andrzeja Konarskiego, radcy dyrekcji głównej Tow. Kredytowego Ziemskiego; zm. 25 XI 1848
 3681. Franciszek Ksawery KOSSECKI (1857)
  b. gen. b. Wojsk Polskich, radca-sekretarz stanu, b. dyrektor główny prezydujący w Komisji Rządowej Sprawiedliwości, czł. Rady Administracyjnej, prezes Komisji Emerytalnej, kawaler Orderu Orła Białego, Orderu św. Włodzimierza II kl., Orderu św. Stanisława I kl., ozdobiony Krzyżem Wojskowym Kawalerskim Polskim i Krzyżem Legii Honorowej; opatrzony św. sakramentami zm. 20 V 1857 o godzinie ósmej rano w domu przy ul. Mazowieckiej w Warszawie w wieku lat 79, eksp. 22 V 1857 z domu do kośc. Kapucynów, gdzie wigilie i msze św. dnia następnego, poch. w grobach tegoż kośc. obok małżonki Zofii z Wisłockich
 3682. Michał KOSSECKI (1825)
  płk, dowódca 4 psk; zm. 4 IV 1825
 3683. Paweł KOSSECKI (1852)
  właściciel dóbr ziemskich; zm. X 1852 we Lwowie przeżywszy lat 75
 3684. Pelagia z Kosseckich DESKUR (1849)
  małżonka Józefa Deskura, b. płk. b. WP; zm. 25 III 1849 w Dreźnie, nab. żał. 19 IV 1849 w kośc. Kanoniczek w Warszawie
 3685. Władysław KOSSECKI (1848)
  b. marszałek szlachty pow. latyczowskiego, syn Stanisława Kosseckiego, b. posła podolskiego i sędziego marszałkowskiego, brat rodzony gen. lejt. Franciszka Ksawerego Kosseckiego; zm. V 1848 na Podolu
 3686. Adam KOSSENDA (1854)
  nauczyciel szkoły paraf. w m. Łowiczu, spędził tu lat 41, niezmordowany, łagodny, cierpliwy, poświęcony dobru młodzieży w trudnym i mozolnym zawodzie nauczyciela; zm. 21 I 1854 w wieku lat 78, poch. w Łowiczu
 3687. Alfons KOSSOBUDZKI (1861)
  urzędnik Sądu Kryminalnego Warszawskiego; zm. 13 II 1861 o godzinie trzeciej rano wobec ciotki i przyjaciół w wieku lat 25, wypr. 15 II 1861 z kapl. kośc. popaulińskiego na cm. Powązkowski, nab. dnia następnego w kośc. Pijarów, zapr. w wielkim smutku pogrążona ciotka w nieobecności ojca
 3688. Felicja KOSSOBUDZKA (1857)
  zm. 18 VIII 1857 w wieku lat 10, eksp. 20 VIII 1857 z dolnego kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. w żalu pogrążeni rodzice
 3689. Julianna z Kossobudzkich DZIEWANOWSKA (1838)
  zm. XII 1838 w 28 roku życia, poch. 6 XII 1838 we wsi Pomiechowo w obw. płockim, zostawiła męża, dwoje niemowląt i familię
 3690. Wiktoria z Kossobudzkich KARSKA (1847)
  zm. 2 X 1847 w Brukseli, zwłoki przewiezione być mają do Król. Pol. i złożone w grobach familijnych, zostawiła męża, córkę i trzech synów
 3691. Agnieszka z Kossowskich KOSZKOWSKA (1861)
  wdowa po b. kpt. b. Wojsk Polskich i obywatelu; zm. 12 I 1861 przeżywszy lat 71, eksp. 15 I 1861 z kośc. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w tymże kośc., zapr. pozostałe trzy córki i zięć; nab. żał. w kośc. Powązkowskim i poświęcenie grobu 21 IX 1861, zapr. rodzina
 3692. Aleksander KOSSOWSKI (1855)
  obywatel ziemski; po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzony św. sakramentami, zm. 18 VI 1855 w wieku lat 48, wypr. 20 VI 1855 z dolnego kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała żona wraz z nieletnimi dziećmi
 3693. Anna z Kossowskich DRUŻBACKA (1v. Potkańska) (1843)
  córka zmarłego Ignacego Kossowskiego, starosty kłodawskiego; zm. 15 IX 1843 w domu nr 2352 przy ul. Pawiej w Warszawie, żyła lat 58, przepr. 17 IX 1843 na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w kośc. Kapucynów, pozostawiła męża i liczną familię
 3694. Jan KOSSOWSKI (1859)
  dziedzic dóbr Wojszyce; nab. żał. 15 I 1859 w kośc. Kapucynów, 17 I 1859 w kośc. Bernardynów i 19 I 1859 w kośc. Reformatów w Warszawie, zapr. pozostała żona
 3695. Katarzyna z Kossowskich KRUSZEWSKA (1826)
  wdowa, poważała religię, kochała ojczyznę, znała dokładnie obowiązki swego powołania i stanu; zm. 22 VII 1826 w Warszawie przeżywszy lat 65, zostawiła dwóch synów i córkę
 3696. Józefa z Kossowskich KÖHLER (1856)
  małżonka obywatela i kupca pierwszej gildii, opiekunka Warszawskiego Tow. Dobroczynności; po długiej i ciężkiej słabości, opatrzona św. sakramentami, zm. 23 VII 1856 w domu własnym przy ul. Krakowskie Przedm. nr 445, wypr. 25 VII 1856 z domu do grobu familijnego na cm. Powązkowskim, nab. żał. dnia następnego w kośc. Kapucynów, zapr. w głębokim smutku pogrążony mąż wraz z familią
 3697. Marianna z Kossowskich BERGIER (1861)
  emerytka; po długiej chorobie, opatrzona św. sakramentami, zm. 24 IX 1861 w domu nr 1596 przy ul. Kruczej w Warszawie przeżywszy lat 58, eksp. 26 IX 1861 z domu na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w kośc. św. Aleksandra, zapr. pozostałe dzieci i wnuki
 3698. Sebastian KOSOWSKI (1841)
  jeden z najdawniejszych kupców w Warszawie, piastował urzędy: sędziego Trybunału Handlowego, radcy woj. mazowieckiego, deputowanego i inne; zm. 21 VII 1841 w domu własnym nr 547 przy ul. Długiej, żył lat 77, wypr. 23 VII 1841 do kośc. Kapucynów
 3699. Teresa z Kossowskich PADEREWSKA (1837)
  córka Franciszka Marcelego Kossowskiego, b. podkomorzego i kawalera różnych orderów, małżonka Jacka Paderewskiego, kawalera Orderu św. Stanisława i dziedzica dóbr Radzięcina i Kossowa; zm. 20 XII 1836 w Warszawie przeżywszy lat 59, nab. żał. 6 II 1837 w kośc. Kapucynów, zostawiła męża i dzieci
 3700. Alojza KOSTECKA (1847)
  córka radcy Prokuratorii; zm. 3 VIII 1847 przeżywszy lat 10, wypr. 6 VIII 1847 z kośc. Dominikanów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. rodzice
 3701. Marianna z Kosteckich MILLER (1860)
  po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzona św. sakramentami, zm. 17 VIII 1860 w wieku lat 36, wypr. 19 VIII 1860 z kośc. Dominikanów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostały mąż z familią
 3702. Mikołaj KOSTRZYCKI (1829)
  mecenas; zm. 1 I 1829, nab. żał. 14 I 1829 w kośc. Kapucynów w Warszawie, zostawił żonę
 3703. Mateusz KOSTRZĘBSKI (1855)
  sekretarz kolegialny, pisarz urzędu szlachtuza nr 2; po długiej słabości zm. 20 II 1855, nab. żał. 22 II 1855 w kośc. Dominikanów w Warszawie, eksp. tegoż dnia z tegoż kośc. na cm. Powązkowski, zapr. pogrążona w żalu żona wraz z dziećmi
 3704. Piotr KOSTRZĘBSKI (1855)
  ekspedytor rogatek; po ciężkiej słabości zm. 6 VIII 1855 przeżywszy lat 70, eksp. 8 VIII 1855 z kośc. Franciszkanów na cm. Powązkowski, zapr. stroskana żona wraz z dziećmi
 3705. Stefan KOSZARSKI (1824)
  b. gen. Wojsk Polskich; zm. 23 XI 1824 we wsi Złota w woj. sandomierskim
 3706. Jadwiga z Koszutskich JAŻDŻEWSKA (1851)
  żona rejenta kancelarii okręgu pyzdrskiego; zm. 13 XI 1851 w 82 roku życia swego i 56 roku pożycia małżeńskiego, pozostawiła męża, dzieci, wnukę i prawnuków
 3707. Bonawentura Jan KOTARSKI (1855)
  radca kolegialny, emeryt, b. radca rządu gub. augustowskiego, ozdobiony Znakiem Nieskazitelnej Służby; zm. 27 II 1855 w dobrach swych Szerominie w pow. płockim w wieku 61 lat, wypr. 4 III 1855 do kośc. paraf. w m. Płońsku, gdzie nazajutrz nab. żał. i pog.
 3708. Kunegunda z Kotarskich KRZEMIŃSKA (1835)
  zm. 5 IX 1835 po przeżyciu 49 lat, nab. żał. i pog. 9 IX 1835 w Wyszogrodzie, zostawiła męża i dwie córki
 3709. Agnieszka z Kotkowskich MODZELEWSKA (1852)
  zm. 27 III 1852 w m. Łukowie w wieku lat 56, pozostawiła familię i licznych przyjaciół
 3710. Artur KOTKOWSKI (1855)
  zm. 24 VI 1855 mając lat 7, pozostawił rodziców
 3711. Franciszek KOTKOWSKI (1859)
  b. urzędnik; po długiej i ciężkiej słabości zm. 10 III 1859 w wieku lat 57, eksp. 13 III 1859 z dolnego kośc. św. Krzyża na cm. Powązkowski, zapr. pogrążona w żalu pozostała żona wraz z córką i synem
 3712. Ignacy KOTKOWSKI (1855)
  zm. 27 VI 1855 w domu nr 353 przy ul. Nowe Miasto w Warszawie, w trzy dni po zgonie swego brata Artura, żył lat 18, eksp. dnia następnego z domu na cm. Powązkowski, zapr. nieutuleni w żalu rodzice
 3713. Bronisława KOTOWICZ (1856)
  panna; po krótkiej, lecz ciężkiej chorobie zm. 18 V 1856 w wieku lat 10, wypr. 20 V 1856 z kośc. popaulińskiego w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. rodzice dotknięci śmiercią swego jedynego dziecka
 3714. Antoni KOTOWSKI (1845)
  ksiądz, prałat, biskup-nominat sufragan łowicki, dziekan i prezes Kapituły Metropolitalnej Archidiecezji Warszawskiej, dr św. teologii, Pisma św. i prawa kanonicznego, prezes Sądu Apostolskiego, czł. zwierzchności Akademii Duchownej Rzymskokatolickiej w Warszawie, prezes wydziału wsparcia w Tow. Warszawskim Dobroczynności, czł. Rady Głównej Opiekuńczej Inst. Dobroczynnych, proboszcz parafii Panny Marii w Warszawie, ozdobiony Orderem św. Stanisława II i I kl., jeden z najznakomitszych kaznodziei i krasomówców w Polsce; ur. 1784 w parafii kamieńczykowskiej z Tomasza i Katarzyny z Dziewanowskich, zm. 24 VI 1845, eksp. 25 VI 1845 z kośc. Panny Marii do kośc. metropolitalnego św. Jana, gdzie dnia następnego nab. żał., a po nim eksp. do katakumb na cm. Powązkowskim
 3715. Roman KOTOWSKI (1848)
  aplikant sądowy; zm. 17 IX 1848 w domu nr 2766C przy ul. Oboźnej w Warszawie przeżywszy lat 29, eksp. 19 IX 1848 na cm. Powązkowski, zapr. ojciec z familią
 3716. Salomea z Kotowskich KRÓLIKOWSKA (1841)
  zm. 16 II 1841 w domu nr 1356 przy ul. Wareckiej w Warszawie po 56 latach najprzykładniejszego życia; eksp. 18 II 1841 na cm. Powązkowski, zapr. familia
 3717. Maurycy KOTZEBUE (1861)
  senator, gen.-lejt.; zm. 12 II 1861 przeżywszy lat 72, wypr. 14 II 1861 z kośc. Ew.-Aug. przy ul. Królewskiej w Warszawie na cm. tegoż wyznania
 3718. Czesław KOWALEWSKI (1836)
  rejent kancelarii ziemiańskiej woj. mazowieckiego; zm. 22 XII 1836, żył lat 50, odpr. 24 XII 1836 na cm. Powązkowski w Warszawie, zapr. żona i powinowaci
 3719. Hortensja z Kowalewskich SIERAWSKA (1850)
  żona komisarza ekonomicznego Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu; zm. 20 XI 1850 w domu nr 673A przy ul. Leszno w Warszawie, wypr. 23 XI 1850 na cm. Powązkowski, zapr. pozostały mąż
 3720. Józefa z Kowalewskich ŁABĘDZKA (1858)
  żona urzędnika Najwyższej Izby Obrachunkowej; zm. VIII 1858 przeżywszy lat 23
 3721. Leopold KOWALEWSKI (1855)
  urzędnik zarządu XIII okręgu komunikacji; zm. 30 III 1855; inf. z pow. lubelskiego
 3722. Magdalena z Kowalewskich SOKOLNICKA (1852)
  zm. 14 VIII 1842
 3723. Marianna z Kowalewskich ORANOWSKA (1852)
  zm. 6 VIII 1852 w domu nr 388 przy ul. Krakowskie Przedm. w Warszawie w wieku lat 49, wypr. 8 VIII na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w kośc. Karmelitów na Krakowskim Przedm., zapr. pozostały mąż
 3724. Onufry Jan KOWALEWSKI (1826)
  urzędnik, naczelnik biura w Dyrekcji Przemysłu przy Komisji Rządowej Spraw Wewn., kawaler Orderu św. Stanisława; zm. na przeł. VI i VII 1826 przeżywszy lat 44, poch. 4 VII 1826 na cm. Powązkowskim w Warszawie
 3725. Paulina z Kowalewskich de BAUM (1858)
  żona pisarza magazynu solnego; zm. 16 I 1858 w Nowej Aleksandrii
 3726. Teofil KOWALEWSKI (1850)
  kontroler w Najwyższej Izbie Obrachunkowej; zm. 5 XII 1850 przeżywszy lat 64, eksp. 8 XII 1850 z kapl. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. żona wraz z dziećmi
 3727. Wiktoria z Kowalewskich KONARZEWSKA (1848)
  zm. 29 IX 1848 przeżywszy lat 76, wypr. 1 X 1848 z kapl. przy ul. Mylnej w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała córka wraz z rodzeństwem
 3728. Agnieszka z Kowalskich HOFFMANN (1859)
  b. obywatelka m. Warszawy, wdowa; opatrzona św. sakramentami zm. 12 VIII 1859 przeżywszy lat 72, eksp. 14 VIII 1859 z kapl. Bernardynów na cm. Powązkowski, zapr. pozostały syn i dwie córki
 3729. Anatol KOWALSKI (1859)
  urzędnik górnictwa; po długiej i ciężkiej chorobie zm. 14 V 1859 przeżywszy lat 39, wypr. 16 V 1859 z kapl. Reformatów na cm. Powązkowski, zapr. pozostała żona wraz z dziećmi
 3730. Aniela Emilia KOWALSKA (1852)
  jedyna córka sekwestratora cyrkułów I, II i III m. Warszawy; zm. 12 IX 1852 w domu nr 119 przy ul. Zapiecek w 7 roku życia, eksp. dnia następnego na cm. Powązkowski, zapr. rodzice wraz z pięciorgiem jej braci
 3731. Antoni WIERUSZ KOWALSKI (1838)
  potomek rodu założycieli miast Wieruszowa i Praszki w pow. wieluńskim, w młodości wojskowy; zm. 16 VII 1838 w dobrach Jędrzejów dożywszy wieku lat 90, poch. na cm. paraf. w Siennicy, zostawił dzieci i wnuki
 3732. Antoni KOWALSKI (1860)
  mgr obojga praw, mecenas i obrońca przy Warszawskich Depart. Rządzącego Senatu; po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzony św. sakramentami, zm. 16 II 1860 w wieku lat 61, eksp. 18 II 1860 z kośc. Dominikanów na cm. Powązkowski, zapr. pogrążeni w smutku syn i córka
 3733. Estera z Kowalskich WYBICKA (1824)
  wdowa po Józefie Wybickim, wojewodzie i senatorze Król. Pol.; zm. 29 X 1824, żyła lat 68; inf. z Poznania
 3734. Felicja z Kowalskich MŁODKOWSKA (1859)
  żona kontrolera kasy gub. warszawskiej; zm. 28 IX 1859 w 35 roku życia, eksp. 30 IX 1859 z kapl. Reformatów na cm. Powązkowski, zapr. stroskany mąż wraz z nieletnim synem
 3735. Franciszek KOWALSKI (1850)
  mjr komend inwalidnych z weteranów polskich, kawaler Orderu św. Anny III kl. i Znaku Honorowego za lat 25, czł. Archikonfraterni Literackiej; zm. 24 XI 1850 w wieku lat 80, eksp. 27 XI 1850 z kapl. Karmelitów na Lesznie w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. dzieci i wnuki
 3736. Franciszek KOWALSKI (1853)
  b. sekwestrator m. Warszawy; zm. 31 VIII 1853, eksp. 3 IX 1853 z kapl. Augustianów na cm. Powązkowski, zapr. pozostała w nieutulonym żalu żona wraz z czworgiem nieletnich dzieci, nab. żał. 10 IX 1853 w kośc. św. Karola Boromeusza, na które krewni, koledzy i przyjaciele zmarłego łaskawie zebrać się raczą
 3737. Grzegorz KOWALSKI (1853)
  właściciel domu nr 1707 w Warszawie; tknięty apopleksją zm. 22 II 1853 przeżywszy lat 67
 3738. Jan KOWALSKI (1841)
  urzędnik Komisji Rządowej Spraw Wewn. i Duchownych; zm. 1841 w domu przy ul. Chmielnej nr 1526 w Warszawie, eksp. 4 II 1841 na cm. Powązkowski, zapr. pozostała żona z niemowlęciem
 3739. Julia z Kowalskich CAROSSI (1v. Serkowska) (1854)
  małżonka dziedzica dóbr Lasomin w okręgu siennickim; opatrzywszy się św. sakramentami zm. 18 X 1854 w 49 roku życia, pozostawiła strapionego męża, sześcioro dzieci, zięcia, troje wnucząt i nieodstępną domową swą opiekunkę
 3740. Józefa KOWALSKA (1857)
  córka Mateusza Kowalskiego, lekarza m. Warszawy; zm. 21 IV 1857 w domu nr 2687 przy rogu ul. Bednarskiej i Sowiej, żyła lat 4, eksp. 23 IV 1857 z domu na cm. Powązkowski, zapr. stroskani rodzice
 3741. Kazimierz KOWALSKI (1855)
  zm. VI 1855 w Tarchominie licząc lat 30, pozostawił w nieutulonym żalu żonę z córkę
 3742. Maksymilian KOWALSKI (1860)
  urzędnik Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu; zm. 28 VII 1860 w wieku lat 42, eksp. 30 VII 1860 z kapl. Karmelitów przy ul. Leszno w Warszawie na cm. Powązkowski
 3743. Marianna z Kowalskich WĘDRYCHOWSKA (1836)
  żona sekretarza Komisji Centralnej Likwidacyjnej Król. Pol.; zm. 17 I 1836 w domu nr 330 przy ul. Rynek Nowego Miasta w Warszawie, eksp. 19 I 1836 na cm. Powązkowski, zapr. mąż z familią
 3744. Maria z Kowalskich STOKŁOSIŃSKA (1852)
  zm. 12 II 1852 po kilkuletniej ciężkiej chorobie mając lat 66, eksp. 14 II 1852 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. mąż, dzieci i krewni
 3745. Marianna z Kowalskich SCHESZ (1856)
  po długiej chorobie, opatrzona św. sakramentami, zm. 27 X 1856 przeżywszy lat 29, eksp. 29 X 1856 z kośc. popaulińskiego św. Ducha w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostały w żalu mąż
 3746. Róża z Kowalskich NIWIŃSKA (1850)
  zm. 17 XI 1850 w domu nr 1255 przy ul. Nowy Świat w Warszawie, nab. 19 XI 1850 w kośc. Karmelitów na Krakowskim Przedm., eksp. tegoż dnia z domu na cm. Powązkowski, zapr. mąż wraz z córką, zięciem i synem
 3747. Stanisław KOWALSKI (1846)
  zm. 21 VII 1846 przeżywszy lat 23, eksp. 23 VII 1846 z dolnego kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostały ojciec wraz z familią
 3748. Walenty KOWALSKI (1830)
  obywatel Warszawy; zm. 30 IX 1830 w domu własnym nr 1102 przy ul. Twardej w 55 roku życia, przen. dnia następnego do kośc. Reformatów, gdzie egzekwie 2 X 1830, a po nich eksp. na cm. Powązkowski, pozostawił żonę z trojgiem dzieci
 3749. Hipolit hr. KOWNACKI (1854)
  syn Franciszka, cześnika smoleńskiego, i Marianny z Piegłowskich małżonków Kownackich, od pierwszej swej młodości poświęcał się naukom, policzony został w grono czł. b. Królewskiego-Warszawskiego Tow. Przyjaciół Nauk, sekretarz księdza prymasa Poniatowskiego od 1791, po jego śmierci przebywał na dworze Branickiej, kasztelanowej krakowskiej, w Białymstoku, po 1806 powołany do Wilanowa, do zgrzybiałej starości pielęgnował księgozbiór Potockich, napisał i drukiem ogłosił wiele dzieł; ur. 1761 we wsi Wysocicach w dekanacie skalskim b. woj. krakowskiego, którą jego rodzice dzierżawili od Kajetana Sołtyka, biskupa krakowskiego, dobrodzieja całej tej rodziny, opatrzony św. sakramentami zm. 29 III 1854 w pałacu Stanisława hr. Potockiego nr 415 w Warszawie, eksp. 2 IV 1854 do rogatek Mokotowskich, a następnie do kapl. na cm. w Wilanowie, gdzie spoczywają prochy Stanisława, Ignacego i Aleksandra hr. Potockich, nab. żał. i pog. dnia następnego
 3750. Kazimierz KOWNACKI (1861)
  znany amator i posiadacz znakomitych arcydzieł starożynych, zbiór jego obrazów, rzeźb i antyków należy do bardzo poszukiwanych i cenionych w tych czasach; opatrzony św. sakramentami zm. 19 IX 1861 w dobrach swych dziedzicznych Regnów w Rawskiem
 3751. Marianna z Kownackich DŁUSKA (1838)
  wdowa po Józefie Dłuskim, synu b. podkomorzego lubelskiego; zm. 6 IV 1838 w 80 roku życia, nab. żał. i pog. 9 IV 1838 w kośc. paraf. w Niedrzwicy Wielkiej w Lubelskiem, zostawiła syna i czworo dorosłych wnuków
 3752. Rozalia z Kownackich POTKAŃSKA (1849)
  żona Szczepana Potkańskiego; zm. 1849 w okolicy Radomia, zostawiła dzieci
 3753. Anna z Kowszewiczów SZAŁOWICZ (1860)
  żona Edwarda Szałowicza, asesora sądu policji poprawczej; zm. 5 IV 1860 w 35 roku życia, osierociła sześcioro małych dzieci; inf. z Radomia
 3754. Antonina z Kozaczyńskich ADAMCZEWSKA (1851)
  zm. 6 V 1851 w wieku lat 56, poch. 8 V 1851 na cm. Powązkowskim w Warszawie
 3755. Bolesława z Kozakowskich LASKOWSKA (1849)
  żona urzędnika Dyrekcji Ubezpieczeń; zm. 14 VIII 1849 w domu nr 791 przy ul. Elektoralnej w Warszawie przeżywszy lat 25, wypr. 16 VIII 1849 na cm. Powązkowski, nab. żał. 30 VIII 1849 w kośc. Kapucynów, zapr. pozostały mąż wraz córką
 3756. Marcella z Kozaneckich WIELECKA (1849)
  małżonka Błażeja Wieleckiego, dziedzica dóbr Szewce; zm. III 1849 w wieku lat 31, wypr. 22 III 1849, zostawiła męża z czterema córkami, rodziców i rodzeństwo
 3757. Jakub KOZARSKI (1843)
  komisarz ekonomiczny w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu; zm. 12 IX 1843 w domu nr 954 przy ul. Targowej w Warszawie, eksp. 14 IX 1843 na cm. Powązkowski, zapr. żona
 3758. Jan KOSIARSKI (1842)
  sekretarz w wydziale po b. Komisji Rządowej Wojny; zm. 14 XI 1842, eksp. 17 XI 1842 z kośc. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski
 3759. Józef KOZARSKI (1850)
  dziedzic majętności Prusinowice w okręgu szadkowskim, w młodości żołnierz i oficer, później radca woj. i sędzia pokoju, ziemianin i wzorowy gospodarz; zm. 5 V 1850 w 61 roku życia swego, poch. w grobie familijnym w m. Szadku, pozostawił żonę i czterech synów
 3760. Antoni KOZARZEWSKI (1844)
  dziedzic dóbr szlubowskich; zm. 1 V 1844, eksp. 4 V 1844 po nab. żał. w kośc. Bernardynów w Warszawie, zapr. żona
 3761. Jan KOZERSKI (1849)
  zm. VI 1849 przeżywszy lat 66
 3762. Urszula z Kozerskich GARSZYŃSKA (1857)
  wdowa po radcy Prokuratorii Wojciechu Garszyńskim; opatrzona św. sakramentami zm. 18 V 1857 przeżywszy lat 66, eksp. 20 V 1857 z kośc. Dominikanów w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. 22 V 1857 w kościołach Dominikanów, Kapucynów i Augustianów, zapr. obecna tu familia
 3763. Aleksandra hr. de LAVAL (1850)
  wdowa po rzeczywistym radcy tajnym Janie hr. de Laval, wielkim urzędniku dworu JCKMości, siostra ks. Biełosielskiej-Biełożerskiej, matka Aleksandry hr. Kossakowskiej, małżonki Stanisława hr. Kossakowskiego, czł. Rady Stanu Król. Pol., i Zofii hr. Borch, małżonki Aleksandra hr. Borcha, rzeczywistego radcy tajnego, wielkiego mistrza obrzędów dworu Najjaśniejszego Pana; zm. 17(29) XI 1850 w Petersburgu
 3764. Eugeniusz KOZICKI (1855)
  b. urzędnik; zm. VII 1855 przeżywszy lat 35
 3765. Gustaw Seweryn KOZICKI (1852)
  zm. 5 XI 1852 ukończywszy 17 rok życia, wypr. 7 XI 1852 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. ojciec niepocieszony tą stratą jedynaka
 3766. Kacper KOZICKI (1835)
  obywatel i chirurg pierwszego rzędu; zm. 13 VII 1835 w domu nr 1322 przy ul. Świętokrzyskiej w Warszawie, eksp. 15 VII 1835 na cm. Świętokrzyski, zapr. pozostała familia
 3767. Leon KOZIEBRODZKI (1852)
  dziedzic dóbr Brzozowo Stare w pow. przasnyskim; zm. 25 III 1852 w rzeczonych dobrach
 3768. Emilia KOZIERADZKA (1847)
  artystka opery warszawskiej (śpiewaczka); zm. 17 XI 1847 w 19 roku życia, odpr. 19 XI 1847 z kapl. kośc. św. Jana na cm. Powązkowski, zapr. matka, pozostałe siostry i brat
 3769. Róża z Kozierackich MAKAROWICZOWA (1v. Jędrzejewiczowa) (1831)
  znana ze swej dobroczynności i poświęcenia w szpitalach i lazaretach warszawskich, szczególniej w latach 1794, 1806, 1807, 1809, 1813, 1814; zm. 8 I 1831 w patriarchalnym wieku
 3770. Katarzyna z Kozierowiczów REFEROWSKA (1859)
  zm. 8 VII 1859 w m. Suwałkach, nab. żał. 3 VIII 1859 w kośc. Reformatów w Warszawie
 3771. KOZIETULSKI (1821)
  płk, dowódca 4 p.uł. WP, baron; zm. 4 II 1821 w Warszawie, eksp. 7 II 1821 do kośc. Kapucynów, gdzie nab. żał. dnia następnego
 3772. Władysław KOZIETULSKI (1860)
  podpisarz dziesiątego depart. rządzącego Senatu; po krótkiej, lecz ciężkiej chorobie zm. 7 VI 1860 w wieku lat 46, eksp. 9 VI 1860 z kośc. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, w dzień imienin nab. żał. 27 VI 1860 w kośc. Kapucynów, zapr. pozostała żona z dziećmi
 3773. Ludwik Aleksander KAZUBOWSKI (KOZUBOWSKI) (1853)
  b. czł. rady ogólnej budowniczej, budowniczy Dyrekcji Ubezpieczeń i Dyrekcji Teatrów, kawaler Orderu św. Stanisława III kl., czł. Tow. Warszawskiego Dobroczynności; zm. 17 X 1853 w Lubiężu (Leybus) w Śląsku pruskim, gdzie bawił dla poratowania zdrowia, żył lat 50, pozostawił żonę i dzieci, nab. żał. 17 XI 1853 w kośc. Kapucynów w Warszawie, zapr. pozostała żona wraz z dziećmi
 3774. Feliks KOZUBOWSKI (1855)
  urzędnik Dyrekcji Ubezpieczeń; po ciężkiej chorobie, opatrzony św. sakramentami, zm. 31 III 1855 w wieku lat 56, nab. żał. 3 IV 1855 w dolnym kośc. św. Krzyża, eksp. w tymże dniu z tegoż kośc. na cm. Powązkowski, zapr. pozostała żona z synem
 3775. Flora KOZUBOWSKA (1843)
  panna; zm. 17 IV 1843 w domu nr 614 przy ul. Wierzbowej w Warszawie w 16 roku życia, eksp. 19 IV 1843 na cm. Powązkowski, zapr. rodzice wraz z babką
 3776. Albina z Kozłowskich KUHNKE (1856)
  żona urzędnika Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu; zm. 15 XI 1856 w domu nr 47 przy ul. Rynek Starego Miasta w Warszawie, wypr. 17 XI 1856 z domu na cm. Powązkowski, zapr. pozostały w głębokim żalu mąż wraz z rodzeństwem; wotywa żał. 26 XI 1856 w kośc. Karmelitów na Krakowskim Przedm.
 3777. Aleksy KOZŁOWSKI (1835)
  b. sekretarz b. Komisji Rządowej Wojny; zm. VII 1835, eksp. 25 VII 1835 z kośc. Reformatów w Warszawie
 3778. Andrzej KOZŁOWSKI (1836)
  obywatel; zm. 10 V 1836 w domu przy ul. Nowomiejskiej nr 163 w Warszawie, eksp. 12 V 1836 na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w kośc. Kapucynów, zapr. żona wraz z dziećmi
 3779. Anna z Kozłowskich PUCHALSKA (1851)
  wdowa po urzędniku-emerycie; zm. 21 II 1851, eksp. 23 II 1851 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. syn
 3780. Antonina z Kozłowskich CHAŁUBIŃSKA (1850)
  zm. 16 V 1850 kończąc 21 rok życia, wypr. 18 V 1850 z kośc. Dominikanów w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. 28 V 1850 w kośc. Reformatów, zapr. mąż z synem i rodzice
 3781. Bronisława KOZŁOWSKA (1846)
  zm. 7 I 1846 w domu nr 163 przy ul. Nowomiejskiej w Warszawie przeżywszy lat 18, eksp. 9 I 1846 na cm. Powązkowski, zapr. pozostała matka wraz z bratem i siostrą
 3782. Edmund KOZŁOWSKI (1859)
  urzędnik sądu poprawczego; opatrzony św. sakramentami zm. 7 VI 1859 o godzinie pierwszej po południu w wieku lat 28, eksp. 9 VI 1859 z kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. strapiona po stracie męża wdowa
 3783. Florentyna KOZŁOWSKA (1848)
  córka zmarłej Felicji z Obryckich Kozłowskiej; zm. IX 1848 w wieku lat 4
 3784. Franciszek KOZŁOWSKI (1860)
  zm. XI 1860, poch. na cm. Powązkowskim w Warszawie, pozostawił synów i córkę
 3785. Franciszka z Kozłowskich SKARZYŃSKA (1858)
  wdowa po Tomaszu Skarzyńskim, obywatelu dóbr ziemskich; po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzona św. sakramentami, zm. 28 II 1858 w Warszawie przeżywszy lat 80, zwłoki przepr. zostaną do grobu familijnego przy kośc. parafialnym we wsi Popowie w pow. pułtuskim, gdzie obrzęd pog. 5 III 1858, zapr. dzieci
 3786. Elżbieta z Kozłowskich BRODOWSKA (1840)
  małżonka sekretarza stanu przy Radzie Stanu Królestwa; zm. 8 XI 1840 w domu nr 413 przy Żelaznej Bramie w Warszawie w 45 roku życia, wypr. 11 XI 1840 na cm. Powązkowski, nab. żał. 14 XI 1840 w kośc. Reformatów, zostawiła męża i liczną rodzinę
 3787. Hipolit KOZŁOWSKI (1859)
  obywatel ziemski i m. Warszawy, dziedzic dóbr Niedabyl, właściciel znanego od dawna zakładu kąpieli przy ul. Mostowej; po długiej i ciężkiej słabości, opatrzony św. sakramentami, zm. 19 VII 1859 w 64 roku życia, wypr. 21 VII 1859 z kapl. Dominikanów na cm. Powązkowski, nab. żał. 23 VII 1859 w tymże kośc. zapr. stroskana żona, dzieci i wnuki
 3788. Ignacy KOZŁOWSKI (1858)
  b. ekspedytor rogatek warszawskich; zm. 18 VI 1858, wypr. 20 VI 1858 z kośc. Panny Marii na cm. Powązkowski, zapr. się w nieobecności żony i dzieci, nab. żał. 28 VI 1858 w kośc. Kapucynów, zapr. pozostała córka
 3789. Jan KOZŁOWSKI (1847)
  b. komisarz pow. radzyńskiego w b. gub. podlaskiej, kawaler Krzyża Wojskowego; zm. 11 X 1847 we wsi Wieliszewie, okręgu warszawskim, w wieku lat 69
 3790. Julianna z Kozłowskich ROSZKIEWICZ (1840)
  zm. 1 IV 1840, eksp. 3 IV 1840 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. mąż z córkami
 3791. Józef KOZŁOWSKI (1833)
  zm. 23 IV 1833 w domu nr 646 przy ul. Przejazd w Warszawie, eksp. 25 IV 1833 na cm. Powązkowski, egzekwie 30 IV 1833 w kośc. Kapucynów, zapr. familia
 3792. Józef KOZŁOWSKI (1851)
  urzędnik w górnictwie; zm. V 1851, nab. żał. 30 V 1851 w kośc. Kapucynów w Warszawie, zapr. żona i ojciec zmarłego
 3793. Józefa z Kozłowskich BODURKIEWICZ (1852)
  zm. 5 VIII 1852 w domu nr 2604 przy ul. Bugaj w Warszawie, wypr. 7 VIII 1852 na cm. Powązkowski, zapr. mąż
 3794. Kajetan KOZŁOWSKI (1836)
  b. deputowany oraz b. mecenas przy Sądzie Najwyższej Instancji; zm. 26 II 1836, poch. w grobie familijnym w swoich dobrach
 3795. Karolcio KOZŁOWSKI (1859)
  zm. 27 V 1859 przeżywszy lat 2 i miesięcy 6, eksp. 29 V 1859 z kośc. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pogrążeni w smutku rodzice
 3796. Konstancja z Kozłowskich DĄBROWSKA (1857)
  wdowa po szefie komisorjatu ubiorczego b. Wojska Polskiego; opatrzona św. sakramentami zm. 29 X 1857, eksp. 31 X 1857 z kapl. Dominikanów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostali synowie
 3797. Konstanty KOZŁOWSKI (1849)
  kpt. wojsk cesarsko-rosyjskich; zm. 30 VI 1849 w lazarecie Ujazdowskim w Warszawie w wieku lat 38, eksp. 2 VII 1849 na cm. Powązkowski
 3798. Magdalena z Kozłowskich NISKA (1838)
  zm. 21 I 1838 w domu przy ul. Senatorskiej nr 472 w Warszawie, eksp. 23 I 1838 na cm. Powązkowski, zapr. przyjaciele
 3799. Marianna z Kozłowskach SUFFCZYŃSKA (1v. Lemańska) (1827)
  wdowa po Stanisławie Suffczyńskim; zm. 2 VII 1827 we wsi Kobylinie pow. czerskim parafii grójeckiej przeżywszy lat 52, przepr. do kośc. w Służewie, gdzie po nab. żał. poch. 26 VII 1827 obok swego drugiego męża i dzieci, zostawiła dzieci
 3800. Roman KOZŁOWSKI (1849)
  furier dworu JCKMości; zm. 15 I 1849 w Łazienkach Królewskich w Warszawie, eksp. 19 I 1849 na cm. Powązkowski, zapr. żona wraz z dziećmi
 3801. Walerian KOZŁOWSKI (1848)
  syn zmarłej Felicji z Obryckich Kozłowskiej; zm. IX 1848 w wieku lat 2
 3802. Wiktor KOZŁOWSKI (1858)
  leśnik, asesor kolegialny, syn Pawła, chorążego kawalerii narodowej, studiował na Uniw. Wileńskim, kpt. 8, później 18 pp WP 1812-1818, wstąpił do służby leśnej 1819, w której aż do śmierci pełnił różne obowiązki, autor prac o leśnictwie, odznaczony Orderem św. Stanisława i Znakiem Nieskazitelnej Służby; zm. 25 I 1858, poch. w chlewiskach pozostawił żonę Katarzynę z Rakowskich i czworo dzieci; inf. z Radomia
 3803. Wincenty KOZŁOWSKI (1840)
  emeryt, niegdyś szef biura w Komisji Rządowej Wojny, kawaler Krzyża Wojskowego, ozdobiony znakiem honorowym; zm. 9 VI 1840 we wsi blisko Warszawy u swego przyjaciela, żył lat 48, nab. żał. w kośc. paraf. we wsi Kiczki w pow. siennickim, poch. tamże
 3804. Wincenty KOZŁOWSKI (1860)
  adiunkt głównego archiwum Królestwa; zm. 10 V 1860 w wieku lat 77 zamordowany we własnym mieszkaniu w domu bazylianów pod nr 485 przy ul. Miodowej w Warszawie, wypr. 12 V 1860 z kapl. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, pozostawił nieobecne - żonę i córkę
 3805. Karol KOŚCIELSKI (1858)
  emeryt; zm. 1 I 1858 w m. Skierniewicach przeżywszy lat 67, wypr. 4 I 1858, pozostawił syna
 3806. Marianna z Kościelskich GERLACH (1846)
  obywatelka Warszawy, wdowa i właścicielka fabryki narzędzi ostrych i instrumentów chirurgicznych; zm. 16 I 1846 w domu nr 1877 przy ul. Nowe Miasto przeżywszy lat 37, eksp. 18 I 1846 na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w kośc. Kapucynów, zapr. dzieci wraz z babką
 3807. Marianna z Kościelskich TISCHLER (1845)
  obywatelka m. Warszawy; zm. 26 X 1845, eksp. 28 X 1845 z dolnego kośc. św. Krzyża na cm. Powązkowski, zapr. mąż wraz z synem
 3808. Stanisław KOŚCIELSKI (1835)
  b. naczelny aptekarz b. Wojska Polskiego; zm. 2 XI 1835 w domu nr 2236 przy ul. Nalewki w Warszawie, eksp. 4 XI 1835 na cm. Powązkowski, zapr. pozostała familia
 3809. Antonina WĘDRYCHOWSKA (1844)
  zm. I 1844, eksp. 29 I 1844 z kapl. szpitala Ew. w Warszawie na cm. tegoż wyznania, zapr. córki
 3810. Paulina z Kościewskich GROTHUZOWA (1826)
  zm. 31 I 1826 przeżywszy lat 23, poch. na cm. Powązkowskim w Warszawie, zostawiła męża i rodziców
 3811. Stanisław KOŚCIESKI (1836)
  podsędek policyjny; zm. V 1836 w domu nr 19 przy ul. Świętojańskiej w Warszawie mając lat 71, eksp. 17 V 1836, nab. żał. dnia następnego w kośc. Pijarów, zapr. pozostała żona wraz z familią
 3812. Aleksander SIECHNOWICKI-KOŚCIUSZKO (1855)
  por. wojsk cesarsko-rosyjskich, dymisjonowany z powodu licznych ran otrzymanych w dawnych wojnach z Turkami, w nagrodę swych zasług wojskowych pobierał znaczną emeryturę, syn Stanisława, synowiec Tadeusza Andrzeja Bonawentury, gen. wojsk amerykańskich, później wodza b. Wojsk Polskich, wnuk Władysława, stolnika pińskiego, starosty żytomierskiego, prawnuk Pawła, starosty krzemienieckiego, męża wielce w kraju zasłużonego, praprawnuk Adama, oberburgrafa kurlandzkiego i semigalskiego, podczaszego wileńskiego, starosty zelborskiego, i Marii z hr. de Borck małżonków Siechnowickich-Kościuszków; zm. 3 VII 1855 w majątku Kłopocinie w pow. kobryńskim mając wieku lat 75, pozostawił żonę i dzieci, a w Warszawie rodzonego synowca
 3813. Aniela KOŚMIŃSKA (1855)
  córka obywatela ziemskiego; zm. 17 I 1855 przeżywszy lat 9 i pół, wypr. 19 I 1855 z kośc. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostali rodzice
 3814. Józefa z Koźmińskich JEZIORAŃSKA (1830)
  małżonka Michała Jeziorańskiego, referenta w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu; zm. IX 1830, odpr. 10 IX 1830 na cm. Świętokrzyski w Warszawie, zostawiła męża i dzieci
 3815. Józef Szczepan KOMIAN (1831)
  ksiądz, biskup kaliski, senator, kawaler Orderu św. Stanisława; zm. 29 I 1831 w Warszawie w 58 roku życia i 8 roku biskupstwa, eksp. 1 II 1831 do rogatek Wolskich, a stamtąd do kośc. katedralnego we Włocławku
 3816. Kajetan KOMIAN (1856)
  b. senator-kasztelan, radca stanu, dyrektor wydziału administracyjnego Komisji Rządowej Spraw Wewn. i Policji, czł. b. Tow. Przyjaciół Nauk, kawaler Orderu św. Stanisława I kl., autor "Ziemiaństwa" i innych dzieł i prac literackich wielu, syn Andrzeja, sędziego ziemskiego lubelskiego, i Anny z Kiełczewskich, "Kurier" ma sobie za zaszczyt, że ten czcigodny starzec niejednokrotnie w piśmie niniejszym artykuły swoje drukować raczył; ur. 31 XII 1771 we wsi Gałęzowie, zm. 7 III 1856 w dobrach Piotrowice pod Lublinem, po nab. żał. poch. 10 III 1856 we wsi parafialnej Bychawce w grobie dla rodziny przeznaczonym, obok Teofili ze Skrzyńskich Koźmianowej, synowej zmarłego, po nab. żał. w miejscowym kośc.
 3817. Anna z Koźmińskich DUCZYŃSKA (1847)
  zm. 28 II 1847 w domu nr 480 przy ul. Senatorskiej w Warszawie w wieku lat 52, eksp. 1 III 1847 do kapl. św. Trójcy przy ul. Podwale, gdzie nab. żał. dnia następnego, a po nim wypr. na cm. Ew., zapr. pozostały mąż wraz z rodziną
 3818. Benedykt KOŁAKOWSKI (1856)
  radca kolegialny, dyrektor Mennicy Warszawskiej, kawaler wielu orderów; zm. 27 XI 1856 w domu nr 607 przy ul. Bielańskiej przeżywszy lat 63, eksp. 30 XI 1856 z domu na cm. Powązkowski, zapr. pozostała żona wraz z dziećmi
 3819. Edward KOŁAKOWSKI (1861)
  urzędnik biura przybocznego ks. namiestnika; po długiej i ciężkiej słabości, opatrzony św. sakramentami, zm. 23 II 1861, wypr. 25 II 1861 z kapl. Reformatów na cm. Powązkowski, zapr. stroskani rodzice wraz z rodzeństwem; nab. żał. 7 III 1861 w kośc. św. Krzyża, zapr. nieutulona w żalu żona
 3820. Józefa z Kołdowskich hr. SOŁTYKOWA (1860)
  małżonka Franciszka hr. Sołtyka, kasztelana b. Król. Pol.; zm. 25 I 1860 we wsi Piastowie w pow. radomskim
 3821. Aleksander KOŻUCHOWSKI (1835)
  referendarz stanu, prezes komisji woj. augustowskiego, kawaler Orderu św. Włodzimierza III kl., Orderu św. Stanisława II kl., ozdobiony znakiem nieskazitelnej służby, wzorowy urzędnik, pełen cnót wszelkich; zm. 1 XII 1835 przeżywszy lat 43, poch. 3 XII 1835, zostawił żonę i siedmioro dzieci; inf. z Suwałk 5 XII 1835
 3822. Aleksy KOŻUCHOWSKI (1850)
  b. mjr Wojsk Polskich; zm. 27 IV 1850 w dobrach swoich dziedzicznych Grudzyń w pow. kaliskim w wieku lat 64, pozostawił żonę i trzech synów
 3823. Antoni KOŻUCHOWSKI (1843)
  dziedzic majętności Zbiersk, nestor obywateli gub. kaliskiej, wojskowy 1807, później radca depart. i woj. w Kaliszu, kawaler Orderu św. Stanisława; ur. 1764, zm. 27 III 1843, zostawił żonę, z którą przeżył 59 lat, dziewięcioro dzieci, trzydzieścioro wnuków i prawnuków
 3824. Ewa z Kożuchowskich ZABOKRZECKA (1837)
  zm. 24 XII 1837 w dobrach swoich Głogowiec, zostawiła męża, dzieci i wnuki; inf. z okolic Kutna
 3825. Joanna z Kożuchowskich ŁĄCKA (1853)
  żona Teodora Łąckiego, patrona trybunału cywilnego, dobra córka, żona, czuła matka i przyjaciółka, litościwa dla biednych; zm. 5 III 1853 w domu nr 1776 przy ul. Świętojerskiej w Warszawie przeżywszy lat 28, eksp. 7 III 1853 na cm. Powązkowski, nab. żał. 19 III 1853 w kośc. Kapucynów, zapr. stroskany mąż wraz z czterema córkami i rodziną
 3826. Józef KOŻUCHOWSKI (1856)
  zasłużony w kraju obywatel ziemski, za Księstwa Warszawskiego płk artylerii b. WP, dziedzic dóbr Kawęczyn; zm. 12 III 1856 w Kawęczynie, pozostawił wdowę i dzieci
 3827. Telesfor KOŻUCHOWSKI (1858)
  obywatel ziemski z pow. konińskiego, dziedzic dóbr Brudzynia, syn Aleksego Kożuchowskiego, b. mjr. Wojsk Polskich, i Izabelli z Żychlińskich; po długich cierpieniach zm. 4 VII 1858 we Wrocławiu w wieku lat 30; pozostawił matkę, brata i licznych przyjaciół
 3828. Wojciech KOŻUCHOWSKI (1857)
  emeryt, najlepszy mąż i ojciec, był wzorem cnoty i cierpliwości, bez szemrania znosił przeciwności losu; zm. 23 VI 1857 w 71 roku życia swego
 3829. Władysław KRACIŃSKI (1843)
  zm. 19 X 1843 w 13 roku życia, eksp. 21 X 1843 z kapl. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski
 3830. Fryderyk KRAFFT (1839)
  obywatel; zm. 14 VIII 1839, eksp. 16 VIII 1839 z kapl. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. synowie
 3831. Anna z Krahnassów STRASBURGER (1840)
  zm. 31 VIII 1840 w 30 roku życia, eksp. 2 IX 1840 z dolnego kośc. św. Krzyża na cm. Powązkowski, zapr. mąż
 3832. Anna z Krajewskich NAKWASKA (1851)
  córka Stanisława Kostki Krajewskiego h. Trzaska, instygatora koronnego, syna Jana Chryzostoma, naprzód instygatora koronnego, potem kasztelana raciąskiego, w końcu kasztelana płockiego, i Franciszki z Kluszewskich, córki Wojciecha na Kluszewie Kluszewskiego, kasztelana bieckiego, potem wojnickiego, wdowa po Franciszku Salezym Nakwaskim, prefekcie depart. warszawskiego w czasie całego trwania Księstwa Warszawskiego, b. senatorze-kasztelanie, znana w literaturze krajowej autorka interesujących powieści; ur. 1781, zm. 21 X 1851 w dobrach swoich Mała Wieś w gub. płockiej, poch. 24 X 1851 w grobie rodzinnym tamże, nab. żał. tegoż dnia w kośc. Kanoniczek w Warszawie
 3833. Ignacy KRAJEWSKI (1848)
  aplikant sądu pokoju pow. i m. Warszawy wydziału I; zm. 18 VI 1848, brat Wincenty Krajewski dziękuje uczestnikom pogrzebu
 3834. Julianna KRAJEWSKA (1838)
  panna; zm. 11 V 1838 w domu nr 81 przy ul. Kanonia w Warszawie mając lat 44, eksp. 13 V 1838 na cm. Powązkowski, zapr. pozostały brat
 3835. Kazimierz KRAJEWSKI (1859)
  student Akademii Medyko-Chirurgicznej; zm. I 1859 w 20 roku życia, poch. 13 I 1859, podziękowanie za udział w oddaniu ostatniej posługi w imieniu całego rodzeństwa składa R. Krajewski
 3836. Klemens KRAJEWSKI (1838)
  komisarz policji wykonawczej cyrkułu VIII m. Warszawy; zm. 1 XI 1838, eksp. 3 XI 1838 z kośc. Reformatów na cm. Powązkowski, zapr. żona wraz z dziećmi
 3837. Konstanty KRAJEWSKI (1855)
  oficjalista prywatny; po długiej i ciężkiej słabości zm. 22 I 1855 w wielu lat 36, wypr. 25 I 1855 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostali bracia w nieobecności żony i rodziców
 3838. Leon KRAJEWSKI (1848)
  sędzia apelacyjny Król. Pol., ozdobiony Znakiem Nieskazitelnej Służby, właściciel dóbr Kuczborga w okręgu mławskim; zm. 25 IX 1848 w domu nr 1771 przy ul. Świętojerskiej w Warszawie licząc lat 55, eksp. dnia następnego na cm. Powązkowski, zapr. żona z pozostała córką
 3839. Maciej KRAJEWSKI (1855)
  pomocnik archiwisty Komisji Rządowej Sprawiedliwości, zm. 17 VII 1855 przeżywszy lat 43, nab. żał. 23 VII 1855 w kośc. Kapucynów w Warszawie, zapr. familia
 3840. Marceli KRAJEWSKI (1840)
  b. podpisarz sądu pokoju pow. płockiego; zm. 8 XII 1840 w 29 roku życia; eksp. 10 XII 1840 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. rodzice
 3841. Michał KRAJEWSKI (1857)
  syn kupca; zm. I 1857 w domu przy rogu ul. Mazowieckiej i Świętokrzyskiej w Warszawie w 8 wiośnie życia swojego, wypr. 5 I 1857 z domu na cm. Powązkowski, zapr. rodzice
 3842. Tekla z Krajewskich SCZYGIELSKA (1828)
  zm. XI 1828 w domu nr 1085 przy ul. Twardej w Warszawie, eksp. 19 XI 1828 na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w kośc. archikatedralnym św. Jana, zapr. mąż wraz z rodzeństwem
 3843. Teodor KRAJEWSKI (1842)
  sędzia apelacyjny Król. Pol.; zm. 27 IX 1842, eksp. 30 IX 1842 z kośc. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w tymże kośc., zapr. żona
 3844. Teresa z Krajewskich baronowa RASTAWIECKA (1830)
  zm. VIII 1830 w 44 roku życia, nab. żał. 3 IX 1830 w kośc. Kapucynów w Warszawie, poch. będzie w grobie rodzinnym w dobrach Dołhobyczów w Lubelskiem, zostawiła męża, syna i siostrę
 3845. Walery KRAJEWSKI (1854)
  zm. 21 I 1854 przeżywszy lat 22, eksp. 23 I 1854 z dolnego kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. w smutku pogrążeni rodzice po stracie najlepszego syna
 3846. Władysława KRAJEWSKA (1847)
  zm. 21 X 1847 w pałacu Paca w Warszawie licząc lat 6, eksp. 23 X 1847 na cm. Powązkowski, zapr. rodzice
 3847. Julianna z Kramkowskich BYKOWSKA (1842)
  małżonka znakomitego obywatela zmarłego przed kilku laty; zm. 29 XI 1841 w 81 roku życia, pog. 6 XII 1841 w kośc. w Stawiskach obw. łomżyńskiego, zostawiła córki, zięciów i dwadzieścioro troje wnucząt
 3848. Zofia KRAKÓW (1858)
  panna, oddawała się z zamiłowaniem malarstwu, córka Pauliny Kraków, znanej tak zaszczytnie na niwie piśmienniczej; po ciężkiej chorobie, opatrzona św. sakramentami, zm. 24 XII 1858 przeżywszy lat 20, eksp. 27 XII 1858 z dolnego kośc. św. Krzyża na cm. Powązkowski, wotywa dnia następnego, zapr. pozostali rodzice
 3849. Ludwika z Kralewskich KOTULIŃSKA (1848)
  zm. 10 VIII 1848 przeżywszy lat 36, eksp. 12 VIII 1848 z kapl. kośc. św. Jana w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. 17 VIII 1848 w kośc. Augustianów, zapr. mąż, podczas nab. artyści wykonali "Requiem" Józefa Jareckiego
 3850. Magdalena z Kralewskich SZPINGER (1826)
  majorowa; zm. 29 X 1826 zaczynając dopiero 22 rok życia, zostawiła rodziców, siostry, męża i dwoje dzieci
 3851. Karol KRALL (1854)
  b. artysta orkiestry Teatru Wielkiego; zm. IV 1854, wypr. 6 IV 1854 z kapl. szpitala Ew. w Warszawie
 3852. Prakseda KRALL (1857)
  panna; zm. na przeł. 1856 i 1857 licząc lat 21
 3853. August KRAMER (1858)
  obywatel m. Warszawy; zm. 7 IV 1858 przeżywszy lat 65, eksp. 9 IV 1858 z kośc. Dominikanów na cm. Powązkowski, nab. żał. 17 V 1858 w kośc. Augustianów, zapr. pozostała wdowa wraz z dziećmi
 3854. Joanna z Kramerów RACIBOR (1838)
  zm. 5 III 1838 w domu przy ul. Freta nr 280 w Warszawie, eksp. 8 III 1838 na cm. Ew., zapr. syn
 3855. Krystyna z Krantzów HERBST (1854)
  obywatelka, żona Jana Jerzego Herbsta; zm. 29 III 1854, eksp. 1 IV 1854 z kapl. szpitala Ew.-Aug. w Warszawie na cm. tegoż wyznania, zapr. w smutku pozostałe rodzeństwo
 3856. Maria z Krantzów GLIŃSKA (1861)
  obywatelka m. Warszawy; zm. 27 III 1861 przeżywszy lat 48, eksp. 29 III 1861 z kapl. przy kośc. Reformatów na cm. Powązkowski, zapr. pogrążony w głębokim smutku mąż z córką i synem
 3857. Barbara KRASIŃSKA (1854)
  ostatnia córka ks. Szujskiej z hr. Krasickich, wdowa po Izydorze Krasińskim, b. gen. piechoty b. Wojsk Polskich; po długiej i ciężkiej słabości, opatrzona św. sakramentami, zm. 19 XII 1854 przeżywszy lat 80, pog. 21 XII 1854 z dolnego kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. w smutku pogrążeni synowcowie
 3858. Franciszek Salezy hr. KRASICKI (1821)
  kawaler Orderu Orła Białego i Orderu św. Stanisława; zm. 5 XI 1821, poch. 7 XI 1821 w katakumbach cm. Świętokrzyskiego w Warszawie
 3859. Henrietta z hr. Krasickich CIESZKOWSKA (1859)
  małżonka Stanisława Cieszkowskiego; zm. X 1859 w majątku swoim Ochnówka w pow. włodzimirskim, zostawiła w żałobie męża i dziewięcioro żyjących dzieci
 3860. Ignacy KRASICKI (1829)
  arcybiskup gnieźnieński, wzorowy nasz poeta; przeniesienie zwłok z Berlina do katedry gnieźnieńskiej za staraniem ks. Radziwiłła, namiestnika Wlk. Ks. Poznańskiego 1829
 3861. Ignacy hr. KRASICKI (1844)
  wielki podkomorzy Królestwa Galicji i Lodomerii, kawaler Orderu św. Stanisława, zm. 20 X 1844 we Lwowie
 3862. Leon hr. KRASICKI (1836)
  synowiec znakomitego w dziejach literatury księcia arcybiskupa; zm. 23 XI 1836 w domu Laua (naprzeciw kośc. Reformatów) w Warszawie w wieku 72 lat, eksp. 25 XI 1836 na cm. Powązkowski, nab. żał. 1 XII 1836 w kośc. Kapucynów, zapr. familia
 3863. Rafał hr. BIBERSTEJN KRASICKI (1851)
  zm. w połowie VII 1851 we własnej majętności Suimy na Wołyniu w pow. dubieńskim, żył lat 73
 3864. August hr. KRASIŃSKI (1857)
  zm. 11 I 1857 we Lwowie, nab. żał. 15 I 1857 jednocześnie o godzinie 10: w Warszawie w kośc. Kapucynów, we Lwowie i w dobrach Krasne w gub. płockiej, zapr. w smutku pogrążony syn
 3865. Elżbieta KRASIŃSKA (1857)
  najmłodsza córeczka hr. Zygmunta i Elżbiety z hr. Branickich Krasińskich, wnuczka gen.-adiutanta JCKMości hr. Wincentego Krasińskiego; zm. 13 IX 1857 w Potoku mając lat 4
 3866. Izydor KRASIŃSKI (1840)
  b. gen. piechoty b. Wojsk Polskich; zm. 22 XI 1840 w domu nr 1347 przy ul. Mazowieckiej w Warszawie, żył lat przeszło 70, odpr. 25 XI 1840 do kośc. Kapucynów, nab. żał. dnia następnego, poch. w grobach tegoż kośc.
 3867. Joanna z hr. Krasińskich hr. KRASIŃSKA (1838)
  żona hr. Augusta Krasińskiego; zm. 29 IV 1838 we wsi Krasne obw. przasnyskim mając lat 32, poch. 2 V 1838 w grobie familijnym w kośc. paraf. w Krasnem, zostawiła małżonka i małego syna
 3868. Józef hr. KORWIN KRASIŃSKI (1845)
  b. senator-kasztelan, b. mistrz dworu królewskiego, kawaler Orderu św. Stanisława I kl., Krzyża Złotego Wojskowego i Legii Honorowej, czł. rozmaitych instytutów dobroczynnych i dawnej Dyrekcji Teatrów, wydawca pism periodycznych "Piast" i "Przewodnik Warszawski", autor i tłumacz kilkunastu dzieł dramatycznych; zm. 14 X 1845 w Krakowie, żył lat 63, przeniesienie zwłok do Zegrza, majętności Krasińskich, gdzie nab. żał. w miejscowym kośc. i pog. w grobie familijnym XI 1845
 3869. Karolek KRASIŃSKI (1855)
  synek Adamostwa Krasińskich; zm. 1855 licząc dopiero półtora roku
 3870. Leopold hr. KRASIŃSKI (1848)
  szambelan dworu JCK Apostolskiej Mości, pochodził z linii galicyjskiej tej znakomitej rodziny; zm. 1848 w Baden-Baden
 3871. Mania KRASIŃSKA (1856)
  córeczka Adama i Karoliny z hr. Mycielskich hr. Krasińskich, dziedziców Radziejowic; zm. 10 I 1856 w wieku 4 lat
 3872. Stanisław hr. KORWIN KRASIŃSKI (1849)
  dziedzic dóbr Zegrza, prezydujący w radzie szczegółowej instytutów dobroczynnych pow. pułtuskiego, syn Józefa hr. Krasińskiego, b. senatora-kasztelana, mistrza dworu, i Emilii z hr. z Tęczyna Ossolińskich, mąż Doroty Jabłonowskiej; zm. 25 VI 1849 w domu nr 1347 przy ul. Mazowieckiej w Warszawie w wieku lat 39, eksp. 27 VI 1849 do rogatek Petersburskich, poch. w grobie rodzinnym w Zegrzu, egzekwie 3 VII 1849 w kośc. Kapucynów, zapr. wdowa
 3873. Wincenty hr. KRASIŃSKI (1858)
  ordynat opinogórski, gen.-adiutant JCKMości, gen. jazdy, czł. Rady Państwa i Rady Administracyjnej Król. Pol., b. zarządzający częścią cywilną Królestwa, b. senator-wojewoda, dowódca gwardii b. wojsk królewsko-polskich i wojsk cesarsko-francuskich, dowódca uformowanego przez siebie pułku szwoleżerów konnych, który póżniej, pod nazwą Gwardii cesarza Napoleona, okrył się sławą w Hiszpanii w bitwie pod Samosiera, kawaler Orderu św. Andrzeja z brylantami, Orderu św. Włodzimierza I kl., Orderu św. Aleksandra Newskiego z brylantami, Orderu Orła Białego, Orderu św. Anny I kl. z brylantami, Orderu św. Stanisława I kl., Krzyża Wojskowego Polskiego Kawalerskiego, pruskiego Orderu Orła Czerwonego I kl., komandor Orderu Legii Honorowej, sardyńskiego Orderu śś. Maurycego i Łazarza, kawaler maltański, ozdobiony Znakiem Nieskazitelnej Służby za lat 30; po kilkunastodniowej słabości zm. 24 XI 1858 w pałacu własnym na Krakowskim Przedm. w Warszawie w 77 roku życia, umieszczenie zwłok na katafalku w głównej sali pałacu 26 XI 1858, tu msze św. przy dwóch ołtarzach i śpiew wigilii, eksp. 28 XI 1858 do kośc. metropolitalnego i archikatedralnego św. Jana, gdzie dnia następnego odśpiewanie wigilii, nab. żał. i kondukt, przewiezienie zwłok do grobu rodzinnego w ordynacji opinogórskiej 30 XI 1858, z ks. Radziwiłłównej, z którą był związkiem małżeńskim połączony, zostawia syna jedynego Zygmunta
 3874. Zygmunt KORWIN hr. KRASIŃSKI (1859)
  piewca zasłużony w literaturze ojczystej, ordynat opinogórski, syn gen.-adiutanta hr. Krasińskiego, niegdy p.o. namiestnika Król. Pol.; zm. 24 II 1859 przeżywszy lat 46, nab. żał. 28 II 1859 w kośc. Kapucynów w Warszawie, zapr. w smutku pogrążeni krewni, pod nieobecność żony i dzieci; inf. z Paryża; przywiezienie zwłok do Warszawy i nab. żał. w kośc. Kapucynów 3 VI 1859, a następnie do Opinogóry dla złożenia ich w grobach rodzinnych, pozostawił żonę Elżbietę z hr. Branickich, dwóch małoletnich synów i córeczkę
 3875. Aleksy KRASNODĘBSKI (1837)
  ppłk b. Wojsk Polskich; zm. 20 XI 1837 mając lat 63, wypr. dnia następnego z kośc. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zostawił żonę i dzieci
 3876. Zenon KRASSOWSKI (KRASÓWSKI) (1857)
  syn Józefa i Ludwiki z Zaborowskich, ukończył nauki w konwikcie księży pijarów na Żoliborzu i w Uniw. Warszawskim, od 1832 mieszkał w odziedziczonym majątku Grzmiąca nad rzeką Pilicą, był wzorowym katolikiem i obywatelem, jak przystało synowi tej ziemi, na której liczni jego przodkowie pieczętowali się Ślepowronem; zm. 4 IV 1857 w 48 roku życia, poch. w m. Wyśmierzycach w pow. radomskim, pozostawił żonę
 3877. Erazm KRASUSKI (1857)
  ksiądz, pijar od 1818, pełnił obowiązki nauczyciela przy szkołach niegdyś przez to zgromadzenie utrzymywanych we Włocławku, Piotrkowie i Wieluniu, później przeniesiony do Radomia, chętnie i gorliwie czynił posługi duchowne w kośc. parafialnych w m. Radomiu i pow. radomskim; ur. 1795, zm. 25 II 1857
 3878. Krystyna z Krasowskich WYŻEWSKA (1837)
  wdowa po b. redaktorze gazety "Korespondent Warszawski"; zm. 4 III 1837
 3879. Sebastian KRASUSKI (1858)
  naczelnik sekcji dóbr i lasów rządowych, emeryt; po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzony św. sakramentami, zm. 1 I 1858 we wsi Kossewo w pow. płockim w 57 roku życia, nab. żał. 20 I 1858 w kośc. Karmelitów na Lesznie w Warszawie, zapr. pozostała żona wraz z dziećmi
 3880. Katarzyna z Kraszewskich ZAKRZEWSKA (1828)
  dziedziczka dóbr Celejów w pow. garwolińskim; zm. 5 IV 1828 w domu swego syna mając lat 71
 3881. Anna z Kraszewskich ŁUNIEWSKA (1853)
  siostra znakomitego naszego pisarza J. I. Kraszewskiego, żona Gabriela Łuniewskiego; zm. V 1853 w Połonce w gub. wołyńskiej
 3882. Tekla z Kraszewskich BIESIEKIERSKA (1850)
  córka b. prezesa trybunału depart. bydgoskiego, małżonka Ferdynanda Biesiekierskiego, dziedzica dóbr ziemskich, b. sędziego pokoju, właściciela włości Siekierki, autorka prac literackich; zm. 2 I 1850 w wieku lat 49, nab. żał. przy zwłokach 4 I 1850 w dolnym kośc. św. Krzyża w Warszawie, eksp. tegoż dnia do grobu familijnego na cm. Powązkowskim, zostawiła męża, synów i brata
 3883. Walenty KRATZER (1855)